Gương Sáng

header ads

Đừng nghe ai nói về ngày giờ, vì đó là các thị nhân giả, tiên tri giả, ngôn sứ giả không đến từ Chúa. Bà con hãy cảnh giác


Ta đã không nói cho con biết bất cứ ngày nào nhất định cho các biến cố mà chỉ là các hướng dẫn. 

Những lời tiên tri này sẽ phải xảy ra nhưng do chính Bàn Tay của Chúa Cha Hằng Hữu. Hãy tín thác vào Ta hơn nữa. Lời cầu nguyện của các con và những tín hữu của Ta sẽ giúp trì hoãn, và trong một vài trường hợp, có thể ngăn chặn thảm họa. Hãy luôn luôn nhớ điều đó.

Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện. Vì khi các con cầu nguyện bằng cả tâm hồn thì lời cầu nguyện của các con sẽ được lắng nghe. Hãy cầu nguyện đặc biệt cho những nhà lãnh đạo thế giới vì cuộc đời của họ sẽ sớm kết thúc do những hành động hận thù độc ác của họ. 

Họ và những kẻ cứng lòng phạm phải những tội ác vô nhân đạo đang cần những lời cầu nguyện của các con nhất. Hãy luôn luôn cầu nguyện cho những tội nhân vì Ta yêu thương tất cả con cái của Ta và Ta cần lời cầu nguyện của các con để cứu họ khỏi lửa Hỏa Ngục. (SST số 128).

HÃY GIỮ VỮNG ĐỨC TIN KẺO MẤT!!!

Đăng nhận xét

0 Nhận xét