Xưng tội rồi vẫn mất linh hồn là vì sao?

Nhiều lần cha Gioan trừ quỷ ám vào người ta. Có một lần, khi cha trừ quỷ ám nơi người đàn bà kia, quỷ dùng miệng người đàn bà ấy chửi rủa, trách móc cha nhiều lời ghê gớm. Sau đây là một số lời ma quỷ kêu trách và lời cha đã hỏi nó. Quỷ nói qua miệng người đàn bà:
- Tao được sống đời đời.
Cha Gioan hỏi:
- Như vậy ở thế gian này chỉ có một mình mày được sống mãi không chết à?

Quỷ đáp:
- Cả đời ta chỉ phạm một tội, mà tội đó tao luôn xúi người ta phạm. Mày hãy giơ tay lên làm phép tha tội ấy cho tao; đừng ngần ngại, vì nhiều khi mày cũng ban phép xá giải cho những tôi tớ của tao dù chúng không có lòng ăn năn.

Cha Gioan hỏi bằng tiếng Latinh:
- Tu quis es? (Mày là ai?)

Nó đáp:
- Magister caput (Tao là thủ lãnh).

Rồi nó nói với cha Gioan bằng tiếng Pháp:
- Ớ Cóc đen xấu xa kia. Mày làm khổ tao lắm! Mày hãy đánh nhau với tao, xem ai thắng ai thua. Có nhiều lần mày vô ý giúp việc cho tao, đó là khi mày ban phép xá giải cho những người không thật lòng ăn năn trở lại. Sao mày giúp nó xét mình kỹ quá vậy? Đã có tao giúp nó rồi.

Cha Gioan hỏi:
- Trước khi xét mình ai cũng cầu xin Chúa soi sáng cho mình biết tội và ghét tội, sao mày lại nói là mày giúp người ta xét mình?

Quỷ đáp:
- Có người chỉ cầu xin Chúa Thánh Thần bằng môi miệng nên Chúa Thánh Thần không soi sáng cho nó. Chính tao giúp nó xét mình. Tao ở trong nhà thờ, ngồi bên kẻ chờ xưng tội. Mày không trông thấy vì tao là thần linh không có xác, tao vui lắm khi thấy những kẻ cười cợt, nói chuyện lúc chờ xưng tội. Đừng nghĩ rằng tất cả những ai xưng tội với mày đều được khỏi tội cả đâu, vì vẫn có người mất linh hồn. Hơn nữa mày là đứa tham lam.

Cha Gioan hỏi:
- Tao chẳng có của gì, nếu tao có của cải gì đều cho người nghèo hết, sao mày lại bảo tao tham lam cái gì?

Quỷ đáp:
- Mày không tham lam vàng bạc của cải, mày chỉ tham lam linh hồn người ta. Mày ra công sức cướp lấy linh hồn những kẻ làm đầy tớ cho tao và đang ở dưới quyền của tao. Mày có sức cướp được bao nhiêu linh hồn thì mày đã cướp bấy nhiêu, nhưng tao sẽ lấy lại. Mày là đứa nói dối. Từ xưa đến giờ, mày nói nhiều lần là mày sẽ nghỉ, xin về hưu, không coi sóc xứ này nữa. Sao mày không về hưu, không đi khỏi xứ này đi? Sao mày cứ ở đây mãi vậy? Có nhiều người đã xin về hưu, xin nghỉ mọi việc. Trong khi mày mỏi mệt, đã khó nhọc nhiều sao mày không bắt chước các người ấy mà xin về Lyon. Nhưng mày có về Lyon thì mày cũng sẽ tham lam như ở đây, chứ chẳng không đâu! Có lần mày muốn tìm nơi vắng vẻ mà ăn năn đền tội và dọn mình chết, sao không làm đi? Sao ở đây mãi vậy?

(Hai điều quỷ nói trên đây là đúng vì cha Gioan đã dự định về Lyon và cha muốn bỏ xứ, tìm nơi vắng vẻ để ăn năn đền tội)

Cha Gioan hỏi quỷ:
- Mày còn kêu trách tao điều gì nữa?

Quỷ đáp:
- Ngày lễ Chúa Nhật vừa rồi, tao đã làm cho mày bối rối đang lúc mày làm lễ, mày có nhớ không? Ngày hôm nay mày nhận được một lá thư của người mặc áo tím gửi cho, nhưng bởi tao làm cho chia trí, người ấy đã quên một điều can hệ trong thư ấy, về sau người ấy nhớ lại nhưng đã muộn vì thư đã gửi rồi.

(Hai điều quỷ nói đây là thật vì chính cha Gioan kể: "Vào Chúa Nhật thứ hai sau lễ Hiển Linh, từ lúc bắt đầu lễ cho tới lúc đọc Thánh Thư, cha thấy bối rối khó chịu lắm, cha chưa bị như thế bao giờ. Ngay hôm ấy cha cũng nhận được thư của đức giám mục gửi").

Cha Gioan hỏi:
- Đức giám mục có cho tao về hưu và nghỉ việc coi sóc linh hồn người ta không?

Quỷ đáp:
- Dù nó thương mày lắm thì nó cũng chẳng cho mày điều ấy. Nếu mà không có con kia (nó ám chỉ Đức Maria) thì mày đi khỏi xứ này lâu rồi. Chúng tao đã làm hết sức để xúi tên mặc áo tím đưa mày ra khỏi nơi này nhưng không được, vì con ấy không cho mày ra khỏi xứ này. Người mặc áo tím cũng có tính tham lam chẳng kém mày bao nhiêu. Nó cũng làm rầy rà, làm khốn cực tao lắm nhưng đôi khi tao lừa được nó. Thí dụ: Trong địa phận có một thói xấu thiệt hại lắm, mà nó không biết để trừ khử đi vì tao che mắt nó, không cho nó xem thấy.

Ớ Cóc đen kia! Mày hãy giơ tay tha tội cho tao. Mày hay tha tội cho những đứa tội lỗi man trá chẳng kém tao bao nhiêu. Mày dại nếu nghĩ rằng: những đứa mày giải tội cho đều thật lòng ăn năn và được khỏi hết mọi tội, nhưng không được tất cả đâu, vì có người không thật lòng ăn năn, lại có người thật lòng và được khỏi tội bấy giờ nhưng chẳng bao lâu nó lại sa ngã mà về làm tôi tớ của tao. Trong những con chiên xứ Ars của mày cũng có một số người có tên trong sổ người làm đấy tớ của tao.

Cha Gioan hỏi:
- Vị linh mục kia thế nào? Mày có tin ông ấy không?

(Cha Gioan kể tên một vị linh mục đạo đức sốt sắng)

Quỷ đáp:
- Tao ghét nó lắm.

(Vừa nói vừa tỏ nét mặt giận dữ)

Cha Gioan hỏi:
- Còn vị linh mục này thế nào?

(Vị linh mục này mang tiếng khô khan, chểnh mảng)

Quỷ đáp:
- Tên này tử tế lắm! Tao muốn thế nào thì nó cho tao như vậy, không ngăn trở tao bao giờ. Trong lũ cóc đen chúng bay cũng có nhiều người đàng hoàng tử tế, không rầy rà, làm khốn tao như mày đâu. Chúng nó và bọn tao là bạn hữu chí thiết với nhau. Tao giúp lễ chúng nó. Chúng nó làm lễ cho tao.

Cha Gioan hỏi:
- Mày có giúp lễ cho tao bao giờ không?

Quỷ giận dữ, văng tục rồi nói:
- Mày hỏi lắm vậy? Nếu không có con kia che chở mày (quỷ ám chỉ Đức Mẹ) thì tao đã triệt hạ mày từ lâu rồi, nhưng để từ từ, mày còn sống nhưng có ngày tao sẽ triệt mày. Từ xưa đến nay, tao đã đánh ngã biết bao người giỏi giang, mạnh mẽ hơn mày. Sao mày thức sớm quá làm gì? Tên mặc áo tím đã bảo phải giữ mình cho vừa phải, không được làm việc cực nhọc quá, sao mày không vâng lời nó? Phép chỉ buộc làm lễ và đọc kinh Nhật Tụng thôi, sao mày cầu nguyện đêm ngày làm chi? Luật chỉ buộc giảng lễ ngày Chúa Nhật, lễ trọng và các ngày trong tuần tĩnh tâm thôi, sao mày giảng giải và cắt nghĩa giáo lý hết mọi ngày trong tuần vậy? Mày không sợ người ta nghe mãi mà chán sao?

Có nhiều linh mục cả đời có soạn được một bài giảng nào đâu, chỉ mượn bài của người khác. Cũng có nhiều linh mục chẳng dọn bài hay chỉ làm qua lần chiếu lệ; thế mà bấy nhiêu người ấy vẫn giảng được, sao mày không bắt chước nó? Sao mày thức khuya khó nhọc, hao tổn tinh thần dọn bài giảng kỹ càng làm chi vậy? Khi mày cắt nghĩa giáo lý, có nhiều người thích nghe nhưng cũng có người chán nản buồn ngủ.

Cha Gioan lại hỏi:
- Mày nghĩ thế nào về những người rượu chè cờ bạc, trai gái, xem hát, lấy của người khác lỗi đức công bằng?

Quỷ đáp:
- Những kẻ ấy là chân tay của tao, tao thương chúng cách riêng.

Cha Gioan hỏi quỷ những điều ấy trước bàn thờ kính Thánh Gioan Baotixita vào chiều ngày 23 tháng 1 năm 1840, có tám người làm chứng. Sau đó mấy năm, cha Gioan trừ quỷ ám vào một người đàn bà khác thì quỷ cũng dùng miệng người ấy mà nói với cha rằng:
- Ôi! Mày làm khổ tao là dường nào! Nếu như thế gian này có ba đứa như mày thì tao mất hết mọi đầy tớ, không còn ai theo tao nữa. Mày đã cướp của ta hơn tám chục ngàn linh hồn những kẻ làm tôi tớ cho tao rồi, mày còn muốn cướp thêm mấy chục ngàn nữa?

Theo quy tắc của Giáo Hội, để được trừ quỷ phải được đức giám mục cho phép đặc biệt. Nhưng cha Gioan nghĩ mình không có nhân đức và công nghiệp để cáng đáng việc ấy nên không dám xin đức giám mục. Khi có ai đem người bị quỷ ám đến thì cha bảo nó kêu van cầu xin thánh nữ Philomena một tuần chín ngày, sau đó làm dấu Thánh Giá trên người bị quỷ ám thì quỷ xuất ra ngay.

Trích truyện thánh Linh Mục Gioan Maria Vianey

Đăng nhận xét

14 Nhận xét

 1. "Tao giúp Lễ chúng nó .Chúng nó làm Lễ cho tao ". Không biết các Linh Mục hiện giờ dâng Thánh Lễ xúc phạm đến Thiên Tính Thiên Chúa,đã được Giáo Hội không thuộc về Chúa Giê-su Ky-tô hợp thức hóa tội lỗi công khai có biết mình đang được quỷ giúp Lễ cho các Ngài, và các Ngài đang làm Lễ cho quỷ không nhỉ?.Đó có phải là Thánh Lễ đen tinh vi không nhỉ?. Cảm nhận của con Thánh Lễ mà hợp thức hóa tội lỗi xúc phạm đến Thiên Tính Thiên Chúa công khai thì được gọi là Thánh Lễ đen rồi.Các Ngài có bào chữa gì khi các Ngài được Chúa thương gọi về không nhỉ?.Bào chữa với Đấng Phán Xét có hai Chúa Giê-su Thánh Thể,các Ngài từ bỏ Chúa Giê-su Thánh Thể trước Cộng đồng Va-ti-ca-nô 2 rồi vì Chúa khó chơi lắm ? các Ngài chọn Chúa Giê-su Thánh thể sau Cộng đồng Va-ti-can-nô 2 vì Chúa của các Ngài dễ chơi hơn?. Không biết Đấng Phán Xét sẽ phán truyền như thế nào nhỉ? Bây giờ Lời Chúa Sách Sự Thật thì Chúa phán truyền :"Việc lựa chọn là tùy vào các con".

  Trả lờiXóa
 2. - Ta biết rằng MỌI ĐIỀU LỀ LUẬT NÓI , là NÓI CHO KẺ Ở TRONG LỀ LUẬT , hầu mọi miệng lưỡi phải khoá lại, và tất cả thế gian phải tự nhận MÌNH MẮC ÁN CỦA THIÊN CHÚA . (Rm 3,19)

  - Vậy giả như SỰ THÀNH TOÀN nhờ TẾ VỤ LÊVI MÀ CÓ - DÂN SỐNG TRONG MỘT LUẬT LẤY ĐÓ LÀM NỀN - thì cần gì phải thiết lập một TƯ TẾ KHÁC THEO KIỂU MELKISEDEK* , chứ không nói là theo kiểu Aharon . (Hr 7,11)
  *11 Kiểu Melkisedek : ... VUA MÊSIA , thuộc dòng Đavit sẽ GIỮ CHỨC TƯ TẾ ĐỜI ĐỜI theo kiểu Melkisedek .
  Lời đó báo trước rằng QUYỀN TƯ TẾ CỦA HỌ LÊVI , và cả LUẬT MÔSÊ SẼ BỊ BÃI , khi ĐỨC MÊSIA ĐẾN KHAI SÁNG MỘT NHIỆM CỤC MỚI TRONG THÁNH SỬ.

  Trả lờiXóa
 3. - *Hãy nói tôi hay, anh em là những kẻ muốn ĐẶT MÌNH DƯỚI LỀ LUẬT , ANH EM CÓ NGHE TƯỜNG LỀ LUẬT KHÔNG ? Vì đã chép rằng : Abraham có hai người con, MỘT NGƯỜI DO TỲ NỮ , và MỘT NGƯỜI DO CHÍNH THẤT TỰ DO ; người do tỳ nữ sinh theo LUẬT THƯỜNG TÌNH XÁC THỊT , còn người do chính thất tự do thì NHỜ BỞI LỜI HỨA . Truyện ấy có lắm điều ngụ ý : vì hai người vợ chỉ HAI GIAO ƯỚC . Một, thời phát tự núi Sina, SINH CON ĐẺ CÁI MÀ LÀM NÔ LỆ , ĐÓ LÀ AGAR ! Vả "AGAR" gợi ngay đến núi Sina, trong vùng Árập - ĐỒNG LOẠT VỚI YÊRUSALEM LÚC NÀY , CẢ MẸ LẪN CON VỐN PHẬN TÔI ĐÒI .
  - Còn Yêrusalem * trên cao là CHÍNH THẤT TỰ DO , tức là mẹ chúng ta ! (Gl 4,21-26)
  -
  *21 Truyện Kinh thánh được Thánh Phaolô áp dụng theo nghĩa bóng, cốt cho thấy là NGAY TRONG LỀ LUẬT , cũng đã ám chỉ về HAI NHIỆM CỤC : LỜI HỨA và LỀ LUẬT .

  *Yêrusalem : Có hai Yêrusalem, tương phản với nhau : đó là HAI NHIỆM CỤC , HAI GIAO ƯỚC , hay phải hơn HAI GIAI ĐOẠN CỦA MỘT THÁNH SỬ . Một giai đoạn DỌN ĐÀNG DƯỚI QUYỀN LỀ LUẬT , còn MANG TÍNH CÁCH NÔ LỆ ; một giai đoạn THÀNH TỰU LỜI HỨA , và được chuyển đến địa vị TỰ DO NHƯ HÀNG CON CÁI .
  -
  - Vì một khi TẾ VỤ ĐỔI THAY thì nhất thiết CŨNG CÓ SỰ THAY ĐỔI LỀ LUẬT . (Hr 7,12)

  - Vả không phải là không có lời tuyên thệ - vì HỌ ĐÃ TRỞ THÀNH TƯ TẾ mà KHÔNG CÓ LỜI TUYÊN THỆ NÀO - còn NGÀI CÓ LỜI TUYÊN THỆ KÈM THEO , do Đấng nói cùng Ngài : CHÚA ĐÃ THỀ và NGƯỜI CHẲNG HỀ HỐI TIẾC : NGƯƠI LÀ TƯ TẾ CHO ĐẾN ĐỜI ĐỜI . (Hr 7,20-21)

  - * Yave đã thề và Người sẽ chẳng hề hối tiếc "NGƯƠI LÀ TƯ TẾ ĐỜI ĐỜI THEO KIỂU MELKISEDEK". (Tv 110,4)
  *4 Những đặc quyền của Đấng Mesia , VƯƠNG QUYỀN TOÀN CẦU và chức TƯ TẾ VĨNH CỬU , không do một quyền nào tự giới trần gian ban cho , cũng như MELKISEDEK . ĐỨC KITÔ THỰC HIỆN TRỌN VẸN LỜI SẤM NẦY .

  - Đức Giêsu tiến lại và nói với họ , rằng : "MỌI QUYỀN NĂNG TRÊN TRỜI DƯỚI ĐẤT ĐƯỢC BAN CHO TA". (Mt 28,18)

  - Sấm của Yave cho Chúa tôi : "HÃY NGỰ BÊN HỮU TA*, CHỜ TA ĐẶT QUÂN THÙ LÀM BỆ CHÂN NGƯƠI". (Tv 110,1)
  *1 ĐỨC KITÔ SỐNG LẠI NGỰ BÊN HỮU CHA .

  - Lạy Chúa tôi, BÊN HỮU NGƯỜI , NGÀI ĐÃ ĐẬP TAN VUA CHÚA TRONG NGÀY CHẤN NỘ*, NGÀI HẠCH TỘI MUÔN DÂN , thây ma chất đống, Ngài đập tan đầu lâu khắp địa hoàn xa rộng ! (Tv 110,5-6)
  *5 CHÍNH NGÀI CHỦ TOẠ TRONG BUỔI PHÁN XÉT CÁNH CHUNG . Giêsu , Đấng Mêsia và là CON THIÊN CHÚA , đã NẮM QUYỀN PHÁN XÉT NÀY .

  - Vì Cha không xử án ai, nhưng MỌI VIỆC XỬ ÁN , CHA ĐÃ BAN CHO CON . (Yn 5,22)

  - Ngài đã truyền dạy chúng tôi RAO GIẢNG CHO DÂN và đoan chứng rằng CHÍNH NGÀI LÀ ĐẤNG THIÊN CHÚA ĐÃ ĐẶT LÀM THẨM PHÁN trên người sống và kẻ chết . (Cv 10,42)

  - Vì Ngài đã được chứng chỉ : NGƯƠI LÀ TƯ TẾ ĐỜI ĐỜI THEO KIỂU MELKISEDEK .
  Một đàng có sự BÃI BỎ MỘT TIỀN LỆ , bởi nó bại liệt và vô hiệu lực, vì LUẬT ĐÃ CHẲNG LÀM ĐƯỢC GÌ NÊN THÀNH TOÀN - còn một đàng là DẪN VÀO MỘT HI VỌNG HOÀN HẢO , nhờ đó TA ĐƯỢC LẠI GẦN THIÊN CHÚA . (Hr 7,17-19)

  - Nhưng trái lại TỘI LỖI KHÔNG SẠCH mà là được NHẮC LẠI MỖI NĂM ! (Hr 10,3)

  Trả lờiXóa

 4. - *Vậy ta sẽ nói sao ? LUẬT LÀ TỘI Ư ? - Đừng nói gở ! Song chỉ NGANG QUA LUẬT , TÔI MỚI BIẾT TỘI . Vì tôi đã không biết đến tham muốn, nếu luật đã chẳng nói : NGƯƠI CHỚ THAM MUỐN ! Duồng dịp là CÓ LỊNH TRUYỀN , tội đã tạo nên được trong tôi mọi sự tham muốn. Vì TỘI ĐÃ CHẾT CỨNG RỒI , NẾU KHÔNG CÓ LUẬT. (Rm 7,7-8)
  *7 Lý luận ở đây dựa trên hai điều căn bản : LUẬT CỰU ƯỚC DO TỰ THIÊN CHÚA MÀ ĐẾN , và có vai trò trong thánh sử; nhưng ƠN CỨU RỖI CHỈ CÓ NHỜ CHÚA KITÔ, chớ KHÔNG PHẢI DO LUẬT ...

  - ANH EM ĐÃ MẤT NGHĨA VỚI ĐỨC KITÔ , một khi ANH EM TRÔNG ĐƯỢC GIẢI ÁN TUYÊN CÔNG NƠI LỀ LUẬT . (Gl 5,4)
  -
  - Về phần tôi, ước gì tôi đừng có vinh vang nơi một điều gì trừ phi là NƠI THẬP GIÁ CỦA CHÚA CHÚNG TA , ĐỨC GIÊSU KITÔ , nhờ đó THẾ GIAN ĐÃ BỊ ĐÓNG ĐINH CHO* TÔI và TÔI CHO THẾ GIAN . (Gl 6,14)
  *Đóng đinh cho : ƠN CỨU RỖI CHỈ CÓ NƠI THẬP GIÁ : không chỉ là bản án bất công, nhưng còn là DIỆU KẾ THIÊN CHÚA ĐÃ MUỐN DÙNG ĐỂ THI HÀNH Ý ĐỊNH CỨU RỖI . Chúa Kitô nhận lấy Thập giá đã nên cơ sở cho vũ trụ mới, tương phản với vũ trụ cũ, tiêu biểu nơi đạo dân ngoại và cả nơi đạo Dothái . CÙNG CHỊU ĐÓNG ĐINH VỚI CHÚA KITÔ , Phaolô đã CHẾT CHO THẾ GIAN TỘI LỖI và cho cả VŨ TRỤ CỦA LỀ LUẬT .

  - Tôi không hủy bỏ ơn của Thiên Chúa. Vì nếu có SỰ CÔNG CHÍNH NÀO BỞI LỀ LUẬT , thì quả ĐỨC KITÔ ĐÃ CHẾT MỘT CÁCH VÔ LỐI . (Gl 2,21)

  - Bởi chưng do tự việc làm của Lề luật, KHÔNG XÁC PHÀM NÀO SẼ ĐƯỢC GIẢI ÁN TUYÊN CÔNG TRƯỚC MẶT NGƯỜI : vì NHỜ LỀ LUẬT , bất quá chỉ có thể NHẬN BIẾT RA TỘI*. (Rm 3,20)
  *20 NGƯỜI TA KHÔNG BAO GIỜ TRÔNG MÌNH TRẮNG ÁN , nếu THIÊN CHÚA CỨ XỬ THEO VIỆC HỌ LÀM .

  - Nhưng KINH THÁNH ĐÃ DỒN TẤT CẢ MỌI SỰ DƯỚI SỰ TỘI , ngõ hầu DO TỰ LÒNG TIN VÀO ĐỨC GIÊSU KITÔ , ƠN ĐÃ HỨA ĐƯỢC BAN XUỐNG CHO CÁC KẺ TIN .
  - Trước khi Đức tin đến , TA ĐÃ BỊ GIAM CẦM , DỒN CẢ DƯỚI QUYỀN LỀ LUẬT , chờ THỜI MẠC KHẢI CỦA ĐỨC TIN SẼ ĐẾN . Cho nên LỀ LUẬT ĐÃ THÀNH QUẢN GIÁO DẪN ĐẾN ĐỨC KITÔ ngõ hầu TA ĐƯỢC GIẢI ÁN TUYÊN CÔNG DO TỰ ĐỨC TIN . Một khi ĐỨC TIN ĐẾN RỒI , TA KHÔNG CÒN PHẢI Ở DƯỚI QUYỀN QUẢN GIÁO . (Gl 3,22-25)

  - VÌ ĐÍCH CÙNG CỦA LỀ LUẬT LÀ ĐỨC KITÔ , NGUỒN CÔNG CHÍNH CHO MỌI KẺ TIN . (Rm 10,4)

  Trả lờiXóa

 5. - Nhưng nay , KHÔNG TUỲ VÀO LUẬT NÀO , SỰ CÔNG CHÍNH CỦA THIÊN CHÚA ĐÃ TỎ HIỆN , có Lề luật và các tiên tri làm chứng, tức là SỰ CÔNG CHÍNH CỦA THIÊN CHÚA , nhờ bởi TIN VÀO ĐỨC GIÊSU KITÔ , và CHO MỌI KẺ TIN HẾT THẢY - vì KHÔNG CÓ PHÂN BIỆT , vì HẾT THẢY ĐỀU ĐÃ PHẠM TỘI , và KHUYẾT HẲN* VINH QUANG THIÊN CHÚA .
  Nhưng nay thì được GIẢI ÁN TUYÊN CÔNG MỘT CÁCH NHƯNG KHÔNG , bởi ơn Người, nhờ việc CỨU CHUỘC TRONG ĐỨC KITÔ GIÊSU*. (Rm 3,21-24)

  *Khuyết hẳn vinh quang : Một cách định nghĩa "TỘI" : nó làm cho tội nhân mất điều đáng phải có. Vinh quang đây đích thực là gì, thì khó xác định. Nhưng VINH QUANG THƯỜNG ĐEM VỀ ƠN HUỆ CÁNH CHUNG ; nên có thể hiểu : BỞI TỘI , người ta sa vào tình trạng BẤT KHAM ĐỐI VỚI ƠN HUỆ THỜI VIÊN THÀNH , thời mà VINH QUANG THIÊN CHÚA DẪY TRÀN TRÊN NGƯỜI TA .

  *24 CỨU CHUỘC CÙNG TẬN , các tiên tri đã mường tượng thấy đã được THỰC HIỆN TRONG CHÚA KITÔ , NƠI THẬP GIÁ , TRONG MÁU NGÀI , nhờ đó , NGÀI ĐÃ MUA CHUỘC , đã GIẢI PHÓNG ISRAEL MỚI KHỎI SỰ TỘI , SỰ CHẾT và LỀ LUẬT .

  Trả lờiXóa
 6. ** MẠC KHẢI TƯ LÀ MỘT HỔ TƯƠNG CHO ĐỨC TIN NÀY và CHỨNG MINH TÍNH ĐÁNG TIN CỦA NÓ bằng cách ĐƯA TÔI TRỞ LẠI VỚI MẠC KHẢI CÔNG TỐI HẬU ...
Joseph Card. Ratzinger CTBGLVĐT (Sđ Fatima)

  - Vì thế BỎ QUA NHỮNG ĐIỀU SƠ HỌC VỀ ĐỨC KITÔ , ta hãy vươn mình kịp tuổi trưởng thành, ĐỪNG CỨ XÂY ĐI ĐẮP LẠI NỀN MÓNG : sự HỐI CẢI QUAY LƯNG VỚI CÁC VIỆC CHẾT*, LÒNG TIN VÀO THIÊN CHÚA , GIÁO HUẤN VỀ CÁC THANH TẨY* , sự KẺ CHẾT SỐNG LẠI và CUỘC PHÁN XÉT ĐỜI ĐỜI . (Hr 6,1-3)
  *Các việc chết : tức là CÁC VIỆC LÀM KHÔNG CÓ LÒNG TIN , và như thế là LÀM TRONG TÌNH TRẠNG TỘI LỖI , CHẾT .

  *Các thanh tẩy : tức là CÁC NGHI TIẾT CÓ DÙNG NƯỚC : PHÉP RỬA CỦA HỘI THÁNH , của Gioan Tẩy Giả, và các thứ tẩy uế khác THÔNG DỤNG TRONG ĐẠO DOTHÁI , hay BÈ ESSÊNI .

  - Tôi đã đường đột phần nào viết thư này cho anh em, chẳng qua như thể nhắc anh em nhớ lại điều đã biết, bởi ƠN THIÊN CHÚA ĐÃ BAN CHO TÔI , làm TƯ TẾ CỦA ĐỨC GIÊSU KITÔ NƠI CÁC DÂN NGOẠI , mà HÀNH LỄ* LÀ RAO GIẢNG TIN MỪNG CỦA THIÊN CHÚA , ngõ hầu LỄ VẬT LÀ DÂN NGOẠI ĐƯỢC THIÊN CHÚA VUI LÒNG CHIẾU NHẬN , bởi được TÁC THÁNH TRONG THÁNH THẦN . (Rm 15,15-16)
  *Tư tế, hành lễ : Phao Lô dùng NHỮNG TIẾNG RIÊNG CHO VIỆC TẾ TỰ để chỉ đến việc TRUYỀN GIÁO . Không phải là nghĩa bóng, nhưng SỰ THỜ PHƯỢNG ĐÍCH THỰC CỦA TÂN ƯỚC là SỐNG THEO ĐỨC TIN và TRUYỀN BÁ ĐỨC TIN ĐÓ RA , để cho mọi người cũng được SỐNG TRONG ĐỨC TIN : và đó là CỦA LỄ DÂNG LÊN THIÊN CHÚA .

  - Nhưng như một vấn đề danh dự, TÔI CHỈ GIẢNG TIN MỪNG Ở ĐÂU DANH ĐỨC KITÔ CHƯA DỘI ĐẾN , để KHỎI ĐI XÂY TRÊN NỀN MÓNG KẺ KHÁC ĐÃ ĐẶT. (Rm 15,20)

  - VÌ NỀN MÓNG , thì không ai có thể đặt cái khác, NGOÀI NỀN MÓNG ĐÃ ĐẶT RỒI , tức là ĐỨC GIÊSU KITÔ . (1Cr 3,11)
  -
  - CÓ THANH TẨY TA PHẢI CHỊU và TA NHỮNG BỒN CHỒN CHỜ TỚI LÚC HOÀN TẤT ! (Lc 12,50)

  - Nên Yoan đáp lại với mọi người rằng : "Phần ta, TA THANH TẨY CÁC NGƯƠI BẰNG NƯỚC ! Sẽ đến Đấng quyền thế hơn ta, ta không đáng cởi quai dép Ngài, NGÀI SẼ THANH TẨY CÁC NGƯƠI TRONG THÁNH THẦN VÀ LỬA ". (Lc 3,16)

  - Dân chúng hỏi ông rằng : "VẬY CHÚNG TÔI PHẢI LÀM GÌ ?" (Lc 3,10)

  - Phêrô bảo họ : "HÃY HỐI CẢI , và mỗi người HÃY CHỊU THANH TẨY NHÂN DANH ĐỨC GIÊSU KITÔ* để ĐƯỢC THA THỨ TỘI LỖI , và các người sẽ ĐƯỢC LĨNH ƠN THÁNH THẦN." (Cv 2,38)
  *Nhân Danh Đức Giêsu Kitô : Thanh tẩy này BAN XUỐNG CHO KẺ TIN ƠN THÁNH THẦN ...

  - Rồi Ngài nói với họ : "Đã viết như thế : ĐỨC KITÔ PHẢI CHỊU KHỔ NẠN và NGÀY THỨ BA THÌ SỐNG LẠI TỪ CÕI CHẾT ; và NHÂN DANH NGÀI phải được RAO GIẢNG CHO MỌI DÂN TỘC VIỆC HỐI CẢI ĐỂ ĐƯỢC THA THỨ TỘI LỖI - khởi từ Yêrusalem*. Về các điều ấy, CÁC NGƯƠI LÀ CHỨNG NHÂN . (Lc 24,46-48)
  *47 Lc báo trước chủ đề của sách Công vụ các Tông đồ. CHỊU LẤY THÁNH THẦN , CÁC TÔNG ĐỒ và HỘI THÁNH THI HÀNH SỨ VỤ RAO GIẢNG TIN MỪNG CHO MỌI DÂN THIÊN HẠ .

  Trả lờiXóa
 7. - Hay anh em không biết rằng : HẾT THẢY TA ĐÃ ĐƯỢC THANH TẨY TRONG ĐỨC GIÊSU KITÔ , thì CHÍNH TRONG SỰ CHẾT CỦA NGÀI MÀ TA ĐÃ ĐƯỢC THANH TẨY ? (Rm 6,3)

  - Nghĩa là ĐƯỢC MAI TÁNG LÀM MỘT VỚI NGÀI TRONG THANH TẨY , TRONG NGÀI ANH EM ĐƯỢC CÙNG SỐNG LẠI , bởi đã TIN VÀO PHÉP MẦU THIÊN CHÚA , ĐẤNG ĐÃ CHO NGÀI SỐNG LẠI TỪ CÕI CHẾT . (Co 2,12)

  - Vì nếu TA ĐÃ NÊN ĐỒNG HÌNH VỚI SỰ CHẾT CỦA NGÀI , thì ta cũng sẽ ĐƯỢC ĐỒNG DẠNG VỚI SỰ SỐNG LẠI CỦA NGÀI*. (Rm 6,5)
  *5 Trong MẦU NHIỆM CỨU CHUỘC , SỰ CHẾT VÀ SỰ SỐNG LẠI LÀ MỘT MẦU NHIỆM DUY NHẤT . Nếu sự chết của Chúa đã là sự "chết thay cho" "đền vì", thì sự sống lại cũng có hiệu lực cứu chuộc tương tợ. Nếu THANH TẨY CHO TA THÔNG CHIA SỰ CHẾT , thì một trật cũng CHO TA THÔNG CHIA SỐNG LẠI .

  - Nhưng nếu TA CHẾT LÀM MỘT VỚI ĐỨC KITÔ , thì ta tin rằng : TA SẼ CÙNG SỐNG VỚI NGÀI . (Rm 6,8)

  - Lời đáng tin : QUẢ NẾU TA CÙNG CHẾT TA SẼ CÙNG SỐNG ! (2Tm 2,11)

  - Vì lòng mến của Đức Kitô thúc bách chúng tôi, bởi đã được xác tín rằng : MỘT ĐẤNG ĐÃ CHẾT VÌ MỌI NGƯỜI , vậy thì MỌI NGƯỜI ĐỀU ĐÃ CHẾT ! (2Cr 5,14)

  - Chúng tôi biết điều này : là CON NGƯỜI CŨ CỦA TA ĐÃ CÙNG BỊ ĐÓNG ĐINH THẬP GIÁ , để THÂN XÁC TỘI LỖI BỊ PHẾ HUỶ , ngõ hầu ta khỏi còn làm nô lệ cho tội nữa. Vì chưng KẺ ĐÃ CHẾT THÌ HẾT TỘI *. (Rm 6,6-7)
  *7 Câu có thể hiểu là một khi "THÂN XÁC TỘI LỖI", DỤNG CỤ CỦA TỘI , MẤT RỒI , thì người ta cũng THOÁT HẲN QUYỀN HÀNH SỰ TỘI . Cũng có thể hiểu : theo tư pháp, NGƯỜI TỘI NHÂN CHẾT RỒI , thì ĐƠN KIỆN CÁO TỘI CŨNG BỊ THỦ TIÊU .

  - THỦ TIÊU VĂN KHẾ TỘI NỢ CỦA TA dựa trên LỆNH CHỈ CÁO TỘI TA ; và Người hủy bỏ đi, ĐÓNG ĐINH NÓ VÀO THẬP GIÁ . (Co2,14)

  - Cho nên cả anh em nữa, ANH EM ĐÃ BỊ GIẾT CHẾT ĐỐI VỚI LỀ LUẬT , NHỜ THÂN XÁC ĐỨC KITÔ để thuộc về người khác, ĐẤNG ĐÃ ĐƯỢC SỐNG LẠI TỪ CÕI CHẾT , ngõ hầu chúng ta sinh trái trăng cho Thiên Chúa . (Rm 7,4)

  - Hay anh em không biết rằng LUẬT - hỡi anh em , kTÔI NGÕ LỜI VỚI NHỮNG NGƯỜI SÀNH LUẬT - là LUẬT CHỈ CÓ QUYỀN BÁ CHỦ CON NGƯỜI BAO LÂU NÓ CÒN SỐNG . (Rm 7,1)

  - Quả thế, NHÂN BỞI LỀ LUẬT MÀ TÔI ĐÃ CHẾT CHO LỀ LUẬT , ngõ hầu được sống cho Thiên Chúa : TÔI ĐÃ CÙNG BỊ ĐÓNG ĐINH THẬP GIÁ VỚI ĐỨC KITÔ . (Gl 2,19)

  - Vậy NHỜ THANH TẨY*, ta đã được MAI TÁNG LÀM MỘT VỚI NGÀI TRONG SỰ CHẾT , ngõ hầu như Đức Kitô, nhờ bởi vinh quang của Cha, ĐÃ ĐƯỢC SỐNG LẠI TỪ CÕI CHẾT , thì cả ta nữa, TA CŨNG BƯỚC ĐI TRONG ĐỜI SỐNG MỚI . (Rm 6,4)
  *THANH TẨY là DẤU TỎ RA BÊN NGOÀI LÒNG TIN , nên hiệu lực của Đức tin cũng nói được về thanh tẩy. ĐƯỢC DÌM VÀO SỰ CHẾT CỦA CHÚA KITÔ , TÍN HỮU CŨNG ĐƯỢC SỐNG LẠI VỚI NGÀI , TRONG SỰ SỐNG MỚI , sự sống ấy sẽ nên trọn lành ngày Quang lâm .

  - Cho nên AI Ở TRONG ĐỨC KITÔ , KẺ ẤY LÀ TẠO THÀNH MỚI : CŨ ĐÃ QUA ĐI và này MỚI ĐÃ THÀNH SỰ*! (2Cr 5,17)
  *Mới đã thành sự : Vũ trụ tội lỗi được phục hồi nguyên trạng theo ý định của Thiên Chúa, và còn tốt đẹp hơn, nên đã có "NGƯỜI MỚI" tức là NHÂN LOẠI TÁI TẠO TRONG CHÚA KITÔ .

  - Quả vậy, ANH EM ĐÃ CHẾT và SỰ SỐNG CỦA ANH EM ĐÃ ĐƯỢC ẨN TÀNG NƠI THIÊN CHÚA , LÀM MỘT VỚI ĐỨC KITÔ ; khi nào ĐỨC KITÔ , SỰ SỐNG CỦA TA TỎ HIỆN , thì khi ấy cả anh em nữa, ANH EM CŨNG SẼ ĐƯỢC TỎ HIỆN LÀM MỘT VỚI NGÀI TRONG VINH QUANG ! (Co 3,3-4)

  - Và được CÙNG SỐNG LẠI , được CÙNG NGỰ TRỊ CHỐN HOẰNG THIÊN TRONG ĐỨC KITÔ GIÊSU . (Ep 2,6)

  - Quả thế, tôi quyết rằng NHỮNG ĐAU KHỔ ĐỜI NÀY không đáng là gì, so với VINH QUANG HÒNG TỎ HIỆN TRÊN TA . (Rm 8,18)

  Trả lờiXóa
 8. - VÌ ƠN CỨU THOÁT ĐÃ ĐẾN CHO TA NHƯ MỘT HI VỌNG . Hi vọng mà thấy được thì hết là hi vọng, vì điều thấy được, ai nào còn hi vọng nữa ! Nhưng NẾU THỰC TA HI VỌNG ĐIỀU TA KHÔNG THẤY , thì TA KIÊN NHẪN ĐỢI TRÔNG . (Rm 8,24-25)

  - Quả ANH EM CẦN CÓ LÒNG KIÊN NHẪN , ngõ hầu sau khi đã thi hành ý muốn của Thiên Chúa, ANH EM ĐƯỢC LĨNH LẤY ĐIỀU ĐÃ HỨA .
  Vì CÒN LÁT NỮA , CÓ LÀ BAO , CÓ LÀ BAO ! Đấng phải đến sẽ đến, và NGÀI SẼ KHÔNG TRÌ HOÃN .
  Mà kẻ công chính của Ta, do BỞI TIN SẼ SỐNG . Và nếu nó tháo lui, thì hồn Ta không vui thỏa nơi nó .
  Còn ta, ta không phải là HẠNG NGƯỜI ĐÁNH THÁO ĐỂ PHẢI HƯ VONG , nhưng là NGƯỜI CỦA LÒNG TIN , ĐỂ BẢO TỒN LẤY LINH HỒN ! (Hr 10,36-39)

  - VÌ CHÚNG TÔI BƯỚC ĐI BỞI TIN , chứ KHÔNG PHẢI VÌ THẤY . (2Cr 5,7)

  - TIN LÀ CÁCH CHIẾM HỮU NHỮNG ĐIỀU CÒN TRONG HI VỌNG , là phương nhận thức CÁC THỰC TẠI NGƯỜI TA KHÔNG THẤY . (Hr 11,1)

  - Cùng đã thưởng thức LỜI TỐT ĐẸP CỦA THIÊN CHÚA , và những MÃNH LỰC LAI THỜI . (Hr 6,5)

  - Cả anh em nữa cũng vậy, hãy kể mình là ĐÃ CHẾT RỒI ĐỐI VỚI TỘI , và ĐANG SỐNG CHO THIÊN CHÚA TRONG ĐỨC GIÊSU KITÔ . (Rm 6,11)

  - Và Ngài đã chết vì mọi người, để AI SỐNG THÌ ĐỪNG CÒN SỐNG CHO MÌNH , nhưng là CHO ĐẤNG ĐÃ CHẾT VÀ SỐNG LẠI VÌ HỌ . (2Cr 5,15)

  - Tôi sống, nhưng không phải tôi, mà là CHÍNH ĐỨC KITÔ SỐNG TRONG TÔI . Đời sống của tôi lúc này trong thân xác, TÔI SỐNG NÓ TRONG LÒNG TIN VÀO CON THIÊN CHÚA , ĐẤNG ĐÃ YÊU MẾN TÔI VÀ PHÓ NỘP MÌNH VÌ TÔI . (Gl 2,20)

  - Vì anh em, phàm AI ĐÃ ĐƯỢC THANH TẨY TRONG ĐỨC KITÔ , thì đã được MẶC LẤY ĐỨC KITÔ : không còn Dothái hay Hylạp; không còn nô lệ hay tự do; không còn nam hay nữ, vì HẾT THẢY ANH EM LÀ MỘT TRONG ĐỨC KITÔ GIÊSU . (Gl 3,27-28)

  - Nơi không còn Hylạp hay Dothái , cắt bì hay không cắt bì, man rợ, duyệt chi, nô lệ, tự do, nhưng TẤT CẢ MỌI SỰ VÀ TRONG MỌI NGƯỜI : ĐỨC KITÔ . (Co 3,11)

  - Vì hết thảy ANH EM LÀ CON CÁI THIÊN CHÚA* nhờ bởi LÒNG TIN TRONG ĐỨC KITÔ GIÊSU . (Gl 3,26)
  *Con cái Thiên Chúa : bởi LÒNG TIN và THANH TẨY , nơi người ta. Còn việc Thiên Chúa là một sự TÁI TẠO TRONG CHÚA KITÔ .

  - Nhưng nếu ANH EM ĐỂ THẦN KHÍ DẪN ĐI , ANH EM KHÔNG PHẢI CHỊU QUYỀN LỀ LUẬT . (Gl 5,18)

  Trả lờiXóa
 9. - Vậy bây giờ ÁN PHẠT KHÔNG CÓ NỮA CHO NHỮNG AI Ở TRONG ĐỨC KITÔ GIÊSU*. Vì LUẬT THẦN KHÍ BAN SỰ SỐNG TRONG ĐỨC KITÔ GIÊSU đã cho ngươi được TỰ DO THOÁT LUẬT CỦA SỰ TỘI VÀ SỰ CHẾT . (Rm 8,1-2)
  *1 Ý tưởng chủ chốt của Rm 8 là : ƠN CỨU RỖI ĐÃ CÓ , vì THẦN KHÍ ĐÃ ĐƯỢC BAN XUỐNG . CÓ THẦN KHÍ TỨC LÀ ĐÃ ĐƯỢC BẢO ĐẢM VỀ HOÀN TẤT CÁNH CHUNG , nhưng một trật , kẻ có Thần khí phải HUY ĐỘNG TOÀN LỰC Ý CHÍ TRONG ĐỜI SỐNG MÌNH , để nghe theo Thần khí mà sát phạt (giết chết) các việc vàn xác thịt, Thần khí trước tiên là THẦN KHÍ THIÊN CHÚA , ĐẶC TÍNH QUYỀN NĂNG THIÊN CHÚA . Có một sức CANH TÂN ĐỔI MỚI , TÁC THÁNH NHỮNG KẺ CHỊU LẤY ƠN CỨU THOÁT , bởi đã dấn cả sinh mạng vào việc Thiên Chúa đã can thiệp trong Chúa Giêsu Kitô, và đã chịu THANH TẨY mà tuyên xưng điều ấy, THANH TẨY NHÂN DANH CHÚA GIÊSU , Đấng đã được Thần khí nhắc vào giới Thiên Chúa trong sống lại, và đã nên NGUỒN SUỐI THÔNG BAN THẦN KHÍ , đến đỗi Ở TRONG THẦN KHÍ VÀ TRONG CHÚA KITÔ LÀ MỘT .

  - ĐÍCH THỰC LÀ THÂN MÌNH NGÀI*, sự VIÊN MÃN CỦA ĐẤNG VIÊN THÀNH VẠN SỰ TRONG MỌI NGƯỜI . (Ep 1,23)
  *Thân mình Ngài : MÌNH CỦA CHÚA KITÔ LÀ HỘI THÁNH ; đoàn thể NHỮNG KẺ ĐÃ ĐƯỢC THẦN KHÍ HUN ĐÚC LẠI NÊN MỘT THÂN MÌNH , từ nay có CHÚA KITÔ LÀ ĐẦU . HỘI THÁNH LÀ SỰ "VIÊN MÃN" GỒM CẢ VẠN VẬT BAO LA VÔ HẠN .

  - Và NGÀI LÀ ĐẦU* CỦA THÂN MÌNH , tức là HỘI THÁNH . Ngài là khởi nguyên , là TRƯỞNG TỬ GIỮA CÁC VONG NHÂN , ngõ hầu trong muôn sự Ngài là đệ nhất vô song !
  Vì chưng THIÊN CHÚA ĐÃ QUYẾT Ý CHO TẤT CẢ VIÊN MÃN* ĐẬU LẠI TRONG NGÀI , và ĐÃ GIẢNG HOÀ CẢ VẠN VẬT* nhờ Ngài và cho Ngài, đã BAN LẠI BÌNH AN NHỜ BỬU HUYẾT ĐỔ RA NƠI THẬP GIÁ CỦA NGÀI , cho mọi vật dù ở dưới đất hay ở trên trời . (Co 1,18-20)

  *Đầu của Hội thánh : như là ĐẤNG ĐÃ PHỤC SINH và nên NGUYÊN LÝ CỨU RỖI .

  *Viên mãn : Chúa Kitô, vừa là Thiên Chúa, vừa là người, bởi GIÁNG SINH VÀ SỐNG LẠI VINH HIỂN , thì BAO QUÁT TRONG SỰ TRỌN LÀNH CỦA NGÀI , không những thần tính Thiên Chúa, mà cả khung cảnh của sinh hoạt nhân loại, tức là vũ trụ, trong đó có cả các thiên thần .

  *Giảng hoà : NHỜ MÁU CHÚA KITÔ tức là SỰ CHẾT CỦA NGÀI : Toàn thể tạo vật ứng đáp với Thiên Chúa, một cách xứng đáng nơi Chúa Kitô ĐI VÀO SỰ CHẾT TRONG VÂNG PHỤC . Và Thiên Chúa đã nhìn đến loài người, CHIẾU NHẬN SỰ VÂNG PHỤC ẤY . Bây giờ mọi người thiên hạ đều có LIÊN QUAN CĂN BẢN VỚI CHÚA KITÔ .

  - TƯỚC QUYỀN THIÊN PHỦ VÀ UY LINH , Người đã bêu nhục công nhiên, KHẢI HOÀN TRÊN CHÚNG BẰNG THẬP GIÁ ! (Co 2,15)

  - TỬ THẦN HỠI , ĐẮC THẮNG CỦA NGƯƠI ĐÂU ?
  - TỬ THẦN HỠI , NỌC ĐỘC CỦA NGƯƠI ĐÂU ? NỌC ĐỘC CỦA SỰ CHẾT LÀ TỘI , MÃNH LỰC CỦA TỘI LÀ LỀ LUẬT .
  - Đội ơn Thiên Chúa, ĐẤNG ĐÃ BAN TOÀN THẮNG CHO TA NHỜ CHÚA CHÚNG TA , ĐỨC GIÊSU KITÔ ! (1Cr 15,55-57)

  Trả lờiXóa
 10. - Bởi chưng CÓ Ở TRONG NGÀI TẤT CẢ SỰ VIÊN MÃN CỦA TÍNH THIÊN CHÚA* - trong thể lý - và ANH EM ĐƯỢC SUNG MÃN DƯ ĐẦY*TRONG NGÀI . (Co 2,9-10)
  *Viên mãn : TRONG CHÚA KITÔ SỐNG LẠI , BẢN TÍNH THIÊN CHÚA và các ĐẶC TÍNH CỦA THIÊN CHÚA CAI QUẢN VŨ TRỤ VẠN VẬT ĐƯỢC THI THỐ ĐẦY ĐỦ .

  *Được sung mãn để đầy : ... TÍN HỮU ĐƯỢC THÔNG CHIA CUỘC TOÀN THẮNG CỦA CHÚA KITÔ , vì vậy được thống trị làm một với Ngài trên các quyền năng trên trời ; từ nay CÁC QUYỀN LỰC ẤY CŨNG PHẢI LUỴ PHỤC CHÚA KITÔ .

  - *Vậy một khi ĐỨC KITÔ ĐÃ CHỊU NẠN CHỊU CHẾT VỀ XÁC THỊT , thì cả anh em nữa, cũng hãy mặc lấy một tâm tư như vậy làm binh giáp, là VỀ XÁC THỊT , AI ĐÃ CHỊU NẠN CHỊU CHẾT , thì cũng HẾT PHẠM TỘI . (1P 4,1)
  *Vậy : ... AI KẾT HIỆP VỚI CHÚA KITÔ CHỊU CHẾT thì cũng được TOÀN THẮNG TRÊN CÁC HẬU QUẢ CỦA SỰ TỘI .

  - Quả CHÍNH VÌ THẾ MÀ ANH EM ĐÃ ĐƯỢC KÊU GỌI , bởi chưng ĐỨC KITÔ CŨNG ĐÃ CHỊU NẠN CHỊU CHẾT vì anh em, TRỐI LẠI CHO ANH EM MỘT GƯƠNG MẪU , ngõ hầu ANH EM DÕI THEO VẾT CHÂN NGÀI . (1P 2,21)

  - NGƯƠI HÃY NHÌN COI và LÀM THEO MẪU ĐÃ ĐƯỢC THẤY TRÊN NÚI . (Xh 25,40)

  Trả lờiXóa
 11. - Vậy, hỡi anh em, một khi được dạn dĩ để VÀO THÁNH ĐIỆN NHỜ BỬU HUYẾT CỦA ĐỨC GIÊSU , CON ĐƯỜNG NGÀI ĐÃ KHAI QUANG CHO TA , tân kỳ và sống động, xuyên qua bức màn*, tức là THÂN XÁC NGÀI - một khi ta có VỊ TƯ TẾ LỚN LAO trên Nhà của Thiên Chúa, ta hãy tiến lại, với một lòng CHÂN THÀNH SUNG MÃN VỀ ĐỨC TIN , bởi đã được RẢY MÁU LÀM CHO LÒNG DẠ SẠCH KHỎI TÂM TÀ ; và khi THÂN MÌNH ĐÃ ĐƯỢC TẮM GỘI BẰNG NƯỚC SẠCH TRONG , ta hãy NẮM GIỮ KHÔNG NAO TÍN ĐIỀU VỀ NIỀM HI VỌNG , vì NGƯỜI TRUNG TÍN , ĐẤNG ĐÃ BAN LỜI HỨA ! (Hr 10,19-23)

  - AI SẼ CÁO TỘI NHỮNG KẺ THIÊN CHÚA ĐÃ CHỌN ? - THIÊN CHÚA ĐÃ GIẢI ÁN TUYÊN CÔNG ? - Phải chăng là ĐỨC GIÊ SU KITÔ , Đấng đã chết, hơn nữa, ĐÃ SỐNG LẠI và đang NGỰ BÊN HỮU THIÊN CHÚA , và là ĐẤNG ĐANG CHUYỂN CẦU CHO TA ? (Rm 8,34)

  Trả lờiXóa
 12. *YÊU SÁCH CĂN BẢN :

  - *Vậy hỡi anh em, NHÂN VÌ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA , tôi khuyên anh em : HÃY HIẾN DÂNG THÂN MÌNH ANH EM LÀM LỄ TẾ SỐNG , THÁNH THIỆN , ĐẸP LÒNG THIÊN CHÚA . Đó là SỰ THỜ PHƯỢNG THIÊNG LIÊNG CỦA ANH EM . (Rm 12,1)
  *1 Khuyến thiện : trong các thư, thường Thánh Phaolô dành một phần để khuyên nhủ tín hữu trong cách sống đạo. ĐẶC ĐIỂM CỦA MỘT TÔN GIÁO LÀ TẾ TỰ , nhưng đối với tín hữu, tế tự không còn phải là chiên bò đem sát tế, nhưng là MỘT ĐỜI SỐNG THEO THÁNH THẦN .

  - ĐỪNG RẬP THEO ĐỜI NÀY , trái lại HÃY CANH TÂN LƯƠNG TRÍ , mà BIẾN HÌNH ĐỔI DẠNG , làm sao anh em THẨM ĐỊNH ĐƯỢC Ý THIÊN CHÚA LÀ GÌ , thật là TỐT LÀNH , THÚ VỊ , TRỌN HẢO . (Rm 12,2)

  - Các lễ toàn thiêu cùng tạ tội, NGƯỜI ĐÃ CHẲNG ĐOÁI . Bấy giờ con nói : NÀY CON ĐẾN - trong cuốn sách đã viết về con - để THI HÀNH Ý MUỐN CỦA NGƯỜI , LẠY THIÊN CHÚA . (Hr 10,6-7)

  - CHÍNH TRONG Ý MUỐN ẤY , mà TA ĐÃ ĐƯỢC TÁC THÁNH nhờ việc ĐỨC KITÔ ĐÃ HIẾN DÂNG MÌNH NGÀI , DUY CHỈ MỘT LẦN*. (Hr 10,10)
  *Duy chỉ một lần : Hr nhấn đến điều này như quan trọng đặc biệt : vì muốn ĐỐI CHIẾU VỚI CÁC LỄ TẾ DOTHÁI và cả HILẠP .

  - HỌ THÌ PHỤNG SỰ CÁI MÔ PHỎNG , cái bóng của những điều thiên thai, theo như lời sấm đã truyền cho Môsê khi sắp HOÀN THÀNH NHÀ TẠM : NGƯƠI HÃY NHÌN XEM , Người phán, và LÀM MỌI SỰ CHIẾU THEO MẪU ĐÃ TRỎ CHO NGƯƠI TRÊN NÚI . (Hr 8,5)

  - Vì chưng, chỉ RỌI BÓNG CÁC PHÚC LÀNH LAI THỜI , chứ KHÔNG CÓ CHÍNH HÌNH ẢNH CỦA THỰC TẠI , và dựa vào CŨNG NHỮNG LỄ TẾ MỘT KIỂU , cứ hằng năm người ta dâng lên mãi mãi , LỀ LUẬT TẤT KHÔNG BAO GIỜ CÓ THỂ LÀM CHO CÁC KẺ LẠI GẦN THIÊN CHÚA ĐƯỢC NÊN THÀNH TOÀN . (Hr 10,1)

  - Đó chỉ là "BÓNG"* CỦA CÁC ĐIỀU SẼ ĐẾN ; còn VỚI ĐỨC KITÔ MỚI CÓ "MÌNH". (Co 2,17)
  *Bóng, Mình : Kiểu đối chiếu "hình và bóng" là đối chọi thực tại chân hư, với bào ảnh chóng qua, Phaolô đem về những qui chế tôn giáo TRƯỚC và NGOÀI CHÚA KITÔ (đó chỉ là bóng), còn NƠI CHÚA KITÔ MỚI CÓ SỰ LÀNH CHÂN THẬT . Nhân đó Phaolô dùng tiếng Hilạp Soma theo hai nghĩa : HÌNH (đối chiếu với bóng) và MÌNH (tức là THÂN MÌNH SỐNG LẠI CHÚA KITÔ , THỰC TẠI CÁNH CHUNG , mầm giống, làm NẢY LÊN VŨ TRỤ MỚI).


  - Vì chưng MỌI THƯỢNG TẾ LẤY GIỮA LOÀI NGƯỜI thì được đặt LO VIỆC THIÊN CHÚA THAY CHO LOÀI NGƯỜI , ĐỂ TIẾN DÂNG LỄ VẬT HI SINH VÀ TẠ TỘI . (Hr 5,1)

  - Vì đã PHÀM LÀ THƯỢNG TẾ thì DƯỢC THIẾT LẬP ĐỂ DÂNG LỄ VẬT VÀ HI SINH .
  Do đó NHẤT THIẾT VỊ NÀY CŨNG PHẢI CÓ GÌ ĐỂ TIẾN DÂNG . (Hr 8,3)

  Trả lờiXóa

 13. - Quả là thích hợp việc ĐẤNG CÓ VẠN VẬT vì Người và do bởi Người TRA TAY HƯỚNG DẪN SỐ ĐÔNG CON CÁI VỀ PHÚC VINH QUANG , thì đã DÙNG THỐNG KHỔ LUYỆN CHO THÀNH TOÀN* ĐẤNG KHƠI NGUỒN CỨU RỖI . (Hr 2,10)
  *Thành toàn : THỐNG KHỔ VÀ SỰ CHẾT CHÚA GIÊSU PHẢI CHỊU ĐỂ LÀM TRỌN Ý THIÊN CHÚA , thì đã làm NGÀI ĐẠT ĐẾN SỰ THÀNH TỰU TRONG Ý ĐỊNH THIÊN CHÚA , và nên "THÀNH TOÀN" TRONG NHIỆM VỤ CỨU THẾ . Chúa Kitô đã nên GIỐNG ANH EM NGÀI , NHỮNG KẺ NGÀI ĐƯA VÀO VINH QUANG CỦA THIÊN CHÚA .

  - Do đó, trong mọi sự, NGÀI ĐÃ NÊN GIỐNG CÁC ANH EM NGÀI , để trở thành VỊ THƯỢNG TẾ LO VIỆC THIÊN CHÚA , vừa biết xót thương vừa trung tín, CỐT ĐỂ LO TẠ TỘI CHO DÂN . (Hr 2,17)

  - Quả thế, THƯỢNG TẾ TA CÓ không phải là người không thể cảm thông với nỗi yếu hèn của ta, song là ĐẤNG ĐÃ DÃI DẦU THỬ THÁCH , muôn sự đều tương tợ, TRỪ PHI LÀ TỘI . (Hr 4,15)

  - Và NGÀI LÀ HI SINH ĐỀN TẠ CÁC TỘI LỖI TA , không những tội lỗi của ta mà thôi, mà của TẤT CẢ THẾ GIAN NỮA ! (1Yn 2,2)

  - Và họ nói với người phụ nữ : "Không còn phải vì câu chuyện của chị mà chúng tôi tin, vì CHÍNH CHÚNG TÔI ĐÃ NGHE và chúng tôi biết : THẬT NGÀI LÀ ĐẤNG CỨU THẾ". (Yn 4,42)

  - Ngài là phận của MỘT VÌ THIÊN CHÚA , nhưng Ngài đã không nghĩ phải giằng cho được CHỨC VỊ ĐỒNG HÀNG CÙNG THIÊN CHÚA .
  - Song Ngài đã HUỶ MÌNH RA KHÔNG , là LĨNH LẤY THÂN PHẬN TÔI ĐÒI , trở thành giống hẳn người ta; đem thân đội lốt người phàm , Ngài đã hạ mình thấp hèn, trở thành VÂNG PHỤC CHO ĐẾN CHẾT , và là CÁI CHẾT THẬP GIÁ ! (Pl 2,5-8)

  - Dẫu là Con, Ngài đã phải đau khổ dãi dầu , mà HỌC CHO BIẾT VÂNG PHỤC .
  Và MỘT KHI THÀNH TOÀN , NGÀI ĐÃ NÊN NGUYÊN NHÂN CỨU RỖI ĐỜI ĐỜI CHO NHỮNG AI VÂNG PHỤC NGÀI . (Hr 5,8-9)

  - Vì LỀ LUẬT THÌ THIẾT LẬP LÀM THƯỢNG TẾ NHỮNG NGƯỜI NẶNG NỀ YẾU ĐUỐI ; còn lời tuyên thệ , nhắm đến thời SAU LỀ LUẬT , thì qui về một NGƯỜI CON ĐÃ NÊN THÀNH TOÀN CHO ĐẾN MUÔN ĐỜI . (Hr 7,28)

  - Và vinh dự ấy, KHÔNG AI LẤY ĐƯỢC CHO MÌNH , nhưng phải là KẺ ĐƯỢC THIÊN CHÚA KÊU GỌI , cũng một thể như Aharon . (Hr 5,6)

  - Và DO TỰ ĐỨC GIÊSU KITÔ , CHỨNG NHÂN TRUNG THÀNH , TRƯỞNG TỬ GIỮA CÁC VONG NHÂN , thủ lĩnh các đế vương cõi đất.
  Kính chúc ĐẤNG YÊU MẾN CHÚNG TA , và đã CỨU THOÁT* TA KHỎI CÁC TỘI LỖI TA TRONG MÁU NGÀI . (Kh 1,5)
  *Cứu thoát: có bản viết : RỬA SẠCH .

  Trả lờiXóa
 14. - Thì cũng vậy, Đức Kitô đã không tôn mình làm thượng tế, nhưng Đấng đã nói cùng Ngài :
  NGƯƠI LÀ CON TA , CHÍNH TA , HÔM NAY , TA SINH RA NGƯƠI , thì chiếu theo lời khác nữa, lại phán : NGƯƠI LÀ TƯ TẾ ĐỜI ĐỜI THEO KIỂU MELKISEDEK . (Hr 5,5-6)

  - ĐẤNG THIÊN CHÚA ĐÃ BÀY RA TRƯỚC MẶT THIÊN HẠ NHƯ PHƯƠNG XÁ TỘI* - nhờ bởi LÒNG TIN - TRONG MÁU NGÀI : làm cách chứng tỏ SỰ CÔNG CHÍNH CỦA NGƯỜI , vì đã BẤT CHẤP CÁC TỘI LỖI ĐÃ PHẠM TRƯỚC KIA , trong khi Thiên Chúa cầm mình nhẫn nại ; hầu chứng tỏ SỰ CÔNG CHÍNH CỦA NGƯỜI VÀO THỜI BÂY GIỜ : rằng : NGƯỜI THỰC CÔNG CHÍNH , và GIẢI ÁN TUYÊN CÔNG KẺ NẠI ĐẾN LÒNG TIN VÀO ĐỨC GIÊSU . (Rm 3,25-26)
  *Phương xá tội : Thánh Phaolô ám chỉ đến "BÀN XÁ TỘI", tức xưa kia là Nắp Khám Giao Ước. Thượng tế mỗi năm một lần (vào ngày đền tội : Pippur) vào nơi Cực thánh và rảy máu hi sinh trên Nắp đó. Nghi tiết ấy, Thánh Phaolô coi như HÌNH BÓNG CHO SỰ CHẾT THỤC TỘI CỦA CHÚA KITÔ .

  - Vì bởi việc TIẾN DÂNG ĐỘC NHẤT , NGÀI ĐÃ LÀM CHO NHỮNG KẺ ĐƯỢC TÁC THÁNH NÊN THÀNH TOÀN MÃI MÃI . (Hr 10,14)

  - VÀ VÌ CHÚNG , CON XIN HIẾN THÁNH MÌNH CON , ngõ hầu CHÚNG ĐƯỢC TÁC THÁNH CÁCH CHÂN THẬT . (YN 17,19)

  - XIN HÃY TÁC THÁNH* CHÚNG TRONG SỰ THẬT : LỜI CỦA CHA TỨC LÀ SỰ THẬT . (Yn 17,17)
  *Tác thánh : tức là được TÁCH BIỆT RA và được SAI ĐI ĐỂ PHỤC VỤ CHÚA KITÔ và TIẾP TỤC SỨ MẠNG CỦA CON , và dự vào sự THỜ PHƯỢNG CHÂN THẬT , khai mạc trong LỄ TẾ CỦA CHÚA GIÊSU .

  - Như CHA ĐÃ SAI CON ĐẾN TRONG THẾ GIAN , CON CŨNG SAI CHÚNG ĐẾN TRONG THẾ GIAN . (Yn 17,18)

  - Và Ngài nói với họ : "HÃY ĐI KHẮP CẢ THIÊN HẠ RAO GIẢNG TIN MỪNG CHO MỌI LOÀI THỤ TẠO .
  AI TIN CÙNG CHỊU THANH TẨY THÌ SẼ ĐƯỢC CỨU , còn AI KHÔNG TIN SẼ BỊ LUẬN TỘI". (Mc 16,15-16)

  - Ấy là giả như ANH EM BỀN ĐỖ TRONG ĐỨC TIN , CÓ NỀN MÓNG và VỮNG CHÃI , không lay chuyển khỏi hi vọng của Tin Mừng anh em đã nghe biết, TIN MỪNG ĐÃ ĐƯỢC RAO GIẢNG CHO MỌI THỤ SINH DƯỚI GẦM TRỜI , mà tôi, Phaolô, đã trở thành người phục vụ . (Co 1,23)

  - Nhưng anh em hãy khuyên răn nhau, NGÀY QUA NGÀY , bao lâu còn được gọi là "HÔM NAY", ngõ hầu đừng ai trong anh em CỨNG LÒNG MÊ THEO SỰ TỘI . (Hr 4,13)
  - Vì ta đã được THÔNG CHIA PHẦN PHÚC CỦA ĐỨC KITÔ , miễn là ta CỐ THỦ LÒNG TÍN THỊ BUỔI ĐẦU .
  Khi nói : HÔM NAY NẾU CÁC NGƯƠI NGHE TIẾNG NGƯỜI , thì CHỚ CỨNG LÒNG NHƯ BUỔI GÂY GỔ . (Hr 3,14-15)


  - Vậy, hỡi anh em, một khi được dạn dĩ để VÀO THÁNH ĐIỆN NHỜ BỬU HUYẾT CỦA ĐỨC GIÊSU , CON ĐƯỜNG NGÀI ĐÃ KHAI QUANG CHO TA , tân kỳ và sống động, xuyên qua bức màn*, tức là THÂN XÁC NGÀI - một khi ta có VỊ TƯ TẾ LỚN LAO trên Nhà của Thiên Chúa, ta hãy tiến lại, với một lòng CHÂN THÀNH SUNG MÃN VỀ ĐỨC TIN , bởi đã được RẢY MÁU LÀM CHO LÒNG DẠ SẠCH KHỎI TÂM TÀ ; và khi THÂN MÌNH ĐÃ ĐƯỢC TẮM GỘI BẰNG NƯỚC SẠCH TRONG , ta hãy NẮM GIỮ KHÔNG NAO TÍN ĐIỀU VỀ NIỀM HI VỌNG , vì NGƯỜI TRUNG TÍN , ĐẤNG ĐÃ BAN LỜI HỨA ! (Hr 10,19-23)

  Trả lờiXóa

Hãy chia sẻ cho chúng tôi những gì bạn đang suy nghĩ ...!