BLANTERSWIFT101

Những ai liên quan đến Phá Thai sẽ bị đốt cháy trong Hỏa Ngục

Chủ Nhật, 14 tháng 8, 2016
QUÁ ĐỘC ÁC. CẦU CHO CHA MẸ VÀ NHỮNG KẺ GÂY RA VIỆC NÀY. LẠY CHÚA JESUS, CON XIN TÍN THÁC HỒN EM TRONG TAY CHÚA.
"NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM TRONG VIỆC PHÁ THAI, SẼ BỊ THIÊU ĐỐT TRONG LỬA HỎA NGỤC ĐỜI ĐỜI." (Trích The Book Of Truth)
Hãy chia sẻ cho chúng tôi những gì bạn đang suy nghĩ ...!