Đức Khiết Tịnh của linh mục

Đức trinh khiết của một linh mục phải như thế nào: Đức trinh khiết là tất cả tài sản của linh mục và là một kho báu trong tay.
(Thánh Donbosco).

Đăng nhận xét

0 Nhận xét