BLANTERSWIFT101

Tuyết rơi giữa mùa hè ở Ý

Thứ Bảy, 29 tháng 4, 2017


Sẽ có một trận đại lụt. Các con cũng sẽ chứng kiến những trận lũ lụt nhỏ hơn trong nhiều quốc gia.
Toàn bộ khí hậu sẽ bắt đầu thay đổi và thời tiết sẽ trở nên khác biệt, các con sẽ cảm thấy khác lạ.
Đây là thời gian để tất cả những ai đã hiểu được Sự Thật, phải hoạch định con đường dành cho Ta, để Ta có thể chào đón tất cả các con vào vòng Tay Thánh Thiêng của Ta.
Các con đừng sợ hãi vì Tình Yêu của Ta và những lời cầu nguyện của các con, sẽ làm giảm bớt rất nhiều những khốn khó, cũng như sẽ làm suy giảm những tội ác hết sức tàn bạo mà con thú sắp đặt.
Chúa Giêsu của các con

Hãy chia sẻ cho chúng tôi những gì bạn đang suy nghĩ ...!