banner here

Tin vui! Hội Đồng Giám Mục Việt Nam ra thông báo về việc Rước Lễ

- Thứ Sáu, tháng 6 17, 2016
advertise here
Tạ ơn Chúa và Mẹ Maria!

Bà con thân mến!
Nhờ Bà Con Sứ Điệp ăn chay, cầu nguyện và qua Sách Sự Thật làm dấy lên việc Rước Lễ trên miệng và quỳ gối. Nên Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã họp lại với nhau để cho ra một tuyên bố chung về vấn đề Rước Lễ:

1. Giáo dân được phép Rước Lễ tự do: Trên miệng, hoặc trên tay, hoặc quỳ gối, hoặc đứng.
2. Chính Cha trưởng ban phụng tự khuyến khích Rước Lễ trên miệng, Cha nói: vì Rước Lễ trên miệng thì xứng hợp hơn với Mình Thánh Chúa.
3. Thông báo này được các Giám Mục phổ biến tại Giáo Phận của mình, sau đó truyền xuống các Cha để thông báo tại các Giáo Xứ.

Như vậy, nhờ hồng ân Chúa ban, qua lời cầu nguyện của con cái Chúa. Giờ đây hỡi Bà con Sứ Điệp! Chúng ta sẽ được tự do Rước Lễ quỳ và trên miệng.

Nếu Cha nào cấm Rước Lễ trên miệng, hoặc không cho quỳ, Bà con có thể gọi điện trực tiếp cho Hội Đồng Giám Mục Việt Nam để nói lên sự không vâng phục của Vị Linh Mục đó.
Hoặc chúng ta có thể vào nói chuyện trực tiếp với Vị Linh Mục đó về vấn đề: Tại sao các Giám Mục cho phép chúng con Rước Lễ trên miệng mà Cha lại không vâng lời bề trên. Trong khi lời khấn của Cha là Vâng Lời Đức Giám Mục địa phương.
Bà con nên học thuộc đoạn này để chúng ta đấu tranh cho việc Thờ Lạy Chúa nha.

Chúng ta cùng tạ ơn Chúa nhé!
Lạy Chúa! chúng con xin tạ ơn Chúa vì đã ban ơn cho các Vị Giám Mục để nhận ra sự cao trọng của Thánh Thể Chúa. Nay Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã cho phép chúng con quỳ gối và rước lễ trên miệng. Chúng con xin tạ ơn Chúa và Mẹ Maria đã thương nhận lời chúng con. Để chúng con được tự do Thờ Lạy Chúa trong Phép Mình Thánh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki tô Chúa chúng con. Amen.

Thân mến!
Tu sĩ hèn mọn
 
banner here