Hào quang quái dị của ĐGH Phanxico

+A

Hào quang của Đức giáo hoàng Phanxico ngày 13/5/2017

Cho dù chúng ta có chạy trốn đau khổ, thì đau khổ vẫn cứ ập tới. Phải chăng Chúa không yêu thương chúng ta? Không đâu, vì Chúa yêu thương chúng ta, vì Chúa đã sắm giá đau khổ cho chính Chúa và những người được Chúa yêu thương. Vì thế hãy vui vẻ đón nhận đau khổ, đó là cách tốt nhất để chịu đau khổ. (Tu Sĩ Hèn Mọn)
Mô_tả

Bài viết liên quan:

Không có nhận xét nào:

Hãy chia sẻ cho chúng tôi những gì bạn đang suy nghĩ ...!

Tin Công Giáo

[Tin Công Giáo][bsummary]

Tin Thời Cuối

[Tin Xã Hội][bsummary]

Đọc và Suy

[Bài Viết][bsummary]

Sống Đạo

[Sống Đạo][bsummary]

Tổng Hợp

[Tổng Hợp][bsummary]

Đức Giáo Hoàng

[Đức Giáo Hoàng][bsummary]

Nghe

[Audio][bsummary]

Xem

[Video][bsummary]

Cầu Nguyện

[Cầu Nguyện][bsummary]