BLANTERSWIFT101

Khi các con đọc Kinh Cầu mới này trong thời buổi đầy những thử thách lớn lao, Ta sẽ phục hồi sức lực của các con.

Thứ Hai, 1 tháng 5, 2017
Thứ tư ngày 8 tháng 1 năm 2014, lúc 21:15

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, tất cả các con phải biết rằng, khi các con bảo vệ Lời Chúa trong suốt thời kỳ đen tối, các con sẽ cần đến mọi Ân Sủng từ nơi Ta, để các con luôn vững vàng. Khi các con cầu xin Ta tuôn đổ trên linh hồn các con những Ân Sủng đặc biệt của Ta, thì các con sẽ cảm thấy dễ dàng hơn để bước theo Ta.
Giờ đây Ta ban cho tất cả các con, những linh hồn can đảm và trung thành nhiều Ân Sủng đặc biệt. Khi các con đọc Kinh Cầu mới này trong thời buổi đầy những thử thách lớn lao, Ta sẽ phục hồi sức lực của các con.

Kinh Cầu số 6: Tặng Ân của những Ân Sủng

Lạy Chúa Giêsu rất dấu yêu,

Đấng Cứu Độ chúng con,

Xin đong đầy trong con Tình Yêu của Chúa.

Xin đong đầy trong con Sức Mạnh của Chúa.

Xin đong đầy trong con Sự Khôn Ngoan của Chúa.

Xin đong đầy trong con Lòng Kiên Trì của Chúa.

Xin đong đầy trong con Lòng Khiêm Nhường của Chúa.

Xin đong đầy trong con Lòng Can Đảm của Chúa.

Xin đong đầy trong con Tình Yêu Tận Hiến của Chúa. Amen.

Những linh hồn nào đọc kinh cầu này trong suốt thời kỳ bách hại, các con hãy biết rằng Ta sẽ tuôn đổ nhiều Ân Sủng trên các con. Các con sẽ điềm tĩnh hơn, mạnh mẽ hơn và thêm can đảm, khi các con vác lấy Thánh Giá nặng nề của Ta đến những cánh cổng của Trời Mới Đất Mới. Điều quan trọng hơn hết là các con sẽ không đầu hàng trước sự khốn khó mà các con phải đương đầu vì Danh Thánh Ta.

Các con sẽ bước đi một cách vững vàng và cương nghị, khi các con tiếp tục bảo vệ Lời Chúa. Bất cứ ai đáp trả Lời Mời Gọi này và đọc Kinh Cầu đặc biệt này, các con sẽ cảm nhận một niềm hân hoan trong tâm hồn mà trước đây các con chưa từng cảm nhận. Các con cũng sẽ vững lòng trông cậy khi biết được rằng các con được ban cho Quyền Năng của Chúa Thánh Thần và Sự Thật sẽ luôn ngự trị trong tâm hồn các con.

Ta yêu thương các con và giờ đây Ta chúc phúc lành cho từng người trong các con – Nhân Danh Cha, và Con và Thánh Thần.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth
Hãy chia sẻ cho chúng tôi những gì bạn đang suy nghĩ ...!