Bài Viết by "2014"

Hiển thị các bài đăng có nhãn 2014. Hiển thị tất cả bài đăng

Nguyện xin Ơn Phân Định và bình an của Chúa luôn ở cùng Bà con mình!

Xin Mẹ Maria, Thánh cả Giuse, Đức Thánh Micae, Thánh Quan Thầy, Thiên Thần Bản Mệnh, các Thánh và các Thiên Thần cùng các linh hồn luyện ngục luôn cầu bầu cho chúng con trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Amen.

Bà con xa gần thân mến trong Chúa sắp quang lâm!

"Sự thật sẽ giải phóng anh em" (Ga 8,32).
"Còn việc tên gian ác xuất hiện là do tác động của Xatan, có kèm theo đủ thứ phép mầu, dấu lạ, điềm thiêng, (10) và đủ mọi mưu gian chước dối, nhằm hại những kẻ phải hư mất, vì đã không đón nhận lòng yêu mến chân lý để được cứu độ. (11) Vì thế Thiên Chúa gửi đến một sức mạnh mê hoặc làm cho chúng tin theo sự dối trá; (12) như vậy, tất cả những kẻ không tin sự thật, nhưng ưa thích sự gian ác, thì sẽ bị kết án" (2Tx 2: 9-12).

"Sự thật mất lòng - Nhưng thuốc đắng rã tật" - Các Cụ Việt Nam.

Sau đây con xin được gởi tới bà con mình bài chia sẻ về chủ đề: Tại sao Giáo Hội Công Giáo nói riêng và thế giới nói chung lại có Đức Giáo Hoàng giả? Ai là Đức Giáo Hoàng giả thời cuối này?
Để trả lời cho chủ đề này và nhiều bà con thắc mắc: Sao Giáo Hội lại có giáo hoàng giả được? Chẳng lẽ Thiên Chúa lại có thể để cho điều này xảy ra sao?

Để trả lời cho những câu hỏi trên con xin trích dẫn những đoạn Kinh Thánh, Sứ Điệp Đức Mẹ đã được Giáo Hội công nhận và Thực tế cũng được Giáo Hội và xã hội công nhận để lời chứng của con là chân thật, đáng tin cậy và không ai có thể chối cãi được.

Tóm tắt: Bài này con chia làm 7 phần như sau:

I. Kinh Thánh: Lời chứng của Chúa Giê su và Thánh Gioan
II. Sứ Điệp Đức Mẹ Lasalet
III. Thực Tế
IV. Diễn Giải
V. Sự ứng nghiệm
VI. Kết.
VII. Lời nhắn nhủ.

Nào! Bà con mình đã sẵn sàng chưa? Nếu đã sẵn sàng rồi thì bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé!
I - Kinh Thánh - Mặc Khải Công

1. Lời chứng của Chúa Giêsu 

A. Kẻ Mạo Danh Thầy
" Người đáp: "Anh em hãy coi chừng, đừng để ai lừa gạt, vì sẽ có nhiều kẻ mạo danh Thầy đến nói rằng: "Chính Ta đây là Ðấng Kitô", và họ sẽ lừa gạt được nhiều người." (Mt 24: 4-5).

B. Nhiều Ngôn Sứ Giả
"Sẽ có nhiều ngôn sứ giả xuất hiện và lừa gạt được nhiều người" (Mt 24: 11).

C. Kitô giả và ngôn sứ giả
"Bấy giờ, nếu có ai bảo anh em: "Này, Ðức Kitô ở đây" hoặc "ở đó", anh em đừng có tin. (24) Thật vậy, sẽ có những Kitô giả và ngôn sứ giả xuất hiện, đưa ra những dấu lạ lớn lao và những điềm thiêng, đến nỗi chúng lừa gạt cả những người đã được tuyển chọn, nếu có thể. (25) Thầy báo trước cho anh em đấy! (Mt 24: 23-25).

D. Phân Biệt Ngôn Sứ Thật Giả
"Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi. (16) Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì họ biết họ là ai. Ở bụi gai, làm gì có nho mà hái? Trên cây găng, làm gì có vả mà bẻ? (17) Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. (18) Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt. (19) Cây nào không sinh quả tốt, thì bị chặt đi và quăng vào lửa. (20) Vậy, cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai. "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: "Lạy Chúa! lạy Chúa!" là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Ðấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. (22) Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: "Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao?" (23)Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: Ta không hề biết các ngươi; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác! (Mt 7: 15 - 23).

2. Lời chứng của Thánh Gioan Tông Đồ

AĐề phòng thế gian và những kẻ phản Kitô. 

Anh em đừng cứ thần khí nào cũng tin, nhưng hãy cân nhắc các thần khí xem có phải bởi Thiên Chúa hay không, vì đã có nhiều ngôn sứ giả lan tràn khắp thế gian. Anh em đã nghe nói là nó đang tới, và hiện nay nó ở trong thế gian rồi. (5) Các ngôn sứ giả đó thuộc về thế gian, và thế gian nghe chúng. (6) Còn chúng ta, chúng ta thuộc về Thiên Chúa. Chúng ta cứ dựa vào đó mà nhận ra thần khí dẫn đến sự thật và thần khí làm cho sai lầm. (1Ga 4: 1-6).

B. Đề phòng những kẻ phản Kitô

Đây là giờ cuối cùng. Tên phản Kitô sẽ đến; thế mà giờ đây nhiều tên phản Kitô đã xuất hiện. Do đó chúng ta biết được rằng đây là giờ cuối cùng. (19) Chúng xuất thân từ hàng ngũ chúng ta, nhưng không phải là người của chúng ta; Nhưng như thế mới rõ: không phải ai ai cũng là người của chúng ta. (1Ga 2: 18-20)

C. Nhiều người mê hoặc đã lan tràn khắp thế gian

Vì có nhiều người mê hoặc đã lan tràn khắp thế gian, họ là những kẻ không tuyên xưng Ðức Giêsu Kitô là Ðấng đã đến và trở nên người phàm. Ðó là kẻ mê hoặc và là tên phản Kitô. (8) Anh em phải coi chừng để khỏi đánh mất những gì anh em đã làm được, nhưng để lãnh đầy đủ phần thưởng. (9) Phàm ai đi quá xa, không ở lại trong giáo huấn của Ðức Kitô, thì không có Thiên Chúa. Nếu ai đến với anh em mà không đem theo giáo huấn ấy, anh em đừng đón vào nhà và cũng đừng chào hỏi người ấy. (11) Quả thật ai chào hỏi là cộng tác vào những việc xấu xa của người ấy. (2Ga 1: 7-11).

D. Ngôn sứ giả phục vụ Con Thú

(11) Tôi thấy một Con Thú khác từ đất đi lên. Nó có hai sừng giống như sừng chiên, và nói năng như một Con Mãng Xà. (12) Nó thi hành tất cả quyền bính của Con Thú thứ nhất, trước mặt Con Thú ấy, và làm cho đất, cũng như những người sống trên mặt đất, thờ lạy Con thú thứ nhất, mà vết tử thương đã được chữa lành. (13) Nó làm những dấu lạ lớn lao, khiến cho ngay cả lửa từ trời cũng rơi xuống đất trước mặt người ta. Nó bắt mọi người, nhỏ cũng như lớn, giàu cũng như nghèo, tự do cũng như nô lệ, phải thích dấu trên tay hữu hoặc trên trán. (17) Không ai có thể mua bán, nếu không mang dấu thích đó, tức là con số tương đương với tên nó. Ai có trí thông minh hãy tính ra số của tên Con Thú, vì đó là số của tên một người, và số của tên người ấy là sáu trăm sáu mươi sáu. (Kh 13:11-18).

II - Sứ Điệp của Chúa và Đức Mẹ - Mặc Khải Tư đã được Giáo Hội công nhận

1. Sứ Điệp Đức Mẹ Lasalete

Thế gian sẽ có Đức Giáo Hoàng giả, tiên tri giả và nhiều kẻ như thế để phỉnh gạt nhân dân.

H.- Việc Giáo Quyền trở nên những ngôi sao lạc hướng có tiên báo sẽ có bè rối chăng?

T. – Giáo Quyền hiện nay nếu bỏ cầu nguyện bỏ nếp sống đạo đức siêu nhiên, chối các phép lạ, sẽ tự rơi vào bè rối mà con thấy hiện nay trong các Giáo Hội cấp tiến và cả trong những nghệ thuật quá tân thời.

ĐIỀM BÁO VII.- “ Năm 1864 Luxiphe với một số đông các quỷ sẽ được phóng ra khỏi hỏa ngục và sẽ pháĐức Tin dần dần. Cả Đức Tin của những người đã hiến dâng mình cho Chúa. Quỷ sẽ làm cho HỌ ra mùquáng đến nỗi nếu không có ơn Chúa đặc biệt họ sẽ hướng theo tinh thần quỷ Satan, nhiều tu viện mất cảĐức Tin và mất nhiều linh hồn.

H.- Nói rằng năm 1864 có phải là Mẹ có ý đến điềm báo này để được thực hiện cả rồi chăng?

T.- Mới chỉ bắt đầu thực hiện, điềm đó xẩy ra cho tới đời con bây giờ rồi dần dần CÁC GIÁO SỸ BỎ ĐỨCTIN, BỎ CẦU NGUYỆN và quỷ Satan sẽ dùng mọi mưu chước thâm độc để cho các vị bỏ nhiệm vụ TÔNG ĐỒ, và rồi dần dần sống đời rất đê tiện.

H.- Có phải chính bè nhiệm gây ra việc đó chăng?

T.- Phần lớn do bè nhiệm gây nên. Hiện nay bè nhiệm có hầu hết khắp nơi và nhất là trong các nước Pháp, Ý, Bỉ, Mỹ.

H.- Có phải để chống lại những người đã dâng mình cho Chúa nhưng đã bị quỷ Luxiphe mua chuộc màđiềm báo thứ 7 lưu ý Đức Giáo Hoàng phải đề phòng chăng?

T.- Thế gian sẽ có Đức Giáo Hoàng giả, tiên tri giả và nhiều kẻ như thế để phỉnh gạt nhân dân. Đức GiáoHoàng sẽ bảo các tìn hữu đề phòng và đừng tin theo những hạng người ấy.

ĐIỀM BÁO VIII: Trong năm 1865 người ta sẽ suy đồi thậm tệ trong đền Thánh, những bông hoa thơm củaGiáo Hội ở trong các tu viện hư thối và quỷ trở nên Vua trị các tâm hồn, NHỮNG TU VIỆN TRƯỞNG PHẢI THẬN TRỌNG khi nhận các tu sinh. Vì quỷ sẽ dùng mọi mưu mô xảo trá để đưa những người DÂM Ô TỘI LỖI VÀO CÁC DÒNG TU mà làm điều hỗn loạn. Và DÂM Ô đang lan tràn khắp nơi trên mật đất.

H.- Có phải bè nhiệm tổ chức nên những ghê gớm trong nơi Thánh không?

T.- Bè nhiệm sẽ tổ chức cách chung, nhưng chính Satan sẽ hành động trực tiếp trong tâm hồn người phạmtội.

H.- Những dòng tu nào bị thiệt hại hơn cả?

T.- Hầu hết các dòng tu hiện thời.

III - Thực Tế 
Tất cả sự việc này đã, đang và sắp xảy ra, là để ứng nghiệm Kinh Thánh và các Sứ Điệp.

Thế là chúng ta đã rõ, tính từ khi Chúa về trời cho đến ngày Chúa trở lại lần hai thì thế gian này và ngay trong lòng Giáo Hội sẽ xuất hiện "nhiều ngôn sứ giả xuất hiện và lừa gạt được nhiều người".
Bây giờ, chúng ta sẽ đi vào thực tế để tìm hiểu xem sự ứng nghiệm của Kinh Thánh và các Sứ Điệp.

1. Giám mục giả Giuda Iscariot

Ngay từ khi Chúa chọn 12 Thánh Tông Đồ, đã xuất hiện ngôn sứ giả, "giám mục giả ", tiên tri giả rồi. Chúng ta biết ngay đó là "ngôn sứ" Giu đa Iscariot hay còn gọi là "giám mục" Giu đa Iscariot. Kẻ đã phản bội thầy bằng cách bán Thầy mình 30 đồng bạc cho các nhà lãnh đạo Do thái thời đó.

Chúng ta thấy Giu đa Iscariot là tông đồ được Chúa chọn đứng thứ 12 hay còn gọi là đứng cuối. Là ngôn sứ giả hay chúng ta gọi là giám mục giả đầu tiên.

Vậy thì chúng ta phải đề phòng hết sức. Vì là thời cuối nên thật giả lẫn lộn. Trong 12 Tông Đồ đã chẳng có Giuđa (đứng cuối - 12) phản bội Chúa là gì? 
Chúng ta hãy nhớ lại Việt Nam có câu: "Sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đó". Ai được ơn Chúa soi sáng sẽ nhận ra sự thật này và dám chấp nhận Sự Thật này.

Giả ở đây là được Chúa chọn nhưng lại phản bội Chúa. Giống như kiểu Giáo hoàng được Chúa chọn và được các hồng y bầu lên nhưng lại phản bội Chúa, không làm theo luật Chúa dạy như là: Sự gì Thiên Chúa đã liên kết loài người không được phân ly... mà giáo hoàng cứ phân ly thì ta gọi đó là Giáo hoàng giả.

Tiếp tục với lịch sử của Giáo Hội công giáo, chúng ta thấy đã xuất hiện hàng tá ngôn sứ giả.
Nhiều quá! Ôi con không thể kể hết được, nếu bà con mình muốn biết nhiều xin đọc cuốn: Lịch sử Giáo Hội Công Giáo và cuốn 265 triều đại giáo hoàng tại các nhà sách.

1. 2: Tổng Quát Lịch Sử Giáo Hội

Biên niên sử Giáo hội Công giáo Rôma ghi lại nhiều sự kiện xảy ra trong lịch sử Giáo hội Công giáo Rôma trải dài gần hai nghìn năm, song song cùng lịch sử Kitô giáo.

Các cuộc ly giáo dần dần phá hủy khối hiệp nhất của Kitô giáo, dẫn đến sự xuất hiện của những giáo phái mới (ví dụ: Giáo phái Arianism ra đời năm 318), đặc biệt, hai sự kiện ly giáo lớn nhất đó là Ly giáo Đông - Tây (1054) cho ra đời Giáo hội Chính thống giáo Đông phương và Cải cách Kháng Cách (1517) cho ra đời các giáo phái thuộc khối Tin Lành.

2. Đi vào chi tiết:

2.1: Ngôn sứ giả Alexandrie - Kết quả: Giáo phái Arianism ra đời năm 318

Ngôn sứ giả này chúng ta nên biết là: linh mục Alexandrie, với sự phổ biến tư tưởng của Arius, cuối cùng Giáo phái Arianism ra đời năm 318.
Ngôn sứ giả này đã bị Đức Giám mục Alexander thành Alexandria rút phép thông công năm 318.

Xin đọc bài: 

2.2: Ngôn Sứ Giả Eutyches - Kết quả: Chính thống giáo phương đông ly giáo

Ngôn sứ giả Eutyches, là bề trên của một đan viện ở Constantinople, đã đi quá xa – mà có lẽ do quá khích nên ông đã từ chối “công thức hoà giải” năm 433 và chủ trương nhất tính thuyết. Ông ta cho rằng việc Đức Giêsu đau khổ chỉ mang tính hình thức, giả vờ thôi, chứ thực chất Ngài không đau khổ. Và rốt cuộc, ông cũng cho công cuộc cứu độ của Chúa Kiô tan theo mây khói.
Ông bị rút phép thông công. Eutyches dẫn đến việc Chính thống giáo phương đông ly giáo.

Xin đọc: 

2.3: Ngôn Sứ Giả Clement VII - Kết quả: Giáo hoàng giả

Ngôn sứ giả này có tên là Jules de Médicis. 

Năm 1378: Giáo hoàng giả Clement VII được bầu ra nhằm chống lại Giáo hoàng Urban VI.

Các Hồng Y người Pháp ở Avignon bầu một ngụy Giáo Hoàng (antipope) lên ngôi và lấy danh hiệu là Clement VII để tranh ngôi Giáo Hoàng với Đức Urban VI ở Rôma . Và đây là nguyên nhân gây ra cuộc ly giáo Tây Phương trong Giáo Hội, kéo dài từ năm 1378 cho đến năm 1417 với hai Giáo Hoàng tại chức , một ở Avignon và một ở Roma.


2.4: Ngôn sứ giả Gioan XXIII - Kết quả: Nguy giáo hoàng

Cuộc ly giáo đã xẩy ra vì có hai phe tranh giành ngôi vị Giáo Hoàng trong thời gian sóng gió đó. Trước hết phe các nước nói tiếng Latinh và Pháp ủng hộ Giáo Hoàng Clement VII ở Avignon , đối đầu với phe người Đức và Anh ủng hộ Giáo Hoàng Urban VI ở Rome..

Giáo Hoàng Clement VII mất năm 1394 và người kế vị được bầu lên thay là Benedict XIII, tiếp tục cai trị ở Avignon. Ở bên kia, Giáo Hoàng Urban VI cũng mất năm 1397, và người kế vị được bầu lên là Gregory XII, người Roman. Như vậy trong thời kỳ này có hai giáo hoàng cùng tranh ngôi , một ở Pháp và một ở Rôma

Để giải quyết tình trạng này, các Hồng y và nghị phụ đã họp Công đồng tại Písa ngày 29-3-1409 và bầu Giáo Hoàng mới lấy danh hiệu là Alexander V, nhưng ngài chưa kịp về Roma nhậm chức thì đã mất ở Bologna ngày 3-5-1410, và người kế vị được bầu lên ngày 17-5-1411 đã lấy danh hiệu là Gioan XXIII. Nhưng tân Giáo Hoàng tỏ ra là người không có đủ tài đức và khả năng lãnh đạo Giáo Hội, lại được bầu lên nhờ áp lực và tham vọng cá nhân, nên bị coi là nguy giáo hoàng ( antipope), và buộc phải thoái vị.

Xin đọc: 


2.5: Ngôn Sứ Giả Martin Luther - Kết quả: Sự ly giáo của Tin Lành

Ngôn sứ giả này tên là Martin Luther. Là tu sĩ Dòng Augustine, mục tiêu ban đầu của Luther là kêu gọi cải cách từ bên trong Giáo hội Công giáo La Mã, về sau ông tách rời khỏi Giáo hội Công giáo và thành lập Giáo hội Luther hay còn gọi là Tin Lành.

Xin đọc: Tin lành

2.6: Ngôn sứ giả Tebartz-van Elst - Kết quả: Bị cách chức vì sống xa hoa

Theo hãng tin BBC, giám mục xứ Limburg Franz-Peter Tebartz-van Elst bị giới truyền thông Đức cáo buộc đã chi tới hơn 31 triệu euro (42 triệu USD) để sửa sang dinh thự riêng của mình. Tòa thánh Vatican đã quyết định đình chỉ giám mục này sau khi Giáo hoàng Francis gặp và nói chuyện với ông ta.


2.7: Ngôn sứ giả: Mariano Rampolla - Kết quả: Hồng Y Tam Điểm

Đau đớn thay, ĐGH Leo XIII bị Tam Điểm làm hại. Họ phá chính sách của Ngài qua trung gian Hồng Y Tam Điểm Mariano Rampolla, kẻ sau này suýt nữa được bầu làm Giáo Hoàng kế vị ĐGH Leo XIII. Việc này được phá vỡ nhờ Đức Hồng Y J. de Cozyma đã kịp thời chuyển đến các Hồng Y Mật Viện tờ phủ quyết của Hoàng Đế Francois Joseph nước Áo. Ngài nói rõ: “ Mariano Rampolla là Hồng Y Tam Điểm, người đã được ĐGH Leo XIII chọn làm Quốc Vụ Khanh”. Sau đó Đức Pio X được bầu thay thế. 
Căm phẫn vì bị vỡ kế hoạch, Tam Điểm gây phong trào “Chính, Giáo chia ly”, tách rời trên khắp thế giới từ năm 1905, bằng cách cổ võ các Linh Mục trẻ theo phong trào “Duy Tân” của Mỹ. Tới năm 1914, chúng tổ chức ám sát Hoàng tử Áo vì cha ông làm Tam Điểm mất ngôi Giáo Hoàng… Thời này, ĐGH Pio X lại ra Thông Điệp “Lamentabiliti” lên án thuyết “Duy Tân”.


IV. Cụ thể hiện tại: Kinh Thánh - Sứ Điệp - Thực Tế

Còn nhiều lắm nhưng con xin đơn cử cho bà con mình vài đoạn Kinh Thánh và Sứ Điệp cùng vài ngôn sứ giả chính yếu như trên để chứng minh cho luận điểm tại sao Giáo Hội Công Giáo lại có Đức Giáo Hoàng giả hay còn gọi là ngôn sứ giả vào thời điểm này - Thời của Sách Khải Huyền ứng nghiệm - Thời cuối - Thời tận cùng - Thời cánh chung.

1. Ngôn sứ giả là ai?

Thưa: Ở điềm báo số 5 trong bài giảng về ngày Chúa Quang Lâm con đã từng chia sẻ về Ngôn Sứ Giả như sau:
Sẽ nhiều ngôn sứ giả xuất hiện” ( Mt 24 :11). Đọc đến câu này chúng ta sẽ tự hỏi! Vậy thì ngôn sứ giả là ai? Ngôn sứ là gì? Ai là ngôn sứ? 
Theo Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo. Khi chịu phép rửa tội chúng ta sẽ được tham dự vào 3 chức vụ của Chúa Kitô đó là: tư tế, vương đế và ngôn sứ. 
Từ đó chúng ta suy ra. Vậy ngôn sứ nhỏ nhất là giáo dân, kế đến là linh mục, tiếp theo là giám mục và ngôn sứ cao nhất là giáo hoàng. 
Vì Chúa nói: “sẽ có nhiều ngôn sứ giả xuất hiện và lừa gạt được nhiều người”. ( Mt 24 :11 ). 
Nên dựa vào Lời Chúa chúng ta thấy, sẽ có giáo dân giả, linh mục giả, giám mục giả và giáo hoàng giả. Điều này không phải bây giờ mới có, mới xảy ra nhưng điều này đã có ngay từ thời Cựu Ước và kéo dài đến tận ngày cuối cùng khi Chúa quang lâm.

2. Đức Giáo Hoàng Giả là ai?

Thưa: Đức Giáo Hoàng Giả là ngôn sứ giả mà Thánh Gioan đã đề cập trong Sách Khải Huyền 13: 11-18 là: Ngôn sứ giả phục vụ Con Thú.
Và là Đức Giáo Hoàng Giả mà Đức Mẹ Lasalete đã nhắc đến trong Sứ Điệp Lasalete và Bí Mật Phatima. 
H.- Có phải để chống lại những người đã dâng mình cho Chúa nhưng đã bị quỷ Luxiphe mua chuộc mà điềm báo thứ 7 lưu ý Đức Giáo Hoàng phải đề phòng chăng?
T.- Thế gian sẽ có Đức Giáo Hoàng giả, tiên tri giả và nhiều kẻ như thế để phỉnh gạt nhân dân. Đức GiáoHoàng sẽ bảo các tìn hữu đề phòng và đừng tin theo những hạng người ấy. Trích Sứ Điệp Lasalete tại: Sứ Điệp Đức Mẹ.

3. Sao Đức Giáo Hoàng thời cuối lại liên quan đến Ngôn sứ Giả trong Sách Khải Huyền?

Thưa: Vì tất cả những gì đã được ghi chép trong Kinh Thánh phải được ứng nghiệm. Vì đó là Lời Chúa.

4. Vậy thì Đức Giáo Hoàng nào liên quan đến câu: Ngôn sứ giả phục vụ Con Thú  trong Sách Khải Huyền?

Thưa: Khi một vị giáo hoàng ở thời tận cùng, thời cánh chung hội tụ đủ những gì mà lời tiên tri của Thánh Gioan đề cập trong Sách Khải Huyền thì đó là Ngôn sứ giả phục vụ Con Thú. 

4.1: Kinh Thánh - "Con Thú khác từ đất đi lên". (Kh 13:11).

Thực tế: Con người được sinh ra từ bụi đất.


4.2: Kinh Thánh - "Có hai sừng giống như sừng chiên". (Kh 13:11).


Thực tế: Sừng muốn nói đến các vị lãnh đạo giáo hội công giáo, vì thời Cựu Ước các tư tế khi dâng lễ trên đền thời thì đội mũ có hai sừng. Thời nay các giám mục, hồng y và giáo hoàng đội mũ có hai đầu nhọn nhô lên tượng trưng cho hai cái sừng thời các tư tế thời Cựu Ước.
Suy ra. Các linh mục không phải là vị Ngôn sứ giả mà Thánh Gioan đề cập vì các cha ngày nay không đội mũ. 
Vậy thì Ngôn sứ giả này rơi vào các đức giám mục, hồng y và giáo hoàng. Vì các vị này đội mũ.


4.3: Kinh Thánh - "nói năng như một Con Mãng Xà" (Kh 13:11).

Thực tế: Con mãng xà cũng là con rồng. Các vị vua hay măc áo hình con rồng mà người ta gọi là Long bào - tức là mặc áo Rồng, ý muốn nói lệnh của vua là cao nhất. Trong Giáo Hội Công Giáo, tiếng nói của Đức Giáo Hoàng là có quyền lực nhất. Như vậy, ngôn sứ giả mà Thánh Gioan đề cập ở đây rơi vào ngôi vị giáo hoàng.


4.4: Kinh Thánh - "Ðây là lúc cần phải có sự khôn ngoan. Ai có trí thông minh hãy tính ra số của tên Con Thú, vì đó là số của tên một người, và số của tên người ấy là sáu trăm sáu mươi sáu. (Kh 13:18)


Thực tế: Theo Thánh Gioan thì vị ngôn sứ giả này mang tên của con thú, và tên của ngôn sứ giả này là 666. 
Như vậy, ta cứ thấy vị giáo hoàng nào ở thời cuối cùng này liên quan đến đủ 3 con số 6 thì vị đó là Ngôn sứ giả phục vụ con thú 2 sừng.
Nhưng lại giống sừng chiên và có cái miệng ăn nói của Luxiphe - tức con Mãng xà mà Thánh Gioan mô tả như sau:

"Con Mãng Xà bị tống ra, đó là Con Rắn xưa, mà người ta gọi là ma quỷ hay Xatan, tên chuyên mê hoặc toàn thể thiên hạ; nó bị tống xuống đất, và các thiên thần của nó cũng bị tống xuống với nó". (Kh 12: 9).

(12) "Nó thi hành tất cả quyền bính của Con Thú thứ nhất - có mười sừng và bảy đầu; trên mười sừng đều có vương miện, và trên các đầu có danh hiệu xúc phạm đến Thiên Chúa (Kh 13: 1) - trước mặt Con Thú ấy, và làm cho đất, cũng như những người sống trên mặt đất, thờ lạy Con thú thứ nhất, mà vết tử thương đã được chữa lành. .Nó có hai sừng giống như sừng chiên, và nói năng như một Con Mãng Xà... (Kh 13: 1). Số của tên Con Thú, là số của tên một người, và số của tên người ấy là sáu trăm sáu mươi sáu" (Kh 13:18).

V - Câu trả lời và Sự ứng nghiệm của Lời Kinh Thánh:

1. Cách tính dễ hiểu và dễ nhớ cùng rất thực tế:

A - Tình cờ Đức Giáo Hoàng Phanxicô - tên tiếng anh là Pope Francis sinh năm 1936. 
Theo: Dòng Tên
Đức Giáo Hoàng Phanxicô tên thật là Jorge Mario Bergoglio sinh ngày 17 tháng 12 năm 1936, tại Buenos Aires, nước Argentina, trong một gia đình di dân người Ý có năm người con.

B - Là vị giáo hoàng thứ 266 của Giáo Hội Công Giáo.
Hôm nay, trong ngày lễ Kính thánh Giuse, ngày 19 tháng 03 năm 2013, Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ cử hành thánh lễ để khai mạc triều đại Giáo hoàng của mình. Nhận dịp này, chúng tôi xin gửi đến quý vị tiểu sử của vị Giáo hoàng thứ 266 của Giáo Hội Công Giáo. Ngài là vị Giáo Hoàng đầu tiên đến từ tân thế giới, và cũng là vị Giáo hoàng đầu tiên xuất thân từ Dòng tên.

Gộp lại: 1936 và 266 = 666.

2. Cách tính đúng nhất theo sát Kinh Thánh:

Chúc Bà Con Lễ Giáng Sinh vui vẻ!
Hiệp cùng Mẹ Maria, Thánh Giuse, các Mục Đồng và các Thiên Thần. 
Lạy Chúa Giêsu, kính chúc Ngài một Sinh Nhật vui vẻ!

“Con - Tu Sĩ Hèn Mọn - nồng nhiệt - như thường lệ - gửi lời chúc mừng Chúa Giáng Sinh đến quý Đức Cha, quý Cha, quý Tu Sĩ cùng Bà Con Tin Và Không Tin Sứ Điệp Từ Trời, quý độc giả, và những người xa lạ thuộc nhiều cảnh ngộ khác nhau và ở nhiều nơi khác nhau... trên khắp thế giới”.

Chắc đối với những Bà con tin Sứ Điệp Từ Trời thì chúng ta không những chỉ vui vì mừng Chúa Giáng Sinh, nhưng trên hết chúng ta còn vui mừng và hân hoan chờ ngày Chúa Trở Lại lần hai đã cận kề để đem chúng ta vào Thiên Đàng Mới. Đúng không nào?

Chúng ta cùng hợp lời ca mừng Chúa Giáng Sinh và Chúa Quang Lâm nhé!

Mừng vui lên, hỡi những ai đang tin Sách Sự Thật
Vì ngày Thiên Chúa cứu độ
Ngày Quang lâm của Chúa đã cận kề
Ngày đó, chúng ta sẽ được Vua Giê su đến
Đem chúng ta vào nơi Vương Quốc của Cha trên trời.
Nào! Hỡi tất cả anh chị em đang tin vào Sứ Điệp của Chúa!!!
Hãy vui mừng, hãy trung thành, hãy hân hoan với Sứ Điệp Từ Trời. Nhé!

“Xin gửi lời chúc mừng Giáng Sinh vui vẻ đến các cụ già đang ngủ gật trong các thư viện... và các bạn trẻ đang yêu hồi hộp mở thùng thư ra mà chẳng thấy gì. Chúng tôi đặc biệt gửi lời chúc mừng Giáng Sinh và lời cầu nguyện xin ơn bình an cho các anh lính đang làm nhiệm vụ nơi đất liền, ngoài biển khơi và ở trên trời - bởi các anh còn rất trẻ mà... vất vả và... nguy hiểm quá!”

“Cuối cùng, xin gửi lời chúc mừng Giáng Sinh đến tất cả - và chúc tất cả một mùa Giáng Sinh an lành!”
***

“Này tôi loan báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh cho anh em trong thành vua Đavít... anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ” (Lc 2,10-12).

***

Lạy Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ của chúng con, xin chúc Ngài một Sinh Nhật vui vẻ! HAPPY BIRTHDAY TO YOU!

***

BẰNG CHỨNG CHO THẤY “SỨ ĐIỆP TỪ TRỜI” LÀ NHỮNG THÔNG ĐIỆP DO CHÍNH CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ VÀ ĐỨC TRINH NỮ MARIA BAN CHO THỊ NHÂN MARIA DIVINE MERCY TỪ 08/11/2010 CHO ĐẾN THỜI ĐIỂM HIỆN TẠI 


1. Bằng chứng


Trước khi đến với những bằng chứng, chúng ta cần phải tìm hiểu “Sứ Điệp Từ Trời” muốn thông đạt điều gì? chúng ta cần phải cầu nguyện xin ơn phân biện xem nó đúng là sự thật hay không và thái độ của chúng ta trước những thông điệp đó thế nào. 

Bằng chứng rõ ràng và chắc chắn nhất là nếu mỗi người trong chúng ta có tinh thần khiêm tốn thẳm sâu trong tâm hồn cùng với lời cầu nguyện sốt sắng đặc biệt là với chuỗi kinh lòng Chúa thương xót và chuỗi kinh mân côi hàng ngày chúng ta sẽ cảm nghiệm được sự bình an nội tâm, sự bình an đích thực trong tâm hồn với những ân sủng dồi dào khi đọc những thông điệp trên trang “Sứ Điệp Từ Trời” (SĐTT). 

Tiếp theo, chúng ta có thể nhận thấy SĐTT đã và đang củng cố những sứ điệp tiên tri trong Kinh Thánh và những nguồn mặc khải tư được giáo hội chuẩn nhận Imprimatur chẳng hạn thông điệp: Đức Mẹ Garabandal, Đức Mẹ Salette, Đức Mẹ Fatima.

- Đức Mẹ Garabandal: “Sự cảnh báo”

+ Tiên báo tại Garabandal: Sự cảnh báo

“Ðiều trước tiên, một cảnh báo sẽ xảy ra trên toàn thế giới ở trên không trung .. giống như hai vì sao đụng vào nhau nhưng không rơi xuống đất … nó sẽ làm kinh sợ mọi thụ tạo ở khắp cùng trái đất … nó sẽ khủng khiếp hơn cả gấp ngàn lần những trận động đất… giống như những trận lửa nhưng sẽ không đốt cháy da thịt chúng ta… nó sẽ kéo dài rất ngắn nhưng với chúng ta nó có vẻ rất lâu dài… không loài nguời nào có thể cản ngăn nó xảy ra được. Nó sẽ được nhận biết là từ Thiên Chúa mà tới. Nó sẽ báo trước một sự Trừng Phạt… nó được xảy ra để thanh tẩy… giống như sự giãi bày ra hết tội lỗi của chúng ta và những gì chúng ta cảm nhận trong lòng sẽ thảm tệ hơn là chịu những đau khổ. Nó sẽ không giết chết chúng ta, nhưng nếu chúng ta có bị chết đó là do tại những cảm xúc bên trong mỗi người. Ngày tháng không đuợc tiết lộ nhưng chỉ biết chắc nó sẽ xảy ra trước ngày tuyên bố phép lạ xảy ra.” ( http://www.kinhmungmaria.com/garabandal )

+ Đối chiếu với SĐTT 104 ( ngày 05/06/2011): “…Hai sao chổi sẽ va vào nhau, Thập Giá của Cha sẽ xuất hiện trên một bầu trời đỏ rực…” 

- Đức Mẹ Salette: Điềm Báo XXXI : Thời kỳ sau hết, “ Thành La Mã sẽ mất Đức Tin và nên ngai của quỷ vương.” (http://www.kinhmungmaria.com/la-salette)

- Đức Mẹ Fatima: Bí mật Fatima : http://www.thanhlinh.net/node/1216

*Tham Khảo: Lời tiên tri về các Đức Giáo Hoàng cuối cùng của Thánh Malachy: 

2. Câu chuyện trong trình thuật Phúc Âm Mát-thêu: Đức Giê-su và quỷ vương Bê-en-dê-bun 

Trước khi đến với câu chuyện trong sách Phúc Âm Mát-thêu (12:22-31), chúng ta cần phải đọc những thông điệp trong “Sứ Điệp Từ Trời” để biết chắc chắn rằng những thông điệp đó đã và đang củng cố những giáo huấn tinh tuyền của Chúa Giê-su cho giáo hội, chẳng hạn: 

- “Ta, Chúa Giêsu yêu dấu của các con, không bao giờ nói xấu Giáo Hội của Ta”: SĐTT 397

- SĐTT bảo vệ các Bí Tích được vẹn toàn không được phép thay đổi : SĐTT 473,…, (Bí tích thánh thể: http://sudieptutroi.com/tag/bi-tich-thanh-the/)

- SĐTT thúc giục mọi người cầu nguyện sốt sắng với chuỗi kinh Lòng Chúa thương xót lúc 3 giờ chiều mỗi ngày: http://sudieptutroi.com/tag/long-thuong-xot/

- SĐTT thúc giục mọi người cầu nguyện sốt sắng kinh mân côi hàng ngày: http://sudieptutroi.com/tag/chuoi-man-coi/

Bây giờ, chúng ta cùng đọc đoạn Phúc Âm theo thánh Mát-thêu (12: 22-31 ). Đoạn Phúc Âm này trình thuật việc Chúa Giê-su làm phép lạ để chữa lành một người bị quỷ ám . Khi đó người Pha-ri-sêu nói rằng, "Ông này trừ được quỷ chỉ là nhờ dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun." Lúc đó, Đức Chúa Giê-su nói rằng, “Bất cứ nước nào tự chia rẽ, thì sẽ điêu tàn. Bất cứ thành nào hay nhà nào tự chia rẽ, thì sẽ không tồn tại. Nếu Xa-tan trừ Xa-tan, thì Xa-tan tự chia rẽ: nước nó tồn tại sao được?”

Bây giờ, chúng ta cùng nghe một số vị thánh nói về Kinh Mân Côi:

- Thánh Đaminh quả quyết: "Không có cách cầu nguyện nào đẹp lòng Chúa Giêsu và Mẹ Maria bằng đọc kinh Mân côi sốt sắng.

-Thánh Alano:"Những ai ân cần ca tụng Mẹ bằng Kinh Mân côi, đều mang biểu hiệu trọng đại là người được tiền định hưởng vĩnh phúc". 

-Thánh Benađo nói: "Kinh Mân côi có sức xua đuổi ma quỷ và làm cho hỏa ngục kinh hoàng khi nghe Danh Thánh Maria"

* Tham khảo: Các thánh ca tụng Kinh Mân Côi ( http://xuanha.net/Fatima-3menhlenh/2mancoi-cacthanh.htm)

Như vậy, trang mạng “Sứ Điệp Từ Trời” khuyến khích thúc giục mọi người cầu nguyện cách sốt sắng với chuỗi Kinh lòng Chúa Thương Xót và Kinh Mân Côi hằng ngày thì chúng ta phải thừa nhận và khẳng định chắc chắn rằng thông điệp này không thể đến từ ma quỷ, nó phải đến từ Thiên Chúa. Vì Kinh Mân Côi có sức có sức xua đuổi ma quỷ và làm cho hỏa ngục kinh hoàng. Chúa Giê-su khẳng định, “Nếu Xa-tan trừ Xa-tan, thì Xa-tan tự chia rẽ: nước nó tồn tại sao được?” Nếu ai đó cho rằng ma quỷ cũng có thể khuyến khích, thúc giục mọi người cầu nguyện cách sốt sắng Kinh Mân Côi, Kinh Lòng Chúa Thương Xót thì người đó cũng giống như việc người Pha-ri-sêu xưa cho rằng Chúa Giê-su trừ được quỷ chỉ là nhờ dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun. 

Và đây là những lời Chúa Giê-su cảnh báo : “ Tôi nói cho các người hay : đến Ngày phán xét, người ta sẽ phải trả lời về mọi điều vô ích mình đã nói. Vì nhờ lời nói của anh mà anh sẽ được trắng án ; và cũng tại lời nói của anh mà anh sẽ bị kết án.” (Mát-thêu 12: 36-37)

3. Thái Độ Của Chúng Ta Đối Với Lời Cảnh Báo

- Nếu chúng ta không chắc chắn, chưa được ơn phân định tuyệt đối im lặng không được phép phán xét những thị nhân, ngôn sứ rao truyền SĐTT, không được cản trở sứ điệp thánh thiêng của Chúa cho mọi người để tránh khỏi bị luận phạt, phải hối hận khóc lóc van xin lòng thương xót của Thiên Chúa.

- Chúng ta cần phải cầu nguyện cách sốt sắng nhất là với chuỗi kinh mân côi, kinh lòng Chúa thương xót hàng ngày để xin ơn phân định và để nhận biết chắc chắn những thông điệp đó đến từ Thiên Chúa là những thông điệp đầy lòng thương xót.

- Và sau hết đây là trách nhiệm của chúng ta khi được ơn phân định cần phải cảnh báo khẩn cấp cho mọi người. Chúng ta cùng đọc lời tiên tri cảnh báo của Thiên Chúa trong sách Ê-dê-ki-en (33: 2-6)

“: 2 Hỡi con người, ngươi hãy nói với con cái dân ngươi ; ngươi hãy bảo : Khi Ta cho gươm đến trừng phạt xứ nào, thì dân xứ ấy sẽ chọn một người trong số họ và đặt làm kẻ canh gác cho mình. 3 Hễ thấy gươm đến trừng phạt xứ mình, thì người ấy thổi kèn và báo cho dân biết. 4 Nếu ai nghe tiếng kèn báo mà không kể chi và để gươm đến làm cho mình phải chết, thì máu nó sẽ đổ trên chính đầu nó. 5 Nó đã nghe thấy tiếng kèn mà không kể chi, máu nó sẽ đổ xuống trên mình nó. Còn người lo cảnh giác nó sẽ cứu được mạng sống mình.
6 Nhưng nếu người canh gác thấy gươm đến mà không thổi kèn, khiến dân không được báo, và gươm đến làm cho người nào phải thiệt mạng, thì kẻ ấy chết vì tội của mình, nhưng máu người ấy, Ta sẽ đòi người canh phải trả.” ( Ê-dê-ki-en 33: 2-6) 

[“Gươm”: là sự phán xét của Thiên Chúa, “người canh gác”: là người được chọn để cảnh báo mọi người]

Cuối cùng, với ân sủng Thiên Chúa ban, với trách nhiệm của một người được ơn phân định, tôi xin xác tín “Sứ Điệp Từ Trời” là những lời tiên tri mà thị nhân Maria Divine Mercy nhận được từ 08/11/2010 cho đến thời điểm hiện tại là hoàn toàn do chính Chúa Giê-su Ki-tô và Đức Trinh Nữ Maria mặc khải để cảnh báo nhân loại ăn năn sám hối và chuẩn bị cho Cuộc Quang Lâm của Đức Ki-tô sẽ xảy ra trong thời đại chúng ta. Xin anh chị em giúp chúng tôi phổ biến thông điệp này cùng những thông điệp trên trang “Sứ Điệp Từ Trời” (http://sudieptutroi.com) như một sự đồng công trong công cuộc loan báo lòng Chúa thương xót cho mọi người.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước mặt Thiên Chúa về điều mình loan truyền.

Sưu Tầm

Điều đáng buồn ở đây chính là nhà thờ của dòng Chúa Cứu Thế trên gian cung thánh bây giờ dành cho ca đoàn đứng hát ở đó. Nhà Tạm thì rời sang bên cánh gà. 
Tam Điểm đã thành công.
Hãy đọc để thấy rằng kế hoạch số 11 của Tam Điểm đã Thành Công:

11.- Các bạn hãy ngăn chặn việc cử  hành Thánh Lễ trước sự hiện diện của Thánh Thể trong Nhà Tạm .
Không cho phép đặt Nhà Tạm trên bàn thờ được dùng để cử hành Thánh Lễ.
Chiếc bàn phải có hình dàng chiếc bàn dùng ở nhà bếp. Chiếc bàn đó có thể di chuyển để tỏ ra rằng nó không được thánh hiến., nhưng nó được sử dụng vào hai việc như: dùng để hội họp hoặc chơi bài.
Về sau các bạn hãy cố gắng đóng đinh ít là một chiếc ghế vào chiếc bàn này.
Linh mục phải giữ bàn ghế ở vị thế đó, để tỏ cho biết rằng sau khi hiệp lễ, chiếc bàn bị bỏ không y như khi dùng bữa xong vậy.
Linh mục không bao giờ được bái gồi trong Thánh Lễ, cũng không được quỳ gối. Trong bữa ăn có quỳ gối đâu Ghế linh mục chủ tế phải đặt vào chỗ của Nhà Tạm. Hãy khuyến khích giáo dân tôn kính hay tôn vinh linh mục ngang với Thánh Thể. (Ở đây phải hiểu: không được tôn thờ Giêsu hiện diện thật sự trong Bí tích Thánh Thể). Hãy nói cho mọi người biết rằng linh mục là Chúa Kitô của họ. Hãy đặt Nhà Tạm vào một nơi cách biệt, xa tầm mắt của mọi người.

BÁO CÁO NỘI BỘ KẾT QUẢ TÍNH ĐẾN 2008 :

KẾT QUẢ RẤT KHẢ QUAN, ĐA SỐ CÁC BÀN THỜ ĐỀU ĐI KÈM GHẾ LINH MỤC NGỒI Ở GIỮA,LÀ CHỖ TRƯỚC KIA DÀNH CHO NHÀ TẠM. RẤT NHIỀU NHÀ TẠM ĐÃ BỊ DỜI KHỎI TRUNGTÂM NHÀ THỜ VÀ BÀN THỜ, THẬM CHÍ ĐẶT DƯỚI ẢNH TƯỢNG KHÁC - CÁC LINH MỤCTHƯỜNG VẪN ĐƯỢC TÔN KÍNH QUÁ MỨC CẦN THIẾT VÀ HỌ TỰ CHO MÌNH CÓ QUYỀNTRÊN MỌI SỰ…

THỰC TẾ TẠI SÀI GÒN 2017:
Ca Đoàn đứng trên gian cung thánh
Nhà Tạm nơi Đức Chúa ngự thì dẹp sang bên cạnh nơi Tòa Mẹ Cứu Giúp

Gian Cực Thánh - Nhà Tạm dành cho Chúa Ngự ở chính giữa Nhà Thờ để các tín hữu vào là bái gối thờ lạy Chúa nay thành hỗn độn giữa Ca Đoàn và các Vị Linh Mục. Còn Nhà Tạm thì dời sang cánh gà

Tam Giác
HỘI KÍN TAM-ĐIỂM
Hội kín Tam Điểm là một hội phản nghịch với Hội Thánh, có mục đích triệt tiêu Giáo hội Công giáo bằng những thủ đoạn thâm độc như: Hạ uy tín Giáo hoàng, chiêu dụ Giám mục, linh mục, gia nhập hôi kín Tam điểm, hủ hoá Giám mục linh mục tu sĩ bằng tiền bạc và dâm ô, “Tin lành hoá” Thánh Lễ , triệt tiêu đức tin Công giáo trong Bí tích Thánh Thể.v.v…

Hãy đọc và nghiên cứu kỹ để xem ta có vô tình tiếp tay cho Tam Điểm trong việc chống phá đạo Công giáo, trong việc hạ bệ Đức Giêsu và Mẹ Thiên Chúa, đặc biệt là việc tục hóa Thánh Lễ và Thánh Thể Chúa Giêsu. 

NẾU ĐÃ CÓ CHÚT NÀO, HOẶC SẮP CÓ KIỂU CÁCH TƯƠNG ĐƯƠNG, HÃY CAN ĐẢM TỰ MÌNH ĐIỀU CHỈNH, NẾU NHƯ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KHÔNG HỀ VI PHẠM CÁC TÍN ĐIỀU CỦA GIÁO HỘI, MÀ NGƯỢC LẠI VẪN ĐƯỢC PHÉP, CHƯA KỂ NẾU LẠI CÒN LÀ XU HƯỚNG HIỆN TẠI CỦA GIÁO HỘI ĐANG MUỐN SỬA SAI CHẤN CHỈNH. 


KẾ ĐỒ CỦA TAM-ĐIỂM
  NHẰM TRIỆT PHÁ THÁNH LỄ
(gồm 33 điểm)
     * Huấn thị của Tổng Thủ Lãnh Tam Điểm gởi các Giám mục Công giáo là thành viên của Tam Điểm (được Công Đồng Vatican II đưa ra ánh sáng).
* Ấn bản của De La Croix B.P. 18, 35430, Chateauneuf (Pháp)
    * Một đề mục của Tập san “TÉOLOGIA” bằng tiếng Ý được đăng lại trong tập san Tân Phúc Âm hóa, số 14, tháng 3&4 năm 1998.
    * Phần chú thích là của người đọc thêm vào cho rõ nghĩa.
--------
Tất cả anh em Tam Điểm (TĐ) phải quan tâm đến các tiến trình minh định sau đây.
Một lần nữa, vào tháng 10-1993, những chỉ thị này phải được coi như kế hoạch hành động tiệm tiến hướng về giai đoạn cuối cùng.
Tất cả các thành viên TĐ đã xâm nhập được vào trong Giáo Hội đều phải nắm vững và thực thi những chỉ thị này:
1.- Dứt khoát một lần phải dẹp bỏ các lời cầu nguyện cùng Thánh Micae, Thần Hộ thủ của Giáo Hội Công Giáo. Kinh này thường đọc sau Thánh Lễ.
Dẹp bỏ ảnh tượng với lập luận rằng những ảnh tương  đó ngăn cản việc tôn thờ Đức Kitô.


Báo cáo nội bộ kết quả tính đến 2008:
XEM NHƯ HOÀN TẤT ĐIỂM 1. THỜI BUỒI NÀY SỐ NGƯỜI TÔN KÍNH THÁNH MICAE CHỈ CÒN ĐẾM TRÊN ĐẦU NGÓN TAY.

2.- Dẹp bỏ những thực hành sám hối trong Mùa Chay như: kiêng thịt ngày thứ 6, kể cả việc ăn chay. Bảo người ta đừng từ bỏ mình. Thay vào đó, phải  cổ võ những hoạt động vui chơi, những gì là hạnh phúc và yêu thương tha nhân. Các bạn hãy nói rằng: “Đức Kitô đã hứa ban nước thiên đàng cho chúng ta rồi”.
Hãy bảo mọi người hãy lưu tâm đến sức khỏe. Hãy khuyến khích mọi người ăn thịt, nhất là thịt heo .

BÁO CÁO NỘI BỘ KẾT QUẢ TÍNH ĐẾN 2008 :
VIỆC CHAY TỊNH ĐÃ ĐƯỢC GIẢM QUÁ NHIỀU. CHÍNH TRONG GIÁO HỘI CŨNG CHỈ CÒNBUỘC CÓ 2 NGÀY/NĂM – NHỮNG NGƯỜI NGHE THEO LỜI DỤ DỖ CỦA BÀ MARIA BẢO ĂNCHAY 2 NGÀY/TUẦN THÌ CÒN CHƯA NHIỀU, KHÔNG ĐÁNG KỂ.

3.- Hãy giao trách nhiệm cho các mục tử Tin Lành xem xét lại Thánh Lễ, nhằm mục đích phàm tục hóa Thánh Lễ. Hãy gieo rắc mối hoài nghi về sự hiện diện thực sự của Đức Giêsu trong Thánh Thể và hãy khẳng định rằng (nhất trí với người Tin Lành): Thánh Thể chỉ đơn thuần là bánh và rượu, và coi đó chỉ là tượng trưng mà thôi.
Cần phải đưa người Tin Lành xâm nhập vào các Chủng- viện và các trường học. Hãy khuyến khích sự hiệp thông là con đường dẫn đến sự hiệp nhất Hãy tố cáo kẻ nào còn tin vào sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể. Hãy lật đổ, hãy gây sự bất phục tùng trong Giáo Hội .

BÁO CÁO NỘI BỘ KẾT QUẢ TÍNH ĐẾN 2008 :
ĐIỂM NÀY KẾT QUẢ KHÁ MỸ MÃN. BỌN CHÚNG CHỈ TIN NGOÀI LỖ MIỆNG, VÌ CHÚNG (CẢLINH MỤC LẪN GIÁO DÂN) ĐÃ LÀM RẤT NHIỀU ĐIỀU BÊN NGOÀI CHỨNG TỎ ÍT CÒN TINVÀO THÁNH THỂ (SẼ BÁO CÁO CHI TIẾT TẠI NHỮNG ĐIỂM SAU)

4.- Hãy ngăn cấm cử hành phụng vụ bằng tiếng latinh, kể cả việc tôn thờ và thánh ca, vì những cái đó đưa tới sự liên kết giữa mầu nhiệm và sự tôn kính. Các bạn hãy trình bày tất cả những việc đó như là những việc mê tín dị đoan, ma thuật. Đồng thời cũng làm cho người ta đừng coi các linh mục là những người thông thái, siêu bạt quần chúng. Và cũng bảo họ (linh mục) đừng coi họ là những người đem đến cho mình những huyền nhiệm của Thiên Chúa.

BÁO CÁO NỘI BỘ KẾT QUẢ TÍNH ĐẾN 2008 :
BỎ LỄ LATINH LÀ ĐIỀU TA ĐÃ THÀNH CÔNG TỪ CÔNG ĐỒNG VATICAN 2, NHƯNG PHẢICẨN THẬN VÌ TAY GIÁO HOÀNG MỚI ĐANG CÓ CHIỀU HƯỚNG SỬ DỤNG LẠI – RIÊNG MẤYÔNG LINH MỤC CHỈ CÒN ĐƯỢC TÔN TRỌNG NHIỀU TRONG NHỮNG NƯỚC KÉM PHÁTTRIỂN HAY ĐANG PHÁT TRIỂN MÀ THÔI – CHƯA KỂ THỜI BUỔI NÀY MẤY ỔNG CŨNG THAMSÂN SI ĐỦ TRÒ, BẰNG CHỨNG LÀ BÀ MARIA KÊU GỌI CẦU NGUYỆN NHIỀU CHO MẤY ỔNG.

5.- Hãy khuyến khích các phụ nữ bỏ khăn voan khi vào nhà thờ, vì tóc phụ nữ có thể gây dục cảm. Hãy chọn những phụ nữ đọc Sách Thánh, và hãy khuyến khích họ đòi cho bằng được quyền làm linh mục. Hãy trình bày thế nào để cho sự việc này trở thành một ý niệm về bình đẳng nam nữ .
Hãy xây dựng phong trào giải phóng phụ nữ. Khi vào Nhà Thờ hãy bảo họ ăn mặc xuề xòa để họ có cảm tưởng như mình đang ở nhà. Việc đó rất hệ trọng, vì nó làm cho Thánh Lễ trở nên tầm thường .

BÁO CÁO NỘI BỘ KẾT QUẢ TÍNH ĐẾN 2008 :
ĐIỀU NÀY THÌ TA HOÀN TOÀN THÀNH CÔNG – PHỤ NỮ BÂY GIỜ VÀO NHÀ THỜ ĂN MẶCRẤT HẤP DẪN, VÀ KHÔNG NHỮNG HỌ ĐƯỢC CẮT CỬ ĐỌC SÁCH THÁNH, MÀ CÒN CHORƯỚC LỄ - PHONG TRÀO BÌNH ĐẲNG PHỤ NỮ ĐANG RẤT MẠNH MẼ.

6.- Các bạn  hãy khuyến khích giáo dân đừng quỳ gối khi rước lễ. Hãy dạy các nữ tu đừng cho trẻ em chắp tay trước và sau khi rước lễ. Hãy dạy chúng hiểu rằng dù chúng thế nào đi nữa, Thiên Chúa vẫn yêu thương chúng và muốn chúng sống thoải mái. 
Trong nhà thờ, hãy dạy họ bỏ thói quen quỳ gối và bái gối. Hãy dẹp bỏ các bàn quỳ và ghế quỳ. Hãy giải thích cho họ hiểu rằng suốt Thánh Lễ phải đứng mà tuyên xưng đức tin .

BÁO CÁO NỘI BỘ KẾT QUẢ TÍNH ĐẾN 2008 :
RẤT NHIỀU NHÀ THỜ ĐÃ BỎ BÀN QUÌ –GIÁO DÂN HOÀN TOÀN ĐỨNG KHI RƯỚC LỄ CHỨKHÔNG QUÌ NỮA. CÓ NGƯỜI QUÌ RƯỚC LỄ ĐÃ BỊ LINH MỤC NẠT NỘ TẠI CHỖ VÀ KHÔNGCHO RƯỚC LỄ ! HA HA HA !!!

7.- Các bạn  hãy dẹp bỏ các bản thánh nhạc được đánh bằng phong cầm. Hãy đưa vào nhà thờ các loại ghita. trống và cười vui thoải mái. Tất cả những thứ đó làm cho người ta không thể cầu nguyện riêng hoặc tâm sự với Chúa Giêsu được.
Chung quanh bàn thờ hãy cho khiêu vũ với những y phuc khêu gợi. Đồng thời cũng nên tổ chức những buổi trình diễn văn nghệ và hòa nhạc trong nhà thờ .

BÁO CÁO NỘI BỘ KẾT QUẢ TÍNH ĐẾN 2008 :THÁNH NHẠC BÂY GIỜ LOẠN XẠ. TRỐNG ĐỜN CHƠI THOẢI MÁI. BÀI HÁT KHÔNG CẦN PHÊDUYỆT TRƯỚC – CUNG THÁNH RẤT NHIỀU NƠI ĐÃ BIẾN THÀNH SÂN KHẤU TRÌNH DIỄNNHẠC, MÚA, KỊCH…

8.- Các bạn hãy dẹp bỏ những bài hát nào mang tính linh thánh dâng lên Mẹ Thiên Chúa và Thánh Giuse là việc tôn thờ ngẩu tượng. Hãy nói cho họ biết rằng việc tôn kính đó thật là buồn cười và lố bịch. 
Hãy đưa vào nhà thờ những thánh ca của Tin Lành là đạo thật hay ít ra cũng ngang hàng với đạo Công Giáo.

BÁO CÁO NỘI BỘ KẾT QUẢ TÍNH ĐẾN 2008 :KHÁ NHIỀU NGƯỜI TÔN KÍNH ĐỨC MẸ VÀ THÁNH GIUSE CÁCH RẤT MÊ TÍN –CẦN ĐẨYMẠNH TÍNH CÁCH MÊ TÍN NÀY, HOẶC TRIỆT HẠ HẲN, LẤY CỚ LÀ TÔN THỜ CHÚA LÀ TRÊNHẾT, CÓ CHÚA LÀ ĐỦ, THỜ CÁC THÁNH LÀ THỜ NGẪU TƯỢNG.

9.- Dẹp bỏ tất cả những Thánh vịnh cũng như những ca vãn về Giêsu, bởi vì chúng làm cho người ta từ bé đã nghĩ đến hạnh ohúc và đến sự thanh thản của tâm hồn, mà hạnh phúc và sự thanh thản của tâm hồn lại bắt nguồi từ đời sống khổ hạnh và sám hối đối với Thiên Chúa.
Hãy đưa vào Phụng vụ những bài ca mới với mục đích thuyết phục người ta tin rằng nghi thức trước kia có một chút gì đó không đúng .
Các bạn hãy bảo đảm rằng trong mỗi Thánh Lễ ít nhất có một bài hát trong đó không nêu tên Giêsu; trái lại chỉ đề cập đến tình yêu, lòng khoan dung và sự hiệp nhất mà thôi.
Không được nói gì đến Giêsu, không được loan truyền về Thánh Thể.

BÁO CÁO NỘI BỘ KẾT QUẢ TÍNH ĐẾN 2008 :
CỘNG ĐOÀN NGÀY CÀNG THỤ ĐỘNG THAM GIA HÁT THÁNH CA TRONG NHÀ THỜ, CA ĐOÀN HÁT TRÀN LAN, KỂ CẢ SAU KHI RƯỚC LỄ, GIÚP CHO GIÁO DÂN KHỎI PHẢI CẦUNGUYỆN VỚI GIÊSU THÁNH THỂ.

10.- Hãy dẹp bỏ tất cả các xương thánh trên bàn thờ, và từng bước một hãy dẹp bỏ luôn các bàn thờ.
Hãy thay thế các bàn thờ bằng các thứ bàn thường của dân ngoại, không thánh hiến. Các bàn thờ này có thể dùng để chưng lễ vật loài người trong khi cử hành lễ Satan.
Hãy hủy bỏ luật Giáo Hội “dâng Thánh Lễ trên những bàn thờ có xương thánh”.

BÁO CÁO NỘI BỘ KẾT QUẢ TÍNH ĐẾN 2008 :
CẦN TỤC HOÁ THÁNH LỄ BẰNG NHIỀU CÁCH KHÁC NỮA… CẦN GIÚP CÁC SÁNG KIẾN CHOCÁC LINH MỤC, CHẲNG HẠN TỔ CHỨC THAM DỰ LỄ CÁCH GIÁN TIẾP BẰNG MÀN HÌNH…LẤY CỚ CHO HIỆN ĐẠI, VÀ ĐỂ GIẢI QUYẾT SỐ LƯỢNG NGƯỜI… DẦN DẦN CHO HỌ NÃOTRẠNG CÓ THỂ DỰ LỄ TỪ TƯ GIA QUA MÀN HÌNH…

11.- Các bạn hãy ngăn chặn việc cử  hành Thánh Lễ trước sự hiện diện của Thánh Thể trong Nhà Tạm .
Không cho phép đặt Nhà Tạm trên bàn thờ được dùng để cử hành Thánh Lễ.
Chiếc bàn phải có hình dàng chiếc bàn dùng ở nhà bếp. Chiếc bàn đó có thể di chuyển để tỏ ra rằng nó không được thánh hiến., nhưng nó được sử dụng vào hai việc như: dùng để hội họp hoặc chơi bài.
Về sau các bạn hãy cố gắng đóng đinh ít là một chiếc ghế vào chiếc bàn này.
Linh mục phải giữ bàn ghế ở vị thế đó, để tỏ cho biết rằng sau khi hiệp lễ, chiếc bàn bị bỏ không y như khi dùng bữa xong vậy.
Linh mục không bao giờ được bái gồi trong Thánh Lễ, cũng không được quỳ gối. Trong bữa ăn có quỳ gối đâu . Ghế linh mục chủ tế phải đặt vào chỗ của Nhà Tạm. Hãy khuyến khích giáo dân tôn kính hay tôn vinh linh mục ngang với Thánh Thể. (Ở đây phải hiểu: không được tôn thờ Giêsu hiện diện thật sự trong Bí tích Thánh Thể). Hãy nói cho mọi người biết rằng linh mục là Chúa Kitô của họ. Hãy đặt Nhà Tạm vào một nơi cách biệt, xa tầm mắt của mọi người.

BÁO CÁO NỘI BỘ KẾT QUẢ TÍNH ĐẾN 2008 :
KẾT QUẢ RẤT KHẢ QUAN, ĐA SỐ CÁC BÀN THỜ ĐỀU ĐI KÈM GHẾ LINH MỤC NGỒI Ở GIỮA,LÀ CHỖ TRƯỚC KIA DÀNH CHO NHÀ TẠM. RẤT NHIỀU NHÀ TẠM ĐÃ BỊ DỜI KHỎI TRUNGTÂM NHÀ THỜ VÀ BÀN THỜ, THẬM CHÍ ĐẶT DƯỚI ẢNH TƯỢNG KHÁC - CÁC LINH MỤCTHƯỜNG VẪN ĐƯỢC TÔN KÍNH QUÁ MỨC CẦN THIẾT VÀ HỌ TỰ CHO MÌNH CÓ QUYỀNTRÊN MỌI SỰ…

12.- Hãy loại bỏ các Thánh khỏi niên lịch Phụng vụ. của Giáo Hội, những vị Thánh đã được chỉ rõ ngày kính. Ngăn cấm các linh mục giảng về các Thánh, ngoại trừ những vị Thánh có ghi trong Phúc Âm.
Hãy nói cho giáo dân biết rằng sự hiện diện tạm thời của những người Tin Lành trong các nhà thờ Công giáo là điều đáng trân trọng.
Phải tránh những gì làm cho người Tin Lành bối rối. Phải o-bế họ .

BÁO CÁO NỘI BỘ KẾT QUẢ TÍNH ĐẾN 2008 :
LỊCH PHỤNG VỤ ĐÃ GIẢM BỚT RẤT NHIỀU THÁNH – CÁC THÁNH LỄ THƯỜNG NGÀY CŨNGKHÔNG NHẮC ĐẾN HỌ MẤY, VÌ CÁC LINH MỤC LÀM VỘI VÃ CHO XONG, THẬM CHÍ LỄTHƯỜNG NGÀY KHÔNG CẦN GIẢNG, HOẶC GIẢNG QUA LOA…

13.- Trong bài đọc Phúc Âm hãy bỏ tỉnh từ Thánh, thí dụ, thay vì đọc: “Phúc Âm theo Thánh Gioan”, thì hãy đọc: “Phúc Âm theo Gioan”. Điều đó làm cho người ta nghĩ đến một con người tầm thường hơn là phải tôn kính người đó.
Phải thường xuyên viết lại cuốn Kinh Thánh, cho tới khi nào nó giống hệt bản Kinh Thánh của Tin Lành .
Bỏ tỉnh từ “Thánh” trong cách diễn tả “Chúa Thánh Thần”. Điều này sẽ mở ra một con đường.
Hãy làm rõ mẫu tính của Thiên Chúa như một người mẹ dịu hiền. Tránh sử dụng tiếng “Chúa Cha”

BÁO CÁO NỘI BỘ KẾT QUẢ TÍNH ĐẾN 2008 :BỌN GIÁO DÂN, THẬM CHÍ NHIỀU LINH MỤC, KHÔNG PHÂN BIỆT NGÔI VỊ THIÊN CHÚA KHICẦU NGUYỆN. HỌ DÙNG THƯỜNG XUYÊN TỪ NGỮ “CHÚA” KHÔNG CẦN PHÂN BIỆT… BỌN CANH TÂN ĐẶC SỦNG THÌ PHÂN BIỆT RÕ RÀNG, NHƯNG RẤT MAY LÀ CHÚNG KHÔNG ĐƯỢC BỌN GIÁO SĨ ỦNG HỘ, NÊN QUYỀN NĂNG CỦA CHÚA THÁNH LINH CHƯA PHÁT HUY BAO NHIÊU.

14.- Hãy loại bỏ và tiêu hủy mọi quyển sách cá nhân nói về tu đức. Cũng thế, ngưng đọc kinh cầu Thánh Tâm, kinh cầu Đức Bà, kinh cầu Thánh Giuse và đừng dạy giáo dân dọn mình trước khi rước lễ. Cũng vậy, nói việc cám ơn sau rước lễ là thừa .

BÁO CÁO NỘI BỘ KẾT QUẢ TÍNH ĐẾN 2008 :
CÁC LOẠI KINH CẦU NGÀY CÀNG ÍT ĐƯỢC ĐỌC. CÒN SAU HIỆP LỄ THÌ LÀM GÌ CÒN CÓCÁM ƠN, DO CA ĐOÀN BẮT LỖ TAI MỌI NGƯỜI PHẢI LÀM VIỆC. RIÊNG LINH MỤC THÌ LĂMLĂM CHỜ THỪA TÁC VIÊN PHÁT THÁNH THỂ XONG LÀ KẾT THÚC LỄ NGAY…

15.- Cũng phải loại bỏ các ảnh tượng các thiên thần. Tại sao ta lại để những bức tượng của những kẻ thù chúng ta bên cạnh chúng ta? Hãy dạy giáo dân rằng thiên thần là thần thoại, và là những câu chuyện ngắn ru ngủ trẻ con.
Đừng cho ai nói về thiên thần, bởi vì điều đó làm tổn thương đến các bạn Tin Lành  của chúng ta.

BÁO CÁO NỘI BỘ KẾT QUẢ TÍNH ĐẾN 2008 :
CÁC LINH MỤC CHẲNG MẤY AI CÒN GIẢNG VỀ THIÊN THẦN NỮA. TỔNG LÃNH THIÊN THẦNMICAE MÀ CHẲNG CÒN AI NHỚ ĐẾN HUỐNG GÌ LÀ THIÊN THẦN.

16.- Hãy hủy bỏ phép trừ quỷ (nhằm xua trừ ma quỷ bằng kinh Đức Thánh Micae, Tổng Lãnh Thiên Thần...). Hãy làm mọi cách để bỏ nghi thức trừ tà. Hãy nói cho mọi người biết không có ma quỷ nào cả. Hãy giải thích: đó là cách Kinh Thánh ám chỉ đến sự xấu và để kẻ ác không tồn tại, chứ không phải là chuyện hay ho gì. Nhờ đó  người ta không tin sự hiện hữu của hỏa ngục nữa và cũng chẳng ai sợ rơi xuống đó. Hãy nói đi nói lại rằng: Hỏa ngục chẳng là gì khác hơn là sự xa lìa Thiên Chúa, và chẳng có gì đáng sợ hãi, vì trên mặt đất này người ta cũng sống giống như vậy thôi.

BÁO CÁO NỘI BỘ KẾT QUẢ TÍNH ĐẾN 2008 :
RẤT MAY LÀ NHỜ CHÚNG TA CÓ CÁC ÂM MƯU NGÀY CÀNG TINH VI NÊN CON NGƯỜI XEM RA ÍT TIN VÀO SỰ HIỆN DIỆN CỦA CHÚNG TA. TUY NHIÊN CẦN CẢNH GIÁC BỌN CANH TÂNĐẶC SỦNG LUÔN CÓ KHẢ NĂNG NHÌN THẤY TA VÀ XUA ĐUỔI TA NHỜ QUYỀN NĂNG CHÚATHÁNH LINH.

17.- Hãy dạy cho giáo dân rằng: Giêsu đơn thuần chỉ là một con người có anh chị em , và đố kỵ với kẻ có chức quyền.
Hãy giải thích cho giáo dân biết Giêsu luôn yêu thích những gái điếm, đặc biệt là Maria Mađalêna; rằng Giêsu không hề có liên hệ nào với nhà thờ hay hội đường Do thái.
Hãy nói: Giêsu dạy người ta bất phục tùng các trưởng tế. Hãy giải thích rằng: Giêsu là một ông thầy vĩ đại, nhưng đi sai đường, khi ông ta từ chối phục vụ các trưởng giáo.
Đừng khuyến khích giảng về Thập giá như là một chiến thắng. Trái lại hãy trình bày Thập giá như một thất bại .

BÁO CÁO NỘI BỘ KẾT QUẢ TÍNH ĐẾN 2008 :
CẦN LÊN KẾ HOẠCH NGÀY CÀNG TINH VI HƠN TRONG CÁCH ĐỀ CAO NHÂN TÍNH GIÊSU,TỪ ĐÓ HẠ BỆ THIÊN TÍNH NGƯỜI. CẦN ĐỀ CAO HƯỞNG THỤ VẬT CHẤT, ĐUA ĐÒI MỌI NHUCẦU, PHÁT MINH MỌI SÁNG KIẾN HƯỞNG THỤ TÌNH DỤC…

18.- Hãy nhớ rằng: Các bạn có thể hướng dẫn các nữ tu sống phản lại ơn gọi của mình khi các bạn dạy họ rằng đi tu là chuyện phù du. Hãy giúp họ sống duyên dáng và thích làm dẹp.
Các bạn hãy giúp họ thay đổi áo dòng, và điều đó tự nhiên đưa đến việc họ bỏ chuỗi Mân Côi.
Hãy nói cho họ biết rằng trong các tu viện luôn xảy ra những lộn xộn bất hòa. Điều này sẽ làm khô cằn ơn gọi của họ.
Hãy nói cho các nữ tu biết rằng, họ sẽ không được đón nhận vào đòng nếu họ không từ bỏ chiếc áo dòng truyền thống. Hãy giải thích cho họ: mặc áo dòng mà ra ngoài xã hội là làm mất uy tín của mình.

BÁO CÁO NỘI BỘ KẾT QUẢ TÍNH ĐẾN 2008 :
CÁC NỮ TU RA ĐỜI LÀM VIỆC NHIỀU, ÍT CÒN MẶC ÁO DÒNG, THẬM CHÍ CŨNG SE SUA TRONG NHỮNG ĐỒ DÙNG CÁ NHÂN MỘT CÁCH RẤT TINH VI VÀ KHÁ NHIỀU NGƯỜI ĐANGCHẠY THEO “CÔNG VIỆC CỦA CHÚA” THAY VÌ CHAY THEO CHÍNH CHÚA

19.- Hãy đốt tất cả các sách giáo lý. hãy hướng dẫn các giáo lý viên để họ dạy các học viên yêu mến các thụ tạo của Thiên Chúa hơn là yêu chính Chúa. Việc yêu thụ tạo một cách cởi mở thoải mái là dấu chứng của sự trưởng thành.
Hãy là cho từ “dục tính” trở thành ngôn từ thông dụng hằng ngày trong các tầng lớp giáo dân.
Hãy đưa những hình ảnh tính dục vào trong các bài giáo lý để dạy cho các trẻ em biết sự thực. Bạn hãy bảo đảm rằng những hình ảnh dục tính ấy được giải thích rõ ràng .
Hãy khuyến khích các nhà giáo trong các trường học trở thành những nhà tư tưởng tiến bộ trong việc giáo dục giới tính.
Hãy du nhập nền văn minh dục tính qua trung gian quyền lực của các Giám mục , như vậy các phụ huynh không có gì để chống đối.

BÁO CÁO NỘI BỘ KẾT QUẢ TÍNH ĐẾN 2008 :
SỐNG THỬ, PHÁ THAI, HÔN NHÂN DỊ GIÁO GIA TĂNG, KẾ HOẠCH SINH SẢN, HÔN NHÂNĐỒNG TÍNH, VV… ĐÃ LÀ THÔNG THƯỜNG NGÀY HÔM NAY TẠI KHẮP NƠI.

20.- Hãy ngăn cản các trường Công giáo tuyên truyền ơn gọi đi tu. Hãy nói cho các nữ tu biết rằng họ là những trợ lý xã hội được trả lương rẻ mạt và cho họ biết Giáo hội đang loại trừ họ. Hãy nhấn mạnh cho họ biết rằng một giáo viên Công giáo bình thường cũng nhận được một số lương như giáo viên các trường khác. Các bạn hãy sử dụng các giáo viên ngoại giáo. 
Các linh mục phải nhận tiền lương y như những bậc công chức trong xã hội. Tất cả các linh mục phải cởi bỏ áo dòng và Thánh giá để cho mọi người có thể chấp nhận các ngài. Những vị nào không theo luật này thì hãy coi họ là lố bịch, cổ hủ.

BÁO CÁO NỘI BỘ KẾT QUẢ TÍNH ĐẾN 2008 :
TIỀN XIN LỄ NHIỀU NƠI QUI ĐỊNH RẤT RÕ, THẬM CHÍ CÔNG KHAI LẤY CỚ ĐỂ NUÔI SỐNG LINH MỤC – BÌ THƠ TIỀN ĐÃ QUÁ THÔNG DỤNG ĐỂ LINH MỤC LÀM CÁC NGHI LỄ - LINH MỤC HẦU NHƯ KHÔNG CÒN MẶC ÁO DÒNG VÀ ĐEO THÁNH GIÁ KHI RA KHỎI NHÀ THỜ.

21.- Các bạn hãy hạ bệ Giáo hoàng và dẹp bỏ các trường đại học thuộc quyền Giáo hoàng.
Hãy gây chia rẽ giữa các Học viện Giáo hoàng, bằng cách đó, chính quyền mới có thể trợ giúp cho họ.  
Các bạn hãy đổi tên các Học viện mang tính tôn giáo bằng những tên trần tục để cho giống các trường khác. Thí dụ, thay vì “Trường Đức Mẹ Vô Nhiễm”, hãy đổi thành “Trường Tân Tiến”.
Các bạn hãy thành lập Văn phòng Đại kết trong các Giáo phận và hãy để cho người Tin Lành kiểm soát. 
Các bạn hãy ngăn cấm những lời cầu nguyện cho Giáo hoàng và những lời cầu xin lên Đức Trinh Nữ, vì những lời cầu đó phá vỡ đại kết. 
Hãy công bố rằng các Đấng bản quyền có thẩm quyền giải quyết mọi sự.
 Hãy cho mọi người biết rằng Giáo hoàng chỉ là một nhân vật biểu trưng mà thôi.
Hãy giải thích cho giáo dân thấy rằng giáo huấn của Giáo hoàng chỉ nhằm mục đích bồi dưỡng những cuộc học hỏi, ngoài ra chẳng có gì quan trọng cả. 

BÁO CÁO NỘI BỘ KẾT QUẢ TÍNH ĐẾN 2008 :
“DÂN CHỦ” TRONG GIÁO HỘI ĐÃ ĐƯỢC THIẾT LẬP – CÁC GIÁM MỤC ĐỊA PHƯƠNG ĐÃ CÓQUYỀN HẠN HẦU NHƯ TUYỆT ĐỐI TRÊN GIÁO HỘI ĐỊA PHƯƠNG – XU HƯỚNG CỦAVATICAN MÀ CÁC GIÁO HỘI ĐỊA PHƯƠNG CÒN BỎ NGOÀI TAI, HUỐNG GÌ CÁC GÓP Ý CỦAHÀNG GIÁO DÂN MUỐN GỢI Ý TỐT C HO GIÁO HỘI.

22.- Hãy chống lại quyền lực của Giáo hoàng bằng cách đặt một giới hạn về tuổi tác cho sứ mệnh của ngài.
Hãy từ từ làm giảm uy quyền của Giáo hoàng. Hãy giải thích cho mọi người biết rằng, các bạn muốn bảo vệ Giáo hoàng bằng việc làm thực tiển đó.

BÁO CÁO NỘI BỘ KẾT QUẢ TÍNH ĐẾN 2008 :
CÁC NƯỚC PHƯƠNG TÂY ĐÃ LÀM RẤT TỐT ĐỂ THỰC HIỆN ĐIỀU NÀY – RIÊNG CÁC NƯỚCPHƯƠNG ĐÔNG, MẶC DÙ ĐƯỢC TIẾNG VÂNG PHỤC, NHƯNG THỰC SỰ CŨNG ĐANG “LOẠIBỎ” VÀ XEM THƯỜNG DẦN ĐỨC GIÊSU.

23.- Các bạn hãy can đảm lên, hãy làm giảm uy thế của Giáo hoàng bằng cách thành lập các Hội Đồng Giám muc. Vị Giáo hoàng chỉ còn là một gương mặt đại diện như tại nước Anh, nơi mà Thượng và Hạ viện điều khiển và ra lệnh cho Nữ Hoàng.
Sau đó các bạn làm giảm quyền lực của các Giám mục, hầu tạo nên một định chế mà các Hôi đồng linh mục có đủ khả năng.
Tương tự, các bạn hãy nói cho các linh mục cũng cùng một quan tâm như thế.
Sau cùng, hãy làm giảm uy quyền của linh mục, bằng cách thiết lập các Hội đồng giáo dân nhằm khống chế các linh mục. Bằng cách đó nảy sinh một đố kỵ trực tiếp, đến mức các Hồng Y phải lìa bỏ Giáo hội và Giáo hội sẽ trở nên bình đẳng...Đó là Giáo Hội mới.

BÁO CÁO NỘI BỘ KẾT QUẢ TÍNH ĐẾN 2008 :
CÁC “CƠ CHẾ” NÀY ĐÃ HOÀN TOÀN THÀNH HÌNH. THỜI GIAN QUA ĐÃ MINH CHỨNG “SỨCMẠNH” CỦA “CƠ CHẾ” NÀY – NHẤT LÀ TRONG THỜI ĐẠI “BÙNG NỔ THÔNG TIN”INTERNET NGÀY NAY.

24. - Hãy giảm thiểu ơn gọi linh mục và làm cho giáo dân đừng tôn kính và sở hãi các linh mục.
Tai tiếng công khai của một linh mục sẽ gây tổn hại cho hàng ngàn ơn gọi.
Hãy ca ngợi các linh mục dám bỏ nhiệm vụ của mình để theo đuổi một người đàn bà. Hãy coi các vị ấy như người anh hùng.
Hãy tôn vinh các linh mục khô khan nguội lạnh như là những vị tử đạo thực sự. Hãy kinh nể các linh mục bị bề trên áp bức về một điểm nào đó, đến nổi các ngài không còn có thể chịu đựng thêm được nữa.
Khi có anh em Tam Điểm của chúng ta trong hàng ngũ linh mục mắc phải gương mù gương xấu ai cũng biết, thì cũng kết án gương xấu đó.
Hãy độ lượng khoan dung đối với các linh mục đang sống trong tình trạng đồng tính luyến ái. Hãy nói cho dân chúng biết rằng các linh mục đau khổ lắm vì cảnh cô đơn.

BÁO CÁO NỘI BỘ KẾT QUẢ TÍNH ĐẾN 2008 :
ĐIỂM NÀY THÀNH CÔNG KHÁ MỸ MÃN – GIÁO HOÀNG HIỆN TẠI ĐÃ PHẢI XẤU HỔ TRONGCÔNG DU CỦA MÌNH ĐẾN CÁC NƯỚC MÀ HÀNG GIÁO SĨ LẠM DỤNG TÌNH DỤC… SỐLƯỢNG LINH MỤC VƯỚNG PHẢI VẤN ĐỀ TÌNH DỤC ĐÃ RẤT NHIỀU, THẬM CHÍ TÊN TUỔIĐỀU ĐƯỢC BIẾT RÕ…

25.- Hãy đóng của các nhà thờ vì thiếu linh mục chăm sóc. Hãy giải thích cho mọi người biết rằng, làm như thế lại vừa tốt đẹp lại vừa tiết kiệm được tiền bạc. Hãy giải thích cho mọi người biết rằng Thiên Chúa lắng nghe lời cầu nguyện ở khắp nơi. Bằng cách đó, người ta sẽ thấy các nhà thờ là lãng phí.
Hãy ưu tiên đóng cửa các nhà thờ nào vẫn cử hành những việc đạo đức truyền thống .

BÁO CÁO NỘI BỘ KẾT QUẢ TÍNH ĐẾN 2008 :
CŨNG CÓ THỂ THIẾU LINH MỤC, KHÔNG ĐỦ NHÂN SỰ NGỒI TOÀ GIẢI TỘI HAY LÀM CÁCMỤC VỤ KHÁC, MÀ VẪN XÂY THÊM NHÀ THỜ CHÍNH, NHÀ THỜ PHỤ… NHỜ ĐÓ MỚI CÓTIỀN RA TIỀN VÀO… MỚI THỰC HIỆN VIỆC THAM DỰ THÁNH LỄ BẰNG MÀN HÌNH TỪ XA…MỚI LÃNG QUÊN VIỆC RA ĐI RAO GIẢNG…

26.- Hãy dùng các Hội đồng Giáo xứ và các linh mục yếu đức tin bị lên án, hay những linh mục dễ dàng chối bỏ việc Đức Mẹ hiện ra và các phép lạ hiển nhiên , đặc biệt chối bỏ Đức Tổng Thần Micae. Hãy xác quyết rằng Công Đồng Vatican II không hề chấp nhận điều nào như vậy.
Hãy kêu gọi những ai tin theo mặc khải tư thì hãy bất phục tùng Giáo quyềnHãy chỉ cho người ta thấy những kẻ thị kiến thần bí đều là những kẻ bất phục tùng Giáo quyền. Hãy làm mất uy tín những người đó, cho tới khi nào không còn ai quan tâm tới sứ điệp của họ nữa .

BÁO CÁO NỘI BỘ KẾT QUẢ TÍNH ĐẾN 2008 :
CẦN LÀM CHO CHÚNG MÙ QUÁNG KHÔNG NHÌN THẤY NHỮNG HIỆU QUẢ SÁM HỐI TẠINHỮNG LINH ĐỊA ĐÓ – CẦN ĐÁNH THỨC TÍNH TỰ ÁI TỰ PHỤ NƠI CÁC HÀNG GIÁO SĨ – CẦNTRIỆT HẠ BỌN CANH TÂN ĐẶC SỦNG LÀ BỌN ĐƯỢC NHIỀU ƠN PHÂN BIỆN HƯ THỰC…

27.- Hãy tuyển chọn một phản Giáo hoàng. Hãy quả quyết rằng những người Tin Lành cũng như  Do Thái đều được đưa vào Giáo hội. 
Một phản Giáo hoàng có thể được bầu chọn nếu quyền đầu phiếu được trao vào tay các Giám mục. như vậy sẽ có rất nhiều phản Giáo hoàng được bầu chọn, nhưng chỉ có một Giáo hoàng được đăng quang theo thỏa ước.
Hãy xác quyết rằng vị Giáo hoàng thật đã chết.

BÁO CÁO NỘI BỘ KẾT QUẢ TÍNH ĐẾN 2008 :
HÃY THẬT TINH VI HƠN NỮA… TA ĐANG TRÊN ĐƯỜNG TIẾN ĐẾN MỤC TIÊU ẤY.

28.- Hãy loại bỏ việc xưng tội trước khi rước lễ đối với trẻ em học lớp một, như thế khi chúng lên lớp cao hơn thì chúng sẽ khinh thường việc xưng tội. Và như vậy việc xưng tội không còn nữa. Hãy âm thầm cổ võ việc xưng tội và giải tội tập thể. Hãy giải thích cho giáo dân biết rằng sở dĩ làm như vậy là vì thiếu linh mục.

BÁO CÁO NỘI BỘ KẾT QUẢ TÍNH ĐẾN 2008 :
HIỆN NAY DO THIẾU LINH MỤC, DO LINH MỤC BẬN “TRĂM CỘNG NGHÌN VIỆC” NÊN VIỆCBAN BÍ TÍCH HOÀ GIẢI KHÔNG CÒN THIẾT YẾU – HIẾM NHÀ THỜ HOẶC GIÁO XỨ CÓ KHẢNĂNG BAN BÍ TÍCH HOÀ GIẢI BẤT CỨ LÚC NÀO. NHỜ ĐÓ VIỆC XÚC PHẠM THÁNH THỂ LÀ HỆ QUẢ ĐƯƠNG NHIÊN…

29.- Hãy giao cho phụ nữ và các giáo dân tầm thường nhiệm vụ cho rước lễ. Hãy cho rước lễ trên tay như người Tin Lành, thay vì trên lưỡi. Hãy giải thích rằng Đức Kitô cũng đã làm như vậy .
Các bạn hãy lấy một vài bánh thánh để chúng ta dâng lễ đen ( la messe noire) trong các đền thờ của chúng ta.
   Thay vì cho rước lễ từng người, các bạn hãy phân phối chén đựng bánh không truyền phép để có thể đưa về nhà.  Các bạn hãy giải thích cho họ rằng nhờ cách đó mà họ giữ được ơn Chúa trong cuộc sống mỗi ngày.
   Hãy đặt những người máy tự động cho rước lễ, và xem những người máy đó là những nhà tạm.
   Hãy bảo cho mọi người biết rằng những cử chỉ trao ban bình an có thể thay đổi. Hãy khuyên mọi người nên đi lại giao lưu trong nhà thờ khi trao bình an. Hãy giải thích rằng Giêsu cũng đi chỗ này chỗ nọ để chào các môn đệ. Không cần phải cầm lòng cầm trí trong những lúc như thế. Linh mục phải quay lưng lại với Thánh Thể khi trao ban bình an cho cộng đoàn .

BÁO CÁO NỘI BỘ KẾT QUẢ TÍNH ĐẾN 2008 :
MẶC DÙ TỔNG TRƯỞNG PHỤNG TỰ ROMA ĐÃ LÊN TIẾNG XÉT LẠI VẤN ĐỀ RƯỚC LỄ BẰNGTAY, VÀ CHÍNH GIÁO HOÀNG HIỆN TẠI ĐÃ CÓ XU HƯỚNG THỰC HIỆN LẠI CÁCH RƯỚC LỄBẰNG LƯỠI… NHƯNG CÁC GIÁO HỘI ĐỊA PHƯƠNG VẪN THÍCH DÙNG TAY HƠN, THẬM CHÍKHỎI CẦN ĐĨA HỨNG, ĐỨNG RƯỚC LỄ, PHÂN PHÁT NHANH VÀ KẾT THÚC LỄ…

30.- Sau khi bầu chọn phản Giáo hoàng, hãy giải tán Hội đồng Giám Mục, Hội đồng linh mục và  ban cố vấn giáo xứ.
   Hãy cấm mọi tu sĩ bàn tán những quy định mới này nếu không có phép.
   Hãy giải thích Giêsu yêu thương sự khiêm tốn và ghét những ai khao khát danh vọng .
   Hãy lên án những ai hay thác mắc về tội bất phục tùng Giáo quyền.
   Hãy khuyến khích người ta đừng vâng phục Chúa.
   Hãy bảo mọi người phải vâng phục Bề trên của mình trong Giáo hội .

BÁO CÁO NỘI BỘ KẾT QUẢ TÍNH ĐẾN 2008 :
ĐỂ THỰC HIỆN ĐIỀU NÀY, CẦN DẬP TẮT CÁC PHONG TRÀO GIÁO DÂN - COI VẬY MÀ GIÁODÂN “NGUY HIỂM” HƠN GIÁO SĨ – HÃY CẢNH GIÁC CAO ĐỘ BỌN CANH TÂN ĐẶC SỦNG ĐANG CÓ KHUYNH HƯỚNG LAN TRÀN KHẮP NƠI VỚI ƠN TRỪ TÀ VÀ BIỆN PHÂN.

31.- Hãy chấp nhận quyền tối thượng của Phản Giáo hoàng. Hãy chọn những người kế vị xứng đáng.
   Các bạn hãy ra lệnh cho những ai yêu Chúa phải mang phù hiệu Con thú, nếu không các bạn hãy rút phép thông công họ. Nhưng nhớ đùng gọi biểu tượng đó là Chúa.
   Không được làm dấu Thánh giá, cũng không được mang Thánh giá trong người. Không được làm phép Thánh Giá. Làm dấu Thánh giá đơn thuần là một việc tôn thờ ngẩu tượng và là dấu chỉ bất phục tùng .

BÁO CÁO NỘI BỘ KẾT QUẢ TÍNH ĐẾN 2008 :
TA ĐANG TIẾN DẦN ĐẾN NGÀY ẤY – HUY HIỆU CON THÚ HIỆN ĐANG ĐƯỢC GHI KHẮC DẦNNGAY TRONG LÒNG NHỮNG CON NGƯỜI HAM MÊ VẬT DỤC, CHẠY THEO GIÁ TRỊ CUỘC ĐỜI TẠM BỢ. – BỌN ĐEO THÁNH GIÁ ĐÃ RẤT HIẾM HOI, KỂ CẢ TRONG HÀNG NGŨ GIÁO SĨ.

32.- Các bạn hãy công bố tất cả những tín điều từ trước đến giờ là sai, chỉ trừ tín điều vô ngộ của Giáo hoàng.
   Hãy tuyên bố Giêsu là một nhà cách mạng thất bại .
   Hãy loan báo rằng vị Kitô chân chính chẳng bao lâu sẽ đến.
   Chỉ vâng phục phản Giáo hoàng mà thôi.
   Hãy dạy cho giáo dân biết cúi mình khi nghe đến danh của vị Phản Giáo hoàng ấy.

BÁO CÁO NỘI BỘ KẾT QUẢ TÍNH ĐẾN 2008 :
ĐÓ LÀ ĐIỀU TA ĐANG TIẾN TỚI. CẦN TIẾP TỤC DUY TRÌ THẬT TỐT NHỮNG ĐIỀU BÊN TRÊN.

33.- Hãy sắp xếp cho mọi chủ đề của Giáo hoàng đều nhắm đến việc chiến đấu trong đạo binh thánh chiến để bành trướng một tôn giáo duy nhất mang tính toàn cầu.
   Satan biết nơi để toàn bộ số vàng đã bị mất.

   Hãy chinh phục toàn thể nhân loại không chút xót thương! Tất cả những thứ đó sẽ đem lại cho nhân loại điều họ mơ ước: “HOÀNG KIM THỜI ĐẠI CỦA HÒA BÌNH”

HẾT

BÁO CÁO NỘI BỘ KẾT QUẢ TÍNH ĐẾN 2008 :
BỌN CÔNG GIÁO HÃY CHỜ XEM GIÊSU CÓ CỨU ĐƯỢC CHÚNG NÓ KHÔNG.THẾ GIỚI ĐANG TRONG TAY TA – BÀ MARIA HIỆN RA ĐẾN 27 NĂM NAY VÌ SỐT RUỘT MÀHẦU HẾT CHÚNG NÓ CÒN CHƯA BIẾT CHƯA TIN - BAO NHIÊU DẦU HIỆU THỜI ĐIỀM MÀCHÚNG NÓ VẪN NHƯ MÙ, CHỈ BIẾT CÁI LỢI TRƯỚC MẮT - HA HA HA !!!...


Ghi chú: Nếu bạn đọc nghe nói tập tài liệu này đã bị cấm không được đọc và phổ biến, thì đó là lệnh của Tam điểm (và dĩ nhiên là lệnh của các Giám mục đã là thành viên của hội kín Tam điểm) 


 Theo: http://www.dongcong.net/misc/BaiViet/hoi-kin-tam-diem.htm

NGHE RADIO CÔNG GIÁO

SỨ ĐIỆP

complex{fbig2}/Su Diep Chua Giesu,Su Diep Chua Cha,Su Diep Duc Me

SỐNG ĐẠO

complex{fbig2}/Song Dao,Cac Thanh,Guong Sang,Cau Nguyen

ĐIỀM BÁO

complex{fbig2}/Dau Chi Thoi Dai,Dau Hieu Thoi Cuoi,Diem Bao

GIÁO HỘI

complex{fbig2}/Tin Giao Hoi,Vatican,Giao Hoang

CHIA SẺ

complex{fbig2}/Suy Tu,Chia Se,Suu Tam

ĐỜI SỐNG

complex{fbig2}/Tong Hop, Suc Khoe, Doi Song

NGHE

complex{fbig2}/Audio, Bai Giang, Am Nhac

XEM

complex{fbig2}/Video, Thanh Ca,

ẢNH

[Duc Giao Hoang][gallery2]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.