BLANTERSWIFT101

Điều đáng buồn ở nhà thờ Kỳ Đồng quận 3 - dòng Chúa Cứu Thế

Thứ Tư, 15 tháng 3, 2017
Điều đáng buồn ở đây chính là nhà thờ của dòng Chúa Cứu Thế trên gian cung thánh bây giờ dành cho ca đoàn đứng hát ở đó. Nhà Tạm thì rời sang bên cánh gà. 
Tam Điểm đã thành công.
Hãy đọc để thấy rằng kế hoạch số 11 của Tam Điểm đã Thành Công:

11.- Các bạn hãy ngăn chặn việc cử  hành Thánh Lễ trước sự hiện diện của Thánh Thể trong Nhà Tạm .
Không cho phép đặt Nhà Tạm trên bàn thờ được dùng để cử hành Thánh Lễ.
Chiếc bàn phải có hình dàng chiếc bàn dùng ở nhà bếp. Chiếc bàn đó có thể di chuyển để tỏ ra rằng nó không được thánh hiến., nhưng nó được sử dụng vào hai việc như: dùng để hội họp hoặc chơi bài.
Về sau các bạn hãy cố gắng đóng đinh ít là một chiếc ghế vào chiếc bàn này.
Linh mục phải giữ bàn ghế ở vị thế đó, để tỏ cho biết rằng sau khi hiệp lễ, chiếc bàn bị bỏ không y như khi dùng bữa xong vậy.
Linh mục không bao giờ được bái gồi trong Thánh Lễ, cũng không được quỳ gối. Trong bữa ăn có quỳ gối đâu Ghế linh mục chủ tế phải đặt vào chỗ của Nhà Tạm. Hãy khuyến khích giáo dân tôn kính hay tôn vinh linh mục ngang với Thánh Thể. (Ở đây phải hiểu: không được tôn thờ Giêsu hiện diện thật sự trong Bí tích Thánh Thể). Hãy nói cho mọi người biết rằng linh mục là Chúa Kitô của họ. Hãy đặt Nhà Tạm vào một nơi cách biệt, xa tầm mắt của mọi người.

BÁO CÁO NỘI BỘ KẾT QUẢ TÍNH ĐẾN 2008 :

KẾT QUẢ RẤT KHẢ QUAN, ĐA SỐ CÁC BÀN THỜ ĐỀU ĐI KÈM GHẾ LINH MỤC NGỒI Ở GIỮA,LÀ CHỖ TRƯỚC KIA DÀNH CHO NHÀ TẠM. RẤT NHIỀU NHÀ TẠM ĐÃ BỊ DỜI KHỎI TRUNGTÂM NHÀ THỜ VÀ BÀN THỜ, THẬM CHÍ ĐẶT DƯỚI ẢNH TƯỢNG KHÁC - CÁC LINH MỤCTHƯỜNG VẪN ĐƯỢC TÔN KÍNH QUÁ MỨC CẦN THIẾT VÀ HỌ TỰ CHO MÌNH CÓ QUYỀNTRÊN MỌI SỰ…

THỰC TẾ TẠI SÀI GÒN 2017:
Ca Đoàn đứng trên gian cung thánh
Nhà Tạm nơi Đức Chúa ngự thì dẹp sang bên cạnh nơi Tòa Mẹ Cứu Giúp

Gian Cực Thánh - Nhà Tạm dành cho Chúa Ngự ở chính giữa Nhà Thờ để các tín hữu vào là bái gối thờ lạy Chúa nay thành hỗn độn giữa Ca Đoàn và các Vị Linh Mục. Còn Nhà Tạm thì dời sang cánh gà

Tam Giác
HỘI KÍN TAM-ĐIỂM
Hội kín Tam Điểm là một hội phản nghịch với Hội Thánh, có mục đích triệt tiêu Giáo hội Công giáo bằng những thủ đoạn thâm độc như: Hạ uy tín Giáo hoàng, chiêu dụ Giám mục, linh mục, gia nhập hôi kín Tam điểm, hủ hoá Giám mục linh mục tu sĩ bằng tiền bạc và dâm ô, “Tin lành hoá” Thánh Lễ , triệt tiêu đức tin Công giáo trong Bí tích Thánh Thể.v.v…

Hãy đọc và nghiên cứu kỹ để xem ta có vô tình tiếp tay cho Tam Điểm trong việc chống phá đạo Công giáo, trong việc hạ bệ Đức Giêsu và Mẹ Thiên Chúa, đặc biệt là việc tục hóa Thánh Lễ và Thánh Thể Chúa Giêsu. 

NẾU ĐÃ CÓ CHÚT NÀO, HOẶC SẮP CÓ KIỂU CÁCH TƯƠNG ĐƯƠNG, HÃY CAN ĐẢM TỰ MÌNH ĐIỀU CHỈNH, NẾU NHƯ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KHÔNG HỀ VI PHẠM CÁC TÍN ĐIỀU CỦA GIÁO HỘI, MÀ NGƯỢC LẠI VẪN ĐƯỢC PHÉP, CHƯA KỂ NẾU LẠI CÒN LÀ XU HƯỚNG HIỆN TẠI CỦA GIÁO HỘI ĐANG MUỐN SỬA SAI CHẤN CHỈNH. 


KẾ ĐỒ CỦA TAM-ĐIỂM
  NHẰM TRIỆT PHÁ THÁNH LỄ
(gồm 33 điểm)
     * Huấn thị của Tổng Thủ Lãnh Tam Điểm gởi các Giám mục Công giáo là thành viên của Tam Điểm (được Công Đồng Vatican II đưa ra ánh sáng).
* Ấn bản của De La Croix B.P. 18, 35430, Chateauneuf (Pháp)
    * Một đề mục của Tập san “TÉOLOGIA” bằng tiếng Ý được đăng lại trong tập san Tân Phúc Âm hóa, số 14, tháng 3&4 năm 1998.
    * Phần chú thích là của người đọc thêm vào cho rõ nghĩa.
--------
Tất cả anh em Tam Điểm (TĐ) phải quan tâm đến các tiến trình minh định sau đây.
Một lần nữa, vào tháng 10-1993, những chỉ thị này phải được coi như kế hoạch hành động tiệm tiến hướng về giai đoạn cuối cùng.
Tất cả các thành viên TĐ đã xâm nhập được vào trong Giáo Hội đều phải nắm vững và thực thi những chỉ thị này:
1.- Dứt khoát một lần phải dẹp bỏ các lời cầu nguyện cùng Thánh Micae, Thần Hộ thủ của Giáo Hội Công Giáo. Kinh này thường đọc sau Thánh Lễ.
Dẹp bỏ ảnh tượng với lập luận rằng những ảnh tương  đó ngăn cản việc tôn thờ Đức Kitô.


Báo cáo nội bộ kết quả tính đến 2008:
XEM NHƯ HOÀN TẤT ĐIỂM 1. THỜI BUỒI NÀY SỐ NGƯỜI TÔN KÍNH THÁNH MICAE CHỈ CÒN ĐẾM TRÊN ĐẦU NGÓN TAY.

2.- Dẹp bỏ những thực hành sám hối trong Mùa Chay như: kiêng thịt ngày thứ 6, kể cả việc ăn chay. Bảo người ta đừng từ bỏ mình. Thay vào đó, phải  cổ võ những hoạt động vui chơi, những gì là hạnh phúc và yêu thương tha nhân. Các bạn hãy nói rằng: “Đức Kitô đã hứa ban nước thiên đàng cho chúng ta rồi”.
Hãy bảo mọi người hãy lưu tâm đến sức khỏe. Hãy khuyến khích mọi người ăn thịt, nhất là thịt heo .

BÁO CÁO NỘI BỘ KẾT QUẢ TÍNH ĐẾN 2008 :
VIỆC CHAY TỊNH ĐÃ ĐƯỢC GIẢM QUÁ NHIỀU. CHÍNH TRONG GIÁO HỘI CŨNG CHỈ CÒNBUỘC CÓ 2 NGÀY/NĂM – NHỮNG NGƯỜI NGHE THEO LỜI DỤ DỖ CỦA BÀ MARIA BẢO ĂNCHAY 2 NGÀY/TUẦN THÌ CÒN CHƯA NHIỀU, KHÔNG ĐÁNG KỂ.

3.- Hãy giao trách nhiệm cho các mục tử Tin Lành xem xét lại Thánh Lễ, nhằm mục đích phàm tục hóa Thánh Lễ. Hãy gieo rắc mối hoài nghi về sự hiện diện thực sự của Đức Giêsu trong Thánh Thể và hãy khẳng định rằng (nhất trí với người Tin Lành): Thánh Thể chỉ đơn thuần là bánh và rượu, và coi đó chỉ là tượng trưng mà thôi.
Cần phải đưa người Tin Lành xâm nhập vào các Chủng- viện và các trường học. Hãy khuyến khích sự hiệp thông là con đường dẫn đến sự hiệp nhất Hãy tố cáo kẻ nào còn tin vào sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể. Hãy lật đổ, hãy gây sự bất phục tùng trong Giáo Hội .

BÁO CÁO NỘI BỘ KẾT QUẢ TÍNH ĐẾN 2008 :
ĐIỂM NÀY KẾT QUẢ KHÁ MỸ MÃN. BỌN CHÚNG CHỈ TIN NGOÀI LỖ MIỆNG, VÌ CHÚNG (CẢLINH MỤC LẪN GIÁO DÂN) ĐÃ LÀM RẤT NHIỀU ĐIỀU BÊN NGOÀI CHỨNG TỎ ÍT CÒN TINVÀO THÁNH THỂ (SẼ BÁO CÁO CHI TIẾT TẠI NHỮNG ĐIỂM SAU)

4.- Hãy ngăn cấm cử hành phụng vụ bằng tiếng latinh, kể cả việc tôn thờ và thánh ca, vì những cái đó đưa tới sự liên kết giữa mầu nhiệm và sự tôn kính. Các bạn hãy trình bày tất cả những việc đó như là những việc mê tín dị đoan, ma thuật. Đồng thời cũng làm cho người ta đừng coi các linh mục là những người thông thái, siêu bạt quần chúng. Và cũng bảo họ (linh mục) đừng coi họ là những người đem đến cho mình những huyền nhiệm của Thiên Chúa.

BÁO CÁO NỘI BỘ KẾT QUẢ TÍNH ĐẾN 2008 :
BỎ LỄ LATINH LÀ ĐIỀU TA ĐÃ THÀNH CÔNG TỪ CÔNG ĐỒNG VATICAN 2, NHƯNG PHẢICẨN THẬN VÌ TAY GIÁO HOÀNG MỚI ĐANG CÓ CHIỀU HƯỚNG SỬ DỤNG LẠI – RIÊNG MẤYÔNG LINH MỤC CHỈ CÒN ĐƯỢC TÔN TRỌNG NHIỀU TRONG NHỮNG NƯỚC KÉM PHÁTTRIỂN HAY ĐANG PHÁT TRIỂN MÀ THÔI – CHƯA KỂ THỜI BUỔI NÀY MẤY ỔNG CŨNG THAMSÂN SI ĐỦ TRÒ, BẰNG CHỨNG LÀ BÀ MARIA KÊU GỌI CẦU NGUYỆN NHIỀU CHO MẤY ỔNG.

5.- Hãy khuyến khích các phụ nữ bỏ khăn voan khi vào nhà thờ, vì tóc phụ nữ có thể gây dục cảm. Hãy chọn những phụ nữ đọc Sách Thánh, và hãy khuyến khích họ đòi cho bằng được quyền làm linh mục. Hãy trình bày thế nào để cho sự việc này trở thành một ý niệm về bình đẳng nam nữ .
Hãy xây dựng phong trào giải phóng phụ nữ. Khi vào Nhà Thờ hãy bảo họ ăn mặc xuề xòa để họ có cảm tưởng như mình đang ở nhà. Việc đó rất hệ trọng, vì nó làm cho Thánh Lễ trở nên tầm thường .

BÁO CÁO NỘI BỘ KẾT QUẢ TÍNH ĐẾN 2008 :
ĐIỀU NÀY THÌ TA HOÀN TOÀN THÀNH CÔNG – PHỤ NỮ BÂY GIỜ VÀO NHÀ THỜ ĂN MẶCRẤT HẤP DẪN, VÀ KHÔNG NHỮNG HỌ ĐƯỢC CẮT CỬ ĐỌC SÁCH THÁNH, MÀ CÒN CHORƯỚC LỄ - PHONG TRÀO BÌNH ĐẲNG PHỤ NỮ ĐANG RẤT MẠNH MẼ.

6.- Các bạn  hãy khuyến khích giáo dân đừng quỳ gối khi rước lễ. Hãy dạy các nữ tu đừng cho trẻ em chắp tay trước và sau khi rước lễ. Hãy dạy chúng hiểu rằng dù chúng thế nào đi nữa, Thiên Chúa vẫn yêu thương chúng và muốn chúng sống thoải mái. 
Trong nhà thờ, hãy dạy họ bỏ thói quen quỳ gối và bái gối. Hãy dẹp bỏ các bàn quỳ và ghế quỳ. Hãy giải thích cho họ hiểu rằng suốt Thánh Lễ phải đứng mà tuyên xưng đức tin .

BÁO CÁO NỘI BỘ KẾT QUẢ TÍNH ĐẾN 2008 :
RẤT NHIỀU NHÀ THỜ ĐÃ BỎ BÀN QUÌ –GIÁO DÂN HOÀN TOÀN ĐỨNG KHI RƯỚC LỄ CHỨKHÔNG QUÌ NỮA. CÓ NGƯỜI QUÌ RƯỚC LỄ ĐÃ BỊ LINH MỤC NẠT NỘ TẠI CHỖ VÀ KHÔNGCHO RƯỚC LỄ ! HA HA HA !!!

7.- Các bạn  hãy dẹp bỏ các bản thánh nhạc được đánh bằng phong cầm. Hãy đưa vào nhà thờ các loại ghita. trống và cười vui thoải mái. Tất cả những thứ đó làm cho người ta không thể cầu nguyện riêng hoặc tâm sự với Chúa Giêsu được.
Chung quanh bàn thờ hãy cho khiêu vũ với những y phuc khêu gợi. Đồng thời cũng nên tổ chức những buổi trình diễn văn nghệ và hòa nhạc trong nhà thờ .

BÁO CÁO NỘI BỘ KẾT QUẢ TÍNH ĐẾN 2008 :THÁNH NHẠC BÂY GIỜ LOẠN XẠ. TRỐNG ĐỜN CHƠI THOẢI MÁI. BÀI HÁT KHÔNG CẦN PHÊDUYỆT TRƯỚC – CUNG THÁNH RẤT NHIỀU NƠI ĐÃ BIẾN THÀNH SÂN KHẤU TRÌNH DIỄNNHẠC, MÚA, KỊCH…

8.- Các bạn hãy dẹp bỏ những bài hát nào mang tính linh thánh dâng lên Mẹ Thiên Chúa và Thánh Giuse là việc tôn thờ ngẩu tượng. Hãy nói cho họ biết rằng việc tôn kính đó thật là buồn cười và lố bịch. 
Hãy đưa vào nhà thờ những thánh ca của Tin Lành là đạo thật hay ít ra cũng ngang hàng với đạo Công Giáo.

BÁO CÁO NỘI BỘ KẾT QUẢ TÍNH ĐẾN 2008 :KHÁ NHIỀU NGƯỜI TÔN KÍNH ĐỨC MẸ VÀ THÁNH GIUSE CÁCH RẤT MÊ TÍN –CẦN ĐẨYMẠNH TÍNH CÁCH MÊ TÍN NÀY, HOẶC TRIỆT HẠ HẲN, LẤY CỚ LÀ TÔN THỜ CHÚA LÀ TRÊNHẾT, CÓ CHÚA LÀ ĐỦ, THỜ CÁC THÁNH LÀ THỜ NGẪU TƯỢNG.

9.- Dẹp bỏ tất cả những Thánh vịnh cũng như những ca vãn về Giêsu, bởi vì chúng làm cho người ta từ bé đã nghĩ đến hạnh ohúc và đến sự thanh thản của tâm hồn, mà hạnh phúc và sự thanh thản của tâm hồn lại bắt nguồi từ đời sống khổ hạnh và sám hối đối với Thiên Chúa.
Hãy đưa vào Phụng vụ những bài ca mới với mục đích thuyết phục người ta tin rằng nghi thức trước kia có một chút gì đó không đúng .
Các bạn hãy bảo đảm rằng trong mỗi Thánh Lễ ít nhất có một bài hát trong đó không nêu tên Giêsu; trái lại chỉ đề cập đến tình yêu, lòng khoan dung và sự hiệp nhất mà thôi.
Không được nói gì đến Giêsu, không được loan truyền về Thánh Thể.

BÁO CÁO NỘI BỘ KẾT QUẢ TÍNH ĐẾN 2008 :
CỘNG ĐOÀN NGÀY CÀNG THỤ ĐỘNG THAM GIA HÁT THÁNH CA TRONG NHÀ THỜ, CA ĐOÀN HÁT TRÀN LAN, KỂ CẢ SAU KHI RƯỚC LỄ, GIÚP CHO GIÁO DÂN KHỎI PHẢI CẦUNGUYỆN VỚI GIÊSU THÁNH THỂ.

10.- Hãy dẹp bỏ tất cả các xương thánh trên bàn thờ, và từng bước một hãy dẹp bỏ luôn các bàn thờ.
Hãy thay thế các bàn thờ bằng các thứ bàn thường của dân ngoại, không thánh hiến. Các bàn thờ này có thể dùng để chưng lễ vật loài người trong khi cử hành lễ Satan.
Hãy hủy bỏ luật Giáo Hội “dâng Thánh Lễ trên những bàn thờ có xương thánh”.

BÁO CÁO NỘI BỘ KẾT QUẢ TÍNH ĐẾN 2008 :
CẦN TỤC HOÁ THÁNH LỄ BẰNG NHIỀU CÁCH KHÁC NỮA… CẦN GIÚP CÁC SÁNG KIẾN CHOCÁC LINH MỤC, CHẲNG HẠN TỔ CHỨC THAM DỰ LỄ CÁCH GIÁN TIẾP BẰNG MÀN HÌNH…LẤY CỚ CHO HIỆN ĐẠI, VÀ ĐỂ GIẢI QUYẾT SỐ LƯỢNG NGƯỜI… DẦN DẦN CHO HỌ NÃOTRẠNG CÓ THỂ DỰ LỄ TỪ TƯ GIA QUA MÀN HÌNH…

11.- Các bạn hãy ngăn chặn việc cử  hành Thánh Lễ trước sự hiện diện của Thánh Thể trong Nhà Tạm .
Không cho phép đặt Nhà Tạm trên bàn thờ được dùng để cử hành Thánh Lễ.
Chiếc bàn phải có hình dàng chiếc bàn dùng ở nhà bếp. Chiếc bàn đó có thể di chuyển để tỏ ra rằng nó không được thánh hiến., nhưng nó được sử dụng vào hai việc như: dùng để hội họp hoặc chơi bài.
Về sau các bạn hãy cố gắng đóng đinh ít là một chiếc ghế vào chiếc bàn này.
Linh mục phải giữ bàn ghế ở vị thế đó, để tỏ cho biết rằng sau khi hiệp lễ, chiếc bàn bị bỏ không y như khi dùng bữa xong vậy.
Linh mục không bao giờ được bái gồi trong Thánh Lễ, cũng không được quỳ gối. Trong bữa ăn có quỳ gối đâu . Ghế linh mục chủ tế phải đặt vào chỗ của Nhà Tạm. Hãy khuyến khích giáo dân tôn kính hay tôn vinh linh mục ngang với Thánh Thể. (Ở đây phải hiểu: không được tôn thờ Giêsu hiện diện thật sự trong Bí tích Thánh Thể). Hãy nói cho mọi người biết rằng linh mục là Chúa Kitô của họ. Hãy đặt Nhà Tạm vào một nơi cách biệt, xa tầm mắt của mọi người.

BÁO CÁO NỘI BỘ KẾT QUẢ TÍNH ĐẾN 2008 :
KẾT QUẢ RẤT KHẢ QUAN, ĐA SỐ CÁC BÀN THỜ ĐỀU ĐI KÈM GHẾ LINH MỤC NGỒI Ở GIỮA,LÀ CHỖ TRƯỚC KIA DÀNH CHO NHÀ TẠM. RẤT NHIỀU NHÀ TẠM ĐÃ BỊ DỜI KHỎI TRUNGTÂM NHÀ THỜ VÀ BÀN THỜ, THẬM CHÍ ĐẶT DƯỚI ẢNH TƯỢNG KHÁC - CÁC LINH MỤCTHƯỜNG VẪN ĐƯỢC TÔN KÍNH QUÁ MỨC CẦN THIẾT VÀ HỌ TỰ CHO MÌNH CÓ QUYỀNTRÊN MỌI SỰ…

12.- Hãy loại bỏ các Thánh khỏi niên lịch Phụng vụ. của Giáo Hội, những vị Thánh đã được chỉ rõ ngày kính. Ngăn cấm các linh mục giảng về các Thánh, ngoại trừ những vị Thánh có ghi trong Phúc Âm.
Hãy nói cho giáo dân biết rằng sự hiện diện tạm thời của những người Tin Lành trong các nhà thờ Công giáo là điều đáng trân trọng.
Phải tránh những gì làm cho người Tin Lành bối rối. Phải o-bế họ .

BÁO CÁO NỘI BỘ KẾT QUẢ TÍNH ĐẾN 2008 :
LỊCH PHỤNG VỤ ĐÃ GIẢM BỚT RẤT NHIỀU THÁNH – CÁC THÁNH LỄ THƯỜNG NGÀY CŨNGKHÔNG NHẮC ĐẾN HỌ MẤY, VÌ CÁC LINH MỤC LÀM VỘI VÃ CHO XONG, THẬM CHÍ LỄTHƯỜNG NGÀY KHÔNG CẦN GIẢNG, HOẶC GIẢNG QUA LOA…

13.- Trong bài đọc Phúc Âm hãy bỏ tỉnh từ Thánh, thí dụ, thay vì đọc: “Phúc Âm theo Thánh Gioan”, thì hãy đọc: “Phúc Âm theo Gioan”. Điều đó làm cho người ta nghĩ đến một con người tầm thường hơn là phải tôn kính người đó.
Phải thường xuyên viết lại cuốn Kinh Thánh, cho tới khi nào nó giống hệt bản Kinh Thánh của Tin Lành .
Bỏ tỉnh từ “Thánh” trong cách diễn tả “Chúa Thánh Thần”. Điều này sẽ mở ra một con đường.
Hãy làm rõ mẫu tính của Thiên Chúa như một người mẹ dịu hiền. Tránh sử dụng tiếng “Chúa Cha”

BÁO CÁO NỘI BỘ KẾT QUẢ TÍNH ĐẾN 2008 :BỌN GIÁO DÂN, THẬM CHÍ NHIỀU LINH MỤC, KHÔNG PHÂN BIỆT NGÔI VỊ THIÊN CHÚA KHICẦU NGUYỆN. HỌ DÙNG THƯỜNG XUYÊN TỪ NGỮ “CHÚA” KHÔNG CẦN PHÂN BIỆT… BỌN CANH TÂN ĐẶC SỦNG THÌ PHÂN BIỆT RÕ RÀNG, NHƯNG RẤT MAY LÀ CHÚNG KHÔNG ĐƯỢC BỌN GIÁO SĨ ỦNG HỘ, NÊN QUYỀN NĂNG CỦA CHÚA THÁNH LINH CHƯA PHÁT HUY BAO NHIÊU.

14.- Hãy loại bỏ và tiêu hủy mọi quyển sách cá nhân nói về tu đức. Cũng thế, ngưng đọc kinh cầu Thánh Tâm, kinh cầu Đức Bà, kinh cầu Thánh Giuse và đừng dạy giáo dân dọn mình trước khi rước lễ. Cũng vậy, nói việc cám ơn sau rước lễ là thừa .

BÁO CÁO NỘI BỘ KẾT QUẢ TÍNH ĐẾN 2008 :
CÁC LOẠI KINH CẦU NGÀY CÀNG ÍT ĐƯỢC ĐỌC. CÒN SAU HIỆP LỄ THÌ LÀM GÌ CÒN CÓCÁM ƠN, DO CA ĐOÀN BẮT LỖ TAI MỌI NGƯỜI PHẢI LÀM VIỆC. RIÊNG LINH MỤC THÌ LĂMLĂM CHỜ THỪA TÁC VIÊN PHÁT THÁNH THỂ XONG LÀ KẾT THÚC LỄ NGAY…

15.- Cũng phải loại bỏ các ảnh tượng các thiên thần. Tại sao ta lại để những bức tượng của những kẻ thù chúng ta bên cạnh chúng ta? Hãy dạy giáo dân rằng thiên thần là thần thoại, và là những câu chuyện ngắn ru ngủ trẻ con.
Đừng cho ai nói về thiên thần, bởi vì điều đó làm tổn thương đến các bạn Tin Lành  của chúng ta.

BÁO CÁO NỘI BỘ KẾT QUẢ TÍNH ĐẾN 2008 :
CÁC LINH MỤC CHẲNG MẤY AI CÒN GIẢNG VỀ THIÊN THẦN NỮA. TỔNG LÃNH THIÊN THẦNMICAE MÀ CHẲNG CÒN AI NHỚ ĐẾN HUỐNG GÌ LÀ THIÊN THẦN.

16.- Hãy hủy bỏ phép trừ quỷ (nhằm xua trừ ma quỷ bằng kinh Đức Thánh Micae, Tổng Lãnh Thiên Thần...). Hãy làm mọi cách để bỏ nghi thức trừ tà. Hãy nói cho mọi người biết không có ma quỷ nào cả. Hãy giải thích: đó là cách Kinh Thánh ám chỉ đến sự xấu và để kẻ ác không tồn tại, chứ không phải là chuyện hay ho gì. Nhờ đó  người ta không tin sự hiện hữu của hỏa ngục nữa và cũng chẳng ai sợ rơi xuống đó. Hãy nói đi nói lại rằng: Hỏa ngục chẳng là gì khác hơn là sự xa lìa Thiên Chúa, và chẳng có gì đáng sợ hãi, vì trên mặt đất này người ta cũng sống giống như vậy thôi.

BÁO CÁO NỘI BỘ KẾT QUẢ TÍNH ĐẾN 2008 :
RẤT MAY LÀ NHỜ CHÚNG TA CÓ CÁC ÂM MƯU NGÀY CÀNG TINH VI NÊN CON NGƯỜI XEM RA ÍT TIN VÀO SỰ HIỆN DIỆN CỦA CHÚNG TA. TUY NHIÊN CẦN CẢNH GIÁC BỌN CANH TÂNĐẶC SỦNG LUÔN CÓ KHẢ NĂNG NHÌN THẤY TA VÀ XUA ĐUỔI TA NHỜ QUYỀN NĂNG CHÚATHÁNH LINH.

17.- Hãy dạy cho giáo dân rằng: Giêsu đơn thuần chỉ là một con người có anh chị em , và đố kỵ với kẻ có chức quyền.
Hãy giải thích cho giáo dân biết Giêsu luôn yêu thích những gái điếm, đặc biệt là Maria Mađalêna; rằng Giêsu không hề có liên hệ nào với nhà thờ hay hội đường Do thái.
Hãy nói: Giêsu dạy người ta bất phục tùng các trưởng tế. Hãy giải thích rằng: Giêsu là một ông thầy vĩ đại, nhưng đi sai đường, khi ông ta từ chối phục vụ các trưởng giáo.
Đừng khuyến khích giảng về Thập giá như là một chiến thắng. Trái lại hãy trình bày Thập giá như một thất bại .

BÁO CÁO NỘI BỘ KẾT QUẢ TÍNH ĐẾN 2008 :
CẦN LÊN KẾ HOẠCH NGÀY CÀNG TINH VI HƠN TRONG CÁCH ĐỀ CAO NHÂN TÍNH GIÊSU,TỪ ĐÓ HẠ BỆ THIÊN TÍNH NGƯỜI. CẦN ĐỀ CAO HƯỞNG THỤ VẬT CHẤT, ĐUA ĐÒI MỌI NHUCẦU, PHÁT MINH MỌI SÁNG KIẾN HƯỞNG THỤ TÌNH DỤC…

18.- Hãy nhớ rằng: Các bạn có thể hướng dẫn các nữ tu sống phản lại ơn gọi của mình khi các bạn dạy họ rằng đi tu là chuyện phù du. Hãy giúp họ sống duyên dáng và thích làm dẹp.
Các bạn hãy giúp họ thay đổi áo dòng, và điều đó tự nhiên đưa đến việc họ bỏ chuỗi Mân Côi.
Hãy nói cho họ biết rằng trong các tu viện luôn xảy ra những lộn xộn bất hòa. Điều này sẽ làm khô cằn ơn gọi của họ.
Hãy nói cho các nữ tu biết rằng, họ sẽ không được đón nhận vào đòng nếu họ không từ bỏ chiếc áo dòng truyền thống. Hãy giải thích cho họ: mặc áo dòng mà ra ngoài xã hội là làm mất uy tín của mình.

BÁO CÁO NỘI BỘ KẾT QUẢ TÍNH ĐẾN 2008 :
CÁC NỮ TU RA ĐỜI LÀM VIỆC NHIỀU, ÍT CÒN MẶC ÁO DÒNG, THẬM CHÍ CŨNG SE SUA TRONG NHỮNG ĐỒ DÙNG CÁ NHÂN MỘT CÁCH RẤT TINH VI VÀ KHÁ NHIỀU NGƯỜI ĐANGCHẠY THEO “CÔNG VIỆC CỦA CHÚA” THAY VÌ CHAY THEO CHÍNH CHÚA

19.- Hãy đốt tất cả các sách giáo lý. hãy hướng dẫn các giáo lý viên để họ dạy các học viên yêu mến các thụ tạo của Thiên Chúa hơn là yêu chính Chúa. Việc yêu thụ tạo một cách cởi mở thoải mái là dấu chứng của sự trưởng thành.
Hãy là cho từ “dục tính” trở thành ngôn từ thông dụng hằng ngày trong các tầng lớp giáo dân.
Hãy đưa những hình ảnh tính dục vào trong các bài giáo lý để dạy cho các trẻ em biết sự thực. Bạn hãy bảo đảm rằng những hình ảnh dục tính ấy được giải thích rõ ràng .
Hãy khuyến khích các nhà giáo trong các trường học trở thành những nhà tư tưởng tiến bộ trong việc giáo dục giới tính.
Hãy du nhập nền văn minh dục tính qua trung gian quyền lực của các Giám mục , như vậy các phụ huynh không có gì để chống đối.

BÁO CÁO NỘI BỘ KẾT QUẢ TÍNH ĐẾN 2008 :
SỐNG THỬ, PHÁ THAI, HÔN NHÂN DỊ GIÁO GIA TĂNG, KẾ HOẠCH SINH SẢN, HÔN NHÂNĐỒNG TÍNH, VV… ĐÃ LÀ THÔNG THƯỜNG NGÀY HÔM NAY TẠI KHẮP NƠI.

20.- Hãy ngăn cản các trường Công giáo tuyên truyền ơn gọi đi tu. Hãy nói cho các nữ tu biết rằng họ là những trợ lý xã hội được trả lương rẻ mạt và cho họ biết Giáo hội đang loại trừ họ. Hãy nhấn mạnh cho họ biết rằng một giáo viên Công giáo bình thường cũng nhận được một số lương như giáo viên các trường khác. Các bạn hãy sử dụng các giáo viên ngoại giáo. 
Các linh mục phải nhận tiền lương y như những bậc công chức trong xã hội. Tất cả các linh mục phải cởi bỏ áo dòng và Thánh giá để cho mọi người có thể chấp nhận các ngài. Những vị nào không theo luật này thì hãy coi họ là lố bịch, cổ hủ.

BÁO CÁO NỘI BỘ KẾT QUẢ TÍNH ĐẾN 2008 :
TIỀN XIN LỄ NHIỀU NƠI QUI ĐỊNH RẤT RÕ, THẬM CHÍ CÔNG KHAI LẤY CỚ ĐỂ NUÔI SỐNG LINH MỤC – BÌ THƠ TIỀN ĐÃ QUÁ THÔNG DỤNG ĐỂ LINH MỤC LÀM CÁC NGHI LỄ - LINH MỤC HẦU NHƯ KHÔNG CÒN MẶC ÁO DÒNG VÀ ĐEO THÁNH GIÁ KHI RA KHỎI NHÀ THỜ.

21.- Các bạn hãy hạ bệ Giáo hoàng và dẹp bỏ các trường đại học thuộc quyền Giáo hoàng.
Hãy gây chia rẽ giữa các Học viện Giáo hoàng, bằng cách đó, chính quyền mới có thể trợ giúp cho họ.  
Các bạn hãy đổi tên các Học viện mang tính tôn giáo bằng những tên trần tục để cho giống các trường khác. Thí dụ, thay vì “Trường Đức Mẹ Vô Nhiễm”, hãy đổi thành “Trường Tân Tiến”.
Các bạn hãy thành lập Văn phòng Đại kết trong các Giáo phận và hãy để cho người Tin Lành kiểm soát. 
Các bạn hãy ngăn cấm những lời cầu nguyện cho Giáo hoàng và những lời cầu xin lên Đức Trinh Nữ, vì những lời cầu đó phá vỡ đại kết. 
Hãy công bố rằng các Đấng bản quyền có thẩm quyền giải quyết mọi sự.
 Hãy cho mọi người biết rằng Giáo hoàng chỉ là một nhân vật biểu trưng mà thôi.
Hãy giải thích cho giáo dân thấy rằng giáo huấn của Giáo hoàng chỉ nhằm mục đích bồi dưỡng những cuộc học hỏi, ngoài ra chẳng có gì quan trọng cả. 

BÁO CÁO NỘI BỘ KẾT QUẢ TÍNH ĐẾN 2008 :
“DÂN CHỦ” TRONG GIÁO HỘI ĐÃ ĐƯỢC THIẾT LẬP – CÁC GIÁM MỤC ĐỊA PHƯƠNG ĐÃ CÓQUYỀN HẠN HẦU NHƯ TUYỆT ĐỐI TRÊN GIÁO HỘI ĐỊA PHƯƠNG – XU HƯỚNG CỦAVATICAN MÀ CÁC GIÁO HỘI ĐỊA PHƯƠNG CÒN BỎ NGOÀI TAI, HUỐNG GÌ CÁC GÓP Ý CỦAHÀNG GIÁO DÂN MUỐN GỢI Ý TỐT C HO GIÁO HỘI.

22.- Hãy chống lại quyền lực của Giáo hoàng bằng cách đặt một giới hạn về tuổi tác cho sứ mệnh của ngài.
Hãy từ từ làm giảm uy quyền của Giáo hoàng. Hãy giải thích cho mọi người biết rằng, các bạn muốn bảo vệ Giáo hoàng bằng việc làm thực tiển đó.

BÁO CÁO NỘI BỘ KẾT QUẢ TÍNH ĐẾN 2008 :
CÁC NƯỚC PHƯƠNG TÂY ĐÃ LÀM RẤT TỐT ĐỂ THỰC HIỆN ĐIỀU NÀY – RIÊNG CÁC NƯỚCPHƯƠNG ĐÔNG, MẶC DÙ ĐƯỢC TIẾNG VÂNG PHỤC, NHƯNG THỰC SỰ CŨNG ĐANG “LOẠIBỎ” VÀ XEM THƯỜNG DẦN ĐỨC GIÊSU.

23.- Các bạn hãy can đảm lên, hãy làm giảm uy thế của Giáo hoàng bằng cách thành lập các Hội Đồng Giám muc. Vị Giáo hoàng chỉ còn là một gương mặt đại diện như tại nước Anh, nơi mà Thượng và Hạ viện điều khiển và ra lệnh cho Nữ Hoàng.
Sau đó các bạn làm giảm quyền lực của các Giám mục, hầu tạo nên một định chế mà các Hôi đồng linh mục có đủ khả năng.
Tương tự, các bạn hãy nói cho các linh mục cũng cùng một quan tâm như thế.
Sau cùng, hãy làm giảm uy quyền của linh mục, bằng cách thiết lập các Hội đồng giáo dân nhằm khống chế các linh mục. Bằng cách đó nảy sinh một đố kỵ trực tiếp, đến mức các Hồng Y phải lìa bỏ Giáo hội và Giáo hội sẽ trở nên bình đẳng...Đó là Giáo Hội mới.

BÁO CÁO NỘI BỘ KẾT QUẢ TÍNH ĐẾN 2008 :
CÁC “CƠ CHẾ” NÀY ĐÃ HOÀN TOÀN THÀNH HÌNH. THỜI GIAN QUA ĐÃ MINH CHỨNG “SỨCMẠNH” CỦA “CƠ CHẾ” NÀY – NHẤT LÀ TRONG THỜI ĐẠI “BÙNG NỔ THÔNG TIN”INTERNET NGÀY NAY.

24. - Hãy giảm thiểu ơn gọi linh mục và làm cho giáo dân đừng tôn kính và sở hãi các linh mục.
Tai tiếng công khai của một linh mục sẽ gây tổn hại cho hàng ngàn ơn gọi.
Hãy ca ngợi các linh mục dám bỏ nhiệm vụ của mình để theo đuổi một người đàn bà. Hãy coi các vị ấy như người anh hùng.
Hãy tôn vinh các linh mục khô khan nguội lạnh như là những vị tử đạo thực sự. Hãy kinh nể các linh mục bị bề trên áp bức về một điểm nào đó, đến nổi các ngài không còn có thể chịu đựng thêm được nữa.
Khi có anh em Tam Điểm của chúng ta trong hàng ngũ linh mục mắc phải gương mù gương xấu ai cũng biết, thì cũng kết án gương xấu đó.
Hãy độ lượng khoan dung đối với các linh mục đang sống trong tình trạng đồng tính luyến ái. Hãy nói cho dân chúng biết rằng các linh mục đau khổ lắm vì cảnh cô đơn.

BÁO CÁO NỘI BỘ KẾT QUẢ TÍNH ĐẾN 2008 :
ĐIỂM NÀY THÀNH CÔNG KHÁ MỸ MÃN – GIÁO HOÀNG HIỆN TẠI ĐÃ PHẢI XẤU HỔ TRONGCÔNG DU CỦA MÌNH ĐẾN CÁC NƯỚC MÀ HÀNG GIÁO SĨ LẠM DỤNG TÌNH DỤC… SỐLƯỢNG LINH MỤC VƯỚNG PHẢI VẤN ĐỀ TÌNH DỤC ĐÃ RẤT NHIỀU, THẬM CHÍ TÊN TUỔIĐỀU ĐƯỢC BIẾT RÕ…

25.- Hãy đóng của các nhà thờ vì thiếu linh mục chăm sóc. Hãy giải thích cho mọi người biết rằng, làm như thế lại vừa tốt đẹp lại vừa tiết kiệm được tiền bạc. Hãy giải thích cho mọi người biết rằng Thiên Chúa lắng nghe lời cầu nguyện ở khắp nơi. Bằng cách đó, người ta sẽ thấy các nhà thờ là lãng phí.
Hãy ưu tiên đóng cửa các nhà thờ nào vẫn cử hành những việc đạo đức truyền thống .

BÁO CÁO NỘI BỘ KẾT QUẢ TÍNH ĐẾN 2008 :
CŨNG CÓ THỂ THIẾU LINH MỤC, KHÔNG ĐỦ NHÂN SỰ NGỒI TOÀ GIẢI TỘI HAY LÀM CÁCMỤC VỤ KHÁC, MÀ VẪN XÂY THÊM NHÀ THỜ CHÍNH, NHÀ THỜ PHỤ… NHỜ ĐÓ MỚI CÓTIỀN RA TIỀN VÀO… MỚI THỰC HIỆN VIỆC THAM DỰ THÁNH LỄ BẰNG MÀN HÌNH TỪ XA…MỚI LÃNG QUÊN VIỆC RA ĐI RAO GIẢNG…

26.- Hãy dùng các Hội đồng Giáo xứ và các linh mục yếu đức tin bị lên án, hay những linh mục dễ dàng chối bỏ việc Đức Mẹ hiện ra và các phép lạ hiển nhiên , đặc biệt chối bỏ Đức Tổng Thần Micae. Hãy xác quyết rằng Công Đồng Vatican II không hề chấp nhận điều nào như vậy.
Hãy kêu gọi những ai tin theo mặc khải tư thì hãy bất phục tùng Giáo quyềnHãy chỉ cho người ta thấy những kẻ thị kiến thần bí đều là những kẻ bất phục tùng Giáo quyền. Hãy làm mất uy tín những người đó, cho tới khi nào không còn ai quan tâm tới sứ điệp của họ nữa .

BÁO CÁO NỘI BỘ KẾT QUẢ TÍNH ĐẾN 2008 :
CẦN LÀM CHO CHÚNG MÙ QUÁNG KHÔNG NHÌN THẤY NHỮNG HIỆU QUẢ SÁM HỐI TẠINHỮNG LINH ĐỊA ĐÓ – CẦN ĐÁNH THỨC TÍNH TỰ ÁI TỰ PHỤ NƠI CÁC HÀNG GIÁO SĨ – CẦNTRIỆT HẠ BỌN CANH TÂN ĐẶC SỦNG LÀ BỌN ĐƯỢC NHIỀU ƠN PHÂN BIỆN HƯ THỰC…

27.- Hãy tuyển chọn một phản Giáo hoàng. Hãy quả quyết rằng những người Tin Lành cũng như  Do Thái đều được đưa vào Giáo hội. 
Một phản Giáo hoàng có thể được bầu chọn nếu quyền đầu phiếu được trao vào tay các Giám mục. như vậy sẽ có rất nhiều phản Giáo hoàng được bầu chọn, nhưng chỉ có một Giáo hoàng được đăng quang theo thỏa ước.
Hãy xác quyết rằng vị Giáo hoàng thật đã chết.

BÁO CÁO NỘI BỘ KẾT QUẢ TÍNH ĐẾN 2008 :
HÃY THẬT TINH VI HƠN NỮA… TA ĐANG TRÊN ĐƯỜNG TIẾN ĐẾN MỤC TIÊU ẤY.

28.- Hãy loại bỏ việc xưng tội trước khi rước lễ đối với trẻ em học lớp một, như thế khi chúng lên lớp cao hơn thì chúng sẽ khinh thường việc xưng tội. Và như vậy việc xưng tội không còn nữa. Hãy âm thầm cổ võ việc xưng tội và giải tội tập thể. Hãy giải thích cho giáo dân biết rằng sở dĩ làm như vậy là vì thiếu linh mục.

BÁO CÁO NỘI BỘ KẾT QUẢ TÍNH ĐẾN 2008 :
HIỆN NAY DO THIẾU LINH MỤC, DO LINH MỤC BẬN “TRĂM CỘNG NGHÌN VIỆC” NÊN VIỆCBAN BÍ TÍCH HOÀ GIẢI KHÔNG CÒN THIẾT YẾU – HIẾM NHÀ THỜ HOẶC GIÁO XỨ CÓ KHẢNĂNG BAN BÍ TÍCH HOÀ GIẢI BẤT CỨ LÚC NÀO. NHỜ ĐÓ VIỆC XÚC PHẠM THÁNH THỂ LÀ HỆ QUẢ ĐƯƠNG NHIÊN…

29.- Hãy giao cho phụ nữ và các giáo dân tầm thường nhiệm vụ cho rước lễ. Hãy cho rước lễ trên tay như người Tin Lành, thay vì trên lưỡi. Hãy giải thích rằng Đức Kitô cũng đã làm như vậy .
Các bạn hãy lấy một vài bánh thánh để chúng ta dâng lễ đen ( la messe noire) trong các đền thờ của chúng ta.
   Thay vì cho rước lễ từng người, các bạn hãy phân phối chén đựng bánh không truyền phép để có thể đưa về nhà.  Các bạn hãy giải thích cho họ rằng nhờ cách đó mà họ giữ được ơn Chúa trong cuộc sống mỗi ngày.
   Hãy đặt những người máy tự động cho rước lễ, và xem những người máy đó là những nhà tạm.
   Hãy bảo cho mọi người biết rằng những cử chỉ trao ban bình an có thể thay đổi. Hãy khuyên mọi người nên đi lại giao lưu trong nhà thờ khi trao bình an. Hãy giải thích rằng Giêsu cũng đi chỗ này chỗ nọ để chào các môn đệ. Không cần phải cầm lòng cầm trí trong những lúc như thế. Linh mục phải quay lưng lại với Thánh Thể khi trao ban bình an cho cộng đoàn .

BÁO CÁO NỘI BỘ KẾT QUẢ TÍNH ĐẾN 2008 :
MẶC DÙ TỔNG TRƯỞNG PHỤNG TỰ ROMA ĐÃ LÊN TIẾNG XÉT LẠI VẤN ĐỀ RƯỚC LỄ BẰNGTAY, VÀ CHÍNH GIÁO HOÀNG HIỆN TẠI ĐÃ CÓ XU HƯỚNG THỰC HIỆN LẠI CÁCH RƯỚC LỄBẰNG LƯỠI… NHƯNG CÁC GIÁO HỘI ĐỊA PHƯƠNG VẪN THÍCH DÙNG TAY HƠN, THẬM CHÍKHỎI CẦN ĐĨA HỨNG, ĐỨNG RƯỚC LỄ, PHÂN PHÁT NHANH VÀ KẾT THÚC LỄ…

30.- Sau khi bầu chọn phản Giáo hoàng, hãy giải tán Hội đồng Giám Mục, Hội đồng linh mục và  ban cố vấn giáo xứ.
   Hãy cấm mọi tu sĩ bàn tán những quy định mới này nếu không có phép.
   Hãy giải thích Giêsu yêu thương sự khiêm tốn và ghét những ai khao khát danh vọng .
   Hãy lên án những ai hay thác mắc về tội bất phục tùng Giáo quyền.
   Hãy khuyến khích người ta đừng vâng phục Chúa.
   Hãy bảo mọi người phải vâng phục Bề trên của mình trong Giáo hội .

BÁO CÁO NỘI BỘ KẾT QUẢ TÍNH ĐẾN 2008 :
ĐỂ THỰC HIỆN ĐIỀU NÀY, CẦN DẬP TẮT CÁC PHONG TRÀO GIÁO DÂN - COI VẬY MÀ GIÁODÂN “NGUY HIỂM” HƠN GIÁO SĨ – HÃY CẢNH GIÁC CAO ĐỘ BỌN CANH TÂN ĐẶC SỦNG ĐANG CÓ KHUYNH HƯỚNG LAN TRÀN KHẮP NƠI VỚI ƠN TRỪ TÀ VÀ BIỆN PHÂN.

31.- Hãy chấp nhận quyền tối thượng của Phản Giáo hoàng. Hãy chọn những người kế vị xứng đáng.
   Các bạn hãy ra lệnh cho những ai yêu Chúa phải mang phù hiệu Con thú, nếu không các bạn hãy rút phép thông công họ. Nhưng nhớ đùng gọi biểu tượng đó là Chúa.
   Không được làm dấu Thánh giá, cũng không được mang Thánh giá trong người. Không được làm phép Thánh Giá. Làm dấu Thánh giá đơn thuần là một việc tôn thờ ngẩu tượng và là dấu chỉ bất phục tùng .

BÁO CÁO NỘI BỘ KẾT QUẢ TÍNH ĐẾN 2008 :
TA ĐANG TIẾN DẦN ĐẾN NGÀY ẤY – HUY HIỆU CON THÚ HIỆN ĐANG ĐƯỢC GHI KHẮC DẦNNGAY TRONG LÒNG NHỮNG CON NGƯỜI HAM MÊ VẬT DỤC, CHẠY THEO GIÁ TRỊ CUỘC ĐỜI TẠM BỢ. – BỌN ĐEO THÁNH GIÁ ĐÃ RẤT HIẾM HOI, KỂ CẢ TRONG HÀNG NGŨ GIÁO SĨ.

32.- Các bạn hãy công bố tất cả những tín điều từ trước đến giờ là sai, chỉ trừ tín điều vô ngộ của Giáo hoàng.
   Hãy tuyên bố Giêsu là một nhà cách mạng thất bại .
   Hãy loan báo rằng vị Kitô chân chính chẳng bao lâu sẽ đến.
   Chỉ vâng phục phản Giáo hoàng mà thôi.
   Hãy dạy cho giáo dân biết cúi mình khi nghe đến danh của vị Phản Giáo hoàng ấy.

BÁO CÁO NỘI BỘ KẾT QUẢ TÍNH ĐẾN 2008 :
ĐÓ LÀ ĐIỀU TA ĐANG TIẾN TỚI. CẦN TIẾP TỤC DUY TRÌ THẬT TỐT NHỮNG ĐIỀU BÊN TRÊN.

33.- Hãy sắp xếp cho mọi chủ đề của Giáo hoàng đều nhắm đến việc chiến đấu trong đạo binh thánh chiến để bành trướng một tôn giáo duy nhất mang tính toàn cầu.
   Satan biết nơi để toàn bộ số vàng đã bị mất.

   Hãy chinh phục toàn thể nhân loại không chút xót thương! Tất cả những thứ đó sẽ đem lại cho nhân loại điều họ mơ ước: “HOÀNG KIM THỜI ĐẠI CỦA HÒA BÌNH”

HẾT

BÁO CÁO NỘI BỘ KẾT QUẢ TÍNH ĐẾN 2008 :
BỌN CÔNG GIÁO HÃY CHỜ XEM GIÊSU CÓ CỨU ĐƯỢC CHÚNG NÓ KHÔNG.THẾ GIỚI ĐANG TRONG TAY TA – BÀ MARIA HIỆN RA ĐẾN 27 NĂM NAY VÌ SỐT RUỘT MÀHẦU HẾT CHÚNG NÓ CÒN CHƯA BIẾT CHƯA TIN - BAO NHIÊU DẦU HIỆU THỜI ĐIỀM MÀCHÚNG NÓ VẪN NHƯ MÙ, CHỈ BIẾT CÁI LỢI TRƯỚC MẮT - HA HA HA !!!...


Ghi chú: Nếu bạn đọc nghe nói tập tài liệu này đã bị cấm không được đọc và phổ biến, thì đó là lệnh của Tam điểm (và dĩ nhiên là lệnh của các Giám mục đã là thành viên của hội kín Tam điểm) 


 Theo: http://www.dongcong.net/misc/BaiViet/hoi-kin-tam-diem.htm
avatar
Nặc danh

Ca đoàn thì không lên hát thường xuyên trên Cung Thánh trừ những Lễ trọng, nhưng có mấy bà đàn piano mặc váy xanh váy đỏ là hay ngồi ngay dưới tượng Chúa Phục Sinh, thỉnh thoảng đi qua đi lại biểu diễn thời gian cho cộng đoàn chia trí chơi!

12:13:00 GMT+7 Thứ Tư, 2 tháng 7, 2014
avatar

ở đây tôi chẳng thấy điều gì sai. có chăng là cái tâm của bạn đang bị quỷ ngự trị, nên bạn thấy vậy . các Linh Mục ở Dòng Chúa Cứu Thế đủ biết việc mình làm đúng hay sai, không cần bạn phải lên tiếng . nếu bạn muốn tranh luận riêng với tôi thì ok > số điện thoại của tôi đây 0932716201 .
tôi hy vọng gặp được bạn , và chúng ta cùng tranh luận. mà tôi cũng chỉ là giáo dân thôi bạn nhé. bạn không nên xét đoán người khác, vì chính Chúa sẽ xét đoán bạn

05:37:00 GMT+7 Thứ Năm, 6 tháng 12, 2018
avatar

mời bạn học lại giáo luật về phụng vụ thánh,

12:57:00 GMT+7 Thứ Năm, 31 tháng 1, 2019
Hãy chia sẻ cho chúng tôi những gì bạn đang suy nghĩ ...!