Bài Viết by "6-2017"

Hiển thị các bài đăng có nhãn 6-2017. Hiển thị tất cả bài đăng

Thiên Chúa đã dạy ông Giô suê ca ngợi để chiến thắng.

ĐỨC CHÚA phán với ông Giô-suê: "Hôm nay, Ta bắt đầu cho ngươi được nên cao trọng trước mắt toàn thể con cái Ít-ra-en, để chúng biết là Ta sẽ ở với ngươi như Ta đã ở với Mô-sê." (Gs 3,7).
Chiếm Giê-ri-khô

Giê-ri-khô đóng kín cổng thành, phòng thủ chống lại con cái Ít-ra-en: nội bất xuất, ngoại bất nhập. ĐỨC CHÚA phán với ông Giô-suê: "Xem đây! Ta nộp vào tay ngươi thành Giê-ri-khô, vua và các dũng sĩ của thành ấy. Các ngươi, tất cả những người tham chiến, các ngươi sẽ đi vòng quanh thành, đi chung quanh thành một lần; (các) ngươi sẽ làm như vậy sáu ngày. Bảy tư tế sẽ cầm bảy cái tù và bằng sừng cừu đi trước Hòm Bia. Ngày thứ bảy, các ngươi sẽ đi vòng quanh thành bảy lần, và các tư tế sẽ thổi tù và. Khi tù và bằng sừng cừu rú lên, khi các ngươi nghe tiếng tù và, thì toàn dân lớn tiếng hò reo xung trận. Bấy giờ tường thành sẽ sụp đổ tại chỗ; dân chúng ai nấy cứ thẳng trước mặt mình mà tiến lên."

Ông Giô-suê, con ông Nun, triệu tập các tư tế và nói với họ: "Các ông hãy khiêng Hòm Bia Giao Ước, và bảy tư tế phải cầm bảy tù và bằng sừng cừu đi trước Hòm Bia của ĐỨC CHÚA." Ông nói với dân: "Hãy tiến tới và đi vòng quanh thành; những người được võ trang hãy qua phía trước Hòm Bia của ĐỨC CHÚA." Điều đó đã xảy ra như ông Giô-suê đã nói với dân. Bảy tư tế cầm bảy tù và bằng sừng cừu qua phía trước nhan ĐỨC CHÚA, vừa đi vừa thổi; còn Hòm Bia Giao Ước của ĐỨC CHÚA thì đi sau họ. Quân tiên phong đi trước các tư tế đang thổi tù và. Quân hậu vệ đi theo sau Hòm Bia. Ai nấy bước đi theo tiếng tù và.

Trước đó ông Giô-suê đã ra lệnh này cho dân: "Anh em đừng hò reo xung trận, đừng để ai nghe thấy tiếng anh em, đừng hé môi nói ra lời nào, cho đến ngày tôi bảo anh em: Hãy hò reo xung trận! Bấy giờ, anh em mới hò reo xung trận."

Hòm Bia ĐỨC CHÚA đi vòng quanh thành, đi một vòng chung quanh, rồi ai nấy trở về trại và qua đêm tại đó. Sáng hôm sau, ông Giô-suê dậy sớm, và các tư tế khiêng Hòm Bia ĐỨC CHÚA. Bảy tư tế cầm bảy tù và bằng sừng cừu đi trước Hòm Bia ĐỨC CHÚA, vừa đi vừa thổi; quân tiên phong đi trước họ, và quân hậu vệ theo sau Hòm Bia ĐỨC CHÚA; ai nấy bước đi theo tiếng tù và.

Ngày thứ hai, họ đi vòng quanh thành một lần, rồi trở về trại. Họ làm như vậy sáu ngày. Ngày thứ bảy, họ dậy sớm khi hừng đông ló rạng, và đi vòng quanh thành bảy lần cùng theo một cách thức. Chỉ có ngày đó họ mới đi vòng quanh thành bảy lần. Đến lần thứ bảy, khi các tư tế thổi tù và, ông Giô-suê nói với dân: "Hãy hò reo xung trận, vì ĐỨC CHÚA đã nộp thành cho anh em."

Giê-ri-khô bị án tru hiến

"Thành và mọi sự trong thành sẽ bị án tru hiến để kính ĐỨC CHÚA, chỉ có cô kỹ nữ Ra-kháp và mọi người ở với cô trong nhà là sẽ được sống, vì cô đã giấu các sứ giả chúng ta sai đi. Tuy nhiên, anh em phải đề phòng án tru hiến, kẻo anh em bị án tru hiến vì lấy đồ vật nào trong số những gì bị án biệt hiến. Bằng không, anh em sẽ làm cho trại Ít-ra-en phải bị án tru hiến, và như thế anh em gây tai hoạ cho trại. Tất cả vàng bạc, mọi đồ đồng, đồ sắt sẽ được thánh hiến cho ĐỨC CHÚA, và được xung vào kho tàng của ĐỨC CHÚA."

Bấy giờ, dân hò reo xung trận, và người ta rúc tù và. Vừa nghe tiếng tù và, dân lớn tiếng hò reo xung trận, và tường thành sụp đổ tại chỗ. Dân chúng ai nấy cứ thẳng trước mặt mình mà tiến lên đánh thành, và đã chiếm được. Họ dùng lưỡi gươm mà thi hành án tru hiến mọi sự trong thành, từ đàn ông cho đến đàn bà, từ người trẻ cho đến người già, đến cả bò lừa và chiên cừu." (Gs 6,1-20).

- Tiếng tù và là lời ca ngợi trong các kinh nguyện, đặc biệt là Kinh Mân Côi, Kinh Lòng Thương Xót Chúa và Các chiến dịch cầu nguyện.
Kinh Mân Côi thực hiện lời tiên tri: "muôn đời sẽ khen Mẹ diễm phúc", ca ngợi "Đấng toàn năng đã làm cho Đức Trinh Nữ Maria những việc cao trọng" và ca ngợi các cuộc đời, sự sống và sự chết của Đấng Cứu Thế đã làm vì chúng ta.
Kinh Lòng Thương Xót ca ngợi tình thương của Thiên Chúa Cha khi hi sinh chính Con Một để cứu độ chúng ta.
Các Chiến Dịch Cầu Nguyện bao gồm rất nhiều lời ca ngợi và tạ ơn. Các chiến dịch cầu nguyện thay thế cho những lời cầu xin của chúng ta, chúng ta chỉ hay cầu xin chứ không hay ca ngợi Chúa. Chúa đã ban những Chiến Dịch Cầu Nguyện để dạy chúng ta ca ngợi, điều mà chúng ta không hay làm nếu tự cầu nguyện bằng lời lẽ của mình.

Án tru hiến của ma quỷ

Bằng lời cầu nguyện, thành trì của ma quỷ dựng nên chống lại con cái Thiên Chúa sẽ sụp đổ hoàn toàn.
Có người sẽ hỏi: Vì sao phải tru hiến hết những người trong thành không trừ một ai và cũng không được cất giấu tài sản của chúng. 
Đó là hình ảnh báo trước của đoàn quân ma quỷ sẽ bị những người tin tưởng nơi Chúa, mà Rất Thánh Đồng Trinh Maria là tiên phong, bởi lời cầu nguyện chúc tụng của mình, tận diệt hoàn toàn. Và của cải của ma quỷ là sự chết đời đời thì không được chiếm hữu.

Xin dạy con ca ngợi

Lạy Mẹ Maria, Thánh ý Thiên Chúa muốn Mẹ là gương mẫu tuyệt hảo để toàn thể thụ tạo noi theo và bắt chước. Thánh Tiến Sĩ Thiên Thần viết: "Hết thảy các thánh, vị nào cũng xuất chúng vì một nhân đức đặc biệt. Có vị chói chang trong đức khiêm nhu, có vị sáng ngời trong đức tuân phục, có vị lấp lánh trong hào quang đức ái. Nhưng Thánh Nữ Đồng Trinh Maria thì rực rỡ trong toàn thể các nhân đức, Mẹ là tấm gương huy hoàng toàn vẹn của hết mọi nhân đức cho ta soi nhìn".

Lạy Mẹ Maria, Kinh Ngợi Khen của Mẹ được toàn thể thụ tạo dùng để chúc tụng Chúa đến muôn ngàn đời. Vậy mà, Mẹ hãy nhìn xem đến con là một kẻ tội lỗi đáng thương không biết ca ngợi Chúa.

Đây con đã tận hiến cho Mẹ toàn thể con người con, tâm trí con, môi miệng con, trái tim con, tự do của con, thời gian của con, cuộc sống của con. Con là tài sản của Mẹ, xin Mẹ hãy làm cho con biết ca ngợi Chúa bằng tất cả những gì Chúa đã ban cho con. Khốn thay, là một kẻ tội lỗi khốn cùng, con đã kêu trách Chúa nhiều hơn là biết ơn và chúc tụng Chúa. Hoặc giả con có ca ngợi Chúa, thì chỉ là lời đầu môi chót lưỡi bất xứng biết bao. Xin Mẹ biến đổi con, xin Mẹ dạy bảo con biết ca ngợi như Mẹ.

Ôi Mẹ hay thương, Mẹ hãy nhìn xem sự bất xứng của con khi chúc tụng Mẹ bằng Lời Chào Thiên Thần nữa. Con hay đọc nó như một gánh nặng hơn là hân hoan chúc tụng Mẹ được đầy ơn phúc và ngợi khen những điều cao trọng Thiên Chúa làm nơi Mẹ. Con hay lải nhải hơn là chúc tụng Mẹ bằng những đặc ân và những phẩm chức rất cao trọng của Mẹ Thiên Chúa.

Xin Mẹ tha thứ cho con và dạy bảo con, bởi vì thay vì quỳ xuống và ca ngợi Mẹ như một Nữ Vương, thì con lại gà gật và coi Mẹ như một phụ nữ chẳng có giá trị gì. Bởi vì đến nói chuyện với người bình thường thì con lại không ngủ gật, nhưng chúc tụng Mẹ thì có đấy. Còn nữa, khi người ta nói với con rằng: Sao lại chúc tụng một người đàn bà, sao đọc có một kinh Lạy Cha mà những mười kinh Kính Mừng thì con đâm ra nghi ngờ việc sùng kính tốt lành nhất chỉ sau Thánh Lễ này. Ôi con thật ngu xuẩn và bất tín biết bao, vậy mà Mẹ đã cứu con để cho con được quý trọng và yêu mến việc sùng kính Kinh Mân Côi của Mẹ. Hỡi các bạn là những người yêu mến Mẹ Maria, đừng sợ khi người ta nói vinh quang quy cả về cho Mẹ, vì Mẹ Maria rất mực khiêm nhu sẽ không bao giờ nhận một chút vinh quang nào về cho mình. Ngay khi toàn thể thụ tạo cất lời ca ngợi Mẹ bằng Lời Chào Thiên Thần, thì Mẹ Maria sẽ cất lời chúc tụng Chúa như khi bà Elizabeth nói với Mẹ: "Em thật có phúc và người con em sinh ra được chúc phúc". Như vậy, tất cả vinh quang sẽ quy về Chúa là Đấng thực hiện những kì công nơi Mẹ. Và hàng lớp thành lũy của ma quỷ sẽ sụp đổ và chúng sẽ thua trận tan tác.

Mẹ xem, con thật phạm thượng và vô ơn với Mẹ biết bao. Sau tất cả những gì Mẹ đã làm cho con, sau hết mọi ơn lành nhờ Mẹ mà con mới nhận được và với tình thương Mẹ đã dành cho con. Tất cả những gì con dành cho Mẹ Maria và Chúa Giê su rất đáng mến, rất đáng yêu, là nguyên ủy hết mọi ơn lành của con là những lời kinh ngủ gật và sự bất tín của con dành cho Chúa và Mẹ.

Lạy Mẹ Maria là Mẹ con, xin Mẹ hãy nhận lấy những tội lỗi, bội bạc của con, xin dạy con an ủi Chúa, an ủi Mẹ bằng những lời chúc tụng tạ ơn xuất phát từ con tim hèn mọn của thụ tạo đã chịu hết mọi ơn lành từ Chúa của nó. Amen.

Kính Mừng Maria đầy ơn phúc + Đức Chúa Trời ở cùng Bà + Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ + và Giê su con lòng Bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria + Đức Mẹ Chúa Trời + Cầu cho chúng con + là kẻ có tội + khi nay + và trong giờ lâm tử. + Amen.
 Mỗi lần dừng nghỉ bằng thời gian vẽ một dấu +.

(Biên soạn lại theo ý tưởng của cuốn Quyền năng của lời ca ngợi).
Tu Sĩ Hèn Mọn.

Để nghe luôn xin mở phút 1:45

Pie Jesu, Pie Jesu,
Pie Jesu, Pie Jesu,
Qui Tollis peccata mundi;
Dona eis requiem,
Dona eis requiem,

Agnus Dei,Agnus Dei
Agnus Dei, Agnus Dei

Quit Tollis peccata mundi;

Dona eis requiem,
Dona eis requiem,

Sempiternam, sempiternam requiem.

Chúa Jesu đáng kính, Chúa Jesu đáng kính,
Chúa Jesu đáng kính , Chúa Jesu đáng kính,
Người mang đi những tội lỗi trên thế gian
Và ban cho chúng con sự yên bình,
Ban cho chúng con hoà bình

Hỡi Chúa Jesu, Chúa Jesu
Chúa Jesu, Chúa Jesu

Người mang đi những tội lỗi trên thế gian

Ban cho chúng con sự yên bình,
Ban cho chúng con hoà bình

Sự yên bình vĩnh cửu, bất diệtA, con đã thâu nhận được biết bao nguồn ánh sáng trong các tác phẩm của Cha Thánh Gioan Thánh Giá chúng ta!... 
Vào cái tuổi 17 18, con đâu có ăn của ăn thiêng liêng nào khác, nhưng rồi sau đó, tất cả các sách cũng vẫn chẳng làm cho con hết khô khan và đến bây giờ con vẫn còn ở trong tình trạng ấy. Mở cuốn sách do một tác giả thiêng liêng nào đó (dầu rất hay và rất cảm động) con liền thấy ngay là cõi lòng như se lại và có thể nói: đọc mà không hiểu chi hết, hay nếu có hiểu thì thần trí con cũng dừng lại không thể suy ngắm chi được... Trong cái thế bất lực ấy, con chỉ còn trông nhờ vào Kinh Thánh và Gương Phúc; nơi hai bộ sách này con đã kiếm được một của ăn vững chắc và hoàn toàn tinh khiết; nhưng trên tất cả vẫn là Phúc Âm, nó nâng đỡ con suốt giờ nguyện gẫm, nơi Phúc Âm con tìm được tất cả cần thiết cho linh hồn non yếu của con. Con luôn luôn tìm được những nguồn sáng mới những ý nghĩ bí ẩn và huyền nhiệm.

Một ngày kia, chân phước Angela Foligno xin Chúa Giêsu cho mình biết việc đạo đức nào giúp cho chân phước có thể tôn vinh Người nhất. Người đã hiện ra với chân phước, giang tay bị đóng đanh trên thập giá mà phán: 

“Hơi con của Cha, hãy nhìn vào các vết thương cua Cha đây.” 
Bấy giờ chân phước nhận ra rằng không gì làm đẹp lòng Chúa Giêsu yêu dấu cho bằng suy gẫm về sự thương khó của Người. Rồi Người tỏ cho chân phước những vết thương trên đầu Người cùng với các vết thương khác mà nói với chân phước: 

“Cha đã chịu tất cả những khổ đau này vì phần rỗi của con. Con đã làm gì để đền đáp lại lòng Cha yêu con?”

Hy tế Thánh lễ dâng lên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh sự tôn vinh khôn cùng, vì Hy tế Thánh lễ tái diễn cuộc tử nạn của Chúa Giêsu Kitô, và vì nhờ Thánh lễ, chúng ta dâng lên Thiên Chúa công nghiệp do đức tuân phục của Chúa Giêsu, cùng với sự khổ đau và Máu Thánh châu báu của Người. Toàn thể triều thần thiên quốc cũng hân hoan khác thường mỗi khi có một Thánh lễ dâng lên. Một số vị tiến sĩ Giáo hội, cùng với thánh Tôma Aquinô, nói với chúng ta rằng, với cùng một lý do, tất cả các chân phước ở trên trời hân hoan thông công cùng các tín hữu, vì Bí Tích Thánh là sự tưởng niệm cuộc tử nạn của Chúa Giêsu Kitô, nhờ đó, loài người được thông hưởng hoa trái của Bí Tích Thánh để nhận lãnh ơn cứu độ.

Kinh Mân Côi, khi được đọc chung, kèm theo sự suy niệm các mầu nhiệm thánh hảo, cũng là một hiến tế chúc tụng Thiên Chúa để cảm tạ Ngài vì ơn cứu độ cao cả Ngài ban cho chúng ta. Kinh Mân Côi còn là một tưởng nhớ thánh về những đau khổ, tử nạn và vinh quang của Chúa Giêsu Kitô. Do đó, kinh Mân Côi thật sự tôn vinh và làm cho Chúa Giêsu, Đức Mẹ và tất cả các chân phước trên trời hoan lạc, vì các Ngài không còn mong gì hơn hay đóng góp gì hơn cho vĩnh phúc của chúng ta, bằng thấy chúng ta gắn bó với việc hết sức làm vinh danh Chúa Giêsu mà lại cũng rất bổ ích cho chính chúng ta nữa.

Phúc Âm dạy chúng ta rằng, một tội nhân trở lại và người thật lòng thống hối làm cho tất cả các thiên thần mừng vui hoan hỉ. Nếu sự thống hối và cải thiện của một tội nhân đủ làm cho các thiên thần mừng vui như thế, thử hỏi, toàn thể triều thần thiên quốc còn sung sướng hoan hỉ và Chúa Giêsu rạng danh đến thế nào, khi thấy chúng ta ở thế gian sốt sắng và thiết tha suy ngắm về sự khiêm hạ, cực hình của Người cũng như về cái chết rùng rợn đầy nhục nhã của Người! Còn gì đánh động lòng chúng ta chắc chắn hơn điều này, và còn gì thôi thúc chúng ta tự thống hối một cách chân thành hơn điều này.

Một người Kitô hữu không suy gẫm các mầu nhiệm kinh Mân Côi thì thật là vô ơn đối với Chúa Giêsu và tỏ ra họ ít chú ý đến tất cả những gì Chúa Cứu Thế đã phải chịu để cứu chuộc thế gian. Thái độ này chứng tỏ họ biết ít hay chẳng biết gì về cuộc đời của Chúa Giêsu Kitô, và họ không bao giờ chịu khó để tìm hiểu Người, về những gì Người làm và chịu để cứu chuộc chúng ta.

Một người Kitô hữu như vậy đáng phải lo sợ, vì chưa bao giờ biết Chúa Giêsu Kitô hay vì loại Người ra khỏi tâm trí mình, Người sẽ chê chối họ trong ngày phán xét với câu nói lạnh lùng: “Thật thế, Ta cho ngươi hay, Ta không hề biết ngươi” (Mathêu 25:12).

Vậy, chúng ta hãy suy niệm về cuộc đời và những đau khổ của Chúa Giêsu bằng kinh Mân Côi; chúng ta hãy học biết Người cho rõ và hãy biết ơn tất cả những ơn phúc của Người, để trong ngày chung thẩm, Người cho chúng ta vào thành phần con cái và bạn hữu của Người.

Theo Sách Bí Mật Kinh Mân Côi

Thứ ba ngày 5 Tháng 6 năm 2012, lúc 22:00

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, thật kém khôn ngoan khi những người tin theo các thị nhân của Cha trên toàn thế giới lại sa ngã trước kế hoạch mới của tên ác quỷ. Hắn có ý định đầu độc tâm trí của một số linh hồn ưu tuyển của Cha trong Sứ Vụ này. Hắn sẽ khiến cho người này chống đối người kia.
Hắn sẽ tạo ra nghi ngờ giữa họ để chống lại những Thông Điệp Thánh Thiêng này và điều đó sẽ gây cho các con nhiều đau khổ và phiền muộn.

Lòng ghen ghét sẽ gia tăng mạnh mẽ như một con quái vật trỗi dậy từ biển cả và nó sẽ gây ra sự thù nghịch khủng khiếp không chỉ đối với những Thông Điệp của Cha mà còn đối với các con nữa.

Các con phải cầu nguyện vì điều ấy sẽ sớm xảy ra.

Hãy chờ đợi những biến cố ấy trong lời cầu nguyện mỗi ngày của các con nhưng đừng để cho hàng loạt những cuộc tấn công này làm cho các con ngã lòng.

Các tín hữu của Cha phải luôn tỉnh thức vì khi cuộc tấn công bắt đầu trong tháng tới thôi, các con sẽ bị cám dỗ để nghi ngờ Lời Chí Thánh của Cha.

Lời tiên tri này sẽ xảy ra trước mắt các con và đó sẽ là cuộc tấn công gây tổn thương đau đớn nhất đối với Sứ Vụ này cho tới nay.

Những cuộc tấn công không chỉ đến từ những kẻ quảng bá các thông điệp của những người mà họ tin là thị nhân và ngôn sứ đích thực của thời hiện đại, những kẻ tấn công còn được hỗ trợ bởi một số tôi tớ được thánh hiến của Cha nữa.

Những lời lẽ cay nghiệt sẽ đầu độc nhiều linh hồn và nhiều người sẽ khước từ Cha.

Hỡi con, hãy phớt lờ những cuộc tấn công này. Hãy tiến bước để hết sức nhanh chóng loan truyền những Thông Điệp của Cha dành cho nhân loại.

Điều quan trọng là các con hãy loan báo Lời Chí Thánh và Lời Cầu Nguyện của Cha ngay giữa những kẻ không muốn lắng nghe Cha, vì nhiều người, khi được biết những Sứ Điệp này, họ sẽ ăn năn thống hối và khi ấy họ sẽ được ban cho Ân Sủng để hiểu được Sự Thật.

Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh trong những ảnh hưởng của Satan đối với các con.

Hắn đặc biệt nhắm đến các linh hồn mà Cha cần để trợ giúp Cha trong Sứ Vụ cứu rỗi nhân loại.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con,

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

Ukraine tự cảnh báo 

Số liệu binh sĩ Ukraine tự tử được Ukrainskaia Pravda dẫn thống kê của Bộ Quốc phòng Ukraine được đích thân Bộ trưởng Nội vụ của Ukraine, ông Arsen Avakov công bố, Ukraine hiện là nạn nhân của một cuộc nội chiến nên đã gây ra tình trạng sang chấn nặng dạng PTSD cho những binh sĩ tham chiến dẫn đến tự tử. 

Theo vị Bộ trưởng này, không chỉ có binh sĩ Ukraine mà đối với nhưng người lính từng tham chiến tại Afghanistan cũng bị sang chấn nặng dạng PTSD khi họ không thể hội nhập vào xã hội khi buông súng. Trong đó, nhiều người hủy hoại đời mình bằng ma túy trong khi những người khác tiêu cực hơn dẫn đến tự tử. 

Theo ông Arsen Avakov, tại Ukraine đã có gần 500 trường hợp tự tử đã được ghi nhận vào đầu tháng 6/2017. Tất cả số binh sĩ này được ghi nhận đã từng tham gia vào chiến dịch tấn công lực lượng đòi ly khai tại Đông Ukraine và đã được xuất ngũ. 

Cùng với nạn tự tử, vị bộ trưởng của Ukraine cũng lưu ý rằng chỉ riêng trong năm 2015 số trường hợp bạo hành gia đình được ghi nhận đã tăng gấp 8 lần trong những gia đình có người cầm súng. Cuộc xung đột quân sự ở miền đông Ukraine đã bùng phát từ mùa xuân 2014 sau khi lực lượng ly khai thân Nga tại Donetsk và Lugansk quyết định không tuân thủ mệnh lệnh của chính quyền trung ương Kiev. 

Số liệu mới nhất của Liên Hợp Quốc cho biết, cuộc nội chiến tại đây đã làm thiệt mạng khoảng 10.000 người, trong đó có khoảng 2.700 binh sĩ chính quyền, và làm gần 10.000 binh sĩ khác bị thương. 

Chưa kể hàng trăm ngàn người dân phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Theo thông báo của ông Avakov, có 280.500 binh sĩ Ukraine đã tham chiến ở miền Đông Ukraine và 1/3 trong số này bị sang chấn tâm lý hậu chiến. 

Cáo buộc lẫn nhau 

Cùng với mối lo về nạn tử tử của binh sĩ, Ukraine vừa cáo buộc lệnh ngừng bắn sau khi có liệu lực vào nửa đêm 23/6 theo giờ địa phương tại khu vực xung đột ở Đông Ukraine đã bị vi phạm khiến ít nhất 2 binh sĩ quân đội Chính phủ Ukraine thiệt mạng và 2 người bị thương. 

Phía quân đội chính phủ Ukraine khẳng định rằng, các tay súng thuộc lực lượng ly khai đã liên tiếp nã súng vào lực lượng chính phủ tại các khu vực thuộc 2 nhà nước tự xưng Cộng hoà nhân dân Lugansk và Cộng hòa nhân dân Donetsk. 
Trong khi đó, theo đại diện của lực lượng ly khai, các tay súng quân đội chính phủ Ukraine đã hơn 10 lần vi phạm lệnh ngừng bắn khi nã pháo hạng nặng, súng cối, thậm chí đưa cả xe tăng vào các vị trí đóng quân của lực lượng ly khai. 

Trước khi 2 bên cáo buộc lẫn nhau vi phạm, ngày 21/6, "Nhóm tiếp xúc" 3 bên (gồm Nga, Ukraine và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu - OSCE), giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraine đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn giữa các bên liên quan tại khu vực xung đột ở Đông Ukraine. 

Theo kế hoạch được Nhóm tiếp xúc 3 bên đồng thuận, lệnh ngừng bắn chính thức có hiệu lực từ nửa đêm 23/6 theo giờ địa phương (4h sáng 24/6 giờ Việt Nam) đến 31/8, nhằm tạo điều kiện cho nông dân thu hoạch vụ mùa. Tuy nhiên, ngay sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực đã bị vi phạm.

https://vi.sott.net/article/2314-Tan-sat-dong-loai-huy-hoai-linh-hon-500-binh-si-Ukraine-tung-tham-chien-o-Donbass-da-tu-tu

Thứ tư ngày 28 tháng 11 năm 2012, lúc 19:40

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, trong những biến đổi, vốn sẽ sớm bùng nổ trên thế giới, thì không một ai được phép quên rằng chính Thiên Chúa là Đấng đã tạo dựng thế giới, và chính bởi Bàn Tay Người và chỉ nhờ vào Quyền Năng của Người mà thế giới sẽ kết thúc theo cách mà các con biết.
Không một chính phủ, một nhà lãnh đạo, hay một người nào có thể làm chủ được sự tồn tại hay sự chết của nhân loại, một điều mà chỉ mình Thiên Chúa mới có thể quyết định, khi linh hồn người ta lìa khỏi xác.

Cho dù của cải thế gian này có quan trọng biết dường nào đối với các con, thì những của cải ấy cũng chẳng có giá trị gì. Tuy nhiên, nhiều người đã dành phần lớn cuộc sống của họ để theo đuổi giấc mơ nổi tiếng, giàu có, và thu gom tài sản vật chất cho mình, những thứ có thể bị lấy đi bất cứ lúc nào.

Chính vì thế mà những linh hồn mà Ta cảm thương xâu sắc, lại phải chịu mất mát của cải. Ta để cho họ bị mất tất cả mọi sự để Ta có thể thanh tẩy họ.

Nhiều người trên thế giới đã bị mất mát nhiều của cải bởi những kẻ tham nhũng và những tổ chức tham lam. Tuy nhiên, trong khi họ cần có thứ để ăn và cần một ngôi nhà để sống, thì Ta cho phép nỗi đau khổ của sự mất mát này xảy ra.

Vì chỉ khi ấy những linh hồn đau khổ vì bị mất mát mới quay về với Ta để xin Ta cứu giúp. Đây là một hình thức thanh tẩy để một người nào đó có thể đến trước Mặt Ta trong sự khiêm nhường, một nhân đức cần phải có để được vào vương quốc của Ta.

Đừng sợ hãi khi các con thấy rằng các con ở trong hoàn cảnh này. Nó chỉ xảy ra trong chốc lát, và vì mục đích tốt lành cho chính các con. Cuối cùng thì mọi sự sẽ tốt đẹp. Đây là lúc để các con suy nghĩ về tương lai và nơi cư ngụ mà Ta dành cho các con trong Địa Đàng Mới của Ta. Các con phải bằng mọi cách đến với Ta. Thời gian của các con trên trái đất chỉ là tạm thời. Nhiều linh hồn coi thế giới này như là một nơi tuyệt vời về vật chất, thì phải hiểu rằng vật chất nơi trần thế này chỉ là sự thoáng qua của những tặng ân hết sức dồi dào và phong phú, vốn chờ đợi tất cả những ai trong các con sẽ sống trong Kỷ Nguyên Vinh Quang Mới.

Thời đại của các con chất chứa đầy những đau khổ, bất mãn, hận thù, và tuyệt vọng vì sự hiện diện của Satan.

Các con không thể nhìn thấy hắn, nhưng hắn và những thiên thần sa ngã của hắn đang ở khắp mọi nơi để xúi giục, đưa đẩy và dụ dỗ nhân loại suốt ngày.

Nhiều người không nhìn nhận thực tế là Satan tồn tại và điều này rất đáng lo ngại. Tuy nhiên, nhiều người không thể chối bỏ sự hận thù mà họ có thể cảm nhận được khi họ là nạn nhân của cơn giận dữ của người khác. Hận thù chỉ có thể xuất phát từ một nơi. Hận thù không phải là một thứ gì đó, mà tự nó tồn tại. Hận thù đến từ miệng của con thú.

Đối với những người sống buông thả, vì họ không nhìn nhận rằng tội lỗi đang tồn tại, sẽ là những mục tiêu dễ dàng của tên ác quỷ. Họ sẽ bị lôi kéo vào những cám dỗ hắn đặt ra trước mắt họ, thường là những tội lỗi về tính xác thịt. Những linh hồn này là những con mồi ngon và sẽ không chịu đựng được đau khổ như những linh hồn chống lại hắn. Những linh hồn yêu mến Ta, Chúa Giêsu của họ, và những người tuân giữ những Giáo Huấn của Ta với một tấm lòng khiêm nhường, là những người mà tên ác quỷ tập trung tấn công nhiều nhất. Đó là những linh hồn mà Satan cảm thấy vô cùng khó khăn để chiến thắng. Họ là những linh hồn cùng chung một chí hướng, bằng lời cầu nguyện và hy sinh đau khổ vì Ta, họ làm cho hắn khiếp sợ và rên la trong đau đớn.

Đối với những ai trong các con yêu mến Ta, chỉ nhờ lòng kiên trì và sự nhẫn nại, thì các con mới có thể thắng được sự kìm kẹp của hắn, vốn bị suy yếu từng giờ vì Sứ Vụ này.

Và khi các con bị tấn công bằng lời nói mà không biết lý do, hoặc khi các con bị vu khống vì Danh Ta, hãy nhớ rằng những lời cầu nguyện của các con đang cứu được nhiều linh hồn.

Hãy giữ im lặng khi bị tấn công, vì khi các con đáp trả những kẻ tấn công các con, thì các con trao cho tên ác quỷ nhiều sức mạnh.

Hỡi những môn đệ yêu dấu của Ta, hãy vững mạnh vì Ta.

Ta sẽ nâng đỡ tinh thần các con và nỗi đau khổ mà các con phải chịu sẽ sớm kết thúc.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

Chúa Nhật ngày 3 tháng 6 năm 2012, lúc 15:30

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, những môn đệ của Ta phải sống Tháng Sáu trong chiêm niệm tĩnh lặng như Mẹ yêu dấu của Ta đã truyền dạy.
Tháng này là tháng mà, qua Chiến Dịch Hoán Cải, nhiều người có thể đón nhận Ơn hoán cải tức thời nhờ sự hy sinh của những ai đáp lại lời mời gọi của Mẹ Ta, Mẹ của Ơn Cứu Rỗi.

Các con cần phải giữ thinh lặng trong tháng này.

Ta khẩn thiết mời gọi các con hãy đến nhà thờ càng thường xuyên càng tốt để đọc kinh Lòng Thương Xót lúc 3 giờ chiều.

Hỡi những người Công Giáo, xin các con hãy Rước Lễ mỗi ngày trong tháng này nếu có thể được.

Vì tháng này sẽ là thời điểm để người ta hoàn tất những kế hoạch mà người ta đang âm thầm thực hiện để gia tăng bất ổn ở Trung Đông.

Các con hãy sống vững mạnh. Kiên trì. Khiêm nhường trong lòng.

Hãy dâng lên Ta ý chí của các con cùng những thử thách và hy sinh của các con cho sự hoán cải của những tội nhân.

Hỡi các tín hữu yêu dấu của Ta, các con hãy dấn thân trong bình an.

Giờ đây Thần Khí của Ta đang bảo bọc tất cả các con khi Ta mời gọi các con trong việc tận hiến đặc biệt này.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

Hãy viết cho thiên thần của Hội Thánh Thy-a-ti-ra: Đây là lời của Con Thiên Chúa, Đấng có mắt như ngọn lửa hồng và chân giống như đồng đỏ: Ta biết các việc ngươi làm, biết đức ái, đức tin, công việc phục vụ và lòng kiên nhẫn của ngươi; Ta cũng biết rằng những việc của ngươi bây giờ thì nhiều hơn trước kia. Nhưng Ta trách ngươi điều này: ngươi dung túng I-de-ven, người đàn bà xưng mình là nữ ngôn sứ; nó mê hoặc các tôi tớ của Ta, dạy chúng làm chuyện gian dâm và ăn đồ cúng. Ta đã cho nó có thời giờ hối cải, nhưng nó không muốn hối cải mà từ bỏ thói gian dâm. Này đây, Ta bắt nó phải liệt giường, và làm cho những kẻ ngoại tình với nó phải lâm cảnh gian truân khốn khổ, nếu chúng không hối cải mà từ bỏ những việc chúng làm. Ta sẽ giết chết con cái của nó. Tất cả các Hội Thánh sẽ biết rằng Ta là Đấng dò thấu lòng dạ, và Ta sẽ tuỳ theo việc các ngươi làm mà thưởng phạt mỗi người. Còn các ngươi, những người khác ở Thy-a-ti-ra, những kẻ không theo đạo lý ấy, không biết đến cái mà chúng gọi là "các bí mật thâm sâu của Xa-tan", thì Ta bảo các ngươi: Ta không bắt các ngươi phải mang gánh nặng nào khác. Nhưng cái gì các ngươi đang có, hãy nắm chắc cho tới khi Ta đến. Ai thắng và giữ cho đến cùng các việc Ta truyền, Ta sẽ ban cho người ấy quyền cai trị các dân: Người ấy sẽ dùng trượng sắt mà chăn dắt chúng, sẽ nghiền nát chúng như đồ sành đồ gốm. Đó là quyền mà chính Ta đã được Cha Ta trao cho. Ta sẽ ban Sao Mai cho người ấy.  Ai có tai, thì hãy nghe điều Thần Khí nói với các Hội Thánh.

(Kh 2, 18-29).

Gian dâm trong sách Khải huyền ý nói đến việc không trung thành với Sự Thật mà Chúa đã truyền dạy tuân giữ và loan báo, lai tạp các học thuyết dối trá và các văn hóa của những dân không phải dân Thánh.
I-de-ven, sách Các Vua nhắc đến là một bà hoàng hậu bách hại các ngôn sứ thật của Thiên Chúa và dùng các ngôn sứ giả thờ thần Ba an mê hoặc dân chúng tin theo.

Hiện diện trong tâm hồn của những người nam cũng như nữ, I-de-ven là một trong những con quỷ độc ác nhất, thông minh và xảo quyệt nhất trong đạo binh của Satan, và nó hành động theo nhiều cách thức khác nhau để lừa gạt dân Ta. Tà khí I-de-ven hoạt động thông qua một tổ chức gồm những kẻ tuyên bố là thuộc về Ta nhưng lại là những kẻ tham gia vào nghi lễ thờ Satan. Vốn thông thạo về thần học, thứ tà khí độc ác này thông truyền cho tổ chức này bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau và gây ra sự hoang mang, đau khổ và chia rẽ khủng khiếp trong số những người đón nhận Chén Đắng của Ta. Trong tổ chức này có những kẻ tự nhận là những chuyên gia về Lời Ta và chúng không đến từ Ta. Và, trong khi sự thù hận của chúng đối với Ta là rõ ràng bởi những lời lẽ ghê tởm tuôn ra từ môi miệng chúng, chúng còn có những cách thức khác để ra sức phá hoại Sứ Vụ cuối cùng của Ta.

Các con sẽ nhận ra những kẻ thù của Thiên Chúa thuộc loại này qua những nỗ lực không ngừng của chúng để tuyên bố rằng những đồ đệ của I-de-ven là những ngôn sứ của Thiên Chúa. Nhiều kẻ trong số chúng sẽ xuất hiện và tuyên bố rằng Ta, Chúa Giêsu Kitô, nói qua chúng. Tà khí của I-de-ven sẽ lan tràn mạnh mẽ và cổ võ cho những sự dối trá bằng cách gán ghép tà khí độc ác và ngạo mạn của nó với những kẻ tự xưng là những ngôn sứ, và rồi chúng lại ra sức lợi dụng Sứ Vụ này để làm cho tiếng nói của chúng được chính đáng.

Cách vẹn toàn: Hãy lên án các THÔNG ĐIỆP GIẢ MẠO.

Hãy tố cáo các thông điệp mâu thuẫn với Giáo Huấn của Cha theo bất kỳ cách nào các con có thể để bảo đảm cho người ta biết rằng chúng là những thông điệp giả.


1. CHÚNG SẼ KIỂM SOÁT TIỀN BẠC, CỦA CẢI, THỰC PHẨM

Ngôn sứ giả phục vụ Con Thú
Tôi thấy một Con Thú khác từ đất đi lên. Nó có hai sừng giống như sừng chiên, và nói năng như một Con Mãng Xà. Nó thi hành tất cả quyền bính của Con Thú thứ nhất, trước mặt Con Thú ấy, và làm cho đất, cũng như những người sống trên mặt đất, thờ lạy Con Thú thứ nhất, mà vết tử thương đã được chữa lành. Nó làm những dấu lạ lớn lao, khiến cho ngay cả lửa từ trời cũng rơi xuống đất trước mặt người ta. Nhờ các dấu lạ mà nó được quyền làm trước mặt Con Thú, nó mê hoặc những người sống trên mặt đất, bảo họ tạc tượng Con Thú mang vết thương gươm đâm mà nay đã hồi sinh. Nó được quyền thổi thần khí vào tượng Con Thú, khiến tượng Con Thú cũng nói được và ra lệnh giết những ai không thờ lạy mình. Nó bắt mọi người, nhỏ cũng như lớn, giàu cũng như nghèo, tự do cũng như nô lệ, phải thích dấu trên tay hữu hoặc trên trán. Không ai có thể mua bán, nếu không mang dấu thích đó, tức là tên Con Thú hoặc con số tương đương với tên nó.
Đây là lúc cần phải có sự khôn ngoan. Ai có trí thông minh hãy tính số của tên Con Thú, vì đó là số của tên một người, và số của tên người ấy là sáu trăm sáu mươi sáu.

(Kh 13, 11-18)
Những người này giờ đây sẽ kiểm soát từng người trong các con thông qua một loại tiền tệ toàn cầu và số nợ nần của quốc gia các con. Không một quốc gia nào thoát khỏi nanh vuốt của họ. Hãy chú ý đến Lời Cha. Tiền của các con sẽ chẳng còn có giá trị gì. Việc các con muốn có được thực phẩm và các nhu cầu thiết yếu khác sẽ chỉ có thể thông qua Con Dấu – là một sự nhận dạng mà Cha đã từng nói đến. Xin các con đừng đón nhận Con Dấu này vì các con sẽ ra hư mất đối với Cha. Con Dấu này sẽ giết chết các con không chỉ về thân xác mà còn về linh hồn. Hãy giữ mình ở bên ngoài vòng quyền lực này. Giờ đây hãy bắt đầu lên kế hoạch để dự trữ thực phẩm, chăn mền, nến và nước nếu các con muốn tránh việc nhận Con Dấu – Dấu của con thú.
Hắn là tên Phản Kitô, kẻ sẽ cầm đầu Chính phủ Thế giới Mới này và hắn tin rằng hắn sẽ cướp đi linh hồn của nhân loại. Nhưng hắn sẽ không làm được. Trong khi nhiều người sẽ ngã quỵ dưới sự ảnh hưởng của hắn, thì các tín hữu của Cha sẽ kiên quyết trung thành với Cha là Đấng Cứu Thế Thánh Thiêng của họ.

Đối với tất cả các con, những ai khinh miệt những lời tiên tri này giờ đây hãy lắng nghe Cha. Một khi sa vào sự ảnh hưởng của quyền lực toàn cầu này thì các con sẽ bị hư mất. Các con cần có đức tin mạnh mẽ để tồn tại. Lời cầu nguyện mà các con dâng lên sẽ được nhận lời. Cha sẽ bảo vệ các con trong khoảng thời gian đáng sợ này trên trái đất. Hãy chuẩn bị ngay bây giờ cho các buổi họp nhóm, nơi các con sẽ cầu nguyện trong bình an và kín đáo. Bọn chúng thuộc Trật Tự Thế giới Mới cũng sẽ cầu nguyện trong các nhà thờ xấu xa ghê tởm của chính chúng. Các nhà thờ này có mặt ở khắp mọi nơi mặc dù chúng đã được thiết lập trong bí mật. Chúng tổ chức lễ tế và tỏ lòng tôn kính với thần tượng của chúng là Satan. Hiện nay những việc thờ cúng này đang lan tràn và tất cả đều có chung một mục tiêu lố bịch duy nhất, đó là để kiểm soát nhân loại. Chúng sẽ thực hiện điều này bằng cách cố gắng kiểm soát tiền bạc, lương thực và năng lượng của các con. Hãy chống lại chúng theo cách tốt nhất mà các con có thể, qua lời cầu nguyện và việc loan truyền ơn hoán cải. Hãy cầu nguyện cho những người bị lừa dối này, những người đã được hứa hẹn với khối của cải to lớn, công nghệ, cuộc sống trường thọ hơn và các phép lạ. Họ thật sai lầm làm sao! Họ đang thực sự bị lừa dối. Khi họ nhận ra Sự Thật thì họ đã bị rơi vào đáy sâu của Hỏa Ngục và lúc đó sẽ là quá muộn.

Tất cả các con hãy cầu nguyện và cầu nguyện với chuỗi kinh Lòng Thương Xót của Cha và chuỗi Kinh Mân Côi Rất Thánh hằng ngày càng thường xuyên càng tốt nếu như các con có thể, để giảm bớt tác động do âm mưu độc ác này của ma quỷ. Các con cũng hãy cầu nguyện cho những linh hồn sẽ được cất đi trong những thảm họa sinh thái toàn cầu sắp xảy ra bởi bàn tay của Thiên Chúa Cha. Họ cần lời cầu nguyện của các con. Hãy chú ý đến lời mời gọi của Cha vì lời cầu nguyện dành cho họ sẽ được nhận lời.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô
Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth
PHẢN KI TÔ: CON THÚ THỨ NHẤT
TIÊN TRI GIẢ - GH PHANXICO: NGÔN SỨ GIẢ PHỤC VỤ CON THÚ, TÊN CỦA ÔNG TA MANG SỐ 666.

* 666 : là CON SỐ CỘNG CỦA CHỮ theo vần Hipri của tiếng Neron Qesar .

42 102 B Uppercase B + 66
45 105 E Uppercase E + 69
52 122 R Uppercase R + 82
47 107 G Uppercase G + 71
4F 117 O Uppercase O + 79
47 107 G Uppercase G + 71
4C 114 L Uppercase L + 76
49 111 I Uppercase I + 73
4F 117 O Uppercase O + 79

** B E R G O G L I O = 666

Thứ sáu ngày 1 tháng 6 năm 2012, lúc 20:1

Con gái rất thân thương của Ta, tên Phản Kitô đang chuẩn bị cho kế hoạch hòa bình mà hắn sẽ đưa ra ngay sau khi các cuộc chiến tranh lan rộng ở Trung Đông và khi nỗi đau thương cùng nỗi thống khổ khủng khiếp cho thấy không còn hy vọng gì.

Thế rồi hắn sẽ đột ngột xuất hiện và công bố cho thế giới biết chính hắn là sứ giả hòa bình, một viên ngọc chói sáng lấp lánh giữa bóng tối dày đặc.

Khi xuất đầu lộ diện, hắn sẽ được xem như là một trong những nhà lãnh đạo chính trị có uy tín nhất của mọi thời đại.

Vẻ đẹp trai, hấp dẫn và tính cách chu đáo của hắn, sẽ đánh lừa hầu hết mọi người.

Hắn sẽ tỏ ra cho mọi người thấy rằng hắn là một người từ tâm, bác ái và đầy thiện chí và hắn sẽ được coi là một Kitô hữu. Cuối cùng, hắn sẽ lôi kéo nhiều tín hữu với số lượng ngày càng gia tăng để rồi hắn sẽ trở nên giống như Ta, Đấng Mêsia.

Người ta sẽ thấy hắn thúc đẩy sự đoàn kết giữa tất cả các dân tộc và hắn sẽ được yêu mến trong hầu hết mọi quốc gia trên thế giới.

Khi ấy hắn sẽ được nhìn nhận là có những khả năng siêu nhiên. Nhiều người sẽ tin là hắn được Cha Ta sai đến; rằng hắn chính là Ta, Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chuộc nhân loại.

Họ sẽ cầu nguyện với hắn, yêu mến hắn, từ bỏ mạng sống vì hắn. Còn hắn sẽ cười nhạo, chế giễu họ trong những lúc họ không nhận ra hắn.

Đây sẽ là sự lừa dối khủng khiếp nhất trong mọi thời đại và kế hoạch lừa dối này là để cướp đi linh hồn các con, đưa các con xa rời Ta.

Hắn sẽ cùng ngôn sứ giả, kẻ sẽ ngồi trên Ngai Tòa Thánh Phêrô như một ông vua và chúng sẽ bí mật sắp đặt một thứ tôn giáo mang tính toàn cầu.

Tôn giáo này có vẻ giống như Kitô Giáo, tức kêu gọi người ta yêu thương nhau. Tuy nhiên thứ tôn giáo này sẽ không cổ võ cho tình yêu thương như Thiên Chúa mong muốn. Thay vào đó, thứ tôn giáo này lại cổ võ lòng yêu mến và trung thành với tên Phản Kitô và yêu chính bản thân mình.

Sự ghê tởm này sẽ không dừng lại ở đó vì một khi chúng đã dụ dỗ được con cái Thiên Chúa, thì cuộc tấn công sẽ bắt đầu.

Con Dấu ấy sẽ kiểm soát tiền bạc của các con, nguồn thực phẩm của các con và cách thế các con sinh sống.

Rất nhiều luật lệ được ban ra và điều này có nghĩa là các con sẽ trở thành những tù nhân. Chìa khóa nhà ngục, vốn cầm giữ các con dưới quyền kiểm soát của chúng, chính là Dấu của con thú.

Con số 666 sẽ được cài đặt vào trong một con chip điện tử mà các con sẽ buộc phải chấp nhận nó giống như các con đi tiêm chủng ngừa vậy.

Một khi được đặt vào cơ thể các con, Con Dấu sẽ đầu độc, không những tâm trí và linh hồn, mà còn đầu độc cả thân xác các con nữa. Vì Dấu của con thú sẽ gây ra một dịch bệnh do tổ chức độc ác sắp đặt để quét sạch phần lớn dân số thế giới.

Các con không được chấp nhận Con Dấu ấy. Thay vào đó Ta sẽ hướng dẫn các con phải làm gì.

Nhiều người sẽ chấp nhận Con Dấu này vì họ cảm thấy bất lực.

Kinh nguyện Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống, Chiến Dịch Cầu Nguyện (33) chính là sợi dây cứu sinh dành cho các con.

Khi các con đón nhận Ấn Tín Bảo Vệ của Ta, do Chúa Cha ban, các con sẽ không phải nhận Dấu của con thú.

Các con sẽ không bị hề hấn gì. Nhà cửa của các con sẽ không bị phát hiện, không bị truy tìm hoặc trở thành mục tiêu bị săn lùng vì nhà các con sẽ trở nên vô hình trước mắt đội quân của Satan.

Các con sẽ phải cất giấu thực phẩm dự trữ, để được vài năm. Các con cần phải trồng trọt cho chính gia đình các con, dự trữ nước và gìn giữ tất cả các ảnh tượng thánh nơi các con.

Giáo Hội Còn Sót Lại của Ta sẽ lớn mạnh, lan rộng và các con sẽ được cung cấp nơi trú ẩn khi cần.

Giờ đây các con cần phải sắp đặt nhiều việc.

Những ai chê cười những việc các con làm, hoặc nói rằng:

“Chắc chắn Chúa Giêsu không kêu gọi các bạn làm điều này đâu. Lẽ nào Người lại không chu cấp cho tất cả những tín hữu của Người khi họ túng thiếu? “

“Ngay cả một ổ bánh mì và một con cá vẫn có thể được Người hóa ra nhiều. Vì vậy, nếu bạn chỉ có một ít thực phẩm thôi thì cũng chẳng hề gì vì Người sẽ bảo vệ bạn và bạn sẽ được an toàn.”

Hãy cầu nguyện nhiều cho những linh hồn ấy – họ sẽ không thể tránh được Con Dấu này.

Những linh hồn vô tội, những người bị buộc phải chấp nhận Con Dấu khi họ ở trong tình trạng ân sủng, sẽ được cứu thoát.

Những người còn lại trong các con phải có kế hoạch bảo vệ gia đình và giữ lòng trung thành của các con với Bí Tích Thánh Thể và Thánh Lễ.

Khi Tên Phản Kitô hủy diệt tất cả các tôn giáo, thì khí giới duy nhất làm hắn bất lực chính là Thánh Lễ và Sự Biến Đổi Bản Thể của bánh và rượu thành Mình và Máu Thánh Ta.

Hy Tế Thánh Lễ của Ta phải được tiếp diễn. Những ai biết được điều này thì giờ đây phải quy tụ lại và bắt đầu chuẩn bị.

Các con càng chuẩn bị sớm thì càng đón nhận được nhiều Ân Sủng để phát triển đội ngũ của các con khắp nơi trên thế giới.

Một tòa nhà mới mà họ nói là đền thờ mới của Ta, sẽ được xây trên Đá Tảng của Ta. Nhưng, điều này không phải là sự thật.

Nhưng khi cuộc bách hại qua đi, Giáo Hội Còn Sót Lại của Ta và dân Ta tuyển chọn, sẽ xây dựng lại Đền Thờ và Giê-ru-sa-lem Mới của Ta sẽ từ trời ngự xuống.

Đền Thánh sẽ ngự xuống trong Vinh Quang. Tiếng kèn sẽ vang lên cùng một lúc cả trên Thiên Đàng lẫn dưới mặt đất.

Và khi ấy Ta sẽ ngự đến, con, ái nữ của Ta sẽ báo trước Cuộc Quang Lâm của Ta và nhiều người sẽ ngã rạp trên mặt đất mà khóc trong vui sướng, trong tình yêu, hân hoan và niềm vui ngây ngất.

Vì vào thời khắc cuối cùng mà họ hằng mong đợi, các tầng trời sẽ bừng sáng lên, tiếng sấm sẽ vang dậy và ca đoàn các thiên thần sẽ hát những bài hợp xướng ngọt ngào khi tất cả con cái Thiên Chúa đón mừng Đấng Cứu Thế Đích Thực.

Ta, Chúa Giêsu Kitô, sẽ đến để phán xét. Và Thiên Đàng cùng trái đất sẽ hòa làm một.

Trái đất được đổi mới trong vinh quang huy hoàng, sẽ xuất hiện và Địa Đàng Mới sẽ đón nhận tất cả những ai có tên trong Sổ Trường Sinh, họ sẽ hiệp nhất nên một.

Ngày tận cùng của trái đất cũ vốn mang đầy vết nhơ tội lỗi, sẽ phải đến và khi ấy Kỷ Nguyên Mới sẽ thực sự bắt đầu.

Sống trong Kỷ Nguyên Mới là điều mà các con phải phấn đấu để đạt được. Đây là những gì các con đáng được hưởng như là sự thừa tự chính đáng của các con. Các con chỉ cần tập trung vào việc cứu lấy tất cả các linh hồn.

Chính vì thế mà các con phải phớt lờ đi những trở ngại mà người ta bày ra trước mắt các con. Cuộc bách hại, nỗi đau đớn, nỗi kinh hoàng của sự dữ – tất cả đều do bàn tay con người gây ra. Điều quan trọng nhất là cứu lấy các linh hồn.

Đấng Cứu Thế của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

Ngân hàng Trung Ương Trung Quốc đang phát triển đồng tiền điện tử của riêng họ và sẽ sớm được đưa vào sử dụng thử nghiệm.

Trung Quốc dự định thử nghiệm đồng tiền điện tử riêng của quốc gia.
Ngân hàng Trung Ương Trung Quốc đang cho phát triển một dạng tiền điện tử và chương trình này sẽ sớm được hoàn thành trong thời gian tới. Khi nó hoàn thành thì Trung Quốc sẽ cho chạy thử nghiệm song song với đồng Nhân Dân Tệ, trước mắt được thử nghiệm tại một số ngân hàng thương mại tại Trung Quốc.

Những lợi ích của việc phát triển đồng tiền điện tử là không thể chối cãi, đặc biệt là tại Trung Quốc.

Thứ nhất, nó làm giảm chi phí giao dịch, điều đó có nghĩa là các dịch vụ về tài chính sẽ dễ dàng được tiếp cận hơn. Do đó, rất nhiều người sẽ có thể tiếp cận được dịch vụ tài chính một cách dễ dàng mà hiện tai họ không có điều kiện sử dụng.

Thứ hai, đồng tiền điện tử được áp dụng công nghệ blockchain do đó sẽ giảm thiểu được rất nhiều rủi ro về gian lận và làm giả.

Thứ ba, đồng tiền điện tử sẽ làm cho việc sở hữu (cất giữ) được dễ dàng hơn và thuận tiện cho việc giao dịch quốc tế.
Sự tăng trưởng của tiền điện tử

Kể từ khi bắt đầu năm 2009 Bitcoin chỉ có giá khoảng 0.0007USD/BTC cho đến nay, giá Bitcoin đã hơn 2,500USD/BTC. Tổng vốn hoá thị trường của tất cả các đồng tiền điện tử hiện nay (6/2017) khoảng hơn 100 tỷ USD. Trong khi đầu năm 2017 vốn hoá chỉ mới là 20 tỷ USD, đây là một sự tăng trường rất nhanh.

Mặc dù Trung Quốc mới chỉ dự định đưa đồng tiền điện tử đi vào vận hành thử nghiệm, nhưng đó cũng là một dấu hiệu tốt cho các Quốc gia khác mạnh dạn triển khai. Lãnh đạo Ngân hàng Trung Ương Nga cũng vừa tuyên bố rằng “đây là thời điểm để các quốc gia nên triển khai nghiên cứu đồng tiền của mình”.

Hơn 260,000 của hàng tại Nhật Bản đã bắt đầu chấp nhận việc thanh toán bằng Bitcoin từ tháng 5/2017. Các ngân hàng lớn như là ngân hàng Santander đã công bố kế hoạch để phát hành đồng tiền điện tử của riêng họ.

Tiền điện tử không chỉ có tiềm năng lớn trong lĩnh vực kinh doanh toàn cầu mà nó còn giải quyết được nhiều vấn đề liên quan đến giao dịch. Cũng đã có nhiều buổi thảo luận quốc tế về vấn đề tiền điện tử và ứng dụng của nó vào thực tế.

http://dnfxili.com/tin-tuc/trung-quoc-se-la-quoc-gia-dau-tien-cho-thu-nghiem-tien-dien-tu-dung-cho-he-thong-tien-te-quoc-gia.html

26/06 – Thứ Hai tuần 12 thường niên.

Lời Chúa: Mt 7, 1-5

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng đoán xét để khỏi bị đoán xét. Các con đoán xét thể nào thì các con cũng bị đoán xét như vậy. Các con dùng đấu nào mà đong, thì cũng sẽ đong lại cho các con bằng đấu ấy. Sao ngươi thấy cái rác trong mắt anh em, mà không thấy cái đà trong mắt ngươi? Hoặc sao ngươi bảo anh em: “Để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh”, và này: cái đà đang ở trong mắt ngươi. Đồ giả hình, hãy lấy cái đà khỏi mắt ngươi trước đã, rồi ngươi sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt anh em ngươi”.
Khi đối diện với những người lâu năm xa Chúa và do tư tưởng thiếu bác ái của con, mà con trông thấy họ thiếu sót cách này khác, chính tư tưởng xét đoán của con đã làm cho Chúa dạy con: 
1. Chúa chưa bao giờ dạy con: Hãy xét đoán, Chúa không trao quyền xét xử cho con: dù là thốt ra một câu: người này quả là thánh thiện. 
2. Chúa chỉ nói con: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15, 9-17).

Chúa và Đức Mẹ dạy con, để hiểu được "như Thầy đã yêu thương" là thế nào, phải đọc Kinh Thánh, tìm hiểu các phương thế biểu lộ tình yêu của Thầy mình, dù là Lời trong Cựu ước hay Lời trong Tân ước. Vì qua ngàn thế hệ, Thiên Chúa tỏ mình ra cho dân Người.
(Ví dụ như Chúa phục vụ tôi tớ Chúa như tôi tớ phục vụ ông chủ, Đức Mẹ phục vụ cả người hầu của ông Dacaria như tôi tớ, Chúa muốn chúng ta được vui mừng, Chúa và Đức Mẹ thương xót an ủi những ai vất vả gánh nặng không kể đến tội lỗi của họ, Chúa và Đức Mẹ cũng tế nhị quan tâm nhu cầu hồn xác của những kẻ tội lỗi...).

Một trong những phương thế yêu thương của Chúa là: Không xét đoán, không đòi hỏi ở thụ tạo tội lỗi của mình điều nó không thể làm được, mà làm thay cho nó điều nó không thể làm được: chịu chết để đền tội thay, ban Mình và Máu để nó được sống đời đời.

Thánh Têrêsa HĐGS nói: Dịu dàng thay một ý nghĩ tốt lành cho người khác. Yêu thương phải khởi đi từ ý nghĩ.

Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.

Khi Chúa Giêsu nói: "Lạy Cha xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm". Có nghĩa là -- Chúa không hề chấp tội họ, vì "họ không biết việc họ làm". 
- Chúa cầu khẩn Cha trên trời tha thứ cho những kẻ bách hại mình

Đức thương yêu của chúng ta cũng phải như vậy:
- Với những người làm hại mình, chúng ta đừng chấp tội họ.
- Cầu khẩn Chúa tha thứ cho họ
- Đền thay cho họ
Nếu chúng ta chấp tội anh em phạm đến mình, có nghĩa là chúng ta cũng đã không tha thứ, vì vậy "Cha anh em ở trên trời cũng sẽ không tha thứ cho anh em". Những tội không được Thiên Chúa tha thứ, chúng ta sẽ phải đền trả ở đời này hoặc đời sau. 
Khi Chúa Giê su nói: Các con dùng đấu nào mà đong, thì cũng sẽ đong lại cho các con bằng đấu ấy. Có nghĩa là: nếu các con thấy lỗi lầm nhỏ mọn của anh em mình mà xử tệ với nó, thì Cha cũng sẽ xử thẳng phép các con vì những lỗi lầm nhỏ mọn của các con. Nếu các con thấy lỗi lầm nhỏ mọn của nó mà đòi hỏi nó, thì Cha cũng sẽ đòi các con vì những thiếu sót nhỏ mọn của các con.
Nếu các con thấy lỗi lầm to lớn của anh em, mà bào chữa cho nó, rồi làm thay cho nó những việc nó không có khả năng làm, thì Cha cũng sẽ bào chữa cho các con trước Chúa Cha, rồi thực hiện thay những việc các con không thể làm được.

Chính vì đã sống Đức yêu thương như thế, nên Thánh Gioan Thánh giá mới cầu xin Chúa: "Lạy Chúa, nợ nần của con, xin Chúa trả giùm". (nợ tội lỗi).

Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau,
vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa.
Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra,
và người ấy biết Thiên Chúa.

Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa,
vì Thiên Chúa là tình yêu. (1 Ga 4,7-8).

Khi đã xét đoán, thì sẽ thấy ngứa tai, ngứa mắt, ngứa răng, nên không thể yêu thương được. Mà

"Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra,
và người ấy biết Thiên Chúa."

 Đạo đức thật nằm ở trong đức khiêm nhượng và thương yêu.

Có người lại nói: Nếu không xét đoán nó, làm sao hoán cải được nó. 

Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được
mình yêu thương con cái Thiên Chúa:
đó là chúng ta yêu mến Thiên Chúa
thi hành các điều răn của Người.

Quả thật, yêu mến Thiên Chúa
là tuân giữ các điều răn của Người.
Mà các điều răn của Người có nặng nề gì đâu,

vì mọi kẻ đã được Thiên Chúa sinh ra đều thắng được thế gian.

Và điều làm cho chúng ta thắng được thế gian,

đó là lòng tin của chúng ta. 
(1 Ga5, 2-3).

"Nếu ai nói: "Tôi yêu mến Thiên Chúa" mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy.
Đây là điều răn mà chúng ta đã nhận được từ Người: ai yêu mến Thiên Chúa, thì cũng yêu thương anh em mình. (1 Ga 4, 20-21).

Cái gì tố cáo chúng ta nói dối:

Hỡi anh em là những người con bé nhỏ,
chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi,
nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm.

Căn cứ vào điều đó, chúng ta sẽ biết rằng
chúng ta đứng về phía sự thật,
và chúng ta sẽ được an lòng trước mặt Thiên Chúa.

Vì nếu lòng chúng ta có cáo tội chúng ta,
Thiên Chúa còn cao cả hơn lòng chúng ta,
và Người biết hết mọi sự.

Anh em thân mến,
nếu lòng chúng ta không cáo tội chúng ta,
chúng ta được mạnh dạn đến cùng Thiên Chúa. (
 1Ga, 3, 18-21).

"Ngươi nói: "Tôi giàu có, tôi đã làm giàu, tôi chẳng thiếu thốn chi"; nhưng ngươi không biết rằng ngươi là kẻ khốn nạn, đáng thương, nghèo khổ, đui mù và trần truồng. Vì thế, Ta khuyên ngươi đến với Ta mà mua vàng đã thử lửa để làm giàu, mua áo trắng để mặc khiến ngươi khỏi xấu hổ vì để lộ thân thể trần truồng, mua thuốc để xức mắt cho ngươi nhìn thấy được."  (Kh 3,17-18).

Phải, nếu con nói: Con đạo đức, con thương yêu người bách hại con, làm khổ con, con có nhân đức; thì con nói dối.
Vì con không biết rằng con là 
kẻ khốn nạn vì không biết yêu thương anh em, 
đáng thương vì chỉ là kẻ đạo đức giả, 
nghèo khổ vì không có nhân đức, 
đui mù vì không thấy mình khốn khổ, 
trần truồng vì không đức yêu thương.
Xin Chúa dẫn con đến cùng Chúa khi thấy con khốn khổ như thế, để cho con vàng Đức mến làm giàu, áo trắng trong sạch để mặc khiến con khỏi xấu hổ vì tội giả hình, xức thuốc vào mắt cho con thấy được rằng: con không biết yêu thương.

Lạy Chúa Giê su, xin thương xót con.

Tôi tớ rất bất xứng của Mẹ Maria

Ông Si-môn Phê-rô có sẵn một thanh gươm, bèn tuốt ra, nhằm người đầy tớ vị thượng tế, mà chém đứt tai phải của y. Người đầy tớ ấy tên là Man-khô. Đức Giê-su nói với ông Phê-rô: "Hãy xỏ gươm vào bao. Chén mà Chúa Cha đã trao cho Thầy, lẽ nào Thầy chẳng uống?" (Ga 18, 10-11).
Bấy giờ họ tiến đến, tra tay bắt Đức Giê-su. Một trong những kẻ theo Đức Giê-su liền vung tay tuốt gươm ra, chém phải tên đầy tớ của thượng tế, làm nó đứt tai. Đức Giê-su bảo người ấy: "Hãy xỏ gươm vào vỏ, vì tất cả những ai cầm gươm sẽ chết vì gươm". (Mt 26, 51-52).

Ta đã nghe nhiều người thoá mạ và chế nhạo rằng: "Người này gieo khủng bố khắp nơi: Hãy tố cáo nó, chúng ta hãy tố cáo nó". Tất cả bạn hữu tôi rình tôi vấp ngã mà nói rằng: "Ước gì nó bị lừa dối để chúng ta thắng nó và sẽ trả thù nó". Nhưng Chúa ở cùng tôi như người lính chiến hùng dũng; vì thế, những kẻ bắt bớ tôi sẽ ngã quỵ và kiệt sức: Chúng sẽ thất bại bẽ bàng, chuốc lấy sự hổ nhục muôn đời, không bao giờ quên được. Còn Chúa, lạy Chúa các đạo binh, Đấng xét xử người công chính, thấu suốt tâm can, lạy Chúa, ước gì con sẽ được thấy Chúa trả thù nó cho con, vì con đã tỏ bày công việc con cho Chúa. Hãy hát mừng Chúa, hãy ca tụng Chúa, vì Người đã cứu thoát mạng sống người bất hạnh khỏi tay kẻ dữ. (Gr 20,10-13).

Thứ ba ngày 6 tháng 3 năm 2012, lúc 15:20

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, con phải tiếp tục thực thi những Lệnh Truyền Thánh Thiêng của Cha và đừng để ai ngăn cản con trong Sứ Vụ này, mặc dù con sẽ bị công kích từ mọi phía.

Đừng bao giờ nghi ngờ Lời Cha ngay cả khi con không hiểu hết được ý nghĩa trong các Thông Điệp. Hỡi con, mọi sự mà Cha ban cho con để con loan truyền cho thế giới, thì đã từng được tiên báo.
Điều cần thiết là nhân loại phải hiểu được nội dung trong sách Khải Huyền của Thánh Gioan.

Tất cả những gì đã được tiên báo, sẽ phải xảy ra.

Giờ đây các con hãy quan sát, khi kẻ kiến tạo hòa bình sẽ xuất hiện trên thế giới.

Hắn sẽ được người ta coi là kẻ mang lại hòa bình cho Trung Đông.

Đây là một nền hòa bình giả tạo và là vỏ bọc của sự dối trá mà hắn sẽ đưa ra, nhằm che đậy cho lý do thật sự của dối trá, vốn sẽ gây nên tội ác.

Các con hãy cầu nguyện cho vị Giáo Hoàng thánh thiện của Cha, Đức Bênêđictô XVI vì ngài sẽ phải đối mặt với một cuộc bách hại khủng khiếp. Giờ đây thời gian đã đến gần.

Hỡi tất cả các con, hãy cầu nguyện vì lời cầu nguyện của các con sẽ giảm bớt được tính nghiêm trọng của sự việc trong thời buổi này.

Hỡi con gái của Cha, nhiều người vẫn chưa hiểu gì về thời cuối.

Nhiều người lo sợ và đúng ra họ cũng nên lo sợ nếu như tâm hồn họ không trong sạch.

Đối với những ai trong các con đang ở trong Ánh Sáng của Thiên Chúa, thì các con có nhiều điều để mong đợi, vì Ánh Sáng của Thiên Chúa sẽ loại trừ tội lỗi ra khỏi trái đất.

Cuối cùng thì thế giới cũng hòa nhập vào một sự khởi đầu mới, đầy ắp Ánh Sáng Thiên Tính của Cha. Chẳng còn bao lâu nữa trước khi những điều này xảy ra.

Điều quan trọng nhất là tất cả con cái Thiên Chúa cuối cùng sẽ hiểu được Sự Thật và hoán cải – Bằng không họ sẽ không được chung phần trong Trời Mới Đất Mới, vốn sẽ hiệp nhất nên một.

Vì khi ấy, Cha sẽ đến phán xét.

Vì thế, chỉ có những ai đón nhận Cha, Chúa Giêsu Kitô, là Đấng Cứu Thế của họ và đón nhận Chúa Cha Hằng Hữu, mới có được sự sống.

Hãy cầu nguyện cho linh hồn của tất cả các con. Đây là điều mà giờ đây các con cần phải hết sức chú tâm và hãy hoàn toàn tín thác vào Cha.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

Từ ăn chay đến cầu xin Đức Mẹ, từ cầu nguyện riêng đến cầu nguyện toàn cầu, từ 7 đến 77 tuổi, các hội cầu nguyện cho các linh mục có rất nhiều ở Pháp, ít nhất cũng có trên hai mươi hội.
Tình mẫu tử thiêng liêng

Có nhiều nhóm chỉ toàn phụ nữ, họ theo gương Thánh Monica, dù ở đấng bậc nào nhưng họ thể hiện tình mẫu tử thiêng liêng qua việc cầu nguyện cho các linh mục: đi lễ mỗi tuần một lần, hàng ngày đọc kinh Đức Mẹ của Chức Thánh, làm việc đền tội mỗi tuần để cầu nguyện cho ơn gọi và cho các linh mục. Theo bà Marguerite, mẹ của đàn con đã rời tổ, thì đây cũng là một cách thể hiện tình mẫu tử.

Cùng với Mẹ Maria, Mẹ của các linh mục

Hội Maria Cầu nguyện cho Chức thánh là Hội gồm các linh mục, tu sĩ, giáo dân họp nhau để cầu nguyện cho các linh mục qua ba việc: tận hiến cho Trái Tim Vô nhiễm Đức Mẹ, hiệp nhất trong Giáo hội và kết hiệp trong Bữa Tiệc Ly. Hội có hơn 100 000 hội viên, trong đó có 60 000 linh mục trên khắp thế giới. Linh mục Olivier, một trong các linh mục hội viên xác nhận: “Mẹ Maria đã nuôi dưỡng Giêsu Linh Mục và Mẹ săn sóc chúng tôi với trọn tình mẫu tử để chúng tôi là linh mục của Chúa Giêsu”.

Hiệp thông và hành động cụ thể

Hội Truyền giáo Đức Bà Chức thánh được thành lập cách đây bốn năm, quy tụ hàng trăm hội viên. Mỗi tuần có một buổi cầu nguyện cho sự thánh thiện và hỗ trợ cho các linh mục, các chủng sinh, kèm theo lời cầu nguyện là các hành động cụ thể. Chẳng hạn bà Laurence có sáng kiến, nhớ ngày chịu chức các linh mục hoặc gởi thiệp thăm các linh mục lớn tuổi. Mỗi thứ năm hàng tuần, họ nhận e-mail nhắc họ cầu nguyện và chứng tỏ họ kết hiệp với nhau trong ý chỉ cầu nguyện.

Ăn chay

Hội Thánh Gioan-Maria Vianney hỗ trợ các linh mục qua việc ăn chay, cầu nguyện mỗi ngày và chầu Mình Thánh Chúa. Ăn chay là hình thức hiệu quả giúp chúng tôi thể hiện tình mẫu tử đối với các linh mục. Rất nhiều hội viên tham dự ăn chay mỗi tháng bốn lần để cầu nguyện cho các linh mục còn sống cũng như ở trong luyện ngục. Những ai không thể ăn chay thì cầu nguyện.

Không giới hạn tuổi để bắt đầu!

Hội Truyền giáo Têrêxa do Linh mục Bruno Thévenin thành lập dùng lời cầu nguyện của trẻ em cho các ơn gọi và cho việc nên thánh. Theo lứa tuổi từ 3 đến 15, Hội Truyền giáo Têrêxa họp các em lại mỗi tháng hai lần. Các em lớn có thể bảo trợ một chủng sinh, các em biết tên chủng sinh và đọc kinh Đức Mẹ của Chức Thánh để cầu nguyện cho họ mỗi ngày. 7 000 linh mục và tu sĩ được các em bảo trợ theo cách này, và cũng có khi các em đã theo nhóm này, đến lượt mình, các em là linh mục.

Ba mươi giây mỗi ngày

Các sinh viên thành lập Nhóm cầu nguyện cho sự Thánh thiện của Linh mục có hàng ngàn hội viên. Chương trình của họ: mỗi ngày đọc một Kinh Kính Mừng và cầu nguyện với Thánh Vianey, xin cho có nhiều linh mục, mỗi tháng cầu nguyện cho ba linh mục mà họ biết tên.

Đỡ đầu một giám mục

Tổ chức Giúp Giáo hội gặp Khó khăn (AED) đề nghị đỡ đầu cho mười giám mục trên thế giới mà trách vụ của họ rất căng thẳng, thậm chí gặp nguy hiểm. Để hỗ trợ cho việc cầu nguyện, người đỡ đầu có một “thiệp cầu nguyện” trên mạng. 

“Chỉ cho chúng tôi con đường Trên Trời”

Hội Thánh Gioan-Maria-Vanney là một hội trong tinh thần huynh đệ với chức thánh, Hội gồm có cả giáo dân. Họ hỗ trợ công việc của các linh mục, hàng ngày cầu nguyện cho các linh mục và gặp nhau trong các buổi tĩnh tâm.

Marta An Nguyễn dịch
https://baoconggiao.info/giao-hoi-the-gioi/8-de-nghi-de-cau-nguyen-cho-cac-linh-muc-7414.html

Beirut – Đức Thượng phụ Công giáo Maronite Bechara Boutros Rai sẽ đến đền thánh Đức Mẹ Fatima, Bồ đào nha, để thánh hiến Libăng và toàn vùng Trung đông cho Trái tim Vô nhiễm của Đức Maria.
Nguồn tin của tòa thượng phụ cho biết, việc thánh hiến sẽ được cử hành trong Thánh lễ do vị đứng đầu Giáo hội Maronite chủ tế vào ngày 25/06.

Cử hành phụng vụ vào Chúa nhật này sẽ là cao điểm và kết thúc “ngày Libăng ở Fatima”. Ngày này sẽ được bắt đầu từ thứ bảy, 24/06, với việc lần hạt Mân Côi và cuộc rước nến của các tín hữu.

Từ 4 năm qua, vào tháng 6, Đức Thượng phụ Rai đã chủ sự các nghi thức phụng vụ tại đền thánh Đức Mẹ ở Harissa, để thánh hiến Libăng – đất nước của các cây bách hương – và toàn miền Trung đông cho Trái tim Vô nhiễm của Đức Maria. Trong những lần này, trong nghi thức trọng thể thánh hiến, Đức Thượng phụ Rai đã cầu nguyện để tất cả các dân tộc trong vùng được thoát khỏi tai ương chiến tranh và bạo lực.

Vào tháng 06/2013, Đức Thượng phụ Rai cũng đã mời các tín hữu Hồi giáo tham dự nghi thức thánh hiến và nhắc nhớ rằng Libăng là quốc gia duy nhất mà ngày lễ Truyền tin vào ngày 25/03 được cử hành chung giữa các Kitô hữu và người Hồi giáo như ngày lễ quốc gia. (Agenzia Fides 21/6/2017).

Hồng Thủy

https://baoconggiao.info/giao-hoi-the-gioi/duc-thuong-phu-rai-se-thanh-hien-libang-va-trung-dong-cho-trai-tim-me-maria-7401.html

Ở ngay quảng trường của Thánh bộ Giáo lý đức tin, một bức bích họa mô tả Đức Trinh Nữ Maria bồng Chúa Hài Nhi vẫn còn nguyên vẹn sau trận mưa bom dày đặc trong chiến tranh thế giới lần II. Từ đó về sau, bức tranh đã được sùng kính đặc biệt.
Bích họa “Đức Bà cản bom” được gọi như thế do một biến cố hết sức đặc biệt. Ngày 1.3.1944, khi máy bay oanh kích phá sập các tòa nhà ở quảng trường Thánh bộ Giáo lý đức tin tại Rôma, bích họa Đức Trinh Nữ bồng Chúa Hài Nhi vẫn còn nguyên vẹn lạ lùng.
Nhà văn Ý, J.S. Grioni, kể lại rằng: “Tối hôm ấy, khoảng 20 giờ, một máy bay đã thả sáu quả bom, gây cháy nổ kinh hoàng, và chấn động mọi tòa nhà tại quảng trường. Vụ nổ phá sập cung điện Thánh bộ, làm hư hỏng các căn phòng, và đập vỡ mọi cửa kính, ngoại trừ tấm kính che chắn bức vẽ. Tranh Đức Bà không hề hấn một cách kỳ lạ, cho dù vụ nổ đã đánh sập bức tường quanh tấm chân dung”. 

Bức bích họa được vẽ từ thế kỷ 17-18, và hiện được sùng kính với tên “Đức Mẹ thông ban ơn Chúa” hay “Đức Bà cản bom”. Tác phẩm này được đặt ở khu vực giữa cung điện Thánh bộ Giáo lý đức tin và lối vào Nguyện đường Thánh Phêrô, được treo trên tường kế cận một khu vườn nhỏ. Nguyện đường đã yêu cầu Tòa Thánh đặt tác phẩm vào một khung hình mới bằng hoa cương, giữa hai tượng thiên thần lớn, tay cầm khiên có đinh.
https://baoconggiao.info/giao-hoi-the-gioi/cau-chuyen-ky-la-ve-dhuc-ba-can-bom-o-roma-7410.html

Xin bà con bớt một phút đọc một kinh Lạy Cha cầu cho việc chấm dứt phá thai và xin ơn tha thứ cho những bà mẹ và những kẻ hành nghề phá thai.

Kinh cầu số 4: Để giảm nhẹ hình phạt của Thiên Chúa Cha (12-01-2013)

Lạy Thiên Chúa Tối Cao, chúng con nài xin Cha tha thứ tội lỗi của con cái Cha.

Chúng con cảm tạ Cha vì tặng ân là trái đất Cha ban.

Chúng con cảm tạ Cha đã ban sự sống cho nhân loại.

Chúng con quý trọng Ơn sự sống Cha ban.

Chúng con gìn giữ Ơn sự sống Cha ban.

Chúng con cảm tạ Cha đã ban Chúa Giêsu, Con Cha, cho chúng con.

Chúng con cảm tạ Cha vì Ơn Cứu Rỗi Cha ban.

Chúng con ngợi khen Thiên Tính của Cha.

Chúng con hoàn toàn quy phục trước nhan Cha, để Thánh Ý Cha được hoàn tất dưới đất cũng như trên trời.

Chúng con cảm tạ Cha vì Ơn Soi Sáng Lương tâm.

Chúng con cảm tạ Cha vì lời hứa sự sống đời đời.

Chúng con chào đón Địa Đàng Mới.

Chúng con nài xin Cha cứu rỗi hết thảy các linh hồn, bao gồm những linh hồn làm Cha đau khổ và những linh hồn xa lìa Cha.

Chúng con cảm tạ Cha vì Tình Yêu Thương Cha đã tỏ lộ cho hết thảy con cái Cha.

Chúng con cảm tạ Cha vì Ơn tiên tri Cha ban.

Chúng con cảm tạ Cha vì Ơn cầu nguyện Cha ban.

Chúng con cầu xin Cha ban hòa bình và ơn cứu rỗi cho chúng con. Amen.

Kinh cầu số 5: Cầu cho những người mắc tội trọng (11-02-2013)

Lạy Chúa Giêsu, xin cứu hết thảy mọi tội nhân khỏi lửa Hỏa Ngục.

Xin tha thứ cho những linh hồn đen tối.

Xin giúp họ nhận ra Chúa.

Xin nhấc họ ra khỏi bóng tối.

Xin mở đôi mắt họ.

Xin cởi mở tâm hồn họ.

Xin tỏ cho họ Sự Thật.

Xin cứu rỗi họ.

Xin giúp họ lắng nghe.

Xin giải thoát họ khỏi tính kiêu căng, ham muốn và ghen tị.

Xin bảo vệ họ khỏi sự dữ.

Xin lắng nghe lời nài xin giúp đỡ của họ.

Xin giữ gìn họ.

Xin lôi kéo họ về phía Chúa.

Xin cứu họ khỏi sự lừa dối của Satan. Amen.

SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ
Is 49,1-6 ; Cv 13,22-26 ; Lc 1,57-66.80

SỨ MỆNH TIỀN SỨ CỦA GIOAN TẨY GIẢ

I. HỌC LỜI CHÚA

1. TIN MỪNG: Lc 1,57-66.80
(57) Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai. (58) Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. (59) Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Da-ca-ri-a mà đặt cho em. (60) Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: “Không, phải đặt tên cháu là Gio-an”. (61) Họ bảo bà: “Trong họ hàng của bà, chẳng có ai có tên như vậy cả”. (62) Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì? (63) Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: “Tên cháu là Gio-an”. Ai nấy đều rất bỡ ngỡ. (64) Ngay lúc ấy, miệng lưỡi của ông lại mở ra. Ông nói được và chúc tụng Thiên Chúa. (65) Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. (66) Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: “Đứa trẻ này rồi sẽ ra thế nào đây?” Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em.
(80) Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Ít-ra-en.
2. Ý CHÍNH:
Bài Tin mừng hôm nay tập trung vào lễ nghi cắt bì và đặt tên con trẻ Gioan. Khi được chứng kiến những sự lạ lùng, nhất là sự kiện Da-ca-ri-a được khỏi bệnh câm, mọi người đều bỡ ngỡ và thắc mắc về sứ mệnh của em nhỏ sau này. Về sau Gio-an đã vào sống trong hoang địa cho đến trước khi Đức Giê-su ra giảng đạo, Gio-an đã đến vùng sông Gio-đan thi hành sứ mệnh tiền sứ để giúp dân Ít-ra-en chuẩn bị tâm hồn đón Đấng Thiên Sai là Đức Giê-su sắp đến.
3. CHÚ THÍCH: PHÉP CẮT BÌ TRONG ĐẠO DO THÁI
+ Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì: Cắt bì là một nghi lễ có từ lâu đời trong đạo Do thái, do lệnh Thiên Chúa truyền (x Gs 5,2). Đây còn là một dấu chỉ hữu hình của Giao ước giữa Thiên Chúa với dân Do thái mà mọi bé trai đều phải mang trên da thịt mình (x Xh 4,26). Tuy nhiên, Ngôn sứ Giê-rê-mi-a lại cho thấy cắt bì trong tâm hồn mới là điều quan trọng (x Gr 9,24; 4,4). Cũng như Gio-an, Đức Giê-su cũng đã chịu nghi lễ cắt bì và đặt tên (x Lc 2,21).
+ Về sau, trong thời Giáo hội sơ khai: Theo đề nghị của thánh Phao-lô, để các Ki-tô hữu gốc lương dân khỏi phải chịu đựng cái ách nặng nề của Luật Mô-sê mà họ không chu tòan được (x Gal 6,12.15), thì Công Đồng Giê-ru-sa-lem đã quyết định như sau: Không buộc lương dân muốn gia nhập đạo phải chịu phép cắt bì của đạo Do thái trước khi được lãnh bí tích Rửa tội (x Cv 15,5-6.10-11.28-29), mà chỉ đòi họ có một đức tin hành động nhờ đức ái trong Chúa Ki-tô là đủ (x Gl 5,6).
4. CÂU HỎI:
1- Tại sao bà Ê-li-sa-bét không đồng ý đặt tên cho con trẻ là Da-ca-ri-a mà là Gio-an?
2- Hãy cho biết những sự lạ nào đã xảy ra trong nghi lễ cắt bì và đặt tên của Gio-an Tẩy giả?
3- Cắt bì là gì? Những ai được chịu phép cắt bì? Phép cắt bì nhằm mục đích gì?
4- Tại sao ngày nay khi theo đạo công giáo, lương dân không còn phải chịu phép cắt bì trước khi chịu phép rửa tội để gia nhập vào Hội thánh?

II. SỐNG LỜI CHÚA:

1. LỜI CHÚA: “Đức Ki-tô phải nổi bật lên, còn Thầy phải lu mờ đi” (Ga 3,30).
2. CÂU CHUYỆN VÀ SUY NIỆM: CUỘC ĐỜI CỦA GIO-AN TIỀN SỨ:
Gio-an là vị Tiền hô của Chúa Giê-su (x.Mt 3,3). Gio-an là con của ông Da-ca-ri-a và bà Ê-li-sa-bét. Cả hai thuộc dòng tộc tư tế. Bà Ê-li-sa-bét là chị họ của Đức Ma-ri-a, nên Gio-an là anh bà con của Đức Giê-su. Cha mẹ của Gio-an sống ở miền núi xứ Giu-đê (x Lc 1,39). Từ nhỏ, Gio-an đã sống cuộc đời ẩn tu khổ hạnh trong sa mạc. Đến năm thứ 15 thời Hoàng đế Ti-bê-ri-a, Gio-an mới xuất hiện tại vùng hoang địa miền Giu-đê cạnh sông Gio-đan để rao giảng và làm phép rửa sám hối cầu ơn tha tội (x.Mt 3,1). Phép rửa của ông là một nghi thức thống hối kèm theo việc xưng thú tội lỗi (x. Mt 3,6). Gio-an đã nhận biết Đức Giê-su là Đấng Thiên Sai khi giới thiệu Người với các môn đệ: “Đây là Chiên Thiên Chúa” (Ga 1,29). Có lần đức Giê-su gọi Gio-an là Ê-li-a khác, là người lớn nhất trong Cựu ước, là tiên tri loan báo Nước Trời (x.Mt 11,2 –19; Lc 7,18-33).
Cuộc đời của Gio-an kết thúc bằng hình khổ bị chém đầu trong nhà tù, do ông can đảm bênh vực cho công lý, dám lên tiếng can ngăn vua Hê-rô-đê không được lấy bà chị dâu Hê-rô-đi-a-đê làm vợ. Do đó ông đã bị tống giam vào ngục và sau đó còn bị giết hại (x. Lc 9,7-9).
3. THẢO LUẬN: Chúng ta cần làm gì để noi gương các nhân đức của Gio-an như: khiêm nhường (x Ga 3,30), khó nghèo (x Mc 1,6-8), vâng phục (x Mt 3,13-15). trung tín (x Ga 1,35-37), thật thà (x Ga 1,20-23), dũng cảm (x Mt 14,3-4; Lc 3,7-9).
4. NGUYỆN CẦU
- LẠY CHÚA GIÊSU. Thánh Gio-an đã thực hiện sứ mệnh tiền hô kèm theo những dấu lạ, khiến mọi người phải bỡ ngỡ thán phục. Đời con chẳng có những dấu lạ như thánh Gio-an. Cũng như bao người khác, Chúa muốn con trở thành chứng nhân cho tình thương của Chúa. Xin cho con trở thành dấu chỉ để người đời nhận biết Chúa, qua lối sống bác ái yêu thương tha nhân và khiêm nhường phục vụ, nhất là phục vụ những người nghèo đói noi gương Chúa xưa. 
- LẠY CHÚA GIÊ-SU. Thánh Gio-an Tẩy giả đã nêu gương khiêm tốn và làm chứng cho Chúa. Làm chứng trong cuộc sống hôm nay chính là: Tự làm mình lu mờ đi bằng việc ít nói về mình, không khoe khoang thành tích của mình, để Chúa được lớn lên nơi tha nhân. Làm chứng cho Chúa hôm nay cũng là: sống điều độ chừng mực, tránh thói tiêu xài xa hoa lãng phí và sự chè chén say sưa. Làm chứng cho Chúa hôm nay còn là chỉ đường giúp nhiều người nhận biết và theo làm môn đệ của Chúa. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết sống đơn sơ khó nghèo, can đảm làm chứng cho sự thật và không bao giờ chịu lùi bước trước những khó khăn trở ngại gặp phải trong cuộc sống hằng ngày.
X) HIỆP CÙNG MẸ MARIA. -Đ) XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON.

Sinh nhật Gioan Tẩy Giả

Mọi người ngạc nhiên và sợ hãi mà nói:
Thằng nhỏ này rồi sẽ ra sao, vì bàn tay Thiên Chúa ở cùng nó.
Bàn tay Thiên Chúa ở cùng Gioan, nghĩa là Thiên Chúa đã ban nhiều đặc ân cho Gioan:
- Đặc ân thứ nhất, là Thiên Chúa cho Gioan sinh ra bởi một người bà già, bà Elisabeth, mà bà già này lại mắc bệnh từ tuổi thanh xuân, đến nỗi chính ông Giacaria cũng không thể tin được là bà Elisabeth sẽ sinh con, nên ông đã bị Thiên Chúa phạt cho mắc bệnh câm.
- Đặc ân thứ hai: là chính Thiên Chúa đã đặt tên cho Gioan, mà thiên thần Gabriel đã phán với ông Giacaria tại bàn thờ dâng hương trong đền thánh Giêrusalem. Nhưng họ hàng lại nói với bà Elisabeth rằng: trong họ, có ai tên như thế đâu?
- Đặc ân thứ ba: đến khi Gioan sinh ra, đã được khỏi tội tổ tông ba tháng rồi. Vì thánh Ambrosiô Giám mục thành Milan đã nói: các thánh khác chỉ được mừng lễ, sau khi đã lập nhiều công phúc ở thế gian mà về trời. Còn thánh Gioan lại được mừng lễ sinh nhật như Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria.
Vậy khi ban những đặc ân trên, Thiên Chúa cũng đòi Gioan phải đến đáp bằng cách chu toàn những nhiệm vụ Chúa đã trao phó
1. Nhiệm vụ thứ nhất là Tiền Hô, là người đi trước, loan báo cho dân chúng biết Chúa Cứu Thế sắp đến. Mà thực thế mùa thu năm 27 sau kỷ nguyên, trong miền rừng nuí Nam phần nước Do Thái, thấy xuất hiện một thày tu hành đi truyền đạo, sống đời khắc khổ, mình khoác áo choàng rộng, bằng lông lạc đà, lưng thắt dây da, lương thực là châu chấu nướng, chấm với mật rừng, tức là nhựa cây thủy ty liễu, mọc ở bờ sông Giodanô, nên hội đồng công tọa của người Do Thái đã cử mấy thày tư tế đến hỏi: ông có phải là đấng Kitô không? Thày tu hành Gioan trả lời: tôi không phải là đấng Kitô, nhưng tôi chỉ là tiếng kêu trên rừng, có sứ mạng dọn đường cho Chúa Cứu Thế đến. Rồi hôm sau, thấy Chúa Giêsu đến với mình, Gioan liền nói: đây là đấng cất tội thiên hạ, người này là con Thiên Chúa (Ga 1,34). Nghe thế, có hai môn đệ bỏ thày mà theo Chúa Giêsu. Đó là Anrê và Gioan
Hôm nay mừng kính Sinh Nhật thánh Gioan, Chúa cũng muốn ta trở nên Tiền Hô cho Chúa: rao giảng Chúa Giêsu cho người khác, đem Chúa Giêsu cho người khác, và đem người khác đến với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là mục đích đời ta, Chúa Giêsu cũng là mục đích của người khác. Còn tôi chỉ là người môi giới, là phương tiện Chúa dùng, để đem người khác đến với Chúa chứ không phải đem người ta đến với tôi mà quên Chúa, cũng không phải đem người ta đến với tôi mà xa Chúa.
2. Nhiệm vụ thứ hai Chúa cậy nhờ Gioan là Tẩy Giả, tức là người rửa tội. Vậy theo Tin Mừng thánh Luca (3,1-18) Gioan có sứ mạng mạng dọn đường cho Chúa Cứu Thế đến: là bạt đồi núi xuống, lấp thung lũng đầy, uốn thẳng đường quanh co, nghĩa là Gioan dạy người ta ăn năn hối cải và làm việc đạo đức bác ái, với những người Biệt phái giả hình gian dối, thánh Gioan gọi họ là loài rắn độc, bò quanh co, không thể thoát cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Với những người lòng ngay, Gioan khuyên họ phải giàu lòng thương xót, dùng việc bố thí tiền của mà rửa sạch tội lỗi. Với bọn thu thuế, Gioan bảo họ không cần phải đổi nghề, mà chỉ cần giữ đức công bình, đừng hối lộ, đòi lỡi ngãi, không được phù thu lạm hỗ. Với quân nhân, Gioan kêu họ đừng hà hiếp bóc lột ai, đừng dọa nạt ai, nhưng phải bằng lòng về số lương của mình. Với tất cả mọi người, Gioan khuyên họ chịu phép rửa tỏ lòng khiêm tốn ăn năn để được ơn tha thứ, được thấy ơn cứu độ. Bởi thế, khi thấy Gioan làm phép rửa, những người Biệt phái đã đến hỏi: Nếu không phải là Đức Kitô, tại sao ông lại làm phép rửa? Thày tu hành Gioan trả lời: “Tôi rửa người ta bằng nước, song có một Đấng ở giữa các ông, mà các ông không biết. Đấng ấy sẽ rửa các ông bằng nước và Chúa Thánh Thần.”
Hôm nay, mừng lễ sinh nhật thánh Gioan, Thiên Chúa cũng muốn tôi trở nên những Tẩy Giả. Vậy những người đến với tôi, tôi có làm cho họ trở nên trong sạch hơn không? Tôi có làm cho họ tới gần Chúa hơn không? Hay tôi lại làm cho họ dơ bẩn hơn, mà không đáng đến gần Chúa.
3. Nhiệm vụ thứ ba, thánh Gioan làm cho mình nhỏ bé lại, để cho Chúa lớn cao hơn. Thánh Gioan thực hiện khi nói: tôi cần phải nhỏ đi, mà Chúa cần phải lớn lên. Nghĩa là Gioan phải bỏ mình, phải chịu thiệt thòi, để Chúa được vinh danh hơn. Gioan đã vui lòng mất hai môn đệ, để Anrê và Gioan theo Chúa.
Thánh Augustinô tiến sĩ, Giám mục giáo phận Hippon có tư tưởng này: Gioan phải thấp bé đi, là vui lòng chịu Hêrôđê chặt đầu, để bắt chước Chúa Giêsu được lớn lên, là bị treo trên Thánh Giá. Còn tôi, tôi có sẵn sàng chịu nhục mạ để Chúa được vinh danh không? Tôi có sẵn sàng chịu tử đạo thiêng liêng bằng thiếu thốn về thể xác, bị hiểu lầm về phương diện tinh thần, để bắt chước Chúa đã được lớn lên bằng treo trên thập giá không?
Kết
Thằng nhỏ này sẽ ra thế nào, vì có bàn tay Thiên Chúa ở với nó. Lạy Chúa bàn tay Chúa đã ban đặc ân cho thánh Gioan Tiền Hô, thì bàn tay Chúa cũng đã nâng đỡ đời sống hy sinh của Gioan. Xin bàn tay Chúa cũng nâng đỡ chúng con như thế, vì xác thịt chúng con yếu đuối nặng nề.

NGHE RADIO CÔNG GIÁO

SỨ ĐIỆP

complex{fbig2}/Su Diep Chua Giesu,Su Diep Chua Cha,Su Diep Duc Me

SỐNG ĐẠO

complex{fbig2}/Song Dao,Cac Thanh,Guong Sang,Cau Nguyen

ĐIỀM BÁO

complex{fbig2}/Dau Chi Thoi Dai,Dau Hieu Thoi Cuoi,Diem Bao

GIÁO HỘI

complex{fbig2}/Tin Giao Hoi,Vatican,Giao Hoang

CHIA SẺ

complex{fbig2}/Suy Tu,Chia Se,Suu Tam

ĐỜI SỐNG

complex{fbig2}/Tong Hop, Suc Khoe, Doi Song

NGHE

complex{fbig2}/Audio, Bai Giang, Am Nhac

XEM

complex{fbig2}/Video, Thanh Ca,

ẢNH

[Duc Giao Hoang][gallery2]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.