banner here
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bài Giảng về ngày Chúa quang lâm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bài Giảng về ngày Chúa quang lâm. Hiển thị tất cả bài đăng

Bài giảng Chúa Quang Lâm Sô 8: Lời tiên tri của Thánh Phaolô Về Thời Đại Chúng Ta

- Thứ Sáu, tháng 2 17, 2017
... Cùng với Chúa Giêsu, Mẹ Maria, các Thiên Thần, các Thánh cùng các linh hồn và muôn loài trong Chúa Thánh Thần. Chúng con nguyện c...

Bài giảng Chúa Quang Lâm số 7: Lời Tiên Tri Trong Kinh Thánh Đang Ứng Nghiệm

- Thứ Sáu, tháng 2 17, 2017
... Cùng với Chúa Giêsu, Mẹ Maria, các Thiên Thần, các Thánh cùng các linh hồn và muôn loài trong Chúa Thánh Thần. Chúng con nguyện cho...

Bài giảng Chúa Quang Lâm Số 6: Lời Tiên Tri Trong Phúc Âm Thánh Mát Thêu Chương 24

- Thứ Sáu, tháng 2 17, 2017
Nghe Audio - Mp3: ... Cùng với Chúa Giêsu, Mẹ Maria, các Thiên Thần, các Thánh cùng các linh hồn và muôn loài trong Chúa Thánh Thần. Chún...
 
banner here