BLANTERSWIFT101

Vậy thì tại sao nhân loại lại nghi ngờ về giá trị trong Lời của Kinh Thánh?

Chủ Nhật, 30 tháng 4, 2017
Ngày nay càng ít người hơn nữa tin vào Lời của Thiên Chúa

Thứ ba ngày 28 tháng 1 năm 2014, lúc 23:15

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, đừng để một ai nghi ngờ về việc họ không thể tìm thấy Sự Thật trong Sách Thánh của Cha Ta, Kinh Thánh Rất Thánh. Lời của Thiên Chúa có đó cho tất cả mọi người cảm nhận được, như đã có hằng nhiều thế kỷ qua. Kinh Thánh chứa đựng Sự Thật và tất cả những gì mà Thiên Chúa mong đợi nơi nhân loại, được trình bày một cách rõ ràng trong từng trang của Kinh Thánh.
Mọi sự có trong Kinh Thánh, đều đến từ môi miệng của các ngôn sứ và những môn đệ của Ta, những người được Chúa Thánh Thần dẫn dắt. Sự Thật có trong Lời của Kinh Thánh – đó là Sách Thánh của Cha Ta. Vậy thì tại sao nhân loại lại nghi ngờ về giá trị trong Lời của Kinh Thánh? Mọi sự mà Thiên Chúa ban cho nhân loại vì lợi ích của các linh hồn trong nhân loại, đều có trong Kinh Thánh.

Sự Thật được các linh hồn đón nhận theo những cách thức khác nhau. Những ai khiêm nhường và đón nhận Lời của Thiên Chúa thì không thắc mắc gì về Lời Người. Những người khác đón nhận Lời của Thiên Chúa và loại bỏ nhiều phần cho đến khi Lời của Thiên Chúa không còn chứa đựng Sự Thật. Và rồi cũng có những người không bao giờ đón nhận Lời của Thiên Chúa, vì họ hầu như không quan tâm. Họ nhìn nhận Sự Thật trong Kinh Thánh không hơn gì một câu chuyện dân gian.

Ngày nay càng ít người hơn nữa tin vào Lời của Thiên Chúa. Những ai tin vào Lời của Thiên Chúa thì chỉ đón nhận những phần có liên quan đến lối sống của chính họ và bỏ qua những Lề Luật của Thiên Chúa mà họ cảm nhận là không hề có liên quan gì. Ngày nay Sự Thật mà người ta được dạy bảo chỉ là hình bóng của những gì có trong Kinh Thánh.

Giờ đây Ta nói với các con về Sự Thật vì ba lý do. Một là để nhắc nhở các con về Lời của Sự Thật – đã có sẵn trong Kinh Thánh của Cha Ta. Hai là để củng cố một điều là các con không thể sửa đổi Lời của Thiên Chúa. Ba là để Ta có thể nuôi dưỡng con cái Thiên Chúa bằng Lời của Thiên Chúa trong thời buổi mà chẳng bao lâu nữa Lời của Thiên Chúa sẽ bị lấy đi khỏi các con. Giờ đây Ta thực hiện điều này qua Sách Sự Thật, được hứa ban cho các con qua các ngôn sứ. Nếu Sự Thật không ngự trị trong tâm hồn các con thì các con không đón nhận Lời của Thiên Chúa. Nếu các con không đón nhận Lời của Thiên Chúa, thì Ta không thể đón nhận các con vào Vương Quốc Mới của Ta và ban cho các con ơn cứu chuộc mà Ta đã hứa ban cho các con, khi Ta chết trên Thập Giá vì tội lỗi của các con.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth
Hãy chia sẻ cho chúng tôi những gì bạn đang suy nghĩ ...!