Gương Sáng

header ads

Thời Cuối đã về: Con vẫn ngủ mê
NGOẢNH MẶT LÀM NGƠ
Đã nhiều lần nhiều cách ....
Chúa cho con cơ hội ....
Con không hề sửa đổi. 
Vẫn phạm tội nhiều thêm ...

Đã nhiều lần nhiều cách...
Chúa cảnh báo cho con 
Mất trắng tay chẳng còn. 
Để con lo quay về ...

Nhưng con vẫn ngủ mê.
Vẫn không chịu thống hối
Không từ bỏ tội lỗi ....
Càng xúc phạm Chúa hơn ...

Nhưng con vẫn ngủ mê 
Vẫn lầm lạc sa ngã ....
Vẫn không hề nhận ra...
Ăn năn về với Ngài !

Ôi Thời Cuối có nhiều ...
Nhiều vô thần vô tín ...
Nhiều người mất Đức Tin 
Quay lưng phản bội Chúa !

Ôi Thời Cuối có nhiều ...
Nhiều người mất lương tri 
Đã trở nên chai lỳ ...
Giết thai nhi, giết người ....

Chúa và Mẹ khóc hoài...
Nhưng mấy ai hiểu thấu.
Mấy ai nhận ra đâu ...
Vẫn ngoảnh mặt làm ngơ !

Chúa và Mẹ khóc hoài ...
Huyết Lệ trào tuôn mãi ...
Vì nhân loại lầm sai ...
Không thống hối trở về ...


Tác giả : Đày tớ thấp hèn

Đăng nhận xét

0 Nhận xét