Gương Sáng

header ads
Hiển thị các bài đăng có nhãn 5-2017Hiển thị tất cả
Gia đình và sự đổ vỡ trong gia đình, sẽ là cội rễ của mọi sự
Phép lạ 27/5: Mẹ Maria khóc máu tại Tây Ban Nha
Xin mọi người cầu nguyện cho một vị linh mục bị IS đe dọa
Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Người ta sẽ xuyên tạc Sự Thật và Lời Chúa sẽ bị làm cho đảo lộn
Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Tất cả mọi người thuộc những tín ngưỡng khác nhau cũng phải bắt đầu đọc Kinh Mân Côi, vì Kinh Mân Côi sẽ ban cho từng người trong các con sự che chở hết sức to lớn
Đức mến của Thánh Philiphe Nêri
Điều thỏa mãn đức công bình của Cha Người, thì chưa thỏa mãn được Tình Thương của Người
Nếu có, dù chỉ một chút lòng kiêu ngạo nào trong linh hồn, thì Chúa Thánh Thần sẽ không bao giờ ngự vào
Xin bà con đọc một kinh Lạy Cha cầu cho anh Vicente Sang được đi mổ bình an trong tay Chúa
Một chủng sinh liều mạng sống cứu Mình Thánh Chúa khỏi bị khủng bố xúc phạm
ĐGH Gioan Phaolo II gọi:  “Maria. Mẹ con. Maria! Mẹ con!”
Nhà Hướng Thiện La Vang: Phương Pháp Tĩnh Tâm Cai Nghiện
Chỉ ở trên Thiên Đàng, chúng ta mới hiểu Thánh Lễ lạ lùng và thần thánh dường nào
Các con sẽ được tỏ cho thấy mối nguy hiểm đối với sự tồn tại của Bí Tích Thánh Thể
Hãy đến tung hô Chúa!
Hiện tượng thời cuối: "Vì sao nhiều người vẫn cứng lòng?"
Mừng lễ Chúa lên trời: chúng ta không thuộc về thế gian
Sứ Điệp Ứng Nghiệm:Các con sẽ thấy một tòa nhà giàu sang và quyền lực ở Roma
Kế hoạch của họ là phá hủy tất cả những vết tích của Thiên Chúa
Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần bắt đầu từ 26/5