BLANTERSWIFT101

Đài NBC: Tất cả người Mĩ sẽ nhận Con Chíp 666 vào năm 2017 (Video)

Thứ Tư, 16 tháng 12, 2015
ĐÀI NBC: TẤT CẢ NGƯỜI MĨ SẼ NHẬN CON CHÍP VÀO NĂM 2017.
MỌI VIỆC ĐANG DIỄN RA QUÁ NHANH, TẤT CẢ LÀ ĐANG TIẾN HÀNH ĐẾN VIỆC CẤY CON CHÍP QUỶ 666 VÀO CƠ THỂ CON NGƯỜI TRÊN TOÀN MẶT ĐẤT, ĐỂ KHỐNG CHẾ VÀ ĐỂ ĐIỀU KHIỂN CON NGƯỜI...
RẤT SỚM THÔI LỜI TIÊN TRI SẼ ĐƯỢC ỨNG NGHIỆM, ĐỂ THOÁT KHỎI DẤU CON THÚ CHÚNG TA PHẢI NHỜ ĐẾN ẤN TÍN BẢO VỆ CỦA THIÊN CHÚA VÀ PHẢI BIẾT NƯƠNG NHỜ VÀO TRÁI TIM VÔ NHIỄM NGUYỆN TỘI MẸ MARIA.
Nó bắt mọi người, không phân biệt lớn nhỏ, giàu nghèo, tự do hay nô lệ, phải thích dấu trên tay hữu hoặc trên trán.17 Không ai có thể mua bán, nếu không mang dấu thích đó, tức là tên Con Thú hoặc con số tương đương với tên nó.
Đây là lúc cần phải có sự khôn ngoan. Ai có trí thông minh hãy tính ra số của tên Con Thú, vì đó là số của tên một người, và số của tên người ấy là sáu trăm sáu mươi sáu. (KH; 13).

NBC NEWS: ALL AMERICANS WILL RECEIVE A MICROCHIP IMPLANT IN 2017

NBC has recently predicted that in 2017, all of America will be tagged with microchips. They will be implanted to help identify individuals immediately. According to the report, the technology is used to answer one question, “Am I who I say I am?” Some worry, however, that the RFID Microchip will give the government too much power, allowing them to track every move. In some states, like Virginia, legislation is in process to stop this from happening. The report also reveals an RFID Brain Chip that has been developed and is currently being tested on several humans. 

It was reported that the use of Micro-Chips in Bill H.R. 4872 was located on Page 1014 under “National Medical Device Registry” it tells about a “Class II Device That is Implantable” and yes, they passed the bill. Read Page “1014″ In The H.R. 4872 Read Class II Special Controls Guidance For FDA Staff. With the RFID Microchip they can track the movement of the people that are implanted. They can also control the money and food of the people. It is also reported to be possible to even kill the people that don’t obey. The HR 3962 Bill is an exact copy of the HR 3200 bill in with the exception of just a few words removed concerning the RFID Microchip but the ability to Chip Every Citizen of the United States is still in the bill. Open Bill and Read Pages 1501 through 1510 Read Class II Special Controls Guidance For FDA Staff Read And Do The Research For Yourself … 

READ MORE:
http://www.disclose.tv/news/nbc_news_all_americans_will_receive_a_microchip_implant_in_2017/115801