Chiến Dịch Cầu Nguyện Đọc Dành Cho Hàng Giáo Sĩ Và Tu Sĩ

CDCN DÀNH CHO HÀNG GIÁO SĨ VÀ TU SĨ
Cầu cho những người nghèo và đau khổ...
CDCN 22: Lời cầu nguyện để những linh mục Công Giáo duy trì những giáo huấn của Giáo Hội
Lạy Chúa Giêsu dấu yêu, xin giữ con luôn kiên vững, và xin cho ngọn lửa tình yêu của con dành cho Chúa/ luôn ngời sáng trong mỗi phút giây trong ngày của con. Xin đừng bao giờ để cho ngọn lửa tình yêu của con dành cho Chúa bị lập lòe hay tắt mất. Xin đừng bao giờ để con yếu đuối trong cơn cám dỗ./ Xin ban cho con Ân Sủng để con kiên vững trong ơn gọi,/ trong sự tận hiến/ và lòng trung thành để gìn giữ giáo huấn của Giáo Hội Công Giáo Tông Truyền. Con xin dâng lên Chúa lòng trung thành luôn mãi. Con nguyện chiến đấu trong đạo quân của Chúa,/ như thế Giáo Hội Công Giáo một lần nữa sẽ Phục Sinh/ trong vinh quang để chào đón Chúa Giêsu mến yêu,/ khi Chúa trở lại. Amen.
CDCN 40: Lời cầu nguyện để chuẩn bị các linh hồn cho việc Chúa Tái Lâm
Lạy Chúa Giêsu,/ con chỉ là một tôi tớ hèn mọn và cần Chúa dẫn dắt,/ để con có thể chuẩn bị các linh hồn cho Cuộc Quang Lâm Vinh Hiển của Chúa./ Xin giúp con hoán cải các linh hồn và chuẩn bị họ theo như Thánh Ý Chúa,/ để họ xứng đáng bước vào Trời Mới Đất Mới,/ nơi mà Chúa đã hứa ban cho tất cả nhân loại,/ qua cái chết của Chúa trên Thập Giá./ Xin ban cho con những Ân Sủng cần thiết,/ để con có thể loan truyền Lời Chúa cho những linh hồn khao khát,/ và để giúp con không bao giờ nao núng trong bổn phận đối với Chúa Giêsu dấu yêu,/ Đấng mà con nguyện trung thành qua lời khấn thánh hiến. Amen.
CDCN 49: Lời tuyên hứa trung thành cho các tu sĩ
Lạy Chúa Giêsu,/ con là tôi tớ hèn mọn của Chúa,/ con nguyện dâng Chúa tình yêu và lòng trung thành của con./  Xin Chúa ban cho con dấu chỉ về Lời Mời Gọi của Chúa./  Xin giúp con hiểu và làm chứng cho Lời Hứa của Chúa./  Xin ban Thánh Thần Chúa xuống trên con,/ để con không bị lừa dối bởi những ai tuyên xưng rằng/ họ đến nhân Danh Chúa nhưng không nói Sự Thật./ Xin chỉ cho con Sự Thật./  Xin cho con cảm nhận được Tình Yêu của Chúa,/ để con thi hành Thánh Ý Chúa./ Xin Chúa chỉ dẫn con giúp Chúa cứu rỗi nhân loại trong khiêm nhường. Amen.
CDCN 56: Các linh mục xin ơn gìn giữ Bí Tích Thánh Thể
Thân lạy Cha,/ nhân danh Con rất yêu Dấu Cha là Chúa Giêsu Kitô,/ Đấng đã hiến tế chính mình chịu chết trên Thập Giá cho nhân loại chúng con,/ xin giúp con trung thành với Sự Thật./
Xin che chở con trong Máu Rất Châu Báu của Con Cha,/ và xin ban cho con những Ân Sủng,/ để tiếp tục phụng sự Cha trong tin yêu,/ phó thác và kiên vững trong suốt cuộc đời linh mục của con./ Xin Cha đừng để con nhìn nhận sai về ý nghĩa đích thực của Hy Tế trong Thánh Lễ,/ hoặc làm sai trong việc ban Thánh Thể cho con cái Cha./ Xin ban cho con sức mạnh để thay mặt Cha chăn dắt đoàn chiên của Cha,/ nhờ đó họ được nuôi dưỡng bằng Mình,/ Máu,/ Linh Hồn và Thiên Tính của Con Cha là Chúa Giêsu Kitô,/ Đấng Cứu Độ nhân loại. Amen.
CDCN 57: Xin cho con nhận ra tiếng Chúa Giêsu
Lạy Chúa Giêsu,/ xin mở tai con để lắng nghe Tiếng Chúa./ Xin mở tâm hồn con để đón nhận lời mời gọi Tình Yêu của Chúa./ Xin đong đầy tâm hồn con Thần Khí Chúa để ngay lúc này con nhận ra Ngài./ Con xin dâng lên Chúa lòng trung thành khiêm hạ để thực thi ý Chúa./ Xin giúp con nhận ra Sự Thật để trỗi dậy,/ đáp lại và tuân theo Tiếng Chúa,/ như thế con có thể giúp Chúa cứu rỗi linh hồn của toàn thể nhân loại./ Lạy Chúa Giêsu,/ Thánh Ý Chúa là mệnh lệnh cho con./ Xin cho con can đảm để được Chúa dẫn dắt,/ nhờ đó con có thể mặc lấy áo giáp cần thiết/ mà dẫn đưa Hội Thánh Chúa hướng về Vương Quốc Mới của Chúa.
CDCN 66: Xin giúp con mãi trung thành với Lời Chúa
Lạy Chúa Giêsu,/ xin giúp con giữ vững lòng trung thành/ với Lời Chí Thánh của Chúa trong mọi lúc./ Xin cho con sức mạnh/ để giương cao Sự Thật về Giáo Hội Chúa khi đối mặt với nghịch cảnh./  Xin tuôn đổ trên con Ân Sủng,/ để cử hành các Bí Tích Thánh Thiêng theo cách thức Chúa đã dạy chúng con./ Xin giúp con nuôi dưỡng Hội Thánh Chúa bằng Bánh Sự Sống/ và giữ lòng trung thành với Chúa ngay cả khi con bị ngăn cấm làm như vậy./  Xin giải thoát con khỏi xiềng xích của sự lừa dối mà
con phải đối mặt,/ để tuyên xưng Lời Chân Thật của Chúa./
Xin che chở hết thảy các tôi tớ thánh/ bằng Máu Châu Báu Chúa trong lúc này,/ để chúng con một lòng can đảm,/ trung thành và kiên vững trong bổn phận của chúng con đối với Chúa,/ Đấng Cứu Thế Yêu Dấu của chúng con,/ Chúa Giêsu Kitô. Amen.
CDCN 110: Cầu cho các Linh mục trung thành với Lời Chí Thánh của Chúa
Lạy Chúa Giêsu rất dấu yêu,/ con nài xin Chúa gìn giữ con mạnh mẽ và can đảm/ để con có thể bảo vệ Sự Thật nhân danh Cực Thánh của Chúa./ Con nài xin Chúa ban cho con Ân sủng/ để làm chứng cho Lời Chí Thánh của Chúa trong mọi lúc./ Xin giúp con chống trả lại những sức mạnh quảng bá những điều dối trá/ mà tự thâm tâm con biết rằng những điều ấy xúc phạm đến Chúa./ Xin giúp con trung thành với Lời Chí Thánh của Chúa đến hơi thở cuối cùng. Amen.
CDCN 114: Để nhận được Ơn nhìn thấy Sự Thật
Lạy Thiên Chúa của con,/ xin mở mắt con./ Xin cho phép con nhìn thấy kẻ thù và đóng kín tâm hồn con khỏi sự lừa dối./
Lạy Chúa Giêsu,/ con xin dâng tất cả lên Chúa./ Con tín thác vào Lòng Thương Xót Chúa. Amen.
CDCN 135: Để bảo vệ Sự Thật
Lạy Mẹ yêu dấu của Ơn Cứu Rỗi, xin trợ giúp con trong lúc khẩn thiết. Xin Mẹ chuyển cầu để linh hồn bất xứng của con được ban dồi dào những Tặng Ân bởi Quyền Năng của Chúa Thánh Thần/ hầu luôn bảo vệ Sự Thật./ Xin gìn giữ con trong mọi biến cố/ khi con bị ép buộc phải chối bỏ Sự Thật,/ Lời của Thiên Chúa,/ các Bí Tích Thánh Thiêng và Bí Tích Thánh Thể Cực Trọng./ Xin giúp con dùng những Ân sủng mà con lãnh nhận/ để kiên vững chống lại sự độc ác của Satan/ và những linh hồn đáng thương mà hắn lợi dụng/ để xúc phạm đến Thánh Tử của Mẹ, Chúa Giêsu Kitô./ Xin trợ giúp con trong lúc khẩn thiết./ Vì phần rỗi của các linh hồn,/ xin ban cho con lòng can đảm/ để trao ban những Bí Tích cho từng con cái của Thiên Chúa/ khi con có thể bị những kẻ thù của Thiên Chúa ngăn cấm thực thi những điều ấy. Amen.
CDCN 170: Để bảo vệ Lời Chí Thánh của Thiên Chúa
Lạy Chúa Giêsu Kitô dấu yêu, Thiên Chúa của con,/ Xin che chở con. Xin bảo vệ con./ Xin gìn giữ con trong Ánh Sáng của

Thánh Nhan Chúa, khi sự bách hại gia tăng và khi mà tội của con chỉ là bảo vệ Sự Thật, Lời Chí Thánh của Thiên Chúa. Xin giúp con có được lòng can đảm/ để luôn mãi trung thành phụng sự Chúa. Xin ban cho con Lòng Can Đảm/ và Sức Mạnh của Chúa/ khi con ra sức bảo vệ những Giáo Huấn của Chúa/ trước những chống đối kịch liệt. Lạy Chúa Giêsu, xin đừng bao giờ ruồng bỏ con trong lúc khẩn thiết;/ xin ban cho con mọi sự con cần để tiếp tục phụng sự Chúa,/ trong việc trao ban các Bí Tích và trao ban Mình Máu Thánh Chúa trong Hy Tế Thánh Lễ. Lạy Chúa Giêsu,/ xin ban cho con những ơn lành. Xin Chúa đồng hành với con. Xin Chúa nghỉ ngơi trong con. Xin Chúa ở lại với con. Amen.

Chiến Dịch Cầu Nguyện Đọc Dành Cho Hàng Giáo Sĩ Và Tu Sĩ Cầu cho những người nghèo và đau khổ...:http://www.sudiepchuaden.com/ Chiến Dịch Cầu Nguyện

Đăng nhận xét

Hãy chia sẻ cho chúng tôi những gì bạn đang suy nghĩ ...!

SỨ ĐIỆP

complex{fbig2}/Su Diep,Su Diep Chua Cha,Su Diep Chua Giesu
[blogger]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.