Chiến Dịch Cầu Nguyện Đọc Hằng Ngày

CHIẾN DỊCH CẦU NGUYỆN ĐỌC HẰNG NGÀY
Ý chung: Sùng kính và tạ ơn Lòng Thương Xót Chúa - Cầu cho các linh hồn trong Cuộc Cảnh Báo
Kinh Bắt Đầu Trước Mỗi Giờ Cầu Nguyện
1> Khi các con quỳ gối trước mặt Ta hoặc chỉ đơn giản thưa chuyện với Ta trong tâm hồn các con, hãy luôn bắt đầu bằng cách nói rằng :
Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho con vì con đã phạm tội - (3 lần & đấm ngực 3 lần).
Các Lời Nguyện Vắn Tắt Khác
2> Hãy đến với Ta trong lời cầu nguyện của các con và hãy thưa lên rằng: Lạy Chúa Giêsu, xin đưa con vào Nơi Nương Náu của Chúa trong Chúa Cha và xin ban cho con Ơn  Cứu Rỗi Đời Đời.”  Khi các con đến với Ta với thực lòng thống hối trong linh hồn, thì Nước Trời sẽ là của các con. Chúa Giêsu của các con.
3> Nếu một linh hồn ưu tuyển bị bách hại vì tình yêu của của họ dành cho Ta, và linh hồn nào chịu đau khổ vượt quá sức chịu đựng, chỉ cần thưa với Ta: “Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy  nỗi đau khổ này của con và thực thi điều Chúa muốn.” Thì khi ấy Ta sẽ ban xuống tràn đầy những Ân Sủng phi thường trên linh hồn này. 
4> Hãy kêu cầu các thánh mà các con tôn kính để chuyển cầu cho các con với Chúa Cha Hằng Hữu.
5> Hãy thưa với Cha rằng: “Lạy Cha rất yêu dấu, xin giang tay và chạm đến thân xác và linh hồn con bằng Bàn Tay Đầy Thương Xót của Cha. Amen.” Cha sẽ lập tức nhận lời các con kêu xin. - Khi những ai trong các con nhận biết Lời hứa trở lại của Ta, đến trước mặt Ta, thì Ta khẩn thiết kêu gọi các con hãy cầu nguyện, không chỉ cho linh hồn các con mà còn cho linh hồn những ai bị luận phạt… Trong ngày ấy, Ta muốn các con xin Ta rằng: “Lạy Chúa Giêsu, con nài xin Lòng Thương Xót cho những ai khước từ Chúa và những ai hết sức cần đến sự trợ giúp của Chúa. Amen.”
6> Khi con nói với Ta rằng: “Lạy Chúa Giêsu xin tha thứ cho con, con muốn được theo Chúa. Amen.” thì con sẽ được cứu rỗi.
7> Nếu thực lòng yêu mến Ta, các con sẽ nhận biết được bình an đích thực. Nếu các con thực lòng yêu mến Ta, các con sẽ thưa với Ta rằng: “Lạy Chúa Giêsu, vượt trên tất cả vẫn là Thánh Ý Chúa. Ý chí tự do của con thuộc về Chúa. Xin thực thi theo Thánh Ý Chúa. Amen.”
8> Hãy kêu lên cùng Cha và cầu xin rằng: Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa cất khỏi con nỗi đau đớn và thống khổ đang quá sức chịu đựng của con và xin cho con cảm nhận được Tình Thương của Chúa. Amen.” và ngay lập tức Cha sẽ cất đi gánh nặng của các con.
TĐ 4-5-2012: Ta khẩn thiết kêu gọi các con hãy cầu xin Ơn Chúa Thánh Thần tràn ngập linh hồn mọi người để tất cả sẽ cảm nhận được Tình Yêu của Thiên Chúa và đáp lại lời mời gọi của Người.
+ Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến, xin tuôn đổ Tình Yêu, Ơn Khôn Ngoan và Thông Hiểu trên tâm hồn khiêm hạ của con. Xin lấp đầy tâm hồn con bằng Ánh Sáng của Sự Thật, để con có thể phân định được Sự Thật của Chúa, giữa những dối trá đang lan tràn bởi Satan và những thiên thần sa ngã của hắn. Xin giúp con cầm lấy ngọn đuốc sáng, và lan tỏa Ngọn Lửa của Ơn Thông Hiểu, cho tất cả những ai con gặp trong Chúa Kitô, Chúa chúng con. Amen.
CDCN 96: Xin ban phước lành và bảo vệ nhóm Chiến dịch Cầu nguyện của chúng con
TĐ 25-1-2013: Ta muốn truyền cho các nhóm Chiến Dịch Cầu Nguyện của Ta phải thận trọng khi thiết lập nhóm trong các quốc gia của họ. Họ phải luôn có sẵn Nước Phép, phải có Tượng Chịu Nạn và phải đọc CDCN  đặc biệt này để xin phúc lành và bảo vệ nhóm CDCN của các con. Các con hãy đọc lời nguyện này trước và sau mỗi buổi họp mặt cầu nguyện. Hỡi các môn đệ yêu dấu của Ta, Ta phải truyền cho các con để bảo đảm rằng việc cầu nguyện phải là nền tảng trong tất cả những buổi họp mặt cầu nguyện.
+ Ôi Chúa Giêsu yêu quý nhất của con, xin ban phước lành và bảo vệ chúng con, là Nhóm Chiến dịch Cầu nguyện của Chúa, để chúng con trở nên bất khả xâm phạm trước các cuộc tấn công độc ác của ma quỷ, và bất kỳ linh hồn xấu xa nào, là những kẻ có thể hành hạ chúng con trong Sứ mệnh Thiêng liêng này để cứu các linh hồn.
Xin cho chúng con luôn trung thành và mạnh mẽ, cũng như kiên trì giữ vững Danh Thánh Chúa trước thế giới, và không bao giờ từ bỏ cuộc đấu tranh của chúng con để truyền bá Sự Thật về Lời Thánh của Chúa. Amen.
CDCN 07: Cầu cho những người khước từ Lòng Thương Xót
TĐ 22-11-2011: Đây là lời cầu  mà các con phải đọc để cầu xin Lòng Thương Xót cho các linh hồn đang ở trong bóng tối.
+ Lạy Chúa Giêsu, con nài xin Chúa tha thứ cho các tội nhân, những linh hồn thật tăm tối, những người sẽ từ chối Ánh Sáng của Lòng Thương Xót Chúa. Con nài xin Chúa Giêsu tha thứ cho họ, ngõ hầu cứu họ khỏi tội lỗi mà họ thấy thật khó rút chân ra khỏi đó.
Xin đổ tràn đầy trong tâm hồn họ những Tia Sáng của Lòng Thương Xót và cho họ cơ hội để trở về với đàn chiên của Chúa. Amen.
TĐ 18-12-11: Các tín hữu của Cha phải thực hiện mọi nỗ lực để truyền bá lời cầu nguyện của Cha ban cho các con để dâng lên Thiên Chúa Cha Hằng Hữu và nài xin Người ban ơn miễn trừ cho linh hồn họ.
+ Lạy Cha chúng con ở trên Trời,  qua  tình  yêu của Con Yêu Dấu Cha là Chúa Giêsu Kitô, Đấng chịu đau khổ trên Thánh Giá để cứu chúng con khỏi tội lỗi, xin Cha cứu tất cả những ai vẫn còn từ chối Bàn Tay Lòng Thương Xót của Người. Lạy Cha, xin đổ tràn đầy linh hồn họ dấu chứng Tình Yêu của Cha.  Lạy Cha chúng con ở trên Trời, con nài xin Cha lắng nghe lời chúng con cầu nguyện và cứu những linh hồn này khỏi sự khốn nạn đời đời. Nhờ Lòng Thương Xót Cha, xin Cha ban cho họ là những người đầu tiên được bước vào Thời Đại Bình An Mới trên Trái Đất. Amen.
TĐ 9-7-2012: Với người Công Giáo, các con phải lãnh nhận bí tích Hòa Giải hai tuần một lần nếu các con muốn tiếp tục sống trong Ân sủng.  Với những ai trong các con là những Kitô Hữu hoặc thuộc về các tín ngưỡng khác nhưng tin vào những Thông Điệp này, thì các con phải đọc CDCN 24 để xin Ơn Toàn Xá.
+ Ôi Lạy Chúa Giêsu, Chúa là ánh sáng trên trái đất. Chúa là ngọn lửa chạm đến mọi linh hồn. Lòng Thương Xót và tình yêu của Chúa thật vô bờ. Chúng con không xứng đáng nhận lãnh sự hy sinh Chúa đã dành cho chúng con bằng cái chết của Chúa trên Thánh Giá, cũng vậy, chúng con biết rằng tình yêu của Chúa dành cho chúng con quá đỗi lớn lao hơn tình yêu của chúng con dành cho Chúa.  Ôi lạy Chúa, xin ban cho chúng con Ơn Khiêm Nhường, để chúng con xứng đáng được vào Vương Quốc Mới của Chúa.
Xin đổ tràn đầy trong chúng con Ơn Chúa Thánh Thần
,để chúng con có thể hiên ngang bước về phía trước và hướng dẫn đạo binh của Chúa tuyên xưng Sự Thật về Lời Thánh của Chúa, và chuẩn bị anh chị em chúng con cho Cuộc Ngự Đến Lần Thứ Hai trong Vinh Quang của Chúa trên trái đất. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con xin dâng hiến bản thân chúng con, những buồn phiền, khổ đau của chúng con, như món quà dâng lên Chúa để cứu các linh hồn. Chúng con yêu mến Chúa, ôi Chúa Giêsu! Xin thương xót hết thảy con cái Chúa ở khắp mọi nơi. Amen.
14-2-2012: Ta sẽ bảo vệ tất cả các con, những ai có Ấn Tín Tình Yêu của Ta in vào tâm hồn họ. Các con sẽ thoát khỏi cuộc bách hại để kiên vững mà cầu nguyện với tất cả sức lực của mình cho những con người độc ác.  Điều này sẽ giúp giảm bớt nỗi kinh hoàng và ngăn chặn chiến tranh, nạn đói và việc bách hại tôn giáo. Giờ đây trong những lời cầu nguyện  hàng ngày của các con dâng lên Ta, Cha của các con, phải bao gồm Chiến Dịch Cầu Nguyện đặc biệt này.
+ Lạy Cha Hằng Hữu, Đấng Tạo Thành Vũ Trụ, Nhân danh Con rất Yêu Dấu Cha, Con nài xin Cha làm cho chúng con yêu mến Cha nhiều hơn. Xin giúp chúng con can đảm, không sợ hãi và vững vàng khi đối mặt với nghịch cảnh. Xin đón nhận mọi hy sinh, đau khổ và thử thách của chúng con, như một món quà trước Ngai Tòa Cha, để cứu con cái Cha trên địa cầu này. Xin làm cho những linh hồn tội lỗi ra mềm mại.
Xin mở mắt cho họ thấy Sự Thật về Tình Yêu của Cha, để họ có thể đoàn tụ với tất cả con cái  Cha  nơi Thiên
Đàng trên  trái đất, mà Cha âu yếm dựng nên cho chúng con theo Thánh Ý Cha. Amen.
TĐ 29-2-2012: Đừng bao giờ quên cầu nguyện thường xuyên với Chúa Cha để Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng sống bảo vệ các con và gia đình của các con.
+ Lạy Thiên Chúa là Cha từ ái của con, con xin đón nhận Ấn Tín Bảo Vệ Thiêng Liêng của Cha với lòng cảm tạ mến yêu. Thiên Tính Cha bao bọc hồn xác con đến muôn thuở muôn đời. Con xin khiêm cung cúi đầu cảm tạ, và dâng lên Cha Yêu Dấu tình yêu và lòng trung thành sâu thẳm của con. Con nài xin Cha bảo vệ con cùng với tất cả những người thân yêu của con bằng Ấn Tín đặc biệt này, và con xin dâng trọn đời con để phụng sự Cha luôn mãi. Lạy Cha Yêu Dấu của con, con yêu mến Cha, con xin an ủi Cha trong thời gian này. Con xin dâng lên Cha Mình và Máu, Linh Hồn và Thiên Tính của Con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, để đền bù tội lỗi của toàn thế giới và xin ơn cứu độ cho tất cả con cái Cha. Amen.
TĐ 27-9-2012: Sứ Vụ cứu rỗi hai tỷ linh hồn của những người sẽ khước từ Ta, phải được hình thành như một phần kinh nguyện  hằng ngày của tất cả những ai tự gọi mình là Chiến Binh của Thiên Chúa. Vết thương nơi Thánh Tâm Ta thật đau đớn vì chính những linh hồn hư mất. Vì thế mà các môn đệ của Ta phải siêng năng cầu nguyện để tất cả mọi người được hiệp nhất nên một gia đình trong Thời Đại Mới. Ta mời gọi tất cả các con hãy cứu những linh hồn đó, những người ngang    ngạnh
không chịu đón nhận Thiên Chúa.
+ Lạy Chúa Giêsu mến yêu, con nài xin Chúa tuôn đổ Lòng Thương Xót Chúa trên những linh hồn hư mất. Xin Chúa tha thứ cho họ vì họ từ khước Chúa, và xin Chúa  dùng kinh nguyện và đau khổ của con, để nhờ vào Lòng Thương Xót Chúa, Chúa có thể tuôn đổ trên họ những Ân Sủng mà họ cần để thánh hóa linh hồn họ.  Con nài xin Chúa ban cho linh hồn họ ân huệ của lòng nhân từ Chúa. Con cầu xin Chúa mở lòng họ ra để họ chạy đến cùng Chúa và xin Chúa đổ đầy Thần Khí Chúa trên họ, để họ có thể đón nhận Sự Thật về Tình Yêu Chúa và sống với Chúa cùng tất cả mọi người trong gia đình Chúa luôn mãi. Amen.
TĐ 21-3-2013: Hãy biết rằng nếu không có sự bảo vệ của Kinh Mân Côi, mà các con phải đọc hàng ngày, các con sẽ tự mình mở lòng mình ra cho những nỗi nghi ngờ, vốn không đến từ Ta. Sự chia rẽ sẽ sớm xảy ra và các con phải chuẩn bị. Ta muốn ban cho các con một ơn đặc biệt để giúp các con đứng vững trước cuộc bách hại và những áp lực mà người ta sẽ đè nặng trên các con để xúi giục các con xa rời những Thông Điệp của Ta. Cần phải có đức tin mãnh liệt, niềm tín thác và thần kinh thép mới có thể tập trung vào Lời Chí Thánh của Ta, để được như vậy, các con phải đọc CDCN này mỗi ngày một lần kể từ nay trở đi.                                                    
+ Lạy Chúa Giêsu rất yêu dấu, khi con thất vọng xin nâng đỡ con. Khi con nghi ngờ, xin soi sáng con. Khi con đau buồn, xin tỏ cho con tình yêu của Chúa. Khi con chỉ trích, xin giúp con giữ im lặng. Khi con công khai phán xét người khác, xin khép môi miệng con.  Khi con thốt ra những lời phỉ báng nhân Danh Chúa, xin cứu chuộc con và đưa con trở lại trong sự che chở của Chúa. Khi con thiếu can đảm, xin ban cho con thanh gươm con cần, để chiến đấu và cứu các linh hồn mà Chúa mong muốn. Khi con chống lại tình yêu của Chúa, xin giúp con đầu phục và hoàn toàn phó thác bản thân mình trong sự săn sóc yêu thương của Chúa. Khi con lang thang lạc lối, xin giúp con tìm thấy con đường Chân Lý. Khi con nghi ngờ Lời Chúa, xin ban cho con câu trả lời mà con đang tìm kiếm. Xin giúp con nhẫn nại, yêu thương và ân cần, ngay cả đối với những người nguyền rủa Chúa.  Xin giúp con biết tha thứ cho những ai xúc phạm đến con và ban cho con Ân Sủng cần thiết để theo Chúa đến tận cùng trái đất. Amen.
TĐ 11-4-2013: Các con phải tận hiến họ cho Ta mỗi ngày và cứ mỗi một linh hồn các con tận hiến cho Lòng Thương Xót của Ta, Ta sẽ cứu cả trăm linh hồn nữa. Hãy thực hiện điều này mỗi ngày. Đến cuối mỗi tháng, các con sẽ tràn ngập niềm vui vì các con biết được rằng biết bao nhiêu linh hồn được ban cho Lòng Thương Xót vô biên của Ta. Đây là một Tặng Ân nữa Ta ban cho các con và các con sẽ được ban tràn đầy những ân sủng khi các con đọc Chiến Dịch cầu nguyện  này.
+ Lạy Chúa Giêsu yêu mến nhất của con, con xin dâng lên Chúa linh hồn của anh chị em con, người đã từ bỏ linh hồn cho Satan. Xin đón nhận linh hồn này và cứu chuộc họ trong Ánh Mắt  Thiêng  Liêng  của Chúa. Xin giải thoát linh hồn này khỏi ách nô lệ của Con Thú và ban cho họ ơn cứu độ đời đời. Amen.
TĐ 18-7-2013: Mẫu ảnh này sẽ được làm ra với số lượng lớn và những ai nhận được phải mang cho linh mục làm phép trước khi phân phát miễn phí cho người khác. Mẫu ảnh mang lại Ơn Hoán Cải và Ơn Cứu Rỗi. Tất cả những ai nhận được Mẫu ảnh Cứu Rỗi
phải đọc CDCN này để xin Ơn Hoán Cải.     
+ Lạy Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, xin che chở  linh hồn con bằng nước mắt Cứu Rỗi của Mẹ. Xin phá tan những nghi ngờ của con. Xin nâng tâm hồn con lên để con cảm nhận sự Hiện Diện của Con Mẹ. Xin ban cho con bình an và sự an ủi. Xin Mẹ cầu thay nguyện giúp để con thực sự hoán cải. Xin giúp con đón nhận Sự Thật và xin mở rộng tâm hồn con để đón nhận Lòng Thương Xót của Con Mẹ là Chúa Giêsu Kitô. Amen.                                
CDCN 127: Xin cứu lấy linh hồn con và linh hồn những người thân yêu của con
TĐ 18-11-13: Trước tiên hãy chuẩn bị cho linh hồn của các con. Các con phải sửa đổi mọi sự trong linh hồn của các con, trước khi các con sẵn sàng để xứng đáng đứng trước sự Hiện Diện của Ta trong Cuộc Cảnh Báo. Nếu các con không làm thế, các con sẽ phải chịu một cuộc thanh tẩy vô cùng đau đớn và Luyện Ngục của các con sẽ kéo dài trên Trái Đất, trước khi Ngày Quang Lâm của Ta đến. Ta khẩn thiết kêu gọi các con đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện này cho chính linh hồn của từng người trong các con và cho linh hồn những người thân.
+ Lạy Chúa Giêsu, xin chuẩn bị cho con, để con  có thể  đến trước mặt Chúa mà không hổ thẹn.
Xin trợ giúp con và những người thân yêu của con (xin nêu tên của họ ở đây) để chúng con sẵn sàng thú nhận tất cả những việc làm sai trái của chúng con.
Để nhìn nhận những thiếu sót của chúng con.
Để nài xin ơn tha thứ cho tất cả tội lỗi. Để tỏ tình thương đối với những ai mà chúng con đã gây tổn hại. Để van xin Lòng Thương Xót của Chúa cho được ơn cứu rỗi. Để chúng con tự hạ mình trước mặt Chúa, nhờ đó trong Ngày của Cuộc Soi Sáng Vĩ Đại, lương tâm của con và của họ (xin nêu tên họ ở đây) sẽ nên trong sạch và nhờ đó Chúa có thể tuôn đổ trên linh hồn con Lòng Thương Xót của Chúa. Amen.   
CDCN 130 : Tuần Cửu Nhật xin Ơn Cứu Rỗi
TĐ 01-12-2013:  “Mẹ mời gọi các con giờ đây hãy bắt đầu Tuần Cửu Nhật xin Ơn Cứu Rỗi. Các con phải cầu nguyện này ngay lập tức và phải tiếp tục đến tận ngày cuối cùng. Các con phải đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện 130 trọn bảy ngày liên tục trong một tháng, bắt đầu từ những sáng ngày Thứ Hai. Đọc ba lần mỗi ngày trong suốt một tuần và một trong bảy ngày này các con phải ăn chay.  Ăn chay, chỉ ăn một bữa và hai bữa còn lại ăn bánh mì và uống nước”.
+ Lạy Mẹ yêu dấu của Ơn Cứu Rỗi, xin ban cho tất cả mọi linh hồn Ơn cứu rỗi đời đời nhờ Lòng Thương Xót của Chúa Giêsu Kitô, Con Mẹ. Nhờ sự chuyển cầu của Mẹ, con nài xin Mẹ cầu cho sự giải thoát của tất cả các linh hồn khỏi sự trói buộc của Satan. Xin Mẹ cầu cùng Con Mẹ tỏ Lòng Thương Xót và ban ơn tha thứ cho linh hồn những ai khước từ Người, những ai làm tổn thương Người bởi sự thờ ơ của họ và những ai chạy theo giáo lý sai lạc và ngẫu tượng. Thân lạy Mẹ, chúng con nài xin Mẹ chuyển cầu cho những ân sủng để cởi mở tâm hồn những ai hết sức cần đến ơn trợ giúp của Mẹ. Amen.
CDCN 164:  Xin Ơn Bình An cho các Quốc Gia
TĐ 24-8-2014: Mẹ khẩn thiết kêu gọi các   con hãy Cầu Nguyện 
cho hòa bình trên thế giới, vì chẳng bao lâu nữa nhiều quốc gia sẽ tham chiến, những cuộc chiến thật khó để có thể ngăn chặn và nhiều người vô tội sẽ bị giết hại. Mẹ mời gọi các con hãy đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện này mỗi ngày, để xin Ơn Bình An cho các quốc gia.
+ Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con sự bình an. Xin ban bình an cho đất nước con và tất cả những quốc gia đang bị xâu xé bởi chiến tranh và chia rẽ. Xin truyền ban bình an của Chúa vào tâm hồn những kẻ chai đá, những kẻ nhân danh công lý để gây đau khổ cho tha nhân. Xin ban cho tất cả con cái Thiên Chúa những Ân Sủng để đón nhận Bình An của Chúa để tình yêu và sự hòa thuận được triển nở; nhờ đó tình yêu dành cho Thiên Chúa sẽ toàn thắng sự dữ và nhiều linh hồn được cứu khỏi sự hủy hoại của những dối trá, độc ác và những tham vọng đen tối. Xin để cho bình an của Chúa làm chủ tâm hồn của tất cả những ai tận hiến cuộc đời cho Sự Thật trong Lời Chí Thánh của Chúa và những ai không hề nhận biết Chúa. Amen.
Lời cầu nguyện mỗi ngày
Lạy Chúa Giêsu yêu quý của con, xin ôm con trong Vòng Tay Chúa và cho con được tựa đầu vào Vai Chúa, để Chúa có thể dìu dắt con vào Vương Quốc Vinh Hiển của Chúa khi thời khắc đến. Xin để Máu Châu Báu Chúa tuôn đổ xuống trên tâm hồn con để chúng ta có thể được hiệp nhất nên một. Amen.
Tiên Tri Giả
Lạy Chúa Giêsu rất dấu yêu, xin cứu chúng con khỏi sự lừa dối của Tiên Tri Giả. Lạy Chúa Giêsu, xin dủ lòng thương xót chúng con. Lạy Chúa Giêsu, xin cứu chúng con khỏi bị bách hại. Lạy Chúa Giêsu, xin gìn giữ chúng con khỏi tên Phản Kitô. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.  Lạy Chúa Giêsu, xin bao bọc chúng con bằng Máu Châu Báu của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin mở mắt chúng con để chúng con nhìn thấy sự dối trá của Tiên Tri Giả. Lạy Chúa Giêsu, xin hiệp nhất Giáo Hội của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin bảo vệ các Bí Tích của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, xin đừng để cho tên Tiên Tri Giả chia rẽ Giáo Hội của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con từ chối những điều gian dối được phơi bày trước mắt chúng con như là Sự Thật. Lạy Chúa Giêsu, xin ban sức mạnh cho chúng con. Lạy Chúa Giêsu, xin ban niềm hy vọng cho chúng con. Lạy Chúa Giêsu, xin đổ tràn Thần Khí Chúa vào lòng chúng con. Lạy Chúa Giêsu, xin bảo vệ chúng con khỏi Con Thú. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con Ơn Phân Định, để chúng con có thể bước theo đường lối Giáo Hội Chân Chính của Chúa bây giờ và mãi mãi. Amen.
TĐ 24-8-2012: Những Kinh Cầu này sẽ đem lại Ơn Sủng trọng đại và sẽ cứu tất cả những ai mà các con đặt vào đó với ý chỉ đặc biệt để linh hồn họ được ơn cứu rỗi. Kinh cầu thứ hai này nhằm tôn vinh Thiên Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta, Đấng yêu thương mọi con cái dấu yêu của Người. 25-8-2012: Hãy đón nhận Ơn Miễn Trừ. Hãy trân trọng Ân Huệ này vì đây là Ân Huệ phi thường từ Thiên Đàng Hỡi các con, giờ đây các con có được sức mạnh để cứu vớt tha nhân, những linh hồn hư mất. Điều này có nghĩa là sức mạnh của tên ác quỷ có thể bị tiêu diệt theo cách thức mà cho đến nay có thể chưa thực hiện được.
+ Lạy Cha Chí Thánh ở Trên Trời, con yêu mến Cha.
Con tôn vinh Cha. Xin Cha Thương Xót chúng con.  Xin Cha Tha Tội chúng con. Con thờ lạy Cha. Con chúc tụng Cha. Con cảm tạ Cha vì tất cả những Ân Sủng đặc biệt Cha ban. Con nài xin Cha ban Ơn Miễn Trừ cho những người yêu dấu của con: (kể ra tất cả tên trong danh sách cứu rỗi các linh hồn: NÊN LẬP DANH SÁCH ĐỂ KHỎI BỎ SÓT NGƯỜI NÀO).
Con xin dâng lên Cha lòng trung thành của con đối với
Cha trong mọi lúc. Lạy Cha Chí Thánh ở Trên Trời, Đấng dựng nên muôn vật, Đấng dựng nên vũ trụ, Đấng dựng nên Loài Người, Cha là nguồn gốc của tất cả mọi sự. Cha là nguồn Tình Yêu. Cha là Tình Yêu. Con yêu mến Cha. Con tôn vinh Cha và con phủ phục trước nhan Cha. Con nài xin Lòng Thương Xót của Cha cho tất cả những linh hồn không biết Cha, những linh hồn không tôn vinh Cha, những linh hồn từ chối Bàn Tay Thương Xót của Cha. Con xin hiến dâng Cha trọn vẹn tâm trí, thân xác và linh hồn con, để Cha có thể đem họ vào trong Vòng Tay của Cha, để họ được an toàn khỏi mọi sự dữ. Con nài xin Cha mở Cổng Thiên Đàng để cuối cùng tất cả con cái Cha có thể hiệp nhất, trong gia sản Cha đã dựng nên cho tất cả chúng con. Amen.
Lạy Chúa Giêsu mến yêu, xin bảo vệ chúng con thoát khỏi những điều dối gian, xúc phạm đến Chúa. Xin che chở chúng con thoát khỏi tay Satan và bè lũ của hắn. Xin giúp chúng con yêu Chúa nhiều hơn.
Trong trận chiến của mình, xin gìn giữ chúng con. Trong đức tin của mình, xin che chở chúng con. Xin dẫn đưa chúng con đến nơi trú ẩn an toàn của Chúa. Xin giúp chúng con đứng lên và bảo vệ Thánh Ý Chúa. Xin tăng cường lòng quyết tâm của chúng con muốn trở nên môn đệ đích thực của Chúa. Xin ban cho chúng con ơn can đảm. Xin ban lòng trông cậy cho chúng con. Xin dẫn dắt chúng con trên con đường Sự Thật. Xin bảo vệ chúng con chống lại địch thù. Xin tuôn đổ trên chúng con Ân Sủng được Ngài chở che bao bọc. Xin giúp chúng con khỏi sa chước cám dỗ. Xin đem chúng con đến gần Thánh Tâm Chúa hơn. Xin giúp chúng con luôn
mãi trung thành với Chúa. Amen.
Thiên Chúa Cha
Ôi Thiên Chúa Tối Cao, chúng con nài xin Cha tha thứ tội lỗi cho con cái Cha. Chúng con cảm tạ Cha vì món quà là trái đất Cha ban. Chúng con cảm tạ Cha đã ban sự sống cho nhân loại. Chúng con quý trọng Ơn sự sống Cha ban. Chúng con duy trì Ơn sự sống Cha ban.
Chúng con cảm tạ Cha đã ban Chúa Giêsu, Con Cha, cho chúng con. Chúng con cảm tạ Cha vì Ơn Cứu Rỗi Cha ban. Chúng con ngợi khen Thiên Tính của Cha. Chúng con hoàn toàn quy phục trước nhan Cha, để Thánh Ý Cha có thể được hoàn tất dưới đất cũng như trên Trời. Chúng con cảm tạ Cha vì Ơn Soi Sáng Lương tâm. Chúng con cảm tạ Cha vì lời hứa sự sống đời đời. Chúng con chào đón Thiên Đàng Mới. Chúng con nài xin Cha cứu rỗi hết thảy các linh hồn, bao gồm cả những linh hồn làm Cha đau khổ và những linh hồn xa lìa Cha. Chúng con cảm tạ Cha vì Tình Yêu Thương Cha đã tỏ lộ cho hết thảy con cái Cha. Chúng con cảm tạ Cha vì Ơn tiên tri Cha ban. Chúng con cảm tạ Cha vì Ơn cầu nguyện Cha ban. Chúng con cầu xin Cha ban hòa bình và ơn cứu độ cho chúng con. Amen.
mắc tội trọng
Lạy Chúa Giêsu, xin cứu hết thảy mọi tội nhân khỏi lửa Hỏa Ngục. Xin tha thứ cho những linh hồn đen tối. Xin giúp họ nhận ra Chúa. Xin nhấc họ ra khỏi bóng tối. Xin mở đôi mắt họ. Xin cởi mở tâm hồn họ. Xin tỏ cho họ Sự Thật. Xin cứu rỗi họ. Xin giúp họ lắng nghe. Xin giải thoát họ khỏi tính kiêu căng, ham muốn và ghen tị. Xin che chở  họ khỏi sự dữ. Xin lắng nghe lời nài xin giúp đỡ của họ. Xin nắm lấy tay họ. Xin lôi kéo họ về phía Chúa. Xin cứu họ khỏi sự lừa dối của Satan. Amen.
Kinh Cầu số 6: Tặng Ân của những Ân Sủng
TĐ 8-1-2014: Giờ đây Cha ban cho tất cả các con, những linh hồn can đảm và trung thành những Ân Sủng đặc biệt này. Khi các con đọc Kinh Cầu mới này trong những thời buổi đầy những thử thách lớn lao thì Cha  sẽ cho các con lấy lại sức.

+ Lạy Chúa Giêsu rất dấu yêu, Đấng Cứu Độ chúng con. Xin đong đầy trong con Tình Yêu của Chúa. Xin đong đầy trong con Sức Mạnh của Chúa. Xin đong đầy trong con Sự Khôn Ngoan của Chúa. Xin đong đầy trong con Lòng Kiên Trì của Chúa. Xin đong đầy trong con Lòng Khiêm Nhường của Chúa. Xin đong đầy trong con Lòng Can Đảm của Chúa. Xin đong đầy trong con Tình Yêu Tận Hiến của Chúa. Amen.

Đăng nhận xét

20 Nhận xét

 1. Bạn nào đã và đang đọc chiến dịch cầu nguyện, xin vui lòng chia sẻ cảm nghiệm hoặc trải nghiệm mà bạn có được.Tôi rất mong tin của các bạn. Cám ơn nhiều.

  Trả lờiXóa
 2. Xin Chúa chúc phúc cho bạn! Mình xin chia sẻ kinh nghiệm của mình từ khi biết sứ điệp từ trời và đọc các chiến dịch cầu nguyện này!
  Ban đầu tôi chưa tin lắm sđtt nhưng cũng in thử các chiến dịch CN ra đọc. Mình có thói quen đọc cái gì đó thì như một đứa trẻ, không nghi ngờ, vì ý Chúa thì hơn ý mình. Đọc các CNCN cũng thế, đọc tới đâu, mình cảm thấy có một luồng khí nóng trào xuống bụng tới đó,cảm thấy rất hạnh phúc và bình an, một cảm giác bình an vượt trội mọi thứ hưởng thụ trên đời và chỉ muốn ở trong sự bình an đó thôi.
  Sau một thời gian kiên trì đọc các CNCN theo ngày, khi đã được hoán cải và yêu mến Chúa nhiều gấp bội, đời sống tôi thay đổi. Tôi không còn thích các thứ hào nhoáng trần gian và các thú vui của nó nữa, chỉ một tìm kiếm đẹp ý Chúa thôi. Tôi dần dần từ bỏ các thói quen xấu, các tính nết xấu, đi vào trong sự nhỏ bé, đơn sơ. Mọi người xung quanh tôi không tin sứ điệp từ trời nhưng đều phải công nhận tôi như một người khác hẳn!
  Một kinh nghiệm nữa cũng rất thú vị, đó là có một số ngày, có những thử thách Chúa gửi đến, hoặc có những đau khổ nào đó, thì tối đến tôi đọc CNCN lại rất phù hợp với hoàn cảnh mà tôi vừa trải qua.
  Có một kinh nghiệm khi mới bắt đầu đọc CNCN được khoảng vài tuần, có một cảm giác như Chúa bỏ rơi tôi (sau này tôi mới biết đó cũng là một thử thách), tôi thấy trống rỗng vô cùng, không thấy bình an nữa, đọc thế nào tôi cũng không thấy nữa. Tôi đã khóc và thưa với Chúa rằng Lạy Chúa con không thể sống mà không có Chúa, xin Chúa đừng bỏ rơi con! Lập tức tôi cảm thấy được một nguồn an ủi lạ lùng, một sự yêu thương lạ lùng ập tới. Một vài lần như thế, tôi nhận ra Chúa cực kì yêu thích sự chân thành, chân thành thật sự trong lời cầu nguyện!
  Qua việc cầu nguyện bằng các CNCN này, tôi thấy ơn Chúa Thánh Thần giúp tôi trong việc đọc Kinh Thánh, ngày trước có những câu đọc không hiểu sao Chúa lại nói thế hoặc không hiểu nghĩa, thì nay như tỏ tường trước mặt với nghĩa không nhưng nhị, rất đơn sơ và toàn là sự thật và tình yêu của Thiên Chúa. Chúa cũng ban hoa quả Chúa Thánh Thần là ơn yêu thương và nhiều ơn khác nữa...
  Một vài lời không thể nói hết được, nhưng đó là một quá trình dài Chúa dẫn tôi đi.
  Bốn mùa Chúa đổ hồng ân,
  Ngài gieo màu mỡ ngập tràn lối đi!
  Cảm tạ Chúa!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Xin chua chuc phuc cjo ban,dung la nhug dieu do do chua lam,vi mih cug trai qua cam giac nhu vay,minh xin chia se them ve nhug trai nghiem cua mih,cuoc song minh tu nho da vat va nhung tu truoc den nay tam hon cua mih khong dau kho nhu may nam gan day,tu truoc day khoag5 nam thi mih da thay nhieu giac mo ki la ve chua va ngai cung da ban thap gia xuog cho mih nhu do la 1 hong an,may nam gan day cuoc song mih da thay doi hoan toan,va co nhieu dieu that ki la,va tam hon mih luon dau kho giong nhu 1 hoa nguc cua tran gian,cho den nay mih van the nhung moi ngay chua van cho mih biet trong giac mo ma nhung kho khan minh phai gap,chua yeu thuong nhug chinh vi yeu thuong nguoi cung cho mih khong it thu thach,co luc mih tuog chung nhu khong chiu noi,nhug thien chua van luon luon dung dang sau che cho va an ui mih,chua va me da cho mih biet rat nheu giac mo ki la,va nhug giac mo ay luon thanh hien thuc,va khi mih cau xin cho mot ai do hoac cuu roi linh hon mjh thi luon duoc nhan loi,ngaithat khiem nhuog va tinh yeu cua ngai vuot troi tren moi tinh yeu,ngai cug cho mih biet nhieu lan ve ngay ngai den,ngai noi,thoi gian khong con nhieu nua dung lo nhung chuyen vo nghia tren the gian nay nua ma hay lo an nan sam hoi vi ngay chua den khong con lau nua,ngai noi thoi gian nay se rat nhieu kho khan nhung neu tin thac hoan toan day ngai thi moi kho khan se troi qua nhu 1 giac ngu yen lanh,ngai cho mih biet chua den 2 nam nua ngai se den,minh khong biet la gio nao?,ngay thang nam nao?nhug khoang 1 nam 10 thang ruoi nua thoi,hay tin vao chua hay tin sdtt,vi do la su that,thien duong that hanh phuc lam ban ak,no that binh an,hon nhien,gian di,that giau co,va cam giac do that tuyet voi ma khong co gi o the gian nay co the sanh noi,chuc ban luon bih an trong chua,dung la 1 loi kho noi ban ak.

   Xóa
  2. Cảm ơn những chia sẻ của bạn!
   Mình tin tất cả những lời bạn nói! Mình cũng được biết qua một mạc khải của Đức Mẹ thì chưa đến 2 năm nữa Chúa sẽ đến.
   Và con tạ ơn Chúa biết bao trong hầm tăm tối thế gian và những đau khổ con phải chịu, lại cho lóe lên những tia sáng hi vọng như hừng đông để chúng con hăng hái tiến về Quê thật.
   Nhờ ơn Thánh nữ Teere sa đáng yêu cầu bầu, mình được học biết cách yêu mến Chúa, yêu mến các linh hồn hơn nữa, quyết dọn dẹp tâm hồn trắng tinh tươm, lại thêm vào những nước mắt và hi sinh để cầu cho hết thảy mọi người được ở trong nước Chúa!
   Ôi Chúa tốt lành dường ấy mà nhiều người không hiểu tình yêu của Người và cũng không tin Lời Người. Những lúc đau khổ không kể xiết, như Chúa bỏ rơi, mình cũng nguyện xin Chúa lấy cả cái hi sinh đó mà cứu các linh hồn. Mình chỉ xin Chúa được làm hạt cát li ti trong nước Chúa, nhường mọi phần vinh hiển cho các linh hồn khô khan, hư mất được hưởng với.
   Gía như được nghe những lời an ủi, mở rộng tầm mắt của các bạn đây trong lúc tối tăm này thì cũng sung sướng lắm, vững tin lắm. Nhưng nếu cần Chúa cứ cất cả an ủi này đi để đời con toàn là cay đắng mà cho những người không thống hối tội lỗi được hưởng bình an của Chúa! Amen!
   Cám ơn bạn, tạ ơn Chúa!

   Xóa
  3. Ban that can dam,xin chua chuc lanh cho ban,neu ban muon chia se va noi chuyen voi mih thi co the ket ban nik fb.sư điệp từ trời,nhe,,,,

   Xóa
  4. cảm ơn bạn đã quan tâm tới vài lời than vãn vớ vẩn của mình. mình chỉ thương Chúa thôi! bạn có thể link nick fb lên đây được ko? vì m đã add trang sứ điệp từ trời luôn và trang đó cập nhật chỉ toàn thông điệp Chúa thôi! Không biết có phải của bạn không!

   Xóa
 3. Gởi bạn nặc danh ngày 23.3. Chắc bạn không biết mình vui mừng như thế nào khi nhận được những chia sẻ của bạn. Thật ra mình cũng có đọc cd cầu nguyện một thời gian rất ngắn khoảng 3 tuần, vào thời điểm năm 2013. Mình thấy cũng được ơn thánh hóa trong đức bác ái, mình thấy dễ tha thứ hơn những người đã làm mình buồn phiền, tức giận. Mình đã biết yêu mến nhiều hơn. Đặc biệt khi ra đường nhìn những người xung quanh tuy không quen biết mình vẫn nhìn họ với ánh mắt và tình cảm rất trìu mến vì mình nhận thấy họ mang hình ảnh của Thiên Chúa và họ chính là người anh em. Cho đến bây giờ, mình cũng không tin là có thời điểm mình đã có những tình cảm tốt đẹp đó. Mình cũng ý thức sâu sắc và sợ tội lỗi nhiều hơn nên cũng luôn tránh phạm tội. Nhưng sau đó cũng từ trên mạng mình đọc những thông tin nói sđtt là giả dối mình thật sự hoang mang và không đọc cdcn nữa. Mình đi xưng tội và có hỏi cha về sdtt, cha bảo đừng tin những điều đó, cái quan trọng là sống lời Chúa. Nơi giáo xứ mình ở, sảy ra nhiều chuyện nhạy cảm về vấn đề này mà mình không tiện kể. Mình thật sự không biết đâu là sự thật. Mình vẫn theo đọc sdtt và bây giờ có phần chắc chắn hơn về niềm tin. Mình muốn đọc lại cdcn để một lần nữa được trải nghiệm sâu xa về ơn được thánh hóa, mình có đọc lại vài lần nhưng chỉ cảm thấy bất an và lo lắng. Do đó khi đọc chia sẻ của bạn, mình nghĩ chắc mình đang được thử thách. Cám ơn bạn rất nhiều đã quan tâm tới tn và chia sẻ với mình. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành, mãi gìn giữ bạn và gia đình bạn trong Trái Tim Cực Thánh của Người.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn!
   Mình là nặc danh 23.3 ạ! :D
   Tất cả là hồng ân của Chúa! Mình không định chia sẻ nhưng lúc đó ân sủng Chúa thôi thúc mình chia sẻ vì trong bước đường theo Chúa dù một sự an ủi nhỏ nhoi thôi cũng có thể làm ta thêm mạnh mẽ. Mình đã nhận được ơn của Chúa thì không có lẽ nào lại giữ cho mình!
   Rất tiếc là bạn đã bỏ một thời gian, vì lúc nào cũng có những thử thách Chúa đặt ra cho chúng ta. Đó cũng là những chiêu trò của ma quỷ cám dỗ lôi kéo chúng ta ra khỏi tình yêu của Chúa. Chúa cho phép những điều đó xảy ra để lòng tin của chúng ta thêm mạnh mẽ. Mình đã chịu rất nhiều đau khổ từ khi tin sđtt từ người thân và những lời nói xấu sđtt, phỉ báng trên mạng. Tuy nhiên, khi nghi ngờ, bạn hãy hạ mình xuống tận đất, với tấm lòng đơn sơ trẻ thơ chạy ngay đến với Chúa, Chúa sẽ vui mừng đón bạn vào lòng và tỏ cho bạn thấy Chân lý ở đâu. :)
   Mình cũng đã có thời gian đúng như bạn, nhìn những người xa lạ với niềm yêu thương trìu mến và thấy Chúa hiện diện trong họ, sau đó mình không thấy như thế nữa. Mình chia sẻ với bạn thêm là trong lúc cảm thấy ân sủng đang dồi dào mà tự nhiên mất đi, thì đó là Chúa muốn chúng ta biết rằng: Chúng ta rất rất bất toàn, nhỏ bé, và ân sủng là của Chúa ban. Vì vậy bạn hãy dâng lời tạ ơn vì những ân sủng đó vì mọi sự tốt đẹp đều từ nơi Chúa mà ra! Những lời tạ ơn không thêm gì cho Chúa nhưng giúp ích cho chúng ta rất nhiều, vì linh hồn chúng ta sẽ không ngớt thấy mình bất xứng và thấy Chúa tốt đẹp!
   Nói ra thì rất nhiều nhưng một bí quyết để theo Chúa liên lỉ, như leo núi mà không sợ lạc đường, trượt ngã. Đó là phải luôn luôn bám chặt lấy Chúa và Mẹ Maria. Ví dụ ai đó làm bạn đau khổ, nghi ngờ, BẠN HÃY TẬP ĐỪNG NGHĨ MỘT MÌNH, vì Chúa biết tư tưởng của bạn. BẠN HÃY CHIA SẺ NÓ VỚI CHÚA, ví dụ: CHÚA ƠI CON KHÔNG BIẾT TIN VÀO AI BÂY GIỜ, NGƯỜI TA NÓI thế này thế này... Chúa sẽ soi sáng cho bạn phải tin vào điều gì. Chúa yêu thích những tấm lòng đơn sơ! Một bí quyết để luôn đơn sơ đó là: CHÚA THÌ TỐT HƠN VÀ ĐÚNG HƠN TẤT CẢ THỤ TẠO! chả tội gì không hỏi Chúa tất cả mọi điều! :D. Cũng vì thế mà từ những thắc mắc rất vớ vẩn của mình: Chúa ơi tại sao thế này, tại sao thế kia, mà Chúa đã tỏ cho mình thấy rất nhiều màu nhiệm cao siêu xưa kia chả hiểu gì! Càng hiểu ra mình lại càng thấy tình yêu của Chúa thật cao cả, cao cả lắm bạn ơi!
   Chúa thích bạn hành đông vì yêu mến và tin tưởng Chúa! Nên nếu bạn cảm thấy khi cầu nguyện bằng các kinh cảm thấy chán nản,
   bạn có thể thưa chuyện với Chúa, vì Chúa ở bên cạnh bạn mọi nơi mọi lúc như một người Cha muốn hướng dẫn bạn. Bạn có thể bảo Chúa ơi con mệt quá, con chả muốn cầu nguyện gì cả, con yếu đuối khô khan, nhưng Chúa đừng vì sự khô khan của con mà quyên cứu các linh hồn nhé! Chúa hứa với con là Chúa sẽ cứu các linh hồn nhé! Bạn có tin là Chúa sẽ nhận lời không?
   :)
   Xin Chúa là Cha yêu thương, ấp ủ bạn trong trái tim của Người, tỏ cho bạn thấy Tình yêu dịu hiền của Người, để bạn cậy trông, yêu mến và thờ lạy Người luôn mãi. Amen

   Xóa
  2. Gởi bạn nặc danh 23.3. Mình rất thích câu bạn viết :"Vì trong bước đường theo Chúa dù một sự an ủi nhỏ nhoi thôi cũng có thể làm ta thêm mạnh mẽ". Việc bạn chia sẻ thật rất có ý nghĩa đối với mình bởi vì nó đúng lúc và cần thiết. Mình tạ ơn Chúa vì được gặp gỡ bạn. Cám ơn sự quan tâm, chia sẻ, hướng dẫn và lời cầu nguyện của bạn dành cho mình. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha Toàn Năng trả công cho bạn dư tràn ân sủng. Amen.

   Xóa
  3. Mình rất vui được gặp bạn trong ân sủng Chúa! Cảm ơn lời nguyện xin chúc phúc tốt lành của bạn! Xin Chúa gìn giữ chúng con trong niềm tin, cậy, mến chuẩn bị linh hồn thật xứng đáng đón chờ ngày Chúa đến, ngày rực rỡ vinh quang! Amen

   Xóa
 4. Su that la chua sap den cac ban ak.

  Trả lờiXóa
 5. Sau khi được giới thiệu SDTT khoảng giữa năm 2012. Tôi đọc các Thông Điệp có tính cách tìm hiểu xem những lời tiên tri này có chống Phúc Âm không, có phù hợp với tín điều và luân lý của Giáo Hội không. Thực sự tôi không tìm ra điều gì trái với Phúc Âm, Tín Điều và Luân Lý của Giáo Hội cả, mà lại tìm ra tất cả những điều ấy đã ở trong sách Thánh Kính, Thông Điệp Lòng Thương Xót Chúa và các thông điệp của Đức Mẹ ở nhiều nơi như Garabandal, Fatima V.V. nên tôi đã tin và kêu gọi anh chị em thành lập nhóm cầu nguyện LTXC và CDCN mỗi tối Thứ Năm cũng như THứ Bảy đầu tháng.
  Tạ ơn Chúa và Mẹ vì có rất nhiều anh chị em tham gia.
  Tôi thấy rõ là người nào càng tin vào SDTT thì càng đạo đức và thanh thiện và chắc chắn một điều là hầu hết chúng ta đều thấy. Một bằng chứng cụ thể là cách hành xử của vị Giáo Hoàng này ai mà không biết, nếu chịu theo dõi tin tức. Một sự ngạc nhiên là sao mà nhiều các Đấng trong Giáo Hội lại mù lòa như vậy
  Xin anh chị em chúng ta cầu nguyện cho các Đấng.
  Rất Mến Yêu.
  HN Bình Bùi

  Trả lờiXóa
 6. SDTT dành cho những người đơn sơ và khiêm nhường, họ đọc và nhận ra tiếng nói của Chúa dễ dàng còn những kẻ kêu căng tự cao thì có nghiền ngẫm cấp mấy cũng không hiểu được vì bị câm điếc mù lòa tâm linh rồi.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chao ban m cung co nhung giac mo la giong nhu ban.m doc nhieu thong diep cua Chua den m cam thay linh hon m rat toi loi va m da keu khoc cung Chua sau moi lan cau nguyen cau xin Chua tha thu m cam thay rat vui nhung m van cam thay rat buon vi truoc day m luon lam Chua buon,moi giay trong doi m da dong dinh Chua m cam thay rat dau kho khi nhan ra Chua luon yeu m.m nam mo thay thanh gia Chua to ra du khong noi gi nhung thanh gia chao m.Oi! Hp lam ban oi nhung tu do thu thach den voi m nhieu hon nhung m van tin vao Chua luon pho thac cho Ngai.Du m chua duoc diem phuc nhu ban duoc Chua mac khai nhung m tin Chua van luon ben m.luon lang nghe va nang do m.Moi khi m dau kho m luon nghi rang do la mon qua Chua ban.Cam ta Chua! Con toi loi lam,nhung xin Ngai dung bo con,xin dung lam ngo nhung xin Ngai hay den voi con.con toi loi lam xin Chua tha toi cho con.xin hay rua sach con trong huyet cua Ngai de cho tro nen sach toi va yeu men Chua nhieu hon. Khi m cau nguyen cung Chua thuc su nhung loi nguyen cua m rat don gian m da thua cung Chua rang du nhung loi nguyen cua con rat binh thuong va khong co tu ngu nhieu nhung con tin Chua,con yeu Ngai thi lap tuc m cam thay vui suong tot cung.Cam ta Chua luon lang nghe con!khi m dang viet cho ban nhug dong nay la m dang rat dau kho gi cham soc dua con nho dang benh cua m ma m met moi ngu thiep di va quen dang len Chua nhung loi nguyen va cam ta Chua.m dau kho lam nhung m mong Chua se tha thu cho m. Cam on gi nhung chia se cua ban.xin Chua chuc lanh cho ban.Amen

   Xóa
 7. Mỗi một CDCN là một lu thanh tẩy nước đã biến thành rượu tình yêu thượng hạng rồi .Mình cảm nhận như vậy đó . Đây là hoa trái sau hơn 3 năm mình đón nhận Lời Chúa Sách Sự Thật, bây giờ trong lòng mình chỉ đong đầy tình yêu và sự thống khổ của Chúa mà thôi , mình đã thật sự yêu Chúa rồi nên đã mở lòng ra thương yêu tất cả con cái Chúa và kiên trì cầu nguyện cho họ từ những người thân cân cho đến những người mình không thân quen .Amen .

  Trả lờiXóa
 8. Cám ơn các bạn rất rất nhiều khi mình đang đọc những lời chia sẽ, an ủi chân thành ngọt đầy ngọt ngào này thì nước mắt hạnh phúc của mình tự nhiên òa rơi, mình cảm thấy thật hạnh phúc. Mình không biết nói gì đây nữa, chỉ biết cám ơn các bạn. Có lẽ chúa đã gửi các bạn và những lời khuyên tốt đẹp này đến để an ủi mình, vì khi có những thử thách cam go thì chúa luôn an ủi, chúa vẫn luôn sáng soi mỗi ngày, và mỗi lần thấy chúa thì mình càng phải đau khổ hơn, thời gian qua và đặc biệt mấy ngày hôm nay nó lại càng tăng lên khi thấy chúa bị đánh đòn, giờ đây tâm trí mình đầy u tối, nặng trĩu, cô độc, đau khổ với thân xác yếu hèn. Có lúc mình nghĩ chỉ có con đường chết mới giải thoát những điều này, có lúc mình tưởng mình đã thành kẻ điên không có thuốc chữa, nhưng mọi sự là thánh ý chúa, có đau khổ mới có hạnh phúc, muốn được ở với chúa thì phải chịu khó vác thập giá vì đó là số phận chúa an bài ta không thể thay đổi được, nên mình củng cố gắng, nhưng xin các bạn cầu nguyện cho mình với nhé, tên thánh mình là GIUSE mình không biết lấy gì để cảm ơn các bạn nguyện xin chúa chúc lành cho các bạn.

  Trả lờiXóa
 9. đó là sự thật. chỉ có nhưng ai khiêm nhường nhỏ bé mới đón nhận được. còn những kẻ tự cao quyền lực thì không. chúc tụng danh cha dến muôn đời

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. THIEN CHUA LA TINH YEU TROI MOI DAT MOI DANG CHO DON DAN CHIEN CUA CHUA

   Xóa
  2. VI VUONG QUYEN UY LUC VA VINH QUANG LA CUA CHUA DEN MUON DOI

   Xóa
 10. Trở về từ bệnh viện, lòng nặng trĩu buồn, đau, hông ai chia sẻ, mình được Mẹ ruột đưa cho cuốn chiến dịch cầu nguyện bảo đọc lời nguyện 94, mình thấy kế đó có lời nguyện 58 mình đọc luôn 3 lần 1 ngày. tự nhiên sóng gió gia đình mình nổi lên, Mẹ mình nói đó là ma quỷ " đạp cái giò giựt cái giỏ " của mình đó, nghĩa là nó hướng sự chú ý của mình vào sự ghen tuông tính toán với chồng, ( vì tính mình rất ghen, chồng lại đang đi xa cả tháng). mình đọc lời Chúa đúng đoạn câu: "sao nhát thế, lòng tin của anh ở đâu?" thé mà mình vẫn chưa bình an, vẫn ghen. nhưng mình không bỏ đọc chiến dịch cầu nguyện. mình chia sẻ chuyện riêng tư của mình lên đây, không phải là vô ý vô duyên mà là với ý : nếu chiến dịch cầu nguyện không quan trọng thì ma quỷ đâu ra sức làm cho mình sao nhãng đi như vậy, tạ ơn Chúa vì Chúa vẫn ban ơn tín thác cho con. và con vẫn đọc chiến dịch cầu nguyện mặc dù lúc đầu con nghi ngờ, xin mở mắt cho chúng con nhìn thấy, cảm được, kết quả việc chúng con làm để tôn vinh Chúa mỗi ngày. Amen.

  Trả lờiXóa

Hãy chia sẻ cho chúng tôi những gì bạn đang suy nghĩ ...!