BLANTERSWIFT101

Cảnh giác về tà giáo “Đức Chúa Trời Mẹ”

Thứ Ba, 27 tháng 3, 2018

 1. Hội thánh của Đức Chúa Trời, còn được biết đến với tên gọi Hội thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền giáo Tin Lành Thế giới hay Hội Thánh tin vào sự tồn tại Đức Chúa Trời Mẹ trong Kinh Thánh, là một Hội thánh bắt nguồn từ Hàn Quốc và hiện nay đã có mặt tại 175 quốc gia.
 2. Tà giáo Đức Chúa Trời Mẹ đến tại Việt Nam vào đầu thế kỉ 21. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, sự xuất hiện của tà giáo này được ghi nhận đầu tiên vào khoảng năm 2007, riêng tại Hà Nội, có lẽ nó đã bắt đầu hoạt động từ vài năm trước đó.

 1. Nguồn gốc
 2. Năm 1964, Ahn Sahng-hong (An Xang Hồng) thành lập Hội Thánh của Đức Chúa Trời tại Busan, Hàn Quốc. Sau khi ông qua đời năm 1985, Kim Joo-cheol, Jang Gil-ja và những người tin vào sự tiếp quản của họ, chuyển về Seoul và thành lập Hội Thánh của Đức Chúa Trời Nhân Chứng Ahn Sahng-hong. Trụ sở chính hiện nay của hội thánh đặt tại Bundang, thành phố Sungnam, tỉnh Kyunggi, Hàn Quốc.
 3. Tại Hàn Quốc tổ chức này hoạt động dưới danh xưng World Mission Society Church of God, thực chất công việc của tà giáo không nhắm vào những người chưa tin nhưng lại hướng về tín hữu thuộc các Hội Thánh Chánh Giáo. Một Hội Đồng với đại diện các Hội Thánh tại Hàn Quốc đã tuyên bố World Mission Society Church of God là một tà giáo, và nhắc nhở các tín hữu cẩn thận với hoạt động của tà giáo này.
 4. Tín ngưỡng và niềm tin
 5. Hội thánh tin vào Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ mà Kinh Thánh làm chứng và đã khôi phục lại lẽ thật của Hội thánh Sơ khai. Hội thánh tin rằng họ đang làm theo tất cả mọi lời dạy dỗ của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh và được giải thích kỹ càng trong những cuốn sách của Ahn Sahng-hong.
 6. Hội thánh tin rằng Jêsus đã đến lần thứ hai trong xác thịt dưới hình dáng loài người. Họ tin rằng Ahn Sahng-hong chính là Jêsus đến lần thứ hai với tên mới và làm ứng nghiệm hết thảy lời tiên tri mà duy chỉ có Jêsus mới có thể hoàn thành.
 7. Bởi vì Kinh Thánh có ghi chép “Thần khí và Tân Nương” ở Khải huyền 22:17, Hội thánh tin rằng Tân Nương chính là Đức Chúa Trời Mẹ. Họ giải thích theo như lời tiên tri Kinh thánh, Đức Chúa Trời Mẹ xuất hiện vào những ngày sau cùng giống như việc Đức Chúa Trời đã tạo nên Eva vào thời điểm cuối cùng trong quá trình 6 ngày sáng tạo nên trời đất và muôn vật.
 8. Những sai trật trong giáo lý
 9. Thứ nhất: Họ tuyên bố việc có Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ.
 10. Đây không phải là một điều mới, vì trước đó Giáo hội Công Giáo cũng đã cổ xúy việc tôn vinh Mẹ Ma-ri-a là Mẹ Thiên Chúa. Trong hầu hết các tôn giáo kể cả Tây Phương lẫn Đông Phương, việc có một vị Thần Nam và một thần Nữ là rất phổ thông (Ví dụ: Người Hi Lạp có Thần Zeus và Nữ Thần Hera, người Ca-na-an có Thần Ba-anh và Nữ Thần Át-tạt-tê; Người Phật giáo có Phật Như Lai và Bồ-Tát; Đạo Việt Nam chúng ta có thờ Ông Bà). Nhưng việc tuyên bố Đức Chúa Trời còn có một thân vị khác là Đức Chúa Trời Mẹ quả là điều mới.
 11. Mục đích của giới tính là nhằm để cho việc kết hợp và duy trì nòi giống. Thiên Chúa vốn vô hình, vô hạn và chắc chắn Ngài không giống chúng ta về việc có giới tính như là nam hay nữ. Cho nên đừng có ai mất thì giờ mà tranh luận để chứng minh Chúa Cha là nam hay là nữ, là cha hay là mẹ vì điều đó chẳng có ý nghĩa gì hết.
 12. Vậy, tại sao Chúa Giê-su dạy chúng ta cầu nguyện “Lạy Cha chúng con” (Mt 6:9) hay như trong Rô-ma 8:15, Phao-lô nói “Phần anh em, anh em đã không lãnh nhận Thần Khí khiến anh em trở thành nô lệ  và phải sợ sệt như xưa, nhưng là Thần Khí đã làm cho anh em nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên: ‘A-ba! Cha ơi !’”. Đây là điều chúng ta cần hiểu theo nghĩa biểu tượng, chứ không phải theo nghĩa đen:
 13. – Chẳng hạn khi Chúa Giê-su phán Ta là “Cái cửa”, “Con Đường”, “Người chăn”, “Gốc nho”, thì chúng ta hiểu rằng Ngài đang đang ví sánh Ngài với các ý nghĩa: Ngài là phương cách duy nhất đem đến sự cứu rỗi, Ngài là Đấng giữ gìn chăm sóc, Ngài là năng lực là sức mạnh, là nguồn sự sống cho những ai tin Ngài”.
 14. – Khi Chúa Giê-su gọi Đức Chúa Cha và xưng mình là Con, Ngài muốn tỏ cho mọi người thấy rằng dầu Ngài đồng đẳng, đồng vị với Đức Chúa Cha (“Tôi và Chúa Cha là một” Gioan 10:30), nhưng Ngài đã bằng lòng hạ mình, đầu phục trọn vẹn như một người con thuận phục ý muốn Cha mình. Việc Ngài gọi mình là Con hoàn toàn không có nghĩa là Ngài được sinh ra bởi một Đức Chúa Trời Cha và một Đức Chúa Trời Mẹ như nhiều tà giáo suy diễn.
 15. Thứ hai: Về việc dùng Khải Huyền 22:7
 16. “Thần khí và Tân Nương…” để giải thích Tân Nương là Đức Chúa Trời Mẹ. Hãy xem thêm các câu Kinh Thánh sau để hiểu ý nghĩa của Tân Nương:
 17. “Và tôi thấy Thành Thánh là Giê-ru-sa-lem mới, từ trời, ở nơi Thiên Chúa mà xuống, sẵn sàng như tân nương trang điểm để đón tân lang.” (Khải Huyền 21:2)
 18. “Bấy giờ, trong số bảy Thiên Thần mang bảy chén đầy bảy tai ương cuối cùng, một vị đến bảo tôi: ‘Lại đây, tôi sẽ chỉ cho ông thấyTân Nương, Hiền Thê của con chiên.’ Rồi đang khi tôi xuất thần, thì người đem tôi lên một ngọn núi cao hùng vĩ, và chỉ cho tôi thấy Thành Thánh, là Giê-ru-sa-lem, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống” (Khải Huyền 21:9,10)
 19. “ ‘…Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ dâng Chúa lời tôn vinh, vì nay đã tới ngày cử hành hôn lễ Con Chiên, và Hiền Thê của người đã trang điểm sẵn sàng, này đã được mặc áo vải gai sáng chói và tinh tuyền.’ Vải gai đây chỉ những việc lành của dân thánh.(Khải Huyền 19:7,8)
 20. Như vậy Giê-ru-sa-lem mới ở đây không hề nói đến Đức Chúa Trời mẹ nào cả, mà chính là hình bóng về Hội Thánh của Thiên Chúa. Tiệc cưới của Con Chiên diễn ra mang ý nghĩa nhấn mạnh sự liên hiệp chính thức giữa Hội Thánh và Thiên Chúa sau khi Hội Thánh được cất lên (Khải Huyền 19:7,8). Sau đó, trong ngày Chúa Giê-su tái lâm, Ngài sẽ cùng người vợ mới của mình trở lại thế gian lần thứ hai để xét đoán và cai trị thế gian, tông đồ Gioan đã được cho thấy sự kiện này trong khải tượng về Giê-ru-sa-lem mới từ trời xuống.
 21. Thứ ba: Điều sai trật nghiêm trọng đó là việc truyền mệnh lệnh cho các giáo dân khi cầu nguyện phải nhân danh của Đấng AhnSahngHong.
 22. Mệnh lệnh này đi nghịch lại với sự dạy dỗ của Chúa Giê-su trong Gioan 14:13 “Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi Người Con.”Trong Phi-líp-phê 2:9-11“Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe anh thánh Giê-su, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ”. Rõ ràng, danh Giê-su là danh trên hết mọi danh, vậy mà AhnSahngHong lại dám đặt danh mình trên cả danh của Ngài. Đây chính là hành động ưa thích của kẻ địch lại Thiên Chúa tức là Sa-tan. Điều này càng minh chứng cho thấy Đức Chúa Trời Mẹ thật là tôn giáo đến từ quỷ dữ.
 23. Kết luận:
 24. Trong Mát-thêu 24:23,24 Chúa Giê-su phán “Bấy giờ, nếu có I bảo an hem: ‘Này, Đấng Ki-tô ở đây’ hoặc ‘ở đó’, thì an hem đừng tin. Thật vậy, sẽ có những Ki-tô giả và ngôn sứ giả xuất hiện, đưa ra những dấu lạ lớn lao và những điềm thiêng, đến nỗi chúng lừa gạt những người đã được tuyển chọn, nếu có thể.”
 25. Sự ứng nghiệm của Lời Chúa đang xảy ra trong thế kỉ 20 và 21 của chúng ta, tà giáo đang xuất hiện nhiều và ngày càng tinh vi hơn. Điều đáng sợ, là các tà giáo này lại dùng chính Kinh Thánh để bênh vực cho giáo lí của chúng. Nhiều người vì thiếu sự hiểu biết trong Lời Chúa, thiếu mối liên hệ với Hội Thánh, và mê tham những điều thuộc về xác thịt đã bị dụ dỗ đi theo sự sai trật của các tà giáo này.
 26. Các thanh niên của Hội Thánh Đức Chúa Trời và biểu ngữ: I have already come(tạm dịch: Tôi đã đến). Từng đôi một, họ ra đi khắp các hang cùng, ngõ hẻm, hễ thấy cơ hội là lập tức tìm cách để rao giảng tà đạo của mình. Ngược lại, các tín hữu ngày hôm nay lại không có sự hiểu biết vững vàng về Lời Chúa, dẫn tới việc bối rối, hoang mang khi nghe về giáo lí của họ, rồi dễ bị lôi kéo và đi theo niềm tin sai trật.
 27. Vì vậy, hãy luôn cảnh giác với tà giáo “Đức chúa trời mẹ”.
 28. Theo: Thiên Thần Nhỏ tổng hợp
Hãy chia sẻ cho chúng tôi những gì bạn đang suy nghĩ ...!