Gương Sáng

header ads

Cầu nguyện 26/10/2017: Xin Bà Con đọc 1 Kinh Lạy Cha cầu cho Anh Augustino Thịnh được ơn hoán cải. Xin cám ơn

Cầu nguyện 26/10/2017: Xin Bà Con đọc 1 Kinh Lạy Cha cầu cho Anh Augustino Thịnh được ơn hoán cải. Xin cám ơn

Đăng nhận xét

0 Nhận xét