BLANTERSWIFT101

Giáo Xứ Quỳ Rước Lễ trên lưỡi cung kính tại Trà Vinh

Thứ Ba, 12 tháng 9, 2017
Giáo xứ Bãi Xan, Trà Vinh

ĐÂY LÀ MỘT NÉT TRUYỀN THỐNG RẤT ĐẸP CÓ TỪ LÂU ĐỜI VÀ TỒN TẠI ĐẾN NGÀY NAY CỦA GIÁO XỨ BÃI XAN NÀY.
theo Fb
avatar

- Sẽ xảy ra là trong ngày ấy, mọi chỗ có ngàn gốc nho đáng giá ngàn bạc SẼ TRỞ THÀNH GAI DẠI CỎ HOANG . (Ys 7,23)

- Vì MƯỜI SÀO NHO KHÔNG ĐƯỢC MỘT THÙNG RƯỢU , MỘT QUẢY LÚA GIÔNG KHÔNG ĐƯỢC MỘT GIẠ LÚA MÙA . (Ys 5,10)

- Và xảy ra là KHI VÀO BÀN VỚI HỌ , NGÀI CẦM LẤY BÁNH , chúc tụng, đoạn bẻ ra NGÀI TRAO CHO HỌ , thì mắt họ mở ra, và NHẬN BIẾT NGÀI ... nhưng NGÀI ĐÃ BỎ HỌ MÀ BIẾN RỒI . (Lc 24,30-31

- Và Đức Giêsu nói : "AI RỜ ĐẾN TA ?"
Ai nấy đều chối cả, Phêrô mới nói : "Thưa Thầy, DÂN CHÚNG DỒN DẬP LẠI CHEN PHẢI THẦY ĐÓ !" (Lc 8,45)

- Nhưng KẺ PHẠM ĐẾN TA là TỰ HẠI CHÍNH MÌNH , TẤT CẢ NHỮNG KẺ GHÉT TA ĐỀU YÊU MẾN CÁI CHẾT . (Cn 8,36)

- Các ngài nghĩ sao ? Đáp lại, họ tuyên bố :"NÓ CAN ÁN CHẾT !" (Mt 26,66)

- Ta biết : ÁN XỬ THIÊN CHÚA TUYÊN THEO LẼ THẬT trên NHỮNG KẺ LÀM ĐIỀU NHƯ VẬY . (Rm 2,2)

- Thấy mình KHÔNG ẨN TRỐN ĐƯỢC , người phụ nữ RUN RẨY ĐẾN SẤP MÌNH LẠY NGÀI , thú ra trước mặt toàn dân VÌ LÝ DO GÌ MÌNH ĐÃ RỜ ĐẾN NGÀI . (Lc 8,47a-c)

- Cho nên dân Ta phải đi đày, bởi KHÔNG HIỂU BIẾT , và THẾ GIÁ KIỆT SỨC VÌ ĐÓI ! LÊ DÂN KHÔ QUEO VÌ KHÁT ! (Ys 5,13)

- "BÁNH SỰ SỐNG CHÍNH LÀ TA ! AI ĐẾN VỚI TA SẼ KHÔNG HỀ ĐÓI ,
và KẺ TIN VÀO TA SẼ KHÔNG HỀ KHÁT BAO GIỜ ! (Yn 6,35)

- Nhưng kẻ nào MỘT LẦN ĐÃ UỐNG NƯỚC TA SẼ BAN , thì ĐỜI ĐỜI SẼ KHÔNG KHÁT NỮA ;
Nhưng NƯỚC TA SẼ BAN CHO NÓ SẼ NÊN MẠCH SUỐI TRONG NÓ
CÓ NƯỚC VỌT ĐẾN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI ". (Yn 4,14)

- Yave các cơ binh phán thế này :
NGƯƠI HÃY HỎI CÁC TƯ TẾ VỀ MỘT NỐ LUẬT , mà rằng :
Giả như có người nào ĐEM THEO THỊT THÁNH nơi vạt áo, và ĐỤNG VẠT ÁO vào bánh, vào canh, vào rượu, vào dầu, các thứ ấy CÓ HOÁ THÀNH CỦA THÁNH KHÔNG ?"
Các tư tế đã đáp lại và nói : "KHÔNG".
Haggai lại nói : "NẾU NGƯỜI MẮC UẾ TẠP vì thây ma mà ĐỤNG VÀO BẤT CỨ VẬT NÀO NHƯ THẾ , VẬT ẤY CÓ RA NHƠ UẾ KHÔNG ?"
Các tư tế đã đáp lại và nói :
"NÓ SẼ RA NHƠ UẾ!"
Bấy giờ Haggai lên tiếng và nói :
"CŨNG VẬY VỀ DÂN ẤY !* Cũng vậy về quốc gia ấy TRƯỚC NHAN TA - Sấm của Yave -. Cũng vậy về MỌI VIỆC DO TAY CHÚNG , và ĐIỀU GÌ CHÚNG DÂNG ĐỀU LÀ NHƠ UẾ !" (Hg 2,11-14)

- Đức Giêsu đáp lại và bảo ông :
"ÔNG LÀ BẬC LÀM THẦY CỦA ISRAEL , MÀ ĐIỀU ẤY ÔNG LẠI KHÔNG BIẾT ?" (Yn 3,10)

- Chúng là những kẻ biết án của Thiên Chúa là :
NHỮNG KẺ LÀM THẾ THÌ ĐÁNG PHẢI CHẾT , thế mà
CHẲNG NHỮNG CHÚNG LÀM ,
CHÚNG LẠI CÒN TÁN THÀNH NHỮNG KẺ LÀM NHƯ VẬY ! (Rm 1,22)

- Vì rằng HỌ ĐÃ BIẾT THIÊN CHÚA, họ lại đã KHÔNG TÔN VINH NGƯỜI NHƯ THIÊN CHÚA, hay KHÔNG TẠ ƠN NGƯỜI, nhưng họ đã ra HƯ LUỐNG TRONG CÁC SUY TƯỞNG CỦA HỌ, và LÒNG NGU MUỘI CỦA HỌ ĐÃ RA TỐI TĂM . (Rm 1,21)

- Khiến CHÚNG BỊ LÊN ÁN ,
HẾT THẢY NHỮNG KẺ KHÔNG TIN SỰ THẬT , nhưng ĐÃ HƯỞNG ỨNG THEO ĐÀNH BẤT CHÍNH . (2Th 2,12)

- Vì Ta bảo các ngươi : Nếu ĐỨC CÔNG CHÍNH CỦA CÁC NGƯƠI KHÔNG DƯ DẬT HƠN KÝ LỤC VÀ BIỆT PHÁI ,
Các ngươi SẼ KHÔNG VÀO ĐƯỢC NƯỚC TRỜI . (Mt 5,20)

08:26:00 GMT+7 Thứ Tư, 13 tháng 9, 2017
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
avatar

- Khốn cho các ngươi , Ký lục và Biệt phái giả hình , vì CÁC NGƯƠI KHÓA NƯỚC TRỜI CHẬN NGƯỜI TA LẠI ! CÁC NGƯƠI SẼ CHẲNG VÀO ĐÃ RỒI , mà NHỮNG KẺ MUỐN VÀO , CÁC NGƯƠI CŨNG CHẲNG ĐỂ CHO VÀO. (Mt 23'13)

- Nhưng các ngươi , CÁC NGƯƠI ĐÃ ĐI TRẬT ĐƯỜNG .
CÁC NGƯƠI ĐÃ LÀM CHO LẮM NGƯỜI TRỢT NGÃ VÌ LỜI CHỈ GIÁO .
CÁC NGƯƠI ĐÃ PHÁ HOẠI GIAO ƯỚC LÊVI - Yave các cơ binh đã phán . (Ma 2'8)

- Làm sao các ngươi dám nói : "CHÚNG TÔI LÀ HẠNG KHÔN NGOAN , CHÚNG TÔI CÓ LUẬT CỦA YAVE ? Đã hẳn đó là LỜI XẢO TRÁ DO CÁI BÚT NGUỴ TẠO CỦA HÀNG KÝ LỤC* LÀM RA . (Yr 8,8)
*8 Ký lục đây là CÁC TƯ TẾ , THỤ UỶ TRUYỀN THỐNG . Họ đã làm sai chậy ĐẠO GIAO ƯỚC , dựa trên SẲN SÀNG VÂNG NGHE LỜI YAVE .
Lời nói đây là CÔNG VIỆC CỦA TIÊN TRI có trách nhiệm GIỮ ISRAEL TRỌN LỀ LỐI CHÂN CHÍNH CỦA ĐẠO GIAO ƯỚC .

- CÁC NGƯƠI LÀ MUỐI CHO ĐỜI . Nếu muối ra dại, thì lấy gì muối nó lại ? KHÔNG CÒN ÍCH GÌ , chỉ có việc ĐỔ RA NGOÀI CHO NGƯỜI TA DẪM ĐẠP ĐI THÔI . (Mt 5,13)

- Các đồ lỡi ngươi dùng làm của cúng , ngươi sẽ LẤY MUỐI MÀ MUỐI NÓ LẠI và ngươi sẽ không để lỡi cúng của ngươi THIẾU MUỐI GIAO ƯỚC* CỦA THIÊN CHÚA CỦA NGƯƠI : ngươi sẽ tiến dâng MUỐI VỚI MỌI ĐỒ LỠI CỦA NGƯƠI . (Lv 2,13)
*13 Người ta cho muối có giá trị thanh luyện . Người ta dùng muối, nơi người Assur, trong tế tự và nơi người du mục, trong các buổi ăn thân tình hay giao ước , do đó có thành ngữ "GIAO ƯỚC MUỐI" để diễn tả tính cách VỮNG BỀN CỦA GIAO ƯỚC GIỮA THIÊN CHÚA VÀ DÂN NGƯỜI .

- Phàm ai XÔNG TỚI TRƯỚC* mà KHÔNG LƯU LẠI TRONG GIÁO HUẤN CỦA ĐỨC KITO , tất KHÔNG CÓ THIÊN CHÚA . Kẻ nào LƯU LẠI TRONG GIÁO HUẤN kẻ ấy được CÓ CHA VÀ CON . (2Yn,9)
* Xông tới trước : Tức là VƯỢT RA NGOÀI GIÁO HUẤN CỦA CÁC TÔNG ĐỒ bằng những SUY TƯỞNG VIỂN VÔNG SAI LẠC . Tín hữu phải HẾT SỨC ĐỀ PHÒNG để giữ TINH TOÀN ĐỨC TIN CÁC TÔNG ĐỒ ĐÃ TRUYÊN DẠY.

08:29:00 GMT+7 Thứ Tư, 13 tháng 9, 2017
avatar- Yave thấy ông tạt qua ĐỂ NHÌN XEM , và Thiên Chúa gọi ông từ giữa bụi gai mà rằng : "MÔSÊ ! MÔSÊ !" Ông thưa : "NÀY TÔI ĐÂY !"
Và Người phán : "CHỚ LẠI GẦN ! Cởi dép khỏi chân ngươi đi vì
CHỖ NGƯƠI ĐANG ĐỨNG LÀ THÁNH ĐỊA ĐÓ !" (Xh 3,4-5)

- Ngươi sẽ VẠCH RANH GIỚI xung quanh cho dân*, mà rằng :
HÃY GIỮ MÌNH , đừng lên núi và đụng đến ven bờ :
PHÀM AI ĐỤNG ĐẾN NÚI TẤT BỊ XỬ TỬ . (Xh 19,12)
*Vạch ranh giới xung quanh cho dân : SIÊU VIỆT và THÁNH THIỆN KHÔNG BAO GIỜ TÁCH LÌA NHAU và sự
THÁNH THIỆN đòi phải được TÁCH KHỎI PHÀM TỤC ...
Quan niệm thánh thiêng sơ khởi này hàm ẩn lời giáo huấn liên tục về
SỰ CAO CẢ VÔ PHƯƠNG ĐẠT ĐÁO và
SỰ UY NGHI ĐÁNG KÍNH SỢ CỦA THIÊN CHÚA .

- Chúng sẽ chỉ giáo cho dân Ta hay,
THÁNH và TỤC KHÁC BIỆT LÀM SAO , và dạy cho nó biết NHƠ SẠCH PHÂN MINH . (Ez 44,23)

- Các tư tế của nó đã HÀNH HUNG* LỀ LUẬT CỦA TA , và coi CÁC VẬT THÁNH CỦA TA NHƯ ĐỒ DUNG TỤC ; chúng đã KHÔNG PHÂN TÁCH GIỮA THÁNH VÀ TỤC , không dạy cho biết NHƠ VÀ SẠCH KHÁC NHAU THẾ NÀO ; chúng đã nhắm nghiền mắt lại để khỏi thấy các Hưu lễ của Ta ; vì vậy
TA ĐÃ BỊ Ố DANH Ở GIỮA CHÚNG . (Ez 22,26)
*Hành hung : Tiếng mạnh để nói lên sự TỰ TIỆN THAO TÚNG TRÊN LUẬT THÁNH ...

- TIÊN TRI TUYÊN SẤM NHÂN DANH GIAN TÀ, TƯ TẾ THÌ TỰ TIỆN DẠY ĐƯỜNG ĐẠO LÝ , dân ta ưa thích như thế, nhưng CÁC NGƯƠI SẼ LÀM GÌ MỘT KHI VẬN CÙNG ĐẾN NƠI ?. (Yr 5,31)

- Các ngươi sẽ làm gì vào ngày viếng thăm , KHI TAI HOẠ TỪ XA ẬP ĐẾN ?
VỚI AI , CÁC NGƯƠI SẼ TRỐN CHẠY CẦU CỨU ? Và vinh sang của các ngươi các ngươi sẽ ký thác nơi nào ? (Ys 10,3)

- CHÚNG SẼ GIỮ ĐIỀU TA TRUYỀN GIỮ kẻo
CHUỐC LẤY TỘI VÌ ĐIỀU ẤY MÀ CHẾT , bởi đã làm
UẾ TỤC CỦA THÁNH : TA LÀ YAVE , ĐẤNG ĐÃ TÁC THÁNH CHÚNG . (Lv 22,9)

- Đừng tưởng TA ĐẾN ĐỂ BÃI BỎ LỀ LUẬT hay các tiên tri :
TA ĐẾN KHÔNG PHẢI ĐỂ BÃI BỎ , mà là ĐỂ LÀM TRỌN .
Quả thật Ta bảo các ngươi,
TRƯỚC KHI TRỜI ĐẤT QUA ĐI , thì MỘT CHẤM MỘT PHẾT CŨNG KHÔNG QUA KHỎI LỀ LUẬT , trước khi MỌI SỰ THỰC ĐÃ XẢY RA . (Mt 5,17-18)

- Vì PHẠM ĐẾN LUẬT CỦA THIÊN CHÚA ĐÂU PHẢI CHUYỆN ĐÙA , đó là điều thời gian tiếp sau sẽ minh chứng . (2M 4,17)

- KẺ NÀO PHẠM LUẬT MÔSÊ ,
TẤT PHẢI CHẾT , không được dung thứ, theo chứng của hai hay ba người , thế thì anh em thử nghĩ xem ,
CÒN ĐÁNG PHẢI CHỊU MỘT HÌNH PHẠT DỮ DẰN HƠN GẤP MẤY ,
KẺ ĐÃ CHÀ ĐẠP CON THIÊN CHÚA , đã kể
MÁU GIAO ƯỚC ĐÃ TÁC THÁNH MÌNH DƯỜNG ĐỒ PHÀM TỤC . (Hr 10,28-29)

- HÃY TRỞ LẠI , HỠI CON CÁI ISRAEL , với
ĐẤNG CÁC NGƯƠI ĐÃ PHẢN BỘI THÂM SÂU . (Ys 31,6)

- HÃY QUAY LẠI VỚI TA , HÒNG ĐƯỢC CỨU THOÁT , hỡi mút cùng cõi đất hết thảy !
VÌ CHÍNH TA LÀ THIÊN CHÚA , không ai khác nữa !
TA LẤY MÌNH TA , TA THỀ , tự miệng Ta xuất ra điều đức nghĩa , lời sẽ không hề phải hối - là :
TRƯỚC MẶT TA , MỌI GỐI SẼ QUÌ LẠY , MỌI MIỆNG LƯỠI SẼ TUYÊN THỆ . (Ys 45,22-23)

- Quân DẪN ĐÀNG MÙ QUÁNG !
Các ngươi gạn lọc con muỗi, nhưng lại NUỐT CHỬNG CON LẠC ĐÀ ! (Mt 23,24)

- VẬY NHỮNG THỜI VÔ TRI , THIÊN CHÚA BỎ QUA KHÔNG CHẤP - BÂY GIỜ NGƯỜI LOAN BÁO CHO NHÂN LOẠI là
MỌI NGƯỜI MỌI NƠI PHẢI HỐI CẢI . (Cv 17'30)

08:42:00 GMT+7 Thứ Tư, 13 tháng 9, 2017
Hãy chia sẻ cho chúng tôi những gì bạn đang suy nghĩ ...!