BLANTERSWIFT101

Chúa muốn ta tin tưởng, Ngài sẽ lo hết

Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2016
1. Bằng chứng tình yêu thương xót của Thiên Chúa

- Tình yêu thương xót ân cần:  "Hãy xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho, thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng." (Mt 6,26)

- Tình yêu thương xót tế nhị: "Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học, chúng không làm lụng, không kéo sợi, thế mà , Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Salômôn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp đẹp bằng một bông hoa ấy." (Mt 6, 28,29)

- Tình yêu thương xót quan phòng: "Năm con chim sẻ chỉ bán được hai hào, phải không? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa.7 Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ." (Mt 10, 29-30)
- Tình yêu thương xót cao quý nhất: "Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình". (Ga 15, 13).

- Tình yêu thương xót tinh ròng: "Người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác" (Lc 6,35).
 "Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính". (Mt 5,45)

2. Lo lắng là cảm xúc thừa

"Hỏi có ai trong anh em có thể nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm dù chỉ một gang không?" (Mt 6,25)

3. Vì sao lại lo lắng?

Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin! (Mt 6,30)

4. Tin thì được điều gì? (Mt 8,5-12)

5 Khi Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin:6 "Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm."7 Người nói: "Chính tôi sẽ đến chữa nó." Viên đại đội trưởng đáp:8 "Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh.9 Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: "Đi! ", là nó đi, bảo người kia: "Đến! ", là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi: "Làm cái này! ", là nó làm."10 Nghe vậy, Đức Giê-su ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng: "Tôi bảo thật các ông: tôi không thấy một người Ít-ra-en nào có lòng tin như thế.11 Tôi nói cho các ông hay: Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp trong Nước Trời.12 Nhưng con cái Nước Trời thì sẽ bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng."13 Rồi Đức Giê-su nói với viên đại đội trưởng rằng: "Ông cứ về đi! Ông tin thế nào thì được như vậy! " Và ngay giờ đó, người đầy tớ được khỏi bệnh.

5. Tin như trẻ nhỏ nép mình vào lòng Mẹ

Khi Cha mời gọi các con trở nên nhỏ bé trong mắt Cha, Cha muốn nói đến việc trở nên như một trẻ nhỏ không hề thắc mắc gì. Cha muốn nói đến việc sống như một đứa trẻ luôn tin tưởng tuyệt đối vào cha mình mà không sợ hãi trong lòng.

6. Làm sao để trở nên như trẻ nhỏ?

CẦU NGUYỆN ĐỂ TIN VÀ PHÓ THÁC NHƯ TRẺ NHỎ

• Lời nguyện để giải quyết những lo lắng (17-08-2011)

Lạy Chúa Giêsu, con xin dâng lên Chúa tất cả những lo lắng của con trong sứ vụ này với lòng tín thác rằng vấn đề này giờ đây là của Chúa để Chúa giải quyết mọi sự thể theo Thánh Ý của Ngài. Amen.

Xin trở nên bé nhỏ (02-03-2012)

Lạy Cha chúng con ở trên trời, xin giúp con trở nên bé nhỏ, như một trẻ thơ trong mắt Cha. Con cầu xin Cha tuôn đổ trên con những ân sủng của Cha để con có thể đáp lại Lời Mời Gọi của Cha nhằm cứu lấy tất cả con cái Cha. Amen.
  • LẠY CHÚA GIÊ SU CON TÍN THÁC VÀO CHÚA
7. Phần thưởng của Đức tin như trẻ nhỏ

- "Ông tin thế nào thì được như vậy"

Trẻ nhỏ được Cha nó lo liệu cho mọi sự. Nó không phải lo bất cứ một điều gì cả.

- "4 Người nào làm việc, thì lương trả cho người ấy không được kể là ân huệ, mà là nợ.5 Trái lại người nào không dựa vào việc làm nhưng tin vào Thiên Chúa, Đấng làm cho kẻ vô đạo nên công chính, thì lòng tin làm cho người ấy được Thiên Chúa kể là công chính." (Rm 4,4-5)

- Ai là người lớn nhất trong Nước Trời? ( Mt 18,1-4)

1 Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời? "2 Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông3 và bảo: "Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.

4 "Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời."

Vậy những ai đang lo lắng sầu khổ, xin các bạn hãy đến với Chúa, để trao gánh nặng mà các bạn đang phải gánh cho Chúa lo. 

Vì Chúa yêu thương các bạn đã phán: "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng." (Mt 11, 28-30)

ƠN HUỆ CỦA MỘT VỊ ĐẠI THÁNH GIỜ ĐÂY CHỈ Ở TRONG MỘT KINH NGUYỆN.

Con thường đọc mọi lúc con suy nghĩ, lo lắng, đọc đến thuộc lòng luôn. Đọc xong một thời gian biết đâu trẻ ra. (:D)

Thân ái!

Nô lệ của Trái Tim Vẹn Sạch và Đau Đớn Mẹ Maria
avatar
Nặc danh

hôm nay mới là ngày thứ nhất của vâng lời. thời gian đi lâu quá.

07:20:00 GMT+7 Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2016
avatar

Hôm nay, đi xin một lễ dâng mình cho Trái Tim Mẹ dâng vào Lễ Mẹ Thiên Chúa,1//1/2017.
Khó quá thì xin Mẹ giúp!

11:03:00 GMT+7 Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2016
Hãy chia sẻ cho chúng tôi những gì bạn đang suy nghĩ ...!