Sứ Điệp Từ Trời Ứng Nghiệm: Vatican bỏ Sách Lễ Rôma Cũ, Công Bố Sách Lễ Rôma Mới

11
Tu Sĩ Hèn Mọn xin có vài lời với quý độc giả của Sứ Điệp Chúa Đến:
Dấu chỉ đã quá rõ ràng, Chúng ta hãy vui mừng vì ngày Chúa trở lại đã cận, cận, cận kề lắm lắm rồi. Đừng nghi ngờ những gì Chúa nói trong Sách Sự Thật nữa. KẺO MẤT ƠN PHÂN ĐỊNH!

Khi Tòa Thánh cho ra đời Sách Lễ mới thì điều này chứng tỏ Sách Sự Thật chính là Lời của Thiên Chúa đã ứng nghiệm hoàn toàn.
Vì Lời Chúa đã ứng nghiệm nên Tu Sĩ Hèn Mọn kêu gọi anh chị em hãy đặt trọn niềm tin vào Chúa nơi Sách Sự Thật và chỉ tập trung vào Sách Sự Thật mà thôi.
Vì đây là sứ vụ cuối cùng và là cuốn Sách mà đã được Chúa Cha hứa ban vào thời cuối (Xin đọc Đanien 10: 21).
Lời báo trước về Sách Sự Thật
21 Nhưng ta sắp báo cho ngươi biết điều đã ghi chép trong SÁCH SỰ THẬT. Không một ai hiệp lực với ta chống lại các vị đó, ngoại trừ thiên sứ MI CA EN, tướng lãnh của các ngươi. (Đn 10: 21).
Sách Sự Thật bị niêm phong đến thời cùng tận thì được mở
Phần ngươi, Ða-ni-en, hãy giấu những lời này, hãy niêm cuốn sách lại cho đến thời cùng tận. Bấy giờ nhiều người sẽ đọc, và được hiểu biết thêm." (Đn 12: 4).
>>> Muốn hiểu thêm xin đọc hết chương 12 Sách Đanien tại Đây.
Nếu chúng ta cứ nghi ngờ Lời Chúa, thắc mắc và đặt vấn đề nhiều giống các Kinh Sư và Phariseu thì chúng ta sẽ bị sự kiêu ngạo che mắt, nên có đọc cũng chằng tìm ra Chân lý.
Mấy bác Lãnh Đạo dân Do thái ngày xưa đã quá cố chấp đến nỗi họ có mắt mà không nhận ra các Dấu chỉ thời đại, cuối cùng họ đã khước từ Sự Thật nên Dân Do thái phải chịu phạt cách nặng nề. Còn chúng ta đừng bước theo lối cũ của người Do thái.
Chúng ta có thể nói như thể này: 
Sẽ thật KHỐN NẠN cho chúng ta nếu chúng ta MÙ LÒA, "KHÔNG TỈNH THỨC" để nhận ra các Dấu Chỉ Thời Đại mà chính Chúa Giê su đã nói: 
Thí dụ cây vả
(32) "Anh em cứ lấy thí dụ cây vả mà học hỏi. Khi cành nó mềm ra và trổ lá, thì anh em biết là mùa hè đã đến gần. (33) Cũng vậy, khi thấy tất cả những điều đó, anh em hãy biết là Người đã đến gần, ở ngay ngoài cửa rồi. (34) Thầy bảo thật anh em: thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra. (35) trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.(Mt 24: 32-35).

Hãy đọc Sách Sự Thật với sự đơn sơ của trẻ nhỏ, sự khiêm nhường của Đức Mẹ, và tinh thần học hỏi của Thánh Augustino.
Nếu anh chị em cứ gió chiều nào cũng theo, và đọc quá nhiều sứ điệp thì anh chị em sẽ không thể nhận rõ Sứ Điệp nào là cấp bách. Từ đó chúng ta sẽ sao lãng và quên đi những gì Chúa nói trong Sách Sự Thật.
Anh chị em hãy là những Noe thứ 2 nhé!
Xin Chúa Cha chúc lành cho anh chị em!
Tu sĩ hèn mọn
Bộ Phụng Tự bác bỏ khả năng dùng bản dịch tiếng Anh Sách Lễ Rôma năm 1998

Tổng Thư ký của Thánh Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích đã bác bỏ khả năng sử dụng bản dịch tiếng Anh Sách Lễ Rôma đã được Ủy ban Quốc tế về Anh ngữ trong phụng vụ, gọi tắt là ICEL, đưa ra vào năm 1998, nhưng cuối cùng không được Tòa Thánh phê chuẩn.

Đức Tổng Giám Mục Arthur Roche nói với tờ The Tablet rằng Tòa Thánh đã có bản dịch mới "thể hiện sự thống nhất trong toàn bộ Giáo Hội." Ngài bác bỏ những lời kêu gọi của một số chuyên viên Phụng Vụ đang kêu gọi quay lại bản dịch cũ hồi năm 1998.

ICEL đã sửa đổi bản dịch này sau khi Tòa Thánh công bố Sách Lễ Rôma mới và những nguyên tắc hướng dẫn xác định những chuẩn mực phải theo của một bản dịch chính xác.

Trước khi được đề cử là Tổng Thư ký của Thánh Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, Đức Tổng Giám mục Roche đã là chủ tịch của ICEL, và đã giám sát việc dịch thuật bản dịch mới.
Theo: Vietcatholic.org
Xem lại Video Tòa Thánh Công Bố Đổi Sách Lễ Rô ma 2014:

THÁNH LỄ SẮP BỊ THAY ĐỔI – TRONG NƠI THÁNH ĐỒ GHÊ TỞM ĐƯỢC ĐẶT LÊN  

+ Đn 12: “Từ thời lễ thường tiến bị bãi và đồ ghê tởm khốc hại được đặt lên, sẽ có một ngàn hai trăm chín mươi ngày. (3.5 năm đại nạn). Phúc thay ai kiên tâm chờ đợi … hãy đi cho tới cùng. Ngươi sẽ được an nghỉ, rồi sẽ đứng lên lãnh phần dành cho ngươi …”(Đanien 12: 11-13)

+ Mt 24:“Vậy, khi anh em thấy đặt trong Nơi Thánh Đồ Ghê Tởm Khốc Hại mà ngôn sứ Đa-ni-en đã nói đến người đọc hãy lo mà hiểu!“ ((Mt 24: 15-22)

THÁNH THỂ BỊ LOẠI BỎ > PHẢN KITÔ CHIẾM ĐỀM THỜ:

(4) Tên đối thủ tôn mình lên trên tất cả những gì được gọi là thần và được sùng bái, thậm chí nó còn ngồi trong Ðền Thờ Thiên Chúa và tự xưng là Thiên Chúa. (6) Anh em biết cái gì hiện đang cầm giữ nó, khiến nó sẽ chỉ xuất hiện được vào thời của nó. (7) Thật vậy, mầu nhiệm của sự gian ác đang hoanh hành rồi. Chỉ đợi Người cầm giữ nó bị gạt ra một bên, (8) bấy giờ Tên Gian ác sẽ xuất hiện...(2TX 2:4-12)

> CHIA SẺ: Thánh Lễ thật sắp bị bãi bỏ. Khi Thánh Lễ bị đổi mới, thì Bí Tích Thánh Thể được đặt trong nơi thánh là Nhà Tạm trong các nhà thờ sẽ bị thay thế bằng“ Đồ Ghê Tởm Khốc Hại“– tức là khi Thánh Lễ bị thay đổi thì khi ấy không còn Mình Thánh Chúa trong các Nhà Tạm nữa. Thay vào đó là bánh của quỷ satan. Khi chúng ta thấy Thánh Lễ truyền thống bị thay đổi khác đi như đã được tiên báo trong Sách Sự Thật thì chúng ta đừng đi Lễ ở nhà thờ nào dâng Thánh Lễ mới. Khi ấy hãy tìm đến nhà thờ hoặc nơi nào dâng lễ truyền thống như bây giờ mà đi để khỏi rước Satan vào người. Hãy nhớ lại Khải Huyền: 18: 4-8: >>> Dân Thiên Chúa phải lánh đi
+ “Rồi tôi nghe một tiếng khác từ trời bảo: "Hỡi dân Ta, hãy ra khỏi thành ấy đi, để khỏi thông đồng với tội lỗi của nó và hứng lấy những tai ương dành cho nó!”.(Kh 18: 4-8).

+ Chỉ đợi Người cầm giữ nó bị gạt ra một bên, (8) bấy giờ tên gian ác sẽ xuất hiện...”: Câu này có nghĩa là: Người cầm giữ tên phản kitô chính là Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể. Khi Thánh Lễ bị thay đổi. Bí Tích Thánh Thể bị loại bỏ thì Tên Phản Kitô sẽ xuất hiện… Sau đó hắn sẽ vào tiếp thu Vatican, rồi ngồi trong đền thờ và hắn sẽ tự xưng hắn là Thiên Chúa. Như Thánh Phao Lô nói trong thư (2TX 2:4-12).
Tu Sĩ Hèn Mọn
+ NHỮNG THÔNG ĐIỆP TRONG SÁCH SỰ THẬT NÓI TIÊN TRI VỀ VIỆC THAY ĐỔI SẮP TỚI TRONG GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

+TĐ: 13/9/2011: Những thay đổi sắp được tung ra trong Giáo Hội sẽ mâu thuẫn với Lời Chúa.
+ TĐ: 23/7/2013: Ta tỏ bày những bí mật trong Sách Khải Huyền và những bí mật ấy không hề dễ chịu.
+ TĐ 11/12/2013: Hỡi con, thế giới sẽ bị lừa gạt bởi những hành động được cho là những công việc bác ái cao cả. Khi những kẻ kiểm soát những chính phủ, giáo hội và nhà nước liên kết với nhau, chúng sẽ giành được nhiều quyền kiểm soát đối với con cái Thiên Chúa. Sự kiểm soát đối với những người kém may mắn trong xã hội của các con có thể có hai ý nghĩa. Sự kiểm soát ấy hoặc là vì mục đích tốt hoặc là vì mục đích sai trái. Nhiều người trong số những tôi tớ trung thành của Thiên Chúa, mặc dù có ý ngay lành, nhưng sẽ vô cùng yếu đuối để đứng vững trên hành trình hướng về ơn cứu rỗi. Áp lực từ những kẻ thù của Thiên Chúa để buộc họ chối bỏ Thánh Tử của Mẹ, sẽ là quá lớn đến nỗi họ sẽ xa rời Sự Thật. Tiên tri giả sẽ đưa ra một thứ tôn giáo đại kết hết sức mạnh mẽ và điều này sẽ thỏa mãn mọi kẻ đi theo dị giáo. Phần lớn những người trong Giáo Hội của Con Mẹ, sẽ bị lừa gạt, nhưng gần phân nửa những tôi tớ được thánh hiến của Con Mẹ sẽ không chịu thực hiện lời khấn cuối cùng, vốn sẽ được tuyên bố một cách sai lạc là lời khấn đối với Bí Tích Thánh Thể.

Bí Tích Thánh Thể và sự mạo phạm đối với Bí Tích Thánh Thể sẽ là trung tâm của tất cả sự bất mãn và bất đồng ý kiến. Khi những phép lạ không có thật nhưng được cho là đã xảy ra với tiên tri giả thì nhiều người nổi tiếng trên thế giới sẽ vây quanh ông ta để mong được sự chiếu cố của ông ta. Ngay khi ấy, tiên tri giả sẽ đưa ra một danh sách những con người được vinh dự và họ sẽ được ban cho học vị tiến sĩ danh dự trong giáo hội cải tiến mới của ông ta, vốn chỉ còn là cái vỏ của Giáo Hội cũ. Tất cả mọi người sẽ đón nhận phần thưởng của họ vì những việc làm bác ái cao cả của họ, những việc làm ấy họ đã thực hiện dưới sự chỉ đạo của tiên tri giả. Họ sẽ ca ngợi lẫn nhau, cho đến khi họ công khai tuyên bố rằng tiên tri giả là một vị thánh sống, vì cái gọi là những phép lạ mà họ tuyên bố rằng ông ta đã thực hiện như một tôi tớ của Thiên Chúa. Và rồi ông ta và tên phản Kitô sẽ thống trị phần lớn thế giới, nhưng nước Nga và Châu Á sẽ không can dự vào, vì hai đế quốc này sẽ chống lại Babylon Mới cho đến khi Rôma bị phá hủy.

Tất cả những biến cố này sẽ xảy ra và khi các con nhận thấy chúng sử dụng những nhà thờ là những nơi mà chúng hãnh diện công bố sự cao cả của chúng, những việc làm bác ái của chúng; khi đó các con sẽ nhận thấy rõ ràng rằng lòng kiêu ngạo điều khiển ý hướng của chúng. Khi Rôma sụp đổ, sẽ có những cơn gian nan khốn khó, nhưng chúng sẽ chóng qua. Khi ấy thì thời điểm đã chín muồi cho sự trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Con Mẹ. Các con không được phép bỏ qua những lời tiên tri này. Một khi các con đi theo thứ tôn giáo mới sai lạc, vốn sẽ sớm được công bố, các con sẽ loại bỏ Thánh Tử của Mẹ, Chúa Giêsu Kitô và các con sẽ rời xa Lòng Thương Xót của Người. Đừng bao giờ từ bỏ quyền được hưởng Sự Sống Vĩnh Cửu vì bất cứ kẻ nào tìm cách dẫn dắt các con đi theo dị giáo.

+TĐ: 17/8/2013: Thời đó là thời của sự tan hoang mà tiên tri Đa-ni-en đã nói đến. Đây là thời cuối của Bí Tích Thánh Thể của Chúa Giêsu và là thời cuối của Thánh Lễ truyền thống ở nhiều nơi. Hãy chuẩn bị làm ra Bánh Thánh từ bây giờ. Các con phải cất giữ Sách Lễ, áo lễ, Kinh Thánh và Thánh Giá. Tất cả những thứ này sẽ bị thay thế. Hãy nhanh chóng thu gom những thứ trên và sớm có kế hoạch, vì tương lai người ta sẽ không cho phép các con cử hành Thánh Lễ truyền thống như bây giờ. Nhiều thay đổi đã được lên kế hoạch trong vài năm qua bởi sự độc ác của phái Tam Điểm bên trong Giáo Hội. Giờ đây, các kế hoạch của chúng vốn đã được các bậc chức sắc cao cấp nhất trong các giáo hội biết đến, sắp sửa được công bố. Những kế hoạch này sẽ được công khai trình bày với thông báo rằng Giáo Hội Công Giáo đang được hiện đại hóa, để có thể trở nên phù hợp với một xã hội mới, tự do và cởi mở của thời đại hiện nay. Mầm mống của Satan sẽ được lan rộng và những nghi lễ mới, mà trong đó quy chuẩn của Thánh Lễ sẽ bị trình bày ngược lại, thế nhưng tất cả những cụm từ chính xác liên quan đến Cuộc Khổ Nạn của Cha sẽ bị thay thế bằng những từ ngữ vô nghĩa và trống rỗng - những nhà tạm trống rỗng. Tất cả những Thánh Giá của Cha sẽ bị thay thế bằng những biểu tượng huyền bí .

Các con sẽ bàng hoàng khi thấy Giáo Hội được canh tân một cách dường như vô hại nhưng lại bị ô nhơ và rơi vào một sự thờ phượng tội lỗi. Họ sẽ nổ lực hết sức để trừng phạt những ai không tuân theo tôn giáo một thế giới mới, do con người tạo ra và là tà giáo của họ. Thay vì sợ hãi, Cha kêu gọi các con hãy sẵn sàng để chiến đấu vì Danh Cha. Đừng bao giờ quên rằng Cha vẫn còn bị thù ghét nhiều đến mức nào. Hãy biết rằng khi các con bước theo Cha, trong thời gian sắp tới, thánh giá của các con sẽ nặng hơn nhiều thánh giá của những người đã đi trước các con.

+2/8/2013: Các con sẽ sớm bị buộc phải công bố một thứ bánh thay thế cho Bí Tích Thánh Thể, mà bánh ấy không phải là Mình Thánh của Con Mẹ. Các con phải luôn trung thành với Ân Ban là Bí Tích Thánh Thể ngay cả khi người ta bảo với các con rằng Bí Tích này không còn phù hợp – không còn được chấp nhận trong tôn giáo một thế giới mới. 

+TĐ:14/9/2013: Thứ giáo lý mới mẻ sai lạc, vốn sẽ xuất hiện từ trong lòng Giáo Hội của Ta – chẳng bao lâu nữa sẽ phủ xuống như lớp sương mù trên những Kitô hữu chẳng nghi ngờ. Kế hoạch trấn áp Sự Thật đã bắt đầu và chẳng bao lâu nữa những phiên bản xuyên tạc về Giáo Lý Thánh Thiện sẽ trở nên rõ ràng với nhiều người. Các con hãy đề phòng sự mới mẻ này.

+TĐ: 11/9/2013: Khi nguời ta thay đổi nghi thức phụng vụ và sẽ công bố thêm nhiều phần mới mẻ, trong khi những phần khác trong phụng vụ vốn đã được đọc trong nhiều năm qua… Thì các con không được chấp nhận cách giải thích mới của Đạo Công Giáo. Đừng bao giờ khước từ Sự Thật. Đừng bao giờ tin tưởng vào bất kỳ điều gì mới mẻ vốn không đến từ Thiên Chúa.

+TĐ: 5/9/2013: Kẻ thù của Thiên Chúa sẽ chiếm đoạt Giáo Hội từ bên trong. Rồi chúng sẽ thay đổi Bánh Thánh trong Thánh Lễ và thay đổi cả ý nghĩa của Bí Tích Thánh Thể. Khi ấy chúng sẽ làm ô uế những bàn thờ và Thánh Thể Cực Trọng và Sự Hiện Diện của Con Mẹ sẽ chấm dứt. Mỗi một Bí Tích sẽ bị thay đổi đến nỗi không còn nhận ra được nữa. Những kẻ thù của Thiên Chúa quá khôn ngoan đến nỗi những Thánh Lễ sẽ được xem là chỉ thay đổi một chút và Bí Tích Giải Tội sẽ bị bãi bỏ, vì con thú không muốn các linh hồn được cứu chuộc, bởi điều đó sẽ là sự chiến thắng của Con Mẹ.

+TĐ:17/8/2013: Những linh mục không chấp nhận giáo lý sai lạc sẽ bị kết tội là dị giáo. Bị rút phép thông công. Một số sẽ tử đạo. Các con sẽ phải tìm nơi trú ẩn để cử hành Lễ và Bí Tích Thánh Thể.

+TĐ: 6/8/2013: Đừng dung thứ cho những kẻ theo tà giáo chiếm đoạt các nhà thờ của Thiên Chúa. Ngày mà các con chấp nhận những thực hành của các giáo hội khác, mà các giáo hội này không phải của Thiên Chúa, hoặc khi các con tỏ lòng tôn kính những kẻ theo tà giáo, sẽ là ngày các con quay lưng lại với Sự Thật ( Thiên Chúa ).

+6/8/2013: Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để giáo hội của các con sẽ không ép buộc các con từ bỏ lòng trung thành đối với Chúa Giêsu.

+TĐ: 5/8/2013: Khi chúng thay đổi Bí Tích Rửa Tội, chúng sẽ xóa bỏ tất cả những lời hứa từ bỏ Satan, vì chúng sẽ tuyên bố rằng những ý nghĩa này là lỗi thời và gây sợ hãi. Điều này không còn thích hợp nữa.

+TĐ: 29/7/2013: Bởi Thập Giá của Thánh Tử Mẹ mà các con đã được cứu chuộc. Nhờ Thánh Giá của Người, các con sẽ chống lại sự dữ, và khi được làm phép, Thánh Giá của Người sẽ bảo vệ các con. Nhưng nếu Thánh Giá này thay đổi hay xuất hiện khác đi, đó là sự chế nhạo cái chết của Con Mẹ để cứu chuộc những kẻ tội lỗi. Các con phải gìn giữ những Thánh Giá truyền thống vì chẳng bao lâu nữa những Thánh Giá ấy sẽ biến mất. Nhiều người sẽ đi theo sự dối trá vì họ sợ phải đứng lên và sợ phải bảo vệ Lời Chúa cách can đảm. 

+ TĐ: 30/7/2013: Những nghi thức mới, biểu tượng mới, phẩm phục mới, cách sắp đặt bàn thờ mới và những thánh giá mới sắp được tung ra… Các con không được chấp nhận tất cả những cái mới này như những dấu chỉ của thời đại. Cái gọi là cách thức thống nhất, mới mẻ và hiện đại để tôn vinh Thiên Chúa. Những ai thuộc về Ta sẽ trung thành với Lời Ta. Họ là trụ cột trong Giáo Hội của Ta nơi trần thế này và họ sẽ không bao giờ gẫy đổ. Hãy cùng nhau chống lại ma quỷ, chúng được phóng thích từ Hoả Ngục và đang lang thang trong số các con. Đừng bao giờ phải tỏ ra hối tiếc vì yêu mến Ta. Đừng bao giờ chấp nhận một cây thánh giá không giống với cây Thập Giá mà Ta đã bị đóng đinh vào đó. Khi Ta vắng bóng hoặc khi Ta không được nhắc đến thì các con sẽ biết rằng điều ghê tởm đã lan tràn trong giáo hội, một điều đã được các kẻ thù của Thiên Chúa chủ mưu. Nếu các con thực sự đón nhận những những biểu tượng và nghi lễ thờ Satan, các con sẽ để lòng mình mở ngỏ cho sự dữ. Hãy trung thành với Ta. Hãy duy trì những lời cầu nguyện đơn sơ hàng ngày. Giữ Nước Thánh và Thánh Giá của Ta trong nhà các con. Hãy bảo vệ nhau. 

+ TĐ: 8/7/2013: Sự thay đổi trong quy chuẩn Thánh Lễ sẽ sớm được bày ra trong Giáo Hội. Nó sẽ gây ra rất nhiều bối rối. CÁC CON PHẢI MỞ MẮT RA ĐỂ CÓ THỂ NHÌN THẤY NHỮNG ĐIỀU DỐI TRÁ được bày ra trong những lời cầu nguyện mới. Sự Hiện Diện của Ta sẽ bị chối bỏ theo những cách thức tinh vi nhất nhưng với những ai tuân theo quy chuẩn mới, trong đó sự Hiện Diện Đích Thực của Ta bị chối bỏ, họ sẽ không thể dâng Hy Tế lên Thiên Chúa theo cách thức cần phải có. 

+TĐ30/6/2013: Những tín hữu của Ta sẽ được dạy rằng Bí Tích Thánh Thể là dành cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi - hiệp nhất nên một để bày tỏ tình yêu thương lẫn nhau. 
Một cách chậm rãi nhưng chắc chắn,Thánh Lễ mới sẽ không còn nói về Hy Tế Thánh Thiêng của Ta nữa. Thay vào đó, nghi lễ sẽ được cử hành nhằm bày tỏ lòng tôn kính đối với Satan và con người. Các con sẽ bị dẫn dắt sai lạc để chứng kiến một cuộc đối đầu trước các Bàn Thánh của Ta và trước tất cả các Nhà Tạm.

+TĐ: 29/6/2013: Ngày mà những thánh lễ (truyền thống) hằng ngày chấm dứt thì không còn xa nữa đâu. Giờ đây Ta đến để cảnh báo các con về điều này để các con khỏi phải đói khát. Khi các con thiếu vắng đi sự hiện diện của Ta thì các con sẽ mất đi Thần Khí của Ta và các con sẽ cảm thấy khó để ở lại gần bên Ta. Những lời lẽ được sử dụng để lừa gạt các con sẽ bao gồm những cụm từ này:“ vì điều thiện hảo của tất cả mọi người - vì sự hiệp nhất của tất cả con cái Thiên Chúa.” Thánh Lễ sẽ mang một ý nghĩa mới. Cái chết của Ta trên Thập Giá sẽ bị người ta lãng quên và tất cả những lý lẽ sẽ được người ta định nghĩa lại. Trong ngày ấy, hãy nhớ lại những Lời Ta vào lúc này. Nếu các con chấp nhận sự đổi mới - thay đổi- trong Thánh Lễ thì sự Hiện Diện của Ta sẽ biến mất. Đối với những ai trong các con không tin vào kế hoạch ác độc này, vốn được tạo ra để xoá bỏ mọi mọi dấu tích về Ta, giờ đây Ta có điều này muốn nói. Khi Ta bị xua đuổi, các con có kiếm tìm Ta không? Khi Mình Thánh của Ta bị báng bổ, các con có biện hộ cho những kẻ phải chịu trách nhiệm không? Hoặc các con lắng nghe Sự Thật và theo Ta,hoặc các con sẽ bị bao vây bởi những lời dối trá - Sự chọn lựa là của các con.

+TĐ: 17/4/2013:- Giáo Hội Công Giáo giờ đây sắp bước vào cuộc bách hại tồi tệ nhất trong lịch sử của mình. Số lượng các nhà thờ ngừng hoạt động sẽ được nhìn thấy ở tất cả các nước phương Tây. Chẳng bao lâu nữa dấu của chủ nghĩa vô thần sẽ được coi như một dấu hiệu đặc biệt, dấu này sẽ xuất hiện trên các nhà thờ, trong truyền thông, trên quần áo, trong phim ảnh và dấu này sẽ được những người ở địa vị cao hãnh diện đeo trên người. Dấu này sẽ được xem như một huy chương danh dự và được chưng diện bởi các thành viên trong hàng giáo phẩm của những giáo hội lớn và các giáo phái. Các con sẽ thấy biểu tượng này ở những nơi công cộng, trên các bàn thờ, ở phi trường và trên phẩm phục của các nhà lãnh đạo các giáo hội. Dấu này, không được nhầm lẫn với dấu của Con Thú, nó là biểu tượng của Tôn Giáo Một Thế Giới mới. Những người chịu trách nhiệm cho dấu này sẽ không còn sợ sệt phô bày dấu chỉ nhận biết của họ nữa. Dấu này là biểu tượng của việc kiểm soát và trung thành với con thú. Ngày mà Hy Tế Thánh Lễ, theo đúng nghi thức Phụng vụ phải được dâng lên nhân Danh Cha mỗi ngày bị dừng lại, thì đó sẽ là ngày biểu tượng này xuất hiện trên các bàn thờ trên toàn thế giới. Hãy cầu nguyện, hỡi các môn đệ yêu dấu của Cha, Cha sẽ không bao giờ rời bỏ các con nhưng các con không bao giờ được đi chệch khỏi Giáo Huấn của Cha hoặc chấp nhận những lễ nghi ngoại giáo để thay thế cho Sự Thật.

+TĐ: 30/4/2013: Chẳng bao lâu nữa các con sẽ không thể mua được một quyển Kinh Thánh, vì nhiều quốc gia sẽ tuân theo những điều luật mới, họ sẽ cấm tất cả mọi sách vở truyền bá Lời Thiên Chúa. Thư từ đang được viết ra lúc này để thu hút sự chú ý của tất cả những ai đang phục vụ trong Giáo Hội Công Giáo. Chẳng mấy chốc, tất cả các tôi tớ thánh hiến của Cha sẽ được thông báo về những thay đổi mà họ sẽ được nghe giải thích rằng những thay đổi này là vì sự tốt đẹp cho Giáo Hội. Những điều luật mới sẽ được gọi là những sửa đổi bổ sung cho những lời nguyện trong Thánh Lễ, có vẻ như là vô hại. Đối với nhiều người họ sẽ không nhận ra sự khác biệt đáng kể, nhưng thực sự những điều luật mới có liên quan đến Bí Tích Thánh Thể và Sự Hiện Diện của Cha trong Bánh Thánh.Từ ngữ “Tưởng Niệm” sẽ được sử dụng và tất cả các nhà thờ sẽ sớm bị tước sạch kho tàng quý giá trong đó.Việc tước đoạt những kho tàng này bao gồm những Nhà Tạm bằng vàng - vốn sẽ bị thế chỗ bởi những thứ được làm từ gỗ và đá - và đây sẽ là một trong những dấu chỉ rằng người ta đang bị tập họp lại để làm nên cái gọi là Tôn Giáo Toàn Cầu Mới. Sẽ có sự thay đổi bên trong giáo hội, và sự thay đổi này gắn liền với việc xúc phạm đến các bàn thờ.Chén Thánh, là chén đựng Thánh Thể, sẽ biến mất và những ngày mà Thánh Thể được chiêm ngắm sẽ không còn nữa. Cứ khinh miệt Lời Ta hiện giờ đi, và rồi các con sẽ phải than khóckhi những sự việc ấy sẽ xảy ra trước mắt các con. Sớm thôi, chẳng bao lâu sau đó thì áo chùng thâm mà các tôi tớ thánh hiến của Cha đang mặc cũng sẽ bị thay đổi, và một mẫu Thánh Giá mới sẽ được đưa ra.Sự thay đổi xấu xa ấy sẽ không dựa trên một cây thập giá đơn giản. Thay vào đó, cây thập giá sẽ kín đáo mang hình đầu con thú.Cha kêu gọi các con giờ đây hãy thu thập các Thánh Giá của Cha và cất giữ trong gia đình các con cùng với Nước Thánh. Cha kêu gọi tất cả các conhãy trung thành với Sự Thậttrong Kinh Thánh.

+TĐ: 13/2/2013: Tam Điểm đã thâm nhập vào Giáo Hội của Cha như đã được tiên báo và ly giáo sẽ sớm xảy ra. Cha kêu gọi tất cả các hồng y, các giáo mục, các tôi tớ thiêng liêng của Cha, hãy hiệp nhất đoàn chiên của các con và giữ lòng trung thành với những Giáo Huấn của Cha. Hãy thật chú ý đến những gì mà các con sẽ được yêu cầu phải rao giảng, vì nó sẽ thay đổi. Bài giảng của các con sẽ được soạn và viết ra cho một thế giới trần tục và chúng không có chiều sâu về mặt tâm linh. Trong nỗ lực được cho là để hiện đại hóa Giáo hội Công giáo, đây là những gì được trình bày cho các con - thúc đẩy tất cả, bao gồm các giáo đoàn, tất cả các tôn giáo được gom lại thành một tôn giáo, dưới cái tên là Giáo Hội Thiên Chúa Giáo thống nhất. Lúc đầu, tất cả các dấu hiệu có vẻ giống nhau, nhưng đó chỉ là những gì các con xem thấy. Dần dần, các con sẽ không còn nhận ra Kinh Thánh của Cha nữa, khi các từ ngữ, các mệnh đề và các Hình thức mới sẽ được dùng để cử hành các Bí Tích trước mặt các con. Những linh mục chân chính bảo thủ sẽ bị hoang mang hoảng loạn. Họ sẽ bị báo động khi chứng kiến một Giáo Hội kiểu mới được tung ra, một Giáo Hội tân thời thay thế Giáo Hội hiện tại (GH truyền thống). Thông qua mạng lưới tam điểm được cấy vào mọi ngóc ngách của Giáo hội Công giáo, các chính phủ và các phương tiện truyền thông, điều kinh tởm này sẽ được trình bày như là một sự đổi mới tuyệt vời. Đó là lúc sự hiện diện của Cha trong Thánh Thể sẽ bị kín đáo trục xuất bởi nghi thức mới của Thánh Lễ. Tất cả những nghi thức long trọng sẽ che dấu cho một nhà tạm trống rỗng, vì sự Hiện Diện Thánh của Cha sẽ không còn nữa. Các con phải duy trì sự hiệp nhất, nếu các con là những tín hữu Công Giáo, và phải tiếp tục tham dự Thánh Lễ TRUYỀN THỐNG hằng ngày và rước Mình Thánh Chúa. Đối với tất cả các Ki-tô hữu, các con phải biết rằng, các con cũng sẽ bị thu hút vào Tôn Giáo Thế Giới Mới, được bày mưu bởi các quốc gia liên minh với những kẻ phản bội Giáo Hội Công Giáo của Cha. Chúng muốn tạo ra một tôn giáo trần tục, nhân đạo và với một dáng vẻ bề ngoài - một dáng vẻ bề ngoài che dấu cho sự dữ,mà nó sẽ khôn khéo quảng bá.

Tôn giáo của thế giới đại đồng mới này sẽ tỏ lòng tôn kính con thú.

+TĐ: 8/7/2012: Đây là lúc Hội Thánh của Ta bị chia cách làm hai phái rõ ràng. Nhiều linh mục và những chức sắc khác trong Giáo Hội, những người này bị ảnh hưởng của lối sống hiện đại. Họ nhượng bộ trước áp lực từ phía dân chúng, những người đòi hỏi họ phải nhân danh Chúa mà cởi mở Lề Luật Chúa cho phù hợp với nhu cầu sống của con người. Lòng họ đầy kiêu hãnh, ngạo mạn và họ theo đuổi những ham muốn thuộc về trần thế. Họ chẳng ngại ngùng gì khi cần thay đổi các Bí Tích Thánh Thiện để cho phù hợp với một chương trình nghị sự tội lỗi nhuốc nhơ. Họ sẽ bao che tạo điều kiện cho những hành vi tội lỗi ngay trong Nhà Cha Ta và lấy danh nghĩa là nhân quyền và cởi mở bao dung. Họ phớt lờ những hành vi tội lỗi và họ sẽ xỉ nhục Ta bằng cách phô trương những tội lỗi ghê tởm như vậy trước Nhà Tạm Thánh Thể Ta và mong muốn Ta nuốt lấy những hành vi đốn mạt như thế. Họ sẽ sớm bãi bỏ các phép Bí Tích để cho phù hợp với tất cả mọi người. Nơi chốn họ ở sẽ có những yến tiệc linh đình và những hình thức giải trí khác. Đền thờ nguy nga hoành tráng của Thế Giới Mới sẽ mọc lên tại Rôma. Nó là hiện thân của niềm tự hào nhưng không là nơi được dùng vào việc tôn thờ Thiên Chúa. Nó sẽ được dựng nên với các biểu tượng huyền bí của Satan để tôn thờ con thú. Các tôi tớ thánh của Ta sẽ phải bí mật cử hành Thánh Lễ hoặc phải đối mặt với chốn lao tù. Các ngài sẽ quy tụ lại với nhau trong sức mạnh và đầy Thánh Thần, các ngài sẽ tiếp tục nuôi sống con cái Thiên Chúa bằng Lương Thực Hằng Sống.Các ngài phải luôn bảo đảm rằng những con chiên mà các ngài chăn dắt phải được ban cho sự bảo vệ của Ấn Tín Thiên Chúa Hằng Sống. Giờ đây thời gian đã rất gần kề cho Ngôi Đền Thờ Mới được xây nên để thờ kính Con Thú.Công trình này sẽ được xây dựng dưới thời bá chủ của tên phản Kitô - hắn sẽ ra mắt thế giới trong thời gian sắp tới đây và được coi là một sứ giả hòa bình. Hãy coi chừng: Tôn Giáo Tân Thời có vẻ như một tổ chức tốt lành, thánh thiên và giầu tình thương. Tôn Giáo này sẽ nhào nặn nên một hình ảnh hoàn mỹ của lòng vị tha và sẽ tán dương mọi thứ tội lỗi phản nghịch cùng Thiên Chúa. Nó làm ngoắt ngoéo bản chất mỗi loại tội hòng lột xác thứ tội ấy cho phù hợp với nhãn quan Thiên Chúa. Trong mắt Ta, tội vẫn mãi là tội. Những cải cách nhằm thoả mãn ham muốn của con người sẽ không bao giờ được Ta chấp nhận. Bây giờ các con hãy tỉnh thức đi, trò lừa bịp tài tình này sẽ diễn ra rất sớm.

+TĐ: 19/9/2013: Không một ai - linh mục, giám mục, hồng y, hay giáo hoàng nào- có quyền viết lại Lời của Thiên Chúa.

+28/9/2013: Giáo Hội Đích Thực của Ta sẽ bị loại ra khỏi Rôma và sẽ phải chịu một số năm thống khổ. hãy luôn nhắc nhở những ai tin vào Ta về Cuộc Quang Lâm của Ta đang đến gần, rằng họ phải tỉnh thức trước Ngày Trọng Đại. Khi sự ghê tởm, cái được gọi là ‘những phép lạ’, chữa lành và những cử chỉ khiêm nhường và bác ái giả tạo được chứng kiến ngay trong lòng Giáo Hội của Ta thì sự can thiệp đích thực đầy mầu nhiệm của Ta sẽ diễn ra.Cuộc bách hại chủ yếu là bách hại về tinh thần. Giáo Hội Công Giáo sẽ đón nhận thế tục và sẽ tuyên bố là không còn tội trọng nữa. Bí Tích Giải Tội sẽ không còn theo nghi thức hiện nay. Hậu quả là nhiều người khi ấy sẽ chẳng còn bận tâm để cầu xin Ơn tha thứ của Ta. Họ sẽ không xin ơn này vì họ sẽ không còn thừa nhận rằng tội lỗi do con người chủ ý gây ra và chính vì thế Thiên Chúa sẽ tha thứ tất cả. Đây là một sai lầm đã được tiên báo và sai lầm này sẽ dẫn hàng triệu người vào lửa Hoả Ngục và họ sẽ bị dẫn dắt vào đó bởi tiên tri giả và tên phản Kitô. Chẳng bao lâu nữa, tất cả những nghi lễ của dân ngoại sẽ được hoà nhập vào Giáo Hội. Những kẻ thờ tà thần và thù ghét Thiên Chúa sẽ được mời đến với bàn thờ ngay phía trước các Nhà Tạm. Nghi lễ này sẽ được tuyên bố là một hình thức Hiệp Thông mới - tất cả con cái Thiên Chúa cùng quy tụ để tỏ lòng tôn kính những niềm tin khác của tha nhân và nhân quyền. Các con, những môn đệ của Ta, sẽ bị buộc phải tỏ lòng kính trọng những kẻ muốn phá huỷ sự Hiện Diện của Ta trong Bí Tích Thánh Thể. Các con sẽ bị tố cáo là những kẻ chống đối các Kitô hữu nếu các con không đón nhận tà giáo. Đây chính là cách thức mà các con sẽ bị lừa gạt. Đây chính là cách mà Ta, Chúa Giêsu Kitô, sẽ bị xúc phạm. Họ sẽ làm điều tương tự như vậy ở các trường học để loại bỏ hết Kitô Giáo.Họ cũng sẽ làm như thế trong giới chính trị khi mọi thứ liên quan đến Ta sẽ bị quét sạch. Không một tôn giáo nào khác sẽ bị tấn công với sự thù hận ghê gớm đến như vậy.Kitô Giáo sẽ bị huỷ diệt chính vì Kitô Giáo là Sự Thật. Những gì các con không nhận ra là, bằng việc trở thành những người tự nguyện tham gia vào sự phạm thánh độc ác này,linh hồn các con sẽ ra đen tối và cuối cùng các con sẽ từ bỏ ơn cứu rỗi của chính các con.
Trích: Sách Những Sự Thật Cần Biết

Đăng nhận xét

11Nhận xét
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Hãy chia sẻ cho chúng tôi những gì bạn đang suy nghĩ ...!

 1. Lời Chúa đã ứng nghiệm đến từng chữ: Hãy vui mừng vì Chúa sắp trở lại rồi hỡi những ai yếu lòng tin. Đây là dấu chỉ thật rõ ràng.

  Trả lờiXóa
 2. các bạn nói "hãy vui mừng" có fai tự trấn an mình ko vậy, trước ngày Chúa quang lâm fai xảy ra biết bao sự kiện đau buồn như chiến tranh, đói kém, thiên tai, dich bệnh, loạn lạc,bách hại,.,,giai đoạn đại thanh lọc đen tối như vậy đến Đức Mẹ còn fai đổ mồ hôi, khóc ra máu thì có mấy ai còn đứng vững để vui mừng ...số người xứng đáng dc vào trời mới đất mới thì lại qá ít....thực sự mình rất sợ cho những ngày đó....bit là do tội lỗi con người gây ra...nhưng k thể vui nỗi....ngĩ đến mà fat nản...

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

   Xóa
  2. Ai nghĩ đến cũng sẽ sợ!
   Nhưng ai cầu nguyện cũng sẽ thấy vui mừng!
   :)
   Vì này đừng sợ kẻ chỉ có thể giết được thân xác rồi không làm gì được nữa, nhưng hãy sợ Đấng có thể giết được thân xác, còn có thể ném linh hồn vào Hỏa Ngục. Việc chúng ta có thể làm ko phải là sợ, mà là làm theo ý Chúa để cứu các linh hồn khác!

   Xóa
 3. Anti Vậy Là ban vẫn còn đang nghĩ theo tư tửong cua the gian rồi,Anti biết ko khi chúng ta nhìn và suy nghi theo con mắt đức tin chúng ta sẽ ko sợ hai và nao núng gì het,Vì những cuoc Thanh tẩy và cơn thịnh no cua thiên chúa sẽ thức tỉnh Anh chi e chúng ta về Linh hồn và sự thật nơi chốn là nhà thật đoi đoi.thiên đang va Hoa nguc là tưong lai đoi đoi cua moi nguoi chung ta.ban thử nghĩ sự đoi đoi nó se nhu the nao?nó se ko bao gio ket thuc,Vì thế chúng ta phai vui mừng biết bao Vì chua ban cho chung ta sđtt. Vậy khi chúng ta đặt thiên chua là chủ thì,the gian ko co gì La bao đảm,Ko có gì làm thoả mãn,cái chết về mặt thể xác cũng ko có gì phải sợ Vì chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đoi. Sợ hãi ko đến từ thiên chúa.

  Trả lờiXóa
 4. Loi Chua ung nghiem roi, Ngay cua Chua khong con xa nua roi. Toi cam thay vui vi ngay cua Chua sap den!!!!

  Trả lờiXóa
 5. Ban Anti mình biết là bạn đang tin sđtt nhưng Đức tin,cay,men của bạn vẫn yếu.mong rằng lòng yêu mến của bạn với thiên chúa mỗi ngày mỗi nồng nàn hơn,rồi sẽ đến một ngày nào đó bạn sẽ nhìn và nhận thấy cuộc sống này Của bạn với đúng bản chất thật của nó.Đức mẹ khóc ko phải Vì sợ hãi như bạn nghĩ mà Vì chúng ta Quá ngu dốt ko chiụ tin vâng lời chúa mà cứ chiều theo ma quỷ dụ dỗ phạm tội.mẹ đau buồn mà khóc Vì quá nhiều nguoi sa hoả ngục.

  Trả lờiXóa
 6. Trước đây tôi đem sdtt nói cho ông già vợ nghe _ ông già phản đối và bảo chừng nào nó thay đổi rồi hãy tính . Bây giờ đã thay đổi rồi , ông già lại bảo vì dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau nên không đúng nghĩa giờ phải dịch lại cho sát nghĩa hơn mà có thay đổi/ Có điều lời Chúa nói sách kinh sẽ thay đổi thì quả không sai chút nào ( Chú ý DTC Phanxi không hề biết tiềng la tinh )

  Trả lờiXóa
 7. Lạy Chúa Giêsu con sai rồi, xin Chúa và Mẹ tha thứ cho lời phát ngôn ngu xuẩn của con. Cám ơn góp ý chân thành ace.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mình tin là Chúa cũng thích bạn đến với Ngài với những nỗi lo sợ của con người một cách chân thành, đơn sơ như thế. Chúa sẽ vui mừng ban bình an và niềm tin cho bạn! Những anh chị em ở đây chỉ an ủi bạn trong tinh thần của Đức Ki tô thôi. Xin Chúa ban thêm nhiều ân sủng trên bạn! Thân mến! :)

   Xóa
 8. Các bạn khá lắm! Nguyện xin thiên chúa chúc lành cho tất cả các bạn.

  Trả lờiXóa

Hãy chia sẻ cho chúng tôi những gì bạn đang suy nghĩ ...!

Đăng nhận xét

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !