BỎ LỄ VÀ RƯỚC LỄ Ở THỜI ĐIỂM NÀY CÓ ĐÚNG VỚI LỜI CHÚA DẠY TRONG SÁCH SỰ THẬT KHÔNG?

0

MỘT SỐ THÔNG ĐIỆP VỀ BÍ TÍCH THÁNH THỂ
THEO SÁCH SỰ THẬT
Quý độc giả thân mến!
Gần đây có một số anh chị em hiểu sai – hiểu lệch lạc về một số thông điệp trong Sách Sự Thật nên đã bỏ Lễ và Rước Lễ…
Vì thế mong các bạn hãy đọc hết tập tài liệu này trước khi đưa ra quyết định của mình xem có đúng với Thánh ý Tối cao của Chúa đã dạy trong Sách Sự Thật hay không?
Sách Sự Thật có nhiều thông điệp nói về Bí Tích Thánh Thể. Các thông điệp này nhắc lại tầm quan trọng, ý nghĩa của Bí Tích Thánh Thể, cũng như tiên báo trước Bí Tích Thánh Thể sẽ bị thay đổi.
Để giúp cho quý độc giả dễ theo dõi và nắm bắt ý chính của các thông điệp về Bí Tích Thánh Thể, bài viết này chọn lựa một số thông điệp quan trọng và được sắp xếp theo 4 chủ đề như sau:
1. Tầm quan trọng của Bí Tích Thánh Thể.
2. Bí Tích Thánh Thể phải được lãnh nhận thường xuyên, hằng ngày cho đến ngày cuối cùng.
3. Bí Tích Thánh Thể sẽ bị hủy bỏ theo cách nào?
4. Chuẩn bị cho việc tự làm ra bánh lễ.
 Trong đó:
v Mỗi chủ đề có phần tóm tắt nội dung và bản văn các thông điệp.
v Mỗi thông điệp có phần tô đậm hoặc có phần chú thích in nghiêng được đặt trong ngoặc đơn để làm nổi bậc những ý quan trọng của thông điệp.
Xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn và soi sáng cho quý vị khi đọc các thông điệp của Chúa.
I. TẦM QUAN TRỌNG CỦA BÍ TÍCH THÁNH THỂ
F Tóm tắt nội dung
v Sự hiện diện đích thật của Chúa trong Bí Tích Thánh Thể.
v Bí Tích Thánh Thể: Một Ân Huệ vô giá.
v Chối bỏ sự hiện diện của Chúa nơi Bí Tích Thánh Thể là khước từ nguồn ân sủng trọng đại nhất.
v Nghi ngờ sự hiện diện thật của Chúa Giêsu Thánh Thể trong giai đoạn chưa thay đổi Bí Tích Thánh Thể cũng là một sự xúc phạm.
F Nội dung thông điệp
05.04.2012. Bữa Tiệc Ly này cũng trao ban cho nhân loại một Tặng Ân rất đặc biệt. Tặng Ân là Bí Tích Thánh Thể, Bí Tích Tình Yêu, để trao ban cho các con một Ân Huệ vô giá là khi rước lễ các con được rước lấy chính Mình Ta.
Sự Hiện Diện Đích Thực của Ta, trong phép Thánh Thể trên toàn thế giới ngày nay khi người ta cử hành Thánh Lễ, mang lại những Ân Sủng rất đặc biệt cho những ai đang sống trong tình trạng Ân Sủng mà yêu mến Ta và đón rước Ta.
Các con có thể cảm nhận được Sự Hiện Diện của Ta qua cách thức là đức tin của các con được củng cố khi các con đón nhận sự Hiện Diện Đích Thực của Ta trong phép Thánh Thể.
Nếu các con phủ nhận Sự Hiện Diện của Ta trong phép Thánh Thể là các con khước từ một trong nhưng Ân Huệ trọng đại nhất mà Ta đã để lại cho nhân loại khi Ta xuống thế làm người để chuộc tội các con.
14.04.2011. Nhiều Kitô hữu bỏ qua một trong những lời hứa cơ bản nhất mà Cha đã thực hiện trong Cuộc Khổ Hình Thập Giá của Cha, đó là Cha sẽ có mặt trong Bánh và Rượu và để lại một dấu ấn vĩnh viễn giúp dưỡng nuôi các linh hồn. Có quá nhiều lập luận của con người khiến Cha bị khước từ bởi chính những Kitô hữu tốt lành. Những Kitô hữu này không thể đón nhận Mình Thánh dưới Hình Thức Đích Thực của Bí Tích ấy. Thánh Thể Cực Thánh đã được trao cho tất cả các con như một Ân Huệ trọng đại cho ơn cứu chuộc và cứu rỗi của các con. 
Việc khước từ sự thật rằng Cha đang Hiện Diện có nghĩa là các con đang để mất đi những ân sủng đặc biệt vốn là một phần của một lời hứa nhằm mang Cha đến gần tâm hồn các con hơn. Hãy nhớ rằng khi Cha chết vì các con là để dẫn các con đến với ơn cứu chuộc và sự sống đời đời. Hãy đón nhận Cha như là sự Hiện Diện sống động và linh hồn của các con sẽ an toàn theo những cách thức mà các con không thể nào tin là có thể xảy ra được. Hãy quay trở về và đón nhận Mình và Máu Thánh của Cha. 
Hãy để Cha loại bỏ những nghi ngờ của các con. Đây là một trong những sai lầm lớn nhất mà các Kitô hữu đã mắc phải khi họ không chịu đón nhận Cha vào linh hồn của họ. Thật là một sự xúc phạm đến Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta vì việc Hiến Tế là để cứu linh hồn của các con.
01.06.2012. Những người còn lại trong các con phải có kế hoạch bảo vệ gia đình và giữ lòng trung thành của các con với Bí Tích Thánh Thể và Thánh Lễ.
Khi Tên Phản Kitô hủy diệt tất cả các tôn giáo, thì khí giới duy nhất làm hắn bất lực chính là Thánh Lễ và Sự Biến Đổi Bản Thể của bánh và rượu thành Mình và Máu Thánh Ta.
Hy Tế Thánh Lễ của Ta phải được tiếp diễn. Những ai biết được điều này thì giờ đây phải quy tụ lại và bắt đầu chuẩn bị.
Các con càng chuẩn bị sớm thì càng đón nhận được nhiều Ân Sủng để phát triển đội ngũ của các con khắp nơi trên thế giới.
19.10.2012. Những ai trong các con chối bỏ sự Hiện Hữu của Con Mẹ trong Bí Tích Thánh Thể, nghĩa là tự mình chối bỏ một Tặng Ân hết sức cao trọng. Các con sẽ không bị kết tội vì chối bỏ Thánh Thể của Người trong Thánh Lễ, nhưng các con sẽ không thể đón nhận được những ân sủng mà Người mong muốn ban cho tất cả con cái Thiên Chúa.
Mình Thánh mà các con rước, phải được Truyền Phép một cách xứng hợp. Khi các con rước Thánh Thể của Người, thì Người sẽ đong đầy trong các con một tình yêu khiêm nhường và sâu thẳm để củng cố đức tin của các con và mang lại cho các con Sự Sống Đời Đời. Bí Tích Thánh Thể là một Tặng Ân, vốn sẽ ban cho các con Sự Sống Đời Đời. Các con không bao giờ được quên điều này.
II. BÍ TÍCH THÁNH THỂ PHẢI ĐƯỢC LÃNH NHẬN THƯỜNG XUYÊN, HẰNG NGÀY CHO ĐẾN NGÀY CUỐI CÙNG
F Tóm tắt nội dung
v Bí Tích Thánh Thể phải được đón nhận càng thường xuyên càng tốt. Nếu được thì tham dự Thánh Lễ và lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể hằng ngày.
v Bí Tích Thánh Thể phải được cử hành cho đến ngày cuối cùng. Vì thế Bí Tích Thánh Thể không thể bị loại bỏ hoàn toàn dù cho kẻ thù của Chúa có cố tình muốn phá hủy Bí Tích Thánh Thể. Phần đông con cái Chúa vẫn nhận được Thánh Thể Chúa cho đến ngày cuối cùng.
F Nội dung thông điệp
28.07.2011. Hãy truyền bá lời mời gọi này đến các nhóm cầu nguyện ở khắp mọi nơi để thực thi theo đúng lệnh truyền của Cha là tham dự Thánh Lễ, lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể hàng ngày và ăn chay mỗi tuần một ngày trong suốt cả tháng. Đừng đánh giá thấp sức mạnh mà những lời cầu nguyện của các con mang lại trong việc cứu rỗi các linh hồn.
04.09.2011. Con gái của Cha ơi, giờ đây đã đến lúc cần phải tuân theo những Giáo Huấn của Cha để cảnh tỉnh các con về thời gian sắp tới, trong việc chuẩn bị cho mọi tín hữu của Cha để họ biết điều thiết yếu là họ phải cầu nguyện hàng ngày. Họ cũng phải rước Mình Thánh qua Bí Tích Thánh Thể và cầu nguyện để cứu rỗi các linh hồn.
08.05.2012. Ta mời gọi tất cả con cái Thiên Chúa, những người cảm nhận Ngọn Lửa Tình Yêu của Ta tràn ngập tâm hồn họ, hãy đón nhận Mình và Máu Thánh Ta trong Bí Tích Thánh Thể càng thường xuyên càng tốt.
Hỡi các con, những môn đệ yêu dấu của Ta, các con cần phải lãnh nhận Tặng Ân quý giá là Mình Thánh Ta trong Bí Tích Thánh Thể để tăng thêm sức mạnh cho các con, vì các con sẽ cần từng chút sức lực một khi chứng kiến sự tan rã trong Giáo hội Công Giáo Thánh Thiện và Tông Truyền của Ta.
19.10.2012. Các con càng thường xuyên tham dự Thánh Lễ hàng ngày và rước Mình và Máu Thánh của Con Mẹ trong Bí Tích Thánh Thể, thì các con càng được ban ơn miễn trừ khỏi sự thanh luyện trong lửa Luyện Ngục.
17.08.2013. Họ sẽ cần tìm những nơi trú ẩn để có thể cử hành Thánh Lễ và cử hành Bí Tích Thánh Thể hằng ngày. Họ sẽ được Chúa Thánh Thần hướng dẫn và họ sẽ dẫn dắt Đạo Binh Còn Sót Lại của Con Mẹ, những người vẫn luôn hết mực trung thành với những Giáo Huấn và Các Bí Tích của Người cho đến ngày cuối cùng.
23.09.2013. Để giữ lòng trung thành với Giáo hội của Con Mẹ trên trái đất, các con phải nuôi dưỡng Đàn Chiên của Người bằng Bánh Trường Sinh, đó là Thánh Thể của Người. Đây chính là lời hứa mà các con đã thực hiện với Chúa Giêsu Kitô khi các con tuyên hứa rằng sẽ phụng sự Người và trao ban Mình và Máu Thánh Người trong Thánh Lễ, cho tất cả những ai tìm kiếm ơn cứu rỗi. Lời hứa này phải được thực hiện cho tới ngày cuối cùng.
21.12.2013. Ta Hiện Diện trong Giáo hội của Ta, qua Thân Mình Ta trong Bí Tích Thánh Thể Cực Trọng. Những kẻ thù của Ta sẽ luôn tấn công Bí Tích Thánh Thể Cực Trọng vì Bí Tích Thánh Thể không chỉ là dấu chỉ về Tình Yêu của Ta, Lời Hứa của Ta để cứu chuộc nhân loại – mà Bí Tích Thánh Thể còn là chính Thân Mình Ta. Bí Tích Thánh Thể thực sự sống vì chính Ta, Chúa Giêsu Kitô, là Đấng ngự trị trong Bí Tích Thánh Thể. Ta sẽ ngự trị trong Bí Tích Thánh Thể tới gần ngày cuối cùng, nhưng Giáo hội của Ta sẽ bất diệt.
III. BÍ TÍCH THÁNH THỂ SẼ BỊ HỦY BỎ THEO CÁCH NÀO?
F Tóm tắt ý nội dung
v Một trong những Bí Tích mà satan muốn phá hủy nhất đó là Bí Tích Thánh Thể. Và hắn sẽ thành công vào thời cuối cùng khi Chúa cho phép hắn xâm nhập và nắm quyền điều khiển Giáo hội.
v Vậy satan sẽ phá hủy Bí Tích Thánh Thể theo cách nào?Có dấu chỉ nào để chúng ta có thể nhận ra lúc Bí Tích Thánh Thể bị phá hủy? Theo Sách Sự Thật thì satan sẽ phá hủy hay loại bỏ Bí Tích Thánh Thể qua những phương thức sau đây:
Ø Lời nguyện truyền phép bị thay đổi (gọi tắt là lời nguyện thay đổi).
Ø Nghi thức Thánh Lễ thay đổi (gọi tắt là nghi thức thay đổi).
Ø Ý nghĩa của Bí Tích Thánh Thể được giải thích lại mang một ý nghĩa khác không phải là sự hiện diện thật của Chúa Giêsu (gọi tắt là ý nghĩa thay đổi).
Ø Một tuyên bố của Giáo hội.
v Những dấu chỉ ở trên là những dấu chỉ rất rõ ràngcông khai mà ai cũng có thể dễ dàng nhận ra.
v Vấn đề là người tín hữu có nhận ra để từ chối một nghi thức mới, lời nguyện mới hay không. Những người bị satan dẫn dắt dù nhận thấy những thay đổi này nhưng họ nghĩ rằng đó là điều hợp thời đại và không ảnh hưởng gì.
v Còn vấn đề chất liệu để cử hành Bí Tích Thánh Thể (bánh và rượu) thay đổi như thế nào sẽ nói đến ở phần sau.
F Nội dung thông điệp
28.10.2011. Hãy lưu ý những thay đổi trong cách thức mà Mình và Máu Cha sẽ được thánh hiến. Nếu những lời nguyện thay đổi theo hướng phủ nhận sự Hiện Hữu của Thân Mình Cha trong Bí Tích Thánh Thể, thì các con phải bảo vệ lời hứa thánh thiêng của Cha. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta sẽ có sự sống đời đời.
26.05.2012. Các con phải trung thành với Thánh Lễ và hãy gìn giữ Hy Tế Thánh Lễ hàng ngày. Vì chẳng bao lâu nữa các con sẽ bị buộc phải đón nhận một sự dối trá.
Việc cử hành Thánh Lễ hằng ngày để tôn vinh Khổ Hình Thập Giá của Ta và nghi thức truyền phép để biến đổi bánh và rượu thành Mình và Máu Thánh Ta sẽ bị thay đổi và bị bóp méo và Ta sẽ bị phỉ báng vì những thứ luật mới do tên ngôn sứ giả đưa ra.
Các con không bao giờ được phép đón nhận bất cứ điều gì không thuộc về Sự Thật. Các con không bao giờ được phép đón nhận dị giáo từ ngay bên trong Toà Thánh. Nếu các con đón nhận thì các con tự loại các con ra khỏi Ta.
Nhiều người trong các con sẽ phải cử hành Thánh Lễ một cách bí mật và các con phải lấy hết can đảm để cầu xin Ta ban cho các con ơn kiên vững.
Những thay đổi sẽ bắt đầu trong chính Bí Tích Thánh Thể. Chẳng bao lâu nữa các con sẽ được nói cho biết rằng Bí Tích Thánh Thể, sự Hiện Diện Đích Thực của Ta, thực ra là một điều gì khác.
Người ta sẽ cho các con biết rằng Bí Tích Thánh Thể mang những ý nghĩa khác. Nhưng đây là một sự dối trá khủng khiếp.
Thánh Thể là Mình và Máu Thánh Ta, được ban cho các con để Ta đong đầy Thần Khí của Ta trong các con và để làm của ăn thiết yếu nuôi sống linh hồn các con.
Khi thời điểm ấy đến và các con, những tôi tớ được thánh hiến của Ta, được người ta bày ra cách diễn giải mới và hiện đại thì các con phải biết rằng sự băng hoại đã bắt đầu.
Đây là lúc các con cần phải chuẩn bị. Hãy quy tụ lại và bảo vệ Sự Thật về Cuộc Khổ Hình Thập Giá của Ta. Các con không được đón nhận những điều dối trá, đó là những thay đổi trong Thánh Lễ và Bí Tích Thánh Thể. Vì nếu các con đón nhận thì sự Hiện Diện của Ta với con cái Thiên Chúa sẽ không còn nữa.
07.06.2012. Hiện đang có những dấu hiệu nhãn tiền. Cuộc khủng hoảng trong Giáo hội của Ta, Hội Thánh Công Giáo, do các thế lực của sự dữ tạo ra, và mục tiêu hàng đầu của chúng là bắt Giáo hội phải quy phục. Chưa hài lòng với điều này, các thế lực sự dữ còn muốn hủy diệt Bí Tích Thánh Thể bằng cách bôi nhọ tính chất thánh thiêng của Bí Tích Thánh Thể (ý nghĩa thay đổi).
10.06.2012. Các con sẽ sớm bị ép buộc phải đón nhận một vật được cho là Thánh Thể nhưng thực ra đó không phải là Mình Thánh của Ta.
Thứ thay thế ấy sẽ trở thành vô nghĩa, không sinh hoa trái, và sẽ không mang lại sự sống thực.
Chỉ có Bí Tích Thánh Thể trong Thánh Lễ, được cử hành như từ trước đến giờ, mới có sự Hiện Diện của Ta thôi.
Đừng bao giờ thay đổi cách thức truyền phép Thánh Thể cho dù các con có bị ép buộc bởi phường vô đạo, những kẻ sẽ chiếm đoạt các Giáo hội thuộc Kitô Giáo của Ta.
Chúng sẽ làm cho các Nhà Thờ của Ta ra ô uế và biến những nơi ấy thành những chỗ giải trí và vì lợi ích xã hội không hơn không kém.
Các con phải luôn tuân theo những phương thức mà Ta đã truyền cho các Tông Đồ của Ta trong Bữa Tiệc Ly.
04.11.2012. Những Hy Tế, những Thánh Lễ hằng ngày cuối cùng sẽ không còn nữa như đã được tiên báo, vì tiên tri giả sẽ tuyên bố rằng một Nghi Lễ mới sẽ được áp dụng, và Thánh Lễ cũ sẽ không còn thích hợp nữa. Hắn sẽ nói như thế.
Người ta sẽ loại bỏ sự Hiện Diện của Ta trong Bí Tích Thánh Thể và con cái Thiên Chúa sẽ không còn được nuôi dưỡng bằng Bánh Trường Sinh.
11.11.2012. Các con sẽ bị bắt buộc làm mất đi tính thiêng liêng của Thánh Lễ, và làm mất đi tính thiêng liêng trong việc cử hành Thánh Lễ theo cách sắp đặt mới của họ (nghi thức thay đổi), khi mà Ta sẽ không còn hiện diện trong Bí Tích Thánh Thể, vì đây sẽ là một sự ghê tởm trong Mắt của Chúa Cha.
Mình và Máu Ta sẽ hiện diện trong các Thánh Lễ được tổ chức tại các trung tâm và nơi trú ẩn, nơi mà các con nguyện dâng lòng trung thành với việc Biến đổi bản thể, để mang lại Bí Tích Thánh Thể của Thánh Lễ, vốn sẽ được coi là chân thật và được Chúa Cha đón nhận.
30.11.2012. Nếu các con tuân theo những điều luật mới của Rôma, một thành phố vốn sẽ bị thâu tóm bởi kẻ lừa dối, đầy tớ của tên Phản Kitô, thì các con sẽ trở thành tù nhân của chế độ mới này. Khi các con nhận thấy Bí Tích Thánh Thể bị sửa đổi và thay đổi (lời nguyện thay đổi) đến nỗi không còn nhận ra được nữa thì hãy biết rằng đây sẽ là dịp để các con từ bỏ chế độ độc ác này.
Giáo hội của Ta không sai lầm và Giáo hội vẫn luôn mãi không sai lầm. Tuy nhiên, nếu những kẻ nào đó trong Giáo hội của Ta nổi loạn chống lại Giáo Huấn của Ta và thay đổi các Bí Tích Thánh Thiêng, thì chúng sẽ bị loại ra khỏi Giáo hội của Ta. Chế độ mới vốn không thuộc về Thiên Chúa, sẽ mắc phải sai lầm vì chế độ mới này không đại diện cho Sự Thật. Các Kitô hữu chỉ tuân theo những Giáo Huấn của Ta mà thôi.
17.03.2013. Khi chúng bày ra những nghi lễ mới, thì các con sẽ không còn có sự lựa chọn nào khác, vì các con sẽ biết rằng nghi lễ mới này không còn mang lại Bí Tích Thánh Thể Cực Trọng nữa. Chỉ đến lúc cuối cùng ấy, các con mới được tỏ cho thấy rõ Sự Thật, mặc dù các con đã nhận biết được những dấu chỉ trước đó.
25.04.2013. Những kẻ bất trung với Giáo hội của Ta sẽ đưa ra những lối diễn giải mới về ý nghĩa của Bí Tích Thánh Thể. Nhiều tôi tớ được thánh hiến của Thiên Chúa, và giáo dân trong tất cả các Giáo hội thuộc Kitô Giáo sẽ chứng kiến việc người ta chống lại Chúa Thánh Thần.
30.04.2013. Chẳng bao lâu nữa người ta sẽ thông báo cho tất cả những tôi tớ được thánh hiến của Ta về những thay đổi mà người ta nói là tốt đẹp cho Giáo hội.
Trong những điều luật mới, người ta sẽ sửa đổi những lời nguyện trong Thánh Lễ, vốn sẽ tỏ ra như là vô hại. Nhiều người sẽ không nhận ra được ý nghĩa của những thay đổi, nhưng những thay đổi ấy có liên quan đến Bí Tích Thánh Thể và Sự Hiện Diện của Ta trong Bí Tích Thánh Thể. Người ta sẽ chỉ dùng từ ngữ “tưởng niệm” và chẳng bao lâu nữa tất cả các nhà thờ sẽ bị tước đoạt hết những kho tàng quý giá.
05.06.2013. Chỉ khi nào các con buộc phải khước từ Sự Thật về Giáo hội của Ta trên trần thế này, thì đó sẽ là lúc các con cần phải phân định.
Ngày ấy chưa xảy ra đâu, nhưng khi các con được lệnh của những bề trên cao nhất trong hàng ngũ của các con để loại bỏ Bí Tích Thánh Thể, thì các con sẽ biết rằng các con đã được ban cho Sự Thật.
29.06.2013. Người ta sẽ sớm bày ra trong Giáo hội của Ta sự thay đổi trong quy chuẩn Thánh Lễ. Sự thay đổi này sẽ gây ra rất nhiều hoang mang và đối với nhiều người thì họ không thể hiểu được những sự dối trá mà người ta bày ra trong những lời cầu nguyện mới. Sự Hiện Diện của Ta sẽ bị chối bỏ theo những cách thức tinh vi nhất nhưng với những ai tuân theo quy chuẩn mới, theo đó sự Hiện Diện Đích Thực của Ta không còn nữa, thì họ sẽ không thể nào dâng Hy Tế lên Thiên Chúa. 
Hỡi con gái của Ta, chỉ một mặc khải này thôi sẽ gây ra hậu quả là con sẽ bị khinh thường nhưng điều này đã từng được tiên báo. Các tín hữu của Ta sẽ được dạy rằng Bí Tích Thánh Thể là dành cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi - hiệp nhất nên một để bày tỏ tình yêu thương lẫn nhau. Một cách chậm rãi nhưng chắc chắn, Thánh Lễ sẽ không còn nói về Hy Tế Thánh Thiêng của Ta nữa. Thay vào đó, nghi lễ sẽ được cử hành nhằm bày tỏ lòng tôn kính đối với con người và các con sẽ bị dẫn dắt sai lạc để chứng kiến sự thù nghịch trước các Bàn Thánh của Ta và trước tất cả các Nhà Tạm trên toàn thế giới.
Ngày mà những thánh lễ hằng ngày chấm dứt thì không còn xa nữa đâu. Hãy biết rằng giờ đây Ta đến để cảnh báo các con về điều này để các con khỏi phải đói khát. Khi các con bị tước mất đi sự Hiện Diện của Ta thì các con sẽ mất đi Thần Khí của Ta và các con sẽ cảm thấy khó để có thể ở lại gần bên Ta. 
Những lời lẽ được sử dụng để lừa gạt các con sẽ bao gồm những cụm từ này: “vì ích lợi của tất cả mọi người - vì sự hiệp nhất của tất cả con cái Thiên Chúa.” Thánh Lễ sẽ mang một ý nghĩa mới. Cái chết của Ta trên Thập Giá sẽ bị người đời lãng quên và người ta sẽ đưa ra tất cả những lý lẽ để giải thích cho việc này. Trong ngày ấy, hãy nhớ lấy Lời mà giờ đây Ta ban cho các con. Khi các con đón nhận nghi lễ thay thế thì sự Hiện Diện của Ta sẽ không còn nữa. Ta sẽ ở với các con nhưng các con không còn được dự phần vào Thân Mình Ta nữa.
07.09.2013. Nhiều người sẽ suy nghĩ một cách sai lầm rằng nghi thức phụng vụ mới và thánh lễ mới - mặc dù bị thay đổi rất nhiều - sẽ không gây nguy hại gì. Biết bao nhiêu người sẽ phải tự đặt câu hỏi về nội dung cũng như cách thức cử hành và nhận thấy những thay đổi kỳ lạ. Tuy nhiên sẽ có rất ít người phản đối những thay đổi này vì họ tin rằng những thay đổi này được Giáo hội ban ra, vì vậy những thay đổi này không thể nào sai được. Điều mà họ không hiểu được là không ai được phép làm cho thay đổi hay sửa đổi Lời Chí Thánh của Ta để Lời Ta trở thành một thứ gì đó khác đi. Giáo hội của Ta được ơn vô ngộ, nhưng nếu bất kỳ kẻ nào được gọi là tôi tớ hoặc người lãnh đạo trong Giáo hội của Ta, bóp méo Lời của Thiên Chúa hoặc sửa lại ý nghĩa của Bí Tích Thánh Thể, thì chúng làm điều phạm thượng chống lại Thiên Chúa.
23.09.2013. Những ai làm nô lệ cho tội lỗi - ngay cả những người yêu mến Thánh Tử của Mẹ và những người trung thành với Thánh Lễ - sẽ không nhận ra được sự khác biệt khi người ta bày ra điều ghê tởm này. Hãy nhớ rằng, chính là để tưởng nhớ cái chết của Con Mẹ mà Thánh Lễ được cử hành và khi ấy Sự Hiện Diện Đích Thực của Người được tỏ ra. Chẳng bao lâu nữa, họ sẽ không chịu nhìn nhận Sự Thật và nghi lễ mới sẽ trở thành nghi lễ của tà giáo. Ngày ấy vẫn chưa xảy ra nhưng sẽ xảy ra vô cùng bất ngờ vì ngôn sứ giả sẽ hành động hết sức mau lẹ. Bây giờ là thời gian để chuẩn bị. Tất cả những tôi tớ được thánh hiến, những người trung thành với Bí Tích Thánh Thể Cực Trọng và trung thành với Lời Chúa, phải chuẩn bị ngay bây giờ. 
03.10.2013. Những kẻ thù của Ta sẽ không lấy làm thỏa mãn khi chúng thay đổi cách trình bày (nghi thức thay đổi) về Bí Tích Thánh Thể của Ta, một lần nữa chúng sẽ lại xúc phạm đến Thân Mình Ta. Chúng sẽ xúc phạm đến Ta theo những cách tương tự. Chúng sẽ dùng màu đỏ; chúng sẽ có những cử chỉ trước Thánh Giá của Ta và xúc phạm đến Ta bằng những nghi lễ mới của chúng. Chỉ có những ai nhận ra các dấu chỉ mới có thể nhận ra được những sự phạm thánh mà chúng ra sức bày ra cho nhân loại, giữa những phô trương và hào nhoáng khủng khiếp.
02.11.2013. Chẳng bao lâu nữa các con sẽ chứng kiến việc công bố những kinh nguyện mới, và từ đó người ta sẽ đưa ra nghi thức phụng vụ mới.
Những thay đổi chủ yếu sẽ liên quan đến Bí Tích Thánh Thể, khi mà Bí Tích Thánh Thể sẽ được người ta bày ra như một thứ gì đó, vốn không giống với Cái Chết của Ta trên Thập Giá, khi Ta hiến chính Thân Mình Ta cho tất cả những tội nhân. Khi tuyên bố rằng Bí Tích Thánh Thể có nghĩa là tập hợp toàn thể nhân loại, nên một trước Thiên Chúa, các con sẽ sỉ nhục Ta, vì điều này đi ngược lại với Sự Thật. Sự Thật không còn là Sự Thật nữa, vì biết bao nhiêu người truyền bá những sự dối trá, phóng đại và không hiểu được rằng Sự Thật có thể dễ dàng bị đảo lộn (ý nghĩa thay đổi). Khi Sự Thật bị bóp méo một cách tinh vi, thì nhiều người sẽ không nhận ra những thay đổi, khi người ta không còn tôn trọng Sự Thật. Những thứ dối trá sẽ thay thế cho Sự Thật, gây ra sự chia rẽ trong nhân loại và tạo ra sự xa rời Thiên Chúa, một điều sẽ dẫn đến sự chết.
IV. BÁNH ĐỂ CỬ HÀNH BÍ TÍCH THÁNH THỂ
F Tóm tắt nội dung
v Có khoảng 5 thông điệp nói về bánh để cử hành Thánh Thể (đó là bánh chưa được làm phép sẽ được gọi tắt là bánh lễ). Trong đó có thông điệp tương đối dễ hiểu, nhưng cũng có thông điệp dễ gây hiểu nhầm.
v Nội dung chính của 5 thông điệp trong chủ đề này là:
Ø Cần phải dự trữ bánh để cử hành Bí Tích Thánh Thể (thông điệp ngày 11.11.2012).
Ø Cần chuẩn bị cho việc làm ra bánh để cử hành Bí Tích Thánh Thể (thông điệp ngày 17.08.2013).
Ø Khi ý nghĩa, nghi thức và lời truyền phép trong Thánh Lễ thay đổi, thì tấm bánh đó không có Chúa hiện diện và đó không phải là Bánh Hằng Sống. Khi đó không được đón nhận tấm bánh không có Chúa hiện diện (thông điệp ngày 02.08.2013).
Ø Có thể bánh lễ sẽ thay đổi cùng đồng thời với Bí Tích Thánh Thể thay đổi (thông điệp ngày 05.09.2013). Nghĩa là khi nào Bí Tích Thánh Thể thay đổi như đã nói trong mục III thì Chúa mới cho phép bột bánh thay đổi.
Ø Khi Bí Tích Thánh Thể bị loại bỏ thì phải mất một thời gian các tín hữu mới nhận ra sự thật này (thông điệp ngày 28.03.2013).
v Các thông điệp không nói tới việc bột bánh bị ô uế làm cho Bí Tích Thánh Thể thay đổi. Vì thế, từ đây sẽ qui ước khi nói về Bí Tích Thánh Thể bị thay đổi là muốn nói đến Bí Tích Thánh Thể bị phá hủy theo các phương thức đã nói trong mục III ở trên.
F Nội dung thông điệp
11.11.2012. Hãy nhớ rằng chúng ta đang chuẩn bị cho sự bất hòa của các tôi tớ được thánh hiến đáng thương của Ta, vốn là kết quả của cuộc ly giáo đang đến gần, cuộc ly giáo sẽ bùng nổ trong các Giáo hội thuộc Kitô Giáo.
Vì thế, trong khi đạo binh còn sót lại sẽ được nhiều linh mục và hàng giáo sĩ trong các Giáo hội thuộc Kitô Giáo khác dẫn dắt, thì nhiều người sẽ được dẫn dắt bởi các giáo dân, vì đây sẽ là thời điểm thiếu các linh mục.
Hỡi các môn đệ của Ta, các con sẽ cần phải thu thập và lưu trữ Bánh Thánh vì sẽ khó để có thể có được Bánh Thánh. Những người Công Giáo sẽ phải cử hành Thánh Lễ tại những nơi trú ẩn hoặc trong các Nhà Thờ kín đáo.
Người ta sẽ lập ra các nhóm đặc nhiệm, tương tự như trong thời bách hại người Do Thái của Đức Quốc Xã, để loại bỏ tận gốc những người bị coi là phản bội lại Giáo hội Toàn Cầu Mới, thứ Giáo hội mà các con sẽ được bảo cho biết là dành cho tất cả mọi tôn giáo.
Các con sẽ bị buộc tội làm mất đi tính thiêng liêng của Thánh Lễ, và làm mất đi tính thiêng liêng trong việc cử hành Thánh Lễ theo cách sắp đặt mới (nghi thức thay đổi) của họ, khi mà Ta sẽ không còn hiện diện trong Bí Tích Thánh Thể, vì đây sẽ là một sự ghê tởm trong Mắt của Chúa Cha.
Mình và Máu Ta sẽ hiện diện trong các Thánh Lễ được tổ chức tại các trung tâm và nơi trú ẩn, nơi mà các con nguyện dâng lòng trung thành với việc Biến đổi bản thể, để mang lại Bí Tích Thánh Thể của Thánh Lễ, vốn sẽ được coi là chân thật và được Chúa Cha đón nhận.
17.08.2013. Mầm mống của Satan sẽ lan rộng và những nghi lễ mới, theo đó quy chuẩn của Thánh Lễ sẽ đảo lộn, và tất cả những cụm từ chính xác liên quan đến Cuộc Khổ Nạn của Ta sẽ bị thay thế bằng những từ ngữ vô nghĩa và trống rỗng - những thùng rỗng - những nhà tạm trống rỗng. Tất cả những Thánh Giá của Ta sẽ bị thay thế bằng những biểu tượng của tà giáo.
Đây là đồ ghê tởm khốc hại mà ngôn sứ Đanien đã nói đến. Đây là sự chấm dứt của Bí Tích Thánh Thể và là sự chấm dứt Thánh Lễ của Ta ở nhiều nơi, như các con đã biết. Nhưng giờ đây các tôi tớ trung thành yêu dấu của Ta sẽ chuẩn bị cho việc làm ra Bánh Thánh. Họ phải cất giữ những Sách Lễ, áo lễ, Kinh Thánh và Thánh Giá. Tất cả những thứ này sẽ bị thay thế.
Các con phải sớm quy tụ lại và phải lên kế hoạch, vì người ta sẽ không cho phép các con cử hành Thánh Lễ theo Thánh Ý của Ta. 
02.08.2013. Chúng sẽ lấy Thánh Thể của Người - trong Bí Tích Thánh Thể - và xúc phạm đến Người cũng như hạ nhục Người. Người ta sẽ chứng kiến nhiều dấu chỉ của việc này, khi chúng thực hiện mọi cử chỉ bất kính và tàn nhẫn để nguyền rủa Người (qua việc thay đổi ý nghĩa và lời nguyện). Khi chúng đã phỉ báng Bí Tích Thánh Thể Cực Trọng của Người, chúng sẽ nhanh chóng loại bỏ Bí Tích này và các con sẽ sớm gặp nhiều khó khăn trong việc lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể. Đó chỉ là một trong nhiều kế hoạch được tiến hành để loại bỏ hoàn toàn Sự Hiện Diện của Con Mẹ trong Thánh Lễ.
Nhiều người sẽ nhận thấy những cử chỉ hết sức độc ác này và sẽ biết rằng chúng đang xúc phạm đến Thánh Tử của Mẹ. Nhiều người sẽ phản đối, nhưng người ta sẽ không lắng nghe tiếng nói của họ. Đối với những linh mục đáng thương, những người sẽ chịu đau khổ vì sự mạo phạm này, các con phải kêu cầu đến Mẹ, Mẹ của các con, để Mẹ trợ giúp các con đứng vững trước nỗi đau khủng khiếp này. Các con không bao giờ đuợc phép thay đổi cách bất xứng Bí Tích Thánh Thể, vì Bí Tích Thánh Thể là Lương Thực Cứu Rỗi duy nhất của các con. Nếu không có Bí Tích này, các con sẽ bị chết đói. Bí Tích này phải luôn sẵn có cho mỗi một con cái Thiên Chúa. Các con không bao giờ được phép chấp nhận bất cứ một loại bánh nào khác như là Bánh Sự Sống.
Các con sẽ sớm bị buộc phải đưa ra một thứ bánh thay thế cho Bí Tích Thánh Thể, mà bánh ấy không phải là Mình Thánh của Con Mẹ. Các con phải luôn trung thành với Tặng Ân của Bí Tích Thánh Thể ngay cả khi người ta bảo với các con rằng Bí Tích này không còn phù hợp - không còn được chấp nhận trong tôn giáo toàn cầu mới.
05.09.2013. Những kẻ thù của Thiên Chúa chiếm đoạt Giáo hội của Con Mẹ từ bên trong thôi chưa đủ - chúng sẽ còn báng bổ Người bằng nhiều cách khác. Chúng sẽ thay đổi bánh thánh trong Bí Tích Thánh Thể và thay đổi cả ý nghĩa của Bí Tích Thánh Thể. Chúng sẽ nói rằng Bí Tích Thánh Thể chỉ là tượng trưng (ý nghĩa thay đổi) cho nhân loại và rằng đây là dấu chỉ của một sự hiệp thông mới - một sự quy tụ tất cả mọi người lại với nhau dưới Ánh Mắt của Thiên Chúa. Hỡi các con của Mẹ, chúng sẽ nói với các con rằng việc tất cả các con quy tụ nhau lại chính là lý do để ăn mừng.
Bí Tích Thánh Thể chính là Thân Mình Chúa Kitô và sự Hiện Diện Đích Thực của Người. Hai điều này không tách rời khỏi Bí Tích Thánh Thể. Tuy nhiên, chúng sẽ bóp méo ý nghĩa này (ý nghĩa thay đổi) - cuối cùng, tất cả các con sẽ chỉ còn lại một miếng bánh (không có Chúa hiện diện), vì khi chúng làm ô uế những bàn thờ và xúc phạm đến Thánh Thể Cực Trọng thì Sự Hiện Diện của Con Mẹ sẽ chấm dứt.
28.03.2013. Nhiều người trong Giáo hội của Ta đã quên đi những gì các con đã được dạy. Các con đã lãng quên Lời của Thiên Chúa. Lời Hứa của Ta là ban cho các con Lương Thực Trường Sinh - Mình và Máu Ta - tuy nhiên một lần nữa các con lại chối bỏ Ta. Các con chối bỏ Ta bằng cách loại bỏ Bí Tích Thánh Thể ra khỏi Đền Thờ Thiên Chúa và thay thế bằng một xác chết. Sự thay thế sẽ rất tinh vi và phải mất một thời gian trước khi các con có thể phát hiện ra hành động hết sức độc ác mà người ta áp đặt trên các con.
Vì Mình Thánh Ta trong Bí Tích Thánh Thể nuôi dưỡng các con nên việc hủy diệt Thân Mình Ta, Giáo hội của Ta, sẽ mang lại sự chết cho linh hồn những kẻ loại bỏ Ta.
Thời điểm của sự ghê tởm đã đến rất gần. Thời điểm cho việc lựa chọn giữa Con Đường của Ta và đường lối của ngôn sứ giả hầu như xảy ra ngay trước mắt các con. Giờ đây hãy quan sát khi tên lừa đảo bóp méo Sự Thật.
F Chia sẻ thêm về thông điệp 02.08.2013
v “Các con không bao giờ được phép chấp nhận bất cứ một loại bánh nào khác như là Bánh Sự Sống”: Khi Giáo hội thay đổi nghi thức Thánh Lễ, thay đổi ý nghĩa và lời nguyện Bí Tích Thánh Thể thì không còn Bánh Sự Sống nữa mà trở thành một loại bánh khác. Khi đó chúng ta không được phép chấp nhận, thỏa hiệp, nhưng phải phản kháng bằng cách vẫn giữ nghi thức và lời nguyện hiện tại.
v “Các con sẽ sớm bị buộc phải đưa ra một thứ bánh thay thế cho Bí Tích Thánh Thể, mà bánh ấy không phải là Mình Thánh của Con Mẹ”: Khi kẻ có quyền trong Giáo hội buộc thay đổi lời nguyện Bí Tích Thánh Thể, thì tấm bánh đó không có Chúa hiện diện. Sẽ rất sớm điều này sẽ xảy ra.
v “Các con phải luôn trung thành với Tặng Ân của Bí Tích Thánh Thể ngay cả khi người ta bảo với các con rằng Bí Tích này không còn phù hợp (ý nghĩa thay đổi) - không còn được chấp nhận trong tôn giáo toàn cầu mới”: Chúa nhắc nhở chúng ta rằng dù cho người ta có giải thích rằng ý nghĩa của Bí Tích Thánh Thể trong hiện tại không còn phù hợp với thời đại, nên cần phải thay đổi cách hiểu về Bí Tích Thánh Thể cho phù với thời đại, thì các con không được nghe theo họ, nhưng phải trung thành với truyền thống. Sự thay đổi ý nghĩa của Bí Tích Thánh Thể này đồng thời xảy ra trong Tôn giáo toàn cầu mới.
F Chia sẻ thêm về thông điệp 05.09.2013
Chúng sẽ thay đổi bánh thánh trong Bí Tích Thánh Thể VÀ thay đổi cả ý nghĩa của Bí Tích Thánh Thể”: Trong câu này có liên từ VÀ nối kết hai vế, điều này có nghĩa là việc thay đổi bánh thánh (bánh lễ) và Bí Tích Thánh Thể là xảy ra đồng thời. Chứ không phải vì bánh lễ thay đổi dẫn đến Bí Tích Thánh Thể thay đổi. Ở những đoạn tiếp theo trong thông điệp này Chúa đều nói tới việc thay đổi ý nghĩa của Bí Tích Thánh Thể dẫn đến thay đổi Bí Tích Thánh Thể bằng các cụm từ như Bí Tích Thánh Thể chỉ là tượng trưng”, “bóp méo ý nghĩa này”, “chỉ còn lại một miếng bánh”.
F Chia sẻ thêm về thông điệp 28.03.2013
v “Các con chối bỏ Ta bằng cách loại bỏ Bí Tích Thánh Thể ra khỏi Đền Thờ Thiên Chúa và thay thế bằng một xác chết”: Khi con người loại bỏ Bí Tích Thánh Thể thì không còn Bánh Sự Sống và khi đó tấm bánh chỉ còn là một xác chết (không có sự hiện diện của Chúa, không mang lại sự sống).
v “Sự thay thế sẽ rất tinh vi”: Để thay thế (hay hủy bỏ) Bí Tích Thánh Thể, kẻ thù của Thiên Chúa rất tinh vi, chúng sẽ giải thích cho sự thay đổi bằng những từ ngữ rất hợp lí và phù hợp thời đại. Nhiều người sẽ bị lừa gạt và chấp nhận sự giải thích mới này.
v “Phải mất một thời gian trước khi các con có thể phát hiện ra hành động hết sức độc ác mà người ta áp đặt trên các con”:
w Để nhận ra một hành động sai trái được che dấu cách tinh vi không phải là dễ dàng. Vì thế khi Bí Tích Thánh Thể thay đổi, không phải mọi người ai cũng dễ dàng nhận ra ngay lập tức sự thật, mà phải mất một thời gian mới nhận ra sự thay đổi này.
w Ở đây có một từ chìa khóa Chúa nói đó là từ “các con”. “Các con” là số nhiều, số đông hay đa số. Vì thế, Chúa nói “các con” không phải là nói với số ít người tin Sách Sự Thật, mà là đang nói đến phần đông người chưa biết sự thật, những người mà vẫn còn thờ ơ với các thay đổi sắp xảy ra, trong đó có đa số các linh mục.
w Vì thế khi Bí Tích Thánh Thể thay đổi theo cách tinh vi, phần đông nhân loại không nhận ra ngay lập tức vì họ chưa biết Sự Thật. Tuy nhiên số ít người là những người đã đọc sách Sự Thật và các mặc khải khác thì có thể nhận ra ngay lập tức. Chính số ít người nhận ra sự thay đổi này sẽ cảnh báo cho những người chưa nhận ra sự thật, cho hàng giáo sĩ là những người đang bị ma quỷ lừa dối khi cử hành Bí Tích Thánh Thể theo nghi thức mới. Dần dần họ mới nhận ra mình đã làm trái ý Chúa và điều này đã được Chúa và Mẹ cảnh báo qua các thông điệp. Sau một thời gian, nhiều người mới dần dần nhận ra sự thật.
w Một ví dụ tương tự như khi tiên giả xuất hiện, không phải mọi người đều nhận ra ngay lập tức. Chỉ có một số rất ít người trong thời điểm đó lập tức nhận ra ai là tiên tri giả, đó là những người đã đọc trước sách Sự Thật. Những người chưa đọc sách Sự Thật thì phải mất một thời gian mới nhận ra. Họ nhận ra sau khi tìm hiểu sách Sự Thật hoặc được người khác chia sẻ về thời cuối.
Tóm lại: Thông điệp này không nói đến sự thay đổi tinh vi của chất liệu bánh để cử hành Bí Tích Thánh Thể, mà nói đến sự thay đổi của chính Bí Tích Thánh Thể (theo các phương thức đã nói trong mục III). Sự thay đổi này rất tinh vi mà phải mất một thời gian thì nhiều người mới nhận ra.


F Một câu hỏi được đặt ra
Vậy có thể nào xảy ra việc thay đổi bánh lễ trước khi Bí Tích Thánh Thể thay đổi không?
v Chúa chỉ cho phép những gì rõ ràng xảy ra để con cái Chúa nhận ra, Ngài không bao giờ cho phép sự mơ hồ xảy ra. Việc thay đổi chất liệu bánh lễ là việc quá mơ hồ. Chỉ có cách duy nhất để xác định rõ ràng bột bánh có tạp chất hay không là bằng cách xét nghiệm, tuy nhiên hiện tại rất khó để mang đi xét nghiệm. Các thí nghiệm bỏ vào nước Thánh để kiểm tra thì đó không phải là thí nghiệm được chấp nhận. Lịch sử Giáo hội từ xưa đến nay và khoa học thông thường không có thí nghiệm kiểu mơ hồ này. Chỉ có sự thay đổi lời nguyện và nghi thức mới rõ ràng và công khai đó là điều Chúa cho phép xảy ra.
v Không có thông điệp nào minh nhiên nói về việc bánh lễ bị ô uế trong giai đoạn Bí Tích Thánh Thể chưa thay đổi, và cũng không có thông điệp nào nói đến việc cần nên làm thí nghiệm bánh lễ bằng phương pháp cho vào nước Thánh. Vì thế khi làm thí nghiệm kiểu này có thể mang tội nghi ngờ và xúc phạm đến Chúa.
v Dù từ ban đầu ma quỷ rất muốn phá hủy Bí Tích Thánh Thể theo cách đơn giản và dễ làm nhất là thay đổi bột bánh, nhưng nó sẽ không làm được nếu Chúa chưa cho phép. Nếu ma quỷ tác động được vào bột bánh thì nó đã làm từ 2000 năm nay rồi. Và nếu những gì ma quỷ muốn và đều làm được thì nó đã hủy hoại nhân loại này từ lâu.
v Kết luận: Nếu tin vào quyền năng quan phòng của Thiên Chúa thì câu trả lời là không thể nào xảy ra việc thay đổi bánh lễ trước khi Bí Tích Thánh Thể thay đổi. Bí Tích Thánh Thể chỉ bị phá hủy bằng các phương thức mà thông điệp Chúa ban ra được trình bày trong mục III ở trên.
LỜI KẾT
1. Khi nghi thức Thánh Lễ, lời truyền phép chưa thay đổi, thì Thánh Lễ vẫn còn nguyên vẹn. Và mọi Thánh Lễ được cử hành cho đến hiện tại đều sinh ơn ích như nhau vì đều có sự hiện diện thật của Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể. Vì thế những khác biệt nếu có trong các Thánh Lễ chỉ là phần phụ tùy.
2. Chúa Giêsu Thánh Thể đang chờ đợi và mời gọi quý vị đến với Ngài, rước Ngài vào lòng, thờ lạy Ngài qua các Thánh Lễ, qua các giờ Chầu Thánh Thể. Quý vị hãy đến với Bí Tích Thánh Thể càng nhiều càng tốt trong thời gian Thánh Lễ chưa thay đổi này.
3. “Bây giờ là thời gian để chuẩn bị” (thông điệp 23.09.2013). Nghĩa là đây là thời gian để chuẩn bị Thánh Lễ cho tương lai sau khi Bí Tích Thánh Thể thay đổi, chứ chưa bước vào thời gian trú ẩn. Khi Thánh Lễ thay đổi sẽ có nhiều linh mục dâng Thánh Lễ truyền thống cho quý vị. Vì chưa tới thời gian trú ẩn, nên quý vị chưa thể biết được linh mục nào sẽ là người giúp dâng Thánh Lễ cho quý vị, quý vị đừng sốt ruột và lo lắng. Chúa đã quang phòng và lo liệu tất cả cho những người con của Ngài.
4. Đây là lúc quý vị cần đọc kỹ và bám vào các thông điệp Chúa nói về Bí Tích Thánh Thể, để làm theo ý Chúa, tránh làm theo ý riêng của con người, vì làm theo ý riêng ma quỷ dễ dàng dẫn đi sai lệch. Chính Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn và dạy dỗ quý vị biết phải làm gì cho đúng ý Chúa. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng và chúc lành cho quý vị.


Thân mến trong Chúa Ki tô

Đăng nhận xét

0Nhận xét
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Hãy chia sẻ cho chúng tôi những gì bạn đang suy nghĩ ...!

Hãy chia sẻ cho chúng tôi những gì bạn đang suy nghĩ ...!

Đăng nhận xét (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !