BLANTERSWIFT101

Con Thuyền Giáo Hội sắp chìm chăng?

Thứ Tư, 31 tháng 1, 2018

Từ xưa đến nay, ở bất cứ quốc gia nào đều có thịnh có suy và chỉ cần nhìn vào những người trong triều chính đang sa đọa trong những khoái lạc của trần thế thì người ta cũng có thể đoán được ngày tàn của nó. Triều chính sa đọa thì hiền thần xa lánh, trung thần thì bị ác nhân lập kế hủy trừ, mạnh thì loạn thần tự phế vua mình, yếu thì chúng sẽ cấu kết với giặc ngoài hầu có thể soán ngôi vua. Ít nhất thì vị vua mới này phải cùng về phe mình. Cứ nhìn vào chủ thì biết tớ, nhìn vào lệnh của chủ và xem xét việc của bầy tôi thì sẽ biết đâu là tôi trung, đâu là kẻ phản chủ. Ôi lý lẽ thì đơn giản làm sao, vậy mà lại có quá nhiều người mù lòa. Thời đại này người ta mù vì những cái lợi trước mắt, vì những hư vinh, vì muốn bắt quàng làm họ mới lãng xẹt nhất. Vâng, người ta cứ thấy ai nổi tiếng là bu lại chụp hình chung cũng được, đứng xa xa tán thưởng cũng được hoặc tự khoe khoang bằng cách ghép ảnh ta với ảnh của thần tượng. Ai đụng chạm đên thần tượng của mình thì coi chừng khó sống. Bởi những cái mù lòa điên loạn ấy hòa chung với cái thác loạn của thời đại khiến người ta nghiêng ngửa trong men say trần thế. Bởi thế bất luận là ai, dùng thủ đoạn nào gây nên cơn sốt là người ta lập tức chú ý.

Đạo đức xã hội ngày nay sa đọa trầm trọng ra sao chắc những người còn chút tỉnh trí vẫn nhận ra nhưng họ mặc kệ. Nếu không tự làm cho mình tỏa sánh thì miễn sao cái vỏ bọc “tôi” được an toàn. Còn đối với Giáo Hội Công giáo thì sao? Một tỷ hai người không phải là nhỏ nhưng đã đánh mất đức tin gần hết từ trong cốt lõi. Miệng thì nói có thể tử đạo nhưng nếu ai đó thử hỏi mình có dám bán hết gia tài mà bố thí thì sẽ đo được đức tin ngay. “15 Anh em đừng yêu mến thế gian và các điều có trong thế gian. Nếu ai yêu mến thế gian, thì lòng mến của Cha không có trong kẻ ấy.” (I Gioan 2,15). Cứ nhìn thực trạng các gia đình thì người xưa cũng không khỏi ngao ngán. Ly dị rồi tái hôn, sửa sắc đẹp, đổi giới tính, đồng tính…đầy dãy nơi các gia đình Công giáo nhưng chẳng đáng ngạc nhiên lắm bởi vì người ta có thể tìm thấy trên mạng đầy dãy thông tin về hành lang đồng tính tại Vatican, buôn bán ma túy, thậm chí có những mục tử công khai tuyên bố đồng tính ngay tại Vatican; có vị còn công khai bức tranh đồng tính đầy khiêu dâm ngay tại Thánh đường của mình thì nay được cất nhắc lên chức vụ cao nhất coi sóc về chuyện nghiên cứu phát triển gia đình và sự sống thử hỏi vị này sẽ phát triển hay làm đầu tàu gây phá hủy đạo đức gia đình đây? Nếu nghĩ xa hơn thì sẽ đặt câu hỏi tại sao và ai cất nhắc ông ta lên vị trí cao như vậy và mục đích là gì? Phải chăng Hành lang đồng tính tại Vatican mạnh đến nỗi át cả Giáo hoàng kiểu như hoạn quan khi xưa vượt quyền cả vua? Hay đây là chủ đích chọn “nhân tài” làm tiên phong cho cuộc cách mạng đồng tính mà vị đương nhiệm đang muốn canh tân Giáo hội theo hướng này hoặc xa hơn nữa là sẽ cho công khai hôn nhân đồng tính ngay trong những Nhà thờ Công giáo?
Không muốn thực hiện những lệnh truyền của Chúa
Có một câu kinh điển nhất mà Ki-tô hữu nào cũng phải biết “chớ làm tôi hai chủ”, biết là biết vậy nhưng thực hành thì có lắm ly do để chối từ. Ừ, cứ cho là mình phải làm tròn bổn phận với gia đình đi nhưng ít ra phải giữ lề luật Thiên Chúa chứ. Cứ thẳng thắn tự vấn mình đi xem có Chúa trong ta không nhé “3 Và nơi điều này ta biết được là ta đã biết Người: là nếu ta giữ lệnh truyền của Người; 6 Kẻ nói mình ở trong Người thì như Ðấng ấy đã đi làm sao, nó phải đi như vậy.” (I Gioan 2, 3& 6).

Làm tôi 2 chủ
Làm tôi 2 chủ
Đức Ki-tô, Chúa chúng ta đã chọn con đường vâng phục Chúa Cha mà lãnh lấy bao đau khổ từ lúc nhập thể đến khi chết trên thập tự giá và chính Người cũng đã dạy rằng “Ai muốn theo Ta, hãy bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta. Vì chưng, ai muốn giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai mất mạng sống vì Ta, sẽ được sống. Vậy nếu con người được lời lãi cả thế gian, mà phải thiệt mất linh hồn, thì được ích gì?”(Lc 9, 23-25).
Thử hỏi từ trên xuống dưới có bao nhiêu người làm theo lệnh truyền của Chúa. Hầu hết người ta không muốn vác thập giá đau khổ như Thầy Chí Thánh. Người đau khổ, nghèo khó thì than thân trách phận, đòi thoát khỏi cái “ách” đó, nhưng họ đâu hiểu cái “ách” đó là ân sủng lớn lao cho linh hồn nếu họ vui vẻ đón nhận. Cứ xem người công giáo thờ quấy hoặc tin vào những bói toán, mê tín dị đoan, thiền, nhân điện…thì có khác gì dân Do Thái xưa thờ bò vàng đâu. Riêng với người Việt Nam làm ăn buôn bán thì thờ tay đôi: trên treo ảnh tượng Chúa, Mẹ; bên dưới thì thần tài hoặc ông địa với hương khói nghi ngút. Nội cái chuyện cắm nhang cũng cho thấy việc bắt chước đường lối của dân ngoại mà “ Yavê phán rằng: Ðạo các dân tộc, các ngươi đừng học đòi”(Yêrêmya 10, 2). Nếu người ta để ý thì sẽ thấy, người ngoại giáo dùng nhang thờ phật, ông địa hoặc để vái lạy những linh hồn của kẻ quá cố là hết thảy những kẻ đã chết; thì nay cứ xem các mục tử và giáo dân lại dùng để lạy thờ “Thiên Chúa Hằng Sống”, vậy có khác gì đồng hóa Thiên Chúa với tạo vật của Người? Cái kiểu đem bản sắc của dân tộc bản địa vào trong thực hành Công Giáo chính là đi theo “đạo của các dân tộc” đó – mà Vatican II đã thành công phối trộn với cái mỵ dân “cho gần gũi và dễ hiểu”. Tôi chỉ trưng ra vài ví dụ điển hình thường gặp để biết rằng chúng ta đang gạt lệnh truyền của Chúa sang một bên.

Bản thân tôi cũng đấm ngực mà thú nhận rằng suốt mấy mươi năm qua tôi đã sống như kẻ vô đạo, mặc dù có dự lễ và tham dự các bí tích. Tôi chẳng chút bận tâm tìm kiếm Lời Chúa vì cứ cho là mình đã nghe biết bao nhiêu bài trong Kinh Thánh. Quả thực là què cụt, đui mù mọi chỗ vậy mà cứ tưởng mình ngon lành, chẳng bao giờ mở miệng kêu gào cùng Chúa rằng “Xin thương xót con mà chữa lành cho con”. Hai người mù thành Giê-ri-cô xưa còn biết kêu gào to hơn khi bị đám đông nạt nộ bắt phải câm nín. Còn bây giờ có ai nạt nộ thẳng thừng vào mặt chúng ta không? Chắc chắn là không. Nhưng kẻ vô đạo bên trong thì luôn muốn bịt miệng chúng ta kẻo chúng ta nhận ra mình là kẻ câm điếc, đui mù, què quặt tâm linh bấy lâu mà lên tiếng kêu nài Chúa chữa lành.
Sửa đổi hoặc bóp méo Lời Chúa
Anh em nếu chú ý sẽ thấy có rất nhiều chỗ mang lỗi “dịch thuật” trong bản Kinh Thánh tiếng Việt, mà những lỗi đó rất dễ thấy và ý nghĩa những từ ngữ đó bị bóp méo đáng nể khiến cho một người dù là chẳng có chút kiến thức thần học nào khi nghe cũng thấy choáng. Ví dụ, “Vậy nếu con người được lời lãi cả thế gian, mà phải thiệt mất linh hồn, thì được ích gì?” Đã bị đổi thành “Vậy nếu con người được lời lãi cả thế gian, mà phải thiệt mất mạng sống, thì được ích gì?”. Rõ ràng Linh Hồn (Soul) với Mạng sống (Life) khác nhau lắm nghen: mạng sống thì người sống nào cũng phải mất vậy cớ gì không lo lời lãi cả thế gian đi. Người Việt hay nói “coi chừng mất mạng” thì đồng nghĩa “hết đời”. Hoặc chuyện ông Giô-na đến thành Ninivê kêu gọi dân thành ăn năn sám hối… thì có câu “Và Thiên Chúa đã hối hận rút lại sự dữ Người đã nói là sẽ làm cho họ”(Giô-na 3, 10). Cái từ hối hận là để nói một ai đó làm điều gì sai. Vậy hóa ra Thiên Chúa đã phạm sai lầm sao – nghĩa là Chúa cũng có tội như người phàm. Thiên Chúa Còn rút lại “sự dữ” nữa – hóa ra Thiên Chúa đâu tốt lành gì. Có phải đây là một bôi nhọ không? Vì chưng mọi sự dữ không đến từ Thiên Chúa. Lẽ ra chỗ đó phải được tạm dịch là Thiên Chúa “dủ lòng thương xót mà nguôi cơn thịnh nộ”, giống như một người Cha đang muốn sửa phạt con mình nhưng khi thấy nó thật lòng biết lỗi thì sẽ không phạt nó nữa. Lý lẽ dễ hiểu đó lẽ nào những nhà dịch thuật Kinh Thánh đầy vốn kiến thức về thần học không thể nhận ra. Anh em cứ tìm hiểu sẽ thấy lý do tại sao. Những cái lỗi kinh điển như thế – mà nếu những lớp trẻ chưa từng được nghe những đoạn Kinh Thánh xưa được dịch đúng – sẽ dễ dàng thừa nhận cái sai mà không biết nguyên do.

Thi nhau phá hoặc hủy bỏ lề luật Chúa
Từ giáo dân đến hàng giáo phẩm đều thi nhau phá luật và xem đó là chuyện phải làm cho hợp với thời đại. Đáng chú ý nhất là hai vấn đề ly dị – tái hôn và vấn nạn phá thai. Những tội trọng này rõ ràng thuộc 10 Điều răn ấy vậy mà giờ đây người đứng đầu Vatican lại đang cố gắng bình thường hóa nó thành những quyền của con người bằng những phát ngôn gây sốc, bằng những động thái phân phát quyền hạn một cách khá thoải mái tạo nên một hỗn loạn trong Giáo hội, khiến cho cùng một Luật Chúa ở vùng này thì bị nghiêm cấm còn vùng kia thì thoải mái, người ta không còn phương hướng nhận ra đâu là tội, đâu là quyền của con người.
Mang danh là những nhà uyên thâm về Kinh Thánh nhưng xem ra chẳng hiểu gì về lề luật Chúa hoặc hiểu theo cái phong cách riêng của mình, hoặc là có hiểu thật nhưng vì là sói nên cố tình lùa chiên đến chỗ chết. Tại sao tôi nói như thế đối với các mục tử đang phá hoặc bóp méo Luật Chúa? Nói một cách rất dễ hiểu về luật yêu thương rằng nếu đã yêu mến thì không có chuyện gây đau khổ cho bất cứ ai. Vậy thì nếu đã Kính Mến Chúa thì phải đi theo đường lối của Người, làm theo những gì Người dạy trong đó có cả tuân theo Luật Chúa. “Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly”, trong câu này có chỉ ra “trường hợp ngoại thường” ngoại thường nào không? Vậy mà ngài Phanxicô lại dám tự tiện thêm vào “trường hợp ngoại thường”, không những bất tuân mà còn dám sửa đổi Lời Thiên Chúa. Đức Phanxicô còn khuyến khích người ta sống chung chạ trước hôn nhân và cho đó là những cặp đôi tốt lành. Cũng trong dịp này ngài nói nói rằng những cặp đôi này cùng chung sống trong một “cuộc hôn nhân thật sự” và nhận được ân sủng của Bí Tích. “Tôi đã nhìn thấy rất nhiều sự trung thành trong những cuộc sống này, và tôi chắc chắn rằng đây là một cuộc hôn nhân thực sự, họ có ân sủng của một cuộc hôn nhân thật sự vì sự trung thành của họ”. Những ai biết tiếng nước ngoài thì xin vào ĐÂY để xem họ bàn về một triều đại Giáo Hoàng đạo đức suy đồi.

Đức Phanxicô chào đón cặp đôi tốt lành chọn sống chung trước hôn nhân
Đức Phanxicô chào đón cặp đôi tốt lành chọn sống chung trước hôn nhân
Chiếu theo luật yêu người thì kẻ ly dị đã gây tổn thương lớn lao cho nhau và thậm chí cho cả gia đình họ nữa. Thử hỏi có câu Kinh Thánh nào nói “hãy yêu tha nhân” mà đi kèm với điều kiện “nếu như…”? Rõ ràng “trường hợp ngoại thường” là một điều kiện mà kẻ phạm tội rất muốn có nó để biện bạch cho mình rằng “tôi chẳng làm gì sai cả”. Nói đến tội phá thai thì vị “Giáo hoàng” đương kim leo thang thật nhanh. Từ việc trao cho các Linh Mục quyền xóa tội này nhân một năm Lòng Thương Xót, và hình như vì không thấy ai công khai phản đối nên nay đã nới rộng phạm vi một năm thành vĩnh viễn, như thế khiến con chiên tha hồ tái phạm bởi vì bây giờ tội này được tha quá dễ dàng. Thật ra không một ai trên thế giới này có quyền tha tội giết người. Chỉ có Chúa mới có quyền tha tội này và tùy theo tội nhân ăn năn sám hối ra sao cho tới chết mà thôi. Các Linh Mục và kể cả Giáo Hoàng làm sao biết tội nhân đã ăn năn ra sao, đền tội ra sao cho đủ mà tha tội.
Loại bỏ dần lòng sùng kính Chúa
Nơi gian Cung Thánh và Cực thánh lẽ ra chỉ dành cho những vị mục tử làm tế lễ dâng lên Thiên Chúa thì nay cả giáo dân, thậm chí cả những người ngoại giáo được mời đến để kiệu thần của họ thoải mái tiến lên Cung Thánh, thậm chí leo lên gian Cực thánh để khoe tài hoặc thể hiện tình liên đới “liên tôn”.
Người ta dễ dàng tìm thấy các video clip quay những cảnh nhố nhăng, hỗn tạp diễn ra trong các Nhà thờ Công giáo. Các ca đoàn biểu diễn thánh ca nên cứ thoải mái quay mông về phía Nhà Tạm. Những đoàn xiếc biểu diễn những màn thật khiêu dâm hoặc những cặp đồng tính thoải mái thể hiện tình cảm thời đại ngay trên Cung Thánh trước nhan Chúa. Cứ thử hình dung nếu Chúa đứng ngay tại Nhà tạm với hình hài hữu hình thì có ai dám ngang nhiên làm những việc đó trước Nhan Người? Đừng nói là giáo dân mà cả vị mục tử cũng phải đi bằng hai đầu gối nữa. Nhưng Chúa đã hiện hữu dưới hình Thánh thể để những ai tin thì tôn kính, còn kẻ không tin thì tha hồ làm quấy. Vào nhà thờ dự Thánh lễ, nếu để ý quan sát một chút thì thấy người ta đa phần không tin Chúa đang hiện hữu ở đó. Ngày nay còn được mấy phần giáo dân sốt sắng và yêu mến tham dự Thánh lễ. Những Thánh lễ được cử hành bất kể nơi chốn như ngoài bãi biển, bên hồ bơi…giáo dân vẫn mặc những trang phục thiếu tôn nghiêm như thế để tham dự Thánh Lễ, biến Thánh lễ thành một diễn tuồng mãi nghệ. Cứ so sánh với mọi tôn giáo khác, có tôn giáo nào như thế?

Phát triển đại kết tôn giáo
Khởi đi từ Công Đồng Vaticăn II, thực chất là một sự hòa đồng hỗn tạp khiến cho Công Giáo dần dần bị coi như một tôn giáo do con người lập ra chứ không phải từ Thiên Chúa. Cái lai tạp này thật nguy hiểm vì Công giáo đang dần dần đánh mất bản sắc của mình. Anh em có bao giờ thấy người Công giáo kiệu Thánh thể vào linh địa của những tôn giáo khác không? Ca đoàn Công Giáo có đến hát ở nơi chính điện Chùa chiền? Hoặc bất cứ vị đại diện Công giáo nào vào nơi linh thiêng của các tôn giáo khác để cầu nguyện công khai bằng nghi thức Công giáo không? Nhưng chúng ta dễ dàng tìm thấy những chứng cứ ngược lại. Sự nhượng bộ để hòa đồng khiến cho Công Giáo ngày càng đánh mất tính Công Giáo. Xa hơn nữa anh em cứ tìm hiểu xem với cái đà hiệp nhất các tôn giáo thành Một Tôn giáo Toàn cầu thì liệu cái niềm tin mà chúng ta tuyên xưng trong Kinh Tin Kính “tôi tin Hội thánh Duy nhất, Thánh thiện, Công giáo và Tông truyền” có còn nữa không?

Gần đây những ai giữ lấy truyền thống công giáo đều bị là kẻ “cố chấp”, “bướng bỉnh”, những người cổ hủ…bởi chính “Giáo hoàng” đương kim và những vị quyền cao chức trọng do ông cất nhắc lên án. Như vậy chẳng bao lâu nữa còn mấy ai dám giữ tính “tông truyền”. Đức tin Công Giáo đã bị lay động đến tận gốc rễ rồi, chỉ chờ người ta hợp sức lại (tôn giáo hợp nhất) bứng nó lên và quăng nó sang một bên để chà đạp những kẻ còn cố bám lấy cái Công Giáo xưa kia (thực chất những người này sẽ thuộc về Giáo Hội Còn Sót lại, và đây mới chính là Giáo hội mà Chúa đã hứa sẽ giữ gìn, đến nỗi Cửa Hỏa ngục không thắng nổi)
Lời Chúa qua Kinh Thánh và các thông điệp của Mẹ Maria đang ứng nghiệm
Dân này nước nọ sẽ chống nhau, người trong gia đình cũng chống nhau. Hồng Y chống đối Hồng Y, Giám Mục chống đối Giám Mục…Vaticăn sẽ bị mất Đức tin và trở nên ngai tòa của tên Phản Ki-tô. Tất cả những điều này đang và sẽ tiếp tục xảy ra, cho đến ngày anh em chứng kiến Tôn giáo Toàn cầu thì đó cũng là ngày khai sinh Giáo hội Công Giáo lầm lạc và đó cũng là ngày mà Vatican đánh mất hoàn toàn đức tin. Rồi không lâu sau đó sẽ có một người, kẻ mà sẽ kiến tạo một nền hòa bình tạm thời giữa lúc cả thế giới rơi vào chiến loạn khốc liệt, hắn sẽ được mọi người ca ngợi và nhiệt liệt chào đón, và chính “Giáo hoàng” đương kim sẽ mời hắn ngồi trên ngai tòa Vatican để rồi cuối cùng giới thiệu với mọi người rằng “Đây chính là đấng Ki-tô” (nhưng thật ra hắn là tên Phản Ki-tô), và hầu hết mọi người sẽ bị ép buộc phải thờ lạy hắn.

Sự việc kế đến là hắn sẽ bất ngờ ra tay bách hại những người Do Thái và các Ki-tô hữu vốn vẫn còn tin nhận Chúa Giêsu là Chúa. Hắn sẽ bắt mọi người phải nhận lấy dấu của Con Thú – con chíp điện tử. Hãy chạy trốn để không nhận con chíp này. Anh em hãy cẩn thận đừng chạy theo bất cứ những gì mà hầu hết thiên hạ làm vì họ đã bị thế gian mê hoặc.
Tôi xin dẫn ra thư Thêxalônica 2, chương 2:
Ngày Chúa quang lâm và những gì xảy ra trước đó
(1) Thưa anh em, về ngày Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, quang lâm và tập hợp chúng ta về với Người, tôi xin anh em điều này: (2) nếu có ai bảo rằng chúng tôi đã được thần khí mặc khải, hoặc đã nói, đã viết thư quả quyết rằng ngày của Chúa gần đến, thì anh em đừng vội để cho tinh thần giao động, cũng đừng hoảng sợ. (3) Ðừng để ai lừa dối anh em bất cứ cách nào.
Trước đó, phải có hiện tượng chối đạo, và người ta phải thấy xuất hiện người gian ác, đứa hư hỏng. (4) Tên đối thủ tôn mình lên trên tất cả những gì được gọi là thần và được sùng bái, thậm chí nó còn ngồi trong Ðền Thờ Thiên Chúa và tự xưng là Thiên Chúa. (5) Khi tôi còn ở với anh em, tôi đã từng nói những điều ấy, anh em không nhớ sao? (6) Anh em biết cái gì hiện đang cầm giữ nó, khiến nó sẽ chỉ xuất hiện được vào thời của nó. (7) Thật vậy, mầu nhiệm của sự gian ác đang hoanh hành rồi. Chỉ đợi người cầm giữ nó bị gạt ra một bên, (8) bấy giờ tên gian ác sẽ xuất hiện, kẻ mà Chúa Giêsu sẽ giết chết bằng hơi thở từ miệng Người, và sẽ tiêu diệt bằng ánh huy hoàng, khi Người quang lâm. (9) Còn việc tên gian ác xuất hiện là do tác động của Xatan, có kèm theo đủ thứ phép mầu, dấu lạ, điềm thiêng, (10) và đủ mọi mưu gian chước dối, nhằm hại những kẻ phải hư mất, vì đã không đón nhận lòng yêu mến chân lý để được cứu độ. (11) Vì thế Thiên Chúa gửi đến một sức mạnh mê hoặc làm cho chúng tin theo sự dối trá; (12) như vậy, tất cả những kẻ không tin sự thật, nhưng ưa thích sự gian ác, thì sẽ bị kết án.
Khuyên nhủ kiên trì
(13) Hỡi anh em là những kẻ được Chúa yêu mến, chúng tôi phải luôn luôn tạ ơn Thiên Chúa về anh em, vì Thiên Chúa đã chọn anh em ngay từ lúc khởi đầu, để cứu độ anh em nhờ Thần Khí thánh hóa và nhờ lòng tin vào chân lý. (14) Chính vì thế mà Người đã dùng Tin Mừng chúng tôi loan báo mà kêu gọi anh em, để anh em được hưởng vinh quang của Chúa chúng ta là Ðức Giêsu Kitô. (15) Vậy, thưa anh em, anh em hãy đứng vững và nắm giữ các truyền thống chúng tôi đã dạy cho anh em, bằng lời nói hay bằng thư từ. (16) Xin chính Chúa chúng ta là Ðức Giêsu Kitô, và xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, Ðấng yêu thương chúng ta và đã dùng ân sủng mà ban cho chúng ta niềm an ủi bất diệt và niềm cậy trông tốt đẹp, (17) xin các Ngài an ủi và cho tâm hồn anh em được vững mạnh, để làm và nói tất cả những gì tốt lành.
Hiện tượng chối đạo được đề cập ở đây rất lớn lao đến nỗi đến nỗi Chúa phải than rằng “Khi Ta trở lại liệu còn tìm thấy đức tin”. Nghĩa là số những người trong Giáo Hội Còn sót lại này – những người đứng vững và nắm giữ các truyền thống, rất ít ỏi. Hãy kiên tâm cầu nguyện, giữ vững đức tin chân thật và xa lánh những gì thuộc về thế gian.

Ngày 24 tháng 1, 2018
Thời Cuối.
Hãy chia sẻ cho chúng tôi những gì bạn đang suy nghĩ ...!