Gương Sáng

header ads

Ba năm rưỡi Đầu và Ba năm rưỡi Cuối khác nhau như thế nào?

Chúng ta đang ở giai đoạn Ba năm rưỡi ĐẦU tức: Ba năm rưỡi của Cơn Hoạn Nạn đang dần kết thúc để chuẩn bị cho Ba năm rưỡi CUỐI tức: Ba năm rưỡi của Cơn Đại Nạn đang tới.

Thời gian khốn khó chúng ta cũng có thể chia thành 2 giai đoạn. 
Cơn hoạn nạn trước khi tên Phản kitô xuất hiện. Gọi là Ba năm rưỡi ĐẦU - Cơn TIỂU Nạn.
Và cơn đại nạn sau khi tên Phản kitô xuất hiện... Gọi là Ba năm rưỡi CUỐI - Cơn ĐẠI Nạn
Chúng ta lấy 3.5 +3.5=7. Số 7 là con số nói lên sự viên mãn của Chúa. Trong Cựu Ước chúng ta biết thời của Tổ Phụ Giuse bên Ai cập xuất hiện 7 năm đói...

Bạn Giuse Tran thân mến trong Chúa sắp tái lâm!

Đại ý Bạn hỏi: 
Tại sao trong Sách Sự Thật TĐ ngày 20 tháng 7 năm 2012 Chúa nói: Thời gian của Cơn Hoạn Nạn sẽ kéo dài ba năm rưỡi, bắt đầu từ tháng 12 năm 2012.

Mà trong Bài trả lời về Ba năm rưỡi đại nạn và thời gian Phản Kitô xuất hiện thì tu sĩ hèn mọn lại nói ba năm rưỡi đại nạn mà Sách Đanien và Sách Khải Huyền đã nói tiên tri chưa tới. Khi nào Thánh Lễ bị thay đổi thì Ba năm rưỡi đại nạn sẽ tới.

Câu trả lời:
Bạn Giuse Tran thân mến!
Ba năm rưỡi đầu hay như Sứ Điệp nói Thời gian của Cơn Hoạn Nạn sẽ kéo dài ba năm rưỡi, bắt đầu từ tháng 12 năm 2012" đã xảy ra và chuẩn bị kết thúc.
Khi chúng ta đọc Sứ Điệp ngày 20 tháng 7 năm 2012 Chúa nói rõ cho chúng ta biết là: "Thời gian của Cơn Hoạn Nạn sẽ kéo dài ba năm rưỡi, bắt đầu từ tháng 12 năm 2012".
Như vậy, chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu về đoạn Sứ Điệp nói trên nhé!
Bây giờ tu sĩ hèn mọn xin chia thời gian ba năm rưỡi thành hai loại ba năm rưỡi.
Ba năm rưỡi đầu
Và ba năm rưỡi cuối.

1. Ba năm rưỡi đầu: Cơn Hoạn Nạn
Ba năm rưỡi đầu được tính như Sứ Điệp ngày 20 tháng 7 năm 2012 thì "Thời gian của Cơn Hoạn Nạn sẽ kéo dài ba năm rưỡi, bắt đầu từ tháng 12 năm 2012".
Sứ Điệp nói rõ cho chúng ta biết là "Cơn Hoạn Nạn sẽ kéo dài ba năm rưỡi, bắt đầu từ tháng 12 năm 2012". Vậy là đã rõ. Ba năm rưỡi này là ba năm rưỡi của Cơn Hoạn Nạn chứ không phải là ba năm rưỡi của Cơn Đại Nạn.
Những gì sẽ xảy ra trong ba năm rưỡi đầu này hay còn gọi là Cơn Hoạn Nạn?
Thưa: Sau tháng 12 năm 12, chúng ta bước vào Cơn Hoạn Nạn sẽ kéo dài ba năm rưỡi.
Ba năm rưỡi sẽ là 2013 - 2014 - 2015 và đến tháng 6 năm 2016 là kết thúc ba năm rưỡi đầu hay còn gọi là kết thúc ba năm rưỡi của Cơn Hoạn Nạn.
Chúng ta thử nhìn lại xem trong ba năm rưỡi của Cơn Hoạn Nạn mà Sứ Điệp Chúa nói xảy ra những gì nhé!
Về Giáo Hội
1. Đức Giáo Hoàng Benedict XVI từ chức.
2. Sét đánh vào đỉnh nóc Vatican
3. Đức Giáo Hoàng Phanxico lên ngôi.
4. Năm 2013 là năm đầu tiên của triều đại Đức Giáo Hoàng Phanxicô.
5. Năm 2013 là năm kết thúc Năm Đức Tin của Đức Giáo Hoàng Benedict XVI.
6. Năm 2013 là năm bắt đầu cải cách Tòa Thánh Vatican và Giáo Hội Công Giáo do Đức Phanxicô khởi xướng. Và còn nhiều thứ khác...
7. Năm 2014 là năm Tân Phúc Âm Hóa đầu tiên của Giáo Hội Công Giáo.
8. Năm 2014 là năm đầu tiên xảy ra Thượng Hội Đồng Giám Mục về gia đình.
9. Năm 2014 Tòa Thánh công bố sẽ thay đổi Sách Lễ Rô ma, Kinh Thánh và Kinh Lạy Chúa vào năm 2015.
10. Năm 2014 là năm đầu tiên mà toàn thể Giáo Hội Công Giáo đọc tên Thánh Giuse Bạn Trăm Năm trong các Thánh Lễ.
11. Năm 2013 xảy ra mặt trăng máu trước Thượng Hội Đồng...
12. Năm 2014 là năm xảy ra rất nhiều thay đổi trong Giáo Hội mà tu sĩ hèn mọn không thể liệt kê ở đây vì quá dài...
Về Xã Hội.
1. Hồi Giáo IS bắt đầu lớn mạnh từng ngày.
2. Syria chuẩn bị sụp đổ.
3. Ukraine tan rã.
4. Động đất chết hơn 10 người ở Nepal.
5. Nắng nóng hơn 60 độ ở Ấn Độ chết hơn 2 ngàn người.
6. Xảy ra mặt trăng máu trùng vào ngày Mỹ phản bội Israen.
7. Trung Quốc muốn chiếm Biển Đông.
8. Máy bay rơi liên tục.
9. Xuất hiện đại dịch Ebola.
10. Rất nhiều động đất, hạn hán, lũ lụt, thiên tai... Sự dữ và tội ác gia tăng...
Ôi! Còn rất nhiều.

Nhưng vấn đề ở chỗ là:
Thánh Giá chưa xuất hiện trên bầu trời - tức Cuộc Cảnh Báo.
Chiến tranh thế giới lần 3 chưa thực sự xảy ra. 
Phản Kitô chưa xuất hiện, Thánh Lễ chưa bị thay đổi.
Tôn Giáo toàn cầu và Trật tự thế giới mới chưa xảy ra.
Con chíp 666 chưa được cấy toàn cầu.
Hệ thống ngân hàng chưa sụp hoàn toàn.
Syria chưa sụp đổ hoàn toàn.
Ukraine chưa tan rã 100%.
Và mọi sự gian nan khốn khó như:
Động đất nhiều nơi, Đói kém toàn cầu, Dịch bệnh, Sự dữ, Tội ác, Thiên tai, Lũ lụt và vân vân chưa thật sự xảy ra ở quy mô toàn cầu.
Nên chúng ta có thể nói rằng, chúng ta đang ở giai đoạn Ba năm rưỡi đầu tức: Ba năm rưỡi của Cơn Hoạn Nạn đang dần kết thúc để chuẩn bị cho Ba năm rưỡi cuối tức: Ba năm rưỡi của Cơn Đại Nạn đang tới.

2. Ba năm rưỡi cuối: Cơn Đại Nạn
Vậy để phân biệt rõ hơn, tu sĩ hèn mọn xin gợi ý về những điều sẽ xảy ra trong Ba năm rưỡi cuối tức: Ba năm rưỡi của Cơn Đại Nạn để bạn phân biệt rõ nhé!
Ba năm rưỡi cuối tức: Ba năm rưỡi của Cơn Đại Nạn sẽ bắt đầu khi Lời Kinh Thánh sau ứng nghiệm:
1. "Từ thời lễ thường tiến bị bãi và đồ ghê tởm khốc hại được đặt lên, sẽ có một ngàn hai trăm chín mươi ngày." (Sách Đanien chương 12: 11).
2. "Nó đã được ban cho một cái mồm ăn nói huênh hoang và phạm thượng, và được ban cho quyền hành động trong vòng bốn mươi hai tháng. (6) Nó mở miệng nói phạm đến Thiên Chúa, đến danh Người, đến lều thánh của Người" (Khải Huyền chương 13: 5-6).
Còn Sách Sự Thật TĐ -15/4/2012 thì Chúa giải thích như sau: 
3. Các con, Giáo Hội của Ta, sẽ bị ném vào sa mạc trong 1260 ngày, khi mà các con sẽ trú ẩn. Nhưng nhờ Ơn Chúa Thánh Thần, các con sẽ được no thỏa Hoa Trái trong Tình Yêu của Ta. Các con sẽ phải phụng thờ Ta một cách bí mật bởi vì Thánh Lễ sẽ bị thay đổi toàn diện dưới sự cai trị của tiên tri giả.

Vậy là đã rõ rồi nhé bạn!
Tại sao chúng ta lại biết khi Phản Ki tô lên ngôi hắn sẽ có thời hạn là 3 năm rưỡi? 
Thưa vì câu Kinh Thánh này: "Nó được ban cho quyền hành động trong vòng bốn mươi hai tháng". (Khải Huyền chương 13: 5-6).
Như vậy, 42 tháng = với 1260 ngày. 
Còn Sách Sự Thật TĐ -15/4/2012 thì Chúa giải thích như sau: 
- Các con, Giáo Hội của Ta, sẽ bị ném vào sa mạc trong 1260 ngày, khi mà các con sẽ trú ẩn. Nhưng nhờ Ơn Chúa Thánh Thần, các con sẽ được no thỏa Hoa Trái trong Tình Yêu của Ta. Các con sẽ phải phụng thờ Ta một cách bí mật bởi vì Thánh Lễ sẽ bị thay đổi toàn diện dưới sự cai trị của tiên tri giả.
Như vậy chúng ta kết luận. Chúng đợi Phản Ki tô xuất hiện thì chúng ta sẽ bước vào 3.5 năm Đại nạn như Sách Khải Huyền đề cập.
Ba năm rưỡi cuối tức: Ba năm rưỡi của Cơn Đại Nạn sẽ bắt đầu khi Phản Ki tô xuất hiện công khai trên thế giới và khi Thánh Lễ bị thay đổi, Thánh Thể bị loại bỏ và Bánh của Quỷ Satan được đặt trong nơi thánh như Lời Chúa Giêsu tiên báo: 
"Vậy, khi anh em thấy đặt trong nơi thánh Đồ Ghê Tởm Khốc Hại mà ngôn sứ Đa-ni-en đã nói đến người đọc hãy lo mà hiểu!16 thì bấy giờ ai ở miền Giu-đê, hãy trốn lên núi,17 ai ở trên sân thượng thì đừng xuống lấy đồ đạc trong nhà,18 ai ở ngoài đồng, đừng trở lại phía sau lấy áo choàng của mình.19 Khốn cho những người mang thai và những người đang cho con bú trong những ngày đó!20 Anh em hãy cầu xin cho khỏi phải chạy trốn vào mùa đông hay ngày sa-bát.21 Vì khi ấy sẽ có cơn gian nan khốn khổ đến mức từ thuở khai thiên lập địa cho đến bây giờ chưa khi nào xảy ra, và sẽ không bao giờ xảy ra như vậy nữa.22 Nếu những ngày ấy không được rút ngắn lại, thì không ai được cứu thoát; nhưng, vì những người được tuyển chọn, các ngày ấy sẽ được rút ngắn (Mt 24: 15-22).
Nói tóm lại, khi Ba năm rưỡi Đại nạn bắt đầu thì 7 Ấn, 7 Tiếng Kèn và 7 Chén Tai Ương trong Sách Khải Huyền của Thánh Gioan lần lượt mở hoàn toàn.

Nên chúng ta hiểu ngắn gọn như sau:
Ba năm rưỡi đầu hay như Sứ Điệp nói Thời gian của Cơn Hoạn Nạn sẽ kéo dài ba năm rưỡi, bắt đầu từ tháng 12 năm 2012" đã xảy ra và chuẩn bị kết thúc.
Tiếp đến chúng ta lại đang chuẩn bị bước vào thời kỳ của Ba năm rưỡi cuối khi mà:
1. Thánh Giá xuất hiện trên bầu trời - tức Cuộc Cảnh Báo
2. Thánh Lễ bị thay đổi.
3. Phản Kitô xuất hiện. 
4.Tôn Giáo toàn cầu và Trật tự thế giới mới mà Sách Khải Huyền gọi là Con Điếm và Thành Babylon ở chương 17-18 ra đời và kết thúc.
5. Con chíp 666 hay còn gọi là dấu của con thú ở Kh 13: 11-18 được cấy trên toàn thế giới.
6. Chiến tranh thế giới lần 3 xảy ra.
7. Nạn đói toàn cầu xảy ra.
8. Chết 1/4 mặt đất xảy ra
9. Tử đạo toàn cầu xảy ra.
10. Tất cả những gì đã được tiên báo trong:
- Tin Mừng Thánh Mát thêu chương 24.
- Sách Đanien.
- Sách Khải Huyền
- Lời tiên tri của Thánh Phaolô trong thư Thêxalônica 1,2. 
- Những lời tiên tri của Chúa và Đức Mẹ trong các Sứ Điệp như: 
- Lasalet, Phatima, Garabandal, Mễ Du, Lòng Thương Xót, Sách Sự Thật... 
- Các lời tiên tri của các Thánh như là thánh Malachy, Gioan Phaolo 2...
- Lời tiên tri của Nostradamus...
Phải ứng nghiệm - phải xảy ra...
Tức rất nhiều, rất rất nhiều sự dữ, thiên tai, dịch bệnh, thú dữ, chết chóc... xảy ra.
Và kết thúc là tối 3 ngày 3 đêm sau đó là Chúa đến.

Vài ý đơn sơ xin trình bày với bạn như trên, hy vọng sẽ giải đáp được thắc mắc của bạn và rất nhiều anh chị em tin Sứ Điệp và không tin Sứ Điệp.
Thân ái chào bạn trong Chúa Kitô.
Tu sĩ hèn mọn

Đăng nhận xét

0 Nhận xét