BLANTERSWIFT101

Cầu nguyện 26/10/2017: Xin Bà Con đọc 1 Kinh Lạy Cha cầu cho Anh Augustino Thịnh được ơn hoán cải. Xin cám ơn

Thứ Năm, 26 tháng 10, 2017
Cầu nguyện 26/10/2017: Xin Bà Con đọc 1 Kinh Lạy Cha cầu cho Anh Augustino Thịnh được ơn hoán cải. Xin cám ơn

Hãy chia sẻ cho chúng tôi những gì bạn đang suy nghĩ ...!