BLANTERSWIFT101

Rất quan trọng: Tất cả mọi linh hồn có thể được rỗi không?

Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016
Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ
Mẹ Maria là Mẹ của Chúa Giêsu.
=> Mẹ Maria là Mẹ của Ơn Cứu Rỗi.

Xưa: Mẹ đã sinh Chúa Giêsu - Đấng Cứu Độ cho nhân loại bởi quyền phép Chúa Thánh Thần.
Nay: Mẹ lại sinh Chúa Giê su - Ơn Cứu rỗi cho ai thực lòng kêu cầu Mẹ nhờ quyền phép Chúa Thánh Thần.
Mẹ Maria ở đâu Chúa Thánh Thần ở đó, Chúa Giêsu sẽ sinh ra trong lòng người đó, người đó sẽ được rỗi linh hồn.
Vì vậy: Bất cứ ai chạy đến cùng Mẹ Maria đều không thể hư mất được. (Thánh Alsemo)
Mẹ Maria có thể xin cho bao nhiêu tội nhân được Ơn Cứu Rỗi trong thời cùng tận?

Giờ đây Mẹ ban cho các con một Ân huệ đặc biệt, được Thánh Tử của Mẹ chúc phúc, để tất cả mọi linh hồn được ban cho ơn miễn trừ khỏi lửa Hoả Ngục và được ban ơn cứu rỗi. Thánh Tử của Mẹ mong muốn từng linh hồn được cứu rỗi cho dù tội lỗi của họ có nghiêm trọng đến dường nào. Mẹ mời gọi các con giờ đây hãy bắt đầu Tuần Cửu Nhật xin Ơn Cứu Rỗi. Các con phải bắt đầu việc cầu nguyện này ngay lập tức và phải tiếp tục đến tận ngày cuối cùng như Mẹ truyền cho các con. Các con phải đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện này trọn bảy ngày liên tục trong một tháng, bắt đầu từ những ngày Thứ Hai, vào buổi sáng. Các con phải đọc ba lần mỗi ngày trong suốt một tuần và một trong bảy ngày này các con phải ăn chay. Trong việc ăn chay, các con chỉ ăn một bữa chính trong ngày và hai bữa còn lại các con ăn bánh mì và uống nước.

Đây là lời cầu nguyện các con phải đọc từng ngày trong tuần.

Chiến Dịch Cầu Nguyện 130: Tuần Cửu Nhật xin Ơn Cứu Rỗi

Lạy Mẹ yêu dấu của Ơn Cứu Rỗi, xin ban cho tất cả mọi linh hồn Ơn cứu rỗi đời đời nhờ Lòng Thương Xót của Chúa Giêsu Kitô, Con Mẹ.
Nhờ sự chuyển cầu của Mẹ, con nài xin Mẹ cầu cho sự giải thoát của tất cả các linh hồn khỏi sự trói buộc của Satan.
Xin Mẹ cầu cùng Con Mẹ tỏ Lòng Thương Xót và ban ơn tha thứ cho linh hồn những ai khước từ Người, những ai làm tổn thương Người bởi sự thờ ơ của họ và những ai chạy theo giáo lý sai lạc và ngẫu tượng.
Thân lạy Mẹ, chúng con nài xin Mẹ chuyển cầu cho những ân sủng để cởi mở tâm hồn những ai hết sức cần đến ơn trợ giúp của Mẹ. Amen.

Lời hứa của Mẹ để trợ giúp Chúa Giêsu Kitô, Con Mẹ, trong Kế Hoạch của Người dành cho nhân loại là để quy tụ tất cả các con, những ai nhìn nhận vai trò của Mẹ là Đấng Trung Gian của Mọi Ân Sủng và là Đấng Đồng Công Cứu Chuộc, để toàn thể nhân loại được hiệp nhất nên một với Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế và là Đấng Cứu Chuộc của các con.

Hãy ra đi trong bình an. Mẹ sẽ luôn cầu nguyện cho các con thân yêu của Mẹ và luôn đáp lại lời cầu xin của các con để làm cho nhân loại xứng đáng trong Ánh Mắt của Thiên Chúa.

Mẹ của các con
Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Ngày 1/1/2017 là ngày lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, bà con mình đi lễ để Tạ ơn Chúa vì ơn huệ lớn lao này và những ai nhiệt tâm vì phần rỗi các linh hồn có thể làm tuần bảy ngày này để xin Ơn Cứu Rỗi cho "tất cả mọi linh hồn được ban cho ơn miễn trừ khỏi lửa Hoả Ngục và được ban ơn cứu rỗi".

Lạy Mẹ Maria của con, con xin dâng linh hồn và xác con cho Mẹ, xin Mẹ hãy làm cho con nên xứng đáng trước mặt Chúa bằng cách thêm Đức Tin cho con. Amen.

Hạnh tích: Xin Mẹ cho 1000 tội nhân trở lại

Trong truyện nữ tu Sêraphim Capri, một nữ tì danh tiếng của Chúa, có kể rằng: một hôm trong tuần chín ngày lễ Đức Mẹ Lên Trời, nữ tu cầu xin Mẹ Maria cho một nghìn tội nhân trở lại. Nhưng rồi chị lại sợ là đã xin nhiều quá, Mẹ Maria liền hiện ra, trách chị đã sợ hãi không đâu, và nói: “Sao con lại sợ? Mẹ không có đủ uy thế để xin Con Mẹ cho con đủ một nghìn tội nhân qui hồi bây giờ hay sao? Con xem, Mẹ đã xin được đủ số”. Rồi hướng tâm trí chị về trời, Mẹ cho chị xem thấy một số đông đảo các tội nhân đúng ra đã phải đọa trầm, mà vì Mẹ cầu bầu, đã được cứu độ và đang hưởng phúc trường sinh”.

NHỮNG AI YÊU MẾN MẸ HÃY VÂNG LỜI MẸ, NHƯ THÁNH NỮ RITA ĐÃ VÂNG LỜI BỀ TRÊN CÁCH TRỌN HẢO, rồi cây chết sẽ nở hoa: "Các con phải bắt đầu việc cầu nguyện này ngay lập tức và phải tiếp tục đến tận ngày cuối cùng như Mẹ truyền cho các con."

Nô lệ của Trái Tim Mẹ rất đáng mến yêu
Hãy chia sẻ cho chúng tôi những gì bạn đang suy nghĩ ...!