BLANTERSWIFT101

Tiên Tri giả không quỳ gối trước Chúa Giê su Thánh Thể

Thứ Ba, 18 tháng 7, 2017
GIÂY PHÚT LINH THIÊNG ĐOÀN CON CÁI TÔN THỜ MÌNH THÁNH CHÚA TRONG GIỜ CHẦU THÁNH THỂ - LỄ KÍNH MÌNH MÁU THÁNH CHÚA

➤ VÌ LÝ DO SỨC KHỎE NÊN ĐGH PHANXICO KHÔNG THỂ QUỲ GỐI TRƯỚC CHÚA GIÊ SU ĐƯỢC
avatar

- Thưa anh em, 
KINH THÁNH PHẢI ĐƯỢC ỨNG NGHIỆM ,
LỜI THÁNH THẦN đã dùng miệng Đavit để TIÊN BÁO VỀ YUĐA , 
KẺ ĐEM ĐƯỜNG CHO NHỮNG NGƯỜI BẮT CHÚA GIÊSU . (Cv 1,16)

- CẢ NGƯỜI THÂN TÍN , người tôi tin cậy, đã THƯỜNG ĂN BÁNH CỦA TÔI ,nó cũng HẤT GÓT LÊN CHỐNG LẠI TÔI . (Tv 41,10) 

- YÊRUSALEM , YÊRUSALEM ! Kẻ giết hại các tiên tri, và ném đá các người đã được sai đến cùng ngươi .
Đã bao lần TA MUỐN TỤ HỌP CON CÁI NGƯƠI LẠI , một thể như
GÀ MẸ THU HỌP GÀ CON DƯỚI CÁNH ..., mà CÁC NGƯƠI ĐÃ KHÔNG MUỐN !
Thì này, 
NHÀ CỦA CÁC NGƯƠI BỊ BỎ HOANG MẶC CÁC NGƯƠI .
Vì Ta bảo các ngươi : từ nay 
CÁC NGƯƠI SẼ CHẲNG THẤY TA , cho đến lúc các ngươi nói :
"CHÚC TỤNG ĐẤNG NHÂN DANH CHÚA MÀ ĐẾN". (Mt 23,37-39)

- Và xảy ra là KHI VÀO BÀN VỚI HỌ , 
Ngài cầm lấy bánh, chúc tụng, đoạn bẻ ra NGÀI TRAO CHO HỌ , thì mắt họ mở ra, và HỌ NHẬN BIẾT NGÀI... nhưng NGÀI ĐÃ BỎ HỌ MÀ BIẾN RỒI . (Lc 24,30-31)

- Lúc bấy giờ , sau miếng ăn , SATAN ĐÃ NHẬP VÀO Y .(Yn 17'27a)

- Bấy giờ Đức Giêsu phán bảo hắn :
"Xéo đi ! Satan ! Vì đã viết :
NGƯƠI PHẢI BÁI LẠY CHÚA , THIÊN CHÚA CỦA NGƯƠI , và chỉ THỜ PHƯỢNG MỘT MÌNH NGƯỜI ". (Mt 4,10

- Vì rằng HỌ ĐÃ BIẾT THIÊN CHÚA, họ lại đã KHÔNG TÔN VINH NGƯỜI NHƯ THIÊN CHÚA, hay KHÔNG TẠ ƠN NGƯỜI, nhưng họ đã ra HƯ LUỐNG TRONG CÁC SUY TƯỞNG CỦA HỌ, và LÒNG NGU MUỘI CỦA HỌ ĐÃ RA TỐI TĂM . (Rm 1,21)

00:29:00 GMT+7 Thứ Tư, 23 tháng 8, 2017
Hãy chia sẻ cho chúng tôi những gì bạn đang suy nghĩ ...!