Người công giáo CẦN PHẢI BIẾT những BÍ MẬT này ??? !!!


Xin đọc 2 bài sau đây để nhận thấy những Giu đa đã chết và còn sống để chúng ta cảnh giác với những Giu đa thời cuối.
Lưu ý 1 - Hiện tại: Hồng y Nhơn, Giám Mục Đọc, Võ Đức Minh, Huỳnh Công Minh, Hồ Văn Xuân đều thuộc về phe bên TẢ.

Lưu ý 2 - Tại sao Linh Mục Phan Khắc Từ đã lộ rõ nguyên hình mà vẫn...

Câu hỏi chấm than?!


Tại sao Lm Huỳnh Công Minh là kẻ đuổi Đức Khâm Sứ năm 1975 (Theo Vietcatholic) mà bây giờ lại được Giám Mục Đọc bổ nhiệm làm Đại Diện Giám Mục, Quản Đốc Nhà Thờ Chính Tòa Sài Gòn ???


Hãy đi tìm câu trả lời bạn nhé!

Đăng nhận xét

0 Nhận xét