Chiến Dịch Cầu Nguyện Đọc Hằng Ngày - Sứ Điệp Chúa Đến

Cầu Nguyện:

Mô_tả

Thứ Ba, 10 tháng 2, 2015

Chiến Dịch Cầu Nguyện Đọc Hằng Ngày

CHIẾN DỊCH CẦU NGUYỆN ĐỌC HẰNG NGÀY
Ý chung: Sùng kính và tạ ơn Lòng Thương Xót Chúa - Cầu cho các linh hồn trong Cuộc Cảnh Báo
Kinh Bắt Đầu Trước Mỗi Giờ Cầu Nguyện
1> Khi các con quỳ gối trước mặt Ta hoặc chỉ đơn giản thưa chuyện với Ta trong tâm hồn các con, hãy luôn bắt đầu bằng cách nói rằng :
Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho con vì con đã phạm tội - (3 lần & đấm ngực 3 lần).
Các Lời Nguyện Vắn Tắt Khác
2> Hãy đến với Ta trong lời cầu nguyện của các con và hãy thưa lên rằng: Lạy Chúa Giêsu, xin đưa con vào Nơi Nương Náu của Chúa trong Chúa Cha và xin ban cho con Ơn  Cứu Rỗi Đời Đời.”  Khi các con đến với Ta với thực lòng thống hối trong linh hồn, thì Nước Trời sẽ là của các con. Chúa Giêsu của các con.
3> Nếu một linh hồn ưu tuyển bị bách hại vì tình yêu của của họ dành cho Ta, và linh hồn nào chịu đau khổ vượt quá sức chịu đựng, chỉ cần thưa với Ta: “Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy  nỗi đau khổ này của con và thực thi điều Chúa muốn.” Thì khi ấy Ta sẽ ban xuống tràn đầy những Ân Sủng phi thường trên linh hồn này. 
4> Hãy kêu cầu các thánh mà các con tôn kính để chuyển cầu cho các con với Chúa Cha Hằng Hữu.
5> Hãy thưa với Cha rằng: “Lạy Cha rất yêu dấu, xin giang tay và chạm đến thân xác và linh hồn con bằng Bàn Tay Đầy Thương Xót của Cha. Amen.” Cha sẽ lập tức nhận lời các con kêu xin. - Khi những ai trong các con nhận biết Lời hứa trở lại của Ta, đến trước mặt Ta, thì Ta khẩn thiết kêu gọi các con hãy cầu nguyện, không chỉ cho linh hồn các con mà còn cho linh hồn những ai bị luận phạt… Trong ngày ấy, Ta muốn các con xin Ta rằng: “Lạy Chúa Giêsu, con nài xin Lòng Thương Xót cho những ai khước từ Chúa và những ai hết sức cần đến sự trợ giúp của Chúa. Amen.”
6> Khi con nói với Ta rằng: “Lạy Chúa Giêsu xin tha thứ cho con, con muốn được theo Chúa. Amen.” thì con sẽ được cứu rỗi.
7> Nếu thực lòng yêu mến Ta, các con sẽ nhận biết được bình an đích thực. Nếu các con thực lòng yêu mến Ta, các con sẽ thưa với Ta rằng: “Lạy Chúa Giêsu, vượt trên tất cả vẫn là Thánh Ý Chúa. Ý chí tự do của con thuộc về Chúa. Xin thực thi theo Thánh Ý Chúa. Amen.”
8> Hãy kêu lên cùng Cha và cầu xin rằng: Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa cất khỏi con nỗi đau đớn và thống khổ đang quá sức chịu đựng của con và xin cho con cảm nhận được Tình Thương của Chúa. Amen.” và ngay lập tức Cha sẽ cất đi gánh nặng của các con.
TĐ 4-5-2012: Ta khẩn thiết kêu gọi các con hãy cầu xin Ơn Chúa Thánh Thần tràn ngập linh hồn mọi người để tất cả sẽ cảm nhận được Tình Yêu của Thiên Chúa và đáp lại lời mời gọi của Người.
+ Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến, xin tuôn đổ Tình Yêu, Ơn Khôn Ngoan và Thông Hiểu trên tâm hồn khiêm hạ của con. Xin lấp đầy tâm hồn con bằng Ánh Sáng của Sự Thật, để con có thể phân định được Sự Thật của Chúa, giữa những dối trá đang lan tràn bởi Satan và những thiên thần sa ngã của hắn. Xin giúp con cầm lấy ngọn đuốc sáng, và lan tỏa Ngọn Lửa của Ơn Thông Hiểu, cho tất cả những ai con gặp trong Chúa Kitô, Chúa chúng con. Amen.
CDCN 96: Xin ban phước lành và bảo vệ nhóm Chiến dịch Cầu nguyện của chúng con
TĐ 25-1-2013: Ta muốn truyền cho các nhóm Chiến Dịch Cầu Nguyện của Ta phải thận trọng khi thiết lập nhóm trong các quốc gia của họ. Họ phải luôn có sẵn Nước Phép, phải có Tượng Chịu Nạn và phải đọc CDCN  đặc biệt này để xin phúc lành và bảo vệ nhóm CDCN của các con. Các con hãy đọc lời nguyện này trước và sau mỗi buổi họp mặt cầu nguyện. Hỡi các môn đệ yêu dấu của Ta, Ta phải truyền cho các con để bảo đảm rằng việc cầu nguyện phải là nền tảng trong tất cả những buổi họp mặt cầu nguyện.
+ Ôi Chúa Giêsu yêu quý nhất của con, xin ban phước lành và bảo vệ chúng con, là Nhóm Chiến dịch Cầu nguyện của Chúa, để chúng con trở nên bất khả xâm phạm trước các cuộc tấn công độc ác của ma quỷ, và bất kỳ linh hồn xấu xa nào, là những kẻ có thể hành hạ chúng con trong Sứ mệnh Thiêng liêng này để cứu các linh hồn.
Xin cho chúng con luôn trung thành và mạnh mẽ, cũng như kiên trì giữ vững Danh Thánh Chúa trước thế giới, và không bao giờ từ bỏ cuộc đấu tranh của chúng con để truyền bá Sự Thật về Lời Thánh của Chúa. Amen.
CDCN 07: Cầu cho những người khước từ Lòng Thương Xót
TĐ 22-11-2011: Đây là lời cầu  mà các con phải đọc để cầu xin Lòng Thương Xót cho các linh hồn đang ở trong bóng tối.
+ Lạy Chúa Giêsu, con nài xin Chúa tha thứ cho các tội nhân, những linh hồn thật tăm tối, những người sẽ từ chối Ánh Sáng của Lòng Thương Xót Chúa. Con nài xin Chúa Giêsu tha thứ cho họ, ngõ hầu cứu họ khỏi tội lỗi mà họ thấy thật khó rút chân ra khỏi đó.
Xin đổ tràn đầy trong tâm hồn họ những Tia Sáng của Lòng Thương Xót và cho họ cơ hội để trở về với đàn chiên của Chúa. Amen.
TĐ 18-12-11: Các tín hữu của Cha phải thực hiện mọi nỗ lực để truyền bá lời cầu nguyện của Cha ban cho các con để dâng lên Thiên Chúa Cha Hằng Hữu và nài xin Người ban ơn miễn trừ cho linh hồn họ.
+ Lạy Cha chúng con ở trên Trời,  qua  tình  yêu của Con Yêu Dấu Cha là Chúa Giêsu Kitô, Đấng chịu đau khổ trên Thánh Giá để cứu chúng con khỏi tội lỗi, xin Cha cứu tất cả những ai vẫn còn từ chối Bàn Tay Lòng Thương Xót của Người. Lạy Cha, xin đổ tràn đầy linh hồn họ dấu chứng Tình Yêu của Cha.  Lạy Cha chúng con ở trên Trời, con nài xin Cha lắng nghe lời chúng con cầu nguyện và cứu những linh hồn này khỏi sự khốn nạn đời đời. Nhờ Lòng Thương Xót Cha, xin Cha ban cho họ là những người đầu tiên được bước vào Thời Đại Bình An Mới trên Trái Đất. Amen.
TĐ 9-7-2012: Với người Công Giáo, các con phải lãnh nhận bí tích Hòa Giải hai tuần một lần nếu các con muốn tiếp tục sống trong Ân sủng.  Với những ai trong các con là những Kitô Hữu hoặc thuộc về các tín ngưỡng khác nhưng tin vào những Thông Điệp này, thì các con phải đọc CDCN 24 để xin Ơn Toàn Xá.
+ Ôi Lạy Chúa Giêsu, Chúa là ánh sáng trên trái đất. Chúa là ngọn lửa chạm đến mọi linh hồn. Lòng Thương Xót và tình yêu của Chúa thật vô bờ. Chúng con không xứng đáng nhận lãnh sự hy sinh Chúa đã dành cho chúng con bằng cái chết của Chúa trên Thánh Giá, cũng vậy, chúng con biết rằng tình yêu của Chúa dành cho chúng con quá đỗi lớn lao hơn tình yêu của chúng con dành cho Chúa.  Ôi lạy Chúa, xin ban cho chúng con Ơn Khiêm Nhường, để chúng con xứng đáng được vào Vương Quốc Mới của Chúa.
Xin đổ tràn đầy trong chúng con Ơn Chúa Thánh Thần
,để chúng con có thể hiên ngang bước về phía trước và hướng dẫn đạo binh của Chúa tuyên xưng Sự Thật về Lời Thánh của Chúa, và chuẩn bị anh chị em chúng con cho Cuộc Ngự Đến Lần Thứ Hai trong Vinh Quang của Chúa trên trái đất. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con xin dâng hiến bản thân chúng con, những buồn phiền, khổ đau của chúng con, như món quà dâng lên Chúa để cứu các linh hồn. Chúng con yêu mến Chúa, ôi Chúa Giêsu! Xin thương xót hết thảy con cái Chúa ở khắp mọi nơi. Amen.
14-2-2012: Ta sẽ bảo vệ tất cả các con, những ai có Ấn Tín Tình Yêu của Ta in vào tâm hồn họ. Các con sẽ thoát khỏi cuộc bách hại để kiên vững mà cầu nguyện với tất cả sức lực của mình cho những con người độc ác.  Điều này sẽ giúp giảm bớt nỗi kinh hoàng và ngăn chặn chiến tranh, nạn đói và việc bách hại tôn giáo. Giờ đây trong những lời cầu nguyện  hàng ngày của các con dâng lên Ta, Cha của các con, phải bao gồm Chiến Dịch Cầu Nguyện đặc biệt này.
+ Lạy Cha Hằng Hữu, Đấng Tạo Thành Vũ Trụ, Nhân danh Con rất Yêu Dấu Cha, Con nài xin Cha làm cho chúng con yêu mến Cha nhiều hơn. Xin giúp chúng con can đảm, không sợ hãi và vững vàng khi đối mặt với nghịch cảnh. Xin đón nhận mọi hy sinh, đau khổ và thử thách của chúng con, như một món quà trước Ngai Tòa Cha, để cứu con cái Cha trên địa cầu này. Xin làm cho những linh hồn tội lỗi ra mềm mại.
Xin mở mắt cho họ thấy Sự Thật về Tình Yêu của Cha, để họ có thể đoàn tụ với tất cả con cái  Cha  nơi Thiên
Đàng trên  trái đất, mà Cha âu yếm dựng nên cho chúng con theo Thánh Ý Cha. Amen.
TĐ 29-2-2012: Đừng bao giờ quên cầu nguyện thường xuyên với Chúa Cha để Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng sống bảo vệ các con và gia đình của các con.
+ Lạy Thiên Chúa là Cha từ ái của con, con xin đón nhận Ấn Tín Bảo Vệ Thiêng Liêng của Cha với lòng cảm tạ mến yêu. Thiên Tính Cha bao bọc hồn xác con đến muôn thuở muôn đời. Con xin khiêm cung cúi đầu cảm tạ, và dâng lên Cha Yêu Dấu tình yêu và lòng trung thành sâu thẳm của con. Con nài xin Cha bảo vệ con cùng với tất cả những người thân yêu của con bằng Ấn Tín đặc biệt này, và con xin dâng trọn đời con để phụng sự Cha luôn mãi. Lạy Cha Yêu Dấu của con, con yêu mến Cha, con xin an ủi Cha trong thời gian này. Con xin dâng lên Cha Mình và Máu, Linh Hồn và Thiên Tính của Con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, để đền bù tội lỗi của toàn thế giới và xin ơn cứu độ cho tất cả con cái Cha. Amen.
TĐ 27-9-2012: Sứ Vụ cứu rỗi hai tỷ linh hồn của những người sẽ khước từ Ta, phải được hình thành như một phần kinh nguyện  hằng ngày của tất cả những ai tự gọi mình là Chiến Binh của Thiên Chúa. Vết thương nơi Thánh Tâm Ta thật đau đớn vì chính những linh hồn hư mất. Vì thế mà các môn đệ của Ta phải siêng năng cầu nguyện để tất cả mọi người được hiệp nhất nên một gia đình trong Thời Đại Mới. Ta mời gọi tất cả các con hãy cứu những linh hồn đó, những người ngang    ngạnh
không chịu đón nhận Thiên Chúa.
+ Lạy Chúa Giêsu mến yêu, con nài xin Chúa tuôn đổ Lòng Thương Xót Chúa trên những linh hồn hư mất. Xin Chúa tha thứ cho họ vì họ từ khước Chúa, và xin Chúa  dùng kinh nguyện và đau khổ của con, để nhờ vào Lòng Thương Xót Chúa, Chúa có thể tuôn đổ trên họ những Ân Sủng mà họ cần để thánh hóa linh hồn họ.  Con nài xin Chúa ban cho linh hồn họ ân huệ của lòng nhân từ Chúa. Con cầu xin Chúa mở lòng họ ra để họ chạy đến cùng Chúa và xin Chúa đổ đầy Thần Khí Chúa trên họ, để họ có thể đón nhận Sự Thật về Tình Yêu Chúa và sống với Chúa cùng tất cả mọi người trong gia đình Chúa luôn mãi. Amen.
TĐ 21-3-2013: Hãy biết rằng nếu không có sự bảo vệ của Kinh Mân Côi, mà các con phải đọc hàng ngày, các con sẽ tự mình mở lòng mình ra cho những nỗi nghi ngờ, vốn không đến từ Ta. Sự chia rẽ sẽ sớm xảy ra và các con phải chuẩn bị. Ta muốn ban cho các con một ơn đặc biệt để giúp các con đứng vững trước cuộc bách hại và những áp lực mà người ta sẽ đè nặng trên các con để xúi giục các con xa rời những Thông Điệp của Ta. Cần phải có đức tin mãnh liệt, niềm tín thác và thần kinh thép mới có thể tập trung vào Lời Chí Thánh của Ta, để được như vậy, các con phải đọc CDCN này mỗi ngày một lần kể từ nay trở đi.                                                    
+ Lạy Chúa Giêsu rất yêu dấu, khi con thất vọng xin nâng đỡ con. Khi con nghi ngờ, xin soi sáng con. Khi con đau buồn, xin tỏ cho con tình yêu của Chúa. Khi con chỉ trích, xin giúp con giữ im lặng. Khi con công khai phán xét người khác, xin khép môi miệng con.  Khi con thốt ra những lời phỉ báng nhân Danh Chúa, xin cứu chuộc con và đưa con trở lại trong sự che chở của Chúa. Khi con thiếu can đảm, xin ban cho con thanh gươm con cần, để chiến đấu và cứu các linh hồn mà Chúa mong muốn. Khi con chống lại tình yêu của Chúa, xin giúp con đầu phục và hoàn toàn phó thác bản thân mình trong sự săn sóc yêu thương của Chúa. Khi con lang thang lạc lối, xin giúp con tìm thấy con đường Chân Lý. Khi con nghi ngờ Lời Chúa, xin ban cho con câu trả lời mà con đang tìm kiếm. Xin giúp con nhẫn nại, yêu thương và ân cần, ngay cả đối với những người nguyền rủa Chúa.  Xin giúp con biết tha thứ cho những ai xúc phạm đến con và ban cho con Ân Sủng cần thiết để theo Chúa đến tận cùng trái đất. Amen.
TĐ 11-4-2013: Các con phải tận hiến họ cho Ta mỗi ngày và cứ mỗi một linh hồn các con tận hiến cho Lòng Thương Xót của Ta, Ta sẽ cứu cả trăm linh hồn nữa. Hãy thực hiện điều này mỗi ngày. Đến cuối mỗi tháng, các con sẽ tràn ngập niềm vui vì các con biết được rằng biết bao nhiêu linh hồn được ban cho Lòng Thương Xót vô biên của Ta. Đây là một Tặng Ân nữa Ta ban cho các con và các con sẽ được ban tràn đầy những ân sủng khi các con đọc Chiến Dịch cầu nguyện  này.
+ Lạy Chúa Giêsu yêu mến nhất của con, con xin dâng lên Chúa linh hồn của anh chị em con, người đã từ bỏ linh hồn cho Satan. Xin đón nhận linh hồn này và cứu chuộc họ trong Ánh Mắt  Thiêng  Liêng  của Chúa. Xin giải thoát linh hồn này khỏi ách nô lệ của Con Thú và ban cho họ ơn cứu độ đời đời. Amen.
TĐ 18-7-2013: Mẫu ảnh này sẽ được làm ra với số lượng lớn và những ai nhận được phải mang cho linh mục làm phép trước khi phân phát miễn phí cho người khác. Mẫu ảnh mang lại Ơn Hoán Cải và Ơn Cứu Rỗi. Tất cả những ai nhận được Mẫu ảnh Cứu Rỗi
phải đọc CDCN này để xin Ơn Hoán Cải.     
+ Lạy Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, xin che chở  linh hồn con bằng nước mắt Cứu Rỗi của Mẹ. Xin phá tan những nghi ngờ của con. Xin nâng tâm hồn con lên để con cảm nhận sự Hiện Diện của Con Mẹ. Xin ban cho con bình an và sự an ủi. Xin Mẹ cầu thay nguyện giúp để con thực sự hoán cải. Xin giúp con đón nhận Sự Thật và xin mở rộng tâm hồn con để đón nhận Lòng Thương Xót của Con Mẹ là Chúa Giêsu Kitô. Amen.                                
CDCN 127: Xin cứu lấy linh hồn con và linh hồn những người thân yêu của con
TĐ 18-11-13: Trước tiên hãy chuẩn bị cho linh hồn của các con. Các con phải sửa đổi mọi sự trong linh hồn của các con, trước khi các con sẵn sàng để xứng đáng đứng trước sự Hiện Diện của Ta trong Cuộc Cảnh Báo. Nếu các con không làm thế, các con sẽ phải chịu một cuộc thanh tẩy vô cùng đau đớn và Luyện Ngục của các con sẽ kéo dài trên Trái Đất, trước khi Ngày Quang Lâm của Ta đến. Ta khẩn thiết kêu gọi các con đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện này cho chính linh hồn của từng người trong các con và cho linh hồn những người thân.
+ Lạy Chúa Giêsu, xin chuẩn bị cho con, để con  có thể  đến trước mặt Chúa mà không hổ thẹn.
Xin trợ giúp con và những người thân yêu của con (xin nêu tên của họ ở đây) để chúng con sẵn sàng thú nhận tất cả những việc làm sai trái của chúng con.
Để nhìn nhận những thiếu sót của chúng con.
Để nài xin ơn tha thứ cho tất cả tội lỗi. Để tỏ tình thương đối với những ai mà chúng con đã gây tổn hại. Để van xin Lòng Thương Xót của Chúa cho được ơn cứu rỗi. Để chúng con tự hạ mình trước mặt Chúa, nhờ đó trong Ngày của Cuộc Soi Sáng Vĩ Đại, lương tâm của con và của họ (xin nêu tên họ ở đây) sẽ nên trong sạch và nhờ đó Chúa có thể tuôn đổ trên linh hồn con Lòng Thương Xót của Chúa. Amen.   
CDCN 130 : Tuần Cửu Nhật xin Ơn Cứu Rỗi
TĐ 01-12-2013:  “Mẹ mời gọi các con giờ đây hãy bắt đầu Tuần Cửu Nhật xin Ơn Cứu Rỗi. Các con phải cầu nguyện này ngay lập tức và phải tiếp tục đến tận ngày cuối cùng. Các con phải đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện 130 trọn bảy ngày liên tục trong một tháng, bắt đầu từ những sáng ngày Thứ Hai. Đọc ba lần mỗi ngày trong suốt một tuần và một trong bảy ngày này các con phải ăn chay.  Ăn chay, chỉ ăn một bữa và hai bữa còn lại ăn bánh mì và uống nước”.
+ Lạy Mẹ yêu dấu của Ơn Cứu Rỗi, xin ban cho tất cả mọi linh hồn Ơn cứu rỗi đời đời nhờ Lòng Thương Xót của Chúa Giêsu Kitô, Con Mẹ. Nhờ sự chuyển cầu của Mẹ, con nài xin Mẹ cầu cho sự giải thoát của tất cả các linh hồn khỏi sự trói buộc của Satan. Xin Mẹ cầu cùng Con Mẹ tỏ Lòng Thương Xót và ban ơn tha thứ cho linh hồn những ai khước từ Người, những ai làm tổn thương Người bởi sự thờ ơ của họ và những ai chạy theo giáo lý sai lạc và ngẫu tượng. Thân lạy Mẹ, chúng con nài xin Mẹ chuyển cầu cho những ân sủng để cởi mở tâm hồn những ai hết sức cần đến ơn trợ giúp của Mẹ. Amen.
CDCN 164:  Xin Ơn Bình An cho các Quốc Gia
TĐ 24-8-2014: Mẹ khẩn thiết kêu gọi các   con hãy Cầu Nguyện 
cho hòa bình trên thế giới, vì chẳng bao lâu nữa nhiều quốc gia sẽ tham chiến, những cuộc chiến thật khó để có thể ngăn chặn và nhiều người vô tội sẽ bị giết hại. Mẹ mời gọi các con hãy đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện này mỗi ngày, để xin Ơn Bình An cho các quốc gia.
+ Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con sự bình an. Xin ban bình an cho đất nước con và tất cả những quốc gia đang bị xâu xé bởi chiến tranh và chia rẽ. Xin truyền ban bình an của Chúa vào tâm hồn những kẻ chai đá, những kẻ nhân danh công lý để gây đau khổ cho tha nhân. Xin ban cho tất cả con cái Thiên Chúa những Ân Sủng để đón nhận Bình An của Chúa để tình yêu và sự hòa thuận được triển nở; nhờ đó tình yêu dành cho Thiên Chúa sẽ toàn thắng sự dữ và nhiều linh hồn được cứu khỏi sự hủy hoại của những dối trá, độc ác và những tham vọng đen tối. Xin để cho bình an của Chúa làm chủ tâm hồn của tất cả những ai tận hiến cuộc đời cho Sự Thật trong Lời Chí Thánh của Chúa và những ai không hề nhận biết Chúa. Amen.
Lời cầu nguyện mỗi ngày
Lạy Chúa Giêsu yêu quý của con, xin ôm con trong Vòng Tay Chúa và cho con được tựa đầu vào Vai Chúa, để Chúa có thể dìu dắt con vào Vương Quốc Vinh Hiển của Chúa khi thời khắc đến. Xin để Máu Châu Báu Chúa tuôn đổ xuống trên tâm hồn con để chúng ta có thể được hiệp nhất nên một. Amen.
Tiên Tri Giả
Lạy Chúa Giêsu rất dấu yêu, xin cứu chúng con khỏi sự lừa dối của Tiên Tri Giả. Lạy Chúa Giêsu, xin dủ lòng thương xót chúng con. Lạy Chúa Giêsu, xin cứu chúng con khỏi bị bách hại. Lạy Chúa Giêsu, xin gìn giữ chúng con khỏi tên Phản Kitô. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.  Lạy Chúa Giêsu, xin bao bọc chúng con bằng Máu Châu Báu của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin mở mắt chúng con để chúng con nhìn thấy sự dối trá của Tiên Tri Giả. Lạy Chúa Giêsu, xin hiệp nhất Giáo Hội của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin bảo vệ các Bí Tích của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, xin đừng để cho tên Tiên Tri Giả chia rẽ Giáo Hội của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con từ chối những điều gian dối được phơi bày trước mắt chúng con như là Sự Thật. Lạy Chúa Giêsu, xin ban sức mạnh cho chúng con. Lạy Chúa Giêsu, xin ban niềm hy vọng cho chúng con. Lạy Chúa Giêsu, xin đổ tràn Thần Khí Chúa vào lòng chúng con. Lạy Chúa Giêsu, xin bảo vệ chúng con khỏi Con Thú. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con Ơn Phân Định, để chúng con có thể bước theo đường lối Giáo Hội Chân Chính của Chúa bây giờ và mãi mãi. Amen.
TĐ 24-8-2012: Những Kinh Cầu này sẽ đem lại Ơn Sủng trọng đại và sẽ cứu tất cả những ai mà các con đặt vào đó với ý chỉ đặc biệt để linh hồn họ được ơn cứu rỗi. Kinh cầu thứ hai này nhằm tôn vinh Thiên Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta, Đấng yêu thương mọi con cái dấu yêu của Người. 25-8-2012: Hãy đón nhận Ơn Miễn Trừ. Hãy trân trọng Ân Huệ này vì đây là Ân Huệ phi thường từ Thiên Đàng Hỡi các con, giờ đây các con có được sức mạnh để cứu vớt tha nhân, những linh hồn hư mất. Điều này có nghĩa là sức mạnh của tên ác quỷ có thể bị tiêu diệt theo cách thức mà cho đến nay có thể chưa thực hiện được.
+ Lạy Cha Chí Thánh ở Trên Trời, con yêu mến Cha.
Con tôn vinh Cha. Xin Cha Thương Xót chúng con.  Xin Cha Tha Tội chúng con. Con thờ lạy Cha. Con chúc tụng Cha. Con cảm tạ Cha vì tất cả những Ân Sủng đặc biệt Cha ban. Con nài xin Cha ban Ơn Miễn Trừ cho những người yêu dấu của con: (kể ra tất cả tên trong danh sách cứu rỗi các linh hồn: NÊN LẬP DANH SÁCH ĐỂ KHỎI BỎ SÓT NGƯỜI NÀO).
Con xin dâng lên Cha lòng trung thành của con đối với
Cha trong mọi lúc. Lạy Cha Chí Thánh ở Trên Trời, Đấng dựng nên muôn vật, Đấng dựng nên vũ trụ, Đấng dựng nên Loài Người, Cha là nguồn gốc của tất cả mọi sự. Cha là nguồn Tình Yêu. Cha là Tình Yêu. Con yêu mến Cha. Con tôn vinh Cha và con phủ phục trước nhan Cha. Con nài xin Lòng Thương Xót của Cha cho tất cả những linh hồn không biết Cha, những linh hồn không tôn vinh Cha, những linh hồn từ chối Bàn Tay Thương Xót của Cha. Con xin hiến dâng Cha trọn vẹn tâm trí, thân xác và linh hồn con, để Cha có thể đem họ vào trong Vòng Tay của Cha, để họ được an toàn khỏi mọi sự dữ. Con nài xin Cha mở Cổng Thiên Đàng để cuối cùng tất cả con cái Cha có thể hiệp nhất, trong gia sản Cha đã dựng nên cho tất cả chúng con. Amen.
Lạy Chúa Giêsu mến yêu, xin bảo vệ chúng con thoát khỏi những điều dối gian, xúc phạm đến Chúa. Xin che chở chúng con thoát khỏi tay Satan và bè lũ của hắn. Xin giúp chúng con yêu Chúa nhiều hơn.
Trong trận chiến của mình, xin gìn giữ chúng con. Trong đức tin của mình, xin che chở chúng con. Xin dẫn đưa chúng con đến nơi trú ẩn an toàn của Chúa. Xin giúp chúng con đứng lên và bảo vệ Thánh Ý Chúa. Xin tăng cường lòng quyết tâm của chúng con muốn trở nên môn đệ đích thực của Chúa. Xin ban cho chúng con ơn can đảm. Xin ban lòng trông cậy cho chúng con. Xin dẫn dắt chúng con trên con đường Sự Thật. Xin bảo vệ chúng con chống lại địch thù. Xin tuôn đổ trên chúng con Ân Sủng được Ngài chở che bao bọc. Xin giúp chúng con khỏi sa chước cám dỗ. Xin đem chúng con đến gần Thánh Tâm Chúa hơn. Xin giúp chúng con luôn
mãi trung thành với Chúa. Amen.
Thiên Chúa Cha
Ôi Thiên Chúa Tối Cao, chúng con nài xin Cha tha thứ tội lỗi cho con cái Cha. Chúng con cảm tạ Cha vì món quà là trái đất Cha ban. Chúng con cảm tạ Cha đã ban sự sống cho nhân loại. Chúng con quý trọng Ơn sự sống Cha ban. Chúng con duy trì Ơn sự sống Cha ban.
Chúng con cảm tạ Cha đã ban Chúa Giêsu, Con Cha, cho chúng con. Chúng con cảm tạ Cha vì Ơn Cứu Rỗi Cha ban. Chúng con ngợi khen Thiên Tính của Cha. Chúng con hoàn toàn quy phục trước nhan Cha, để Thánh Ý Cha có thể được hoàn tất dưới đất cũng như trên Trời. Chúng con cảm tạ Cha vì Ơn Soi Sáng Lương tâm. Chúng con cảm tạ Cha vì lời hứa sự sống đời đời. Chúng con chào đón Thiên Đàng Mới. Chúng con nài xin Cha cứu rỗi hết thảy các linh hồn, bao gồm cả những linh hồn làm Cha đau khổ và những linh hồn xa lìa Cha. Chúng con cảm tạ Cha vì Tình Yêu Thương Cha đã tỏ lộ cho hết thảy con cái Cha. Chúng con cảm tạ Cha vì Ơn tiên tri Cha ban. Chúng con cảm tạ Cha vì Ơn cầu nguyện Cha ban. Chúng con cầu xin Cha ban hòa bình và ơn cứu độ cho chúng con. Amen.
mắc tội trọng
Lạy Chúa Giêsu, xin cứu hết thảy mọi tội nhân khỏi lửa Hỏa Ngục. Xin tha thứ cho những linh hồn đen tối. Xin giúp họ nhận ra Chúa. Xin nhấc họ ra khỏi bóng tối. Xin mở đôi mắt họ. Xin cởi mở tâm hồn họ. Xin tỏ cho họ Sự Thật. Xin cứu rỗi họ. Xin giúp họ lắng nghe. Xin giải thoát họ khỏi tính kiêu căng, ham muốn và ghen tị. Xin che chở  họ khỏi sự dữ. Xin lắng nghe lời nài xin giúp đỡ của họ. Xin nắm lấy tay họ. Xin lôi kéo họ về phía Chúa. Xin cứu họ khỏi sự lừa dối của Satan. Amen.
Kinh Cầu số 6: Tặng Ân của những Ân Sủng
TĐ 8-1-2014: Giờ đây Cha ban cho tất cả các con, những linh hồn can đảm và trung thành những Ân Sủng đặc biệt này. Khi các con đọc Kinh Cầu mới này trong những thời buổi đầy những thử thách lớn lao thì Cha  sẽ cho các con lấy lại sức.

+ Lạy Chúa Giêsu rất dấu yêu, Đấng Cứu Độ chúng con. Xin đong đầy trong con Tình Yêu của Chúa. Xin đong đầy trong con Sức Mạnh của Chúa. Xin đong đầy trong con Sự Khôn Ngoan của Chúa. Xin đong đầy trong con Lòng Kiên Trì của Chúa. Xin đong đầy trong con Lòng Khiêm Nhường của Chúa. Xin đong đầy trong con Lòng Can Đảm của Chúa. Xin đong đầy trong con Tình Yêu Tận Hiến của Chúa. Amen.