Gương Sáng

header ads

Người Công giáo đừng đeo thánh giá này nhé!

Sách Sự Thật số 859 : Đừng bao giờ chấp nhận một cây thánh giá không giống với cây Thập Giá mà Ta đã bị đóng đinh vào đó

Đừng bao giờ chấp nhận một cây thánh giá không giống với cây Thập Giá mà Ta đã bị đóng đinh vào đó. Khi Ta vắng bóng hoặc khi Ta không được nhắc đến thì các con phải biết rằng điều ghê tởm đã lan tràn trong tất cả các giáo hội, một điều mà những kẻ thù nghịch Ta âm mưu thực hiện. Nếu các con thực sự đón nhận những nghi lễ thờ Satan và những biểu tượng, các con sẽ để lòng mình mở ngỏ cho sự dữ.

Hãy trung thành với Ta. Hãy duy trì những lời cầu nguyện đơn sơ hằng ngày. Hãy giữ Nước Thánh và Thánh Giá của Ta trong nhà các con. Hãy bảo vệ nhau. Hãy vâng phục những tôi tớ được thánh hiến của Ta, những người hết mực trung thành với Ta và không phản bội Ta. Khi ấy hãy dành thời gian còn lại của các con để cầu nguyện cho những người vô thần, những người tin vào tà thần và những người mù quáng đi theo những kẻ thù nghịch Giáo Hội của Ta vào nơi khốn cùng.

Hãy kết hợp mật thiết với Ta và cầu xin Ta ban ơn sức mạnh mỗi ngày. Ta sẽ ở bên các con trong suốt những thử thách khắc nghiệt phía trước và Ta sẽ không bao giờ từ bỏ những ai tìm kiếm Ta.

Chúa Giêsu của các con

Đăng nhận xét

0 Nhận xét