BLANTERSWIFT101

Khi Tín Lý trong Kinh Thánh bị sửa đổi chỉ có những ai thực sự có ơn phân định mới có thể hiểu được Sự Thật

Thứ Sáu, 27 tháng 10, 2017
"Hỡi các con thân yêu của Mẹ, bộ mặt Giáo Hội của Con Mẹ trên thế giới sẽ thay đổi đến nỗi người ta không còn có thể nhận ra và Giáo Hội của Con Mẹ sẽ bị thay thế bằng một tổ chức vốn không thuộc về Người. Hàng loạt những sự thay đổi sẽ diễn ra khi những Giáo Huấn của Con Mẹ bị đảo lộn hoàn toàn và bị thay thế bằng những thứ giáo điều dối trá của thế giới trần tục."

"Các con không bao giờ có thể tách ra một phần của Lời Người hoặc một phần của Kinh Thánh để loại bỏ đi và chạy theo những điều mà các con cảm thấy thoải mái." - SST Thứ tư ngày 13 tháng 8 năm 2014, lúc 14:39

"Khi tất cả những biến động bùng nổ và khi mà Tín Lý trong Kinh Thánh bị người ta sửa đổi và được bày ra cho nhân loại như là chân thật thì chỉ có những ai thực sự có ơn phân định mới có thể hiểu được Sự Thật." - SST Thứ tư ngày 13 tháng 8 năm 2014, lúc 14:39

"Các con không bao giờ được phép để cho những sự dối trá ảnh hưởng đến những điều mà Thánh Tử của Mẹ đã truyền dạy các con, vì Thánh Tử của Mẹ không bao giờ xa rời Lời Người đã được viết ra, và Người sẽ không bao giờ từ bỏ Lời Người." - SST Chúa Nhật ngày 25 tháng 1 năm 2015, lúc 14:40
Hãy chia sẻ cho chúng tôi những gì bạn đang suy nghĩ ...!