BLANTERSWIFT101

Họ đã theo Lucifer - Dấu hiệu thời tận cùng đã tới

Thứ Tư, 23 tháng 5, 2018
Chữ Lucifer to đùng như vậy mà cũng đứng chụp hình được. Lạy Chuá! xin Người mở đôi mắt mù lòa của chúng con.

“Satan gieo những tư tưởng và hành động xấu xa vào trong những tâm hồn yếu đuối để họ tự phơi bày bản thân họ trước quyền lực chiếm hữu của Satan. Những người như vậy có những đặc điểm chung. Họ tự cho mình là trung tâm điểm, bị ám ảnh bởi những tham vọng thế gian, sự giàu có và bị nghiện theo những xu hướng tính dục lệch lạc và đam mê quyền lực.”


Hãy chia sẻ cho chúng tôi những gì bạn đang suy nghĩ ...!