Gương Sáng

header ads

Điều rất quan trọng cho phần rỗi linh hồn!

Một lời chúng con khẩn xin quý bà con, vì lợi ích linh hồn của quý vị rằng: trước khi xưng tội, quý bà con hãy đọc ít nhất là 5 kinh Kính Mừng thật chậm hoặc một chuỗi Mân Côi để xin Mẹ Maria dọn mình cho xưng tội. Mẹ Maria sẽ làm cho chúng ta những việc bác ái sau:
- Mẹ Maria, nhờ Chúa Thánh Thần là Đấng bao trùm Mẹ, sẽ soi sáng cho chúng ta TẤT CẢ các tội lỗi và THIẾU SÓT về đức bác ái, bổn phận và cả những gì làm trái với Lời Chúa dạy, mà tự chúng ta xét mình có thể sẽ quên sót rất nhiều.
- Mẹ Maria, như một bà mẹ, sẽ mặc cho chúng ta sự khiêm nhường của Mẹ, tự nhận đó là tội lỗi và ban cho chúng ta một lòng thống hối chân thành.
- Mẹ Maria, thánh Phê rô Đamiano gọi Mẹ là thang mây nối trời với đất. Ngài viết: "Thiên Chúa đã từ trời xuống đất qua thang Maria, để loài người cũng được trèo thang đó mà bỏ đất lên trời". Nhờ thang Maria, tội nhân mới nhìn thấy được tình thương tha thứ của Thiên Chúa, như Phê rô xưa nhìn thấy ánh mắt Chúa mà khóc lóc ăn năn tội mình.
Tắt lại, nhờ Mẹ Maria, chúng ta chắc chắn được lãnh nhận một Bí Tích Hòa giải đã THÀNH

Trong truyện thánh Gioan Maria Vianey, có nhiều người đi xưng tội mà vẫn sa hỏa ngục, vì họ không có lòng ăn năn thống hối cách trọn. Những linh hồn đó giống như Giuđa, có ám ảnh về tội mình nhưng không thể thống hối được.

Có lẽ cách này cách khác, nhiều lần vì không có Mẹ trợ giúp, chúng ta có thể đã tiến đến tòa giải tội mà không ăn năn và cũng không thống hối cách trọn, vì vậy Bí Tích Hòa giải đó không thành.

Một hình ảnh trong Cựu ước nhắc chúng ta nhớ tới việc Hòa giải cùng Thiên Chúa và được Thiên Chúa chúc phúc.

Trong Sách Sáng Thế, bà Rebecca có hai con trai với ông Isaac là Exau và Giacop. Giacop là em của Exau và tượng trưng cho những linh hồn được ơn tiền định. 

"Ê-xau là người thạo nghề săn bắn, chuyên rong ruổi ngoài đồng; còn Gia-cóp thì trầm tĩnh, chỉ sống ở lều.Ông I-xa-ác thương Ê-xau vì ông thích ăn thịt rừng, còn bà Rê-bê-ca thì thương Gia-cóp." (St 25, 27-28).
Exau bán quyền trưởng nam cho Giacop vì một bát cháo đã tiên báo việc Giacop đoạt quyền trưởng nam và được lời chúc phúc. Hơn nữa, Exau làm cho bà Rebecca buồn lòng vì những người con dâu dân ngoại. Exau là hình ảnh những người con làm cho Mẹ Maria buồn lòng vì ảnh hưởng bởi những lạc thuyết của lạc giáo mà sống xa rời Mẹ. 

"Ông I-xa-ác đã già, mắt ông loà không trông thấy nữa Ông bèn gọi Ê-xau, con trai lớn của ông, ông nói: "Con ơi! " Cậu thưa: "Dạ, con đây." Ông nói: "Con thấy không, cha già rồi, không biết chết ngày nào. Bây giờ con hãy lấy khí giới của con, ống tên và cây cung của con, ra đồng săn thú cho cha. Con hãy làm cho cha một món ăn ngon như cha thích, rồi đem đến cho cha ăn, để cha đích thân chúc phúc cho con trước khi chết." Đang khi ông I-xa-ác nói với Ê-xau, con trai ông, thì bà Rê-bê-ca nghe được. Ê-xau đi ra đồng để săn thú mang về.

Bà Rê-bê-ca nói với ông Gia-cóp, con trai bà: "Này, mẹ vừa nghe cha con nói với anh con rằng:"Con hãy đem thịt rừng về cho cha và làm cho cha một món ăn ngon, để cha ăn và chúc phúc cho con trước mặt ĐỨC CHÚA, trước khi cha chết." Giờ đây, con ơi, hãy nghe lời mẹ mà làm như mẹ dạy con. Con đến bầy súc vật bắt cho mẹ hai con dê đực non và mập; mẹ sẽ làm thành một món ăn ngon cho cha con như cha con thích. Con sẽ đem đến cho cha con và cha con sẽ ăn, để người chúc phúc cho con trước khi chết."

Gia-cóp nói với mẹ: "Mẹ coi, anh Ê-xau con thì lông lá, còn con thì nhẵn nhụi. Biết đâu cha con sẽ rờ con; con sẽ bị cha coi như một tên lừa gạt, và sẽ phải chuốc lấy lời nguyền rủa, thay vì được chúc phúc." Mẹ cậu bảo: "Con ơi, nếu con bị nguyền rủa, mẹ sẽ gánh cho; cứ nghe lời mẹ và đi bắt dê cho mẹ." Cậu đi bắt, đem lại cho mẹ, và mẹ cậu đã làm thành món ăn ngon như cha cậu thích.Bà Rê-bê-ca lấy áo của Ê-xau, con trai lớn của bà, áo sang nhất mà bà có ở nhà, và mặc cho Gia-cóp, con trai nhỏ của bà. Bà lấy da dê non mà bọc lấy tay và phần cổ nhẵn nhụi của cậu. Rồi bà đặt món ăn ngon và bánh đã làm vào tay Gia-cóp, con bà." (St 27, 1-17)

Và Giacop đã được cha chúc phúc vì ông Isaac sờ tay Giacop và ăn món ăn ngon thì tưởng đó là Exau.

Trong trình thuật Kinh Thánh này, rõ ràng Exau là người thạo nghề săn bắn, vì anh ta suốt ngày rong ruổi ngoài đồng. Nhưng cuối cùng, nhờ bà Rebecca, mà Giacop chỉ ở trong lều với mẹ, không thạo săn bắn như anh, lại được chúc phúc. Bà Rebecca CHUẨN BỊ MỌI SỰ CHO Giacop, Giacop chỉ việc "hãy nghe lời mẹ mà làm như mẹ dạy con". Bà lại còn hứa nếu Giacop bị nguyền rủa, thì bà sẽ gánh thay cho.

Giacop và Exau là hai hình ảnh báo trước. Exau tượng trưng cho những linh hồn tự cậy sức mình, vì được cha thương yêu hơn, lại thạo nghề săn bắn. Giacop tượng trưng cho những linh hồn ngoan ngoãn cậy trông vào Mẹ Maria, nên được Mẹ Maria chuẩn bị mọi sự cho cuộc giao hòa chúc phúc với Thiên Chúa, và đã được Thiên Chúa chúc phúc. Mọi sự ngăn trở mà Giacop lo lắng, bà Rebecca đã chuẩn bị cho cậu hết: bọc tay Giacop và đặt món ăn ngon và bánh đã làm vào tay Giacop. 

Hơn nữa, bà Rebecca tuy thương con nhưng dù sao cũng đã gạt ông Isaac. Phần Mẹ Maria, Mẹ là người luôn "đẹp lòng Thiên Chúa" (Lc 1), nên linh hồn qua tay Mẹ Maria chuẩn bị mà đến trước cuộc giao hòa với Thiên Chúa thì đẹp lòng Chúa mọi đàng. Vì Thiên Chúa cũng đã nhờ Mẹ Maria mà đến với nhân loại trước.

Vài lời chia sẻ cùng quý bà con, để chúng ta mỗi lần đến trước tòa giải tội, đều vui mừng vì chắc chắn Bí Tích Hòa giải của chúng ta đã thành. Xin quý bà con vì lòng yêu mến Chúa và các linh hồn chia sẻ cho nhiều người được biết. Vì nếu chúng ta đến với Chúa mà không ăn năn thật lòng, thì cũng giống như chúng ta xin lỗi nhưng không thấy cảm thấy có lỗi, xin lỗi nhưng không cảm thấy cần sửa.

Lời khẩn xin Mẹ Maria

Lạy Mẹ Maria, con xin dâng Mẹ đây linh hồn tội lỗi của con, xin Mẹ sửa soạn cho con để con đến trước mặt Chúa mà ý thức được thân phận tội lỗi và sự cùng khốn bất xứng của mình. Nếu khi nào đến trước mặt Chúa mà con lại như người Pharisiêu kia, nghĩ rằng: linh hồn con đã xứng đáng đứng trước mặt Chúa, thì xin Mẹ nhắc con nhớ dâng hồn xác con cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, đê Mẹ mặc cho con sự khiêm nhường của Mẹ, nhờ đó, Chúa mới có thể ban cho con Lòng Thương Xót Chúa. Amen.

Tu Sĩ Hèn Mọn

Đăng nhận xét

0 Nhận xét