Bài Viết by "Bài Của Tu Sĩ"

Hiển thị các bài đăng có nhãn Bài Của Tu Sĩ. Hiển thị tất cả bài đăng

Nguyện xin Ơn Phân Định và bình an của Chúa luôn ở cùng Bà con mình!

Xin Mẹ Maria, Thánh cả Giuse, Đức Thánh Micae, Thánh Quan Thầy, Thiên Thần Bản Mệnh, các Thánh và các Thiên Thần cùng các linh hồn luyện ngục luôn cầu bầu cho chúng con trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Amen.

Bà con xa gần thân mến trong Chúa sắp quang lâm!

"Sự thật sẽ giải phóng anh em" (Ga 8,32).
"Còn việc tên gian ác xuất hiện là do tác động của Xatan, có kèm theo đủ thứ phép mầu, dấu lạ, điềm thiêng, (10) và đủ mọi mưu gian chước dối, nhằm hại những kẻ phải hư mất, vì đã không đón nhận lòng yêu mến chân lý để được cứu độ. (11) Vì thế Thiên Chúa gửi đến một sức mạnh mê hoặc làm cho chúng tin theo sự dối trá; (12) như vậy, tất cả những kẻ không tin sự thật, nhưng ưa thích sự gian ác, thì sẽ bị kết án" (2Tx 2: 9-12).

"Sự thật mất lòng - Nhưng thuốc đắng rã tật" - Các Cụ Việt Nam.

Sau đây con xin được gởi tới bà con mình bài chia sẻ về chủ đề: Tại sao Giáo Hội Công Giáo nói riêng và thế giới nói chung lại có Đức Giáo Hoàng giả? Ai là Đức Giáo Hoàng giả thời cuối này?
Để trả lời cho chủ đề này và nhiều bà con thắc mắc: Sao Giáo Hội lại có giáo hoàng giả được? Chẳng lẽ Thiên Chúa lại có thể để cho điều này xảy ra sao?

Để trả lời cho những câu hỏi trên con xin trích dẫn những đoạn Kinh Thánh, Sứ Điệp Đức Mẹ đã được Giáo Hội công nhận và Thực tế cũng được Giáo Hội và xã hội công nhận để lời chứng của con là chân thật, đáng tin cậy và không ai có thể chối cãi được.

Tóm tắt: Bài này con chia làm 7 phần như sau:

I. Kinh Thánh: Lời chứng của Chúa Giê su và Thánh Gioan
II. Sứ Điệp Đức Mẹ Lasalet
III. Thực Tế
IV. Diễn Giải
V. Sự ứng nghiệm
VI. Kết.
VII. Lời nhắn nhủ.

Nào! Bà con mình đã sẵn sàng chưa? Nếu đã sẵn sàng rồi thì bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé!
I - Kinh Thánh - Mặc Khải Công

1. Lời chứng của Chúa Giêsu 

A. Kẻ Mạo Danh Thầy
" Người đáp: "Anh em hãy coi chừng, đừng để ai lừa gạt, vì sẽ có nhiều kẻ mạo danh Thầy đến nói rằng: "Chính Ta đây là Ðấng Kitô", và họ sẽ lừa gạt được nhiều người." (Mt 24: 4-5).

B. Nhiều Ngôn Sứ Giả
"Sẽ có nhiều ngôn sứ giả xuất hiện và lừa gạt được nhiều người" (Mt 24: 11).

C. Kitô giả và ngôn sứ giả
"Bấy giờ, nếu có ai bảo anh em: "Này, Ðức Kitô ở đây" hoặc "ở đó", anh em đừng có tin. (24) Thật vậy, sẽ có những Kitô giả và ngôn sứ giả xuất hiện, đưa ra những dấu lạ lớn lao và những điềm thiêng, đến nỗi chúng lừa gạt cả những người đã được tuyển chọn, nếu có thể. (25) Thầy báo trước cho anh em đấy! (Mt 24: 23-25).

D. Phân Biệt Ngôn Sứ Thật Giả
"Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi. (16) Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì họ biết họ là ai. Ở bụi gai, làm gì có nho mà hái? Trên cây găng, làm gì có vả mà bẻ? (17) Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. (18) Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt. (19) Cây nào không sinh quả tốt, thì bị chặt đi và quăng vào lửa. (20) Vậy, cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai. "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: "Lạy Chúa! lạy Chúa!" là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Ðấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. (22) Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: "Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao?" (23)Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: Ta không hề biết các ngươi; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác! (Mt 7: 15 - 23).

2. Lời chứng của Thánh Gioan Tông Đồ

AĐề phòng thế gian và những kẻ phản Kitô. 

Anh em đừng cứ thần khí nào cũng tin, nhưng hãy cân nhắc các thần khí xem có phải bởi Thiên Chúa hay không, vì đã có nhiều ngôn sứ giả lan tràn khắp thế gian. Anh em đã nghe nói là nó đang tới, và hiện nay nó ở trong thế gian rồi. (5) Các ngôn sứ giả đó thuộc về thế gian, và thế gian nghe chúng. (6) Còn chúng ta, chúng ta thuộc về Thiên Chúa. Chúng ta cứ dựa vào đó mà nhận ra thần khí dẫn đến sự thật và thần khí làm cho sai lầm. (1Ga 4: 1-6).

B. Đề phòng những kẻ phản Kitô

Đây là giờ cuối cùng. Tên phản Kitô sẽ đến; thế mà giờ đây nhiều tên phản Kitô đã xuất hiện. Do đó chúng ta biết được rằng đây là giờ cuối cùng. (19) Chúng xuất thân từ hàng ngũ chúng ta, nhưng không phải là người của chúng ta; Nhưng như thế mới rõ: không phải ai ai cũng là người của chúng ta. (1Ga 2: 18-20)

C. Nhiều người mê hoặc đã lan tràn khắp thế gian

Vì có nhiều người mê hoặc đã lan tràn khắp thế gian, họ là những kẻ không tuyên xưng Ðức Giêsu Kitô là Ðấng đã đến và trở nên người phàm. Ðó là kẻ mê hoặc và là tên phản Kitô. (8) Anh em phải coi chừng để khỏi đánh mất những gì anh em đã làm được, nhưng để lãnh đầy đủ phần thưởng. (9) Phàm ai đi quá xa, không ở lại trong giáo huấn của Ðức Kitô, thì không có Thiên Chúa. Nếu ai đến với anh em mà không đem theo giáo huấn ấy, anh em đừng đón vào nhà và cũng đừng chào hỏi người ấy. (11) Quả thật ai chào hỏi là cộng tác vào những việc xấu xa của người ấy. (2Ga 1: 7-11).

D. Ngôn sứ giả phục vụ Con Thú

(11) Tôi thấy một Con Thú khác từ đất đi lên. Nó có hai sừng giống như sừng chiên, và nói năng như một Con Mãng Xà. (12) Nó thi hành tất cả quyền bính của Con Thú thứ nhất, trước mặt Con Thú ấy, và làm cho đất, cũng như những người sống trên mặt đất, thờ lạy Con thú thứ nhất, mà vết tử thương đã được chữa lành. (13) Nó làm những dấu lạ lớn lao, khiến cho ngay cả lửa từ trời cũng rơi xuống đất trước mặt người ta. Nó bắt mọi người, nhỏ cũng như lớn, giàu cũng như nghèo, tự do cũng như nô lệ, phải thích dấu trên tay hữu hoặc trên trán. (17) Không ai có thể mua bán, nếu không mang dấu thích đó, tức là con số tương đương với tên nó. Ai có trí thông minh hãy tính ra số của tên Con Thú, vì đó là số của tên một người, và số của tên người ấy là sáu trăm sáu mươi sáu. (Kh 13:11-18).

II - Sứ Điệp của Chúa và Đức Mẹ - Mặc Khải Tư đã được Giáo Hội công nhận

1. Sứ Điệp Đức Mẹ Lasalete

Thế gian sẽ có Đức Giáo Hoàng giả, tiên tri giả và nhiều kẻ như thế để phỉnh gạt nhân dân.

H.- Việc Giáo Quyền trở nên những ngôi sao lạc hướng có tiên báo sẽ có bè rối chăng?

T. – Giáo Quyền hiện nay nếu bỏ cầu nguyện bỏ nếp sống đạo đức siêu nhiên, chối các phép lạ, sẽ tự rơi vào bè rối mà con thấy hiện nay trong các Giáo Hội cấp tiến và cả trong những nghệ thuật quá tân thời.

ĐIỀM BÁO VII.- “ Năm 1864 Luxiphe với một số đông các quỷ sẽ được phóng ra khỏi hỏa ngục và sẽ pháĐức Tin dần dần. Cả Đức Tin của những người đã hiến dâng mình cho Chúa. Quỷ sẽ làm cho HỌ ra mùquáng đến nỗi nếu không có ơn Chúa đặc biệt họ sẽ hướng theo tinh thần quỷ Satan, nhiều tu viện mất cảĐức Tin và mất nhiều linh hồn.

H.- Nói rằng năm 1864 có phải là Mẹ có ý đến điềm báo này để được thực hiện cả rồi chăng?

T.- Mới chỉ bắt đầu thực hiện, điềm đó xẩy ra cho tới đời con bây giờ rồi dần dần CÁC GIÁO SỸ BỎ ĐỨCTIN, BỎ CẦU NGUYỆN và quỷ Satan sẽ dùng mọi mưu chước thâm độc để cho các vị bỏ nhiệm vụ TÔNG ĐỒ, và rồi dần dần sống đời rất đê tiện.

H.- Có phải chính bè nhiệm gây ra việc đó chăng?

T.- Phần lớn do bè nhiệm gây nên. Hiện nay bè nhiệm có hầu hết khắp nơi và nhất là trong các nước Pháp, Ý, Bỉ, Mỹ.

H.- Có phải để chống lại những người đã dâng mình cho Chúa nhưng đã bị quỷ Luxiphe mua chuộc màđiềm báo thứ 7 lưu ý Đức Giáo Hoàng phải đề phòng chăng?

T.- Thế gian sẽ có Đức Giáo Hoàng giả, tiên tri giả và nhiều kẻ như thế để phỉnh gạt nhân dân. Đức GiáoHoàng sẽ bảo các tìn hữu đề phòng và đừng tin theo những hạng người ấy.

ĐIỀM BÁO VIII: Trong năm 1865 người ta sẽ suy đồi thậm tệ trong đền Thánh, những bông hoa thơm củaGiáo Hội ở trong các tu viện hư thối và quỷ trở nên Vua trị các tâm hồn, NHỮNG TU VIỆN TRƯỞNG PHẢI THẬN TRỌNG khi nhận các tu sinh. Vì quỷ sẽ dùng mọi mưu mô xảo trá để đưa những người DÂM Ô TỘI LỖI VÀO CÁC DÒNG TU mà làm điều hỗn loạn. Và DÂM Ô đang lan tràn khắp nơi trên mật đất.

H.- Có phải bè nhiệm tổ chức nên những ghê gớm trong nơi Thánh không?

T.- Bè nhiệm sẽ tổ chức cách chung, nhưng chính Satan sẽ hành động trực tiếp trong tâm hồn người phạmtội.

H.- Những dòng tu nào bị thiệt hại hơn cả?

T.- Hầu hết các dòng tu hiện thời.

III - Thực Tế 
Tất cả sự việc này đã, đang và sắp xảy ra, là để ứng nghiệm Kinh Thánh và các Sứ Điệp.

Thế là chúng ta đã rõ, tính từ khi Chúa về trời cho đến ngày Chúa trở lại lần hai thì thế gian này và ngay trong lòng Giáo Hội sẽ xuất hiện "nhiều ngôn sứ giả xuất hiện và lừa gạt được nhiều người".
Bây giờ, chúng ta sẽ đi vào thực tế để tìm hiểu xem sự ứng nghiệm của Kinh Thánh và các Sứ Điệp.

1. Giám mục giả Giuda Iscariot

Ngay từ khi Chúa chọn 12 Thánh Tông Đồ, đã xuất hiện ngôn sứ giả, "giám mục giả ", tiên tri giả rồi. Chúng ta biết ngay đó là "ngôn sứ" Giu đa Iscariot hay còn gọi là "giám mục" Giu đa Iscariot. Kẻ đã phản bội thầy bằng cách bán Thầy mình 30 đồng bạc cho các nhà lãnh đạo Do thái thời đó.

Chúng ta thấy Giu đa Iscariot là tông đồ được Chúa chọn đứng thứ 12 hay còn gọi là đứng cuối. Là ngôn sứ giả hay chúng ta gọi là giám mục giả đầu tiên.

Vậy thì chúng ta phải đề phòng hết sức. Vì là thời cuối nên thật giả lẫn lộn. Trong 12 Tông Đồ đã chẳng có Giuđa (đứng cuối - 12) phản bội Chúa là gì? 
Chúng ta hãy nhớ lại Việt Nam có câu: "Sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đó". Ai được ơn Chúa soi sáng sẽ nhận ra sự thật này và dám chấp nhận Sự Thật này.

Giả ở đây là được Chúa chọn nhưng lại phản bội Chúa. Giống như kiểu Giáo hoàng được Chúa chọn và được các hồng y bầu lên nhưng lại phản bội Chúa, không làm theo luật Chúa dạy như là: Sự gì Thiên Chúa đã liên kết loài người không được phân ly... mà giáo hoàng cứ phân ly thì ta gọi đó là Giáo hoàng giả.

Tiếp tục với lịch sử của Giáo Hội công giáo, chúng ta thấy đã xuất hiện hàng tá ngôn sứ giả.
Nhiều quá! Ôi con không thể kể hết được, nếu bà con mình muốn biết nhiều xin đọc cuốn: Lịch sử Giáo Hội Công Giáo và cuốn 265 triều đại giáo hoàng tại các nhà sách.

1. 2: Tổng Quát Lịch Sử Giáo Hội

Biên niên sử Giáo hội Công giáo Rôma ghi lại nhiều sự kiện xảy ra trong lịch sử Giáo hội Công giáo Rôma trải dài gần hai nghìn năm, song song cùng lịch sử Kitô giáo.

Các cuộc ly giáo dần dần phá hủy khối hiệp nhất của Kitô giáo, dẫn đến sự xuất hiện của những giáo phái mới (ví dụ: Giáo phái Arianism ra đời năm 318), đặc biệt, hai sự kiện ly giáo lớn nhất đó là Ly giáo Đông - Tây (1054) cho ra đời Giáo hội Chính thống giáo Đông phương và Cải cách Kháng Cách (1517) cho ra đời các giáo phái thuộc khối Tin Lành.

2. Đi vào chi tiết:

2.1: Ngôn sứ giả Alexandrie - Kết quả: Giáo phái Arianism ra đời năm 318

Ngôn sứ giả này chúng ta nên biết là: linh mục Alexandrie, với sự phổ biến tư tưởng của Arius, cuối cùng Giáo phái Arianism ra đời năm 318.
Ngôn sứ giả này đã bị Đức Giám mục Alexander thành Alexandria rút phép thông công năm 318.

Xin đọc bài: 

2.2: Ngôn Sứ Giả Eutyches - Kết quả: Chính thống giáo phương đông ly giáo

Ngôn sứ giả Eutyches, là bề trên của một đan viện ở Constantinople, đã đi quá xa – mà có lẽ do quá khích nên ông đã từ chối “công thức hoà giải” năm 433 và chủ trương nhất tính thuyết. Ông ta cho rằng việc Đức Giêsu đau khổ chỉ mang tính hình thức, giả vờ thôi, chứ thực chất Ngài không đau khổ. Và rốt cuộc, ông cũng cho công cuộc cứu độ của Chúa Kiô tan theo mây khói.
Ông bị rút phép thông công. Eutyches dẫn đến việc Chính thống giáo phương đông ly giáo.

Xin đọc: 

2.3: Ngôn Sứ Giả Clement VII - Kết quả: Giáo hoàng giả

Ngôn sứ giả này có tên là Jules de Médicis. 

Năm 1378: Giáo hoàng giả Clement VII được bầu ra nhằm chống lại Giáo hoàng Urban VI.

Các Hồng Y người Pháp ở Avignon bầu một ngụy Giáo Hoàng (antipope) lên ngôi và lấy danh hiệu là Clement VII để tranh ngôi Giáo Hoàng với Đức Urban VI ở Rôma . Và đây là nguyên nhân gây ra cuộc ly giáo Tây Phương trong Giáo Hội, kéo dài từ năm 1378 cho đến năm 1417 với hai Giáo Hoàng tại chức , một ở Avignon và một ở Roma.


2.4: Ngôn sứ giả Gioan XXIII - Kết quả: Nguy giáo hoàng

Cuộc ly giáo đã xẩy ra vì có hai phe tranh giành ngôi vị Giáo Hoàng trong thời gian sóng gió đó. Trước hết phe các nước nói tiếng Latinh và Pháp ủng hộ Giáo Hoàng Clement VII ở Avignon , đối đầu với phe người Đức và Anh ủng hộ Giáo Hoàng Urban VI ở Rome..

Giáo Hoàng Clement VII mất năm 1394 và người kế vị được bầu lên thay là Benedict XIII, tiếp tục cai trị ở Avignon. Ở bên kia, Giáo Hoàng Urban VI cũng mất năm 1397, và người kế vị được bầu lên là Gregory XII, người Roman. Như vậy trong thời kỳ này có hai giáo hoàng cùng tranh ngôi , một ở Pháp và một ở Rôma

Để giải quyết tình trạng này, các Hồng y và nghị phụ đã họp Công đồng tại Písa ngày 29-3-1409 và bầu Giáo Hoàng mới lấy danh hiệu là Alexander V, nhưng ngài chưa kịp về Roma nhậm chức thì đã mất ở Bologna ngày 3-5-1410, và người kế vị được bầu lên ngày 17-5-1411 đã lấy danh hiệu là Gioan XXIII. Nhưng tân Giáo Hoàng tỏ ra là người không có đủ tài đức và khả năng lãnh đạo Giáo Hội, lại được bầu lên nhờ áp lực và tham vọng cá nhân, nên bị coi là nguy giáo hoàng ( antipope), và buộc phải thoái vị.

Xin đọc: 


2.5: Ngôn Sứ Giả Martin Luther - Kết quả: Sự ly giáo của Tin Lành

Ngôn sứ giả này tên là Martin Luther. Là tu sĩ Dòng Augustine, mục tiêu ban đầu của Luther là kêu gọi cải cách từ bên trong Giáo hội Công giáo La Mã, về sau ông tách rời khỏi Giáo hội Công giáo và thành lập Giáo hội Luther hay còn gọi là Tin Lành.

Xin đọc: Tin lành

2.6: Ngôn sứ giả Tebartz-van Elst - Kết quả: Bị cách chức vì sống xa hoa

Theo hãng tin BBC, giám mục xứ Limburg Franz-Peter Tebartz-van Elst bị giới truyền thông Đức cáo buộc đã chi tới hơn 31 triệu euro (42 triệu USD) để sửa sang dinh thự riêng của mình. Tòa thánh Vatican đã quyết định đình chỉ giám mục này sau khi Giáo hoàng Francis gặp và nói chuyện với ông ta.


2.7: Ngôn sứ giả: Mariano Rampolla - Kết quả: Hồng Y Tam Điểm

Đau đớn thay, ĐGH Leo XIII bị Tam Điểm làm hại. Họ phá chính sách của Ngài qua trung gian Hồng Y Tam Điểm Mariano Rampolla, kẻ sau này suýt nữa được bầu làm Giáo Hoàng kế vị ĐGH Leo XIII. Việc này được phá vỡ nhờ Đức Hồng Y J. de Cozyma đã kịp thời chuyển đến các Hồng Y Mật Viện tờ phủ quyết của Hoàng Đế Francois Joseph nước Áo. Ngài nói rõ: “ Mariano Rampolla là Hồng Y Tam Điểm, người đã được ĐGH Leo XIII chọn làm Quốc Vụ Khanh”. Sau đó Đức Pio X được bầu thay thế. 
Căm phẫn vì bị vỡ kế hoạch, Tam Điểm gây phong trào “Chính, Giáo chia ly”, tách rời trên khắp thế giới từ năm 1905, bằng cách cổ võ các Linh Mục trẻ theo phong trào “Duy Tân” của Mỹ. Tới năm 1914, chúng tổ chức ám sát Hoàng tử Áo vì cha ông làm Tam Điểm mất ngôi Giáo Hoàng… Thời này, ĐGH Pio X lại ra Thông Điệp “Lamentabiliti” lên án thuyết “Duy Tân”.


IV. Cụ thể hiện tại: Kinh Thánh - Sứ Điệp - Thực Tế

Còn nhiều lắm nhưng con xin đơn cử cho bà con mình vài đoạn Kinh Thánh và Sứ Điệp cùng vài ngôn sứ giả chính yếu như trên để chứng minh cho luận điểm tại sao Giáo Hội Công Giáo lại có Đức Giáo Hoàng giả hay còn gọi là ngôn sứ giả vào thời điểm này - Thời của Sách Khải Huyền ứng nghiệm - Thời cuối - Thời tận cùng - Thời cánh chung.

1. Ngôn sứ giả là ai?

Thưa: Ở điềm báo số 5 trong bài giảng về ngày Chúa Quang Lâm con đã từng chia sẻ về Ngôn Sứ Giả như sau:
Sẽ nhiều ngôn sứ giả xuất hiện” ( Mt 24 :11). Đọc đến câu này chúng ta sẽ tự hỏi! Vậy thì ngôn sứ giả là ai? Ngôn sứ là gì? Ai là ngôn sứ? 
Theo Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo. Khi chịu phép rửa tội chúng ta sẽ được tham dự vào 3 chức vụ của Chúa Kitô đó là: tư tế, vương đế và ngôn sứ. 
Từ đó chúng ta suy ra. Vậy ngôn sứ nhỏ nhất là giáo dân, kế đến là linh mục, tiếp theo là giám mục và ngôn sứ cao nhất là giáo hoàng. 
Vì Chúa nói: “sẽ có nhiều ngôn sứ giả xuất hiện và lừa gạt được nhiều người”. ( Mt 24 :11 ). 
Nên dựa vào Lời Chúa chúng ta thấy, sẽ có giáo dân giả, linh mục giả, giám mục giả và giáo hoàng giả. Điều này không phải bây giờ mới có, mới xảy ra nhưng điều này đã có ngay từ thời Cựu Ước và kéo dài đến tận ngày cuối cùng khi Chúa quang lâm.

2. Đức Giáo Hoàng Giả là ai?

Thưa: Đức Giáo Hoàng Giả là ngôn sứ giả mà Thánh Gioan đã đề cập trong Sách Khải Huyền 13: 11-18 là: Ngôn sứ giả phục vụ Con Thú.
Và là Đức Giáo Hoàng Giả mà Đức Mẹ Lasalete đã nhắc đến trong Sứ Điệp Lasalete và Bí Mật Phatima. 
H.- Có phải để chống lại những người đã dâng mình cho Chúa nhưng đã bị quỷ Luxiphe mua chuộc mà điềm báo thứ 7 lưu ý Đức Giáo Hoàng phải đề phòng chăng?
T.- Thế gian sẽ có Đức Giáo Hoàng giả, tiên tri giả và nhiều kẻ như thế để phỉnh gạt nhân dân. Đức GiáoHoàng sẽ bảo các tìn hữu đề phòng và đừng tin theo những hạng người ấy. Trích Sứ Điệp Lasalete tại: Sứ Điệp Đức Mẹ.

3. Sao Đức Giáo Hoàng thời cuối lại liên quan đến Ngôn sứ Giả trong Sách Khải Huyền?

Thưa: Vì tất cả những gì đã được ghi chép trong Kinh Thánh phải được ứng nghiệm. Vì đó là Lời Chúa.

4. Vậy thì Đức Giáo Hoàng nào liên quan đến câu: Ngôn sứ giả phục vụ Con Thú  trong Sách Khải Huyền?

Thưa: Khi một vị giáo hoàng ở thời tận cùng, thời cánh chung hội tụ đủ những gì mà lời tiên tri của Thánh Gioan đề cập trong Sách Khải Huyền thì đó là Ngôn sứ giả phục vụ Con Thú. 

4.1: Kinh Thánh - "Con Thú khác từ đất đi lên". (Kh 13:11).

Thực tế: Con người được sinh ra từ bụi đất.


4.2: Kinh Thánh - "Có hai sừng giống như sừng chiên". (Kh 13:11).


Thực tế: Sừng muốn nói đến các vị lãnh đạo giáo hội công giáo, vì thời Cựu Ước các tư tế khi dâng lễ trên đền thời thì đội mũ có hai sừng. Thời nay các giám mục, hồng y và giáo hoàng đội mũ có hai đầu nhọn nhô lên tượng trưng cho hai cái sừng thời các tư tế thời Cựu Ước.
Suy ra. Các linh mục không phải là vị Ngôn sứ giả mà Thánh Gioan đề cập vì các cha ngày nay không đội mũ. 
Vậy thì Ngôn sứ giả này rơi vào các đức giám mục, hồng y và giáo hoàng. Vì các vị này đội mũ.


4.3: Kinh Thánh - "nói năng như một Con Mãng Xà" (Kh 13:11).

Thực tế: Con mãng xà cũng là con rồng. Các vị vua hay măc áo hình con rồng mà người ta gọi là Long bào - tức là mặc áo Rồng, ý muốn nói lệnh của vua là cao nhất. Trong Giáo Hội Công Giáo, tiếng nói của Đức Giáo Hoàng là có quyền lực nhất. Như vậy, ngôn sứ giả mà Thánh Gioan đề cập ở đây rơi vào ngôi vị giáo hoàng.


4.4: Kinh Thánh - "Ðây là lúc cần phải có sự khôn ngoan. Ai có trí thông minh hãy tính ra số của tên Con Thú, vì đó là số của tên một người, và số của tên người ấy là sáu trăm sáu mươi sáu. (Kh 13:18)


Thực tế: Theo Thánh Gioan thì vị ngôn sứ giả này mang tên của con thú, và tên của ngôn sứ giả này là 666. 
Như vậy, ta cứ thấy vị giáo hoàng nào ở thời cuối cùng này liên quan đến đủ 3 con số 6 thì vị đó là Ngôn sứ giả phục vụ con thú 2 sừng.
Nhưng lại giống sừng chiên và có cái miệng ăn nói của Luxiphe - tức con Mãng xà mà Thánh Gioan mô tả như sau:

"Con Mãng Xà bị tống ra, đó là Con Rắn xưa, mà người ta gọi là ma quỷ hay Xatan, tên chuyên mê hoặc toàn thể thiên hạ; nó bị tống xuống đất, và các thiên thần của nó cũng bị tống xuống với nó". (Kh 12: 9).

(12) "Nó thi hành tất cả quyền bính của Con Thú thứ nhất - có mười sừng và bảy đầu; trên mười sừng đều có vương miện, và trên các đầu có danh hiệu xúc phạm đến Thiên Chúa (Kh 13: 1) - trước mặt Con Thú ấy, và làm cho đất, cũng như những người sống trên mặt đất, thờ lạy Con thú thứ nhất, mà vết tử thương đã được chữa lành. .Nó có hai sừng giống như sừng chiên, và nói năng như một Con Mãng Xà... (Kh 13: 1). Số của tên Con Thú, là số của tên một người, và số của tên người ấy là sáu trăm sáu mươi sáu" (Kh 13:18).

V - Câu trả lời và Sự ứng nghiệm của Lời Kinh Thánh:

1. Cách tính dễ hiểu và dễ nhớ cùng rất thực tế:

A - Tình cờ Đức Giáo Hoàng Phanxicô - tên tiếng anh là Pope Francis sinh năm 1936. 
Theo: Dòng Tên
Đức Giáo Hoàng Phanxicô tên thật là Jorge Mario Bergoglio sinh ngày 17 tháng 12 năm 1936, tại Buenos Aires, nước Argentina, trong một gia đình di dân người Ý có năm người con.

B - Là vị giáo hoàng thứ 266 của Giáo Hội Công Giáo.
Hôm nay, trong ngày lễ Kính thánh Giuse, ngày 19 tháng 03 năm 2013, Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ cử hành thánh lễ để khai mạc triều đại Giáo hoàng của mình. Nhận dịp này, chúng tôi xin gửi đến quý vị tiểu sử của vị Giáo hoàng thứ 266 của Giáo Hội Công Giáo. Ngài là vị Giáo Hoàng đầu tiên đến từ tân thế giới, và cũng là vị Giáo hoàng đầu tiên xuất thân từ Dòng tên.

Gộp lại: 1936 và 266 = 666.

2. Cách tính đúng nhất theo sát Kinh Thánh:

 Kinh Thánh: Rô ma 1:26-27
 Đàn bà không quan hệ theo lẽ tự nhiên, mà lại làm điều trái tự nhiên.27 Đàn ông cũng vậy, không quan hệ với đàn bà theo lẽ tự nhiên, mà lại đem lòng thèm muốn lẫn nhau: đàn ông bậy bạ với đàn ông. Như vậy là chuốc vào thân hình phạt xứng với sự lầm lạc của mình.
Kinh Thánh: Rô ma 1:18-32

Người ngoại phải chịu cơn thịnh nộ của Thiên Chúa

18 Thật vậy, từ trời, Thiên Chúa mặc khải cơn thịnh nộ của Người chống lại mọi thứ vô luân và bất chính của những người lấy sự bất chính mà giam hãm chân lý.19 Những gì người ta có thể biết về Thiên Chúa, thì thật là hiển nhiên trước mắt họ, vì chính Thiên Chúa đã cho họ thấy rõ...

Do đó, họ không thể tự bào chữa được,21 vì tuy biết Thiên Chúa, họ đã không tôn vinh hay cảm tạ Người cho phải đạo. Trái lại, đầu óc họ suy luận viển vông và tâm trí ngu si của họ hoá ra mê muội.22 Họ khoe mình khôn ngoan, nhưng đã trở nên điên rồ.23 Thay vì Thiên Chúa vinh quang bất tử, họ đã thờ hình tượng người phàm là loài phải chết, hay hình tượng các loài chim chóc, thú vật, rắn rết.

24 Vì thế, Thiên Chúa đã để mặc họ buông theo dục vọng mà làm những điều ô uế, khiến thân thể họ ra hư hèn.25 Thay vì Thiên Chúa thật, họ đã theo những thần giả; họ đã tôn thờ những loài thọ tạo, thay vì chính Đấng Tạo Hoá. Chúc tụng Người đến muôn thuở muôn đời. A-men.

26 Bởi thế, Thiên Chúa đã để mặc họ buông theo dục tình đồi bại. Đàn bà không quan hệ theo lẽ tự nhiên, mà lại làm điều trái tự nhiên.27 Đàn ông cũng vậy, không quan hệ với đàn bà theo lẽ tự nhiên, mà lại đem lòng thèm muốn lẫn nhau: đàn ông bậy bạ với đàn ông. Như vậy là chuốc vào thân hình phạt xứng với sự lầm lạc của mình.
28 Vì họ đã không thèm nhận biết Thiên Chúa, nên Người đã để mặc họ theo trí óc lệch lạc mà làm những điều bất xứng,29 lòng họ đầy bất chính, xấu xa, tham lam, độc ác đủ thứ; nào là ganh tị, giết người, cãi cọ, mưu mô, thâm hiểm; nào là nói hành nói xấu,30 vu oan giá hoạ. Họ thù ghét Thiên Chúa, ngạo ngược, kiêu căng, khoác lác, giỏi làm điều ác, không vâng lời cha mẹ,31 không có lương tri, không giữ lời hứa, không chút tình cảm, không chút xót thương.32 Họ thừa biết phán quyết của Thiên Chúa là: hễ ai làm những điều như vậy thì đáng chết. Thế mà không những họ cứ phạm những tội đó, lại còn tán thành những kẻ làm như vậy. 

------------------------------------------------------

Lời tiên tri của Thánh Phao lô đang ứng nghiệm cho thời của chúng ta, thời tận cùng, thời sau hết, thời cuối, thời chung cuộc, thời cánh chung...
Đàn bà và đàn ông không quan hệ theo lẽ tự nhiên, mà làm trái tự nhiên.

Điều chúng ta cần nhận ra là số nước công nhận đồng tính luyến ái ngày càng nhiều, số người đồng tính luyến ái tăng mỗi ngày. Đây là dấu hiệu cho thấy chúng ta đang sống trong thời tận cùng, thời sau hết nhưng sẽ ít người nhận ra, vì lòng trí của nhân loại thời nay đã ra mê muội.

Vậy chúng ta phải làm gì?
Gần bùn mà chằng hôi tanh mùi bùn, sống ở thế gian nhưng chúng ta không thuộc về thế gian này.
Xin Chúa hướng lòng con về trời với Chúa. Chúng ta cần có tinh thần thoát tục, không nên bám víu quá nhiều vào những thực tại trần thế. 
1/ Thánh Phanxico Xaviê là một nhà truyền giáo vĩ đại, Ngài sinh ngày 07/04/1506 tại lâu đài Xaviê, nước Tây Ban Nha. Ngài là con út trong gia đình có 6 anh em, thân phụ Ngài là quan cố vấn đại thần, Ngài thuộc dòng dõi võ tướng nên tính khí Ngài rất hăng hái, hiếu chiến.
2/ Hồi nhỏ thân phụ Ngài quá bận việc triều đình, các anh lớn thì bận tham gia chiến trận. Thân mẫu Ngài đã đảm đương việc dạy dỗ Phanxico, bà đã dạy cho Phanxico một tâm hồn nhạy cảm, rất tế nhị và thực dụng, thực tế. Nhờ những đức tính đó nên Phanxico sau này trở thành một người rất can đảm và dễ thương.
3/ Vào năm 1525, lúc Ngài được 19 tuổi, người ta thấy Phanxico học ở đại học Paris là đại học nổi tiếng nhất lúc bấy giờ, về sau Ngài phụ trách giảng dạy môn triết học, vì Ngài đổ cử nhân khoa triết.
4/ Ngài đang đạt độ cao trên đường học vấn và đang hăng say theo đuổi danh vọng như vậy, thì Ngài gặp một sinh viên đang học tại đại học Paris, lúc ấy đã 33 tuổi, anh ta là một cựu đại úy, thông minh, đã giải ngũ, tên là I-nhati-o.
5/ Lúc bấy giờ I-nhati-o đang tìm người cộng tác để thành lập dòng tên. I-nhati-o thấy Phanxico thông minh đạo đức, lại hăng say làm việc Tông Đồ, có tài ăn nói hùng biện, lại có tài thu phục nhân tâm, nên I-nhati-o muốn chiêu mộ cho bằng được con người tài đức này để phụng sự Chúa và Giáo hội.
6/ Nhờ phương pháp tĩnh tâm và cầu nguyện do I-nhati-o khởi xướng cùng với ơn Chúa tác động. I-nhati-o dần dần làm cho Phanxico hiểu rõ câu lời Chúa trong Tin Mừng: “Nếu lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào được ích gì?”.
7/ Phanxico đã suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng Ngài đã nhận ra lý tưởng sống nơi I-nhati-o. Ngài nhận ra Thiên Chúa là kho báu tuyệt hảo nhất, nên Ngài đã từ bỏ tất cả danh vọng trần thế để đi theo cộng tác với I-nhati-o và một số anh em khác trong việc loan báo Tin Mừng và cứu rỗi các linh hồn.
8/ Ngày 15/08/1534, tại một nhà nguyện nhỏ ở Mông-Mác , Paris, I-nhati-o với tư cách là bề trên ,đã nhận lời khấn của Phanxico và đặt Ngài làm phụ tá cho mình.
9/ Ngày 26/06/1537, cả hai I-nhati-o và Phanxico Xaviê cùng lãnh chức Linh Mục.Rồi theo lời yêu cầu của Đức Phaolo 3, đã phái hai Ngài đi truyền giáo ở Ấn Độ.
10/ Ngày 07/4/1541, là ngày sinh nhật lần thứ 35, Phanxico từ giã anh em để khởi hành từ Lisbone thủ đô Bồ Đào Nha đi Ấn Độ, để thi hành sứ mạng truyền  giáo ở Á Châu. Sau hơn một năm lênh đênh nguy hiểm trên biển cả, Ngài cập cảng Goa , Ấn Độ vào tháng 05/1542.
11/ Thời gian truyền giáo ở Ấn Độ của Thánh Phanxico Xaviê không dài, chỉ độ 10 năm, trong khi đó thời gian di chuyển từ nước nọ sang nước kia đã mất 3 năm.
12/ Trong 7 năm truyền giáo, Ngài đã rửa tội cho 1.200.000 người, đã phá hơn 40.000 tà thần, đi truyền giáo trong 30 nước. Đường Ngài đi dài bằng 3 lần chu vi trái đất, khoảng hơn 100 ngàn cây số, thời đó phương tiện di chuyển bằng tàu thủy nên rất chậm.
13/ Ngài đã hy sinh quên mình, không thiết gì đến chuyện ăn ngủ. Cứ chỗ nào có đông người là Ngài lại đến đó giảng dạy và biến nơi đó thành điểm truyền giáo. Người ta đến xin học giáo lý và chịu rửa tội rất đông đến nổi Ngài không có giờ để đọc kinh nhật tụng và ăn uống.
14/ Ngài qua đời tại đảo Tân Châu, thuộc hải phận tỉnh Quảng Châu đang khi đợi giấy phép cho vào Trung Hoa vào ngày 03/12/1552, khi tới đảo này thì Ngài bị sốt rét trong lúc ngước mắt nhìn về cánh đồng truyền giáo bao la mà Ngài ước mơ đem Tin Mừng, rồi Ngài nhắm mắt qua đời.
15/ Ngài ra đi truyền giáo, chấp nhận mọi gian khổ, không phải để đổi lấy của cải vật chất ở trần gian, mà chỉ để được sống trong tình yêu Chúa và phân phát tình yêu đó cho đồng loại.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, nước trời là cùng đích, là báu vật mà con cần chiếm hữu. Xin cho con dám sẵn sàng hy sinh tất cả để chiếm cho được nước trời, và nhất định sẽ không bao giờ làm điều ngược lại. Xin cho con luôn biết sống và làm mọi việc vì yêu Chúa.
Xin Thánh Fanxico Xavie cầu bầu cùng Chúa cho con được noi gương ngài trung thành rao giảng Tin Mừng và chết trong Ân Nghĩa Chúa. Amen.

Tu Sĩ Hèn Mọn

Chúc Bà Con Lễ Giáng Sinh vui vẻ!
Hiệp cùng Mẹ Maria, Thánh Giuse, các Mục Đồng và các Thiên Thần. 
Lạy Chúa Giêsu, kính chúc Ngài một Sinh Nhật vui vẻ!

“Con - Tu Sĩ Hèn Mọn - nồng nhiệt - như thường lệ - gửi lời chúc mừng Chúa Giáng Sinh đến quý Đức Cha, quý Cha, quý Tu Sĩ cùng Bà Con Tin Và Không Tin Sứ Điệp Từ Trời, quý độc giả, và những người xa lạ thuộc nhiều cảnh ngộ khác nhau và ở nhiều nơi khác nhau... trên khắp thế giới”.

Chắc đối với những Bà con tin Sứ Điệp Từ Trời thì chúng ta không những chỉ vui vì mừng Chúa Giáng Sinh, nhưng trên hết chúng ta còn vui mừng và hân hoan chờ ngày Chúa Trở Lại lần hai đã cận kề để đem chúng ta vào Thiên Đàng Mới. Đúng không nào?

Chúng ta cùng hợp lời ca mừng Chúa Giáng Sinh và Chúa Quang Lâm nhé!

Mừng vui lên, hỡi những ai đang tin Sách Sự Thật
Vì ngày Thiên Chúa cứu độ
Ngày Quang lâm của Chúa đã cận kề
Ngày đó, chúng ta sẽ được Vua Giê su đến
Đem chúng ta vào nơi Vương Quốc của Cha trên trời.
Nào! Hỡi tất cả anh chị em đang tin vào Sứ Điệp của Chúa!!!
Hãy vui mừng, hãy trung thành, hãy hân hoan với Sứ Điệp Từ Trời. Nhé!

“Xin gửi lời chúc mừng Giáng Sinh vui vẻ đến các cụ già đang ngủ gật trong các thư viện... và các bạn trẻ đang yêu hồi hộp mở thùng thư ra mà chẳng thấy gì. Chúng tôi đặc biệt gửi lời chúc mừng Giáng Sinh và lời cầu nguyện xin ơn bình an cho các anh lính đang làm nhiệm vụ nơi đất liền, ngoài biển khơi và ở trên trời - bởi các anh còn rất trẻ mà... vất vả và... nguy hiểm quá!”

“Cuối cùng, xin gửi lời chúc mừng Giáng Sinh đến tất cả - và chúc tất cả một mùa Giáng Sinh an lành!”
***

“Này tôi loan báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh cho anh em trong thành vua Đavít... anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ” (Lc 2,10-12).

***

Lạy Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ của chúng con, xin chúc Ngài một Sinh Nhật vui vẻ! HAPPY BIRTHDAY TO YOU!

***

Giáng Sinh là mùa của niềm vui đơn sơ trong Vua Hài Nhi Giê su. Niềm vui sau những ngày đợi trông và hy vọng. Chúng ta hy vọng vào Đấng sẽ đến để giải thoát và mang lại bình an hạnh phúc cho chúng ta và cho muôn loài. Và Ngài đã đến – Đấng Cứu Độ trần gian: Đức Giêsu Kitô. Ngài đã đến và đang ở cùng chúng ta – Emmanuel.

Không những vậy, Đấng vừa là Vua Hài Nhi đã đến và Ngài sắp đến trong tư cách là Đấng Mê si a. Đấng giải thoát chúng ta rồi đem chúng ta vào trong Vương  Quốc vinh hiển của Thiên Chúa.
Trong tâm tình đó, Sứ Điệp Chúa Đến nguyện xin niềm vui, bình an và ân sủng của Chúa Hài Đồng , Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse luôn ở cùng quý Đức Cha, quý Cha, quý Thầy, quý Sơ và toàn thể quý Bà con xa gần trong và ngoài nước...

Cầu chúc cho hết thảy chúng ta có một mùa Giáng Sinh vui tươi, an lành, thánh thiện trong niềm hân hoan và tạ ơn vì Chúa đã ban Sách Sự Thật.

Xin các Đấng cùng Bà con mình hợp cùng con để chia sẻ niềm vui lớn lao này cho các Linh Hồn nơi Luyện Ngục, cách riêng cho Linh Hồn ông bà cha mẹ anh chị em, thân hữu của chúng ta bằng cách dâng thật nhiều lời cầu nguyện, thật nhiều hy sinh và thật nhiều việc lành phúc đức cho Chúa Hài Đồng qua Đức Mẹ để Ngài ban phúc cho các Linh Hồn được mau lên Thiên Đàng.

Xin Đức Maria, Mẹ đã sinh cho chúng ta Đấng Cứu Thế và Thánh cả Giuse chúc lành cho chúng ta.
Hiệp cùng các Thiên Thần, các Thánh, các mục đồng và các linh hồn chúng ta cùng đồng thanh ca tụng Vua Hài Nhi Giê su nhé:
Tu Sĩ Hèn Mọn


Chào bạn!
Ánh sáng của Chúa hiện diện trong mỗi con người.
Mỗi người đều là hình ảnh của Chúa.
Vì thế, chúng ta hãy noi gương Chúa yêu thương hết mọi người.
Chớ khinh thường ai, vì Chúa dạy: Các con hãy yêu thương nhau, như Thầy yêu thương các con.

Vậy bạn hãy xin Chúa:
Lạy Đức Chúa Giê su khiêm nhường - Xin Chúa hãy loại bỏ những tư tưởng khinh thường người khác ra khỏi tâm trí con, để con biết tôn trọng và yêu thương mọi người.
Amen.

Tu Sĩ Hèn Mọn

Bạn thân mến! Ngôi Hai Thiên Chúa - Chúa chúng ta, để cứu chuộc bạn đã nhập thể làm người nơi cung lòng Đức Thánh Trinh Nữ Maria.
Nay Ngài ước mong bạn cũng hãy yêu mến Mẹ Maria - Đấng đã sinh ra Chúa Con về Nhân tính - như người đã yêu mến Mẹ mình vậy. 
Chúa Giê su đã trao bạn cho Mẹ Ngài: Thưa Mẹ, đây là con Mẹ... (Ga 19, 25-27).

Vậy Tôi mời gọi bạn hãy đọc cuốn "Vinh Quang Mẹ Maria" để hiểu thêm về Mẹ Chúa Giê su và cũng là Mẹ bạn.

1. Noi gương chị Lucia:
Chị Lucia dâng mình cho Chúa trong viện tu vào năm 18 tuổi. Sau đó, trước khi chị được phép chuyển từ dòng Đôrôthêu vào dòng kín Carmêlô năm 1948, chị đã "làm cho Mẹ được nhận biết và yêu mến" bằng việc vận động xin giáo quyền ban phép thực hành 5 Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng, xin Đức Piô XII lập lễ Kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria làm lễ chính cho cả Giáo Hội hoàn vũ, cũng như xin ngài hiến dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyện Tội Mẹ. 

Muốn hiểu về Trái tim hay thương xót Mẹ, thì bạn hãy đọc cuốn "Vinh Quang Mẹ Maria".

2. Vì cuốn "Vinh Quang Mẹ Maria" giúp bạn yêu mến, hiểu biết về Mẹ hơn.

3. Việc theo gương mẫu sống Lucia của mình trong việc "làm cho Mẹ được nhận biết và yêu mến" là sứ mệnh tức thời của bạn.

4. Cần phải học hỏi cuốn Vinh Quang Mẹ Maria là vì nhờ cuốn sách bạn học hỏi được một kiến thức căn bản cần thiết về Mẹ Maria, có thể nói là một kiến thức quan yếu về Thánh Mẫu Học. 

5. Ước chi chúng ta mến yêu Mẹ Maria như thánh Stanila Kôska. Ngài chí thiết yêu Mẹ Maria đến phát tỏa được tình yêu ấy lan sang người khác: bất cứ ai nghe ngài nói về Mẹ Maria là phải rộn rã, ước ao yêu mến Mẹ với ngài. Ngài thích tìm ra những danh từ mới lạ, những tước hiệu tân kỳ để tặng tôn thánh danh Mẹ.
Bắt đầu làm bất cứ việc gì ngài cũng ngước nhìn về Mẹ, xin Mẹ chúc lành.
6. Lm Idiota quả quyết rằng:
”Tìm gặp Mẹ Maria là tìm được mọi tài sản: Mẹ yêu thương những người yêu mến, hơn nữa, còn phụng sự những người phụng sự Mẹ.”
Niên ký Dòng Thánh Đa Minh kể chuyện thầy Lêođa Montpellier có lệ mỗi ngày dâng mình cho Mẹ Tình Thương Maria hai trăm lần. Khi lâm trọng bệnh, thầy chợt thấy bên cạnh giường một vị nữ vương tuyệt mỹ nói với thầy:
7. Ca Tụng Mẹ Mà Được Ơn Chết Lành
Á thánh Hêminh, một vị Giám Mục thánh thiện, bao giờ cũng mở đầu giảng thuyết bằng những lời ca tụng Đức Mẹ Maria. Một lần kia, Đức Mẹ hiện ra với thánh nữ Brigitta như đã thuật trong cuốn Mặc khải lục của thánh nữ rằng:
”Con hãy nói với vị Giám Mục có thói quen ca tụng Mẹ mỗi khi bắt đầu giảng thuyết ấy rằng: Mẹ sẽ cư xử với ngài như một bà Mẹ, ngài sẽ chết lành và chính Mẹ sẽ dâng tiến linh hồn ngài lên Chúa.”
Tu Sĩ Hèn Mọn 

Lưu ý
Ai muốn mua Sách: Vinh Quang Mẹ Maria:
Nếu bạn ở Sài gòn xin đến nhà sách: Dòng Đồng Công hoặc Chúa Cứu Thế, hoặc Nhà Sách Đức Bà.
Ai ở xa không mua được xin liên hệ
0941 779 100. 
Giá tại Nhà sách công giáo là: 80k/1 cuốn.

Tình yêu cốt ở điều này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội, vì tội lỗi chúng ta.

Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta như thế, chúng ta cũng phải yêu thương nhau.
(1Ga 4, 10-11).

Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. (Ga 10,11).
Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. (Ga 10,14-15).

Tình yêu cốt ở: 
1. Không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta: yêu thương vô điều kiện, không phải vì anh em yêu thương mình thì mình mới thương lại.
2. Không phải vì chiên xứng đáng được chủ chiên yêu thương: 
*Chiên chỉ là loài vật nuôi, chủ chăn là con người, hoàn toàn không cần chủ chiên phải hiểu biết, và hi sinh mạng sống cho chúng.
* Người ta nuôi chiên để kiếm lời, làm thức ăn, xén lông; khi thấy đàn chiên thiệt hại thì họ sẽ bán đi. Chứ không có chủ chiên nào "ngược đời" như Chúa: hi sinh mạng sống cho vật nuôi.

Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh ta là kẻ làm thuê, và không thiết gì đến chiên. (Ga 10, 12)

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người làm thuê. Cho dù những người làm thuê có tháo chạy, nhưng tình yêu cốt ở điều này:
Không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội, vì tội lỗi chúng ta.

"Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta như thế, chúng ta cũng phải yêu thương nhau."

Tu Sĩ Hèn Mọn

"Nhất là Mẹ săn sóc đến đời sống thiêng liêng của các con. Mẹ tìm cách giúp mọi người trong các gia đình đó luôn luôn sống trong ơn thánh Chúa. Mẹ tới đâu, tội lỗi rút lui tới đó. Mẹ ở đâu, ở đó có ơn sủng và ánh sáng Thiên Chúa. Mẹ ở đâu, ở đó có trong sạch và thánh thiện. Vì thế bổn phận thứ nhất của Mẹ là làm các phần tử trong gia đình sống trong ơn thánh, giúp họ lớn lên trong đời sống thánh thiện, thực tập các nhân đức công giáo.
Và bởi vì Bí Tích Hôn Phối ban ơn thánh đặc biệt cho các con, giúp các con cùng nhau lớn lên, nên bổn phận của Mẹ là củng cố mối hiệp nhất gia đình. Mẹ giúp vợ chồng hiệp nhất một cách sâu đậm và thiêng liêng hơn. Mẹ kiện toàn tình yêu của họ và hoàn hảo hóa tình yêu tự nhiên của họ, để dẫn họ tới Thánh Tâm Chúa Giêsu, khiến gia đình họ mặc hình thức mới trọn lành hơn, biểu lộ đức ái trong sạch và siêu nhiên hơn. Càng ngày Mẹ càng củng cố sự hợp nhất trong các gia đình, giúp họ hiểu nhau hơn, cần sự thông hiệp tế nhị và sâu xa hơn.

Mẹ hướng dẫn các phần tử trong gia đình trên đường thánh thiện và vui mừng, giúp họ cùng nhau xây dựng và đồng hành, để họ có thể tiến tới tình yêu hoàn hảo, do đó được hưởng bình an qui báu. Bởi vậy, Mẹ huấn luyện các linh hồn con cái Mẹ và nhờ đường lối gia đình, dẫn họ tới đỉnh thánh thiện.

Mẹ muốn tới ngự nơi các gia đình để giúp các con nên thánh, đem các con đến tình yêu trọn hảo, ở lại với các con, khiến mối hiệp nhất gia đình vũng chãi bền chặt hơn.

Sau đó Mẹ cũng quan tâm đến lợi ích vật chất của các gia đình tận hiến cho Mẹ.

Tài sản quí báu nhất của gia đình là con cái. Con cái là dấu hiệu được Chúa Giêsu và Mẹ thương yêu đặc biệt. Con cái phải được mong muốn, đón nhận và săn sóc như những hạt giống quí báu nhất của gia đình.

Khi Mẹ ngự trị trong một gia đình, lập tức Mẹ săn sóc đến con cái vì con cái của họ đã trở nên con cái Mẹ. Mẹ dẫn dắt chúng, tập chúng thực hiện chương trình từ đời đời Chúa đã ấn định rõ ràng cho mỗi người; Mẹ yêu thương con cái họ, không bao giờ bỏ rơi chúng, vì chúng là thành phần tài sản quí báu của Mẹ...."
KINH TẬN HIẾN GIA ĐÌNH CHO TRÁI TIM VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI MẸ MARIA

Lạy Trái Tim Mẹ Đồng Trinh Maria là gương mẫu các gia đình, chúng con hết dạ trung thành dâng cho Mẹ gia đình chúng con, mọi người, mọi của, mọi sự phiền sầu đau khổ, sự sống, sự chết, xin Mẹ làm Nữ Vương chỉ huy căn nhà nhỏ bé này.

* Gia đình con cơ hàn tân khổ.

(Đáp: Xin Mẹ thống trị gia đình con).

* Gia đình con muốn noi gương gia đình Nazaret.

* Gia đình con xin cho danh Mẹ cả sáng.

* Gia đình con xin cho nước Mẹ trị đến.

* Gia đình con xin hoàn toàn vâng theo ý Mẹ.

* Gia đình con xin Mẹ ban cho hằng ngày dùng đủ.

* Gia đình con xin Mẹ ban cho trên thuận dưới hoà, con cái thảo hiếu, vợ chồng thương nhau.

* Gia đình con xin Mẹ chớ để một ai sa hỏa ngục.

* Gia đình con khi lầm than vất vả, Mẹ ban sức phấn khởi vui tươi.

* Gia đình con khi có ai qua đời bệnh nạn, Mẹ ban ơn vui lòng chịu khó.

* Gia đình con khi có người khô khan mất nết, Mẹ ban ơn thay dạ đổi lòng.

* Gia đình con khi có con trẻ mới sinh, Mẹ nhận lấy giữ gìn coi sóc.

* Gia đình con khi thanh thiếu niên bước vào tuổi trưởng thành, Mẹ hướng dẫn qua những gian nguy.

* Gia đình con khi có kẻ đi kết hôn, Mẹ giữ gìn trong sạch.

* Gia đình con khi có người đi vắng, Mẹ duy trì tình thân ái.

* Gia đình con khi có ai được Chúa gọi đi tu, Mẹ giúp vâng ơn Chúa đến cùng.* Gia đình con xin nguyền không dám trái phép công bình.

(Đáp: Cho con giữ trọn lời nguyền).

* Gia đình con xin nguyền không dám dâm ô.

* Gia đình con xin nguyền không dám hằn thù ghen ghét.

* Gia đình con xin nguyền thi hành ba mệnh lệnh Fatima.

* Gia đình con xin nguyền không theo thuyết Cộng sản vô thần.

* Gia đình con xin nguyền trung tín với lễ dâng gia đình này, khuya sớm quây quần dưới bóng Mẹ lành.

Đọc chung:

Lạy Nữ Vương gia đình, Mẹ ở đây với chúng con, vui buồn sướng khổ, Mẹ con cùng nhau chia sẻ, xa Mẹ chúng con biết cậy trông ai! Đời chúng con gian nan khổ sở lắm, gia đình chúng con long đong tối ngày, nhưng có Mẹ ở bên chúng con, chúng con thấy quên hết ưu phiền, vui sống qua kiếp lưu đày, mong ngày sau sung sướng cùng Mẹ muôn đời trên Thiên Đàng. Amen.

Thiên Chúa đã dạy ông Giô suê ca ngợi để chiến thắng.

ĐỨC CHÚA phán với ông Giô-suê: "Hôm nay, Ta bắt đầu cho ngươi được nên cao trọng trước mắt toàn thể con cái Ít-ra-en, để chúng biết là Ta sẽ ở với ngươi như Ta đã ở với Mô-sê." (Gs 3,7).
Chiếm Giê-ri-khô

Giê-ri-khô đóng kín cổng thành, phòng thủ chống lại con cái Ít-ra-en: nội bất xuất, ngoại bất nhập. ĐỨC CHÚA phán với ông Giô-suê: "Xem đây! Ta nộp vào tay ngươi thành Giê-ri-khô, vua và các dũng sĩ của thành ấy. Các ngươi, tất cả những người tham chiến, các ngươi sẽ đi vòng quanh thành, đi chung quanh thành một lần; (các) ngươi sẽ làm như vậy sáu ngày. Bảy tư tế sẽ cầm bảy cái tù và bằng sừng cừu đi trước Hòm Bia. Ngày thứ bảy, các ngươi sẽ đi vòng quanh thành bảy lần, và các tư tế sẽ thổi tù và. Khi tù và bằng sừng cừu rú lên, khi các ngươi nghe tiếng tù và, thì toàn dân lớn tiếng hò reo xung trận. Bấy giờ tường thành sẽ sụp đổ tại chỗ; dân chúng ai nấy cứ thẳng trước mặt mình mà tiến lên."

Ông Giô-suê, con ông Nun, triệu tập các tư tế và nói với họ: "Các ông hãy khiêng Hòm Bia Giao Ước, và bảy tư tế phải cầm bảy tù và bằng sừng cừu đi trước Hòm Bia của ĐỨC CHÚA." Ông nói với dân: "Hãy tiến tới và đi vòng quanh thành; những người được võ trang hãy qua phía trước Hòm Bia của ĐỨC CHÚA." Điều đó đã xảy ra như ông Giô-suê đã nói với dân. Bảy tư tế cầm bảy tù và bằng sừng cừu qua phía trước nhan ĐỨC CHÚA, vừa đi vừa thổi; còn Hòm Bia Giao Ước của ĐỨC CHÚA thì đi sau họ. Quân tiên phong đi trước các tư tế đang thổi tù và. Quân hậu vệ đi theo sau Hòm Bia. Ai nấy bước đi theo tiếng tù và.

Trước đó ông Giô-suê đã ra lệnh này cho dân: "Anh em đừng hò reo xung trận, đừng để ai nghe thấy tiếng anh em, đừng hé môi nói ra lời nào, cho đến ngày tôi bảo anh em: Hãy hò reo xung trận! Bấy giờ, anh em mới hò reo xung trận."

Hòm Bia ĐỨC CHÚA đi vòng quanh thành, đi một vòng chung quanh, rồi ai nấy trở về trại và qua đêm tại đó. Sáng hôm sau, ông Giô-suê dậy sớm, và các tư tế khiêng Hòm Bia ĐỨC CHÚA. Bảy tư tế cầm bảy tù và bằng sừng cừu đi trước Hòm Bia ĐỨC CHÚA, vừa đi vừa thổi; quân tiên phong đi trước họ, và quân hậu vệ theo sau Hòm Bia ĐỨC CHÚA; ai nấy bước đi theo tiếng tù và.

Ngày thứ hai, họ đi vòng quanh thành một lần, rồi trở về trại. Họ làm như vậy sáu ngày. Ngày thứ bảy, họ dậy sớm khi hừng đông ló rạng, và đi vòng quanh thành bảy lần cùng theo một cách thức. Chỉ có ngày đó họ mới đi vòng quanh thành bảy lần. Đến lần thứ bảy, khi các tư tế thổi tù và, ông Giô-suê nói với dân: "Hãy hò reo xung trận, vì ĐỨC CHÚA đã nộp thành cho anh em."

Giê-ri-khô bị án tru hiến

"Thành và mọi sự trong thành sẽ bị án tru hiến để kính ĐỨC CHÚA, chỉ có cô kỹ nữ Ra-kháp và mọi người ở với cô trong nhà là sẽ được sống, vì cô đã giấu các sứ giả chúng ta sai đi. Tuy nhiên, anh em phải đề phòng án tru hiến, kẻo anh em bị án tru hiến vì lấy đồ vật nào trong số những gì bị án biệt hiến. Bằng không, anh em sẽ làm cho trại Ít-ra-en phải bị án tru hiến, và như thế anh em gây tai hoạ cho trại. Tất cả vàng bạc, mọi đồ đồng, đồ sắt sẽ được thánh hiến cho ĐỨC CHÚA, và được xung vào kho tàng của ĐỨC CHÚA."

Bấy giờ, dân hò reo xung trận, và người ta rúc tù và. Vừa nghe tiếng tù và, dân lớn tiếng hò reo xung trận, và tường thành sụp đổ tại chỗ. Dân chúng ai nấy cứ thẳng trước mặt mình mà tiến lên đánh thành, và đã chiếm được. Họ dùng lưỡi gươm mà thi hành án tru hiến mọi sự trong thành, từ đàn ông cho đến đàn bà, từ người trẻ cho đến người già, đến cả bò lừa và chiên cừu." (Gs 6,1-20).

- Tiếng tù và là lời ca ngợi trong các kinh nguyện, đặc biệt là Kinh Mân Côi, Kinh Lòng Thương Xót Chúa và Các chiến dịch cầu nguyện.
Kinh Mân Côi thực hiện lời tiên tri: "muôn đời sẽ khen Mẹ diễm phúc", ca ngợi "Đấng toàn năng đã làm cho Đức Trinh Nữ Maria những việc cao trọng" và ca ngợi các cuộc đời, sự sống và sự chết của Đấng Cứu Thế đã làm vì chúng ta.
Kinh Lòng Thương Xót ca ngợi tình thương của Thiên Chúa Cha khi hi sinh chính Con Một để cứu độ chúng ta.
Các Chiến Dịch Cầu Nguyện bao gồm rất nhiều lời ca ngợi và tạ ơn. Các chiến dịch cầu nguyện thay thế cho những lời cầu xin của chúng ta, chúng ta chỉ hay cầu xin chứ không hay ca ngợi Chúa. Chúa đã ban những Chiến Dịch Cầu Nguyện để dạy chúng ta ca ngợi, điều mà chúng ta không hay làm nếu tự cầu nguyện bằng lời lẽ của mình.

Án tru hiến của ma quỷ

Bằng lời cầu nguyện, thành trì của ma quỷ dựng nên chống lại con cái Thiên Chúa sẽ sụp đổ hoàn toàn.
Có người sẽ hỏi: Vì sao phải tru hiến hết những người trong thành không trừ một ai và cũng không được cất giấu tài sản của chúng. 
Đó là hình ảnh báo trước của đoàn quân ma quỷ sẽ bị những người tin tưởng nơi Chúa, mà Rất Thánh Đồng Trinh Maria là tiên phong, bởi lời cầu nguyện chúc tụng của mình, tận diệt hoàn toàn. Và của cải của ma quỷ là sự chết đời đời thì không được chiếm hữu.

Xin dạy con ca ngợi

Lạy Mẹ Maria, Thánh ý Thiên Chúa muốn Mẹ là gương mẫu tuyệt hảo để toàn thể thụ tạo noi theo và bắt chước. Thánh Tiến Sĩ Thiên Thần viết: "Hết thảy các thánh, vị nào cũng xuất chúng vì một nhân đức đặc biệt. Có vị chói chang trong đức khiêm nhu, có vị sáng ngời trong đức tuân phục, có vị lấp lánh trong hào quang đức ái. Nhưng Thánh Nữ Đồng Trinh Maria thì rực rỡ trong toàn thể các nhân đức, Mẹ là tấm gương huy hoàng toàn vẹn của hết mọi nhân đức cho ta soi nhìn".

Lạy Mẹ Maria, Kinh Ngợi Khen của Mẹ được toàn thể thụ tạo dùng để chúc tụng Chúa đến muôn ngàn đời. Vậy mà, Mẹ hãy nhìn xem đến con là một kẻ tội lỗi đáng thương không biết ca ngợi Chúa.

Đây con đã tận hiến cho Mẹ toàn thể con người con, tâm trí con, môi miệng con, trái tim con, tự do của con, thời gian của con, cuộc sống của con. Con là tài sản của Mẹ, xin Mẹ hãy làm cho con biết ca ngợi Chúa bằng tất cả những gì Chúa đã ban cho con. Khốn thay, là một kẻ tội lỗi khốn cùng, con đã kêu trách Chúa nhiều hơn là biết ơn và chúc tụng Chúa. Hoặc giả con có ca ngợi Chúa, thì chỉ là lời đầu môi chót lưỡi bất xứng biết bao. Xin Mẹ biến đổi con, xin Mẹ dạy bảo con biết ca ngợi như Mẹ.

Ôi Mẹ hay thương, Mẹ hãy nhìn xem sự bất xứng của con khi chúc tụng Mẹ bằng Lời Chào Thiên Thần nữa. Con hay đọc nó như một gánh nặng hơn là hân hoan chúc tụng Mẹ được đầy ơn phúc và ngợi khen những điều cao trọng Thiên Chúa làm nơi Mẹ. Con hay lải nhải hơn là chúc tụng Mẹ bằng những đặc ân và những phẩm chức rất cao trọng của Mẹ Thiên Chúa.

Xin Mẹ tha thứ cho con và dạy bảo con, bởi vì thay vì quỳ xuống và ca ngợi Mẹ như một Nữ Vương, thì con lại gà gật và coi Mẹ như một phụ nữ chẳng có giá trị gì. Bởi vì đến nói chuyện với người bình thường thì con lại không ngủ gật, nhưng chúc tụng Mẹ thì có đấy. Còn nữa, khi người ta nói với con rằng: Sao lại chúc tụng một người đàn bà, sao đọc có một kinh Lạy Cha mà những mười kinh Kính Mừng thì con đâm ra nghi ngờ việc sùng kính tốt lành nhất chỉ sau Thánh Lễ này. Ôi con thật ngu xuẩn và bất tín biết bao, vậy mà Mẹ đã cứu con để cho con được quý trọng và yêu mến việc sùng kính Kinh Mân Côi của Mẹ. Hỡi các bạn là những người yêu mến Mẹ Maria, đừng sợ khi người ta nói vinh quang quy cả về cho Mẹ, vì Mẹ Maria rất mực khiêm nhu sẽ không bao giờ nhận một chút vinh quang nào về cho mình. Ngay khi toàn thể thụ tạo cất lời ca ngợi Mẹ bằng Lời Chào Thiên Thần, thì Mẹ Maria sẽ cất lời chúc tụng Chúa như khi bà Elizabeth nói với Mẹ: "Em thật có phúc và người con em sinh ra được chúc phúc". Như vậy, tất cả vinh quang sẽ quy về Chúa là Đấng thực hiện những kì công nơi Mẹ. Và hàng lớp thành lũy của ma quỷ sẽ sụp đổ và chúng sẽ thua trận tan tác.

Mẹ xem, con thật phạm thượng và vô ơn với Mẹ biết bao. Sau tất cả những gì Mẹ đã làm cho con, sau hết mọi ơn lành nhờ Mẹ mà con mới nhận được và với tình thương Mẹ đã dành cho con. Tất cả những gì con dành cho Mẹ Maria và Chúa Giê su rất đáng mến, rất đáng yêu, là nguyên ủy hết mọi ơn lành của con là những lời kinh ngủ gật và sự bất tín của con dành cho Chúa và Mẹ.

Lạy Mẹ Maria là Mẹ con, xin Mẹ hãy nhận lấy những tội lỗi, bội bạc của con, xin dạy con an ủi Chúa, an ủi Mẹ bằng những lời chúc tụng tạ ơn xuất phát từ con tim hèn mọn của thụ tạo đã chịu hết mọi ơn lành từ Chúa của nó. Amen.

Kính Mừng Maria đầy ơn phúc + Đức Chúa Trời ở cùng Bà + Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ + và Giê su con lòng Bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria + Đức Mẹ Chúa Trời + Cầu cho chúng con + là kẻ có tội + khi nay + và trong giờ lâm tử. + Amen.
 Mỗi lần dừng nghỉ bằng thời gian vẽ một dấu +.

(Biên soạn lại theo ý tưởng của cuốn Quyền năng của lời ca ngợi).
Tu Sĩ Hèn Mọn.

NGHE RADIO CÔNG GIÁO

SỨ ĐIỆP

complex{fbig2}/Su Diep Chua Giesu,Su Diep Chua Cha,Su Diep Duc Me

SỐNG ĐẠO

complex{fbig2}/Song Dao,Cac Thanh,Guong Sang,Cau Nguyen

ĐIỀM BÁO

complex{fbig2}/Dau Chi Thoi Dai,Dau Hieu Thoi Cuoi,Diem Bao

GIÁO HỘI

complex{fbig2}/Tin Giao Hoi,Vatican,Giao Hoang

CHIA SẺ

complex{fbig2}/Suy Tu,Chia Se,Suu Tam

ĐỜI SỐNG

complex{fbig2}/Tong Hop, Suc Khoe, Doi Song

NGHE

complex{fbig2}/Audio, Bai Giang, Am Nhac

XEM

complex{fbig2}/Video, Thanh Ca,

ẢNH

[Duc Giao Hoang][gallery2]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.