BLANTERSWIFT101

Tình hình trong Giáo hội đang “Rất đáng báo động” - Hồng y Burke

Thứ Hai, 11 tháng 6, 2018“Chúng tôi không thể cho phép Giáo hội đi sai hướng”, Hồng y Raymond Burke nói với tờ tập san mỗi tuần của Ba Lan Sieci (6 tháng 6).

Hồng y Burke gọi tình hình trong Giáo Hội “rất đáng báo động, bởi vì trước hết những nguyên lý cơ bản của đức tin đã bị phá hoại ngầm, và bị đặt câu hỏi." 

Hồng y Burke chỉ trích rằng "Vai trò lãnh đạo từ Rome rất yếu kém". 

Nhưng thực tế, "Rome vẫn lãnh đạo rất tốt", thậm chí như một thể chế độc tài, nhưng đường hướng của Rome lại hết sức sai lầm. 

Theo: https://gloria.tv/article/GQbdydnWVfa83NRzaQYq9vdCG
Hãy chia sẻ cho chúng tôi những gì bạn đang suy nghĩ ...!