Bài Viết by "2015"

Hiển thị các bài đăng có nhãn 2015. Hiển thị tất cả bài đăng

Mỗi Thứ Sáu Đầu Tháng (03.9.2010): Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu – Suy niệm 12 Lời Hứa của Thánh Tâm Chúa Giêsu
Lời Hứa Thứ Nhất: Cha sẽ ban cho các kẻ tôn sùng Thánh Tâm Cha tất cả những ơn cần thiết theo đấng bậc.

Sống trên đời nầy, ai cũng có những nghĩa vụ phải chu toàn theo đấng bậc mình: đấng bậc của người làm chồng, làm vợ; đấng bậc của người làm cha, làm mẹ; đấng bậc của người làm con; đấng bậc của linh mục, của tu sĩ; đấng bậc của cha sở, của con chiên; đấng bậc của thầy cô, của học sinh;...
Đấng bậc của chúng ta, do Chúa an bài sắp đặt. Và khi đặt chúng ta vào hoàn cảnh nào, Chúa cũng ban đủ ơn cần thiết để chúng ta làm trọn những bổn phận ấy một cách trọn lành, cho đẹp lòng Chúa.

Khi chúng ta làm trọn những bổn phận theo đấng bậc mình, chúng ta thực hành thánh ý Chúa trong đời sống của mình, chúng ta nên thánh theo như ý Chúa muốn.

Chúng ta hãy xin Thánh Thâm Chúa Giêsu ban ơn nầy một cách đặc biệt cho mỗi một người trong chúng ta.

Lời Hứa Thứ Hai: Cha sẽ ban cho gia đình các con được bằng an.

Chúa Giêsu xem sự bằng an trong gia đình rất quan trọng: ngài đã sống trong một gia đình vô cùng bằng an êm ấm; cả ba thành phần trong gia đình Nadarét nầy, Chúa Giêsu, Đức Mẹ và thánh Giuse, luôn sống đẹp lòng Chúa, luôn sống theo thánh ý Chúa.

Chúng ta thấy có những gia đình không bằng an vì không chịu nhịn nhục nhau, vì chỉ lo sống trục lợi, vì sống ích kỷ, vì vợ chồng cha mẹ vô trách nhiệm, vì con cái cứng cổ bất hiếu.

Chúng ta hãy xin Thánh Tâm Chúa Giêsu ban ơn bằng an cho gia đình chúng ta, để gia đình chúng ta trở nên một thiên đàng trên mặt đất, chứ không phải là một địa ngục trên trần gian.

Lời Hứa Thứ Ba: Cha sẽ an ủi con trong cơn gian khổ. 

Con người sinh ra trong đau khổ, sống trong đau khổ, chết trong đau khổ.

Những đau khổ phần xác, những đau khổ phần hồn, không có lúc nào mà chúng ta không nếm chịu, không có ngày nào mà chúng ta không trải qua.

Chúa Giêsu là con người vô địch đau khổ: đau khổ từ máng cỏ lạnh lùng đến Núi Sọ thương tâm. Dù vậy, Chúa Giêsu vẫn quên những nỗi khổ của mình, nhớ đến những nỗi khổ của chúng ta. Ngài dạy chúng ta hãy đến với Ngài để ngài nâng đỡ ủi an.

Chúng ta hãy xin Thánh Tâm Chúa Giêsu an ủi chúng ta khi chúng ta đau khổ, vì chỉ có Chúa mới làm cho chúng ta hết khổ mà thôi, vì chỉ có Chúa mới làm chúng ta vui mừng trong khi chịu đau khổ mà thôi.

Lời Hứa Thứ Tư: Trái Tim Cha là nơi náu ẩn trọn đời cho các con, nhất là trong giờ các con lâm tử.

Lạy Chúa Giêsu, khi đến giờ con hấp hối, sắp chết, những cơn đau đớn nặng nề cuối cùng sẽ bóp nghẹt con, không để cho con cử động được gì, không để cho con ngẩng đầu lên nhìn Chúa và cầu khẩn được gì nữa, vì lúc đó, con đã kiệt sức rồi.

Xin Thánh Tâm Chúa Giêsu hãy thương xót con lúc đó, và hãy nhớ đến lời hứa giúp con trong giờ lâm tử.

Khi các ngũ quan của con không còn hoạt động nữa, khi linh hồn con đã gần kề lìa xác, khi cha mẹ vợ chồng con cái bà con thân nhân ân nhân bạn hữu thấy con đã mất sắc, đứng tròng, nên bỏ con trơ trọi một mình, lúc đó, xin Thánh Tâm Chúa Giêsu đừng để con bơ vơ, nhưng xin đưa con vào ẩn náu trong Trái Tim Chúa, và cho con được chết lành trong tình yêu của Chúa.

Lời Hứa Thứ Năm: Cha sẽ chúc phúc tràn trề cho các công việc con làm.

Lạy Chúa, đời con làm nhiều việc, nhưng con sợ ma quỷ lượm hết, vì có thể con làm không phải vì lòng yêu mến Chúa, không làm cho sáng danh Chúa.

Lạy Chúa, con sợ con làm mà không có ý ngay lành.

Hôm nay, con xin Chúa chứng nhận ý ngay lành của con trong mọi công việc con làm vì Chúa.

Xin Chúa chúc phúc tràn trề cho các công việc con làm trong suốt đời con.

Lời Hứa Thứ Sáu: Kẻ có tội sẽ gặp nơi Trái Tim Cha một biển cả thương xót bao la.

Trái tim con người là nơi chứa chấp bao ước muốn tội lỗi, bao sa ngã ngấm ngầm, bao hèn nhát kín đáo, bao dung túng, gian dối, phỉnh gạt.

Trái tim con người hướng dẫn những lời nói việc làm do tình dục hổn độn thúc đẩy.

Trái lại, Trái Tim Chúa Giêsu là nơi thánh thiện vô cùng. Đây là biển cả thương xót bao la đối với người tội lỗi.

Từ Thánh Tâm Chúa, xin Chúa thứ tha tội lỗi cho chúng con. 

Lời Hứa Thứ Bảy: Các linh hồn khô khan sẽ trở nên sốt sắng.

Lạy Chúa, khi linh hồn con khô khan thì con sống uể oải, ươn hèn, ơ hờ, nguội lạnh, cố chấp, sống theo dục tình hỗn loạn, nể sợ người ta, thiếu cố gắng trên đường thiêng liêng, ngại ngùng làm việc lành phước đức.

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin chữa bệnh khô khan của chúng con, cho chúng con trở nên sốt sắng đẹp lòng Chúa.

Lời Hứa Thứ Tám: Các linh hồn sốt sắng sẽ mau tiến tới đỉnh trọn lành.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con hãy nên trọn lành như Cha chúng con trên trời.

Sự trọn lành chủ tại thi hành lòng mến Chúa một cách thường xuyên, liên tục.

Xin Chúa cho con sống Lời Chúa: Dù khi ăn, dù khi uống, dù khi làm việc gì, cũng làm vì lòng yêu mến Chúa, cũng làm cho sáng danh Chúa.

Lời Hứa Thứ Chín: Cha sẽ chúc lành cho các gia đình có trưng bày và tôn kính ảnh Thánh Tâm Cha. 

Lạy Chúa, bà thánh Vêrônica nhìn lên mặt Chúa, lau mặt Chúa, và Chúa để ảnh Chúa lại trên khăn của bà và trong trái tim của bà.

Xin Chúa cho chúng con năng nhìn lên ảnh Thánh Tâm Chúa trong gia đình chúng con, để chúng con được Chúa chúc lành.

Lời Hứa Thứ Mười: Cha sẽ ban cho các linh mục tài lay chuyễn các tấm lòng chai đá nhất.

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin cho các linh mục yêu mến Thánh Tâm Chúa, để các ngài làm cho những kẻ chai đá tội lỗi được ăn năn trở lại.

Lời Hứa Thứ Mười Một: Tên kẻ truyền bá sự sùng kính Thánh Tâm sẽ được khắc vào Trái Tim Cha, không hề bị phai mờ. 

Lạy Chúa, xin cho chúng con làm cho những người trong gia đình chúng con, trong giáo xứ chúng con, trong cộng đoàn chúng con biết tôn sùng Thánh Tâm Chúa, để được Chúa luôn yêu thương, để được Chúa luôn chúc lành.

Lời Hứa Thứ Mười Hai: Bởi lòng lân tuất quá bội của Thánh Tâm, Cha hứa rằng tình yêu toàn năng của Thánh Tâm sẽ ân ban cho các kẻ rước lễ liên tiếp chín thứ sáu đầu tháng, được ơn ăn năn trong giờ sau hết, không phải chết thất nghĩa cùng Cha, lại được lãnh nhận các bí tích vì Thánh Tâm Cha sẽ nên nơi náu ẩn vững vàng trong giờ ấy.

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết giữ những ngày Thứ Sáu Đầu Tháng, để chúng con được Chúa thương cho hưởng ơn chết lành trong giây phút cuối cùng của đời chúng con. Amen.

Linh mục Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang


Thu 6 Dau Thang
Thu 6
Trai Tim Chua

Đây là Tuần Cửu Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa được Chúa Giêsu dạy cho Thánh Faustina Kowalska (1905-1938) để dọn mừng Đại Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa vào Chúa Nhật II Phục Sinh. Trong dịp này, ai làm Tuần Cửu Nhật, xưng tội, rước lễ và làm việc bác ái sẽ được tha hết mọi tội và vạ.
TUẦN CỬU NHẬT KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
1) Ðọc một Kinh Lạy Cha, một Kinh Kính Mừng, một Kinh Tin Kính
2) Lần Chuỗi (dùng Chuỗi Mân Côi).
Mỗi hạt lớn đọc:
Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha, Mình và Máu, Linh hồn và Thần Tính của Con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Mười hạt nhỏ, mỗi hạt đọc:
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Kết thúc 5 chục kinh bằng hai câu sau đây:
Lạy Đấng Chí Thánh, là Thiên Chúa Toàn Năng, Hằng Hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. (3 lần).
Ôi, máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch Lòng Chúa thương xót chúng con, con trông cậy ở nơi Ngài (3 lần).
4) Ðọc Kinh Cầu Xin Lòng Thương Xót Chúa
Ôi Thiên Chúa, Ðấng đầy lòng trắc ẩn, Ðấng duy nhất tốt lành, chúng con chạy đến van xin lòng thương xót Chúa, mặc dù tội lỗi chúng con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều. chúng con vẫn tín thác vào tình thương xót Chúa, bởi vì Chúa là Ðấng xót thương. Từ xưa tới nay, chưa từng nghe có người nào tín thác vào Chúa mà bị thất vọng.
Ôi Thiên Chúa từ bi, chỉ có mình Chúa mới phán xét chúng con, Chúa không bao giờ từ chối khi chúng con thống hối ăn năn chạy tới Lòng Thương xót Chúa, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu Con của Cha đã bảo đảm với chúng con rằng: "Thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của Cha luôn ấp ủ một linh hồn tín thác".
Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc, Chúa là thiên đàng, là Ðấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền giữa biển hoang mang nghi ngại. Chúa là áng sáng chiếu soi bước đường chúng con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yếu mền của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.
TUẦN CỬU NHẬT LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA NGÀY THỨ 1
Thứ Sáu Tuần Thánh: Cầu cho tội lỗi nhân loại
"Hôm nay chúng con hãy dâng lên Cha toàn thể nhân loại cách riêng mọi tội nhân, hãy nhận chìm họ trong đại dương thương xót của Cha. Bằng cách đó, chúng con đã an ủi Cha trong nỗi đắng cay do sự hư mất của linh hồn tội lỗi".
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, bản tính Chúa là trắc ẩn, yêu thương và tha thứ. Xin Chúa đừng nhìn đến tội lỗi chúng con, nhưng hãy nhìn xem chúng con tín thác vào lòng nhân hậu của vô cùng của Chúa. Xin hãy đón nhận hết thảy chúng con vào Trái tim từ bi lân tuất của Chúa, đừng bao giờ để chúng con thoát khỏi nơi đó. Chúng con cầu xin nhân danh tình yêu kết hiệp Chúa làm một cùng Chúa Cha và Chúa Thánh Thần.
Ôi lòng lân tuất Thiên Chúa toàn năng,
Hãy cứu rỗi các linh hồn tội lỗi,
Chúa là biểu cả tình thương và nhân hậu,
Chúa cứu giúp những ai khiêm nhường kêu cầu Chúa.
Lạy Cha hằng hữu, xin Cha ghé mắt xót thương toàn thể nhân loại, cách riêng các tội nhân khốn khổ. Họ đang ẩn mình trong Trái tim từ bi vô cùng lân tuất của Chúa Giêsu. Vì cuộc tử nạn của Người, xin Cha tỏ bày Tình thương của Cha cho chúng con, để chúng con ngợi khen quyền năng Lòng thương xót Cha đến muôn đời. Amen.

TUẦN CỬU NHẬT LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA NGÀY THỨ 2
Thứ Bảy Tuần Thánh: Cầu cho các linh mục, tu sĩ nam nữ
"Hôm nay chúng con hãy dâng lên Cha linh hồn các linh mục và tu sĩ, hãy nhận chìm các ngài vào lòng thương xót hải hà của Cha. Chính các ngài là những người đem đến cho Cha nghị lực để gánh chịu cuộc khổ nạn cay đắng của Cha. Các ngài là những ống máng để Lòng Thương xót Cha qua đó tuân chảy xuống nhân loại". 

Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, căn nguyên mọi sự tốt lành, xin Chúa tăng thêm ơn thánh cho chúng con, hầu chúng con có đủ khả năng thực hiện các nghĩa cử từ bi bác ai cho xứng đáng, để mọi người xem thấy hành động của chúng con, mà tôn vinh Thiên Chúa là Cha đầy tình thương xót đang ngự trên trời.
Nguồn tình yêu Thiên Chúa,
Ngự trị nơi lòng trinh khiết,
Ðược thấm nhuần trong biển tình thương
Sáng chói như các vì sao, rạng ngời bình minh.
Lạy Cha hằng hữu, xin Cha ghé mắt xót thương đến những môn đồ được chọn trong vườn nho Cha, đó là những tâm hồn linh mục và tu sĩ, xin Cha ban cho các ngài sức mạnh phúc lành của Cha. Vì tình yêu của trái tim Con Cha, nơi náu thân cho các linh mục và tu sĩ, xin Cha thông ban cho các ngài có khả năng dẫn dắt kẻ khác trên đường cứu độ, và hợp lời hát mừng Lòng Thương Xót Cha đến muôn đời. Amen.

 TUẦN CỬU NHẬT LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA NGÀY THỨ 3

Chúa Nhật Phục Sinh: Cầu cho những người trung thành, đạo đức
"Hôm nay chúng con hãy dâng lên Cha hết thảy tâm hồn trung thành và đạo đức, hãy nhận chìm họ trong đại dương thương xót của Cha. Các linh hồn này đã đem đến cho Ta niềm an ủi trên đường thập giá. Chính họ là những giọt nước ủi an giữa biển đắng xót xa của Cha".

Lạy Chúa Giêsu đầy tình thương xót, từ kho tàng xót thương, Chúa đã đổ chan hòa các ân huệ trên từng người với mọi người. Xin hãy đón nhận chúng con vào Trái tim từ bi lân tuất của Chúa, và đừng bao giờ để chúng con thoát ly khỏi đó. Chúng con cầu xin Chúa ơn này, vì tình yêu kỳ diệu của Trái tim Chúa đối với Cha trên trời.
Ơn lạ tình thương không thể thấu được,
Kẻ tội lỗi và người công chính chẳng ai am tường,
Khi Chúa đoái nhìn chúng con bằng ánh mắt từ bi,
Chúa đã đưa chúng con đến gần tình yêu Chúa hơn.
Lạy Cha hằng hữu, xin ghé mắt từ bi đoái thương đến các linh hồn trung nghĩa, họ là gia nghiệp của Con Chí Thánh Cha. Nhân vì cuộc khổ nạn đau thương của Người, xin Cha chúc lành che chở họ luôn mãi. Như vậy họ sẽ không bị sa sút trong tình yêu hoặc đánh mất kho tàng đức tin thánh thiện. Nhưng cùng với các thiên thần và các thánh, họ sẽ tôn vinh lòng thương xót vô biên của Cha đến muôn đời. Amen.

 TUẦN CỬU NHẬT LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA NGÀY THỨ 4
Thứ Hai Phục Sinh: Cầu cho những người chưa tin nhận Chúa
"Hôm nay chúng con hãy dâng lên Cha những người ngoại giáo và những kẻ chưa nhận biết Cha. Cha đã nghĩ đến họ trong cuộc khổ nạn đau thương của Cha. Lòng nhiệt thành tương lai của họ đã an ủi Trái Tim Cha. Hãy nhận chìm họ trong đại dương thương xót của Cha".

Lạy Chúa Giêsu đầy tình thương xót, Chúa là ánh sáng chiếu soi toàn thế giới. Xin hãy đón nhận vào Trái tim vô cùng từ bi của Chúa, linh hồn các người ngoại giáo là những người chưa nhận biết Chúa. Nguyện xin ánh sáng ân phúc của Chúa chiếu soi họ, để họ cũng được cùng với chúng con tôn vinh lòng thương xót kỳ diệu của Chúa, và đừng để họ lìa xa trái tim vô cùng từ bi Chúa.
Xin ánh sáng tình yêu Chúa,
Chiếu soi những linh hồn còn trong bóng tối,
Xin ban cho các linh hồn đó nhận biết Chúa,
Và cùng chúng con ngợi khen tình thương Chúa.
Lạy Cha hằng hữu, xin Cha đoái thương đến những linh hồn các người ngoại giáo và những người chưa nhận biết Cha, nhưng vẫn được ôm ấp trong trái tim vô cùng từ bi Chúa Giêsu. Xin Cha dẫn họ tới ánh sáng Phúc âm. Những linh hồn này chưa biết rằng yêu mến Cha là hạnh phúc cao cả. Xin ban cho họ thấu hiểu tình thương bao la của Cha đến muôn đời. Amen.

 TUẦN CỬU NHẬT LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA NGÀY THỨ 5
Thứ Ba Phục Sinh: Cầu cho những người lạc giáo và ly giáo
"Hôm nay, chúng con hãy dâng lên Cha linh hồn những người lạc giáo và ly giáo; hãy nhận chìm họ trong đại dương thương xót Cha. Trong cuộc khổ nạn cay đắng của Cha, chính họ đã xé nát Thân mình và Trái tim Cha, tức Giáo hội của Cha. Khi nào họ trở về hợp nhất với Giáo hội, lúc đó các thương tích của Cha mới được lành, và nhờ đó, họ làm dịu bớt cuộc khổ nạn của Cha".

Lạy Chúa Giêsu đầy tình thương xót, là chính sự lân ái, Chúa không hề từ chối những ai tìm kiếm ánh sáng của Chúa. Xin đón nhận vào trái tim vô cùng từ bi lân mẫn của Chúa linh hồn những người lạc giáo và ly giáo. Xin lấy ánh sáng Chúa dẫn dắt họ về hiệp nhất với giáo hội, đừng để họ thoát khỏi Trái tim từ bi lân ái Chúa, nhưng xin dẫn họ về để họ cũng được tôn vinh lòng quảng đại xót thương Chúa.
Cả những người phá bỏ sự hiệp nhất với Chúa,
Nguồn xót thương Chúa vẫn đổ tràn trên họ.
Ôi Chúa quyền năng thương xót vô biên,
Sẽ dẫn đưa những linh hồn này ra khỏi lỗi lầm.
Lạy Cha hằng hữu, xin Cha ghé mắt nhìn đến linh hồn những người lạc giáo và ly giáo từng làm tổn thương đến phúc lành Cha ban, lạm dụng các ân huệ của Cha, vì họ cố chấp trong sự lầm lạc của mình. Xin Cha đừng xem các lỗi lầm của họ, nhưng nhìn đến tình yêu của Con Chí thánh Cha và cuộc khổ nạn cay đắng của Người. Vì họ, Người đã gánh chịu đau khổ, bởi vì trái tim vô cùng từ bi của Người vẫn bao bọc lấy họ. Nguyện xin Cha làm cho họ sớm trở về để họ cũng được tung hô lòng thương cao cả Cha đến muôn đời. Amen.

 TUẦN CỬU NHẬT LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA NGÀY THỨ 6
Thứ Tư Phục Sinh: Cầu cho những người khiêm nhường, trẻ thơ
"Hôm nay chúng con hãy dâng lên Cha linh hồn những kẻ khiêm nhường dịu dàng và các linh hồn trẻ thơ. Hãy nhận chìm họ trong đại dương thương xót của Cha. Những linh hồn này giống Trái tim Cha hơn hết. Họ đã thêm nghị lực cho Cha trong suốt cuộc khổ nạn đắng cay. Ta nhìn họ như những thiên thần trần thế, họ sẽ canh thức bàn thờ Cha. Cha sẽ tuôn hồng ân xuống cho họ. Chỉ những linh hồn khiêm nhường mới có thể nhận được hồng ân của Cha. Ta đặc biệt tín nhiệm ở những linh hồn đó".

Lạy Chúa Giêsu đầy tình thương xót. Chúa đã phán: "Các con hãy học nơi Cha, vì Cha hiền lành và khiêm nhường trong lòng". Xin Trái tim từ bi Chúa che chở các linh hồn trẻ thơ cùng những linh hồn hiền lành và khiêm nhường. Các linh hồn ấy làm cho Thiên đàng phải ngưỡng mộ vì họ được Chúa Cha thương mến. Những linh hồn ấy như đoá hoa đầy hương thơm ngào ngạt dâng lên trước tòa Chúa, và Chúa rất hài lòng hưởng hương thơm dịu dàng đó. Lạy Chúa Giêsu xin cho họ được ở trong trái tim từ bi Chúa luôn để họ không ngừng ca ngợi tình yêu và lòng nhân hậu Chúa.
Hỡi linh hồn dịu dàng và khiêm nhường,
Dù ở trần gian nhưng đã hưởng không khí thiên đàng.
Và hương thơm của lòng khiêm nhường này,
Làm hài lòng Ðấng tạo hóa.
Lạy Cha hằng hữu, xin Cha đoái thương các linh hồn hiền lành và khiêm nhường, các linh hồn trẻ thơ đã được che chở trong trái tim từ bi Chúa Giêsu. Họ khiêm nhường giống như Con Cha và hương thơm nhân đức bay lên trước Ngai Toà Cha. Lạy Cha nhân từ và lòng lành vô cùng, chúng con cậy vì tình yêu Cha dành cho họ để nài xin Cha chúc lành cho toàn thế giới, hầu chúng con được ca tụng Lòng Thương xót Cha đến muôn đời. Amen.

 TUẦN CỬU NHẬT LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA NGÀY THỨ 7
Thứ Năm Phục Sinh: Cầu cho những người tôn sùng Lòng Thương Xót
"Hôm nay chúng con hãy dâng lên Cha những linh hồn sùng kính Cha một cách đặc biệt và làm sáng danh lòng thương xót Cha. Họ đã cảm nhận được sự đau khổ cuộc Thương khó Cha, và đi sâu vào Thần trí Cha. Họ là hình ảnh sống động của Trái tim từ bi Cha. Họ sẽ sáng ngời đặc biệt ở đời sau. Không một ai bị rơi vào hỏa ngục. Cha sẽ bào chữa cách riêng cho từng người trong giờ lâm chung".

Lạy Chúa Giêsu đầy tình thương xót. Trái tim Chúa là nguồn mến yêu. Xin Trái tim từ bi Chúa che chở các linh hồn hằng ca ngợi và sùng kính lòng khoan nhân Chúa để nhờ chính quyền năng Chúa họ mạnh sức và vững tiến giữa những cơn đau khổ và hoạn nạn. Những linh hồn này kết hợp với Chúa Giêsu để mang nhân loại trên vai họ. Khi từ giã đời này, họ sẽ không bị phán xét bằng sự công chính, trái lại Lòng thương xót Chúa sẽ bao trùm lấy họ.
Linh hồn nào ca ngợi lòng lành Chúa
Sẽ được Người yêu thương cách đặc biệt.
Linh hồn đó luôn luôn ở cạnh nguồn sống,
Và luôn được hồng ân từ Lòng Thương xót Chí Thánh.
Lạy Cha hằng hữu, xin Cha đoái thương những người sùng kính cùng làm sáng danh lòng thương xót vô biên của Cha, họ đã được che chở trong Trái tim từ bi Chúa Giêsu, họ là phúc âm sống động; bàn tay họ chứa đầy những nghĩa cử nhân hậu, và trí óc họ luôn đầy niềm hân hoan ca ngợi Lòng thương xót Chúa. Ôi lạy Ðấng tối cao! Chúng con nài van Cha hãy dủ lòng thương xót vì họ đã trông cậy và tin tưởng nơi Cha. Xin Cha thực hiện lời hứa của Chúa Giêsu rằng: "Ðích thân Cha sẽ bảo vệ họ như bảo vệ vinh quang Cha trong suốt cuộc sống họ, và cách riêng trong giờ lâm chung, bởi vì họ là những tâm hồn sùng kính lòng thương xót bao la không cùng của Cha". Amen.

 TUẦN CỬU NHẬT LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA NGÀY THỨ 8
Thứ Sáu Phục Sinh: Cầu cho những linh hồn nơi luyện ngục
"Hôm nay chúng con hãy dâng lên Cha các linh hồn nơi luyện ngục. Hãy nhận chìm họ trong đại dương thương xót của Cha. Hãy để nguồn máu thánh Cha làm dịu bớt ngọn lửa hồng đang thiêu đốt họ. Tất cả linh hồn này được Cha hết dạ thương yêu. Họ đang đền trả trước sự công chính của Cha. Chỉ chúng con mới có khả năng đem lại sự giải thoát cho họ. Hãy lãnh nhận mọi ân xá từ kho tàng của Giáo hội dâng cho các linh hồn đó. Ôi nếu chúng con hiểu thấu được những cực hình mà họ phải chịu chắc chúng con không ngừng làm việc phúc đức dâng hiến thay cho họ, và giúp họ đền trả sự công chính của Cha".

Lạy Chúa Giêsu đầy tình thương xót, Chúa đã phán: Các con hãy xót thương như Cha các con trên trời hay thương xót. Xin trái tim từ bi Chúa che chở các linh hồn nơi luyện ngục, những linh hồn mà Chúa rất thương yêu, và họ phải ăn năn đền tội cho sự công bình của Chúa. Nguyện xin máu cùng nước chảy ra từ trái tim Chúa dập tắt lửa luyện ngục, để các linh hồn đó cũng được ngợi khen lòng thương xót Chúa.
Từ sức nóng kinh hoàng của lửa luyện ngục.
Họ cất cao lời kêu xin lòng từ bi Chúa.
Vì họ nhận được sự an ủi, tươi mát và giải thoát,
Trong nguồn mạch máu hoà lẫn nước.
Lạy Cha hằng hữu, xin Cha đoái thương các linh hồn trong luyện ngục vì họ được bao bọc trong tình yêu của Chúa Giêsu. Chúng con nài xin Cha, vì cuộc khổ nạn của Chúa, Con một Cha và vì mọi nỗi đắng cay ngập tràn trong linh hồn Chúa Chí Thánh. Xin Cha thương xót những linh hồn đã trải qua cuộc phán xét nghiêm minh. Xin Chúa đoái thương họ qua thương tích Chúa Giêsu, để chúng con tin tưởng vào lòng từ bi nhân lành của Chúa tuôn xuống không ngơi. Amen.

 TUẦN CỬU NHẬT LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA NGÀY THỨ 9
Thứ Bảy Phục Sinh: Cầu cho những linh hồn nguội lạnh
"Hôm nay, chúng con hãy dâng lên Cha các linh hồn nguội lạnh. Hãy nhận chìm họ vào vực thẳm của lòng thương xót Cha. Những linh hồn này làm Cha đau đớn nhất. Linh hồn Cha tan nát khủng khiếp trong vườn cây dầu cũng vì những linh hồn nguội lạnh này. Họ là lý do Cha phải kêu lên: Lạy Cha xin cất chén đắng này cho Con, nhưng đừng xin theo ý Con mà theo ý Cha. Hy vọng cuối cùng để họ được cứu vớt là biết chạy đến kêu xin lòng thương xót Cha".

Lạy Chúa Giêsu đầy tình thương xót, xin Trái tim Chúa che chở các linh hồn nguội lạnh. Mặc dù họ đã làm cho Chúa ngao ngán nhưng xin Chúa ban ơn cho họ trở lên ngọn lửa sốt mến. Ôi lạy Chúa Giêsu đầy nhân hậu, hãy dủ lòng thương xót bao la để lôi kéo họ trở về tình yêu nồng cháy của Chúa, và xin Chúa ban cho họ tình yêu thánh thiện cậy vì công nghiệp Chúa.
Lửa và đá băng không thể hòa hợp.
Hoặc lửa phải tắt hoặc đá phải tan.
Ôi lạy Chúa, với lòng từ bi Chúa.
Chúa sẽ bổ khuyết những gì còn thiếu xót.
Lạy Cha hằng hữu, xin Cha đoái thương các linh hồn nguội lạnh. Dầu sao thì họ cũng được che chở bởi trái tim từ bi Chúa Giêsu. Lạy Cha giầu lòng thương xót, cậy vì sự cay đắng thống khổ Con yêu dấu Cha và ba giờ Người hấp hối trên thập giá, Chúng con nài xin Cha cho họ cũng được hát khen lòng thương xót Cha. Amen.

Từ muôn đời Chúa đã yêu con và Ngài còn yêu con mãi mãi.
Bài này con viết theo cảm xúc Chúa ban nhé bà con của con!

Thánh Gioan viết:  
4:7 "Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa" (1Ga 4:7).

Vì Thiên Chúa là tình yêu!
Nên con muốn truyền tí cảm hứng yêu cho đời nở hoa. Cảm hứng yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân.
Nhiều lúc nghĩ tới bà con mình lòng con vừa vui sướng, vừa thổn thức tựa như khi con suy ngắm về việc Thánh Phaolô được đưa lên tầng trời thứ 3 để nhìn ngắm bản thể Thiên Chúa của Ba Ngôi Thiên Chúa. Vui vì chúng ta cùng tin Sách Sự Thật, cảm động là vì tình cảm của bà con mình dành cho con quá nhiều... Thật tạ ơn Chúa.

Yêu mến Thiên Chúa như thế nào đây nhỉ?
Ồ! Rất đơn giản. Nhưng cũng không hề đơn giản.
Con thấy hai cái nó cứ đan xen thế nào ấy, nhiều lúc con cũng không hiểu hết. Đôi khi con chỉ biết đón nhận mà không thể hiểu vào thời điểm đó. Dần dà Chúa mới cho con hiểu. Thật là ý Chúa nhiệm mầu.
Đơn giản ở chỗ là: Yêu mến Thiên Chúa vì chính Ngài.
Khó ở chỗ là: Ba thù luôn cám dỗ để làm cho chúng ta xa rời Thiên Chúa.
Thánh Phao lô đã chẳng nói: "Bởi vì sự lành tôi muốn thì tôi không làm, còn sự dữ tôi không muốn thì tôi lại làm" (Rm 7, 18-25a). Thật là ngang trái đúng không nào?

Cuộc đời nhiều khi thật ngang trái bà con mình ạ!
Có những điều chúng ta muốn thì mãi chẳng được. Còn có những sự chúng ta không muốn thì tự nhiên lại đến. Thật là cuộc đời! Đúng như Đức Hồng Y Fx Thuận nói: "Thiên Chúa dẫn chúng ta đi đường thẳng bằng những quãng đường cong". 
Thú thật con thích làm trẻ con hơn làm người lớn. Vì làm người lớn nhức đầu lắm! Nhức đầu lắm lắm! Chúa đã chẳng nói chúng ta phải nên như trẻ nhỏ thì mới được vào Nước Thiên Đàng là gì. Vả lại Con Đường Thơ Ấu Thiêng Liêng của Thánh Nữ Têrêsa đã chẳng nói lên tinh thần đơn sơ và phó thác của trẻ nhỏ trong tay Thiên Chúa là Cha chúng ta.
Thật lòng con hằng ao ước con luôn là trẻ nhỏ để được Thiên Chúa, Đức Mẹ, các Thiên Thần và các Thành cùng bà con mình yêu thương và chiều chuộng. Đó là niềm hạnh phúc của con. Nhưng nhiều khi cuộc đời lại không như con nghĩ. Vì con đang sống ở thế gian chứ không phải là thế ngay.

Lòng con thật thổn thức trong lúc này và vui sướng vì được yêu và biết mình đang được yêu thương. Thiên Chúa yêu con nên Ngài đã chọn con. Con vẫn thường nói và tự nhủ: Thiên Chúa chọn con không phải vì con xứng đáng, nhưng là vì Ngài yêu con. 
Vâng! Chúa yêu con nên đã chọn con đi làm vườn nho cho Ngài. Con là kẻ rốt hết trong loài người, yếu đuối và tội lỗi nhất. Sau 27 đông – tức là sau 27 năm, sỡ dĩ con không nói là 27 xuân mà lại nói 27 đông là vì con thấy cuộc đời con đau khổ nhiều hơn là hạnh phúc. Nên con mới nói là sau 27 đông, Chúa đã soi sáng cho con biết được một điều này về chính con là: Con chỉ là hư vô. Vâng! Con thật là hư vô thật. Mọi sự con có, con là và con sẽ đều bởi Chúa, đều do Chúa.

Lòng thương xót hải hà của Đức Chúa Trời bao phủ con, nên con lấy điều này làm hạnh phúc. Từ điều này con mới có mọi sự. Con nhận thấy mình thật bất xứng trong hết mọi sự, nhưng tại sao con lại đang quản lý "vườn nho" của Chúa? Tại vì lòng Chúa yêu con. Đức Mẹ thương con, các Thiên Thần và các Thánh thương con. Các linh hồn và bà con mình thương con. Thật tạ ơn Chúa và đại gia đình của Chúa vì đã yêu thương con dường ấy.

Con nhận thấy thân phận của con thật nhỏ bé, hẹn mọn, cát bụi và hư vô. Con nhìn nhận Chúa là tất cả, là gia nghiệp, là sự sống và hạnh phúc của con. Con rất thích và hay lặp lại với Chúa câu của Thánh Augustino như sau: Chúa đã dựng nên con, và lòng con chỉ được an nghỉ nơi Chúa mà thôi.

Nhiều người muốn biết con là ai? Hôm nay con xin thưa rằng: Con là người phục vụ. Bởi vì Lời Chúa đã nói với con khi con chuẩn bị bắt đầu làm sứ vụ này: "Anh em hãy dùng ơn riêng Chúa ban mà phục vụ kẻ khác" (I Phêrô 4,10). Thế là đã rõ, con là người phục vụ. Con là cát bụi và hư vô. Ngoài tên là tu sĩ hèn mọn ra con còn một tên khác là: Hư vô. Vâng! Ngày xưa Chúa đã đổi tên cho Thánh Phê rô thì nay khi bắt đầu làm công việc Chúa trao, Chúa cũng đã đặt cho con tên mới. Thật là con tạ ơn Chúa nhiều nhiều. Tên của con từ nay là hư vô.

Mọi việc con làm đều bởi Chúa, cho Chúa, vì Chúa, vì các linh hồn. Con chỉ là dụng cụ của Chúa, là cây bút chì, Chúa muốn viết gì thì viết, vẽ gì thì vẽ, thậm chi Chúa bỏ không con cũng chẳng buồn. Vì Chúa là Ông Chủ của con, Ông Chủ thì có mọi quyền hành trên con. Con tin thế!

Hi! Nhiều lúc giữa những cơn đau khổ cùng cực con thưa với Chúa là: Giá như Chúa đừng gọi con mà gọi một người khác có tài và xứng đáng hơn con! Giá như Chúa để cho con là một người giống như bao người khác thì hay biết mấy!
Nhưng sự thật là Chúa đã chọn. Năm lớp 3 con bắt đầu đọc Truyện Các Thánh do Ông Nội con mua và cũng từ năm lớp 3 con đã khấn hứa dâng mình cho Chúa. Từ đó trở đi con bắt đầu thấy tội và phúc cứ đan xen trong đời. Cũng từ đó, con bắt đầu cảm nếm đau khổ. Cái đau, cái khổ, cái tội cùng cái phúc cứ đi theo cuộc đời cho đến tận bây giờ.
Đúng như Sách Truyện Một Tâm Hồn của Chị Thánh Têrêsa nói: "Thế gian không phải là nhà, thuyền con xuôi bến lại là thế gian".

Con chia cuộc đời thành 3 giai đoạn.

Giai đoạn 1 là: Từ khi Chúa cho chào đời đến lúc học lớp 3: Vì năm lớp 3 là năm con khấn hứa dâng mình cho Chúa và Đức Mẹ tại Đền Thánh Antôn và Têrêsa sau khi ảnh hưởng từ việc đọc Truyện Các Thánh.

Giai đoạn 2 là: Từ khi khấn dâng mình cho đến khi năm con 19 tuổi con hái được câu Lời Chúa: "Ai vui vẻ dâng hiến thì được Thiên Chúa yêu thương" ( 2Cr 9, 7), liền sau đó là con vào dòng. Hi! Vào dòng hồi con 19 tuổi nhưng Chúa đã ưu ái cách riêng. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai con đã được ngồi Tòa cùng các anh em trong dòng, trong khi bình thường phải mất thời gian dài. Ngày con được ngồi Tòa rơi đúng ngày Lễ các Thánh. Thật là hạnh phúc. Hôm đó khi hát Thánh Vịnh con đã khóc thật nhiều vì biết là Chúa quá thương con.

Giai đoạn 3 là: Từ khi gắp được câu Lời Chúa: "Ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Như vậy, anh em mới là những người khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa" (I Phêrô 4,10). Sau khi hái được câu lời Chúa trên thì bốn tháng sau Chúa ban cho con gặp Sứ Điệp Từ Trời và chính Chúa đã trao cho con Sứ Vụ này.

Thật là hồng ân Chúa bao la, bao la bà con mình nhỉ!
Thật là Lời Chúa và Truyện Các Thánh đã dẫn con đi. Con đã thực sự vui vẻ tự nguyện dâng hiến và đã được Thiên Chúa yêu thương quá sức con mong đợi. Cũng từ khi dâng hiến là từ khi Chúa ban cho con Ơn Riêng để phục vụ Chúa và các linh hồn thật.

Con kể về Ơn Riêng Chúa ban để tán tạ Ơn Thánh của Ngài nhé! Chứ không phải kể để được khen, vì đối với con, sau khi nghe khen và chê nhiều rồi, nên con không mấy quan tâm đến khen hay chê, mà chủ yếu là Ý Chúa nên trọn. Chứ phận con là kẻ tội lỗi và yếu đuối lắm lắm!

1. Con biết đánh đàn và dạy đàn mà không thông qua lớp đàn nào. Chỉ là học vẹt. Thật là ơn riêng Chúa ban.
2. Con sáng tác mà không có ai dạy con hết. Thật là ơn riêng Chúa ban.
3. Con đi rao giảng và giảng thuyết mà chưa học qua lớp Kinh Thánh, Thần Học, Triết Học và Sư phạm học nào. Thật là ơn riêng Chúa ban.
4. Con lập trang web mà chưa qua khóa học lập trang web nào. Thật là ơn riêng Chúa ban.
5. Con tự viết lách mà không có ai hướng dẫn. Thật là ơn riêng Chúa ban.
6. Con hát mà không qua lớp thanh nhạc nào. Thật là ơn riêng Chúa ban. 

Vì mọi sự tốt lành đều bởi Chúa Thánh Thần ban cho. Vì Chúa Giêsu đã nói: "Không có Thầy, anh em chẳng làm được gì" (Ga 15, 5).
Ôi! Còn nhiều nhiều lắm! Tất cả đều là ơn riêng Chúa ban để dùng phục vụ Chúa và các linh hồn. Chúng ta cùng tạ ơn Chúa và Đức Mẹ chứ! Halleluia - Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ.

Con là dụng cụ của Chúa, là cây viết, là chổi cùn, là quả bóng, là bông hoa, là cái máng, là khí cụ của Chúa và Mẹ. Người muốn sao thì nên làm vậy. Nhiệm vụ của con là noi gương Đức Mẹ thưa: Xin vâng. Đến giờ này, sau khi trải qua rất rất nhiều chuyện, con mới hiểu được phần nào hai chữ xin vâng của Đức Trinh Nữ Maria. Hai chữ xin vâng này con diễn tả bằng câu: Con xin nhận hết. 
Tức là Chúa và Mẹ gởi gì, ban gì, cho gì và muốn gì thì con xin nhận hết; cho dù đó là gì đi chăng nữa. Thậm chí là chết vì Chúa và Mẹ, vì các linh hồn, vì sứ vụ… Con xin nhận hết. Và giả như rồi mai Chúa và Mẹ cất đi tất cả, con cũng xin vâng hết. Xin nhận hết. Vì ơn Chúa đủ cho con. Chúa sẽ không bao giờ để cho con vác thánh giá quá sức của con. Vì chính Chúa đang vác với con mỗi ngày. Ơn Chúa làm nên tất cả. Tất cả đều nhờ ơn Chúa từ khi khởi sự đến khi hoàn thành để bởi ơn Chúa Thánh Thần. Amen.
Lời Chúa trong Sách Gióp đã diễn tả tâm tình của con: (G 1: 21 - G 2: 10).
"Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ,tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng.
ĐỨC CHÚA đã ban cho, ĐỨC CHÚA lại lấy đi, Người muốn sao thì nên làm vậy: xin chúc tụng danh ĐỨC CHÚA! Chúng ta đón nhận điều lành từ Thiên Chúa, còn điều dữ, lại không biết đón nhận sao? "

Con tâm sự đôi chút như vậy để tán tạ Lòng Thương Xót hải hà của Thiên Chúa Ba Ngôi và tình thương xót bao la của Mẹ Maria đã đoái thương đến con là kẻ tội lỗi, ngu dốt, bất xứng và yếu hèn nhất trần gian này. Cùng để cám ơn tình cảm quý báu mà bà con mình đã dành cho con trong khi cầu nguyện, gặp gỡ và chia sẻ.
Đúng là hồng ân Chúa như mưa như mưa, rơi xuống đời con miên man miên man, Chúa yêu con bằng Tình Yêu vô biên của Ngài.
Nguyện cho Danh của Thiên Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần cùng Mẹ Maria cả sáng đến muôn đời. Amen.

Con yêu mến bà con mình trong tình yêu của Thiên Chúa và bằng trái tim nhỏ bé của con.
Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban cho bà con mình đầy tràn niềm vui và Thánh Thần.
Thân mến trong Tình Yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi!

Hư Vô

Chúng sẽ không sụp lạy dưới chân Ta. Chúng sẽ không hôn Chân Ta nhưng sẽ hôn chân những tôi tớ của Ta, những tín hữu của Ta và những người tội lỗi của Ta 
Thứ Sáu ngày 29 tháng 3 năm 2013 lúc 07:00 pm

Khi Giuđa Iscariôt phản bội Ta, hắn ôm ghì đầu Ta và hôn Ta trên má. Khi những người lãnh đạo Giáo Hội của Ta nói rằng họ yêu mến Ta, và rồi họ phản bội Ta, các con sẽ thấy rõ ràng những cái hôn phản bội của họ.

Chúng sẽ không sụp lạy dưới chân Ta. Chúng sẽ không hôn Chân Ta nhưng sẽ hôn chân những tôi tớ của Ta, tín hữu của Ta và những người tội lỗi của Ta.

Việc quan tâm đến những nhu cầu của anh em đồng loại là đáng quý. Tuy nhiên, khi các con cổ võ cho những nhu cầu về vật chất và đặt chúng lên trên những nhu cầu tâm linh thì không phải là các con phụng sự Ta, Chúa Giêsu Kitô.

Chủ nghĩa nhân đạo không phải là Kitô Giáo. Là Kitô hữu có nghĩa là phải đầu phục Ta trong mọi sự, và từ bỏ chính mình trong sự khiêm nhường tuyệt đối dưới chân Ta. Có nghĩa là để Ta dẫn dắt các con. Có nghĩa là tuân theo những Lề Luật của Ta và làm tất cả những gì có thể được để làm chứng cho Tình Yêu của Ta dành cho tất cả các con. Hôm nay Ta đã bị phản bội.

Các con không thể bị lừa dối lâu nữa đâu vì một khi Nhà Thiên Chúa bị tấn công từ ngay trong chính nội bộ thì việc này không mang lại điều gì ngoài sự rối loạn. Các con phải vác Thập Giá của các con và bước theo Ta vì các con sẽ sớm bị làm cho mù lòa, các con sẽ trượt chân và vấp ngã trong sự tăm tối.

Nếu không có ánh Sáng của Thiên Chúa thì các con không thể nhìn thấy được.

Chúa Giêsu của các con
Trích Sách Sự Thật

1: Sứ Điệp Lại Ứng Nghiệm lần thứ 3 về câu: "Chúng sẽ hôn chân những người tội lỗi của Ta"
Ngày thứ Năm Tuần Thánh 02-04-2015, ĐGH Phanxicô đã đến nhà tù Rebbibia ở mạn đông Roma để cử hành Thánh lễ Tiệc ly và rửa chân cho các tù nhân.
ĐGH đã rửa chân cho 6 tù nhân nữ: hai người Nigeria, một người Congo, một người Ecuador và hai người Ý, và 6 tù nhân nam, trong đó có một người Brazil và một người Nigeria.
Theo Baoconggiao
2: Sứ Điệp Lại Ứng Nghiệm lần thứ 3 về câu: "Chúng sẽ không sụp lạy dưới chân Ta. Chúng sẽ không hôn Chân Ta". Xem Video: 
Theo: Catholic News Service
Tu Sĩ Hèn Mọn 

Truyền phép và Thánh hiến nước Nga cho trái tim Mẹ Fatima

Chúng ta thấy năm nay đã tròn kỷ niệm 100 năm của Đức Mẹ Fatima, chúng ta lại thấy rằng những thông điệp mà Đức mẹ truyền dạy phải được thực hiện như việc truyền phép của Giáo hội cách riêng cho nước Nga vẫn chưa đạt được theo mong muốn của Đức Mẹ Fatima.

Đã có rất nhiều lý do tại sao nó đã không được thực hiện như vậy vì nó sẽ làm đảo lộn một nước Nga theo Giáo hội "chính thống giáo",việc này sẽ làm Nga nổi giận và sẽ bắt đầu Thế chiến III, và nó là một yêu cầu không thể chấp nhận để tôn vinh Mẹ Fatima của Công giáo. Vậy lý do thực sự tận hiến đã không diễn ra đó là sự mất niềm tin. Các giám mục đã không tin sẽ có hòa bình trên thế giới và họ không thực hiện theo các điều hướng dẫn của Đức Mẹ Fatima. Nhưng nếu họ thực sự tin tưởng, họ sẽ tìm ra cách.

Đức Mẹ La Salette nói: "Người đứng đầu, các nhà lãnh đạo của dân Chúa, đã bỏ qua lời cầu nguyện và sám hối, Ma quỷ đã làm cho tâm trí của họ trở nên tối tăm,và họ đã trở thành những ngôi sao lang thang mà ma quỷ cổ xưa sẽ kéo họ với cái đuôi của mình để phá hủy . "

Bạn có thể tưởng tượng, nếu mỗi Giám mục Công giáo trên toàn thế giới trong cùng một ngày và thậm chí có lẽ tại cùng một giờ, một thời điểm sẽ có chung một nhiệm vụ đặc biệt là cầu nguyện để thánh hiến nước Nga trong chương trình hành động của ngai tòa Phê rô đưa ra để thực hiện trên toàn thế giới? Có thể sẽ không có những sai lầm xảy ra và thế giới sẽ biết rằng Nga đã được thánh hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ Maria trong cách thức thông điệp Đức Mẹ Fatima đòi hỏi. Việc không thực hiện lời hứa thánh hiến Nga và kết quả thay đổi đã trở nên rõ ràng, vì sau đó sự thay đổi đó đã lan sang các nước khác. Một kế hoạch tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại trở nên quá khó khăn thậm chí kể cả việc làm thử.

Vào năm 1931, các giám mục Bồ Đào Nha đã dâng hiến đất nước của họ cho Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ Maria. Họ lại thực hiện lời hứa một lần nữa vào năm 1936 để tái thánh hiến Bồ Đào Nha và quốc gia của họ đã được tha thứ cho những kinh hoàng của cuộc nội chiến Tây Ban Nha. Đức Mẹ của chúng ta đã thực hiện nghĩa vụ dâng hiến đó. Một lần nữa trong năm 1938, Giám mục Thánh hiến quốc gia cho Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ Maria, tức Ngày 4 tháng 2 năm 1939 bảy tháng trước khi tuyên bố chiến tranh, chị Lucy đã viết thư cho Đức Giám mục da Silva và nói với ông rằng chiến tranh sắp xảy ra, nhưng sau đó còn nói thêm:

"Trong chiến tranh khủng khiếp này, Bồ Đào Nha sẽ được tha vì sự thánh hiến quốc gia cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria của các Giám Mục." 

Bồ Đào Nha đã thoát khỏi chiến tranh thế giới II hoàn toàn đúng như lời Mẹ của Thiên Chúa đã hứa,điều đó đã chứng minh rằng Mẹ sẽ đáp ứng cho thế giới một thời kỳ hòa bình nếu sự mong muốn Mẹ được tôn trọng.

Đức Mẹ nói với ba đứa trẻ rằng, "Cuối cùng, Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ sẽ chiến thắng. Đức Thánh Cha sẽ dâng hiến nước Nga cho mẹ và nó sẽ được thay đổi, và một giai đoạn hòa bình sẽ được lặp lại trên toàn thế giới." Chính quyền Bồ đào nha cho biết Trong tháng tám năm 1931 chúng tôi đã cầu nguyện với Chúa của Chị Lucy và nói chuyện với cô ấy "Làm sao cho các bộ trưởng của chúng tôi biết rằng nếu họ tuân theo các yêu cầu của vua nước Pháp trong việc trì hoãn thực hiện các yêu cầu của chúng tôi,và rằng nếu họ theo ông ấy họ sẽ mặc lấy bất hạnh cho đất nước ..."

Như trường hợp của Vua Louis XVI bị mất chế độ quân chủ của mình chính xác là sau 100 năm tính từ ngày các yêu cầu ban đầu của Thánh nữ Margaret Maria để thánh hiến nước Pháp cho Thánh Tâm Chúa Giêsu. Ba năm sau, nhà vua đã bị chặt đầu, ứng nghiệm Đức Giáo Hoàng đã bị quản chế điều đã được tiên báo trong nhiều lời tiên tri?- Roma sẽ mất quyền lực của mình như nhà vua bị mất đầu của mình?

Sau đó Chúa của chúng ta đã phàn nàn với chị Lucy, chị cho biết: "Họ không muốn để ý đến lời yêu cầu của Ta giống như vua Pháp họ không ăn năn và làm như vậy, cũng như lần này nó đã bị thất hứa và nước Nga đã làm lây lan tội lỗi của mình trên khắp thế giới... gây ra các cuộc chiến tranh và bách hại Giáo Hội. Đức Giáo Hoàng sẽ phải chịu nhiều đau khổ. "

Chúng ta biết từ những lời van nài của Đức Mẹ với Chúa cho nước Nga được thánh hiến. Vậy câu hỏi được đặt ra là khi nào nó sẽ xảy ra. Có bằng chứng mạnh mẽ hôm nay cho chúng ta thấy rằng thời gian đã quá muộn…., nếu lời tiên tri của Thánh Malachy là đúng và nếu chúng ta áp dụng để đối chiếu với yêu cầu Fatima sau 100 năm cho thấy thật giống với các vị vua của nước Pháp năm xưa.

Các việc thánh hiến sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều trong những ngày của Đức Piô XI. Nếu bạn đọc những lời của Chúa chúng ta một cách cẩn thận với những yêu cầu đòi hỏi là phải Ăn năn! Chắc chắn, Đức Giáo Hoàng sẽ gặp nhiều đau khổ khi Ngài chấp nhận cho những lạc thuyết đi vào Vatican II, những tội lỗi lộng hành không tuân theo ý muốn của Đức Mẹ, sự tàn phá Thánh Lễ tông truyền và những nghi lễ của giáo hội. Tội lỗi phá hoại từ bên trong thì làm thế nào nước Nga có thể được thánh hiến và để cho nó nguy hiểm như chúng ta thấy nó ngày nay?

Chúng ta thậm chí có thể tưởng tượng phản ứng của thế giới Công Giáo khi một lời thú nhận như vậy đã diễn ra? Nó có thể là một cái gì đó giống như những gì được nhìn thấy của bé Jacinta với mẹ Fatima. Lucy đã viết; một ngày Jacinta gọi Mẹ và Mẹ đã cho cô ấy đã nhìn thấy Đức Giáo Hoàng, và nói:

"Tôi không biết làm thế nào như thế được, nhưng tôi thấy Đức Giáo Hoàng trong một ngôi nhà rất lớn, quỳ một mình, với cái đầu của ngài bị chôn vùi trong tay của mình, và ngài đã khóc. Bên ngoài ngôi nhà, có rất nhiều người, một số trong họ đã ném đá, số người khác thì chửi rủa Đức Giáo Hoàng và sử dụng những ngôn ngữ xấu. Đức Giáo Hoàng, chúng ta phải cầu nguyện rất nhiều cho Ngài. " - Đức Giáo Hoàng Benedict XVI.

Năm nay kỉ niệm 100 năm các cuộc hiện ra của Fatima và của mệnh lệnh Đức Mẹ đã ban cho Đức Giáo Hoàng để thánh hiến nước Nga. Nếu việc thánh hiến không được thực hiện trong những năm này, có lẽ chúng ta sẽ thấy sự trừng phạt sẽ lại đến để chống lại Đức Giáo hoàng, giống như một lần trong đó vua Pháp đã phải trả giá.

Homer Sweeney

Anh chị em thân mến trong Chúa Ki tô!

Chúng ta đang bước vào Tuần Thánh. Vậy chúng ta phải làm gì để đáp lại Tình Yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta?
Chúa Con đã đáp lại Tình Yêu của Chúa Cha bằng cái chết của Ngài trên Thập Giá. Con đã hy sinh tất cả vì Cha.
Còn đối với chúng ta thì sao?
Chúng ta là những thụ tạo đầy tội lỗi, yếu đuối và ngu dốt. Làm sao chúng ta có thể đáp lại Tình Yêu của Đấng đã chết vì chúng ta?
Vậy có cách nào để đáp lại Tình Yêu của Đấng là Tình Yêu?
Mời anh chị em cùng đọc tiếp lá thư của con để chúng ta cùng giúp nhau nên thánh nhé!

Loài người thì yếu đuối, loài người thì bất xứng nên Con Thiên Chúa đã làm người để nâng loài người lên cùng Thiên Chúa.
Vậy để đáp lại Tình Yêu của Thiên Chúa cho cân xứng thì chỉ có cách mỗi ngày chúng ta dâng mọi Công Ngiệp của Đấng Thiên Chúa Người lên Cha Hằng Hữu để đáp lại Tình Yêu của Cha chúng ta.
Đối với Giêsu. Cha là tất cả. Ngài đã chịu đựng tất cả chỉ vì Cha.
Đói, khổ, bị bỏ rơi, bị đánh đòn, bị đóng đinh, bị sỉ nhục, bị kết án bất công, bị chết treo trên thập giá chẳng là gì so với sự im lặng của Cha. Cha đã im lặng để nhìn Con trong Tình Yêu. Con đã ra như chết khi Cha im lặng: “Lạy Cha, sao Cha bỏ con”. Nhưng chính trong sự bị Cha bỏ rơi này mà Con đã dâng lên Cha một Tình Yêu Vô Cùng. Tim Con đã như vỡ ra để như muốn trở về với Cha.

Nhưng trên thực tế, chính Cha cũng không thể chịu nổi vì Tình Yêu của Con. Cha muốn Ôm choàng lấy Con ngay trên thập giá trong Thần Khí.
Con cũng không thể chịu đựng được hơn nữa vì Tình yêu đã lên tới đỉnh điểm nên Con đã thốt lên: Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. Nói xong, Người tắt thở.
Cảm động làm sao Tình Cha Yêu Con. Thán phục dường nào Tình Con Yêu Cha.
Các Thiên Thần tôn thờ Tình Yêu ấy. Mẹ cũng ngất lặng để tôn sùng Tình Yêu ấy. Và chính giờ phút ấy Mẹ thay cho loài người cũng đã dâng lên Cha và Con tình yêu của Mẹ. Cha và Con đã hài lòng với tình yêu của Mẹ, để rồi từ nay trở đi Mẹ được diễm phúc là Mẹ Thiên Chúa. Từ nay, trời và đất đã không còn chia cắt.

Thưa anh chị em!
Con Thiên Chúa đã chết cho chúng ta được sống. Nay cái chết ấy và mầu nhiệm thương khó ấy được tái hiện lại trong Tuần Thánh này, để chúng ta chiêm ngắm và tôn thờ những giây phút Thiên Chúa chứng tỏ Tình Yêu của Ngài cho nhân loại chúng ta.

Vậy trong Tuần Thánh này, con xin anh chị em chúng ta cùng đáp lại Tình Yêu của Thiên Chúa bằng những hành động cụ thể sau:

1. Cố gắng đi lễ mỗi nếu có thể.
2. Mỗi ngày gắng lần đủ 3 chuỗi Thương Xót nếu có thể.
3. Mỗi ngày gắng lần 3 chuỗi Mân Côi với Mầu Nhiệm 5 Sự Thương – Nếu có thể.
4. Đi Đàng Thánh Giá mỗi ngày nếu có thể.
5. Làm vài việc bác ái nào đó mỗi ngày nếu có thể.
6. Quyết tâm không nóng - giận - hờn ai.
7. Đi xưng tội ngay trong tuần này.
8. Đến ngày thứ 7 thì gắng suy niệm 7 sự thương khó của Đức Mẹ.
9. Ăn chay cả tuần – tùy theo sức khỏe và hoàn cảnh của mỗi người. Được ăn no để làm việc.
10. Mỗi ngày đều thưa với Chúa và Đức Mẹ những câu sau:

- Lạy Chúa và Mẹ - Xin tha thứ cho con. Vì con là kẻ có tội.
- Lạy Chúa và Mẹ - Xin thêm sức cho con. Vì con là kẻ yếu đuối.
- Lạy Chúa và Mẹ - Xin soi sáng cho con. Vì con là kẻ ngu dốt.

Mỗi người làm theo khả năng với lòng yêu mến. Còn nhiều phương thế để nên thánh nữa tùy theo mỗi anh chị em được Chúa ban cho. Trên là 10 phương thế đơn sơ và cụ thể để cho chúng ta tham khảo.
Tuy nhiên, làm gì thì cũng phải có chừng mực và tùy thuộc vào điều kiện và hoàn cảnh của mỗi người để giữ sự quân bình theo tinh thần của Thánh Tê rê sa Hài Đồng Giê su là: Chu toàn bổn phần hằng ngày - Đơn Sơ và Phó Thác.

Trong Tuần Thánh này chúng ta có thể mỗi ngày xin với Chúa những ơn sau:
CN: Xin Ơn KHÔN NGOAN giúp chúng ta nhìn thấy những sự việc trong cuộc sống qua con mắt của Chúa, theo như Chúa nhìn. Chúa Thánh Thần qua ơn này cho chúng ta khả năng để yêu mến và hiểu biết những sự việc và lời dạy của Chúa.

T2: Xin Ơn THÔNG MINH giúp ta nắm bắt được những gì Chúa mạc khải cách chính xác và mau lẹ. Với ơn thông minh Chúa Thánh Thần giúp chúng ta thấu hiểu cách sâu sắc những gì chúng ta tin vì Thiên Chúa là Đấng đáng tin cậy.

T3: Xin Ơn BIẾT LO LIỆU giúp chúng ta quyết định theo đường hướng ngay thẳng. Qua ơn này, Chúa Thánh Thần soi sáng chúng ta để chúng ta biết lo tránh những cơ hội dẫn đến tội lỗi và chọn những gì không trái với lương tâm, những điều xứng hợp với phẩm giá con người và những gì giúp chúng ta sống đẹp lòng Chúa.

T4: Xin Ơn DŨNG CẢM giúp chúng ta thực hành điều Chúa Thánh Thần đã giúp chúng ta hiểu biết và quyết định ngay cả khi chúng ta gặp trở ngại. Chúa Thánh Thần ban sức mạnh để chúng ta vượt qua mọi khó khăn để thi hành bổn phận của người Kitô hữu cách vui vẻ và phấn khởi.

T5: Xin Ơn HIỂU BIẾT giúp ta nhìn thấy sự thật của cuộc sống trần thế. Chúa Thánh Thần giúp chúng ta nhìn thấy sự việc theo cách nhìn của Chúa để chúng ta không bị lừa dối bởi những phù hoa của tội lỗi và yêu mến sự việc của Chúa.

T6: Xin Ơn ĐẠO ĐỨC giúp ta yêu mến những sự thuộc về Chúa và đức tin. Ơn này của Chúa Thánh Thần giúp chúng ta yêu mến Chúa, Đấng yêu thương chúng ta tột bậc và thờ phượng Ngài và đồng thời cũng giúp chúng ta yêu mến anh em mình vì chúng ta có cùng một Cha trên trời.

T7: Xin Ơn KÍNH SỢ CHÚA giúp ta vâng lời Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần giúp chúng ta nhận ra sự cao cả, công minh của Chúa để không làm điều gì làm mất tình nghĩa với Chúa. Chúng ta không sợ hãi như kẻ nô lệ, nhưng luôn tôn kính và trông cậy vào tình yêu của Chúa.

Nguyện xin ân sủng của Thiên Chúa luôn ở cùng anh chị em.
Chúc anh chị em Tuần Thánh trong Thánh Thần.
Thân mến trong Chúa Ki tô!
Tu Sĩ Hèn Mọn – Tông Đồ Lòng Thương Xót Chúa.... Cùng với Chúa Giêsu, Mẹ Maria, các Thiên Thần, các Thánh cùng các linh hồn và muôn loài trong Chúa Thánh Thần. Chúng con nguyện cho Danh Cha được rạng ngời vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến, Thánh Ý Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Amen.

Hãy ăn năn, hãy sám hối vì Chúa Sắp Trở Lại (Quang Lâm) thật rồi!

Bài giảng về ngày Chúa quang lâm là bài giảng chuẩn bị cho ngày Chúa Quang Lâm đã cận kề.

Con: Tu Sĩ Hèn Mọn xin được gởi đến quý Đức Cha, quý Cha, quý Thầy, quý Sơ và quý Ông Bà Anh Chị Em bài giảng về ngày Chúa Quang Lâm để chúng ta cùng nhau tìm ra sự thật trong sự khiêm nhường và trong Kinh Thánh. Vì: "Anh em đừng dập tắt Thần Khí. Chớ khinh thường ơn nói tiên tri. Hãy cân nhắc mọi sự". (Tx 5: 19-21). Và "Sự Thật giải phóng anh em" (Ga 8:32).

NHỮNG DẤU CHỈ BÁO CHÚA SẮP ĐỀN LẦN THỨ HAI 

1- Điềm báo 1 báo Chúa sắp đến là: “sẽ có nhiều kẻ mạo danh Chúa để lừa gạt nhiều người” (Mt 24:4-5). Trên thực tế trên thế giới đã có rất nhiều người tự xưng mình là Chúa và họ đã lừa gạt được nhiều người. Như Inri Cristo đến từ Brazil đã đi khắp thế giới kể từ cuối những năm 70, và thao thao bất tuyệt về chuyện mình chính là hiện thân của Chúa cứu thế. Sun Myung Moon, nổi tiếng khẳng định mình chính là hiện thân của Chúa Jesus, và có hẳn cả một giáo phái ở nhà thờ Thống Nhất để ủng hộ ông ta.-Theo News Discovery. 

Đặc biệt tới đây, Tên Phản Kitô sắp xuất hiện, nó sẽ lừa gạt được hàng tỉ người. Vì nó sẽ rất giống Chúa và tự xưng là Chúa nhưng không phải là Chúa… Nó là Quỷ vương... Con trai của Satan.
Con kính mời các Đấng cùng Bà Con cùng nghe:
Tu Sĩ Hèn Mọn
... Cùng với Chúa Giêsu, Mẹ Maria, các Thiên Thần, các Thánh cùng các linh hồn và muôn loài trong Chúa Thánh Thần. Chúng con nguyện cho Danh Cha được rạng ngời vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến, Thánh Ý Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Amen.

Hãy ăn năn, hãy sám hối vì Chúa Sắp Trở Lại (Quang Lâm) thật rồi!

Bài giảng về ngày Chúa quang lâm là bài giảng chuẩn bị cho ngày Chúa Quang Lâm đã cận kề.

Con: Tu Sĩ Hèn Mọn xin được gởi đến quý Đức Cha, quý Cha, quý Thầy, quý Sơ và quý Ông Bà Anh Chị Em bài giảng về ngày Chúa Quang Lâm để chúng ta cùng nhau tìm ra sự thật trong sự khiêm nhường và trong Kinh Thánh. Vì: "Anh em đừng dập tắt Thần Khí. Chớ khinh thường ơn nói tiên tri. Hãy cân nhắc mọi sự". (Tx 5: 19-21). "Sự Thật giải phóng anh em" (Ga 8:32).

Con kính mới các Đấng cùng Bà Con xem video:
... Cùng với Chúa Giêsu, Mẹ Maria, các Thiên Thần, các Thánh cùng các linh hồn và muôn loài trong Chúa Thánh Thần. Chúng con nguyện cho Danh Cha được rạng ngời vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến, Thánh Ý Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Amen.

Hãy ăn năn, hãy sám hối vì Chúa Sắp Trở Lại (Quang Lâm) thật rồi!

Bài giảng về ngày Chúa quang lâm là bài giảng chuẩn bị cho ngày Chúa Quang Lâm đã cận kề.

Con: Tu Sĩ Hèn Mọn xin được gởi đến quý Đức Cha, quý Cha, quý Thầy, quý Sơ và quý Ông Bà Anh Chị Em bài giảng về ngày Chúa Quang Lâm để chúng ta cùng nhau tìm ra sự thật trong sự khiêm nhường và trong Kinh Thánh. Vì: "Anh em đừng dập tắt Thần Khí. Chớ khinh thường ơn nói tiên tri. Hãy cân nhắc mọi sự". (Tx 5: 19-21). Và "Sự Thật giải phóng anh em" (Ga 8:32).

Con kính mới các Đấng cùng Bà Con xem video:... Cùng với Chúa Giêsu, Mẹ Maria, các Thiên Thần, các Thánh cùng các linh hồn và muôn loài trong Chúa Thánh Thần. Chúng con nguyện cho Danh Cha được rạng ngời vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến, Thánh Ý Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Amen.

Hãy ăn năn, hãy sám hối vì Chúa Sắp Trở Lại (Quang Lâm) thật rồi!

Bài giảng về ngày Chúa quang lâm là bài giảng chuẩn bị cho ngày Chúa Quang Lâm đã cận kề.

Con: Tu Sĩ Hèn Mọn xin được gởi đến quý Đức Cha, quý Cha, quý Thầy, quý Sơ và quý Ông Bà Anh Chị Em bài giảng về ngày Chúa Quang Lâm để chúng ta cùng nhau tìm ra sự thật trong sự khiêm nhường và trong Kinh Thánh. Vì: "Anh em đừng dập tắt Thần Khí. Chớ khinh thường ơn nói tiên tri. Hãy cân nhắc mọi sự". (Tx 5: 19-21). Và "Sự Thật giải phóng anh em" (Ga 8:32).

Con kính mới các Đấng cùng Bà Con xem video:

NHẬN ĐỊNH VỀ BÀI BÁO CÁO:
Tổng Hợp Về “Maria Divine Mercy" và “The Warning Second Coming” (Sứ Điệp Từ Trời)
Của tác giả: Hiệp Hội Tín Hữu Bảo Vệ Đức Tin
ĐaMinh Nguyễn Thế Phúc giới thiệu
Đăng trên trang mạng: http://conggiao.info/news/2131/24379/tong-hop-ve-maria-divine-mercy-va-the-warning-second-coming.aspx 
Bài báo cào này tác giả đã nghiên cứu khá công phu về các thông điệp và đời tư của cô Maria Divine Mercy (MDM) cũng như đã trích dẫn nhiều tài liệu về Giáo hội cũng như từ chính Sứ Điệp Từ Trời, nhằm mục đích cho rằng Sứ Điệp Từ Trời là không có thật và nguy hiểm đến đức tin của người Công Giáo.
Để tìm hiểu đâu là sự thật, đâu là những suy luận chủ quan của chính tác giả, chúng tôi đưa ra một số nhận định về bài báo cáo đó theo trình tự của bản báo cáo như sau:
I. Sơ Lược về người tự xưng là "Maria Divine Mercy" và “The Warning Second Coming” (Sứ Điệp Từ Trời)
1. Mở đầu bài báo cáo tác giả viết: “Hiện tại không có một thông tin chính thức nào xác định về người phụ nữ nặc danh với tên gọi "Maria Divine Mercy", được biết dưới tên tiếng Việt là “Maria Tông Đồ Lòng Chúa Xót Thương”, hoặc viết tắt là MDM.”
Nhận định (F): Dù tác giả nói rằng không có thông tin chính thức nào về cô MDM, thế nhưng sau đó tác giả lại đưa ra những dẫn chứng về đời tư không tốt đẹp của cô MDM, như thế là mâu thuẫn rõ ràng với điều tác giả đã viết.
2. Tác giả viết: “Dựa trên nguồn tin đáng tin cậy, Giáo Phận Portland trong thông cáo cho biết, được đăng tải trên trang National Catholic Register của tác giả Jimmy Akin, ngày 3-3-2013, người phụ nữ mang tên “Maria Divine Mercy" này xuất hiện trên một phỏng vấn ở trang Youtube. Các nguồn tin xác minh người phụ nữ này tên là Mary Carberry, sinh năm 1955, trả lời phỏng vấn với khẩu âm vùng Ailen. Nếu thông tin này là xác thực, thì đây là nữ doanh nhân tại công ty McGovernPR”.
F Qua đoạn này chúng ta thấy:
- Thông tin đưa ra chỉ là giả thuyết, “nếu thông tin này là xác thực, thì đây là nữ doanh nhân.” Sự phỏng đoán này đánh lừa độc giả, làm cho độc giả tưởng như là tác giả đang có nguồn tài liệu thật. Tuy nhiên, những đoạn tiếp theo tác giả bài viết lại khẳng định dường như chắc chắn cô MDM là một nữ doanh nhân, nhưng hoàn toàn không có cơ sở nào chứng minh điều này, tất cả chỉ là giả thuyết.
- Tác giả nói cô MDM được phỏng vấn trên Youtube nhưng không đưa ra đường dẫn. Việc chỉ ra đường dẫn trên Youtube là điều vô cùng dễ dàng, nhưng tác giả đã không có đường dẫn nào để độc giả kiểm chứng.
3. Tiếp theo, để bôi nhọ thị nhân, tác giả đã gán ghép thị nhân với một người phù thủy, đồng bóng tên là Joe Coleman (có lẽ khá nổi tiếng ở Châu Âu). Anh chị em trong nhóm Sứ Điệp Từ Trời chưa bao giờ nghe đến tên người này.
Tác giả đưa tên người đồng bóng này vào là để bôi nhọ nhằm giảm giá trị lời sứ điệp và sự gán ghép này nhằm gây nhầm lẫn giữa Sứ Điệp Đến Từ Thiên Đàng với điều mê tín dị đoan đến từ satan.
4. Tác giả viết: “Thiên Chúa không bao giờ ban thông điệp cho những kẻ bất xứng mà không ban “ơn trở lại”.
F Đây là tư tưởng của loài người, không phải là tư tưởng của Thiên Chúa. Làm sao tác giả biết được Thiên Chúa không ban thông điệp cho những kẻ bất xứng? Làm sao tác giả biết được tình trạng linh hồn của cô MDM là không được “ơn trở lại”? Thế tại sao Chúa lại chọn các tông đồ quê mùa, dốt nát, tội lỗi làm nghề chài lưới và thu thuế?
5. Tác giả viết: “Người này có một website chính thức bằng Anh ngữ mang tên: thewarningsecondcoming.com. Theo thông tin công bố trên website này thì đây là một phụ nữ muốn ẩn danh, không có kiến thức về Thánh Kinh”.
F Mục đích của tác giả đưa ra thông tin này nhằm hạ thấp uy tín của thị nhân. Tuy nhiên, một thị nhân không nhất thiết phải có kiến thức về Thánh Kinh, thị nhân chỉ là thư ký của Chúa mà thôi, thị nhân chỉ trình bày lại những gì Chúa muốn nói với con người.
6. Trước khi bước vào phần II, tác giả viết: “Những thông điệp có các lỗi sai đặc biệt nghiêm trọng sẽ được trình bày và phân tích ở phần tiếp theo của báo cáo này, đó chỉ là một phần rất nhỏ trong toàn bộ các thông điệp của bà Maria Divine Mercy.”
F Tác giả cho rằng những lỗi mà tác giả chỉ ra ở đây là một phần rất nhỏ trong toàn bộ các thông điệp là một sự dối trá đánh lừa độc giả. Bởi vì nhan đề của bài viết này là Tổng Hợp Về “Maria Divine Mercy" và “The Warning Second Coming”. Đã là “tổng hợp” thì đương nhiên tác giả không chỉ đưa ra những lỗi nhỏ, mà phải là những lỗi lớn, mang tính hệ thống. Vì thế nếu trong các thông điệp có một sai lỗi nghiêm trọng nào về thần học và giáo lý cũng như Kinh Thánh thì chắc chắn tác giả đã liệt kê ra ở đây rồi. Những điều mà tác giả nghĩ là “lỗi nhỏ” ở đây là kết quả của một quá trình tìm kiếm công phu của chính tác giả. Tuy nhiên, những gì mà tác giả kể ra sau đây, có những sai lỗi rất vụn vặt và đa phần là chủ quan cá nhân của chính tác giả.
II. Phân tích và đánh giá các nội dung liên quan đến bà Maria Divine Mercy
A. Các thông điệp mang tên "Sứ Điệp Từ Trời" ấn hành trong Sách Sự Thật
1. Thánh Kinh và giá trị của mạc khải
1. Về thông điệp ngày 4-1-2014: “Khi Thánh Tử của Mẹ được tìm thấy trong đền thờ, lúc Người được mười hai tuổi, khi Người đang giảng dạy, Gia đình Mẹ đã phải đưa Người đi trốn. Gia đình Thánh cả Giuse đã phải tham gia vào việc đưa gia đình Mẹ đi trốn và gia đình Mẹ đã đi khắp đó đây trong nhiều năm. Trước tiên gia đình Mẹ đã đến Giuđêa và sau đó Thánh Tử của Mẹ đã được đưa đến Ấn Độ, Ba Tư, Ai Cập, Hy Lạp và Anh Quốc”
F Thông điệp này không có điều gì sai trái, đối nghịch với Thánh Kinh. Qua thông điệp này, Mẹ Maria mặc khải rõ ràng và chi tiết hơn những điều các sách Tin Mừng không nói, như lời thánh Gioan tông đồ đã viết trong Ga 21,25: “Còn nhiều điều khác Đức Giêsu đã làm. Nếu viết lại từng điều một, thì tôi thiết nghĩ: cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra.”
Những khó khăn mà gia đình Thánh Gia gặp phải không chỉ giới hạn ở cuộc bách hại của vua Hêrôđê mà còn nhiều cuộc bách hại khác nữa mà Tin mừng không nói tới, vì thế qua thông điệp này, Mẹ mặc khải cho chúng ta hiểu rõ hơn về những cuộc bách hại khác và gia đình Thánh Gia phải lẫn trốn khắp nơi. Những điều mà Tin mừng không đề cập tới không phải là không xảy ra trong thực tế.
Nếu nói về địa lý thì có thể giải thích biến cố Chúa Giêsu năm 12 tuổi như sau: Tin mừng theo thánh Lc 2,51: “Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Nazaret và hằng vâng phục các ngài”. Như thế sau khi rời bỏ đền thờ Giêrusalem, gia đình Thánh Gia trở về nhà mình, đó là làng Nazaret miền Galilê. Vì thế nếu xảy ra cuộc bách hại tiếp theo thì gia đình Thánh Gia bỏ quê nhà miền Galilê, đi đến miền Giuđêa và các nơi khác, vì thế mặc khải của thông điệp này là hoàn toàn hợp lý và chính xác về mặt địa lý.
Mặc khải của thông điệp này chỉ là chi tiết minh họa về những bách hại mà Chúa Giêsu và gia đình Thánh Gia gặp phải chứ không phải là điểm giáo lý mới trái nghịch với Kinh Thánh. Nhiều nguồn mặc khải tư khác cũng cho chúng ta thấy rõ ràng và chi tiết hơn về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, chẳng hạn như nguồn mặc khải tư của thánh nữ Faustina. Vì thế sứ điệp ghi rằng: “Giáo lý nào không đặt nền tảng trên Kinh Thánh mà vẫn quả quyết là tuyên xưng Sự Thật thì đó là lời gian dối. Đây là tội chống lại Ta và là sự tấn công trắng trợn vào Ta và Thiên Chúa Cha Hằng Hữu…” (SDTT 25-12-2010) vẫn luôn luôn đúng.
2. Về thông điệp ngày 12-11-2010: “Cha muốn con xuất bản Cuốn Sách này trên khắp thế giới. Công Trình này phải có quy mô to lớn, đầy sức mạnh và phải được tìm kiếm bởi hàng triệu người, giống y như cuốn Kinh Thánh”.
F Cuốn sách này chính là Sách Sự Thật đã được tiên báo cho tiên tri Đaniel ở Đn 10,21: “Nhưng Ta sắp báo cho ngươi biết điều đã ghi chép trong SÁCH SỰ THẬT” và ở Đn 12,4: “Phần ngươi, Đa-ni-en, hãy giấu những lời này, hãy niêm CUỐN SÁCH lại cho đến THỜI CÙNG TẬN. Bấy giờ nhiều người sẽ đọc, và được hiểu biết thêm.". Và Sách Sự Thật chỉ là giải thích và nhắc nhở về những chân lý trong Kinh Thánh mà thôi.
Thông điệp này không nói tới việc thay thế, hay chối bỏ Kinh Thánh, nhưng tác giả lại gán ghép điều này cho ý nghĩa của thông điệp. Thông điệp này chỉ nhắc lại lời Kinh Thánh ban cho tiên tri Đaniel mà thôi. Đó là phải phổ biến rộng rãi Sách Sự Thật trong THỜI CÙNG TẬN, để mọi người chuẩn bị tâm hồn xứng đáng đón chờ Chúa Quang Lâm.
2. Loan truyền lạc thuyết Thiên Niên (Millenarianism)
F Về thuyết 1000 năm đúng hay sai, chúng ta hãy đọc lại Kinh Thánh được ghi lại bởi thánh Gioan Tông Đồ trong sách Khải Huyền thì sẽ rõ:
Kh 20, 1-15: “(1) Bấy giờ tôi thấy một thiên thần từ trời xuống, tay cầm chìa khoá vực thẳm và một dây xích lớn. (2) Người bắt lấy Con Mãng Xà, tức là Con Rắn xưa, cũng là ma quỷ hay Xa-tan, và xích nó lại một ngàn năm. (3) Người quăng nó vào Vực thẳm, rồi đóng cửa và niêm phong lại, để nó không còn mê hoặc các nước, cho đến khi hết một ngàn năm ấy. Sau đó, nó phải được thả ra trong một thời gian ngắn. (4) Rồi tôi thấy những chiếc ngai, có người ngồi trên đó, và họ được ban quyền xét xử. Tôi cũng thấy linh hồn những người đã bị chém đầu vì đã rao giảng lời chứng của Đức Giê-su và lời của Thiên Chúa; họ là những kẻ đã không thờ lạy Con Thú và tượng của nó, và không nhận thích dấu của nó trên trán và trên tay. Họ sống lại và hiển trị với Đức Ki-tô một ngàn năm. (5) Những người khác trong số kẻ chết thì không được sống lại trước khi hết một ngàn năm ấy. Đó là lần phục sinh thứ nhất. (6) Hạnh phúc thay và thánh thiện dường nào kẻ được dự phần vào cuộc phục sinh thứ nhất này! Cái chết thứ hai không có quyền gì trên họ; nhưng họ sẽ là tư tế của Thiên Chúa và của Đức Ki-tô, họ sẽ hiển trị với Đức Ki-tô một ngàn năm ấy. (7) Hết một ngàn năm ấy, Xa-tan sẽ được thả ra khỏi ngục. (8) Nó sẽ ra đi mê hoặc các nước ở khắp bốn phương thiên hạ là Gốc và Ma-gốc, và tập hợp chúng lại để giao chiến; số chúng nhiều như cát biển. (9) Chúng tiến lên lan tràn khắp mặt đất, bao vây doanh trại dân thánh và Thành Đô được Thiên Chúa yêu chuộng. Nhưng có lửa từ trời rơi xuống thiêu huỷ chúng.(10) Ma quỷ, tên mê hoặc chúng, bị quăng vào hồ lửa và diêm sinh, ở đó đã có Con Thú và tên ngôn sứ giả; và chúng sẽ bị làm khổ ngày đêm đời đời kiếp kiếp.”
Như thế, theo Khải Huyền, có hai cuộc phán xét. Cuộc phán xét lần thứ nhất, tương ứng với ngày Chúa Quang Lâm, sẽ thiết lập triều đại 1000 năm hòa bình trên trái đất. Sau 1000 năm hòa bình, satan được thả ra cám dỗ nhân loại một lần nữa và sẽ đến cuộc phán xét thứ hai, lúc đó mới thật sự là tận thế và satan sẽ bị tống vào hỏa ngục đời đời kiếp kiếp.
Thật ra thì trước khi có Sách Sự Thật thì không một ai hiểu được tường tận những điều ghi chép trong sách Khải Huyền. Nhờ sự soi sáng của Sách Sự Thật mà nhiều điều bí nhiệm trong sách Khải Huyền đã được vén mở. Thời đại 1000 năm trong sách Khải Huyền đã được vén mở nhờ Sách Sự Thật. Chúng ta tin lời Kinh Thánh trong sách Khải Huyền hay tin vào lý trí của nhân loại?
3. Hội Thánh và quyền Giáo Huấn của Hội Thánh
1. Tác giả viết: Hội Thánh Chúa Kitô gồm có 4 đặc tính : duy nhất, Thánh thiện, Công giáo và Tông truyền. Những đặc tính này là vĩnh viễn và bất biến từ khi Chúa Giêsu thiết lập Hội Thánh và cho đến muôn đời. Ấy vậy mà bà Maria Divine Mercy trong các thông điệp đã tiên báo một thứ giáo lý quái dị rằng Giáo Hội của Chúa Kitô sẽ sụp đổ và sinh ra một thứ "Giáo Hội Toàn Cầu Mới". Nó phủ nhận trực tiếp lời hứa của Chúa Kitô là sẽ gửi Chúa Thánh Thần, Đấng Bảo Trợ cho Hội Thánh và gìn giữ Hội Thánh cho đến muôn đời (x. Ga 14, 16-20).
F Chúa hứa là sẽ gìn giữ Giáo Hội của Ngài cho đến ngày tận thế (ngày Chúa Quang Lâm), điều này vẫn luôn đúng và các thông điệp cũng xác nhận điều này. Nhưng Giáo hội mà Chúa bảo vệ là Giáo hội thuộc về Ngài, là những người con luôn trung thành với Ngài. Vậy khi có một số người trong Giáo hội phản bội lại Thiên Chúa, cố tình đưa các thứ tà giáo vào bên trong Giáo hội và đẩy Thiên Chúa ra bên ngoài thì, thì Giáo hội đó đã bị sai lệch. Đây là điều tiên tri Đaniel đã tiên báo: Đn 12,11 “Từ thời lễ thường tiến bị bãi và đồ ghê tởm khốc hại được đặt lên, sẽ có một ngàn hai trăm chín mươi ngày”. Và khi lời tiên tri này ứng nghiệm thì chúng ta biết rằng ngày Chúa trở lại trần gian sắp đến gần.
2. Tác giả viết: Với thứ giáo lý quái dị này, bà ta buộc phải chống đối lại Đấng Kế Vị Ngai Toà Phêrô nhằm củng cố địa vị những thông điệp bà ta loan truyền trong lòng những ai đã lầm tin. Việc nhấn mạnh tới Ðức Giáo Hoàng Benedict XVI là vị “Giáo Hoàng thật cuối cùng trên trái đất” và vị “Giáo Hoàng kế vị” sẽ là “Tiên Tri Giả” mâu thuẩn trực tiếp với những Giáo Huấn của Hội Thánh về sự hợp pháp và hiệu lực của vị Giáo Hoàng được bầu bởi Mật Nghị Hồng Y. Bà ta tấn công vào Đấng Kế Vị Ngai Toà Phêrô bởi vì vai trò của ngài thật quan trọng với Hội Thánh, ngài là “nguyên lý và nền tảng hữu hình, vĩnh cửu của sự hiệp nhất giữa các Giám Mục cũng như giữa các tín hữu” (Lumen Gentium, số 23).
F Về tính hợp pháp của Đức Giáo hoàng đương kim thì xem nghiên cứu của Tiến sĩ Kelly Bowring sẽ hiểu:
“Đức Giáo Hoàng Phaolô IV trong Tông Hiến Cum ex Apostolatus Officio nói về tính hợp lệ của Giám Mục hoặc Giáo Hoàng liên quan đến vấn đề dị giáo và ly giáo có dạy rằng, nếu bất cứ kẻ nào đã là một kẻ theo dị giáo trước khi được bầu làm Giáo Hoàng, thì kẻ ấy không phải là một Giáo Hoàng hợp lệ, ngay cả khi kẻ ấy được bầu ra một cách hợp lệ bởi đa số các Hồng Y.  Cũng vậy, Giáo Luật số 188.4 (Sách Luật 1917 trong Luật của Giáo Hội) quy định rằng nếu một người trong hàng giáo sĩ (Giáo Hoàng, Giám Mục, v.v.) trở thành một kẻ theo dị giáo, thì kẻ ấy đương nhiên bị bãi chức, theo giáo luật hiện hành mà không cần phải có bất kỳ thông báo nào. Thánh Rôbert Bêlamin, Thánh Antôn, Thánh Phanxicô đờ Salê, Thánh Anphongsô Ligôri và nhiều nhà thần học khác đều dạy rằng, một kẻ theo dị giáo thì không thể là một Giáo Hoàng hợp lệ. Thánh Anphongsô Ligôri, Tiến Sỹ Hội Thánh dạy rằng: “Nếu Thiên Chúa để cho một Giáo Hoàng trở thành một kẻ theo dị giáo vô cùng cố chấp và tàn bạo, thì kẻ theo dị giáo ấy không còn là một Giáo Hoàng nữa và Tông Tòa được coi là trống ngôi.” Dưới đây là đường dẫn của trang web, trong đó có nhiều trích đoạn nói về vấn đề dị giáo đang được bàn luận ở đây:
3. Về tội ly giáo và vạ tuyệt thông.
F Chỉ có những ai cố tình diễn giải sai lệch Lời Chúa, cố tình thay đổi Lời Chúa và thay đổi các bí tích thì đó mới là kẻ ly giáo, bội giáo. Những ai trung thành với Kinh Thánh và truyền thống các Tông Đồ để lại thì không thể gọi là ly giáo hay bội giáo được. Nếu giáo hội bị sai lạc, cổ võ những điều sai trái thì người tín hữu không thể nghe theo lời Giáo hội được. Phải nghe lời Thiên Chúa hơn nghe lời con người? Đặc biệt trong thời cuối này, khi satan xâm nhập vào cả cơ cấu của giáo hội thì người tín hữu phải cẩn thận với tất cả mọi giáo lý mới và nghi thức mới mà giáo hội đưa ra, rất có thể đó là ý muốn của satan đang chống lại Thiên Chúa. Khi giáo hội không trung thành với lời Chúa nữa thì vạ tuyệt thông không có giá trị gì, ngược lại người tín hữu cần phải có trách nhiệm nói lên tiếng nói bảo vệ truyền thống và lên án những gì sai lệch. Đọc bài nghiên cứu của Tiến sĩ Kelly Bowring chúng ta sẽ hiểu:
“Thánh Tôma Aquinô xác quyết rằng: “Khi có những mối nguy hiểm sắp xảy ra đối với Đức Tin, thì các giáo dân phải chất vấn, thậm chí là chất vấn công khai những vị Giám Mục.”
Khi giải thích về việc sửa lỗi những người cố chấp trong hàng giáo sĩ, và thậm chí là sửa lỗi các Đức Giáo Hoàng, Thánh Augustinô viết rằng: “Những người bề dưới phải thể hiện sự can đảm mà chống lại những người bề trên, khi những người bề dưới chỉ vì bác ái mà phải lên tiếng để bảo vệ sự thật.”  
Chính các Đức Giáo Hoàng cũng dạy bảo về điều này. Đức Piô IX đã nói rằng: “Nếu một vị Giáo Hoàng nào trong tương lai dạy bất cứ điều gì đi ngược lại với Đức Tin Công Giáo thì đừng tuân theo ông ta.” Ngay cả khi nhiều người tuân theo vị Giáo Hoàng đó mà chạy theo dị giáo và “Ngay cả khi những người Công Giáo trung thành với truyền thống chỉ còn lại một nhóm nhỏ, thì họ chính là những người thuộc về Giáo Hội Chân Thật của Chúa Giêsu Kitô,” theo lời Thánh Athanasiô dạy.
Ngay cả Thánh Rôbert Bêlamin thuộc Dòng Tên còn viết rằng: “Hoàn toàn phải lẽ khi chống lại vị Giáo Hoàng nào công kích Giáo Hội, cũng hoàn toàn phải lẽ khi chống lại kẻ nào công kích các linh hồn hoặc gây ra rối loạn xã hội, và quan trọng nhất là chống lại kẻ nào ra sức hủy diệt Giáo Hội. Tôi muốn nói rằng hoàn toàn phải lẽ khi chống lại ông ta bằng cách không thực hiện những gì ông ta truyền và phải ngăn cản việc thực hiện ý định của ông ta.” 
4. Bí Tích và Giáo Lý về Ân Xá của Hội Thánh
1. F Lời của Chúa và các bí tích giáo hội hiện tại đang cử hành vẫn ổn, vẫn sinh ơn ích thiêng liêng cho các linh hồn.
Nhưng nếu Lời Chúa bị thay đổi, bí tích bị thay đổi dù được biện minh bởi bất kỳ lí do gì, thì người tín hữu không nên chạy theo điều mới mẻ. Các bí tích mà Giáo hội đang cử hành có trong nền tảng Kinh thánh được cử hành từ thời các tông đồ cho đến nay, con người không được thay đổi. Chúng ta phải bảo vệ truyền thống tinh tuyền vì Lời Chúa thì không thể thay đổi, dù một chấm một phẩy.
2. F Satan khi muốn làm hư đi các bí tích nó rất khôn khéo, nó không thể bãi bỏ hay thay đổi đồng loạt, nhưng thay đổi từng phần rất khéo léo và tinh vi. Ví dụ như bí tích Rửa Tội nó bỏ đi phần từ bỏ satan, thì bí tích đã bị hư đi rồi, đương nhiên là phần nghi thức chính yếu của bí tích Rửa Tội vẫn chưa thay đổi. Hoặc bí tích hôn phối bị hư đi bằng cách cho người tái hôn được rước lễ, nghĩa là cách nào đó công nhận sự ly dị là điều Chúa không cho phép, hay là cổ võ hôn nhân đồng tính, thì bản chất của hôn nhân giữa một người nam và một người nữ bị hư đi.
3. Về thông điệp ngày 14-4-2011: “Hãy nhớ những gì Cha đã hứa trong bữa Tiệc Ly khi các con nhận lấy bánh và rượu thì bánh và rượu sẽ trở thành Mình và Máu Thánh của Cha cho các con”.
F Thông điệp này chỉ nói đến việc đón nhận bí tích Thánh Thể sẽ sinh ơn ích cho con người, không nhắm đến việc biến đổi bản thể. Các thông điệp vẫn công nhận thừa tác viên của bí tích Thánh Thể là các linh mục và công thức truyền phép truyền thống.
4. Về thông điệp ngày 9-7-2012: “Đối với những người Công Giáo, các con phải lãnh nhận bí tích Hòa Giải hai tuần một lần nếu các con muốn tiếp tục sống trong Ân sủng. Bằng cách này, trong Cuộc Cảnh Báo, nỗi đau các con sẽ nhẹ nhàng và các con sẽ có sức mạnh để giúp anh chị em các con, những người phải chịu đau đớn khủng khiếp khi họ bắt đầu lãnh nhận sự soi sáng lương tâm của họ. Đối với những ai trong các con là những Kitô Hữu hoặc thuộc về các tín ngưỡng khác nhưng tin vào những Thông Điệp này, thì các con phải đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện 24 để xin Ơn Toàn Xá”.
F Thông điệp này không loại bỏ bí tích Hòa Giải của người Công Giáo. CDCN 24 ban ơn tha tội cho những người Kitô thuộc các giáo hội Kitô giáo khác và tín ngưỡng khác vì họ không có bí tích Hòa Giải. Đây là một hông ân lớn lao Chúa ban cho người ngoài Công Giáo, chúng ta vui mừng cảm tạ Thiên Chúa chứ sao lại ngăn chận lòng thương xót của Chúa xuống trên anh em ngoài Công Giáo chúng ta?
5. Các lỗi Thần học
Tác giả cho rằng trong các thông điệp có các lỗi thần học. Tuy nhiên, đó chỉ có thể là lỗi về dịch thuật hoặc do chính tác giả không hiểu hết ý nghĩa của các thông điệp.
1. Thông điệp ngày 8-11-2011: “Đừng bao giờ quên rằng Thiên Chúa yêu tất cả con cái Người, gồm cả những tội nhân xúc phạm đến Người. Hãy nài xin Lòng thương xót Chúa cho từng người và cho hết thảy mọi người trong các con. Thánh Gia sẽ lại hiệp nhất".
F Chúa Giêsu vẫn thường đồng hóa mình với các tội nhân, và Ngài không muốn mất một tội nhân nào. Vì thế nếu đọc hết cả đoạn của thông điệp này chúng ta thấy ý nghĩa câu “Thánh Gia sẽ lại hiệp nhất” có nghĩa là những tội nhân sẽ nhận được nhận Lòng thương xót Chúa và hiệp nhất trong gia đình của Thiên Chúa.
2. Tác giả cho rằng hình ảnh Thiên Đàng được diễn giải sai lạc như một thứ địa đàng trần gian:
+ Ngày 13-11-2010 : “Điều đó sẽ xảy ra nơi Thiên Đàng Mới của Ta khi Trời và Đất giao hoà làm một”
+ Ngày 15-11-2010 : “Rồi các con sẽ nhận được Ân huệ là Sự Sống Đời Đời khi Trời và Đất nên một. Đây là những gì được nói tới về Thiên Đường Mới”
F Về chữ Thiên Đàng và Địa Đàng có một chút lỗi về dịch thuật.
Ban đầu ban dịch thuật đã dịch chữ Paradise --> Thiên Đường, Heaven --> Thiên Đàng. Nhưng sau đó đã dịch chính xác hơn Paradise --> Địa Đàng, Heaven --> Thiên Đàng
Heaven --> Thiên Đàng = Thiên Đường: nơi Thiên Chúa, Mẹ Maria và các Thánh đang hưởng nhan Thiên Chúa.
Paradise --> Địa Đàng = Địa Đàng Mới = Trời Mới Đất Mới = là trái đất cũ được Chúa đến (ngày Chúa Quang Lâm) canh tân và tái lập lại tình trạng ân sủng ban đầu như trước khi ông bà nguyên tổ phạm tội để trở thành Địa Đàng Mới, nơi đó con người sống hạnh phúc 1000 năm không còn đau khổ, không có satan và sự chết.
3. Tác giả cho rằng có sự lộn xộn trong công thức Chúa Ba Ngôi khi diễn giải Đức Chúa Cha đến nhân danh Chúa Giêsu Kitô :
+ Ngày 25-6-2011 : “Ta đến Nhân Danh Con yêu dấu của Ta, Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế của nhân loại. Ta là Thiên Chúa Cha, và Ta đang nói chuyện với con lần đầu tiên”
+ Ngày 2-8-2011 : “Ta đến nhân danh Con Ta, Chúa Giêsu Kitô. Ta là Thiên Chúa Cha và Ta muốn thông truyền cho toàn thể nhân loại. Ý định của Ta là hoãn lại Cuộc Trừng Phạt sắp tới để nhân loại có cơ hội hiểu được Sự Thật về sự Hiện Hữu của Ta”.
F Về công thức Chúa Cha đến nhân danh Chúa Giêsu chúng ta thấy:
- Chúa Giêsu khi đi rao giảng Tin Mừng trên trái đất, thì Ngài nhân danh Chúa Cha để rao giảng. Vì lúc này người Do Thái đã biết Chúa Cha là Giavê Thiên Chúa của họ, họ chưa nhận biết Chúa Con.
- Đến lượt Chúa Cha ban ban thông điệp cho nhân loại Ngài nhân danh Chúa Giêsu thì không có gì là sai trái, lộn xộn, ngược lại là điều hợp lý, vì hầu hết nhân loại đều biết đến Chúa Giêsu, Đấng chịu đóng đinh và chết trên Thánh Giá.
- Người tín hữu khi cầu nguyện thì có thể nhân danh Chúa Giêsu, Chúa Cha hoặc cả Ba Ngôi Thiên Chúa.
4. Thông điệp ngày 7-7-2011: “Trong khi Ta đang hạnh phúc với những người có đức tin mạnh mẽ thì Ta vẫn còn lo sợ cho những người đang chống đối Ánh Sáng Thiên Tính của Ta – đó là Sự Thật. Nhiều người giờ đây đang đi lang thang khắp thế giới như thể trong một trạng thái vô thức. Không một điều gì mang lại cho họ bình an. Không một điều gì mang lại cho họ niềm vui. Không có tiện nghi vật chất nào giúp giảm bớt nỗi đau của họ. Linh hồn trống rỗng của họ bị hư mất. Xin hãy cầu nguyện cho họ”.
F Việc Chúa Giêsu lo lắng cho linh hồn con người là biểu hiện tình yêu của Chúa dành cho tội nhân.
5. Tác giả viết: Hiền Thê của Đức Kitô là Hội Thánh chứ không phải là một con người cụ thể nào đó (x. 1Cr 6, 15-17; 2Cr ll, 2; Kh 22, 17; Ep l, 4; 5, 23-29), ngày 7-7-2013 : “Người bạn yêu quý của Cha, có hề gì đâu nếu họ la hét vào mặt con hoặc nguyền rủa con vì Danh Cha ?” (bản Việt ngữ của nhóm theo bà Maria Divine Mercy sử dụng “người bạn yêu quý” để dịch cho “my dearly beloved spouse”(*) so sánh “my dearly beloved daughter” ngày 24-2-2012)
F Cho dù hiền thê của Chúa là Hội Thánh thì Chúa vẫn có quyền yêu thương và gọi một cách thân mật những người con của Ngài, điều này cũng không có gì sai trái.
6. Lỗi thần học tiếp theo tác giả đưa ra: Nhầm lẫn việc ly giáo của Giáo Hội Anh Giáo (Anglican) với việc Thệ Phản (Protestant) của các hệ phái Tin Lành (Evangelicalism), ngày 17-9-2012 : “Nước Anh, một quốc gia thệ phản sẽ sớm hoán cải theo các đường lối của Ta, Giáo Huấn và Sự Thật của Cha”
F Thật ra chữ Protestant không chỉ giới hạn ở những người Tin Lành mà bao gồm tất cả những người ly giáo gồm các hệ phái Tin Lành và Anh giáo.
 B. Các "Chiến Dịch Cầu Nguyện"
F Để xem xét một thông điệp là thật hay giả, chúng ta phải xem xét đến các kinh nguyện của thông điệp đó. Các CDCN được ban kèm với các thông điệp này đều là những lời cầu nguyện phù hợp với Kinh Thánh và truyền thống kinh nguyện của Hội thánh. Các lời kinh nguyện này rất phong phú giúp người Tín hữu cầu nguyện cho bản thân, gia đình, quốc gia và các nhu cầu khác trong cuộc sống. Những CDCN này còn cầu nguyện mang ơn cứu rỗi cho các linh hồn lầm lạc, chưa nhận biết Chúa. Vì thế những CDCN này chính là những lời kinh nguyện được ban ra từ Thiên Đàng trong thời cuối này nhằm chuẩn bị cho nhân loại đón chờ ngày Quang Lâm của Chúa đến xét xử trần gian như lời hứa trở lại của Ngài trong Kinh Thánh.
C. Ấn Tín Thiên Chúa Hằng Sống và Mẫu Ảnh Cứu Rỗi
F Các thông điệp không chối bỏ các dấu ấn mà Thiên Chúa ban cho người Tín hữu khi lãnh nhận các bí tích. Tuy nhiên, trong thời cuối, thời gian khốn khó sắp tới, khi satan và bè lũ của nó gia tăng sự chống phá con người bằng việc gia tăng tội lỗi, chiến tranh, nạn đói… Thiên Chúa đã trao ban cho con người một tặng ân đặc biệt là Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống để bảo vệ con người.
- Ngày 20-2-2012: “Với Ấn Tín này, các con sẽ thoát khỏi sự chú ý của những kẻ sẽ gây ra đau khổ trong những quốc gia của các con. Ấn Tín của Cha là Lời Hứa của Ơn Cứu Rỗi. Với Ấn Tín này Quyền Năng của Cha sẽ tăng mạnh mẽ trong các con và sẽ không có sự nguy hiểm nào xảy ra với các con”.
 - Ngày 8-3-2012: “Satan và những thiên thần sa ngã của hắn, những kẻ giờ đây đang tàn phá trái đất, không có quyền trên những ai mang Dấu Ấn của Thiên Chúa Hằng Sống. Hỡi các con, các con phải lắng nghe Cha và hãy đón nhận Ấn Tín của Cha vì Ấn Tín ấy sẽ bảo vệ không những mạng sống mà còn linh hồn của các con nữa”.
- Ngày 4-4-2013: “Chỉ có những người chấp nhận Ấn Tín, giữ Ấn Tín trong nhà, hoặc mang theo bên mình sẽ được bảo vệ. Chỉ những người có Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống mới thoát khỏi hình thức huỷ diệt linh hồn này”.
Mẫu Ảnh Mẹ Cứu Rỗi cũng có một sức mạnh rất lớn trong tâm hồn dành cho những ai đeo mẫu ảnh này để cảm nhận được Tình yêu của Thiên Chúa như thông điệp ngày 20-01-2014 đã viết: “Chính vì thế mà người ta thuộc mọi lứa tuổi, mọi nền văn hoá và mọi chi phái của các tôn giáo, phải lãnh nhận Mẫu Ảnh Cứu Rỗi. Mỗi một người được trao cho Mẫu ảnh, ngay cả khi Mẫu ảnh không được làm phép, cũng sẽ được ban cho một Ân Huệ phi thường. Ngay sau đó, Thiên Chúa sẽ cho thấm nhuần trong tâm hồn họ một Ân Sủng, một sự thấu hiểu sâu sắc về chính tình trạng bất lực của họ và một sự cảm nhận về Tình Yêu đầy Quyền Năng của Thiên Chúa”.
Như thế việc người Kitô hữu mang Ấn Tín và Mẫu Ảnh Mẹ Cứu Rỗi không có nguy hại gì đến đức tin, mà ngược lại chỉ mang đến nguồn ân sủng lớn lao của Thiên Chúa và Mẹ Maria.
Kết luận
1. Về đời tư của cá nhân cô MDM tác giả bài báo cáo chỉ là phỏng đoán và không có cơ sở vững chắc. Những thông tin đưa ra nhằm bôi nhọ và hạ thấp uy tín của vị thư ký của Chúa.
2. Những phân tích và đánh giá của tác giả về nội dung của các thông điệp là theo ý chủ quan của tác giả, mang tính gán ghép.
3. Nội dung của các thông điệp không hề trái với Kinh Thánh, không có hiện tượng sửa chữa Kinh Thánh. Trái lại còn bảo vệ Kinh Thánh và truyền thống các Tông đồ. Các thông điệp chỉ là nhắc nhở người tín hữu trung thành với Lời Chúa và các bí tích truyền thống, cũng như cẩn thận với những gì mới mẻ mà Giáo hội đưa ra.
4. Tất cả những ai đọc và tin vào thông điệp này đã xảy ra một sự hoán cải đặc biệt trong đời sống. Và họ cảm nhận một sự bình an trong tâm hồn sâu sắc, cho dù trong thế giới và trong Giáo hội xảy ra một sự bất ổn. Hoa quả của sự hoán cải và bình an này đến từ Chúa Thánh Thần.
5. Chúng ta đang ở trong thời kỳ cuối, tất cả những gì Kinh Thánh nói đều sẽ được ứng nghiệm. Lời tiên tri trong các thông điệp này về sự bội giáo (sụy đổ) của Giáo hội rồi sẽ được ứng nghiệm, chúng ta hãy chờ thời gian nghiệm xét. Ai có tai thì hãy nghe.

Sưu Tầm

NGHE RADIO CÔNG GIÁO

SỨ ĐIỆP

complex{fbig2}/Su Diep Chua Giesu,Su Diep Chua Cha,Su Diep Duc Me

SỐNG ĐẠO

complex{fbig2}/Song Dao,Cac Thanh,Guong Sang,Cau Nguyen

ĐIỀM BÁO

complex{fbig2}/Dau Chi Thoi Dai,Dau Hieu Thoi Cuoi,Diem Bao

GIÁO HỘI

complex{fbig2}/Tin Giao Hoi,Vatican,Giao Hoang

CHIA SẺ

complex{fbig2}/Suy Tu,Chia Se,Suu Tam

ĐỜI SỐNG

complex{fbig2}/Tong Hop, Suc Khoe, Doi Song

NGHE

complex{fbig2}/Audio, Bai Giang, Am Nhac

XEM

complex{fbig2}/Video, Thanh Ca,

ẢNH

[Duc Giao Hoang][gallery2]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.