banner here
Hiển thị các bài đăng có nhãn Ảnh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Ảnh. Hiển thị tất cả bài đăng

Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Logo Lòng Thương Xót

- Thứ Tư, tháng 12 23, 2015
Xem để suy gẫm. Ai thông minh và được ơn Chúa thì sẽ hiểu. Chụp tại Giáo xứ Tân Việt 
 
banner here