Bài Viết by "2-2015"

Hiển thị các bài đăng có nhãn 2-2015. Hiển thị tất cả bài đăng

... Cùng với Chúa Giêsu, Mẹ Maria, các Thiên Thần, các Thánh cùng các linh hồn và muôn loài trong Chúa Thánh Thần. Chúng con nguyện cho Danh Cha được rạng ngời vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến, Thánh Ý Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Amen.


Hãy ăn năn, hãy sám hối vì Chúa Sắp Trở Lại (Quang Lâm) thật rồi!

Bài giảng về ngày Chúa quang lâm là bài giảng chuẩn bị cho ngày Chúa Quang Lâm đã cận kề.

Con: Tu Sĩ Hèn Mọn xin được gởi đến quý Đức Cha, quý Cha, quý Thầy, quý Sơ và quý Ông Bà Anh Chị Em bài giảng về ngày Chúa Quang Lâm để chúng ta cùng nhau tìm ra sự thật trong sự khiêm nhường và trong Kinh Thánh. Vì: "Anh em đừng dập tắt Thần Khí. Chớ khinh thường ơn nói tiên tri. Hãy cân nhắc mọi sự". (Tx 5: 19-21).  "Sự Thật giải phóng anh em" (Ga 8:32).

Con kính mới các Đấng cùng Bà Con xem video:

 

+ LÃNH ƠN ĐẠI XÁ (TOÀN XÁ) 
TRONG NGÀY CUỐI NĂM VÀ 
NGÀY ĐẦU NĂM MỚI +
Chiếu theo Tông Huấn Giáo Lý Ân Xá (Indulgentiarum Doctrina) do Đức Thánh Cha Phaolo VI ban bố ngày 1 tháng 1 năm 1967 và Cẩm Nang Về Các Ân Xá (Enchiridion Indulgentiarum) ấn bản thứ tư năm 1999, TRONG NGÀY CUỐI NĂM VÀ NGÀY ĐẦU NĂM MỚI Hội Thánh rộng ban cho các tín hữu ƠN ĐẠI XÁ khi thực hiện các việc như sau :

- Chiều ngày cuối năm (31-12), ai hát hoặc đọc Thánh thi "Lạy Thiên Chúa" (Te Deum) thì được hưởng nhờ 1 ơn Đại Xá.
- Ngày đầu năm mới (1-1), ai hát hoặc đọc Kinh "Lạy Chúa Ngôi Ba là Đấng Sáng Tạo" (Veni Creator Spiritus) thì được hưởng nhờ 1 ơn Đại Xá.

Các ơn Đại Xá này mỗi ngày được hưởng nhận 1 lần và có thể nhường cho các linh hồn.
Để lãnh nhận ơn Đại Xá cần có ý lãnh hơn Đại Xá khi thực hiện các việc trên, giục lòng ăn năn, chê ghét, dốc lòng chừa mọi tội trọng, tội nhẹ đã phạm, dứt lòng quyến luyến tội lỗi và theo các điều kiện hưởng ơn Đại Xá thông thường :
- Xưng Tội
- Rước Lễ trong chính ngày hưởng ơn Đại xá
- Cầu theo ý Đức Giáo Hoàng : có thể cầu theo ý chỉ hoặc đọc thay bằng 1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng để hiệp ý cùng Đức Giáo Hoàng.

[ ' ƠN NÀY DÙNG TRONG ĐÊM GIAO THỪA. CẢ VỀ TẾT TÂY LẪN TẾT TA.' ]

-Ân xá có hai loại: Ðại xá (tha hết), và Tiểu xá (tha một phần).
.Bà Thánh Brigitta nói: "Ai lãnh được một Đại xá trước khi chết, thì sẽ được tha thứ và được rước vào Thiên đàng ngay, như khi vừa lãnh Bí tích Rửa tội mà chết vậy".
-Mọi tín hữu có thể lãnh Đại xá, Tiểu xá cho mình hoặc nhường lại cho người đã qua đời (Giáo Luật 994).

--- --- ---
+Thánh Thi 'LẠY THIÊN CHÚA (TE DEUM)':

Lạy Thiên Chúa,
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
Tuyên xưng Ngài là Đức Chúa.
Chúa là Cha, Đấng trường tồn vạn đại,
Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, 
Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
Đều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô :
Thánh ! Thánh ! Chí Thánh !
Chúa Tể càn khôn là Đấng Thánh ! 
Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
Bậc Tông Đồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.
Đoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
Và trải rộng khắp nơi trần thế,
Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng :
Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
Cùng Thánh Thần, Đấng an ủi yêu thương.
Lạy Đức Ki-tô, Con Chúa Trời hằng sống,
Ngài là Chúa hiển vinh
Đã chẳng nề mặc lấy xác phàm
Nơi cung lòng Trinh Nữ
Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.
Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.
Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang. Amen.

/// /// ///

+ Kinh 'LẠY CHÚA NGÔI BA LÀ ĐẤNG SÁNG TẠO (VENI CREATOR SPIRITUS)':

Xin ngự đến, lạy Thánh Thần sáng tạo,
Đến viếng thăm và tuôn đổ ơn trời
Xuống cõi lòng và tâm trí bề tôi
Là sản phẩm do tay Ngài mà có.
Tôn hiệu Chúa chính là Người Bảo Trợ,
Là món quà của Thiên Chúa tối cao,
Là lửa thiêng, tình mến, suối dạt dào,
Ấn Thiên Chúa đóng vào hồn tín hữu.
Là nguồn mạch bảy hồng ân kỳ diệu,
Là ngón tay thần diệu Chúa thiên đàng,
Và chính là ơn Cha hứa tặng ban
Cho tín hữu nói năng thật lợi khẩu
Xin chiếu sáng hầu mở mang trí não,
Đổ tình thương cho tràn ngập tâm hồn
Thân yếu hèn giòn mỏng của chúng con
Luôn trông đợi sức thiêng Ngài bồi dưỡng.
Xin xua đuổi địch thù cho khuất dạng
Chúng con liền vui hưởng phúc bình an.
Được Ngài thương hằng chỉ lối mở đàng,
Là tránh khỏi muôn lỗi lầm nguy hại.
Xin Ngài dạy cho biết Cha từ ái,
Cùng am tường về Thánh Tử khoan nhân.
Và hằng tin: Ngài là chính Thánh Thần
Nguồn thương mến giữa Hai Ngôi bền chặt. Amen.
--- --- ---

Xin Anh Chị Em loan báo rộng rãi điều này để Danh Chúa cả sáng và sinh ơn ích cho các linh hồn.
Tông Huấn Giáo Lý Ân Xá (Indulgentiarum Doctrina) phần THÀNH LUẬT (Normae) SỐ 10 :
- Condicio precandi ad mentem Summi Pontificis plene impletur, si recitantur ad Eiusdem mentem semel Pater et Ave; data tamen facultate singulis fidelibus quamlibet aliam orationem recitandi iuxta uniuscuiusque pietatem et devotionem erga Romanum Pontificem. / Điều kiện cầu nguyện theo ý ĐGH, được coi như đầy đủ, khi đọc một Kinh Lạy Cha và một kinh Kính Mừng, nhưng tín hữu được tùy ý đọc thêm kinh theo lòng đạo đức của mình để cầu theo ý ĐGH.
Cẩm Nang Về Các Ân Xá (Enchiridion Indulgentiarum) SỐ 26 
Preces supplicationis et gratiarum actionis / Các lời nguyện và tạ ơn
§ 1. Plenaria indulgentia conceditur christifideli qui, in ecclesia vel oratorio, devote interfuerit sollemni cantui vel recitationi: / Một Ơn Đại xá được ban cho các tín hữu tham dự sốt sắng việc cầu nguyện các Thánh thi sau trong Nhà Thờ hoặc Nhà Nguyện :
1°44 hymni Veni, Creator, vel prima anni die ad divinam opem pro totius anni decursu implorandam; vel in sollemnitate Pentecostes; / Thánh Thi "Lạy Chúa Ngôi Ba Là Đấng Sáng Tạo", trong ngày đầu tiên của năm mới để khẩn xin ơn Thiên Chúa cho năm mới, hoặc trong ngày Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.
2°45 hymni Te Deum, ultima anni die, ad gratias Deo referendas pro beneficiis totius anni decursu acceptis. / Thánh Thi "Lạy Thiên Chúa" trong ngày cuối cùng của năm cũ để tạ ơn nhưng công trình kỳ diệu mà Thiên Chúa đã thực hiện.

Lời Chúc Tết Năm Đinh Dậu 2017
Chúa sắp quang lâm đầy vinh hiển
Đoàn con tỉnh thức chờ Chúa luôn


Kính chào Quí Đức Cha, Quí Cha, Quí Tu Sĩ, Quí Bà Con xa gần trong và ngoài nước. Cùng toàn thể Quí vị độc giả.

Trước thềm năm mới 2017, con xin kính chúc Quý Đức Cha, quý cha Linh hướng, Quý Cha, Tu Sĩ nam nữ, các Thành Viên nhóm Chúa Giê su Đến Với Nhân Loại và toàn thể Quí vị cùng Quí Bạn Đọc một năm mới an vui, mạnh khỏe, tràn đầy ơn Chúa, mọi sự đổi mới với lòng khao khát Chúa sắp trở lại lần hai.

Với ý hướng loan truyền Ngày Chúa Sắp Quang Lâm đến với mọi người, Nhờ Ơn Chúa Thương, ba năm qua con đã dành nhiều thời gian thực hiện trang Web Sứ Điệp Chúa Đến này để mọi người có thể dễ dàng tiếp cận với Những Sự Kiện về Ngày Chúa Quang Lâm một cách dễ dàng hơn. 

Con xin chân thành cảm ơn sự đón nhận, cộng tác và cầu nguyện của mọi người. Xin Quí Đức Cha, Quí Cha, Quí Tu Sĩ và Quí Bà Con lì xì cho con  (Phêrô Phaolô)  lời cầu nguyện, cùng giúp đỡ con trong Sứ Vụ khó khăn và gian khổ này...
Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ chân thành nhất dịp cuối năm và ngày đầu năm mới này.

Cũng nhân dịp này, con chân thành cám ơn những lời cầu nguyện, đóng góp bài vở, tác phẩm, góp ý và mọi sự của Quí Đức Cha, Quí Cha, Quí Tu Sĩ và toàn thể Quí vị Bà Con cho trang web Sứ Điệp Chúa Đến trong ba năm qua và những năm tháng sắp tới.

Nhân tiện đây con cũng xin được chia sẻ niềm vui là: Từ khi trang Web Sứ Điệp Chúa Đến ra đời đến nay là vừa tròn 2 năm, tưởng chừng sẽ có ít quý độc giả nhưng nào ngờ đâu, con số lượt xem trang Web Sứ Điệp Chúa Đến của chúng ta đã lên tới hơn 10 triệu lượt xem. Thật là Hồng Ân Chúa bao la, và lòng khao khát Sự Thật của Bà Con Mình thật cháy bỏng...

Sang năm 2017 này, xin hãy giúp con phổ biến trang Web này đến với mọi người, để thêm người biết Sự Thật Cần Biết về Thời Cuối nhé!

Đặc biệt, xin Bà Con mình cũng thường xuyên cập nhật tin tức tại trang Web của chúng ta cho những ai không có Internet nha!

Tạ ơn Chúa, Mẹ Maria cùng các Thiên Thần và các Thánh - Xin Tổng Lãnh Thiên Thần Micae bảo vệ trang Web của chúng con. Và chúng con xin dâng tất cả lên Thiên Chúa với nguyện ước là Xin cho Danh Cha rạng ngời vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến, Thánh ý Chúa nhanh được thể hiện dưới đất, trên trời. Amen.

Nguyện xin phúc lành của Chúa ban xuống dồi dào cho Quí Đức Cha, Quí Cha, Quí Tu sĩ và toàn thể Quí vị.

Một lần nữa con xin chân thành cảm tạ Chúa và Đức Mẹ, Happy New Yaer - Chúc Mừng Năm Mới và cám ơn các Đấng cùng Bà Con xa gần. Cùng Gia Đình và những ai tin Sứ Điệp nhưng không biết đến trang Web. Và nếu con có làm cho ai phiền lòng cách này cách khác thì xin tha thứ cho con nhé!

Happy New Yaer - Chúc Mừng Năm Mới 2017

Tu Sĩ Hèn Mọn

Mời các Đấng cùng Bà Con nghe bài Cảm Tạ Chúa suốt 1 năm qua:

CHÚC TẾT - NGƯỠNG VỌNG TRỜI MỚI ĐẤT MỚI

Tôi là Linh mục Đaminh Đồng Trung xin Kính chúc Tết quý Ông Bà và Anh Chị Em, cách đặc biệt các Bạn đang tin và sống, cũng như đang hăng say dấn thân quên mình vì yêu Chúa Giêsu, yêu mến Đức Mẹ Đồng Trinh Vô Nhiễm và vì phần rỗi của muôn ức triệu linh hồn giá máu Chúa của anh chị em đồng loại, mà loan báo SỨ ĐIỆP TỪ TRỜI cho anh chị em trên thế giới của mình :
- Một Đức Tin kiên bền và bất khuất,
- Một Lòng Cậy Trông gan lỳ, táo bạo và bao la,
- Một Lòng Mến Chúa, Yêu Người say sưa,
Trong niềm Tín Thác Tuyệt Đối vào Thiên Chúa là Cha hay Thương Xót !
Có lẽ một trong những điều phải đạo và hợp lý là chúng ta cùng nhau dâng lời Tạ Ơn Chúa vì biết bao ơn phúc Ngài đã tuôn đổ xuống trên chúng ta, nhất là cho chúng ta được hạnh phúc làm con Chúa.

Đặc biệt, hết các bạn đang là những " người nhà " của Sứ Điệp Từ Trời, chúng ta phải hết lòng cám ơn Thiên Chúa Ba Ngôi đã thương ưu đãi chúng ta hơn rất nhiều người khác, mặc dầu chúng ta yếu hèn và rất bất xứng. Ngài đã khứng ban cho chúng ta đón nhận Sứ Điệp Từ Trời một cách rất ngoan thảo dễ thương, và nhờ đó mà chúng ta đã, đang được biết bao nhiêu ơn lành phần hồn, phần xác. 
Chúng ta không nghĩ là Chúa và Mẹ Maria Rất Thánh ban cho như thế là để chúng ta giữ riêng, mà còn có bổn phận chia sẻ ( share ) cho anh chị em chúng ta càng nhân lên nhiều bao nhiêu càng mừng và tốt bấy nhiêu, như những nén bạc Chúa trao mà chúng ta có bổn phận làm sinh lời. 
Chúng ta cũng không được phép chỉ lo và nghĩ tới gia đình và những người thân thương của mình thôi, mà còn buộc phải quan tâm tới hết mọi anh chị em chúng ta đủ mọi dân tộc, mọi ngôn ngữ mầu da thuộc đủ mọi tầng lớp trong xã hội trên thế giới, nếu chúng ta không muốn nói là chúng ta chỉ yêu Chúa bằng đầu môi chóp lưỡi !

Cứ đọc Các Chiến Dịch Cầu Nguyện của Sứ Điệp Từ Trời, thì chúng ta không được phép quên ai trong các lời cầu nguyện của chúng ta; đồng thời, không được phép loại trừ ai ra khỏi trái tim yêu thương của chúng ta, vì yêu hay không yêu, làm ơn hay không làm ơn, cầu nguyện hay không cầu nguyện cho bất kỳ ai, là chúng ta yêu hay không yêu, làm ơn hay không làm ơn, cầu nguyện hay không cầu nguyện cho chính Thiên Chúa đấy !

Thiên Chúa quyền năng và công bằng vô cùng, Ngài truyền cho chúng ta phải yêu và cầu nguyện, làm ơn giúp đỡ mọi người mà không trừ một ai, ngay cả kẻ thù cũng vậy. Ngài biết chúng ta đâu có thể gặp và giúp đỡ hỏi thăm hết mọi người ở những không gian xa lắc xa lơ nơi này nơi khác, ở những tận chân trời góc biển. Ngài quá biết giới hạn của chúng ta đã hiện diện ở đây thì không thể cùng một lúc hiện diện ở nơi khác. Ngài càng biết chúng ta nhiều khi đâu phải lúc nào cũng có tiền bạc, của cải để giúp người nghèo này, người khổ kia chung quanh chúng ta.

Nhưng Ngài đã yêu thương tuyệt vời mà ban cho chúng ta có khả năng rất lớn để có thể giúp được hết mọi anh chị em ta trên thế giới, để có thể chu toàn được thật tốt đẹp yêu thương và làm ơn cho được hết mọi người như Cha chúng ta ở trên trời là Đấng Trọn Lành. Đó là Lời Cầu Nguyện với Lòng Tin Tưởng tuyệt đối có một sức lạ lùng vĩ đại, có một sức mạnh vô song. Trước những bế tắc, những bất lực, những bó tay bó chân của con người, thì lời cầu nguyện có thể giải quyết được hết.

Một Kinh Mân côi, một Lời Nguyện Yêu Mến, một Chiến Dịch Cầu Nguyện, một Kinh Lòng Thương Xót mà khi đọc lên với tận đáy lòng, và có ý chỉ cho từng người trên thế giới, cách riêng cho những anh chị em hấp hối trong ngày hôm đó.v.v.v, thì chúng ta cứ tin chắc chắn là những ai mình có ý cầu nguyện chỉ cho họ hôm đấy, là từng người một cũng sẽ nhận được nguyên lời cầu nguyện của chúng ta cho họ, vì chúng ta cầu xin là dựa vào thế giá vô cùng của Chúa Giêsu . Chúa đã chẳng rất thân thương bảo chúng ta, với Chúa không có gì là không thể, đó sao ? Dĩ nhiên là chúng ta phải cầu nguyện trong tình trạng linh hồn có ơn nghĩa thánh, tức là không có tội trọng.

Và nếu những lời cầu nguyện kèm theo những hy sinh đó, chúng ta lại muốn gởi xuống cả các Linh hồn nơi Luyện Tội nữa thì cứ tin mạnh mẽ đi các bạn, từng Linh hồn trong Luyện tội cũng sẽ nhận được quà yêu thương cứu giúp chúng ta ân cần tế nhị gởi xuống cho các ngài. Và cứ thế, chúng ta dư đủ chu toàn bổn phận Đức Bác ái yêu thương mọi người mà Chúa truyền buộc chúng ta. Và cứ thế, chúng ta đang trả lời câu khảo hạch mà Chúa sẽ hỏi chúng ta trong ngày phán xét : Xưa Ta đói các con cho Ta ăn, Ta khát các con cho uống, Ta mình trần các con cho mặc, Ta đau yếu và tù đầy các con viếng thăm Ta....

Bởi vì khi cầu nguyện là ta được diện kiến, tiếp xúc với Thiên Chúa, nhất là chúng ta biết nhỏ bé khiêm tốn cậy nhờ Đức Mẹ cùng cầu nguyện với chúng ta nữa, thì càng OK đối với Chúa hơn ! 
Đâu có lạ gì mà nhà bác học vĩ đại Ampere đã nói câu rất đúng và chí lý đầy kinh nghiệm Đức tin như sau : " CHÚNG TA CHỈ VĨ ĐẠI KHI CHÚNG TA CẦU NGUYỆN MÀ THÔI ", vì khi tiếp xúc với Thiên Chúa Cả Trời Đất, chúng ta được trở nên người có thế giá nhờ thế giá vô cùng của Chúa, được trở nên vĩ đại nhờ sự vĩ đại vô cùng của Thiên Chúa.

Đây, bạn hãy tâm tình sốt sắng khiêm nhường trong tin tưởng tín thác đọc lời cầu nguyện mà chính Chúa đã dậy chúng ta trong Chiến Dịch Cầu Nguyện số 39 nhé : 
" LẬY CHÚA GIÊSU ,CON CHỈ LÀ HƯ KHÔNG NẾU KHÔNG CÓ CHÚA, NHƯNG VỚI SỰ TRỢ GIÚP BAO LA CỦA CHÚA, CON SẼ CHIẾN ĐẤU NHÂN DANH CHÚA ĐỂ GIÚP CỨU RỖI CẢ NHÂN LOẠI. AMEN " .
Nay là ngày 30 Tết, nhưng cũng là ngày thứ Tư Lễ Tro, ngày khải mở Mùa Chay Thánh, Mùa Giáo Hội kêu gọi con cái bỏ đàng tội lỗi, bỏ được các tà thần và ngẫu tượng để trở về với Thiên Chúa là Cha, để đáng lãnh nhận Lòng Thương Xót khoan hồng của Ngài.

Xem ra loài người chúng ta vào thế kỷ này đang mắc một chứng bệnh rất lớn và nghiêm trọng nguy hiểm hơn hết, đó là Cứ Vẫn Muốn Van Xin Lòng Thương Xót Tha Thứ của Thiên Chúa, nhưng lại Không Muốn Bỏ Đàng Tội Lỗi để trở về với Ngài làm lại cuộc đời mới. Nhất là từ khi vị tiên tri giả ngồi vào ghế Thánh Phêro, thì người ta càng được đà để phạm tội đang khi cứ vẫn xin Lòng Thương Xót Chúa.

Những hộp mà trong đó có cỗ chuỗi tràng hạt Mân Côi, ở ngoài hộp có chữ to tướng Misericordia, Đức Phanxico tặng cho khoảng 20 nghìn người khi ngài mới ngồi ghế Phêro, cộng vào những bài giảng và nhiều bài giáo lý cũng như những lời nói với cá nhân hay một cộng đoàn riêng biệt, ngài đã đều khai thác triệt để tối đa về Lòng Thương Xót Chúa mà ít để ý khai thác nhắc nhở cho người ta phải thực lòng ăn năn quay trở về với Thiên Chúa như là một điều kiện tiên quyết và cần thiết, để xứng đáng hưởng Lòng Thương Xót của Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kito, Chúa chúng ta..., phải chăng là rất " ắc co ", rất hợp với nhau để dẫn dắt người ta trông cậy một cách càn dỡ nơi Thiên Chúa, một đàng không muốn bỏ ma quỷ, một đàng lại cứ xin Chúa thương; một đàng không muốn bỏ con đàng tội lỗi, một đàng vẫn xin Chúa tha tội, chẳng khác nào một đàng vẫn muốn được mạnh khoẻ, muốn sống trong khi đó vẫn muốn giữ và nuôi trong mình con bệnh ung thư ác tính; cũng như một đàng vẫn muốn cho khỏi bị rắn độc cắn chết, một đàng vẫn nuôi con rắn rất độc trong người và hàng ngày vẫn muốn chọc tức để cho nó cắn chết ?

Chúng ta vẫn kiên trì không ngơi nghỉ để cứu anh chị em chúng ta ra khỏi cơn mê ngủ của tình tiền tài, tự do sống phóng túng, của tự do ăn chơi, tự do thờ bụt thần ma quỷ, tự do đồng tính và thú vui xác thịt, của tự do bỏ Chúa là Đường, là Sự Thật duy nhất và là Sự Sống.
Bằng lời cầu nguyện và những hy sinh âm thầm nhỏ bé.v.v.v, chúng ta có thể làm được rất nhiều điều tốt lành cho anh chị em chúng ta.

-Chúng ta có thể là như Môisen quỳ giang tay cầu nguyện thay cho anh chị em chúng ta.
-Chúng ta có thể là như Bà Esther xin Chúa thương cứu khỏi chết đời đời cho hết mọi anh chị em.
Bằng những lời cầu nguyện chân thành khiêm tốn, 
-Chúng ta có thể hạ gục Luxipher Gôliat khổng lồ và đoàn quân độc ác của nó, như cậu bé Đavit xưa.
-Chúng ta có thể hạ gục biết bao tên quỷ, biết bao phong trào, triết thuyết quảng bá cho người ta bỏ Chúa chân thật và duy nhất để đi thờ con người hay chết, như Samson vì tin tưởng nơi Chúa, đã hạ gục mấy nghìn quân Philitinh vóc người to lớn, chỉ bằng một cái hàm lừa.
Và dĩ nhiên là chúng ta đừng quên cảnh giác những pha đánh úp, nhưng pha tung hoả mù, doạ nạt, những xui xiểm cám dỗ có khi ngay từ phía người nhà, người thân quen, để làm chúng ta từ bỏ dấn thân theo Chúa tiến bước mạnh mẽ kiên trung trong Sứ Mạng lớn lao trọng đại có một không hai trong lịch sử nhân loại này.

Đồng thời ngay từ bây giờ, chúng ta cũng tập quen để ngoài tai những chống đối, những vu khống, những lên án chúng là là lầm lạc và dị giáo dần dần, để mai sau những đau thương, những bị loại bỏ ra khỏi giáo xứ, ra khỏi giáo hội do tiên tri giả cầm quyền...., chúng ta cũng sẵn sàng chấp nhận chịu đấm để Xin Chúa thương tha thứ và mau cứu vớt anh chị em chúng ta, vì họ bị tiên tri giả dẫn dắt sai lầm mà không biết !

Về phần chúng ta, chúng ta tin tưởng phó thác cao độ là Chúa sẽ có những cách hết sức lạ lùng, tuyệt vời và kỳ diệu để bảo vệ, chăm sóc, nuôi dưỡng cũng như lo liệu, để chúng ta vẫn được tham dự Thánh Lễ Truyền Thống và vẫn lãnh nhận được các Bí Tích Thánh thiêng đích thực của Chúa. Các Tổng Thần và các Thiên Thần cùng đoàn hùng binh vô cùng đông đảo các Thánh cũng như biết bao vị Linh mục thề quyết trung thành với Chúa và Giáo Hội chính truyền, và vô vàn vô số các người lành khác, đang đợi Chúa ra lệnh để đến túc trực ngay nâng đỡ bảo vệ chúng ta trên các nẻo đường và trong những khu vực an toàn dành cho người lành của Thiên Chúa và Đức Trinh Nữ Maria Rất Thánh. Chúng ta cứ an tâm tín thác là OK !

Giờ đây, chúng ta cùng nhau thưa lên với Chúa : 
" Lậy Chúa Giêsu là Vua và là Đấng Cứu Thế của thế giới,
Chúng con cam kết danh dự, lòng trung thành và những việc làm của chúng con với Chúa, để tuyên xưng vinh quang của Chúa cho hết thảy mọi người.
Xin giúp chúng con có được sức mạnh và sự tự tin, để đứng lên tuyên xưng Sự Thật trong mọi lúc.
Xin đừng để chúng con do dự hoặc trì hoãn để vững bước hướng đến chiến thắng, và xin đừng để chúng con do dự hoặc trì hoãn trong kế hoạch của chúng con nhằm cứu lấy các linh hồn.
Chúng con long trọng thề hứa bằng sự đầu phục của chúng con, bằng cả tâm hồn và mọi sự thuộc về chúng con, để chúng con thoát khỏi những trở ngại khi chúng con tiếp tục con đường chông gai hướng tới cổng Thiên Đàng Mới.

Xin tuôn đổ trên chúng con Ơn Che Chở của Chúa. Xin bao bọc chúng con bằng Máu Châu Báu của Chúa, để chúng con được tràn đầy lòng can đảm và tình yêu, nhằm đứng lên tuyên bố Sự Thật về Vương Quốc Mới của Chúa ( CDCN. 82 ).
Lậy Mẹ của Ơn Cứu Độ, xin gìn giữ những người bước theo Con Mẹ tránh xa Tên Lừa Dối, trong nỗ lực để bảo vệ linh hồn họ, để họ xứng đáng tiến vào Cổng Thiên Đàng Mới ngay trên trái đất này. Amen ( CDCN. 38 ).
LM. ĐaMinh Đồng Trung
( Thứ Tư Lễ Tro và là ngày 30 Tết Dân Tộc Việt Nam, 18.02.2015 )

Năm Mới 2017: Một thời khắc để Cảm Tạ Chúa - Yêu Mến Chúa và Yêu Mọi Người... Một thời khắc linh thiêng và ấm áp!

Tu Sĩ Hèn Mọn nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria - Nữ Vương Hòa Bình ban cho quý vị và anh chị em trong và ngoài nước:

Một năm mới đầy niềm vui an bình và thánh đức trong Tình Yêu bao la của Thiên Chúa và Mẹ Maria. Nhờ lời chuyển cầu của các Thiên Thần và các Thánh cùng các linh hồn trong luyện ngục.
Có một Tết Nguyên Đán tràn đầy ơn Chúa và tình thương mến thương.
Có một Mùa Xuân thật ấm áp và năm mới đầy sức khỏe bình an.
Trung Thành Đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện, Kinh Mân Côi, Lòng Thương Xót và Sứ Điệp Chúa Đến nhé!

Chúng ta dâng lời cầu nguyện:
Lạy Thiên Chúa là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần! Lạy Mẹ Maria. 
Chúng con xin cảm tạ ơn Thiên Chúa và Đức Mẹ về mọi sự trong năm qua.
Chúng con xin dâng một năm cũ đã qua lên cho Thiên Chúa và Đức Mẹ.  Xin tha thứ mọi lỗi lầm chúng con đã phạm trong suốt 1 năm qua.
Giờ đây, chúng con xin Chúa và Mẹ Maria chúc lành và ban cho chúng con muôn ơn lành hồn xác trong năm mới 2017 này. 
Cách riêng, xin ban cho chúng con ơn khiêm nhường và ơn bền đỗ trong ơn nghĩa Chúa cho tới ngày Chúa ngự đến. Amen.

Lộc Thánh Đầu Năm: Đừng lo lắng gì cả 
Lời Chúa: Mt 6, 25-34

Khi ấy Chúa Giêsu nói cùng các môn đệ rằng:“Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em có thể nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang không? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng không làm lụng, không kéo sợi; thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Salômôn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin! Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.”

Suy niệm:

Ngày Tết báo hiệu một năm cũ đã qua và một năm mới đang đến.
Chúng ta cần nhìn lại một năm qua với cái nhìn của Chúa
để thấy tất cả là hồng ân,
kể cả những gì người đời coi là xui xẻo, bất hạnh.
Chúa đã cho chúng ta sống thêm một thời gian, thêm một năm trên đời.
Chúng ta nhận ra thời gian một ngày nhờ mặt trời mọc lên rồi lặn xuống.
Nhà nông nhận ra thời gian một tháng nhờ mặt trăng tròn rồi lại khuyết.
Tạ ơn Chúa vì hai nguồn sáng quý báu như vậy trên bầu trời.
Thời gian theo Kitô giáo không đi theo đường xoắn ốc, nhưng theo đường thẳng.
Thời điểm nào cũng là duy nhất, đi rồi không trở lại, nên rất đáng quý.
Con Thiên Chúa làm người đã đằm mình trong dòng thời gian như ta.
Nhờ Ngài, dòng thời gian này sẽ đưa ta vào vĩnh cửu của Thiên Chúa.

Ngày Tết người ta thường hay chúc nhau.
Chúc sức khỏe, chúc làm ăn phát đạt, chúc mọi sự như ý…
Chúng ta có thể học được một cách chúc rất đẹp trong sách Dân Số (6, 22-27).
Đức Chúa chỉ dạy cho ông Môsê
để ông này chỉ lại cho ông tư tế Aaron biết cách chúc lành cho dân.
Có ba lời chúc, mỗi lời đều bắt đầu bằng chủ từ là Đức Chúa:
“Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em.
Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em và dủ lòng thương anh em.
Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn anh em và ban bình an cho anh em.”
Ơn bình an là ơn bao gồm mọi ơn về sức khỏe, sống lâu, an ninh, thịnh vượng…
Rốt cuộc chính Đức Chúa mới là Đấng chúc lành cho dân Ítraen (c. 27).
Chính Đức Chúa đóng ấn Danh của Ngài trên họ để bảo trợ họ.
Và hôm nay chính Ngài cũng ban muôn ơn cho ta nhờ Danh Đức Giêsu.

Trước thềm Năm Mới, con người không tránh khỏi nỗi lo về tương lai.
Có nhiều nỗi lo rất hữu lý, vì khó khăn trước mắt là có thật.
Có nhiều nỗi lo âu chỉ vì con người thấy mình quá đỗi mong manh.
Nỗi lo quấn lấy con người và làm tâm con người không yên.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu bốn lần nhắc chúng ta “Đừng lo.”
Nếu Kitô hữu không bị quay quắt vì lo âu
thì không phải vì họ là người vô lo, hay vì họ tự tin, giỏi giang hơn người khác.
Đơn giản chỉ vì họ có một Người Cha quan tâm đến mọi nhu cầu của họ.
Kitô hữu tận tụy hết mình cho công việc, nhưng lại không bất an, lo âu.
Tín thác như một đứa con ngồi trong lòng cha,
họ đặt vinh quang Thiên Chúa lên trên hết,
và tin mọi sự khác sẽ được Ngài lo liệu.

Cầu nguyện:

Lạy Cha,
Cha đã cho chúng con sống thêm một năm,
đi thêm một đoạn đường đời.

Nhìn lại đoạn đường đã qua,
chúng con chỉ biết nói lên lời tạ ơn chân thành,
vì Cha vẫn cho chúng con sống,
và sống trong tình yêu.

Mọi biến cố vui buồn của năm qua
đều là những lời mời gọi kín đáo của Cha
để thức tỉnh, nâng đỡ và đưa chúng con lên cao.

Tạ ơn Cha
vì những gì cuộc đời đã làm cho chúng con,
và những gì chúng con đã làm được cho cuộc đời.

Xin cho chúng con sống những ngày Tết dân tộc
trong tinh thần vui tươi, hòa nhã,
và không quên những ai nghèo khổ, cô đơn.

Ước gì những lời chúng con chúc cho nhau
là những lời chúc lành
xuất phát từ trái tim yêu thương.

Và lạy Cha, năm mới đã đến,
trái đất lại xoay một vòng mới quanh mặt trời,
chúng con cũng muốn
ở lại trong quỹ đạo của Cha,
nhận Cha là trung tâm cuộc sống,
và nhận mọi người là anh em. Amen.
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.


Nguyện xin Ân sủng và bình an của Thiên Chúa luôn ở cùng quý ông bà và anh chị em!
Anh chị em rất thân mến trong Chúa Sắp Quang Lâm!

Thánh Vịnh 51 có câu:
Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con,
mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm.
Xin rửa con sạch hết lỗi lầm
tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy. (Tv 51).

Chúng ta cùng đấm ngực 9 lần để xin Thiên Chúa tha tội cho chúng ta, vì chúng ta là những kẻ tội lỗi.

Vâng đúng là: 
Thời gian thấm thoát đưa thoi,
Nhìn đi ngoảnh lại Mùa Chay tới rồi.

Mùa đền tội, mùa sám hối, mùa trở về đã tới. Mùa Chay, mùa của Sự Thương Khó, mùa của những con người biết từ bỏ tội lỗi trở về với Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót đã tới.

Mùa chay 2016 đã về, Tu Sĩ Hèn Mọn xin được gởi tới quý ông bà và anh chị em xa gần những tâm tình của người con tin Sách Sự Thật để chúng ta cùng đồng hành với nhau trong những bước đường về Nhà Cha là Trời Mới Đất Mới đang chờ đón chúng ta với niềm hân hoan của muôn Thần Thánh trên trời.

Quả như Sách Sự Thật nói:
+ TĐ 16/1/2011: "Khi các con chịu đau khổ là các con đang vác Thánh giá của Cha. Nếu các con từ chối Thánh giá của Cha, than vãn và cay đắng chỉ vì Thánh giá thì những đau khổ sẽ gia tăng. Ngược lại, nếu các con đón nhận Thánh giá và dâng lên Cha những đau khổ của các con để cứu các linh hồn thì đây sẽ là món quà tuyệt vời đối với Cha. Nếu các con đón nhận đau khổ, những thử thách và hoạn nạn với niềm vui thì gánh của các con sẽ trở nên nhẹ nhàng.

Hãy sống đơn sơ và làm mọi việc có chừng mực. Khi các con ăn uống, ngủ nghỉ và thư giãn, hãy bảo đảm rằng mọi thứ được thực hiện có chừng mực. Việc hy sinh hãm mình cá nhân là rất quan trọng để các con có thể trở nên gần gũi với Cha hơn. Ăn chay là một ví dụ của việc hãm mình. Chỉ qua việc chay tịnh thì các con mới có thể xua đuổi Satan được".


Vâng! Đau khổ là một hồng ân rất lớn Thiên Chúa ban cho chúng ta để thanh tẩy chúng ta, và cũng là để chúng ta cùng Chúa cứu giúp các linh hồn.

Mùa chay là mùa của hy sinh, đền tội. Ngày nay, những chữ hy sinh, đền tội, nên thánh hầu như không còn được Người Công Giáo nhắc đến. Thật là buồn!
Hầu hết con người ngày nay đều chú trọng vào sức khỏe và thân xác, nên họ đã quên đi linh hồn của chính mình và tha nhân.

Vì thế mà Thiên Chúa đã ban Sách Sự Thật để nhắc nhở chúng ta về tất cả những điều mà chúng ta đã quên.
Vậy! Ngài nhắc những gì?
Sau đây, Tu Sĩ Hèn Mọn xin được đúc kết vài nhắc nhở chính của Chúa và Mẹ nơi các Sứ Điệp Từ Trời để chúng ta cùng giúp nhau nên thánh nhé!

I - Những Điều Cốt Lõi:

1. Xuyên suốt các Sứ Điệp, việc tối quan trọng mà Sách Sự Thật nhắc nhở chúng ta là: Ngày Chúa Giê su Quang Lâm đã cận kề.

2. Hãy từ bỏ thế gian, xác thịt và ma quỷ để trở về với Thiên Chúa - Thiên Chúa Cực Thánh là "Cha ơi!".

3. Hãy sống thân mật và kết hiệp luôn luôn với Thiên Chúa bằng cách siêng năng Dâng Mình.

4. Cầu nguyện, Cầu Nguyện và Cầu Nguyện. Tỉnh thức, Tỉnh thức và Tỉnh thức. Vì Giờ của Thần Tăm Tối đã tới. Satan đang rảo khắp mặt đất để cướp đi các linh hồn.

5. Khiêm nhường, khiêm nhường và khiêm nhường. Hãy từ bỏ cái tôi, sự kiêu ngạo và tính tự ái, tính bảo thủ không biết lắng nghe người khác. Để Thiên Chúa và tha nhân được lớn lên, còn chúng ta thì phải nhỏ lại.

6. Kiên trì, trung thành đọc Sứ Điệp, Chiến Dịch Cầu Nguyện, Kinh Mân Côi, Lòng Thương Xót, và Đi Chầu, Đi Lễ - Rước Lễ.

7. Xưng tội hàng tuần, Ăn chay hàng tuần, hy sinh mỗi ngày, loan truyền Sứ Điệp đến khắp mọi nơi, mọi người...

Đó là những điều cốt lõi và chính yếu mà trong mỗi Sứ Điệp Chúa và Mẹ kêu mời chúng ta thi hành.
Để đáp lại lời mời gọi khẩn thiết và cấp bách của Thiên Chúa và Mẹ Maria.
Con xin được đưa ra lời kêu gọi sau để chúng ta cùng nên thánh nhé!

II - Những Việc Phải Làm

1. Ăn chay 30 - 40 ngày trong suốt mùa chay này. Vì trường hợp bất khả kháng thì ngày mồng 1 - 2 - 3 chúng ta không thể ăn chay...

2. Xin dành thời gian: Tất nhiên là theo khả năng và hoàn cảnh của mỗi người, để vẫn chu toàn việc bổn phận với gia đình.
Trường hợp 1: Ai đi lễ tuần 1 lần xin đi lên 2 lễ.
Trường hợp 2: Ai đi lễ tuần 2 lần xin đi lên 3 lễ...
Trường hợp 3: Ai đi lễ hàng ngày xin đi 1 ngày 2 lễ...

3. Mỗi ngày bỏ vào quỹ tiết kiệm vài ngàn để xin Lễ cho các linh hồn, hoặc bố thí cho người nghèo.

4. Dành ra một chút tiền để in Ấn tín hoặc Sứ Điệp của Chúa phát cho mọi người. Đặc biệt là dịp tết về.

5. Nếu cha xứ cho phép thì có thể Quỳ Rước Lễ. Không bao giờ được Rước Lễ trên tay.

6. Trung thành đọc Sứ Điệp, Chiến Dịch Cầu Nguyện, Kinh Mân Côi, Lòng Thương Xót mỗi ngày.

7. Xưng tội mỗi tuần 1 lần và sám hối mỗi ngày...

Trên là 7 lời kêu gọi, anh chị em làm được bao nhiêu thì làm, tùy theo sức khỏe, hoàn cảnh và điều kiện của mỗi người.

Bây giờ chúng ta sẽ cố gắng làm tiếp 7 điều sau để làm vui lòng Chúa Giêsu nhé!

III - Cố Gắng

1. Đừng phạm tội. Hãy sợ tội và tránh xa tội lỗi cùng các dịp tội.

2. Những ai đã có chồng thì hãy sống như không có. Những ai đã có vợ, hãy sống như không có (Trích Thư của Thánh Phao lô).

3. Những ai chưa có chồng thì đừng lấy chồng để yêu Chúa cách trọn vẹn. Những ai chưa có vợ thì đừng lấy vợ để yêu Chúa hết con người anh em. (Trích Thư của Thánh Phao lô).

4. Đừng nói hay có những hành động xấu gây chia rẽ.

5. Đừng phàn nàn về người khác, đừng nói ai là ma quỷ.

6. Đừng bắt người khác phải giống mình.

7. Đừng nghe người phỉnh người phờ. Kẻo người ta lôi kéo chúng ta xa rời Sự Thật - Sứ Điệp của Chúa. Chỉ nghe Sứ Điệp của Chúa mà thôi.

Qúy ông bà và anh chị em thân mến!

Tu Sĩ Hèn Mọn thấy nhiều người đã rớt đài. Ngày trước tin Sứ Điệp rất mạnh mà nay đã không còn tin nữa. Thật buồn cho họ. Còn chúng ta, chúng ta phải cẩn thận, phải luôn xin ơn Bền Đỗ, kẻo chúng ta rơi vào tình trạng:
Hôm nay thì: Con tin Sứ Điệp Từ Trời 100 phần trăm.
Thời gian sau: Ôi! chẳng thấy Chúa tới, con nghỉ tin Sứ Điệp, nghỉ đọc Sứ Điệp, nghỉ đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện Chúa ạ!

Điều quan trọng chúng ta phải ghi nhớ là: Chúa không cần chúng ta phải Mưa Rào.
Điều Chúa cần nơi các Tông Đồ thời cuối là: Mùa dầm thấm lâu.

Thời giờ sắp hết rồi! Hãy tranh thủ lập công đền tội - làm việc thiện nhé anh chị em.

Ngợi khen Chúa Ki tô!
Chúc anh chị em bình an!
Thân mến trong tình yêu Chúa.

Tu Sĩ Hèn Mọn

Thông Báo 2: Bà con thân mến! Hôm nay con đổi giao diện Sứ Điệp Chúa Đến để nhìn cho nó chuyên nghiệp và đẹp hơn. Bà con cầu nguyện nha. Hi!
- Ngày 20-12-2015

Xin bà con thân yêu đọc ngay giúp con 1 Kinh Lạy Cha - 1 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh. Còn bà con nào có thời gian thì xin đọc Tuần 9 ngày Kính Mẹ Hằng Cứu Giúp cầu nguyện cho ý Chúa được thể hiện trên công việc của con. Con cám ơn nhiều.
- Ngày 10-12-2015

Xin bà con ta cùng đọc 1 kinh Lạy Cha cầu nguyện cho Bà Maria Tin đang mổ ruột thừa. Xin cám ơn bà con nhiều. Hi.
- Ngày 26-11-2015

Thông báo: Xin tất cả Bà con ở Pháp nhớ đeo Tràng Hạt để Đức Mẹ bảo vệ khỏi Is nhé! Và xin bà con đọc ngay 3 Kinh Kính Mừng cầu nguyện gấp rút cho nước Pháp
- Ngày 22-11-2015

Bà Cố Tê rê sa Dung xin: 1: Tìm được của đã mất. 2: Bán được nhà.
Bà Catarina Vân xin: 1: Làm giấy tờ được thuận lợi. 2: Bán được đất.
Bà Tê rê sa xin: Các con được ơn Hoán cải và nhận biết Chúa sắp đến.
- Ngày 05-10-2015

Xin Bà Con đọc 1 Kinh Lạy Cha cầu nguyện cho công việc của chị Xoan được như ý. Xin cám ơn.
- Ngày 10-9-2015

Ý 1: Xin bà con cầu nguyện cho chị Têrêsa được ơn chữa lành và bình an. Ý 2: Xin cầu nguyện cho chị Anna bán được nhà và có tiền để trả được nợ số tiền in ấn Sách Lời Chúa
- Ngày 5-9-2015

Xin Bà Con đọc 1 Kinh Lạy Cha cầu nguyện cho Linh hồn: Mađalêna Trần Thanh Hưởng mới qua đời
- Ngày 3-9-2015

Xin Bà Con Sứ Điệp 1 Kinh Lạy Cha cầu nguyện cho Sứ Vụ này mỗi ngày.
- Ngày 1-9-2015

Con xin trịnh trọng thông báo: Xin Bà Con Sứ Điệp làm tuần 9 ngày kính Chúa Cha (Xin đọc kinh: Thiên Chúa là Cha Tôi - đọc tại Đâyđể cầu nguyện cho lần đi Sứ Vụ thứ 2 của con được đạt kết quả theo ý Chúa. Con xin cám ơn.
- Ngày 16-8-2015

Thông Báo 2: Tin đại vui cho Bà Con Sứ Điệp đây: Nhờ ơn Chúa Thánh Thần linh hứng, con đã sáng tác 1 bài hát cực pro (cực hay) về ngày Chúa Quang Lâm. Sau mấy tháng thao thức, trăn trở tìm người hòa âm, phối khi và hát cho bài hát Chúa Quang Lâm. Thật tuyệt vời đến đúng ngày mồng 7 tháng 7 Chúa và Mẹ đã nhận lời. Đó là thương gởi cho con ông Bạn làm việc tại Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam hòa âm phối khí bài hát Ngày Chúa Quang Lâm giúp con. Đây là một bài hát rất kinh điển vì được phối hợp bởi cả một dàn nhạc giao hưởng pha trộn với phong cách âm nhạc hiện đại, hơn hết là sự hân hoan đón Chúa quang lâm trong lời ca. Quý Bà con mình nhớ cầu nguyện để con nhanh hoàn thành bài Thánh Ca này để đón chào Chúa đến và cổ động tinh thần Đạo Binh Còn Sót Lại của Chúa tiến đến Cổng Thiên Đàng Mới nhé! Tạ ơn Chúa và Mẹ đúng không nào? Haleluia
- Ngày 14-8-2015 

Bà con thân mến! Nhân dịp Lễ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô quan thầy của con. Xin bà con mình tuần này cầu nguyện xin Chúa và Mẹ cùng 2 Thánh Quan Thầy ban cho con 3 ơn sau: Khiêm Nhường - Sám Hối và Rao Giảng theo ý Chúa nhé! Con Cám Ơn Nhiều.
- Ngày 28-6-2015 

Thông Báo: Xin Anh Chị Em Cầu Nguyện Cho Bà Cụ Anna Được Ơn Chữa Lãnh Vì Đang Trong Tình Trạng Nguy Kịch. Xin Cám Ơn.
- Ngày 27-6-2015 

Tin Vui: Con xin thông báo cho Bà con Sứ Điệp biết là: Nhờ ơn Chúa và Mẹ thương cùng sự chuyển cầu của các Thiên Thần và các Thánh cùng các linh hồn. Chuyến đi của chúng con đã thành công trong Chúa và chúng con đã về tới nhà bình an bằng với ngày và giờ mà chúng con đã xuất phát tháng trước. Xin cám ơn sự cầu nguyện và giúp đỡ cùng sự đồng hành của bà con mình nhé!. Tạ ơn Chúa. Halleluia. Xin bà con nào có mạng xin chuyển lời cám ơn giúp con đến những ai không có mạng nhé! Hi.
- Ngày 7-6-2015 


Thông báo ăn chay đợt 2: Bà Con mình thân mến: Nhờ lời cầu nguyện của bà con mình, nên Chúa thương quan phòng mọi sự vẫn tốt đẹp. Vì sắp tới là Lễ Kính Chúa Thánh Thần, nên con tiếp tục kêu gọi bà con mình ăn chay và đọc kinh Chúa Thánh Thần từ hôm nay cho đến Lễ Chúa Thánh Thần. Xin tiếp tục dâng lời cầu nguyện cho con nhé. Cám ơn.
- Ngày 20-5-2015 

Vì các linh hồn nên con rất bận không thể đăng bài thường xuyên được. Mong bà con mình thông cảm và tiếp tục ăn chay cầu nguyện cho Sứ Vụ Chúa trao cho con nhé. Xin cám ơn.
- Ngày 15-5-2015 

Thông báo: Vì các linh hồn nên con rất bận không thể đăng bài thường xuyên được. Mong bà con mình thông cảm và tiếp tục ăn chay cầu nguyện cho con nhé. Xin cám ơn.
 Thông Báo: Vì các linh hồn nên con rất bận. Không thể thường xuyên cập nhật bài viết thường xuyên được. Nên mong bà con sứ điệp thông cảm và tiếp tục ăn chay và cầu nguyện cho con nha.
- Ngày 10-5-2015 

Xin thông báo dùm con đến mọi người việc sau: Đó là con xin Bà Con mình bắt đầu ăn chay và đọc Kinh Tuần 9 Ngày Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp từ ngày mồng 2/5 - 10/5 - Tức là bắt đầu vào ngày Thứ Bảy - Để cầu nguyện cho công việc của con đi xa được theo Thánh Ý Chúa. (Nếu Bà Con nào đọc được thông báo này muộn thì xin ăn chay và làm Tuần 9 Ngày vào ngày mà Bà Con đọc được thông báo).
Xin cám ơn Bà Con.
- Ngày 25-4-2015
Xin anh chị em cầu nguyện cho Elisabeth Hungari Mai Thuỳ Trang bị ung thư đang trong cơn hấp hối. Cám ơn.

- Ngày 20-4-2015
Xin anh chị em cầu nguyện cho linh hồn Micae mới qua đời. Xin cám ơn.

- Ngày 20-4-2015
Bà con nào có đến Nha Trang thì phải tránh xa quán cơm có tên là Cơm Việt Nam nhé! Vì quán cơm này "chém" túi tiền ghê lắm đó. Con hết hồn luôn.

- Ngày 20-4-2015
Hãy vui lên, hãy vui lên trong Chúa

- Ngày 7-4-2015
Hỡi Bà Con Sứ Điệp. Xin hãy vui mừng, vì Sách Sự Thật ngày càng ứng nghiệm

- Ngày 7-4-2015
Tuần này chúng ta xin Thiên Chúa bà Đức Mẹ ban cho chúng ta ơn Lạc Quan nhé! - Bà con cẩn thận với Đạo Giê Hô Va Và Đức Chúa Trời Cha Mẹ nhé!

- Ngày 7-4-2015
Chúc mừng bà con mình nhé! Vì nhờ Lòng Thươn Xót Chúa hôm nay chúng ta đã sạch hết tội và vạ. Tạ ơn Chúa đúng không nào?

- Ngày 5-4-2015
Xin Bà Con Mình Đọc 3 Kinh Kính Mừng Cầu Cho Linh Hồn Cụ Ông Giuse Nguyễn Văn Đáng Mới Qua Đời Mau Được Hưởng Nhan Thánh Chúa - Và Xin Cầu Nguyện Cho Cụ Bà Maria Trần Thị Trình Được Ơn Chữa Lành và Gia Đình Bằng An. Xin Cám Ơn Nhiều

- Ngày 4-4-2015
Tu Sĩ Hèn Mọn Xin Được Gởi Lời Chúc Mừng Chúa Phục Sinh Đến Quý Độc Giả Khắp Thế Giới - Nguyện Xin Chúa Luôn Phục Sinh Chúng Ta - Haleluia

Ngày 1-4-2015
Thông Báo: Thứ 6  Tuần Thánh: Đi Đàng Thánh Giá. Thứ 7 Tuần Thánh: Ngắm 7 Sự Thương Khó Đức Mẹ.

- Ngày 3-4-2015 
Mặt Trăng Máu Đang Xuất Hiện - Anh Chị Em Quay Phim Chụp Hình Ngay - Thế Là Dấu Hiệu Chúa Sắp Đến Quá Rõ Ràng - Không Ai Còn Chối Cãi Được Nữa - Tạ Ơn Chúa - Hãy Nói Cho Nhiều Người Biết Ngay Nhé Bà Con Của Con!!!

- Ngày 20-3-2015
Thông Báo: Anh Chị Em Nào Chưa Có Hình Của Chúa Cha - Xin Mua Ngay.
Tu Sĩ Hèn Mọn.

- Ngày 18-3-2015
Thông Báo: Chuẩn bị bước vào Tuần Thánh anh chị em nhớ đi Xưng Tội, Ăn chay và Suy Niệm Cuộc Thương Khó Chúa
Tu Sĩ Hèn Mọn.

- Ngày 18-3-2015
Tin Khẩn: Xin Anh Chị Em Đọc Ngay 1 Kinh Kính Mừng Để Cầu Cho Thị Nhân MDM và Sứ Vụ của Cô
Tu Sĩ Hèn Mọn.

- Ngày 18-3-2015
Tin Khẩn: Xin Bà Con Đọc Ngay 1 Kinh Lạy Cha Cầu Cho Anh Micae Phước Được Ơn Chữa Lành. Cám Ơn.
Tu Sĩ Hèn Mọn.

- Ngày 18-3-2015
Xin Anh Chị Em đọc 1 Kinh Kính Mừng cầu cho linh hồn Maria Loan mới qua đời. Xin cám ơn!
Tu Sĩ Hèn Mọn.

- Ngày 9-2-2015
Hãy Yêu Mến - Hãy Cầu Nguyện - Hãy Tôn Vinh Thiên Chúa Cha - Vì Ngài Là Cha Của Chúng Ta. Hãy Kêu Lên Với Cha: Cha Ơi! Xin Cho Triều Đại Cha Mau Đến. Thánh Ý Cha Thể Hiện Dưới Đất Cũng Như Trên Trời. Amen.
Tu Sĩ Hèn Mọn.

- Ngày 6-3-2015
Thông Báo: Vì Thời Giờ Sắp Hết. Những Gì Chúa Nói Đều Đang Ứng Nghiệm, Nên Xin Bà Con Hãy Chuẩn Bị Theo Như Lời Chúa Dạy Nhé: Kinh Thánh, Sách Lễ, Tràng Hạt, Sách Kinh, Sách CDCN, Ấn Tín, Ảnh Mẹ Cứu Rỗi, và Các Nhu Cầu Về Thể Xác...
Tu Sĩ Hèn Mọn.

- Ngày 9-2-2015
Tháng 3: Tháng Kính Thánh Cả Giuse. Bà Con Ta Nhớ Siêng Năng Cầu Nguyện và Chạy Đến Với Thánh Cả Giuse Để Xin Ngài Cầu Bầu Cho Chúng Ta Trước Tòa Chúa nhé!
Tu Sĩ Hèn Mọn.

- Ngày 9-2-2015
Thông Báo: Bà Con nào chưa lau Tượng Trên Bàn Thờ và chưa dọn dẹp hoặc quét dọn Bàn Thờ Chúa trong Gia Đình xin làm ngay. Vì con thấy một số Gia Đình Nền Nhà thì sạch còn Bàn Thờ Chúa thì bẩn quá - Mạng nhện quấn đầy Tượng. Hoa cũng chẳng thấy. Đức Tin phải có việc làm thì mới ok.
Tu Sĩ Hèn Mọn.

- Ngày 15-2-2015
Thông Báo 1: Năm Cũ: Đi Xưng Tội, Dâng Lễ và Xin Lễ Tạ Ơn - 2: Năm Mới: Dâng Mình, Xin Lễ, Dâng Lễ Cầu Cho Năm Mới - 3: Lễ Tro Nếu Được Vẫn Giữ Chay Bình Thường - 4: Nếu Ai Có Đủ Sức Khỏe Thì Xin Ăn Chay Đủ 40 Ngày.
Tu Sĩ Hèn Mọn.

- Ngày 9-2-2015
Xin Anh Chị Em Đọc 1 Kinh Lạy Cha Cầu Cho Linh Hồn Phê rô Viễn Mới Qua Đời. Xin Cám Ơn.
Tu Sĩ Hèn Mọn.

- Ngày 7-2-2015
Xin Anh Chị Em Đọc 1 Kinh Lạy Cha Cầu Cho Linh Hồn Maria Mới Qua Đời. Xin Cám Ơn.
Tu Sĩ Hèn Mọn.

- Ngày 6-2-2015
Thứ 2: Kính Chúa Thánh Thần - Cầu Cho Thế Giới Được Hòa Bình - Đọc CDCN Ngày Thứ 2.
Tu Sĩ Hèn Mọn.

- Ngày 6-2-2015
Chúa Nhật Kính Chúa Cha - Cầu Cho ĐGH-ĐHY-ĐGM - Cầu Cho Giáo Hội và Những Người Sẽ Chết Trong Cuộc Cảnh Báo
Tu Sĩ Hèn Mọn.

- Ngày 6-2-2015
Thứ 7 Đầu Tháng - Xin Anh Chị Em Cố Gắng Đi Lễ Để Dâng Lễ Kính Và Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ. Nếu Không Đi Lễ Được Thì Xin Ngắm 7 Sự Thương Khó Đức Bà Để Sùng Trái Tim Mẹ Nhé! 
Tu Sĩ Hèn Mọn.
- Ngày 5-2-2015
Thứ Sáu Đầu Tháng - Xin Anh Chị Em Cố Gắng Đi Lễ Để Dâng Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa. Nếu Không Đi Lễ Được Thì Xin Làm Giờ Thương Xót Để Sùng Kính Lòng Thương Xót Chúa Nhé! 
Tu Sĩ Hèn Mọn.
*** 

- Ngày 4-2-2015
Xin Bà Con mình đọc 1 kinh Kính Mừng - cầu nguyện cho linh hồn Đa Minh Saviô mới qua đời. Cám ơn nhiều.
Tu Sĩ Hèn Mọn.
*** 

- Ngày 15-1-2015
Người ta không tin Sứ Điệp của Chúa vì lý do nào? Không phải do sợ hãi, mà do kiêu ngạo. 
Tu Sĩ Hèn Mọn.
***

- Ngày 7-1-2015
Nhiều người không tin Sứ Điệp Từ Trời là vì vài trong nhiều nguyên nhân sau: Kiêu ngạo, Bảo Thủ, Tự Ái, Ta Đây, Không Chịu Tìm Hiểu, Không Mở Lòng, Chủ Quan, Sợ Sệt, Vội Vàng, Nhiều Kiến Thức, Gió Chiều Nào Xoay Chiều Đó, Tin Lung Tung, Không Muốn Theo Ý Chúa, Muốn Chúa Ban Sứ Điệp Theo Ý Riêng Mình...
Tu Sĩ Hèn Mọn.
***

- Ngày 2-1-2015
Hãy kiên nhẫn chờ ngày Chúa quang lâm đã cận kề. Hãy giữ vững niềm tin vào Sứ Điệp Từ Trời.
Tu Sĩ Hèn Mọn.
***

- Ngày 28-12-2014
Xin đừng uống thuốc tránh thai và đặt vòng cùng các phương pháp tránh thai khác mà Giáo Hội cấm. Vì ngoài phương pháp tự nhiên ra. Tất cả các phương thức tránh thai mà Giáo Hội cấm đều mắc tội trọng.
Tu Sĩ Hèn Mọn.
***

- Ngày 24-12-2014
Chúa Giáng Sinh khó nghèo. Chúng ta noi gương Gia Đình Thánh Gia luôn sống khó nghèo trong cách ăn mặc, lời nói và đời sống. Thứ 3 thì ngắm: Đức Mẹ sinh Đức Chúa Giê su nơi hang đá - Ta hãy xin được sống khó nghèo.
Tu Sĩ Hèn Mọn.
***

- Ngày 24-12-2014
Hân hoan mừng Chúa giáng trần. Đem ơn cứu độ đến cho muôn loài. Haleluia
Tu Sĩ Hèn Mọn.
***

- Ngày 21-12-2014
Xin hãy ăn mặc kín đáo. Đừng bao giờ ăn mặc hở hang để khỏi làm cớ vấp ngã cho người khác
Tu Sĩ Hèn Mọn.
***

- Ngày 19-12-2014
Bà con nào (nhớ dặn cả người khác) chưa xưng tội. Tuần này nhớ đi xưng để chuẩn bị đón Chúa Giáng Sinh nhé!
Tu Sĩ Hèn Mọn.
***

- Ngày 16-12-2014
Hãy sùng kính Máu châu báu cực thánh Chúa Giêsu. Vì Máu cực thánh Chúa đã rửa ta sạch hết mọi tội lỗi.
Tu Sĩ Hèn Mọn.
***

- Ngày 16-12-2014
Hãy sùng kính Trái Tim cực thánh Chúa Giê su. Vì Trái Tim Ngài đã bị lưỡi đòng đâm thâu vì tội lỗi của chúng ta.
Tu Sĩ Hèn Mọn.
***

- Ngày 14-12-2014
Hãy biết ơn những người làm ta vấp ngã. Vì nhờ họ mà ta trưởng thành hơn.
Tu Sĩ Hèn Mọn.
***

- Ngày 13-12-2014 
Hãy biết ơn những người khiển trách chúng ta. Vì nhờ họ mà ta nên hoàn thiện hơn. 
Tu Sĩ Hèn Mọn.
***


Tà khí của sự dữ thì mạnh mẽ hơn ý chí của con người (08/02/2015)
Chúa Nhật ngày 8 tháng 2 năm 2015, lúc 20:31

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, vì Thần Khí của Thiên Chúa thấm nhuần trong những Thông Điệp này nên Lời Ta lan truyền mạnh mẽ như sấm sét, giống hệt như trong lúc sinh thời của Ta trên trần thế này. Mức độ hết sức nhanh chóng qua đó Thần Khí của Thiên Chúa lan truyền thì vượt quá sự hiểu biết của người phàm. Và rồi khi Ơn An Ủi bởi Quyền Năng của Chúa Thánh Thần bảo bọc linh hồn của tất cả những người có lòng khiêm nhường thì tà khí của sự dữ cũng bám theo, ở bất cứ nơi nào mà Thần Khí của Thiên Chúa hiện diện.

Tà khí của sự dữ thì mạnh mẽ hơn ý chí của con người nhưng tà khí của sự dữ bất thì lực trước những con cái của Thiên Chúa, vốn là những kẻ đặt trọn niềm tín thác vào Người. Tà khí của sự dữ luôn có một động lực duy nhất và động lực đó là để lừa gạt. Satan, kẻ lừa gạt hết sức nguy hiểm, sẽ lợi dụng thói kiêu ngạo trong các linh hồn để dụ dỗ con người tin rằng những lý lẽ đầy lầm lạc của họ có thể quyết định điều gì là đúng hay sai. Những nạn nhân của hắn sẽ tin rằng họ làm chủ được định mệnh của bản thân họ và vì thế đức tin có thể rất yếu kém của họ thì không phải là điều quan trọng.

Sự tự do của lương tâm có thể khiến cho những linh hồn yếu đuối khước từ sự Hiện Hữu của Thiên Chúa. Những linh hồn khác vốn không nhìn nhận sự Hiện Hữu của Thiên Chúa, sẽ để cho những ý riêng của họ ảnh hưởng đến việc diễn giải của chính bản thân họ về Thiên Chúa và về cách mà Người cư xử với những kẻ tội lỗi. Khi hành xử theo cách nào thì họ cũng sẽ chối bỏ Uy Quyền của Thiên Chúa chỉ để chạy theo những điều mà họ muốn tin theo. Thói kiêu ngạo của họ sẽ khiến cho họ sa ngã.

Tên ác quỷ thì vô cùng xảo quyệt và hắn sẽ nói với những linh hồn bị lừa gạt ấy rằng ‘cứ làm những gì lương tâm của bạn mách bảo’ và hắn sẽ dụ dỗ họ coi những điều ấy là quan trọng hơn Lời của Thiên Chúa. ôi! Nhân loại bị điều khiển một cách hết sức dễ dàng và vì tội lỗi nên họ trở thành nạn nhân của sự dối trá hết sức khủng khiếp. Với những kẻ ấy Ta muốn nói rằng: Hãy đến với Ta; các con là ai mà các con lại có thể cho rằng các con hiểu biết về Ta nhiều hơn những điều mà Ta đã truyền dạy các con? Những Giáo Huấn của Ta thì rõ ràng, chính xác và không bao giờ giảm mất đi tầm quan trọng. Nếu các con không thể xác tín vào Lời của Thiên Chúa thì các con không thể thực lòng yêu mến Người. Chính bởi ý chí tự do của các con mà các con có thể quyết định điều gì để tin theo. Nhưng những kẻ bóp méo Lời của Thiên Chúa cho hợp với ý riêng của chúng về Lời Ta và để thỏa mãn những nhu cầu của chúng, là những kẻ sẽ chiều theo sức cám dỗ của tên ác quỷ.

Bất cứ nơi nào con người bảo vệ Lời Ta thì tên ác quỷ sẽ rảo quanh chờ đợi để tàn phá linh hồn họ nếu họ là những người coi trọng quan điểm và ý riêng của họ hơn Lời của Thiên Chúa. Bất cứ ai sống kiên vững với Sự Thật sẽ phải đối mặt với những thử thách khủng khiếp của tên ác quỷ và hắn sẽ không bao giờ ngơi nghỉ trong những nỗ lực của hắn nhằm lừa gạt họ. Vì thế mà bất cứ nơi nào Chúa Thánh Thần dang rộng Đôi Cánh của Người, thì tà khí của sự dữ cũng bám theo sát gót. Không hề ngơi nghỉ, đầy tuyệt vọng và cố chấp, hắn sẽ gây đau khổ cho những linh hồn được Thiên Chúa ban cho Quyền Năng của Chúa Thánh Thần.

Các con sẽ không thấy tà khí của sự dữ tìm cách can thiệp vào những linh hồn mà hắn đã giành được, vì hắn không cần đến họ nữa. Những người yêu mến Ta và sống theo Lời của Thiên Chúa thì dễ bị tấn công vì họ là những mục tiêu bị săn lùng nhiều nhất. Tuy nhiên, các con không bao giờ được phép tin rằng các con có đủ sức mạnh để chống lại những cuộc tấn công khủng khiếp ấy bằng chính đức tin của các con, vì từng người trong các con chỉ là tội nhân. Vì là những tội nhân nên nếu các con không thanh tẩy linh hồn các con bằng Bí Tích Giao Hòa một cách thường xuyên, thì các con cũng sẽ phản bội Ta vì tự bản thân các con không đủ mạnh mẽ để chống lại áp lực buộc các con phải chối bỏ Ta.

Các con đừng bao giờ lãng quên những điều mà Ta đã cảnh báo các con. Các con đang ở giữa cuộc chiến tâm linh khủng khiếp nhất mọi thời đại. Chỉ có những người vững vàng nhất, những người mạnh mẽ nhất và những người trong sạch nhất mới có thể sống sót qua cuộc chiến này.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: thewarningsecondcoming.com


Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Các con hãy cầu cho sự bảo vệ Giáo Hội của Con Mẹ trên thế giới (10/02/2015)
Thứ ba ngày 10 tháng 2 năm 2015, lúc 14:36
Hỡi các con thân yêu của Mẹ, điều quan trọng là tất cả các con hãy đọc những Chiến Dịch Cầu Nguyện và đọc Kinh Mân Côi Rất Thánh của Mẹ như là một phần trong đời sống cầu nguyện hàng ngày của các con. Các con có thể chọn đọc bất cứ Chiến Dịch Cầu Nguyện nào mà các con yêu thích, không nhất thiết phải đọc hết mọi Chiến Dịch Cầu Nguyện mà chỉ cần đọc những Chiến Dịch Cầu Nguyện theo ý cầu nguyện của các con. Các con phải đọc Kinh Mân Côi Rất Thánh của Mẹ mỗi ngày để bảo vệ các con trước ảnh hưởng của tên ác quỷ.

Việc cầu nguyện đưa các con đến gần với Thiên Chúa hơn và bảo vệ linh hồn của tất cả những người mà các con cầu xin Thánh Tử của Mẹ bảo vệ họ khỏi quyền lực của tên lừa dối. Lời cầu nguyện là khí giới mạnh mẽ nhất để chống lại sự dữ và các con không bao giờ được phép coi thường sức mạnh của lời cầu nguyện.

Các con hãy cầu cho sự bảo vệ Giáo Hội của Con Mẹ trên thế giới và các con hãy cầu xin Thánh Tử của Mẹ ban Lòng Thương Xót của Người cho bất cứ ai đang tìm cách gây khổ hình cho Giáo Hội của Người. Giáo Hội của Người - là Nhiệm Thể và là Đền Thờ của Con Mẹ - cũng là con đường qua đó tất cả mọi vinh quang đều quy hướng về Thiên Chúa. Những Giáo Huấn, Lời Chúa và Thánh Thể Cực Trọng, Mình và Máu của Chúa Giêsu Kitô, Con Mẹ, là những Tặng ân mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại vì phần rỗi của nhiều linh hồn. Các con phải bảo vệ Sự Thật và phải chuẩn bị để đón nhận Lòng Thương Xót của Con Mẹ.

Mẹ khẩn thiết kêu gọi các con hãy cầu nguyện cho linh hồn những người chối bỏ Sự Thật và hãy nài xin Thánh Tử của Mẹ tuôn đổ Lòng Thương Xót của Người trên linh hồn họ. Thánh Tử của Mẹ là Sự Sống. Tất cả Sự Sống đến từ Người. Nếu các con khước từ Thánh Tử của Mẹ thì các con sẽ không có sự sống trong Vương Quốc tương lai của Người.

Thánh Tử của Mẹ đã nhờ Mẹ nài xin các con thêm nhiều lời cầu nguyện cho linh hồn những ai sẽ khước từ Người. Người sẽ đón nhận lời cầu nguyện mà các con dâng lên để cầu cho tất cả những người thân yêu của các con và những người sẽ không thể nào đón nhận được ánh Sáng khi ánh Sáng chiếu soi rực rỡ vào bao trùm nhân loại.

Những linh hồn tràn ngập tình yêu và nhân đức khiêm nhường, vốn là những điều cần thiết để đón nhận Thánh Tử của Mẹ, sẽ là những người hân hoan vui mừng. Những người có linh hồn tăm tối sẽ khước từ ánh Sáng vì họ cảm thấy hết sức đau đớn để nhìn nhận Sự Thật. Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày các con hãy hết lòng cầu nguyện cho những linh hồn hết sức cần đến Lòng Thương Xót của Con Mẹ.

Nếu không có những lời cầu nguyện của các con, thì nhiều người sẽ bị hư mất và muôn đời họ sẽ khao khát sự Hiện Diện của Người, nhưng họ sẽ không thể nào tìm thấy Người.

Mẹ ban cho các con tình yêu của Mẹ, sự che chở và bình an của Mẹ. Xin các con hãy đáp lại lời mời gọi của Mẹ vì phần rỗi của nhiều linh hồn.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: thewarningsecondcoming.com

Nghe toàn bộ Sứ Điệp tại Đây

Ta chỉ có thể tỏ bày cho các con một cách giới hạn trước khi Ta tách biệt chiên ra khỏi dê (11/02/2015)

Thứ tư ngày 11 tháng 2 năm 2015, lúc 15:16

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, biết bao nhiêu người đã phỉ nhổ vào Mặt Ta, nguyền rủa Ta và chối bỏ Ta khi Ta còn đi rao giảng trên thế gian này và ngày nay họ vẫn đang tiếp tục đối xử với Ta giống như vậy.

Mọi Tặng ân mà Thiên Chúa ban cho nhân loại qua các tiên tri, các thị nhân và các ngôn sứ, đã bị đại đa số người đời khước từ. Chẳng bao lâu nữa nhân loại sẽ khó mà có thể tìm thấy Lửa Sự Thật, mặc dù họ có thể ra sức tìm kiếm. Những kẻ thù nghịch Ta sẽ tỏ ra hân hoan và sẽ ăn mừng vì những Chứng Nhân của Ta sẽ bị triệt hạ đến tận cùng và bị chà đạp. ôi! Tâm hồn chai đá của người đời thật hết sức vô ơn và họ không hề có tình yêu dành cho Ta.

Cuộc trừng phạt của Ta hầu như sắp sửa xảy ra và Ta sẽ tách biệt những kẻ có tình yêu sống động dành cho Ta ra khỏi những kẻ khước từ Ta. Cuộc Can Thiệp của Ta sẽ sớm diễn ra và khốn thay người nào nguyền rủa Ta, vì Ta sẽ loại những người ấy ra khỏi Cung Lòng của Thánh Tâm Ta, và họ sẽ bị bỏ mặc cho lũ thú dữ, những kẻ rảo khắp mặt đất để tìm kiếm những linh hồn mà chúng thèm khát để hủy diệt họ.

Hôm nay là ngày mà Đức Chúa, Thiên Chúa của các con phán truyền và hôm nay cũng là ngày mà những biến đổi, từng được tiên báo, sẽ bắt đầu diễn ra. Các con sẽ được tỏ cho thấy những dòng thác ân sủng hải hà từ Lòng Thương Xót của Ta, nhưng sau đó các con sẽ phải quyết định chính định mệnh của các con. Những ai để cho sự thù hận tàn phá linh hồn họ sẽ thẳng thừng khước từ Ta. Những linh hồn nguội lạnh sẽ không có được những ân Sủng để giữ lòng trung thành với Ta và họ cũng sẽ khước từ Ta.

Ta đã từng ban cho các con Sự Thật, Lời của Thiên Chúa và nhiều kẻ đã nguyền rủa Ta vì Sự Thật. Ta chỉ có thể ban cho các con sự hiểu biết một cách giới hạn trước Ngày Trọng Đại. Giờ đây các con hãy đón nhận những điều mà Ta đã ban cho các con và hãy ghi nhớ kỹ Lời Ta, vì Thời Điểm của Ta đang đến gần và Ta chỉ có thể tỏ bày cho các con một cách giới hạn trước khi Ta tách biệt chiên ra khỏi dê.

Những kẻ nguyền rủa Ta sẽ bị nguyền rủa. Những kẻ tin vào Ta sẽ được hưởng Sự Sống Đời Đời. Nếu các con chịu đau khổ vì Danh Ta, thì Ta sẽ nâng các con lên trong Vương Quốc tương lai của Ta.

Ngày Phục Sinh Lần Thứ Nhất đang đến gần và những kẻ không chịu đón nhận Ta sẽ bị loại bỏ đời đời. Giờ đây cơn thịnh nộ của Ta đang dâng trào và nếu như các con nhìn thấy được tình trạng linh hồn xấu xa và đen tối của những kẻ có tâm hồn thơ ơ lạnh nhạt, thì các con sẽ phải đau buồn mà khóc. Đáng buồn thay, phần lớn các linh hồn đang ở trong tình trạng đen tối và nếu như các con thấy được tình trạng đen tối này, thì các con sẽ phải khiếp sợ mà chết, vì tình trạng linh hồn của nhân loại quả là hết sức đáng sợ.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: thewarningsecondcoming.com


Việc cầu nguyện khiến cho tên ác quỷ phải khiếp sợ

Thứ năm ngày 12 tháng 2 năm 2015, lúc 18:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Ta đang mời gọi tất cả các Kitô hữu khắp nơi trên toàn thế giới hãy gia tăng thời gian cầu nguyện để có được sức mạnh nhằm diệt trừ tội lỗi; tội lỗi đang trói buộc nhân loại và hậu quả là tội lỗi gây ra đau khổ dưới mọi hình thức.

Các con có thể diệt trừ tội lỗi nhờ việc cầu nguyện. Lời cầu nguyện là khí giới mạnh mẽ nhất chống lại sự dữ và các con càng siêng năng chạy đến với Ta, Chúa Giêsu của các con, thì Ta càng dễ dàng đánh bại kẻ thù của Ta. Trong khi Ta không đòi hỏi bất cứ điều gì nơi các con, những đòi hỏi có thể làm cho các con nặng lòng, thì Ta chỉ mời gọi các con hãy cầu xin Ta trợ giúp các tội nhân để họ tránh được những sự độc ác, vốn có thể bùng phát trong tâm hồn họ bất cứ lúc nào.

Quyền lực của Satan đang ở vào một thời điểm khi mà những người không có đức tin hoặc niềm tin vào Thiên Chúa, dễ dàng bị hắn điều khiển. Hắn xúi giục họ và cám dỗ họ trong mọi dịp tội. Trong mắt của Satan thì nhân loại là tấm gương phản chiếu hình ảnh của Thiên Chúa, Đấng đã dựng nên nhân loại giống Hình Ảnh của Người. Satan thù ghét mọi con người với mức độ khủng khiếp đến nỗi các con có thể chết ngất vì khiếp sợ. Chỉ có những người cảnh giác trước những chiêu thức của hắn mới có thể hiểu được Sự Thật khi mà sự dữ diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau. Chỉ có những người mở lòng ra với Lời của Thiên Chúa – những người yêu mến và nhận biết Thiên Chúa – mới có thể xua trừ ảnh hưởng của tên lừa dối bằng sức mạnh của lời cầu nguyện.

Việc cầu nguyện khiến cho tên ác quỷ phải khiếp sợ và làm suy yếu sự kìm kẹp của hắn đối với nhân loại. Lời cầu nguyện thì mạnh mẽ hơn gươm giáo ngoài chiến trận, vì lời cầu nguyện không chỉ gây tổn thương cho kẻ thù mà còn hủy diệt được hắn.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth


Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Hỡi các con thân yêu của Mẹ, hãy can đảm lên vì tất cả mọi sự đều nằm trong sự Quan Phòng của Con Mẹ (17/02/2015)
Thứ ba ngày 17 tháng 2 năm 2015, lúc 17:00

Hỡi các con thân yêu của Mẹ, các con đã được Thiên Chúa ban cho những Chiến Dịch Cầu Nguyện, nhiều Tặng ân và khí giới để vững bước tiến lên nhằm chuẩn bị cho Cuộc Quang Lâm của Chúa Giêsu Kitô, Thánh Tử yêu dấu của Mẹ.

Đạo Binh Còn Sót Lại của Người đã được hình thành và Đạo Binh sẽ tiếp tục lớn mạnh trên khắp thế giới, nhờ đó nhiều linh hồn được cứu rỗi. Chính trong những thời điểm thử thách ở phía trước mà Đạo Binh Còn Sót Lại của Thiên Chúa khắp nơi trên thế giới sẽ bảo vệ Sự Thật trong Lời Chí Thánh của Người. Được tràn đầy Ơn Chúa Thánh Thần, và nhờ đời sống cầu nguyện và sự hy sinh, Đạo Binh Còn Sót Lại sẽ xoa dịu cơn thịnh nộ của Thiên Chúa khi Ngày Trọng Đại của Thiên Chúa xuất hiện trước toàn thể nhân loại.

Các con không bao giờ được phép quên rằng Thiên Chúa yêu thương tất cả mọi người và vì sự chống đối mà người ta sẽ tỏ ra đối với con cái Thiên Chúa, nên các con sẽ cảm thấy không hề dễ dàng để giữ lòng trung thành với Lời của Thiên Chúa.

Đạo Binh Còn Sót Lại của Thiên Chúa, không phân biệt tín ngưỡng hoặc chủng tộc, sẽ hiệp nhất trong những ngày sắp tới khi mà người đời dập tắt tất cả những việc đề cập đến Lời Chí Thánh của Thiên Chúa. Thiên Chúa sẽ thông truyền cho các con qua Sứ Vụ này khi các con cần sự an ủi, nhờ đó Người có thể tuôn đổ trên các con những ân Sủng cần thiết để bảo vệ đức tin của các con.

Hỡi các con thân yêu của Mẹ, hãy can đảm lên vì tất cả mọi sự đều nằm trong sự Quan Phòng của Con Mẹ, Đấng tìm cách cứu mọi linh hồn, kể cả những linh hồn chai đá nhất. Tình yêu của Mẹ dành cho các con là vĩnh cửu và Mẹ mong muốn rằng các con sử dụng mọi Tặng ân mà Thiên Chúa ban cho các con qua Phúc âm và qua những Thông Điệp này, vì phần rỗi của nhiều linh hồn.

Thiên Chúa sẽ không bao giờ từ bỏ Đạo Binh Còn Sót Lại của Người và chính nhờ những nhóm cầu nguyện của các con và tất cả những nhóm cầu nguyện khác, được hình thành qua nhiều sứ vụ khác mà Mẹ thông ban cho nhân loại, nhiều linh hồn được cứu rỗi.

Các con hãy an ủi nhau trong những lúc gặp thử thách tâm linh và Thiên Chúa sẽ dẫn dắt các con trên từng bước đường. Là Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, Mẹ sẽ luôn bảo vệ các con và đón nhận mọi lời mà các con cầu xin Mẹ. Mẹ sẽ luôn đồng hành với các con cho đến tận Ngày mà Thánh Tử của Mẹ ngự đến để thu hồi Vương Quốc của Người trên trái đất.

Cám ơn các con đã đáp lời mời gọi của Mẹ và lời mời gọi của Con Mẹ bằng lòng tin, niềm trông cậy và niềm tín thác.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: thewarningsecondcoming.com


Sứ Vụ của Ta để cứu nhân loại thì sắp hoàn tất (13/02/2015)
Thứ sáu ngày 13 tháng 2 năm 2015, lúc 18:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, nhờ Quyền Năng của Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, Ta tuyên bố rằng Ta đã ban cho các con Sự Thật. Ta đã đong đầy tâm hồn và linh hồn các con những Tặng ân mà Thiên Chúa đã hứa ban cho nhân loại qua Sách Sự Thật.

Giờ đây các con hãy đón nhận Tặng ân Sự Thật cùng với những Tặng ân khác mà Thiên Chúa ban cho các con qua Sứ Vụ này, các con hãy đón nhận những Tặng ân với lòng cảm tạ. Các con hãy sống theo Lời của Thiên Chúa. Hãy đón nhận những Thông Điệp này và hãy sống cho xứng hợp.

Sứ Vụ của Ta để cứu nhân loại thì sắp hoàn tất. Đạo Binh Còn Sót Lại của Ta đã được hình thành. Các con đã được Thiên Chúa ban cho những Tặng ân như Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống, Mẫu Ảnh Cứu Rỗi và các Chiến Dịch Cầu Nguyện. Những Tặng ân này sẽ là khí giới để các con chống lại kẻ thù của Ta. Từ nay trở đi Ta sẽ chỉ phán truyền cho các con một cách định kỳ qua Đạo Binh Còn Sót Lại của Ta. Các con hiện đã sẵn sàng cầm lấy khí giới để chiến đấu nhằm giữ cho Lời Ta sống động trong một thế giới khốn cùng. 

Kế Hoạch của Ta là để bảo đảm rằng tất cả các con truyền bá Lời Ta và suy gẫm về những điều mà Ta đã truyền ban cho các con. Ta sẽ không bao giờ từ bỏ Sứ Vụ cuối cùng của Ta, không bao giờ. Các con hãy sống nhẫn nại và hãy đặt trọn niềm tín thác vào Ta. Những Thông Điệp này sẽ mang lại cho các con niềm an ủi lớn lao trong những thử thách tâm linh khốc liệt sắp tới. Các con hãy tạ ơn vì Lòng Thương Xót của Ta.

Chúa Thánh Thần sẽ dẫn dắt và bảo vệ các con và Ta sẽ ban cho các con niềm an ủi mà các con cần để đứng vững trước những gian khó mà các con sẽ phải đối mặt trong những thời điểm sắp tới.

Cám ơn những con cái bé nhỏ của Ta vì đã đón nhận Cuộc Can Thiệp của Ta. Giờ đây phần việc còn lại của các con là loan truyền Sự Thật. Ta yêu thương và bảo bọc các con và Ta mong chờ Ngày Trọng Đại của Thiên Chúa khi mà Ta sẽ hiệp nhất thế giới và dẫn đưa các con vào trong Vương Quốc Mới của Ta trên trái đất.

Ta chúc lành cho các con và ban cho các con lòng can đảm, ơn khôn ngoan, ơn thông hiểu và nhiều ân Sủng để tiếp tục Sứ Vụ của Ta trên thế giới.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Đấng Cứu Thế và Đấng Cứu Chuộc toàn thể nhân loại

Chuyển dịch từ nguồn: thewarningsecondcoming.com

NGHE RADIO CÔNG GIÁO

SỨ ĐIỆP

complex{fbig2}/Su Diep Chua Giesu,Su Diep Chua Cha,Su Diep Duc Me

SỐNG ĐẠO

complex{fbig2}/Song Dao,Cac Thanh,Guong Sang,Cau Nguyen

ĐIỀM BÁO

complex{fbig2}/Dau Chi Thoi Dai,Dau Hieu Thoi Cuoi,Diem Bao

GIÁO HỘI

complex{fbig2}/Tin Giao Hoi,Vatican,Giao Hoang

CHIA SẺ

complex{fbig2}/Suy Tu,Chia Se,Suu Tam

ĐỜI SỐNG

complex{fbig2}/Tong Hop, Suc Khoe, Doi Song

NGHE

complex{fbig2}/Audio, Bai Giang, Am Nhac

XEM

complex{fbig2}/Video, Thanh Ca,

ẢNH

[Duc Giao Hoang][gallery2]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.