BLANTERSWIFT101

Tình Yêu là con đường dẫn đến Ơn Cứu Độ

Thứ Ba, 22 tháng 12, 2020

 Thứ bảy ngày 5 tháng 2 năm 2011, lúc 11:50

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, con vừa được trao ban thêm nhiều ân sủng vào ngày hôm nay để Cha có thể kéo con lại gần Cha hơn. Vì chỉ khi ở gần Cha thì con mới có thể cảm nhận được sự bình an, tình yêu và niềm vui trong trái tim con. Chỉ qua lời cầu nguyện và trao phó cho Cha những khó khăn của con thì con mới kết hợp mật thiết với Cha được. Con gái của Cha, khi con đầu phục và tín thác vào Cha, con sẽ hiểu Tình Yêu mà Cha dành cho con nơi Thánh Tâm Cha. Và khi con thực hiện điều đó, tình yêu của con đối với Cha sẽ gia tăng mạnh mẽ hơn. Chỉ khi con dâng lên tất cả những băn khoăn lo lắng của con và đặt chúng trong Bàn Tay Cha, thì những khó khăn ấy sẽ được lo liệu.

Con chỉ có thể tỏ lộ tình yêu chân thành đối với tha nhân khi con yêu mến Cha. Qua tình yêu dành cho tha nhân, con sẽ được chúc phúc với những tặng ân để nhìn những người khác qua Thánh Tâm đầy Tình Yêu và giàu Lòng Trắc Ẩn của Cha.

Chỉ khi nào con dành cho Cha tình yêu chân thành thì cuộc sống của con mới thay đổi và niềm vui sẽ gia tăng qua cuộc sống hằng này của con.

 

Đừng bao giờ lo sợ Tình Yêu của Cha hỡi các con. Tình Yêu này hằng luôn được trao ban cho tất cả các con cách dồi dào nếu các con chỉ cần hướng về Cha và cầu xin. Một khi con nhận được Tình Yêu thì nên quảng đại với Tình Yêu. Hãy loan truyền Tình Yêu của Cha khắp mọi nơi để tất cả các con, đặc biệt là những linh hồn khô khan nguội lạnh, có thể mời Cha vào linh hồn của họ. Đây là cách duy nhất dẫn đến ơn cứu rỗi.

Đấng Cứu Thế đầy yêu thương của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

Hãy chia sẻ cho chúng tôi những gì bạn đang suy nghĩ ...!