BLANTERSWIFT101

Chỉ ca ngợi Chúa thôi mà tường thành sụp đổ

Thứ Hai, 10 tháng 7, 2017
Thiên Chúa đã dạy ông Giô suê ca ngợi để chiến thắng.

ĐỨC CHÚA phán với ông Giô-suê: "Hôm nay, Ta bắt đầu cho ngươi được nên cao trọng trước mắt toàn thể con cái Ít-ra-en, để chúng biết là Ta sẽ ở với ngươi như Ta đã ở với Mô-sê." (Gs 3,7).
Chiếm Giê-ri-khô

Giê-ri-khô đóng kín cổng thành, phòng thủ chống lại con cái Ít-ra-en: nội bất xuất, ngoại bất nhập. ĐỨC CHÚA phán với ông Giô-suê: "Xem đây! Ta nộp vào tay ngươi thành Giê-ri-khô, vua và các dũng sĩ của thành ấy. Các ngươi, tất cả những người tham chiến, các ngươi sẽ đi vòng quanh thành, đi chung quanh thành một lần; (các) ngươi sẽ làm như vậy sáu ngày. Bảy tư tế sẽ cầm bảy cái tù và bằng sừng cừu đi trước Hòm Bia. Ngày thứ bảy, các ngươi sẽ đi vòng quanh thành bảy lần, và các tư tế sẽ thổi tù và. Khi tù và bằng sừng cừu rú lên, khi các ngươi nghe tiếng tù và, thì toàn dân lớn tiếng hò reo xung trận. Bấy giờ tường thành sẽ sụp đổ tại chỗ; dân chúng ai nấy cứ thẳng trước mặt mình mà tiến lên."

Ông Giô-suê, con ông Nun, triệu tập các tư tế và nói với họ: "Các ông hãy khiêng Hòm Bia Giao Ước, và bảy tư tế phải cầm bảy tù và bằng sừng cừu đi trước Hòm Bia của ĐỨC CHÚA." Ông nói với dân: "Hãy tiến tới và đi vòng quanh thành; những người được võ trang hãy qua phía trước Hòm Bia của ĐỨC CHÚA." Điều đó đã xảy ra như ông Giô-suê đã nói với dân. Bảy tư tế cầm bảy tù và bằng sừng cừu qua phía trước nhan ĐỨC CHÚA, vừa đi vừa thổi; còn Hòm Bia Giao Ước của ĐỨC CHÚA thì đi sau họ. Quân tiên phong đi trước các tư tế đang thổi tù và. Quân hậu vệ đi theo sau Hòm Bia. Ai nấy bước đi theo tiếng tù và.

Trước đó ông Giô-suê đã ra lệnh này cho dân: "Anh em đừng hò reo xung trận, đừng để ai nghe thấy tiếng anh em, đừng hé môi nói ra lời nào, cho đến ngày tôi bảo anh em: Hãy hò reo xung trận! Bấy giờ, anh em mới hò reo xung trận."

Hòm Bia ĐỨC CHÚA đi vòng quanh thành, đi một vòng chung quanh, rồi ai nấy trở về trại và qua đêm tại đó. Sáng hôm sau, ông Giô-suê dậy sớm, và các tư tế khiêng Hòm Bia ĐỨC CHÚA. Bảy tư tế cầm bảy tù và bằng sừng cừu đi trước Hòm Bia ĐỨC CHÚA, vừa đi vừa thổi; quân tiên phong đi trước họ, và quân hậu vệ theo sau Hòm Bia ĐỨC CHÚA; ai nấy bước đi theo tiếng tù và.

Ngày thứ hai, họ đi vòng quanh thành một lần, rồi trở về trại. Họ làm như vậy sáu ngày. Ngày thứ bảy, họ dậy sớm khi hừng đông ló rạng, và đi vòng quanh thành bảy lần cùng theo một cách thức. Chỉ có ngày đó họ mới đi vòng quanh thành bảy lần. Đến lần thứ bảy, khi các tư tế thổi tù và, ông Giô-suê nói với dân: "Hãy hò reo xung trận, vì ĐỨC CHÚA đã nộp thành cho anh em."

Giê-ri-khô bị án tru hiến

"Thành và mọi sự trong thành sẽ bị án tru hiến để kính ĐỨC CHÚA, chỉ có cô kỹ nữ Ra-kháp và mọi người ở với cô trong nhà là sẽ được sống, vì cô đã giấu các sứ giả chúng ta sai đi. Tuy nhiên, anh em phải đề phòng án tru hiến, kẻo anh em bị án tru hiến vì lấy đồ vật nào trong số những gì bị án biệt hiến. Bằng không, anh em sẽ làm cho trại Ít-ra-en phải bị án tru hiến, và như thế anh em gây tai hoạ cho trại. Tất cả vàng bạc, mọi đồ đồng, đồ sắt sẽ được thánh hiến cho ĐỨC CHÚA, và được xung vào kho tàng của ĐỨC CHÚA."

Bấy giờ, dân hò reo xung trận, và người ta rúc tù và. Vừa nghe tiếng tù và, dân lớn tiếng hò reo xung trận, và tường thành sụp đổ tại chỗ. Dân chúng ai nấy cứ thẳng trước mặt mình mà tiến lên đánh thành, và đã chiếm được. Họ dùng lưỡi gươm mà thi hành án tru hiến mọi sự trong thành, từ đàn ông cho đến đàn bà, từ người trẻ cho đến người già, đến cả bò lừa và chiên cừu." (Gs 6,1-20).

- Tiếng tù và là lời ca ngợi trong các kinh nguyện, đặc biệt là Kinh Mân Côi, Kinh Lòng Thương Xót Chúa và Các chiến dịch cầu nguyện.
Kinh Mân Côi thực hiện lời tiên tri: "muôn đời sẽ khen Mẹ diễm phúc", ca ngợi "Đấng toàn năng đã làm cho Đức Trinh Nữ Maria những việc cao trọng" và ca ngợi các cuộc đời, sự sống và sự chết của Đấng Cứu Thế đã làm vì chúng ta.
Kinh Lòng Thương Xót ca ngợi tình thương của Thiên Chúa Cha khi hi sinh chính Con Một để cứu độ chúng ta.
Các Chiến Dịch Cầu Nguyện bao gồm rất nhiều lời ca ngợi và tạ ơn. Các chiến dịch cầu nguyện thay thế cho những lời cầu xin của chúng ta, chúng ta chỉ hay cầu xin chứ không hay ca ngợi Chúa. Chúa đã ban những Chiến Dịch Cầu Nguyện để dạy chúng ta ca ngợi, điều mà chúng ta không hay làm nếu tự cầu nguyện bằng lời lẽ của mình.

Án tru hiến của ma quỷ

Bằng lời cầu nguyện, thành trì của ma quỷ dựng nên chống lại con cái Thiên Chúa sẽ sụp đổ hoàn toàn.
Có người sẽ hỏi: Vì sao phải tru hiến hết những người trong thành không trừ một ai và cũng không được cất giấu tài sản của chúng. 
Đó là hình ảnh báo trước của đoàn quân ma quỷ sẽ bị những người tin tưởng nơi Chúa, mà Rất Thánh Đồng Trinh Maria là tiên phong, bởi lời cầu nguyện chúc tụng của mình, tận diệt hoàn toàn. Và của cải của ma quỷ là sự chết đời đời thì không được chiếm hữu.

Xin dạy con ca ngợi

Lạy Mẹ Maria, Thánh ý Thiên Chúa muốn Mẹ là gương mẫu tuyệt hảo để toàn thể thụ tạo noi theo và bắt chước. Thánh Tiến Sĩ Thiên Thần viết: "Hết thảy các thánh, vị nào cũng xuất chúng vì một nhân đức đặc biệt. Có vị chói chang trong đức khiêm nhu, có vị sáng ngời trong đức tuân phục, có vị lấp lánh trong hào quang đức ái. Nhưng Thánh Nữ Đồng Trinh Maria thì rực rỡ trong toàn thể các nhân đức, Mẹ là tấm gương huy hoàng toàn vẹn của hết mọi nhân đức cho ta soi nhìn".

Lạy Mẹ Maria, Kinh Ngợi Khen của Mẹ được toàn thể thụ tạo dùng để chúc tụng Chúa đến muôn ngàn đời. Vậy mà, Mẹ hãy nhìn xem đến con là một kẻ tội lỗi đáng thương không biết ca ngợi Chúa.

Đây con đã tận hiến cho Mẹ toàn thể con người con, tâm trí con, môi miệng con, trái tim con, tự do của con, thời gian của con, cuộc sống của con. Con là tài sản của Mẹ, xin Mẹ hãy làm cho con biết ca ngợi Chúa bằng tất cả những gì Chúa đã ban cho con. Khốn thay, là một kẻ tội lỗi khốn cùng, con đã kêu trách Chúa nhiều hơn là biết ơn và chúc tụng Chúa. Hoặc giả con có ca ngợi Chúa, thì chỉ là lời đầu môi chót lưỡi bất xứng biết bao. Xin Mẹ biến đổi con, xin Mẹ dạy bảo con biết ca ngợi như Mẹ.

Ôi Mẹ hay thương, Mẹ hãy nhìn xem sự bất xứng của con khi chúc tụng Mẹ bằng Lời Chào Thiên Thần nữa. Con hay đọc nó như một gánh nặng hơn là hân hoan chúc tụng Mẹ được đầy ơn phúc và ngợi khen những điều cao trọng Thiên Chúa làm nơi Mẹ. Con hay lải nhải hơn là chúc tụng Mẹ bằng những đặc ân và những phẩm chức rất cao trọng của Mẹ Thiên Chúa.

Xin Mẹ tha thứ cho con và dạy bảo con, bởi vì thay vì quỳ xuống và ca ngợi Mẹ như một Nữ Vương, thì con lại gà gật và coi Mẹ như một phụ nữ chẳng có giá trị gì. Bởi vì đến nói chuyện với người bình thường thì con lại không ngủ gật, nhưng chúc tụng Mẹ thì có đấy. Còn nữa, khi người ta nói với con rằng: Sao lại chúc tụng một người đàn bà, sao đọc có một kinh Lạy Cha mà những mười kinh Kính Mừng thì con đâm ra nghi ngờ việc sùng kính tốt lành nhất chỉ sau Thánh Lễ này. Ôi con thật ngu xuẩn và bất tín biết bao, vậy mà Mẹ đã cứu con để cho con được quý trọng và yêu mến việc sùng kính Kinh Mân Côi của Mẹ. Hỡi các bạn là những người yêu mến Mẹ Maria, đừng sợ khi người ta nói vinh quang quy cả về cho Mẹ, vì Mẹ Maria rất mực khiêm nhu sẽ không bao giờ nhận một chút vinh quang nào về cho mình. Ngay khi toàn thể thụ tạo cất lời ca ngợi Mẹ bằng Lời Chào Thiên Thần, thì Mẹ Maria sẽ cất lời chúc tụng Chúa như khi bà Elizabeth nói với Mẹ: "Em thật có phúc và người con em sinh ra được chúc phúc". Như vậy, tất cả vinh quang sẽ quy về Chúa là Đấng thực hiện những kì công nơi Mẹ. Và hàng lớp thành lũy của ma quỷ sẽ sụp đổ và chúng sẽ thua trận tan tác.

Mẹ xem, con thật phạm thượng và vô ơn với Mẹ biết bao. Sau tất cả những gì Mẹ đã làm cho con, sau hết mọi ơn lành nhờ Mẹ mà con mới nhận được và với tình thương Mẹ đã dành cho con. Tất cả những gì con dành cho Mẹ Maria và Chúa Giê su rất đáng mến, rất đáng yêu, là nguyên ủy hết mọi ơn lành của con là những lời kinh ngủ gật và sự bất tín của con dành cho Chúa và Mẹ.

Lạy Mẹ Maria là Mẹ con, xin Mẹ hãy nhận lấy những tội lỗi, bội bạc của con, xin dạy con an ủi Chúa, an ủi Mẹ bằng những lời chúc tụng tạ ơn xuất phát từ con tim hèn mọn của thụ tạo đã chịu hết mọi ơn lành từ Chúa của nó. Amen.

Kính Mừng Maria đầy ơn phúc + Đức Chúa Trời ở cùng Bà + Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ + và Giê su con lòng Bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria + Đức Mẹ Chúa Trời + Cầu cho chúng con + là kẻ có tội + khi nay + và trong giờ lâm tử. + Amen.
 Mỗi lần dừng nghỉ bằng thời gian vẽ một dấu +.

(Biên soạn lại theo ý tưởng của cuốn Quyền năng của lời ca ngợi).
Tu Sĩ Hèn Mọn.

Hãy chia sẻ cho chúng tôi những gì bạn đang suy nghĩ ...!