Cách ăn mặc và tư thế đọc Sách Thánh trong Thánh Lễ tại Nguyện Đường Giáo Xứ Holy Child thuộc Úc Châu - Sứ Điệp Chúa Đến

Cầu Nguyện:

Mô_tả

Thứ Tư, 11 tháng 10, 2017

Cách ăn mặc và tư thế đọc Sách Thánh trong Thánh Lễ tại Nguyện Đường Giáo Xứ Holy Child thuộc Úc ChâuNguồn tin: http://www.binhgia.org/2013/10/ong-huong-binh-gia-victoria-mung-le-bon.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Hãy chia sẻ cho chúng tôi những gì bạn đang suy nghĩ ...!