banner here
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bài Giảng Công Giáo. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bài Giảng Công Giáo. Hiển thị tất cả bài đăng

Bài Giảng Chúa Quang Lâm Số 10: Tên Phản Kitô

- Thứ Sáu, tháng 2 17, 2017
... Cùng với Chúa Giêsu, Mẹ Maria, các Thiên Thần, các Thánh cùng các linh hồn và muôn loài trong Chúa Thánh Thần. Chúng con nguyện cho...

Bài giảng Chúa Quang Lâm Số 9: Bí Mật Sách Khải Huyền

- Thứ Sáu, tháng 2 17, 2017
... Cùng với Chúa Giêsu, Mẹ Maria, các Thiên Thần, các Thánh cùng các linh hồn và muôn loài trong Chúa Thánh Thần. Chúng con nguyện ch...

Bài giảng Chúa Quang Lâm Sô 8: Lời tiên tri của Thánh Phaolô Về Thời Đại Chúng Ta

- Thứ Sáu, tháng 2 17, 2017
... Cùng với Chúa Giêsu, Mẹ Maria, các Thiên Thần, các Thánh cùng các linh hồn và muôn loài trong Chúa Thánh Thần. Chúng con nguyện c...

Bài giảng Chúa Quang Lâm số 7: Lời Tiên Tri Trong Kinh Thánh Đang Ứng Nghiệm

- Thứ Sáu, tháng 2 17, 2017
... Cùng với Chúa Giêsu, Mẹ Maria, các Thiên Thần, các Thánh cùng các linh hồn và muôn loài trong Chúa Thánh Thần. Chúng con nguyện cho...

Bài giảng Chúa Quang Lâm Số 6: Lời Tiên Tri Trong Phúc Âm Thánh Mát Thêu Chương 24

- Thứ Sáu, tháng 2 17, 2017
Nghe Audio - Mp3: ... Cùng với Chúa Giêsu, Mẹ Maria, các Thiên Thần, các Thánh cùng các linh hồn và muôn loài trong Chúa Thánh Thần. Chún...
 
banner here