Gương Sáng

header ads
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bài Của Giám MụcHiển thị tất cả
Đc Bùi Tuần: Cái chết của Đức Cố TGM Phaolô là một bức tâm thư Chúa gởi cho tôi
Đức Cha Bùi Tuần: Tạ ơn Chúa, vì biết kính sợ Chúa
Đức Cha Bùi Tuần: Khao Khát Chúa 2018
Đc Bùi Tuần: Xin được là người bé mọn trong năm mới
Đc Bùi Tuần: Đức Mẹ Maria muốn chúng ta sám hối
GM Bùi Tuần: Cầu nguyện với Chúa theo tinh thần Mẹ Fatima