Gương Sáng

header ads

Lời thân ái gửi đến những người đau khổ, bệnh tật,bất hạnh, thất vọng!

Con xin kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em và các Đấng!

1. 
Điều đầu tiên con muốn gửi tới quý vị rằng: Con không thể hiểu và cũng không chịu những đau khổ quý vị phải chịu. Vì vậy, thật con không thể làm gì cho quý vị. Vì như Chúa Giê su nói: Mù mà lại dắt mù cả hai lăn cù xuống hố. Chính vì con thật mù, nên con xin Chúa cho phép con được cao rao Tình Thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria, để chính Chúa là Ánh Sáng, chính Chúa là Tình Yêu, chính Mẹ là Người Nữ Ánh Sáng, là niềm trông cậy của những người thất vọng, là ủi an của những người cùng khổ. Chính Chúa và Mẹ sẽ an ủi, dẫn đường, soi sáng quý vị trên bước đường trần thế. Và quý vị hãy tin, tin vào điều gì? Thánh Gioan nói: Anh em hãy tin vào Tình Yêu Thiên Chúa. Chúa dạy và thích chúng ta thưa lên: Lạy Chúa Giê su, con tín thác vào Chúa. Nhất là trong lúc đau khổ và dường như Chúa không ở bên nữa, chúng ta hãy cứ thưa: Lạy Chúa Giê su, con tín thác vào Chúa.

2. Nhưng Chúa nói với con: Chính anh em hãy cho họ ăn. (Mác-cô 6:37). Vì vậy, dù gia sản thật nghèo nàn, con cũng phải dâng cho Chúa như chỉ mấy chiếc bánh và hai con cá. Vì yêu mến và vâng lời Chúa. Nếu mà cả mười nghìn người được no nê, thì thật, con xin bà con mình dâng lời chúc tụng, cảm tạ và yêu mến Chúa: Chúa chăn nuôi con, con chẳng thiếu thốn chi.

3. Vì sao Chúa gửi bệnh tật đau khổ đến?

Trong cuốn Tự Thuật của thánh nữ Têrêsa Avila, Thánh nhân có nhắc đến việc khi mới vào dòng, Ngài phải một căn bệnh nặng và lạ lắm. Bởi vì khi đó Dòng Kín Cát Minh chưa được cải tổ, nên luật dòng còn lỏng lẻo, có lẽ việc hãm mình cũng không có gì là đáng kể. Sau đó, Chúa Giê su hiện đến và cho Thánh nữ biết: BỞI VÌ NGƯỜI ÍT HÃM MÌNH ĂN CHAY QUÁ, NÊN CHÚA PHẢI GỬI BỆNH TẬT ĐẾN.
Vậy nên khi phải bệnh trầm trọng,Chúa dạy con rằng: Tại vì con không có nhân đức, không biết hãm mình hi sinh để cứu các linh hồn, nên Chúa phải gửi bệnh tật đến để "giúp con hãm mình". Thật là lòng Chúa yêu thương vô bờ bến. Chúa chăn nuôi con con chẳng lo thiếu thốn gì.

Vậy mỗi khi con cảm thấy mình không có nhân đức, không biết hãm mình hi sinh để cầu cho các linh hồn tội nghiệp phải rơi xuống Hỏa Ngục. Đức Mẹ liền dạy con thưa lên với Chúa: Lạy Chúa, nếu Chúa cần hi sinh để cứu các linh hồn, mà con thì không biết hãm mình hi sinh, xin Chúa cứ gửi hi sinh đến, và dạy con XIN VÂNG, và lấy những hi sinh đó mà cứu các linh hồn, thì các linh hồn sẽ được cứu. Xin Chúa dạy con biết vui vẻ nhận lấy những đau khổ, vì con yếu đuối. Chúa chẳng cần phải hỏi xin con, con để Chúa tự do đến lấy lúc nào tùy ý Chúa.

4. Chúng ta thật xứng đáng phải chịu đau khổ
Khi suy ngắm về cuộc khổ nạn của Chúa, các thánh đều thốt lên: Lạy Chúa, đáng lẽ chính con mới là kẻ phải chịu những cực hình và nhục nhã đó, chính con phải bị treo lên cây Thánh giá chứ không phải Chúa, vì tội lỗi của con.

5. Thiên Chúa yêu thương và đã gánh hết đau khổ rồi
Vì vậy, con chắc chắn rằng, phần đau đớn nhất, nhục nhã ê chề nhất, Chúa đã nhận rồi, Chúa đã gánh thay tất cả rồi, chúng ta chỉ phải chia tí ti bằng cái móng tay những điều chúng ta xứng đáng phải chịu vì tội lỗi và sự vô ơn của chúng ta đối với Tình thương của Thiên Chúa. Các thánh đều nói như thánh Têrêsa HĐGS: Chúa ban Thánh giá, Chúa sẽ ban sức chịu đựng. 

Vì vậy, trong đau khổ, Mẹ Maria dạy con thưa lên rằng: Lạy Chúa, vì tội lỗi và sự vô ơn của con, con chỉ đáng Chúa đuổi con ra khỏi Thánh Nhan, nhưng Chúa đã tha thứ cho con và đã chịu đau khổ để đền thay cho chúng con. Con cám ơn Chúa vì những đau khổ con phải chịu, vì con tin chắc rằng Chúa biết con yếu đuối và thương xót con đã ban cho con đau khổ vừa sức mọn của con mà thôi.

6. Vì Tình Thương

Thánh Catarina Siena nói: Nên giống Chúa thôi thì tôi vẫn thấy chưa đủ, tôi còn muốn nên một với Người. 

Lời Thánh Tê rê sa HĐGS gửi chị gái mình cũng là lời Người âu yếm nói với chúng ta:

Thân ái thăm Chị Céline,

Chúa Giêsu giới thiệu với Chị cây thánh giá – một thánh giá rất nặng! Chị run sợ không thể vác mà không sinh ốm yếu. Sao lại khiếp thế? Bạn Chí Ái chúng ta, trên đường lên núi Sọ, đã phải ngã lăn xuống đất ba lần, sao chúng ta không học Bạn Thánh?

Ơn biệt đãi Chúa ban đấy. Khi người yêu chúng ta lắm thường hay gửi cho chúng ta sự đau đớn nhiều. Than ôi! Cuộc đời để ngợi khen Chúa thiết tưởng cũng còn chóng vắn. Chúa ban ơn cho chị em ta như ban cho những vị đại thánh. Không biết cái lập trường yêu thương của Chúa muốn định gì nơi linh hồn chị em ta? Đó là một bí quyết mà sau lên Quê thật ta mới hiểu: khi ấy Chúa sẽ lau mắt chúng ta khô ráo mọi hạt lệ sầu (Kh 21,4).

Nay chúng ta chẳng còn hy vọng gì ở thế gian; những buổi sáng mát dịu đã qua đi hết (St. Jean de la Croix), chúng ta chỉ còn đau khổ và đau khổ! Phận ấy ai chẳng thèm! Khéo mà Thiên thần Sêraphim trên trời cũng ghen tỵ hạnh phúc chị em ta.

Trước đây mấy ngày, em đọc nơi bà Swetchine gặp một câu văn rất hay: Cam lòng chịu cũng còn khác thánh ý Chúa, tựa hồ sự khác nhau giữa hợp nhất và duy nhất: trong hợp nhất, người ta còn là hai; trong duy nhất người ta chỉ là một.

Hay! Nhất định chúng ta duy nhất với Chúa, duy nhất ngay từ đời này và vì thế, chúng ta phải biết vui lòng chịu hơn là cam lòng chịu: cười ôm ngay lấy thánh giá.

7. Nếu Chúa bỏ rơi chẳng nâng đỡ

Như các môn đệ ở trên thuyền gặp sóng to gió lớn mà Chúa ngủ. Con nghĩ rằng khi chúng ta gặp đau khổ mà Chúa bỏ rơi, Chúa cũng đang ngủ đấy thôi. Mẹ cũng đang ngủ đấy thôi. Nếu chừng nào sức yếu đuối của chúng ta còn chịu đựng được, VÌ YÊU MẾN CHÚA, chúng ta hãy cam lòng chịu đựng một mình để Chúa được ngủ. 

Bởi vì Chúa và Mẹ Maria, các Ngài luôn luôn đáng mến, luôn luôn đáng yêu. Dù chúng ta không cảm thấy yêu mến nữa, nhưng chúng ta cũng hãy thưa lên: Lạy Chúa, con yêu mến Chúa; lạy Mẹ Maria, con yêu mến Mẹ, vì Chúa và Đức Mẹ luôn luôn đáng được mến yêu.

Còn nếu chẳng chịu đựng được nữa, thì Chúa Giê su dạy con thưa lên như các Chiến Dịch Cầu Nguyện dạy: Dâng Hi sinh đau khổ và Lời Nguyện:

"Lạy Chúa Giê su, xin nhận lấy nỗi đau khổ đang quá sức chịu đựng của con và thực thi Thánh Ý Chúa".

Tu Sĩ Hèn Mọn

Đăng nhận xét

0 Nhận xét