Bài Viết by "12-2014"

Hiển thị các bài đăng có nhãn 12-2014. Hiển thị tất cả bài đăng

Nguyện xin Ơn Phân Định và bình an của Chúa luôn ở cùng Bà con mình!

Xin Mẹ Maria, Thánh cả Giuse, Đức Thánh Micae, Thánh Quan Thầy, Thiên Thần Bản Mệnh, các Thánh và các Thiên Thần cùng các linh hồn luyện ngục luôn cầu bầu cho chúng con trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Amen.

Bà con xa gần thân mến trong Chúa sắp quang lâm!

"Sự thật sẽ giải phóng anh em" (Ga 8,32).
"Còn việc tên gian ác xuất hiện là do tác động của Xatan, có kèm theo đủ thứ phép mầu, dấu lạ, điềm thiêng, (10) và đủ mọi mưu gian chước dối, nhằm hại những kẻ phải hư mất, vì đã không đón nhận lòng yêu mến chân lý để được cứu độ. (11) Vì thế Thiên Chúa gửi đến một sức mạnh mê hoặc làm cho chúng tin theo sự dối trá; (12) như vậy, tất cả những kẻ không tin sự thật, nhưng ưa thích sự gian ác, thì sẽ bị kết án" (2Tx 2: 9-12).

"Sự thật mất lòng - Nhưng thuốc đắng rã tật" - Các Cụ Việt Nam.

Sau đây con xin được gởi tới bà con mình bài chia sẻ về chủ đề: Tại sao Giáo Hội Công Giáo nói riêng và thế giới nói chung lại có Đức Giáo Hoàng giả? Ai là Đức Giáo Hoàng giả thời cuối này?
Để trả lời cho chủ đề này và nhiều bà con thắc mắc: Sao Giáo Hội lại có giáo hoàng giả được? Chẳng lẽ Thiên Chúa lại có thể để cho điều này xảy ra sao?

Để trả lời cho những câu hỏi trên con xin trích dẫn những đoạn Kinh Thánh, Sứ Điệp Đức Mẹ đã được Giáo Hội công nhận và Thực tế cũng được Giáo Hội và xã hội công nhận để lời chứng của con là chân thật, đáng tin cậy và không ai có thể chối cãi được.

Tóm tắt: Bài này con chia làm 7 phần như sau:

I. Kinh Thánh: Lời chứng của Chúa Giê su và Thánh Gioan
II. Sứ Điệp Đức Mẹ Lasalet
III. Thực Tế
IV. Diễn Giải
V. Sự ứng nghiệm
VI. Kết.
VII. Lời nhắn nhủ.

Nào! Bà con mình đã sẵn sàng chưa? Nếu đã sẵn sàng rồi thì bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé!
I - Kinh Thánh - Mặc Khải Công

1. Lời chứng của Chúa Giêsu 

A. Kẻ Mạo Danh Thầy
" Người đáp: "Anh em hãy coi chừng, đừng để ai lừa gạt, vì sẽ có nhiều kẻ mạo danh Thầy đến nói rằng: "Chính Ta đây là Ðấng Kitô", và họ sẽ lừa gạt được nhiều người." (Mt 24: 4-5).

B. Nhiều Ngôn Sứ Giả
"Sẽ có nhiều ngôn sứ giả xuất hiện và lừa gạt được nhiều người" (Mt 24: 11).

C. Kitô giả và ngôn sứ giả
"Bấy giờ, nếu có ai bảo anh em: "Này, Ðức Kitô ở đây" hoặc "ở đó", anh em đừng có tin. (24) Thật vậy, sẽ có những Kitô giả và ngôn sứ giả xuất hiện, đưa ra những dấu lạ lớn lao và những điềm thiêng, đến nỗi chúng lừa gạt cả những người đã được tuyển chọn, nếu có thể. (25) Thầy báo trước cho anh em đấy! (Mt 24: 23-25).

D. Phân Biệt Ngôn Sứ Thật Giả
"Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi. (16) Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì họ biết họ là ai. Ở bụi gai, làm gì có nho mà hái? Trên cây găng, làm gì có vả mà bẻ? (17) Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. (18) Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt. (19) Cây nào không sinh quả tốt, thì bị chặt đi và quăng vào lửa. (20) Vậy, cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai. "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: "Lạy Chúa! lạy Chúa!" là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Ðấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. (22) Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: "Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao?" (23)Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: Ta không hề biết các ngươi; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác! (Mt 7: 15 - 23).

2. Lời chứng của Thánh Gioan Tông Đồ

AĐề phòng thế gian và những kẻ phản Kitô. 

Anh em đừng cứ thần khí nào cũng tin, nhưng hãy cân nhắc các thần khí xem có phải bởi Thiên Chúa hay không, vì đã có nhiều ngôn sứ giả lan tràn khắp thế gian. Anh em đã nghe nói là nó đang tới, và hiện nay nó ở trong thế gian rồi. (5) Các ngôn sứ giả đó thuộc về thế gian, và thế gian nghe chúng. (6) Còn chúng ta, chúng ta thuộc về Thiên Chúa. Chúng ta cứ dựa vào đó mà nhận ra thần khí dẫn đến sự thật và thần khí làm cho sai lầm. (1Ga 4: 1-6).

B. Đề phòng những kẻ phản Kitô

Đây là giờ cuối cùng. Tên phản Kitô sẽ đến; thế mà giờ đây nhiều tên phản Kitô đã xuất hiện. Do đó chúng ta biết được rằng đây là giờ cuối cùng. (19) Chúng xuất thân từ hàng ngũ chúng ta, nhưng không phải là người của chúng ta; Nhưng như thế mới rõ: không phải ai ai cũng là người của chúng ta. (1Ga 2: 18-20)

C. Nhiều người mê hoặc đã lan tràn khắp thế gian

Vì có nhiều người mê hoặc đã lan tràn khắp thế gian, họ là những kẻ không tuyên xưng Ðức Giêsu Kitô là Ðấng đã đến và trở nên người phàm. Ðó là kẻ mê hoặc và là tên phản Kitô. (8) Anh em phải coi chừng để khỏi đánh mất những gì anh em đã làm được, nhưng để lãnh đầy đủ phần thưởng. (9) Phàm ai đi quá xa, không ở lại trong giáo huấn của Ðức Kitô, thì không có Thiên Chúa. Nếu ai đến với anh em mà không đem theo giáo huấn ấy, anh em đừng đón vào nhà và cũng đừng chào hỏi người ấy. (11) Quả thật ai chào hỏi là cộng tác vào những việc xấu xa của người ấy. (2Ga 1: 7-11).

D. Ngôn sứ giả phục vụ Con Thú

(11) Tôi thấy một Con Thú khác từ đất đi lên. Nó có hai sừng giống như sừng chiên, và nói năng như một Con Mãng Xà. (12) Nó thi hành tất cả quyền bính của Con Thú thứ nhất, trước mặt Con Thú ấy, và làm cho đất, cũng như những người sống trên mặt đất, thờ lạy Con thú thứ nhất, mà vết tử thương đã được chữa lành. (13) Nó làm những dấu lạ lớn lao, khiến cho ngay cả lửa từ trời cũng rơi xuống đất trước mặt người ta. Nó bắt mọi người, nhỏ cũng như lớn, giàu cũng như nghèo, tự do cũng như nô lệ, phải thích dấu trên tay hữu hoặc trên trán. (17) Không ai có thể mua bán, nếu không mang dấu thích đó, tức là con số tương đương với tên nó. Ai có trí thông minh hãy tính ra số của tên Con Thú, vì đó là số của tên một người, và số của tên người ấy là sáu trăm sáu mươi sáu. (Kh 13:11-18).

II - Sứ Điệp của Chúa và Đức Mẹ - Mặc Khải Tư đã được Giáo Hội công nhận

1. Sứ Điệp Đức Mẹ Lasalete

Thế gian sẽ có Đức Giáo Hoàng giả, tiên tri giả và nhiều kẻ như thế để phỉnh gạt nhân dân.

H.- Việc Giáo Quyền trở nên những ngôi sao lạc hướng có tiên báo sẽ có bè rối chăng?

T. – Giáo Quyền hiện nay nếu bỏ cầu nguyện bỏ nếp sống đạo đức siêu nhiên, chối các phép lạ, sẽ tự rơi vào bè rối mà con thấy hiện nay trong các Giáo Hội cấp tiến và cả trong những nghệ thuật quá tân thời.

ĐIỀM BÁO VII.- “ Năm 1864 Luxiphe với một số đông các quỷ sẽ được phóng ra khỏi hỏa ngục và sẽ pháĐức Tin dần dần. Cả Đức Tin của những người đã hiến dâng mình cho Chúa. Quỷ sẽ làm cho HỌ ra mùquáng đến nỗi nếu không có ơn Chúa đặc biệt họ sẽ hướng theo tinh thần quỷ Satan, nhiều tu viện mất cảĐức Tin và mất nhiều linh hồn.

H.- Nói rằng năm 1864 có phải là Mẹ có ý đến điềm báo này để được thực hiện cả rồi chăng?

T.- Mới chỉ bắt đầu thực hiện, điềm đó xẩy ra cho tới đời con bây giờ rồi dần dần CÁC GIÁO SỸ BỎ ĐỨCTIN, BỎ CẦU NGUYỆN và quỷ Satan sẽ dùng mọi mưu chước thâm độc để cho các vị bỏ nhiệm vụ TÔNG ĐỒ, và rồi dần dần sống đời rất đê tiện.

H.- Có phải chính bè nhiệm gây ra việc đó chăng?

T.- Phần lớn do bè nhiệm gây nên. Hiện nay bè nhiệm có hầu hết khắp nơi và nhất là trong các nước Pháp, Ý, Bỉ, Mỹ.

H.- Có phải để chống lại những người đã dâng mình cho Chúa nhưng đã bị quỷ Luxiphe mua chuộc màđiềm báo thứ 7 lưu ý Đức Giáo Hoàng phải đề phòng chăng?

T.- Thế gian sẽ có Đức Giáo Hoàng giả, tiên tri giả và nhiều kẻ như thế để phỉnh gạt nhân dân. Đức GiáoHoàng sẽ bảo các tìn hữu đề phòng và đừng tin theo những hạng người ấy.

ĐIỀM BÁO VIII: Trong năm 1865 người ta sẽ suy đồi thậm tệ trong đền Thánh, những bông hoa thơm củaGiáo Hội ở trong các tu viện hư thối và quỷ trở nên Vua trị các tâm hồn, NHỮNG TU VIỆN TRƯỞNG PHẢI THẬN TRỌNG khi nhận các tu sinh. Vì quỷ sẽ dùng mọi mưu mô xảo trá để đưa những người DÂM Ô TỘI LỖI VÀO CÁC DÒNG TU mà làm điều hỗn loạn. Và DÂM Ô đang lan tràn khắp nơi trên mật đất.

H.- Có phải bè nhiệm tổ chức nên những ghê gớm trong nơi Thánh không?

T.- Bè nhiệm sẽ tổ chức cách chung, nhưng chính Satan sẽ hành động trực tiếp trong tâm hồn người phạmtội.

H.- Những dòng tu nào bị thiệt hại hơn cả?

T.- Hầu hết các dòng tu hiện thời.

III - Thực Tế 
Tất cả sự việc này đã, đang và sắp xảy ra, là để ứng nghiệm Kinh Thánh và các Sứ Điệp.

Thế là chúng ta đã rõ, tính từ khi Chúa về trời cho đến ngày Chúa trở lại lần hai thì thế gian này và ngay trong lòng Giáo Hội sẽ xuất hiện "nhiều ngôn sứ giả xuất hiện và lừa gạt được nhiều người".
Bây giờ, chúng ta sẽ đi vào thực tế để tìm hiểu xem sự ứng nghiệm của Kinh Thánh và các Sứ Điệp.

1. Giám mục giả Giuda Iscariot

Ngay từ khi Chúa chọn 12 Thánh Tông Đồ, đã xuất hiện ngôn sứ giả, "giám mục giả ", tiên tri giả rồi. Chúng ta biết ngay đó là "ngôn sứ" Giu đa Iscariot hay còn gọi là "giám mục" Giu đa Iscariot. Kẻ đã phản bội thầy bằng cách bán Thầy mình 30 đồng bạc cho các nhà lãnh đạo Do thái thời đó.

Chúng ta thấy Giu đa Iscariot là tông đồ được Chúa chọn đứng thứ 12 hay còn gọi là đứng cuối. Là ngôn sứ giả hay chúng ta gọi là giám mục giả đầu tiên.

Vậy thì chúng ta phải đề phòng hết sức. Vì là thời cuối nên thật giả lẫn lộn. Trong 12 Tông Đồ đã chẳng có Giuđa (đứng cuối - 12) phản bội Chúa là gì? 
Chúng ta hãy nhớ lại Việt Nam có câu: "Sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đó". Ai được ơn Chúa soi sáng sẽ nhận ra sự thật này và dám chấp nhận Sự Thật này.

Giả ở đây là được Chúa chọn nhưng lại phản bội Chúa. Giống như kiểu Giáo hoàng được Chúa chọn và được các hồng y bầu lên nhưng lại phản bội Chúa, không làm theo luật Chúa dạy như là: Sự gì Thiên Chúa đã liên kết loài người không được phân ly... mà giáo hoàng cứ phân ly thì ta gọi đó là Giáo hoàng giả.

Tiếp tục với lịch sử của Giáo Hội công giáo, chúng ta thấy đã xuất hiện hàng tá ngôn sứ giả.
Nhiều quá! Ôi con không thể kể hết được, nếu bà con mình muốn biết nhiều xin đọc cuốn: Lịch sử Giáo Hội Công Giáo và cuốn 265 triều đại giáo hoàng tại các nhà sách.

1. 2: Tổng Quát Lịch Sử Giáo Hội

Biên niên sử Giáo hội Công giáo Rôma ghi lại nhiều sự kiện xảy ra trong lịch sử Giáo hội Công giáo Rôma trải dài gần hai nghìn năm, song song cùng lịch sử Kitô giáo.

Các cuộc ly giáo dần dần phá hủy khối hiệp nhất của Kitô giáo, dẫn đến sự xuất hiện của những giáo phái mới (ví dụ: Giáo phái Arianism ra đời năm 318), đặc biệt, hai sự kiện ly giáo lớn nhất đó là Ly giáo Đông - Tây (1054) cho ra đời Giáo hội Chính thống giáo Đông phương và Cải cách Kháng Cách (1517) cho ra đời các giáo phái thuộc khối Tin Lành.

2. Đi vào chi tiết:

2.1: Ngôn sứ giả Alexandrie - Kết quả: Giáo phái Arianism ra đời năm 318

Ngôn sứ giả này chúng ta nên biết là: linh mục Alexandrie, với sự phổ biến tư tưởng của Arius, cuối cùng Giáo phái Arianism ra đời năm 318.
Ngôn sứ giả này đã bị Đức Giám mục Alexander thành Alexandria rút phép thông công năm 318.

Xin đọc bài: 

2.2: Ngôn Sứ Giả Eutyches - Kết quả: Chính thống giáo phương đông ly giáo

Ngôn sứ giả Eutyches, là bề trên của một đan viện ở Constantinople, đã đi quá xa – mà có lẽ do quá khích nên ông đã từ chối “công thức hoà giải” năm 433 và chủ trương nhất tính thuyết. Ông ta cho rằng việc Đức Giêsu đau khổ chỉ mang tính hình thức, giả vờ thôi, chứ thực chất Ngài không đau khổ. Và rốt cuộc, ông cũng cho công cuộc cứu độ của Chúa Kiô tan theo mây khói.
Ông bị rút phép thông công. Eutyches dẫn đến việc Chính thống giáo phương đông ly giáo.

Xin đọc: 

2.3: Ngôn Sứ Giả Clement VII - Kết quả: Giáo hoàng giả

Ngôn sứ giả này có tên là Jules de Médicis. 

Năm 1378: Giáo hoàng giả Clement VII được bầu ra nhằm chống lại Giáo hoàng Urban VI.

Các Hồng Y người Pháp ở Avignon bầu một ngụy Giáo Hoàng (antipope) lên ngôi và lấy danh hiệu là Clement VII để tranh ngôi Giáo Hoàng với Đức Urban VI ở Rôma . Và đây là nguyên nhân gây ra cuộc ly giáo Tây Phương trong Giáo Hội, kéo dài từ năm 1378 cho đến năm 1417 với hai Giáo Hoàng tại chức , một ở Avignon và một ở Roma.


2.4: Ngôn sứ giả Gioan XXIII - Kết quả: Nguy giáo hoàng

Cuộc ly giáo đã xẩy ra vì có hai phe tranh giành ngôi vị Giáo Hoàng trong thời gian sóng gió đó. Trước hết phe các nước nói tiếng Latinh và Pháp ủng hộ Giáo Hoàng Clement VII ở Avignon , đối đầu với phe người Đức và Anh ủng hộ Giáo Hoàng Urban VI ở Rome..

Giáo Hoàng Clement VII mất năm 1394 và người kế vị được bầu lên thay là Benedict XIII, tiếp tục cai trị ở Avignon. Ở bên kia, Giáo Hoàng Urban VI cũng mất năm 1397, và người kế vị được bầu lên là Gregory XII, người Roman. Như vậy trong thời kỳ này có hai giáo hoàng cùng tranh ngôi , một ở Pháp và một ở Rôma

Để giải quyết tình trạng này, các Hồng y và nghị phụ đã họp Công đồng tại Písa ngày 29-3-1409 và bầu Giáo Hoàng mới lấy danh hiệu là Alexander V, nhưng ngài chưa kịp về Roma nhậm chức thì đã mất ở Bologna ngày 3-5-1410, và người kế vị được bầu lên ngày 17-5-1411 đã lấy danh hiệu là Gioan XXIII. Nhưng tân Giáo Hoàng tỏ ra là người không có đủ tài đức và khả năng lãnh đạo Giáo Hội, lại được bầu lên nhờ áp lực và tham vọng cá nhân, nên bị coi là nguy giáo hoàng ( antipope), và buộc phải thoái vị.

Xin đọc: 


2.5: Ngôn Sứ Giả Martin Luther - Kết quả: Sự ly giáo của Tin Lành

Ngôn sứ giả này tên là Martin Luther. Là tu sĩ Dòng Augustine, mục tiêu ban đầu của Luther là kêu gọi cải cách từ bên trong Giáo hội Công giáo La Mã, về sau ông tách rời khỏi Giáo hội Công giáo và thành lập Giáo hội Luther hay còn gọi là Tin Lành.

Xin đọc: Tin lành

2.6: Ngôn sứ giả Tebartz-van Elst - Kết quả: Bị cách chức vì sống xa hoa

Theo hãng tin BBC, giám mục xứ Limburg Franz-Peter Tebartz-van Elst bị giới truyền thông Đức cáo buộc đã chi tới hơn 31 triệu euro (42 triệu USD) để sửa sang dinh thự riêng của mình. Tòa thánh Vatican đã quyết định đình chỉ giám mục này sau khi Giáo hoàng Francis gặp và nói chuyện với ông ta.


2.7: Ngôn sứ giả: Mariano Rampolla - Kết quả: Hồng Y Tam Điểm

Đau đớn thay, ĐGH Leo XIII bị Tam Điểm làm hại. Họ phá chính sách của Ngài qua trung gian Hồng Y Tam Điểm Mariano Rampolla, kẻ sau này suýt nữa được bầu làm Giáo Hoàng kế vị ĐGH Leo XIII. Việc này được phá vỡ nhờ Đức Hồng Y J. de Cozyma đã kịp thời chuyển đến các Hồng Y Mật Viện tờ phủ quyết của Hoàng Đế Francois Joseph nước Áo. Ngài nói rõ: “ Mariano Rampolla là Hồng Y Tam Điểm, người đã được ĐGH Leo XIII chọn làm Quốc Vụ Khanh”. Sau đó Đức Pio X được bầu thay thế. 
Căm phẫn vì bị vỡ kế hoạch, Tam Điểm gây phong trào “Chính, Giáo chia ly”, tách rời trên khắp thế giới từ năm 1905, bằng cách cổ võ các Linh Mục trẻ theo phong trào “Duy Tân” của Mỹ. Tới năm 1914, chúng tổ chức ám sát Hoàng tử Áo vì cha ông làm Tam Điểm mất ngôi Giáo Hoàng… Thời này, ĐGH Pio X lại ra Thông Điệp “Lamentabiliti” lên án thuyết “Duy Tân”.


IV. Cụ thể hiện tại: Kinh Thánh - Sứ Điệp - Thực Tế

Còn nhiều lắm nhưng con xin đơn cử cho bà con mình vài đoạn Kinh Thánh và Sứ Điệp cùng vài ngôn sứ giả chính yếu như trên để chứng minh cho luận điểm tại sao Giáo Hội Công Giáo lại có Đức Giáo Hoàng giả hay còn gọi là ngôn sứ giả vào thời điểm này - Thời của Sách Khải Huyền ứng nghiệm - Thời cuối - Thời tận cùng - Thời cánh chung.

1. Ngôn sứ giả là ai?

Thưa: Ở điềm báo số 5 trong bài giảng về ngày Chúa Quang Lâm con đã từng chia sẻ về Ngôn Sứ Giả như sau:
Sẽ nhiều ngôn sứ giả xuất hiện” ( Mt 24 :11). Đọc đến câu này chúng ta sẽ tự hỏi! Vậy thì ngôn sứ giả là ai? Ngôn sứ là gì? Ai là ngôn sứ? 
Theo Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo. Khi chịu phép rửa tội chúng ta sẽ được tham dự vào 3 chức vụ của Chúa Kitô đó là: tư tế, vương đế và ngôn sứ. 
Từ đó chúng ta suy ra. Vậy ngôn sứ nhỏ nhất là giáo dân, kế đến là linh mục, tiếp theo là giám mục và ngôn sứ cao nhất là giáo hoàng. 
Vì Chúa nói: “sẽ có nhiều ngôn sứ giả xuất hiện và lừa gạt được nhiều người”. ( Mt 24 :11 ). 
Nên dựa vào Lời Chúa chúng ta thấy, sẽ có giáo dân giả, linh mục giả, giám mục giả và giáo hoàng giả. Điều này không phải bây giờ mới có, mới xảy ra nhưng điều này đã có ngay từ thời Cựu Ước và kéo dài đến tận ngày cuối cùng khi Chúa quang lâm.

2. Đức Giáo Hoàng Giả là ai?

Thưa: Đức Giáo Hoàng Giả là ngôn sứ giả mà Thánh Gioan đã đề cập trong Sách Khải Huyền 13: 11-18 là: Ngôn sứ giả phục vụ Con Thú.
Và là Đức Giáo Hoàng Giả mà Đức Mẹ Lasalete đã nhắc đến trong Sứ Điệp Lasalete và Bí Mật Phatima. 
H.- Có phải để chống lại những người đã dâng mình cho Chúa nhưng đã bị quỷ Luxiphe mua chuộc mà điềm báo thứ 7 lưu ý Đức Giáo Hoàng phải đề phòng chăng?
T.- Thế gian sẽ có Đức Giáo Hoàng giả, tiên tri giả và nhiều kẻ như thế để phỉnh gạt nhân dân. Đức GiáoHoàng sẽ bảo các tìn hữu đề phòng và đừng tin theo những hạng người ấy. Trích Sứ Điệp Lasalete tại: Sứ Điệp Đức Mẹ.

3. Sao Đức Giáo Hoàng thời cuối lại liên quan đến Ngôn sứ Giả trong Sách Khải Huyền?

Thưa: Vì tất cả những gì đã được ghi chép trong Kinh Thánh phải được ứng nghiệm. Vì đó là Lời Chúa.

4. Vậy thì Đức Giáo Hoàng nào liên quan đến câu: Ngôn sứ giả phục vụ Con Thú  trong Sách Khải Huyền?

Thưa: Khi một vị giáo hoàng ở thời tận cùng, thời cánh chung hội tụ đủ những gì mà lời tiên tri của Thánh Gioan đề cập trong Sách Khải Huyền thì đó là Ngôn sứ giả phục vụ Con Thú. 

4.1: Kinh Thánh - "Con Thú khác từ đất đi lên". (Kh 13:11).

Thực tế: Con người được sinh ra từ bụi đất.


4.2: Kinh Thánh - "Có hai sừng giống như sừng chiên". (Kh 13:11).


Thực tế: Sừng muốn nói đến các vị lãnh đạo giáo hội công giáo, vì thời Cựu Ước các tư tế khi dâng lễ trên đền thời thì đội mũ có hai sừng. Thời nay các giám mục, hồng y và giáo hoàng đội mũ có hai đầu nhọn nhô lên tượng trưng cho hai cái sừng thời các tư tế thời Cựu Ước.
Suy ra. Các linh mục không phải là vị Ngôn sứ giả mà Thánh Gioan đề cập vì các cha ngày nay không đội mũ. 
Vậy thì Ngôn sứ giả này rơi vào các đức giám mục, hồng y và giáo hoàng. Vì các vị này đội mũ.


4.3: Kinh Thánh - "nói năng như một Con Mãng Xà" (Kh 13:11).

Thực tế: Con mãng xà cũng là con rồng. Các vị vua hay măc áo hình con rồng mà người ta gọi là Long bào - tức là mặc áo Rồng, ý muốn nói lệnh của vua là cao nhất. Trong Giáo Hội Công Giáo, tiếng nói của Đức Giáo Hoàng là có quyền lực nhất. Như vậy, ngôn sứ giả mà Thánh Gioan đề cập ở đây rơi vào ngôi vị giáo hoàng.


4.4: Kinh Thánh - "Ðây là lúc cần phải có sự khôn ngoan. Ai có trí thông minh hãy tính ra số của tên Con Thú, vì đó là số của tên một người, và số của tên người ấy là sáu trăm sáu mươi sáu. (Kh 13:18)


Thực tế: Theo Thánh Gioan thì vị ngôn sứ giả này mang tên của con thú, và tên của ngôn sứ giả này là 666. 
Như vậy, ta cứ thấy vị giáo hoàng nào ở thời cuối cùng này liên quan đến đủ 3 con số 6 thì vị đó là Ngôn sứ giả phục vụ con thú 2 sừng.
Nhưng lại giống sừng chiên và có cái miệng ăn nói của Luxiphe - tức con Mãng xà mà Thánh Gioan mô tả như sau:

"Con Mãng Xà bị tống ra, đó là Con Rắn xưa, mà người ta gọi là ma quỷ hay Xatan, tên chuyên mê hoặc toàn thể thiên hạ; nó bị tống xuống đất, và các thiên thần của nó cũng bị tống xuống với nó". (Kh 12: 9).

(12) "Nó thi hành tất cả quyền bính của Con Thú thứ nhất - có mười sừng và bảy đầu; trên mười sừng đều có vương miện, và trên các đầu có danh hiệu xúc phạm đến Thiên Chúa (Kh 13: 1) - trước mặt Con Thú ấy, và làm cho đất, cũng như những người sống trên mặt đất, thờ lạy Con thú thứ nhất, mà vết tử thương đã được chữa lành. .Nó có hai sừng giống như sừng chiên, và nói năng như một Con Mãng Xà... (Kh 13: 1). Số của tên Con Thú, là số của tên một người, và số của tên người ấy là sáu trăm sáu mươi sáu" (Kh 13:18).

V - Câu trả lời và Sự ứng nghiệm của Lời Kinh Thánh:

1. Cách tính dễ hiểu và dễ nhớ cùng rất thực tế:

A - Tình cờ Đức Giáo Hoàng Phanxicô - tên tiếng anh là Pope Francis sinh năm 1936. 
Theo: Dòng Tên
Đức Giáo Hoàng Phanxicô tên thật là Jorge Mario Bergoglio sinh ngày 17 tháng 12 năm 1936, tại Buenos Aires, nước Argentina, trong một gia đình di dân người Ý có năm người con.

B - Là vị giáo hoàng thứ 266 của Giáo Hội Công Giáo.
Hôm nay, trong ngày lễ Kính thánh Giuse, ngày 19 tháng 03 năm 2013, Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ cử hành thánh lễ để khai mạc triều đại Giáo hoàng của mình. Nhận dịp này, chúng tôi xin gửi đến quý vị tiểu sử của vị Giáo hoàng thứ 266 của Giáo Hội Công Giáo. Ngài là vị Giáo Hoàng đầu tiên đến từ tân thế giới, và cũng là vị Giáo hoàng đầu tiên xuất thân từ Dòng tên.

Gộp lại: 1936 và 266 = 666.

2. Cách tính đúng nhất theo sát Kinh Thánh:

Chúc Bà Con Lễ Giáng Sinh vui vẻ!
Hiệp cùng Mẹ Maria, Thánh Giuse, các Mục Đồng và các Thiên Thần. 
Lạy Chúa Giêsu, kính chúc Ngài một Sinh Nhật vui vẻ!

“Con - Tu Sĩ Hèn Mọn - nồng nhiệt - như thường lệ - gửi lời chúc mừng Chúa Giáng Sinh đến quý Đức Cha, quý Cha, quý Tu Sĩ cùng Bà Con Tin Và Không Tin Sứ Điệp Từ Trời, quý độc giả, và những người xa lạ thuộc nhiều cảnh ngộ khác nhau và ở nhiều nơi khác nhau... trên khắp thế giới”.

Chắc đối với những Bà con tin Sứ Điệp Từ Trời thì chúng ta không những chỉ vui vì mừng Chúa Giáng Sinh, nhưng trên hết chúng ta còn vui mừng và hân hoan chờ ngày Chúa Trở Lại lần hai đã cận kề để đem chúng ta vào Thiên Đàng Mới. Đúng không nào?

Chúng ta cùng hợp lời ca mừng Chúa Giáng Sinh và Chúa Quang Lâm nhé!

Mừng vui lên, hỡi những ai đang tin Sách Sự Thật
Vì ngày Thiên Chúa cứu độ
Ngày Quang lâm của Chúa đã cận kề
Ngày đó, chúng ta sẽ được Vua Giê su đến
Đem chúng ta vào nơi Vương Quốc của Cha trên trời.
Nào! Hỡi tất cả anh chị em đang tin vào Sứ Điệp của Chúa!!!
Hãy vui mừng, hãy trung thành, hãy hân hoan với Sứ Điệp Từ Trời. Nhé!

“Xin gửi lời chúc mừng Giáng Sinh vui vẻ đến các cụ già đang ngủ gật trong các thư viện... và các bạn trẻ đang yêu hồi hộp mở thùng thư ra mà chẳng thấy gì. Chúng tôi đặc biệt gửi lời chúc mừng Giáng Sinh và lời cầu nguyện xin ơn bình an cho các anh lính đang làm nhiệm vụ nơi đất liền, ngoài biển khơi và ở trên trời - bởi các anh còn rất trẻ mà... vất vả và... nguy hiểm quá!”

“Cuối cùng, xin gửi lời chúc mừng Giáng Sinh đến tất cả - và chúc tất cả một mùa Giáng Sinh an lành!”
***

“Này tôi loan báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh cho anh em trong thành vua Đavít... anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ” (Lc 2,10-12).

***

Lạy Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ của chúng con, xin chúc Ngài một Sinh Nhật vui vẻ! HAPPY BIRTHDAY TO YOU!

***
... Cùng với Chúa Giêsu, Mẹ Maria, các Thiên Thần, các Thánh cùng các linh hồn và muôn loài trong Chúa Thánh Thần. Chúng con nguyện cho Danh Cha được rạng ngời vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến, Thánh Ý Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Amen.

Hãy ăn năn, hãy sám hối vì Chúa Sắp Trở Lại (Quang Lâm) thật rồi!

Bài giảng về ngày Chúa quang lâm là bài giảng chuẩn bị cho ngày Chúa Quang Lâm đã cận kề.

Con: Tu Sĩ Hèn Mọn xin được gởi đến quý Đức Cha, quý Cha, quý Thầy, quý Sơ và quý Ông Bà Anh Chị Em bài giảng về ngày Chúa Quang Lâm để chúng ta cùng nhau tìm ra sự thật trong sự khiêm nhường và trong Kinh Thánh. Vì: "Anh em đừng dập tắt Thần Khí. Chớ khinh thường ơn nói tiên tri. Hãy cân nhắc mọi sự". (Tx 5: 19-21).  "Sự Thật giải phóng anh em" (Ga 8:32).

Con kính mới các Đấng cùng Bà Con xem video:
... Cùng với Chúa Giêsu, Mẹ Maria, các Thiên Thần, các Thánh cùng các linh hồn và muôn loài trong Chúa Thánh Thần. Chúng con nguyện cho Danh Cha được rạng ngời vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến, Thánh Ý Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Amen.

Hãy ăn năn, hãy sám hối vì Chúa Sắp Trở Lại thật rồi!

Bài giảng về ngày Chúa quang lâm là bài giảng chuẩn bị cho ngày Chúa Quang Lâm đã cận kề.

Con: Tu Sĩ Hèn Mọn xin được gởi đến quý Đức Cha, quý Cha, quý Thầy, quý Sơ và quý Ông Bà Anh Chị Em bài giảng về ngày Chúa Quang Lâm để chúng ta cùng nhau tìm ra sự thật trong sự khiêm nhường và trong Kinh Thánh. Vì: "Anh em đừng dập tắt Thần Khí. Chớ khinh thường ơn nói tiên tri. Hãy cân nhắc mọi sự". (Tx 5: 19-21).  "Sự Thật giải phóng anh em" (Ga 8:32).

Con kính mới các Đấng cùng Bà Con xem video:

Happy new year!
Năm mới đã tới
Xin chúc Bà Con
Ăn tết vui vẻ
Năm mới mạnh khỏe
Tràn đầy phúc lộc
Của Chúa thương ban
Năm mới bình an
Chúc mừng năm mới.
Với những cái mới
Tâm hồn phơi phới
Lòng luôn phấp phới
Tràn đầy lộc mới
Mọi sự đổi mới
Chúc mừng năm mới!
Happy new year!
Con xin chúc Bà Con Sứ Điệp trong và ngoài nước một năm mới – tết tây – tràn đầy Ơn Chúa và Bình An.

Tu sĩ hèn mọn

LÁ THƯ CỦA ĐGH BÊNÊĐÍCTÔ GỞI CHÚA HÀI ĐỒNG KHI NGÀI 7 TUỔI.
LẠY CHÚA GIÊSU HÀI ĐỒNG.
XIN NGÀI MAU NGỰ ĐẾN. 
NGÀI BAN BÌNH AN VÀ NIỀM HÂN HOAN CHO TRẺ NHỎ. VÀ NGÀI CŨNG MANG NIỀM VUI VÀ HÂN HOAN CHO CON NỮA. 
CON ƯỚC CÓ MỘT BỘ VOLKS - SCHOTT MÀU XANH CHO HÔM THÁNH LỄ VÀ MỘT TRÁI TIM NHÂN LÀNH NHƯ CHÚA. 
CON XIN HỨA LUÔN LÀ MỘT ĐỨA BÉ NGOAN HIỀN.
KÍNH MẾN 
JOSEPH RATZINGER.

* GIỜ ÂN HUỆ CHO TOÀN THẾ GIỚI ! *

“Con hãy đến với Mẹ vào buổi trưa ngày 8 tháng 12 bởi vì đó là Giờ Ân Huệ của Mẹ”.
“Nếu người nào quỳ gối giang tay đọc Thánh Vịnh 51 ba lần vào lúc 12 giờ trưa mỗi ngày 8 tháng 12 hàng năm thì sẽ nhận được nhiều ơn tha thứ”.

LỜI YÊU CẦU CỦA ĐỨC MẸ MARIA VỀ GIỜ ÂN HUỆ:
1. GIỜ ÂN HUỆ bắt đầu từ 12 giờ trưa đến 1 giờ trưa, ngày 8 tháng 12 hàng năm. Đó là ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội và đó là Giờ Ân Huệ.
2. Nếu không đến được Nhà Thờ thì hãy cầu nguyện ở nhà nhưng đừng nghe điện thoại hay mở cửa đón tiếp ai. Hãy tịnh hiệp với Chúa Giêsu trong Giờ Ân Huệ này.
3. Quỳ cầu nguyện Thánh Vịnh 51 ba lần với hai cánh tay giang ra.
4. Sau đó, hãy cầu nguyện trong thinh lặng với Chúa để suy niệm về Cuộc Tử Nạn của Chúa Giêsu KiTô. Có thể đọc Kinh Mân Côi, cầu nguyện ca ngợi Chúa và đọc các Thánh Vịnh khác.
5. Xin hãy thông báo cho nhiều người được biết.
6. Hãy cầu nguyện cho tổ quốc trong Giờ Ân Huệ này.
7. Đức Mẹ Maria mong muốn mọi người hãy truyền bá các thông điệp của Mẹ cho toàn thế giới được biết. Hãy giúp đỡ Mẹ trong sứ mệnh của Mẹ để các Linh Hồn được tìm về với Chúa để rồi Chúa Giêsu được mọi người yêu mến. Đó là bài ca tuyệt mỹ hằng sống trong Mẫu Tâm Mẹ. Đó cũng là điều mà trái tim chúng ta mong ước.

Đức Mẹ phán: “Các con sắp sửa nhận ra sự vĩ đại của Giờ Ân Huệ này!”
Giờ Ân Huệ: Ngày 8/12 Đức Mẹ Hiện Ra Với Tước Hiệu Hoa Hồng Mầu Nhiệm
S.T.
Đức Mẹ hiện ra tại vùng Montichiari, nước Ý với một nữ y tá độc thân là bà Pierina Gillio (1911-1991). Bà làm việc tại một bịnh viện. Đức Mẹ Maria phán với bà Pierina rằng:
“Bằng việc hiện ra ở Montichiari, Mẹ mong muốn được tôn kính với tước hiệu Hoa Hồng Mầu Nhiệm (Rosa Mystica). Mẹ mong muốn có một giờ của Lòng Thương Xót cho toàn thế giới vào lúc 12 giờ trưa mỗi ngày 8 tháng 12 hàng năm (Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội).
Việc tôn kính này sẽ đem lại nhiều ơn lành cho Linh Hồn và thể xác các con. Lòng Thương Xót của Mẹ muốn có một thánh tượng Hoa Hồng Mầu Nhiệm được tạc và qua việc rước kiệu ấy, Mẹ sẽ ban nhiều ơn lành thánh cho toàn thế giới.
Các con nên trình lên Đức Giáo Hoàng Piô XII về sự mong muốn của Mẹ để có một giờ Ân Huệ cho toàn thế giới. Nếu ai không thể đến Nhà Thờ được thì hãy cầu nguyện tại nhà của họ vào đúng 12 giờ trưa ngày 8 tháng 12 thì người ấy sẽ nhận được nhiều ơn lành qua Mẹ. Những ai cầu nguyện và khóc lóc thống hối thì sẽ tìm được cầu thang lên Thiên Đàng và nhận được sự bảo vệ và ơn lành của Mẹ”.
Trong một tài liệu khác nói về thị kiến của bà Pierina Gillio thì Đức Mẹ Maria nói thêm rằng:
“Nếu người nào quỳ gối giang tay đọc Thánh Vịnh 51 ba lần vào lúc 12 giờ trưa mỗi ngày 8 tháng 12 hàng năm thì sẽ nhận được nhiều ơn tha thứ”.

Sau đây là lời Thánh Vịnh 51:
+ Thánh Vịnh 51 (50):- LẠY THIÊN CHÚA, XIN XÓT THƯƠNG CON

(1) Thánh vịnh. Của vua Ða-vít.
(2) Ngôn sứ Na-than đến gặp vua vì vua đã đến với bà Bát Se-va.

(3) ' Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con,
mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm.
(4) Xin rửa con sạch hết lỗi lầm
tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.
(5) Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm.
(6) Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa,
dám làm điều dữ trái mắt Ngài.
Như vậy, Ngài thật công bình khi tuyên án,
liêm chính khi xét xử.
(7) Ngài thấy cho : lúc chào đời con đã vương lầm lỗi,
đã mang tội khi mẹ mới hoài thai.
(8) Nhưng Ngài yêu thích tâm hồn chân thật,
dạy con thấu triệt lẽ khôn ngoan.
(9) Xin dùng cành hương thảo
rảy nước thanh tẩy con, con sẽ được tinh tuyền;
xin rửa con cho sạch, con sẽ trắng hơn tuyết.
(10) Xin cho con được nghe
tiếng reo mừng hoan hỷ,
để xương cốt bị Ngài nghiền nát được nhảy múa tưng bừng.
(11) Xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi
và xoá bỏ hết mọi lỗi lầm.
(12) Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng,
đổi mới tinh thần cho con nên chung thuỷ.
(13) Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần Nhan Thánh,
đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài.
(14) Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ,
và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con;
(15) đường lối Ngài, con sẽ dạy cho người tội lỗi,
ai lạc bước sẽ trở lại cùng Ngài.
(16) Lạy Thiên Chúa con thờ là Thiên Chúa cứu độ,
xin tha chết cho con, con sẽ tung hô Ngài công chính.
(17) Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,
cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.
(18) Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm,
con có thượng tiến lễ toàn thiêu,
Ngài cũng không chấp nhận.
(19) Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát,
một tấm lòng tan nát dày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê.
(20) Xin rộng lòng tuôn đổ hồng phúc xuống Xi-on,
thành luỹ Giê-ru-sa-lem, xin Ngài xây dựng lại.
(21) Bấy giờ Ngài vui nhận tế phẩm luật truyền,
lễ vật toàn thiêu, lễ vật hiến tế.
Bấy giờ thiên hạ giết bò tơ dâng trên bàn thờ Chúa.'

MẸ MARIA HOA HỒNG MẦU NHIỆM
Vào ngày 8 tháng 12 nhân dịp lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, qua thị nhân Pierrina, người Ý, Đức Mẹ Maria đã ban một thông điệp như sau:
“Ước muốn của Mẹ là cứ mỗi năm vào ngày 8 Tháng 12 vào lúc 12 giờ trưa, các con hãy làm một giờ Thánh gọi là Giờ Ân Huệ cho toàn thế giới. Các con sẽ nhận được rất nhiều ân sủng thánh thiện cho việc làm này!”.
Và:
“Chúa Giêsu Con Mẹ sẽ đổ tràn đầy Lòng Thương Xót Chúa trên những người tốt lành vì họ biết cầu nguyện liên lỉ cho các người tội lỗi”.
“Giờ Ân Huệ này mang lại nhiều ơn hối cải đến cho những trái tim chai đá và cứng cỏi. Ân sủng của Chúa sẽ đụng chạm đến họ và biến đổi họ thành những con cái trung thành của Chúa trong tình yêu mới. Thiên Chúa mong muốn nhân loại hãy thống hối”.
Đức Mẹ Maria phán:
“Việc đền tội không gì khác hơn là hãy chấp nhận những cây Thánh Giá hàng ngày một cách vui vẻ. Dù Thánh Giá lớn hay nhỏ thì cũng hãy chấp nhận với tình yêu!”.
Đức Mẹ Maria phán với thị nhân Pierrina rằng:
“Con hãy đến với Mẹ vào buổi trưa ngày 8 tháng 12 bởi vì đó là Giờ Ân Huệ của Mẹ”.
Chị Pierrina hỏi Mẹ xem chị cần phải làm gì để chuẩn bị cho Giờ Ân Huệ này thì Đức Mẹ Maria phán:
“Các con hãy chuẩn bị với lời cầu nguyện và việc đền tội. Hãy cầu nguyện Thánh Vịnh số 51 ba lần với hai tay giang ra. Trong Giờ Ân Huệ này, nhiều ơn lành thiêng liêng được ban cho những ai hết lòng cầu nguyện và thống hối. Những kẻ có trái tim chai đá nhất sẽ được ơn Chúa tác động. Mẹ hứa ban cho những ai xin ơn Mẹ trong Giờ Ân Huệ này, ngay cả trong những trường hợp khó khăn nhất, ơn ấy sẽ được ban cho, nếu hợp với Thánh Ý Chúa Cha Trên Trời”.
“Các con hãy thông báo cho Đức Giáo Hoàng Pio thứ XII rằng đây là ý của Mẹ, Mẹ muốn Giờ Ân Huệ cho toàn thế giới được truyền bá cho tất cả mọi người được biết. Nếu ai không thể đến Nhà Thờ được thì hãy cầu nguyện tại nhà mình vào buổi trưa ngày 8 tháng 12 thì họ cũng nhận được ân huệ của Mẹ. Những ai cầu nguyện và khóc lóc thống hối sẽ tìm thấy một cầu thang vững chắc để dẫn đến Thiên Đàng. Họ cũng sẽ nhận được sự bảo vệ và ơn phúc qua Trái Tim đầy tình yêu Từ Mẫu của Mẹ”.
Sau đó Đức Mẹ Maria chỉ cho thị nhân Pierrina thấy Mẫu Tâm của Mẹ và phán:
“Con hãy nhìn xem Mẫu Tâm Mẹ yêu thương nhân loại nhiều vô cùng nhưng nhiều người đã xúc phạm đến Mẫu Tâm Mẹ. Nếu những người tốt và xấu cùng hiệp thông trong lời cầu nguyện thì họ sẽ nhận được Lòng Thương Xót và bình an trong Mẫu Tâm Mẹ. Thiên Chúa đang bảo vệ những người tốt và đang ghì lại những hình phạt dành cho người tội lỗi vì Mẹ đang cầu bầu cho tất cả các con”.
Đức Mẹ Maria mỉm cười và phán:
“Các con sắp sửa nhận ra sự vĩ đại của Giờ Ân Huệ này!”.
Khi chị Pierrina thấy Đức Mẹ Maria sắp biến đi thì chị cầu khấn:
“Lạy Mẹ, con xin cảm tạ Mẹ. Xin Mẹ chúc phúc cho tổ quốc của con là nước Ý và toàn thế giới. Xin Mẹ ban ơn đặc biệt cho Đức Giáo Hoàng của chúng con, cho các Linh Mục và tu sĩ nam nữ và cho những người tội lỗi”.
Đức Mẹ Maria phán:
“Mẹ vừa chuẩn bị cho một dòng suối ân huệ ngập tràn cho tất cả những con cái lắng nghe lời Mẹ và giữ lời Mẹ trong trái tim họ”.

XIN QUÝ VỊ VUI LÒNG PHỔ BIẾN CHO NHIỀU NGƯỜI ĐƯỢC BIẾT GIỜ ÂN HUỆ NÀY. XIN CẢM ƠN VÀ XIN CHÚA CHÚC LÀNH CHO QUÝ VỊ!

Tại sao Đức Giáo Hoàng Phanxicô lại được đông đảo dân chúng mến mộ?
Thưa vì những nguyên nhân sau:

Chúng ta trở lại lịch sử thì sẽ thấy ngay Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo 2, dù được cả thế giới mến mộ nhưng vẫn còn rất nhiều người không thích ngài.
Và Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II phải mất 10 năm thì ngài mới nổi tiếng đến khắp thế giới.
Còn Đức Phanxicô thì chỉ mất có vài tháng. Lạ thật.
Chúng ta thử tìm hiểu sơ qua nhé!

1. Được nhiều người mến mộ vì vị giáo hoàng này thuộc về thế gian

Kinh Thánh đã cho chúng ta biết như sau: "Các ngôn sứ giả đó thuộc về thế gian, và thế gian nghe chúng" (1Ga 4: 5).
Dựa vào câu Kinh Thánh này chúng ta sẽ hiểu ngay vấn đề là: Đức Phanxicô thuộc về thế gian này, nên người ta mến mộ vị giáo hoàng này là lẽ tất nhiên.
Nếu chúng ta so sánh thì thấy rằng, vị giáo hoàng của thế gian này còn được nhiều người mến mộ và khen ngợi hơn cả Chúa Giê su.

2. Được nhiều người mến mộ vì được Truyền Thông thế gian - Tam điểm thổi lên

Chúng ta biết là truyền thông bây giờ đa số là thuộc về tam điểm, vì thế mà chúng ta cũng không lấy gì làm lạ là vị giáo hoàng này lại được truyền thông nâng lên tận mây xanh là như vậy.

3. Được nhiều người mến mộ vì vị giáo hoàng này khuyến khích tội lỗi

Nào là người vô thần cũng được vào thiên đàng nếu họ sống tốt. Câu nói này của Đức Phanxicô nghịch lại với Lời Chúa: "Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án". (Mc 16, 16).


Nào là gián tiếp ủng hộ hôn nhân đồng tính thông qua Thượng Hội Đồng.

Nào là cho phép tháo bỏ luật hôn phối để cho người ly dị được tái hôn rước lễ cũng thông qua Thượng Hội Đồng. Với Thượng Hội Đồng này thì vị giáo hoàng của thế gian này vừa làm cho các đôi hôn phối phạm đến Bí tích Hôn nhân, vừa phạm đến Bí Tích Thánh Thể. Vì sự gì Thiên Chúa đã liên kết thì loài người không được phân ly.

Nào là khuyên mọi người ngày chủ nhật dành thời gian cho gia đình thay vì cho Chúa.

Nào là khuyên mọi người đừng cải đạo. Với lời khuyên này thì vị giáo hoàng này muốn loại bỏ lệnh truyền của Chúa Giê su: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. 16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án" (Mc 16, 15-16).

Nào là đưa phụ nữ lên ngôi trong Giáo Hội Công Giáo, điều mà chưa thấy bao giờ trong Giáo Hội.

Nào là rửa chân cho phụ nữ và người hồi giáo.

Nào là khiêm nhường giả tạo khi đối với Chúa thì không hôn chân, chỉ hôn bụng với hôn đầu gối Chúa. Còn với người bình thường thì quỳ hôn chân.

Nào là đưa ra những thánh giá kỳ lạ khác với Thánh Giá truyền thống của Giáo Hội.


Nào là kêu tên Lucifer trong đêm Phục Sinh.

Điểm qua những vấn đề trên, giờ đây chúng ta đã hiểu nguyên nhân tại sao vị giáo hoàng này lại nổi tiếng như thế.

Hãy chờ đợi ngày công mình của Chúa đến, ngày mà tất cả những kẻ thờ lạy tên Phản Kito cùng những kẻ đi theo tên ngôn sứ giả và nhận con dấu 666 sẽ bị quăng vào hồ lửa đời đời. Amen.

Trích Sách Khải Huyền chương 19 câu 20:
"Con Thú bị bắt, cùng với tên ngôn sứ giả từng dùng các dấu lạ hắn làm trước mặt nó, mà mê hoặc những kẻ nhận dấu thích của nó và những kẻ thờ lạy tượng của nó. Cả hai bị quăng sống vào hố lửa có diêm sinh đang cháy ngùn ngụt".
Tu Sĩ Hèn Mọn
Ôi còn nhiều lắm: 
Xin xem tất cả các bài về vị giáo hoàng này tại đây.

Từ khóa:
Đức Giáo Hoàng Phanxicô
Đức Giáo Hoàng Francis
Đức Giáo Hoàng Nổi Tiếng
Đức Giáo Hoàng Mới
Pope Francis
Pope
Đức Giáo Hoàng không hôn chân Chúa.

Việt Nam đang bùng lên dư luận cho rằng, một loạt hơn 100 cô dâu Việt cùng với một phụ nữ Việt Nam làm môi giới trung gian trong gần một tháng rưỡi nay tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc có thể đã bị đưa vào các lò mổ nội tạng ở Hoa Lục.
ảnh minh họa

Cảnh sát Trung Quốc đang truy tìm hơn 100 cô dâu Việt Nam biến mất không để lại dấu vết cùng với một người môi giới từ hồi tháng 11 ở tỉnh Hà Bắc. Một quan chức địa phương được báo chí trích lời nhận định một đường dây buôn người có tổ chức có thể đứng sau vụ mất tích hàng loạt trên.

Giám đốc Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Lào Cai cho biết, các vụ buôn người từ Việt Nam sang Hoa Lục vẫn tăng đều thời gian qua, mà nạn nhân phần lớn là người thất nghiệp, muốn tìm kiếm một việc làm để mưu sinh. Ông Vinh nói các tổ chức buôn người đã lợi dụng tâm lý này để lừa rất nhiều phụ nữ Việt Nam đưa sang Hoa Lục, và một nửa trong số này bị bán làm vợ. Những cuộc tình ép buộc đó có thể dẫn đến hậu quả là các cô dâu Việt tìm cách bỏ trốn khỏi nhà chồng, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng.

VATICAN: THƯỢNG HỘI ĐỒNG CHỦ ĐỀ VỀ GIA ĐÌNH 2014 CỦA POPE FRANCIS CÓ SỰ THAM DỰ CỦA NHÂN VẬT " CỰC KỲ ĐẶC BIỆT " !
Tại Thượng Hội Đồng bất thường về vấn đề Gia đình 2014, có một nhân vật đặc biệt được mời tham dự đó là TGM Karl Rodig (hàng trên, tay trái ngoài cùng ). Gọi là đặc biệt vì TGM Karl Rodig là người đã sáng lập một giáo phái với tên gọi " Giáo Hội Công Giáo Toàn Cầu của Chúa Kito " có trụ sở tại Detroit, Michigan. Đặc điểm chính của " Giáo hội " này là ủng hộ Hôn nhân đồng tính nam -nam, nữ -nữ và dĩ nhiên là cử hành Thánh Lễ Hôn Phối trao Bí Tích Thánh Thể cho những cặp đôi này trước Nhan Thánh Chúa. Tại THĐ, Karl Rodig được mời tham dự để mọi người có thể lắng nghe những " trải nghiệm" từ ông. TGM Karl Rodig đã đi xa Giáo hội Công Giáo từ năm 1989 vì có những quan điểm đi xa GHCG: Muốn các tu sĩ được phép lấy vợ, phụ nữ được phong chức Linh Mục.

QUA SDTT, CHÚA JESUS NÓI RÕ CHO CHÚNG TA VỀ VIỆC CÓ NHIỀU VỊ GM CAO TRỌNG CỬ HÀNH THÁNH LỄ HNDT VÀ BUỘC CHÚA PHẢI CHÚC PHÚC ! SỰ VIỆC NÀY ĐÃ DIỄN RA Ở KHẮP NƠI VÀ ĐÃ CÓ TỪ LÂU. RÕ RÀNG LÀ NGAY TẠI THỜI ĐIỂM NÀY, CHỦ NGHĨA THẾ TỤC ĐÃ TIẾN SÂU VÀ CÓ MỘT CHỖ ĐỨNG VỮNG VÀNG TRONG GIÁO HỘI !

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Thánh Ý của Thiên Chúa là tối thượng (29/12/2014)

Thứ hai ngày 29 tháng 12 năm 2014, lúc 17:30

Hỡi các con thân yêu của Mẹ, các con đừng lo sợ trước những Lời Hứa của Chúa Kitô vì những Lời Hứa của Người sẽ là yếu tố quan trọng đối với phần rỗi của các con. Chúa Giêsu Kitô, Thánh Tử của Mẹ, hiện diện nơi các con và Người sẽ không bao giờ từ bỏ các con hoặc để các con phải bơ vơ. Lời Hứa của Người để cứu rỗi nhân loại, sẽ được hoàn tất vì đây cũng là Thánh ý của Chúa Cha Hằng Hữu.

Các con phải biết rằng Thánh ý của Thiên Chúa là tối thượng và cho dù những trở ngại mà người ta gây ra cho các con có đáng sợ đến đâu đi chăng nữa, thì Thiên Chúa cũng sẽ dùng đến Thiên Tính của Người mà diệt trừ tất cả những kẻ thù của Người. Các con không bao giờ được phép nghĩ rằng sự dữ sẽ chiến thắng vì sự dữ hoàn toàn không thể chiến thắng được. Nhờ tình yêu vô biên của Thiên Chúa, các con sẽ được dẫn dắt để hướng về Ơn Cứu Rỗi Đời Đời và không một sự gì có thể ngăn cản được các con. Khi những kẻ thù nghịch Thánh Tử của Mẹ ra sức ép buộc các con phải đón nhận những thứ luật pháp vốn không đến từ Thiên Chúa, thì các con phải khước từ những luật pháp này. Sự việc có thể khó khăn cho các con nhưng Thiên Chúa sẽ ban cho các con sức mạnh để tiếp tục cuộc hành trình của các con và Thiên Đàng sẽ ban cho các con mọi sự trợ giúp.

Các con hãy học cách để nhận biết những việc làm của tên ác quỷ qua những cuộc chiến tranh mà các con thấy xảy ra khắp nơi; những thứ luật lệ độc ác mà người ta áp đặt trong hầu hết các quốc gia vốn chối bỏ Lời của Thiên Chúa; việc phản bội Chúa Giêsu Kitô bởi những kẻ tuyên bố là đại diện cho Người, khi mà chúng tỏ ra hết sức bình thản và không hề thực hiện điều gì để rao giảng Lời Chí Thánh của Người. Các con hãy học cách nhận ra sự thù hận mà người ta tỏ ra đối với những linh hồn ưu tuyển của Thiên Chúa, vì khi ấy các con sẽ nhận ra sứ vụ khó khăn mà Thiên Chúa đã giao cho họ, nhờ đó họ có thể nhắc nhở nhân loại rằng Tình Yêu Thiên Chúa vẫn đang sống động.

Các con cũng phải tạ ơn Thiên Chúa Tối Cao vì Sự Sống mà Người đã ban cho nhân loại qua Chúa Giêsu Kitô, Người Con duy nhất của Người. Nếu không có sự nhập thể của Con Mẹ và nếu không có Cuộc Khổ Hình Thập Giá của Người, thì sẽ chẳng có Giao Ước Mới để đem lại cho các con sự sống vinh hiển, vốn đang chờ đợi các con nếu các con quyết đón nhận sự sống vinh hiển này.

Có những thời điểm để chuẩn bị cho thế giới mới, Trời mới và đất mới. Các con đừng lãng phí thời gian để ra sức tranh cãi về những điều mà giờ đây Thánh Tử của Mẹ đang phán bảo các con. Thay vào đó, các con hãy học cách đón nhận Sự Thật với lòng cảm tạ biết ơn. Mẹ, là Mẹ yêu dấu của các con, sẽ dẫn dắt các con đến với Thánh Tử của Mẹ và những lời cầu nguyện của các con sẽ gia tăng sức mạnh cho các con trong mọi phương diện, nhờ đó các con trở nên xứng đáng với những Lời Hứa của Chúa Kitô.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: thewarningsecondcoming.com

Hãy bảo vệ Lời Ta. Hãy rao giảng Lời Ta (28/12/2014)

Chúa Nhật ngày 28 tháng 12 năm 2014, lúc 18:30

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, nỗi đau khủng khiếp nhất trong cơn hoạn nạn chính là những điều tồn tại trong hệ thống luật pháp của nhiều quốc gia vốn là những quốc gia chống lại những Lề Luật của Thiên Chúa dưới mọi hình thức, cả hữu hình và vô hình.Mỗi một Lề Luật của Thiên Chúa mà những kẻ điều hành các quốc gia phá bỏ giờ đây lại được thay thế bằng một thứ luật nhằm ngấm ngầm hủy diệt các linh hồn. Mọi việc làm sai trái sẽ được người ta bày ra như là một điều tốt. Những việc làm đó càng ác độc thì người đời càng lớn tiếng hoan nghênh. Người ta không còn nhường chỗ cho những người rao giảng Sự Thật - Lời Chân Thật của Thiên Chúa. Phần lớn tiếng nói của họ sẽ bị người đời phớt lờ. Nhưng khi người ta nghe được tiếng nói của họ thì người ta lại chối bỏ như thể là tiếng nói của sự dữ.

Thực sự đã đến thời điểm người ta đảo lộn Sự Thật từ trong ra ngoài và người ta sẽ phơi bày Sự Thật ra như là một điều dối trá. Giờ đây phần lớn nhân loại sẽ coi Lời của Thiên Chúa là tác phẩm của sự hư cấu - một sự dối trá. Tuy nhiên, người ta khó lòng mà phớt lờ được những Lề Luật của Thiên Chúa, chính vì thế mà khi những kẻ điều hành các quốc gia buộc phải trả lẽ về những hành động độc ác của họ, thì họ sẽ tuyên bố rằng Lời của Thiên Chúa có những thiếu sót và đã lỗi thời.

Sự quỷ quyệt của tên ác quỷ đã cho thấy rằng để bảo đảm cho người ta đón nhận những đường lối độc ác của hắn, người ta sẽ tuyên bố mọi việc làm vì luân thường đạo lý là độc ác và đi ngược lại quyền tự do của con người. Nhưng, những người được ban cho Ơn Chúa Thánh Thần, sẽ phân biệt được những điều đúng đắn và những điều sai trái. Kể từ thời ông Nô-ê, sự dối trá chưa bao giờ bủa vây nhân loại một cách khủng khiếp như hiện nay. Nhân loại chưa bao giờ lại phạm tội khủng khiếp như hiện nay. Và, cũng như trong thời ông Nô-ê, sự ích kỷ của nhân loại đã trầm trọng đến nỗi nhân loại tin rằng họ có quyền định đoạt số phận của chính họ, vì tình yêu dành cho bản thân họ đã gia tăng đến mức khủng khiếp.

Ngày hôm nay, người ta hân hoan đón nhận tội lỗi và đề cao việc phạm tội như là một thứ quyền con người, vì thế người ta muốn các con tôn trọng quyền phạm tội này. Nếu các con không tỏ ra tôn trọng những hành động đầy tội lỗi, thì người ta sẽ coi các con là phạm tội ác. Tội của các con chỉ là bảo vệ Lời của Thiên Chúa và vì tội này mà người ta sẽ làm cho các con phải đau khổ.

Người ta lừa gạt nhân loại một cách hết sức dễ dàng bằng một kế hoạch toàn cầu nhằm xóa bỏ bất cứ thứ tội hoặc hành động độc ác nào và những điều này đang được áp dụng vào trong luật pháp của nhiều quốc gia. Tất cả những điều này đã được tiên báo và sẽ nhanh chóng đến ngày khi mà người ta không còn coi những hành động hết sức sai trái kể cả giết người, an tử và phá thai là những việc làm sai trái nữa. Sẽ đến thời khi mà việc thảm sát con người trên quy mô rộng lớn sẽ tuân theo những thứ luật hết sức độc ác và người ta sẽ sắp đặt để hợp pháp hóa việc giết hại những người tàn tật và những người không được lành lặn về thể xác.

Việc đề cao những luật lệ của sự dữ trong các quốc gia, sẽ dẫn đến những thứ luật pháp khủng khiếp hơn, vốn sẽ tước đoạt tất cả sức mạnh của các con. Các con đã trao quyền cho những kẻ chối bỏ Ta - những kẻ khinh thường Lề Luật của Thiên Chúa - chính vì điều này mà họ sẽ áp đặt những hành động độc ác hơn, những hành động sẽ gây ra đau khổ không thể tưởng tượng được. Những điều có vẻ là luật pháp của xứ sở vốn đề cao quyền con người, sẽ dẫn đến chế độ độc tài và chế độ độc tài này sẽ coi các Kitô Hữu là những kẻ phạm tội.

Hãy bảo vệ Lời Ta. Hãy rao giảng Lời Ta. Đừng để bị mắc mưu khi đón nhận bất cứ phong trào nhân quyền nào trên toàn cầu mà người ta đang đặt ra để hướng nhân loại vào một thứ tôn giáo toàn cầu mới mẻ. Đối với các tôi tớ được thánh hiến của Ta, Ta mời gọi các con hãy rao giảng Lời của Thiên Chúa và hãy loại bỏ những hành động độc ác vốn đã trói buộc những quốc gia chối bỏ Lời của Thiên Chúa.

Quả thật là dễ dàng để kêu gọi việc quảng bá quyền con người nhưng cần phải có những tôi tớ can đảm của Ta trỗi dậy và tuyên bố rằng những hành động - vốn là ghê tởm đối với Thiên Chúa - là chống lại Ta. Vì những việc làm của các con sẽ gây ra sự chỉ trích kịch liệt và khiến cho các con bị thù ghét.

Các con hãy ghi nhớ những điều mà Ta đã nói với các con - người nào thực sự hết lòng phụng sự Ta, sẽ không bao giờ e ngại phải nói lên Sự Thật và người ấy sẽ không bao giờ tìm cách để được nổi tiếng. Mục tiêu duy nhất của người ấy là cứu các linh hồn.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: thewarningsecondcoming.com

Những trùng hợp và mối liên hệ không ngờ giữa QZ8501 với MH370

Sau khi chiếc QZ8501 của AirAsia mất tích, truyền thông và cư dân mạng thế giới đều thốt lên rằng: "Cầu mong không phải là một MH370 thứ hai trong năm!".

Cùng với những lời cầu nguyện này, giới chuyên gia và cư dân mạng đã chỉ ra những điểm tương đồng của sự việc chiếc máy bay AirAsia mang số hiệu QZ8501 với sự biến mất bí ẩn nhất của MH370.
Những sự trùng hợp

Cũng giống như MH370, chiếc máy bay của hãng hàng không AirAsia mang số hiệu QZ8501 đã bất ngờ mất liên lạc khỏi đài kiểm soát không lưu mà không hề để lại bất cứ một thông tin liên lạc nào, kể cả tín hiệu cấp cứu.

AP đưa tin, chiếc QZ8501 đã mất liên lạc với kiểm soát không lưu 42 phút sau khi cất cánh từ Surabaya (5 giờ 20 phút sáng 28/12).

Khoảng gần 1 tiếng đồng hồ cũng là thời gian từ khi chiếc MH370 khởi hành từ Kuala Lumpur (0 giờ 41 phút sáng 8/3) tới lúc nó mất liên lạc với đài kiểm soát không lưu Malaysia Airlines (1 giờ 30 phút).

Trong đồ hoạ của tờ News.au.com, có thể thấy, 2 chiếc máy bay mất tích trong cùng một khu vực và cách không quá xa nhau.

Theo tờ Telegraph (Anh), vị trí QZ8501 mất tích được cho là gần với căn cứ hải quân trên đảo Bangka Belitung.

Trong khi đó, cũng từng có giả thiết cho rằng, chiếc MH370 đã hạ cánh xuống căn cứ quân sự lớn của Mỹ trên hòn đảo Diego Garcia tại Ấn Độ Dương. Dù vậy, các quan chức Mỹ đã phủ nhận thông tin này.

Mối liên hệ

Theo Telegraph, vào năm 2011, AirAsia và Malaysia Airlines đã ký kết hợp đồng hoán đổi cổ phiếu, nhằm thúc đẩy tăng trưởng. Tune Air, công ty mẹ của AirAsia, sẽ trao đổi 10% cổ phiếu với Malaysia Airlines System (MAS).

Hai hãng này cũng tuyên bố sẽ hợp tác trong việc mua máy bay và mở các tuyến đường mới.

Tuy nhiên, thoả thuận hoán đổi cổ phiếu chỉ tồn tại được 9 tháng, do áp lực từ công đoàn của MAS. Họ lo sợ rằng, sự hợp tác này giữa 2 hãng hàng không sẽ khiến nhiều người mất việc làm.

Năm 2014, AirAsia đã từng phải lên tiếng xin lỗi sau khi tố "lợi dụng" sự biến mất của MH370.

Cụ thể, cuốn tạp chí trên máy bay của AirAsia Travel 3Sixty đã tự hào giới thiệu rằng, phi công của hãng này đã được đào tạo tốt, đảm bảo không một máy bay nào bị mất tích.

Bức ảnh chụp đoạn thông tin này sau đó đã được lan truyền trên Twitter cùng lời chỉ trích rằng, nó ám chỉ sự cố MH370.

Ảnh chụp thông tin trong cuốn tạp chí của AirAsia. Thông tin này đã khiến dư luận bức xúc.

Ông Tony Fernandes, giám đốc điều hành AirAsia đã phải xin lỗi và giải thích rằng, thông tin này được cựu phi công Lim Khoy Hing viết vài tháng trước khi xảy ra thảm hoạ MH370. Ông Lim Khoy Hing làm việc cho cả AirAsia và Malaysia Airlines.

Tờ tạp chí Travel 3Sixty sau đó cũng bị thu hồi.

Lời chia buồn

Khi chiếc MH370 gặp nạn ngày 8/3, nam tiếp viên Oscar Desano đã viết trên Twitter của mình rằng:

"Cầu nguyện cho chuyến bay Malaysia Airlines mang số hiệu MH370 tới Bắc Kinh, hiện đã mất liên lạc...".

Nam tiếp viên Oscar Desano.

Trước sự cố ngày 17/7 của chiếc máy bay Malaysia Airlines mang số hiệu MH17 mất tích, Desano đã viết: "Tôi rất tiếc vì sự ra đi của MH17, đã có 2 thảm họa lớn đối với hàng không Malaysia trong năm nay.

Xin được gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các hành khách, có thể tất cả đã thiệt mạng, xin hãy yên nghỉ".

Vài tháng sau đó, chính anh lại không may là người có mặt trên chiếc QZ8501 của AirAsia ngày hôm qua.

Ngày hôm qua, trên Twitter chính thức của mình, Malaysia Airlines cũng gửi lời động viên tới AirAsia:

"Hãy mạnh mẽ lên, AirAsia. Mọi suy nghĩ và những lời cầu nguyện của chúng tôi đều hướng về gia đình, bạn bè của những hành khách trên chuyến bay QZ8501".

"Chỉ thời tiết xấu không gây rơi máy bay"

Tờ News.Au.com dẫn lời chuyên gia hàng không Peter Stuart Smith nghi vấn, liệu QZ8501 có gặp nạn do thời tiết xấu hay không và vì sao nó không liên lạc với đài kiểm soát không lưu.

"Thậm chí, cứ giả sử rằng chiếc máy bay gặp điều kiện thời tiết vô cùng bất lợi khiến nó bị hỏng hóc trên không trung, hoặc điều kiện thời tiết khiến phi công mất kiểm soát, vẫn có hàng loạt các câu hỏi cần phải được trả lời".

"Rõ ràng, ưu tiên hàng đầu của các phi công là lái máy bay, song việc gửi đi một lời nhắn với Kiểm soát không lưu (ATC) để thông báo điều gì đang xảy ra thì chỉ cần ấn một nút duy nhất trên cột điều khiển và nói".

"Việc ấn nút Squawk 7700 (khẩn cấp) trên hộp SSR, nhằm thông báo với ATC rằng đang có vấn đề xảy ra chỉ mất có vài giây".

Ông Peter cho hay, thời tiết xấu là điều thường xuyên xảy ra ở Indonesia vào mùa này trong năm, nhưng gần như không có trường hợp một chiếc máy bay hiện đại nào bị hỏng hóc vì sự nhiễu loạn không khí khi lên cao.

"Sẽ khác nếu máy bay bay gần mặt đất, nhưng ở độ cao đó, ngay cả khi chiếc máy bay bị chết động cơ, phi hành đoàn vẫn có không gian để vượt qua tình huống đó và lấy lại sự kiểm soát".

"Có vẻ như chỉ thời tiết xấu không thôi thì không thể gây ra tai nạn máy bay".

Chuyên gia hàng không Neil Hansford cho biết, ngay cả khi "yếu tố con người" là nguyên nhân gây ra sự mất tích của QZ8501, thì cũng sẽ không mất thời gian để tìm kiếm nó, bởi không giống như MH370, chiếc máy bay của AirAsia vẫn ở trong không phận Indonesia.

My Lan

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Đối với hầu hết mọi người, Thánh Ý Thiên Chúa là một mầu nhiệm 

Thứ bảy ngày 27 tháng 12 năm 2014, lúc 12:55

Hỡi các con thân yêu của Mẹ, các con phải luôn tín thác vào Thánh ý của Con Mẹ vì Người chỉ cho phép sự dữ tàn phá ở mức giới hạn trên thế giới vì Lòng Thương Xót của Người quá bao la.

Khi Thánh Tử của Mẹ can thiệp trong bất kỳ hành động nào vốn là nguyên cớ gây ra sự xúc phạm dưới bất kỳ hình thức nào, thì Người thực hiện điều này cũng chỉ để bảo vệ đức tin. Lời của Con Mẹ là bất khả xâm phạm và Thánh ý của Người là do chính Người quyết định để thực thi những điều mà Người mong muốn. ý chí tự do của các con thì thuộc về chính bản thân các con nhưng nếu như ý chí tự do của các con được tự nguyện hiến dâng lên Thiên Chúa, thì chỉ khi ấy Thánh ý của Người mới được thực hiện.

Các con hãy luôn đặt trọn niềm tín thác vào Thánh Tử của Mẹ vì tất cả mọi sự đều theo đúng Thánh ý của Người. Nếu Người cho phép sự dữ bùng phát và những tín hữu của Người bị những kẻ thù của Người lừa gạt, thì điều này cũng nằm trong Thánh ý của Người và Người thực hiện điều này để kiểm nghiệm đức tin của các tín hữu. Đối với hầu hết mọi người, Thánh ý Thiên Chúa là một mầu nhiệm và Thiên Chúa có thể quyết định điều gì là cần thiết để mưu ích cho nhân loại vào bất cứ thời điểm nào.

Các con phải để cho tâm hồn mình luôn được bình an trong tình yêu thương và các con hãy tín thác vào Chúa Giêsu Kitô, Thánh Tử của Mẹ. Người hiện diện rất mạnh mẽ nơi các con và các con hãy tạ ơn Thiên Chúa về điều này vì nếu không có sự Hiện Diện Thánh Thiêng của Người, thì bóng tối sẽ bao trùm lên toàn thế giới.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: thewarningsecondcoming.com

Hãy ăn năn sám hối vì ngày Thiên Chúa trừng phạt nhân loại đã quá gần!
Đây là thời gian của Lòng Thương Xót. Hãy chạy ngay đến với Lòng Thương Xót Chúa bằng cách lần chuỗi thương xót, đi xưng tội hàng tuần, ăn chay và bố thí làm phúc, xin Lễ cho các linh hồn.
Tội lỗi của thế gian và tội phạm thánh ngày một gia tăng.
Hãy sám hối, hãy đấm ngực, hãy ăn năn:

NGHE RADIO CÔNG GIÁO

SỨ ĐIỆP

complex{fbig2}/Su Diep Chua Giesu,Su Diep Chua Cha,Su Diep Duc Me

SỐNG ĐẠO

complex{fbig2}/Song Dao,Cac Thanh,Guong Sang,Cau Nguyen

ĐIỀM BÁO

complex{fbig2}/Dau Chi Thoi Dai,Dau Hieu Thoi Cuoi,Diem Bao

GIÁO HỘI

complex{fbig2}/Tin Giao Hoi,Vatican,Giao Hoang

CHIA SẺ

complex{fbig2}/Suy Tu,Chia Se,Suu Tam

ĐỜI SỐNG

complex{fbig2}/Tong Hop, Suc Khoe, Doi Song

NGHE

complex{fbig2}/Audio, Bai Giang, Am Nhac

XEM

complex{fbig2}/Video, Thanh Ca,

ẢNH

[Duc Giao Hoang][gallery2]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.