BLANTERSWIFT101

Nhân loại đang đói khát Sự Thật trong Lời Ta

Thứ Bảy, 14 tháng 10, 2017
Thứ ba ngày 17 tháng 6 năm 2014, lúc 22:23
Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Đạo Binh Còn Sót Lại của Ta đã quy tụ lại hết sức đông đảo và đang ở rải rác khắp mọi nơi trên thế giới. Những kẻ thuộc về Ta nhận biết Ta và nhờ vào Quyền Năng của Chúa Thánh Thần, Ta đã tỏ mình ra qua Sức Mạnh của Lời Ta trong những Thông Điệp Thánh Thiêng này.
Lời Ta sẽ nhanh chóng lôi kéo đến với Ta những người được ban Ơn Chúa Thánh Thần. Vì những linh hồn này sẽ không còn nghi ngờ gì nữa. Nhờ Lời Ta, Chúa Thánh Thần sẽ lôi kéo những người còn nhiều miễn cưỡng và trong khi họ còn không biết chắc liệu có phải là Ta, Chúa Giêsu Kitô, Đấng tha thiết kêu gọi họ đáp lại Lời Mời Gọi của Ta, thì họ sẽ đến với Ta với sự dè dặt. Cuối cùng thì họ cũng sẽ hoàn toàn đón nhận Ta. Và rồi cũng có những người tin vào Ta nhưng lại không nhìn nhận rằng Ta mời gọi họ. Cuối cùng thì họ cũng sẽ đáp lại Lời Mời Gọi của Ta. Nhưng Lời Mời Gọi của Ta là gì? Có phải chỉ là để chứng tỏ về Ta? Không, việc chứng tỏ về Ta là không cần thiết. Lời Mời Gọi của Ta là để quy tụ các con và để chuẩn bị cho các con, nhờ đó tất cả mọi Kitô hữu sẽ trợ giúp Ta trong công cuộc của Ta để cứu rỗi nhân loại. Chính nhờ những môn đệ yêu dấu của Ta mà Ta có thể thực hiện được nhiều điều.
Sứ Vụ của Ta là để cứu rỗi nhiều linh hồn và Ta sẽ thực hiện điều này nhờ vào ý chí tự do của nhân loại. Thánh Ý của Thiên Chúa là để ban sự sống và dẫn đưa tất cả con cái Thiên Chúa vào trong sự Bảo Vệ của Người. Nhờ Thánh Ý của Thiên Chúa mà tất cả mọi linh hồn được cứu, nhưng con đường dẫn đến Ơn Cứu Rỗi Đời Đời lại tùy thuộc vào ý chí tự do mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại. Chính nhờ ý chí tự do của các con mà các con có thể quyết định cho tương lai của các con. Các con sẽ không bị ép buộc để đón nhận Lòng Thương Xót của Thiên Chúa nhưng các con sẽ được mời gọi để theo Ta. Ta cũng không bao giờ buộc các con phải theo Ta, vì đây là quyền của các con – quyền đối với ý chí tự do của các con – vì các con phải quyết định cho chính bản thân về những gì các con muốn.
Một số người sẽ quyết định một cách khôn ngoan, vì họ nhận biết những gì Ta ban, con đường dẫn đến Sự Thật – con đường dẫn đến Sự Sống Đời Đời. Một số người sẽ quyết định một cách thiếu khôn ngoan và đi vào con đường lầm lạc. Họ sẽ quyết định sai vì họ không hiểu được Sự Thật, Lời của Thiên Chúa. Họ sẽ để cho sức cám dỗ khủng khiếp về của cải vật chất, những ham muốn và những lạc thú lôi kéo họ ra khỏi Ta. Họ không tin vào sự sống đời sau và không hề thống hối vì những tội lỗi mà họ mắc phạm khi thỏa mãn những ham muốn ích kỷ của chính bản thân họ. Tuy nhiêu, nếu họ được tỏ cho thấy Sự Thật và được người khác thúc đẩy để lắng nghe Lời Chúa và lắng nghe Lời Hứa của Ta về tương lai, thì họ sẽ thay đổi. Nhờ vào Ơn Hoán Cải, họ có thể được cư ngụ trong Vương Quốc của Ta.
Vì thế Lời Mời Gọi của Ta là hãy thúc đẩy tất cả các linh hồn tìm kiếm Sự Thật. Qua ý chí tự do của họ – và phải là quyết định của chính họ – họ sẽ để cho Ta, Chúa Giêsu yêu dấu của họ, cứu vớt họ. Giờ đây Ta kêu gọi tất cả các Kitô hữu hãy mang lấy binh giáp của các con và hãy tiến lên để trợ giúp Ta quy tụ tất cả những linh hồn đang lầm lạc và tản mác. Nhờ sự trợ giúp của các con, Ta có thể thúc đẩy tất cả các linh hồn thuộc mọi tín ngưỡng, sắc tộc và màu da đến với Ta. Khi các con đến với họ, Ta sẽ bảo bọc các con trong những Ân Sủng trọng đại của Chúa Thánh Thần để các con thành công và mang về cho Ta những linh hồn lầm lạc mà Ta mong mỏi từng giây từng phút.
Thánh Ý của Thiên Chúa là để cứu tất cả mọi người. Nhưng chính ý chí tự do của nhân loại, khi nhân loại quyết định đến với Vòng Tay của Ta, bằng chính sự chọn lựa của họ, mà nhờ đó Thánh Ý Thiên Chúa mới được hoàn tất như đã định. Hỡi tất cả các con, hãy dấn thân và hãy truyền dạy Sự Thật trong Phúc Âm. Nhân loại đói khát Sự Thật trong Lời Ta. Nhân loại không còn được dạy bảo về Lời Ta theo đúng cách thức cần phải có. Nhân loại phải được ban cho Sự Thật – chính vì Sự Thật mà Ta đã hiến mạng sống của Ta. Nếu không đến được với Sự Thật – Lời Chí Thánh của Ta – thì các con không thể chọn được đúng con đường dẫn đến Ơn Cứu Rỗi Đời Đời.
Chính vì thế mà giờ đây Ta đến để ban cho các con Sự Thật. Ta thức tỉnh các con để các con được chuẩn bị sẵn sàng và chào đón Ngày Trọng Đại mà không hề sợ hãi, đau khổ hoặc lo lắng trong tâm hồn. Khi các con đón nhận Ta và tín thác trọn vẹn vào Ta, thì các con sẽ sống bình an.
Chúa Giêsu của các con
Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth