Gương Sáng

header ads
Hiển thị các bài đăng có nhãn Ăn ChayHiển thị tất cả
Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta ăn chay từ Thứ 2 Tuần Thánh đến 3h30 Chiều Thứ 6 Tuần Thánh
Chuyên gia nổi tiếng kể về trải nghiệm ăn chay và kết quả ngoài mong đợi
Tầm quan trọng của việc Chay Tịnh và Hãm Mình
Giá chuộc duy nhất để cứu các linh hồn
Tại sao chúng ta lại phải xin lễ cầu nguyện cho các linh hồn?
Xin Bà Con Ăn Chay Ngày 28/10 Cầu Nguyện cho Những Người Đang Yếu Đức Tin
Tuần Cửu Nhật Ăn Chay Từ 7/10-15/10/15
Chay tịnh từ Thứ Hai cho đến ba giờ rưỡi chiều ngày Thứ Sáu Tuần Thánh
Tin Buồn: Đức Giám Mục Kêu Gọi Ăn Chay Bảo Vệ Môi Trường