Bài Viết by "Bài Viết"

Hiển thị các bài đăng có nhãn Bài Viết. Hiển thị tất cả bài đăng


1. Trong các sự vật
 và biến cố tự nhiên

Ta phải tập quen chịu khó vì lòng mến
Chúa, với tinh thần hòa hợp cùng thánh ý
Chúa, chịu những sự trái ý lặt vặt hằng ngày
như: một lời phạm đến lòng tự ái của ta, một
con ruồi quấy rầy khó chịu, tiếng chó sủa,
hòn đá vấp phải trên đường đi, vết thương
nhẹ ta bị vì nhỡ tay hay vì vụng về, cây đèn
tắt, chiếc áo rách, một cái kim, một cái bút
hay một dụng cụ gì khác cần đề làm việc mà
không mượn được, hay mượn được mà
không thích dụng với nhu cầu của ta v.v...

Hơn nữa, lo phục tùng ý Chúa trong những
sự trái ý lặt vặt quan trọng hơn là những việc
to tát. Vì những việc nhỏ năng gặp hơn và
thói quen chịu đựng những sự đó với tinh
thần đạo đức sẽ giúp dọn lòng trước một
cách tự nhiên để cam chịu trong những sự
khó khăn to tát hơn.

Chúng ta phải cùng với thánh ý Thiên
Chúa mà muốn trời nóng, trời lạnh, mưa gió,
sấm sét, giông bão, nói tắt là mọi sự bất
thường của thời tiết, và những sự chênh lệch
rối loạn bề ngoài của các hiện tượng. Nói tóm
lại, chúng ta phải vui nhận mọi thời khí Chúa
gửi cho ta, không được chịu những sự đó
một cách bất nhẫn và cáu giận, như thói quen
người đời, khi những sự đó làm phật ý họ.
Phải tránh đừng bao giờ nói những câu như:
Nóng gì quá vậy, chịu không nổi, rét khiếp đi,
trời đất gì ghê quá, đến chết mất, số đen quá,
thật rủi quá! Tất cả những câu nói đó và
nhiều câu giống như thế chứng tỏ chúng ta ít
đức tin và thiếu tuân phục thánh ý Thiên
Chúa.
Và không những chúng ta phải ưng
muốn thời tiết như hiện có, vì chính Thiên
Chúa đã làm như thế, nhưng cả trong những
lúc bất tiện khác chúng ta phải chịu, chúng ta
cũng phải cùng với ba người thanh niên Do
Thái đã ca tụng Chúa trong lò than hồng ở
Babylon rằng: Rét, nóng, tuyết băng, sấm,
mây, gió, bão hãy chúc tụng Thiên Chúa.
Hãy ca tụng và tung hô Người đời đời (Dan
3,64...). Chính trong lúc hoàn toàn tuân phục
thánh ý Thiên Chúa mà các người gan dạ đó
đã ca tụng và tung hô Thiên Chúa. Chúng ta
cũng phải dùng phương thế đó mà ca tụng và
hoan hô Người. Vả lại nếu thời tiết đó bất
tiện đối với ta, thì có lẽ lại tiện cho người
khác. Nếu nó rầy rà cho ý định của ta, thì đối
với ý định của kẻ khác nó sẽ tiện lợi biết bao
nhiêu. Và nếu không như thế nữa, thì thời
tiết đó làm vinh danh Chúa không đủ sao?
Nguyên sự Chúa muốn như thế không đủ
sao? . . .
Thánh Phanxicô Borgia, vị Bề trên cả
thứ ba Dòng Chúa Giêsu đã treo cao gương
phục tùng thánh ý Chúa trong những lúc thời
tiết bất thường trái ý.
Một hôm cha phải về
nhà dòng giữa lúc tuyết sa nhiều và lạnh thấu
xương. Mãi khuya lắm cha mới tới nhà. Mọi
người đã ngủ yên. Thánh nhân gọi cửa và
phải đợi khá lâu ngoài cổng. Khi mở cổng,
người ta mới biết là cha Bề trên cả, liền xin
lỗi rối rít vì đã làm cho ngài phải chờ lâu như
thế trong lúc trời lạnh buốt. Ngài bình thản
trả lời rằng: Ngài cảm thấy an ủi lắm vì nghĩ
rằng chính Thiên Chúa đã tung cho ngài
những cục tuyết to đó.
Việc thực hành sự tùng phục ý Chúa như
thế rất đẹp lòng Thiên Chúa, và ảnh hưởng
của việc đó còn được cảm thấy rõ rệt ở ngay
trong ích lợi đời này.
Chứng cớ là người thợ cày đã được nhắc tới
trong chuyện các Giáo Phụ tu rừng.
Đất đai của ông bao giờ cũng được hoa mầu
hơn của người khác. Một hôm, ông trả lời cho
những người chung quanh hỏi ông cái lý do
làm cho ông được mùa:
-"Các ông đừng lấy làm lạ  bao giờ tôi cũng
được những mùa và thời tiết như tôi ước
nguyện".
Ngạc nhiên vì câu trả lời đó, họ nài
xin ông giải thích làm thể nào để được như
thế? "Chính là vì - ông nói - không bao giờ
tôi muốn thời tiết khác với thời tiết Chúa
muốn. Và vì tôi muốn mọi sự đẹp lòng Chúa
nên người ban hoa lợi như tôi mong ước".

Thiên Chúa đã bắt đầu công việc sáng tạo của Ngài. Tấm màn đã được hạ xuống. Lúc tất cả những đạo binh thiên quốc chăm xem, thiên đàng và đất được đặt trên khán đài. Với Ngôi Lời Duy Nhất, Thiên Chúa dựng nên ánh sáng. Ngày Thứ Nhất đã hoàn thành. Bây giờ sự sáng tạo vinh hiển của Ngài sẽ được tiếp tục ở năm ngày tiếp theo.
Các ngươi chưa biết sao? Các ngươi chưa nghe sao? Từ lúc ban đầu các ngươi chưa được bảo cho biết sao? Từ lúc lập nền trái đất các ngươi há chưa hiểu sao? Ðấng ngự trên vòm trái đất, Nhìn xuống nhân gian như châu chấu cào cào; Ngài giăng bầu trời ra như giăng một tấm màn; Ngài căng chúng ra như người ta căng lều để ở.
I-sai-a 40: 21-22 (BD 2011)
Kinh Thánh so sánh trái đất như một cái lều. Đó là một nơi để trú ngụ, một lều trại độc đáo nhất trong vũ trụ. Nhưng để hành tinh trái đất thích hợp cho việc trú ngụ, việc xây dựng chính yếu cần phải được hoàn thành. Chúng ta có thể thấy các thiên sứ im lặng. Tấm màn mở ra vào Ngày Thứ Hai với công việc sáng tạo được mở rộng.

Ngày Hai

Ðức Chúa Trời phán, “Phải có bầu trời ở giữa nước; hãy để nó phân cách nước với nước.” Vậy Ðức Chúa Trời tạo dựng bầu trời và phân cách nước ở dưới bầu trời với nước ở trên bầu trời, thì có như vậy. Ðức Chúa Trời gọi bầu trời là không trung. Vậy có hoàng hôn và bình minh – ngày thứ nhì.
– Sáng Thế Ký 1: 6-8
Khi Thiên Chúa sáng tạo nên thế giới, trái đất được bao phủ bởi nước. Vào Ngày Thứ Hai, chúng ta thấy sự bày tỏ rằng trái đất được sáng tạo từ lúc nguyên thủy thì khác với những gì chúng ta biết bây giờ. Kinh Thánh nói rằng Thiên Chúa lấy một ít nước và đặt nó ở trên cao trên các từng trời. Mặc dầu một số nhà bình luận cho rằng điều này chỉ đơn giản ám chỉ đến các tầng mây, những người khác lý thuyết hóa sự tồn tại của một mái vòm bằng hơi nước trong suốt bao quanh trái đất. Cho dù từ nước ở trên nói đến một cái vòm hay không, thì có bằng chứng rằng khí hậu khác biệt rất nhiều so với những gì chúng ta biết bây giờ. Có thể là khí hậu nhiệt đới ở khắp mọi nơi.
Được biết rằng một bầu khí quyển chứa nhiều hơi nước có khả năng đạt đến hiệu ứng nhà kính. Sau này chúng ta sẽ thấy điều có thể đã thay đổi mọi thứ mà chúng ta biết bây giờ. Bất cứ trường hợp nào, theo như Kinh Thánh, Thiên Chúa sáng tạo nên một *khoảng không, có thể là đồng nghĩa với cái mà hiện nay chúng ta gọi là bầu khí quyển.

Ngày Thứ Ba

Vào lúc đầu của Ngày Thứ Ba, nước ở dưới khoảng không vẫn còn được tạo thành một đại dương lớn và không có đất liền nào có thể thấy được. Một lần nữa, Đức Chúa Trời phán, “Nước ở dưới trời phải gom lại một chỗ để đất khô hiện ra.” Sự việc liền xảy ra như thế. Ngài gọi chỗ khô ráo là “đất” và chỗ nước tụ lại là “biển.” Đức Chúa Trời thấy điều đó thật tốt lành.
Sau đó Thượng Đế phán, “Đất phải sinh ra cây cối, một vài loại sinh ra hột giống và loại khác sinh ra trái cây có hột. Mỗi loại hột sẽ sinh ra nhiều cây khác cùng giống.” Sự việc liền xảy ra như Ngài phán. Đất sinh ra cây có hột giống, có thứ cây sinh ra trái có hột. Mỗi hột giống tạo ra cây cùng loại. Thượng Đế thấy điều đó thật tốt lành. Buổi chiều qua, buổi sáng đến. Đó là ngày thứ ba.

– Sáng Thế Ký 1: 9-13 (BPT)
Ngày Thứ Ba được chia thành hai phần. Đầu tiên, chúng ta thấy đất khô hiện ra. Rõ ràng là, khi đáy đại dương chìm xuống, tạo nên các chỗ lớn cho nước, đất khô xuất hiện, nhô lên từ đáy nước sâu. Thứ hai, chúng ta thấy sự sáng tạo của các cây có giống có hột và cây cối.
Vì CHÚA, Ðấng dựng nên các tầng trời – Ngài chính là Ðức Chúa Trời, Ðấng tạo nên hình thể trái đất và dựng nên nó; Ngài lập nó vững vàng; Ngài không dựng nên nó để nó trống không, Nhưng Ngài dựng nên nó để có người ở – phán thế nầy: Ta là CHÚA, ngoài Ta không có thần nào khác.
– I-sai-a 45:18 (BPT)
Từ lúc ban đầu, Đức Chúa Trời đã chuẩn bị để trái đất là một nơi để sống, và bây giờ sự sống của cây cối được tạo nên để chu cấp cho nhu cầu cơ thể của chúng ta: thức ăn để ăn, khí ô-xy để thở và gỗ để xây dựng.

Ngày Thứ Tư

Vào Ngày đầu tiên của sự sáng tạo, Thiên Chúa đã vén lên tấm màn của sự tối tăm khi Ngài phán phải có ánh sáng. Vào ngày thứ tư, Ngài sáng tạo nên các nguồn sáng.
 Ðức Chúa Trời phán, “Phải có các vì sáng trên không trung trong bầu trời để phân rẽ ngày và đêm; chúng phải trở thành những dấu hiệu để quy định mùa, ngày, và năm; chúng phải trở thành những vì sáng trong bầu trời để soi sáng trái đất,” thì có như vậy. Ðức Chúa Trời tạo dựng hai vì sáng lớn; vì sáng lớn hơn ngự trị ban ngày, vì sáng nhỏ hơn ngự trị ban đêm. Ngài cũng dựng nên các vì sao. Ðức Chúa Trời đặt chúng trên không trung trong bầu trời để soi sáng trái đất, để ngự trị ban ngày và ban đêm, và để phân rẽ ánh sáng và bóng tối. Ðức Chúa Trời thấy điều đó là tốt đẹp. Vậy có hoàng hôn và bình minh – ngày thứ tư.

– Sáng Thế Ký 1:14-19 (BD 2011)
Nếu việc Chúa tạo nên ánh sáng trước khi Ngài tạo nên mặt trời có vẻ lạ đối với chúng ta, chúng phải nhớ rằng việc sáng tạo nên ánh sáng đối với Chúa cũng dễ như là việc Ngài sáng tạo nên các vì sáng/ nguồn sáng.
“Ta là CHÚA, Ðấng làm nên mọi sự; Một mình Ta căng cả bầu trời…”
– I-sai-a 44:24 (BD 2011)
Ngài dựng nên mặt trăng để ấn định các mùa; Còn mặt trời tự biết khi nào lặn xuống trong ngày.
– Thánh Thi 104:19 (BD 2011)

Trật Tự

Mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao bày tỏ rằng Nhà Thiết Kế Vĩ Đại là Thiên Chúa của sự trật tự. Trật tự là luật của vũ trụ. Nó gắn với sự chính xác của một đồng hồ điện tử, thật vậy, nó đại loại giống như là một máy tính giờ. Chúng ta vẽ các đồ thị của mực thủy triều trước đó nhiều năm với sự tự tin rằng chúng sẽ chính xác. Chúng ta phóng các vệ tinh, biết chắc rằng chúng sẽ đến những hành tinh xa tại một thời điểm chính xác, giống như là được lên chương trình. Cả hành tinh này phụ thuộc vào sự đều đặn của bình minh và hoàng hôn. Nếu không có khuôn mẫu đó, không có cái gì có thể tồn tại được.
Trật tự được xem thấy trong vũ trụ là kết quả của các quy luật vật lý điều khiển mọi thứ. Chúng ta có thể học biết những quy luật này thông qua nhiều lĩnh vực khoa học khác nhau như là vũ trụ học, sinh học, vật lý và hóa học. Chúa đã tạo lập nên những luật vật lý này để điều hành vũ trụ với sự chính xác đáng kinh ngạc.
Chính Ngài là Ðấng có trước muôn vật, và muôn vật tồn tại trong Ngài.
– Cô-lô-se 1:17 (BD 2011)
Chúng ta thường xem những luật này là hiển nhiên và không bao giờ suy nghĩ về việc trái đất của chúng ta sẽ như thế nào nếu không có chúng. Nhưng chỉ tưởng tượng ra kết quả nếu – chỉ trong vòng một vài giây, bất cứ lúc nào, trong vài ngày – luật về định luật lực hút trái đất ngừng lại. Sự hỗn loạn và cái chết sẽ thống trị. Điều này giống như ai đó ngay lập tức gỡ đi hết những đèn giao thông, các biển báo ngừng và biển báo giới hạn tốc độ ở trên các tuyến đường của thành phố. Những luật đó được đặt ra với một mục đích. Các luật vạch ra những giới hạn không thể nhượng bộ về cách mà điều gì đó sẽ vào hoạt động.
Ban ngày là của Ngài, ban đêm cũng của Ngài; Ngài đã sắp đặt sẵn mặt trời và mặt trăng. Ngài đã định sẵn giới hạn của mặt đất;

– Thánh Thi 74: 16-17 (BD 2011)
Hầu như theo bản chất chúng ta có sự tôn trọng lớn đối với những quy luật tự nhiên. Ví dụ, chúng ta đi cẩn thận dọc theo với cạnh của một dốc đứng bởi vì chúng ta biết rằng thách đố với luật hút của trái đất sẽ mang đến những hậu quả nghiêm trọng. Bất cứ khi nào có một luật, cũng sẽ có hậu quả. Trừ khi là một người liều mạng, chúng ta tránh việc đùa giỡn với những hậu quả đó như chúng ta tránh bệnh dịch vậy.
Những luật này – cấu trúc và trật tự này – là sự tương phản của bản chất tự nhiên của Thiên Chúa. Đó là cách của Ngài.

Ngày Năm

Vào ngày thứ năm, Thiên Chúa tạo nên toàn bộ muôn cảnh của thế giới dưới đại dương và chim trời.
Ðức Chúa Trời phán, “Nước phải có đầy các sinh vật; trên mặt đất phải có chim bay trên không trung trong bầu trời.” Vậy Ðức Chúa Trời tạo dựng các thủy long, các sinh vật di động và sinh sản trong nước tùy theo loại, và các loài chim có cánh tùy theo loại. Ðức Chúa Trời thấy điều đó là tốt đẹp. Ðức Chúa Trời ban phước cho chúng rằng, “Hãy sinh sôi nảy nở cho nhiều và làm đầy dẫy trong nước các đại dương; các chim chóc cũng hãy sinh sôi nảy nở cho nhiều trên đất.” Vậy có hoàng hôn và bình minh – ngày thứ năm.

– Sáng Thế Ký 1: 20-23 (BD 2011)

Ngày Sáu

Ngày thứ sáu là đỉnh cao của công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa. Ngài bắt đầu ngày này với việc sáng tạo nên các động vật trên đất.
 Ðức Chúa Trời phán, “Ðất phải sinh các sinh vật tùy theo loại; các súc vật, các sinh vật bò sát mặt đất, và các thú rừng trên đất tùy theo loại,” thì có như vậy. Ðức Chúa Trời dựng nên các thú rừng trên đất tùy theo loại, các súc vật tùy theo loại, và mọi sinh vật bò sát mặt đất tùy theo loại. Ðức Chúa Trời thấy điều đó là tốt đẹp.

– Sáng Thế Ký 1:24-25 (BD 2011)

Các Loại

Vào ngày thứ ba, năm và sáu, Kinh Thánh viết rằng những cây cối, sinh vật biển, chim trời và động vật phải sinh sản theo như loại của chúng. Khi nói tùy theo loại có nghĩa là gì? Nói cách đơn giản, nó có nghĩa là mèo sinh ra mèo, chó sinh ra chó, và voi sinh ra voi. Chúng ta không cần phải lo lắng về điều rằng, khi chúng ta trồng nụ hoa tuy-líp, cây bách dương sẽ mọc lên.
Các tạo vật có thể phát triển ra nhiều điểm khác nhau, nhưng vẫn cùng là một loại. Ví dụ, ban có thể phối giống nhiều loại chó lại với nhau và cho kết quả là hàng loạt kiểu chó – từ loại chó poodles (long dài và quăn) cho đến Great Danes- nhưng chúng đều thuộc giống chó. Không có điều gì mới được thêm vào, thực ra, chúng mang ít thông tin di truyền hơn nhóm chó lai mà được dùng để lai giống. Ngược lại, bởi vì các loại đã được định sẵn, một người nông dân không cần phải lo lắng về việc con lợn của người hàng xóm xổ vào đồng của ông ta và giao cấu với con lừa của con trai ông ta. Một lần nữa, chúng ta có thể thấy rằng Thiên Chúa đã đóng vào hệ thống của các quy luật vật lý để duy trì sự trật tự.

Toàn Thiện, Toàn Mỹ, Thánh Khiết

Khi vũ trụ được tạo dựng nên, Kinh Thánh nói lặp đi lặp lại rằng…
Ðức Chúa Trời thấy điều đó là tốt đẹp.

– Sáng Thế Ký 1:25 (BD 2011)
Đó là một trong những lời phán xúc tích chứa nhiều ý nghĩa. Khi Thiên Chúa sáng tạo, Ngài làm mọi thứ thật sự tốt.
Ðức Chúa Trời ôi, đường lối của Ngài thật toàn hảo; Lời của CHÚA quả linh nghiệm vô cùng. Ngài là khiên thuẫn cho những ai nương cậy Ngài.
– Thánh thi 18 : 30 (BD 2011)
Chúng ta là con người không bao giờ có thể làm được việc gì toàn mỹ. Những điều chúng ta tạo ra có thể khá chấp nhận được, nhưng sẽ vẫn có nhiều lỗi. Nhưng khi Thiên Chúa tạo dựng, Ngài làm mọi thứ mà không hề có lỗi nào.
Kinh Thánh nói rằng bản thân Thiên Chúa là hoàn hảo – không có tì vết. Chúng ta sử dụng những từ như là thánh khiết và công bình để mô tả các mặt của sự hoàn hảo đó.
Thánh thay, thánh thay, thánh thay là THIÊN CHÚA Toàn Năng…
– I-sai-a 6:3 (BPT)

THIÊN CHÚA Toàn Năng sẽ được vinh hiển vì phân xử công bằng; Thượng Đế Thánh sẽ tỏ mình ra thánh bằng cách làm điều phải.
– I-sai-a 5:16 (BPT)
Chúng ta sẽ xem xét sâu hơn về những từ này khi chúng ta đi qua Kinh Thánh. Bây giờ, tất cả điều chúng ta cần biết những từ, thánh khiết và công bình, được sử dụng để mô tả những khía cạnh của bản chất hoàn hảo của Đức Chúa Trời.
Sự thánh khiết tuyệt đối của Chúa không thể nào có thể nhấn mạnh hơn được. Đó là một điểm mà không thể bỏ qua trong câu chuyện tổng thể. Đó là một mảnh ghép mà không thể nào bỏ qua trong trò chơi ghép hình. Hãy giữ điều này trong tâm trí khi bạn tiếp tục đọc.
Sự hoàn hảo là một điều thiết yếu đối với bản tính của Chúa. Bởi vì Ngài hoàn hảo, Ngài chỉ có thể làm nên một sự sáng tạo hoàn hảo. Sự Sáng Tạo đã thay đổi, như chúng ta sẽ thấy, nhưng lúc ban đầu mọi thứ đều tốt đẹp! Chúa nói, đó là tốt đẹp. Mọi thứ đều toàn hảo.

Thiên Chúa Quan Tâm

Thiên Chúa cũng có thể chỉ sáng tạo tất cả động vật và cây cối với hai màu đen và trắng, nhưng thay vào đó Ngài làm cho mọi thứ với vô số các sắc màu. Ngài không chỉ sáng tạo màu sắc, nhưng cũng tạo nên các đôi mắt để có thể ngắm các màu sắc.
Thiên Chúa đảm bảo một loạt các loại thức ăn có vị ngon. Ngài cũng có thể tạo ra tất cả các loại thức ăn có vị như gan! Một số người cũng không phiền việc ăn gan, nhưng chúng ta biết rằng mọi người sẽ cảm thấy thất vọng. Đức Chúa Trời không chỉ sáng tạo ra vô số các vị, nhưng Ngài cũng chu cấp cho chúng ta vị giác để có thể thưởng thức những mùi vị đặc biệt của dường như là vô số các kiểu nấu ăn.
Cùng với nhiều thứ khác, Ngài ban cho những đóa hoa có mùi thơm và Ngài tạo nên mũi với khả năng tận hưởng vô số các mùi thơm đó. Mọi thứ cũng có thể có mùi như mùi trứng ung, nhưng đó không phải là cách mà Thiên Chúa tạo nên.
Thiên Chúa có thể giới hạn sự sáng tạo về các loại cây cối chỉ có một số loại. Thật ra, chỉ cần một vài loại cây cũng có thể đáp ứng khá đầy đủ các nhu cầu của chúng ta. Nhưng không, chúng ta thấy có một sự đa dạng tràn đầy. Đó là một bằng chứng rằng Đức Chúa Trời là một Thiên Chúa thật sự quan tâm. Kinh Thánh nói rằng Ngài…
… Ngài là Đấng ban cho chúng ta dư dật mọi điều để vui hưởng.
1 Ti-mô-thê 6:17 (BPT)
Không chỉ Ngài có tất cả khả năng và quyền lực để sáng tạo nên sự đa dạng không giới hạn, nhưng quyền năng đó đi cùng với sự quan tâm yêu thương. Ngài là một Đức Chúa Trời Đấng bày tỏ Ngài với các hành động tốt lành trên thế giới cho chúng ta.
Thiên Chúa vẫn đang khiến cho con người cảm thấy ấn tượng với sự sáng tạo của Ngài. Qua nhiều thế kỷ, nhiều điều vẫn còn là bí ẩn đối với tầm nhìn của con người bởi vì chúng ta không có khả năng để thấy và hiểu nó. Thế nhưng, khi chúng ta tạo ra kính hiển vi điện tử, máy phân tích nguyên tử, kính thiên văn vào vũ trụ và những công nghệ khác, chúng ta mới có thể đi vào sâu hơn về một số các lĩnh vực bí ẩn. Và chúng ta vẫn không cảm thấy nhàm chán về việc khám phá. Ngược lại, chúng càng khám phá nhiều chừng nào, chúng ta càng cảm thấy ngạc nhiên chừng ấy, và chúng ta càng nhận biết ra rằng mình không biết nhiều điều hơn. Mọi điều đó đều đã được sáng tạo ngay từ lúc ban đầu bởi một Đức Chúa Trời có cảm hứng tuyệt vời.
Chúa là Đấng cao cả đáng được tán tụng; không ai dò được sự cao cả của Ngài.
– Thánh Thi 145:3 (BPT)
Vẫn còn một bước nữa trước khi mặt trời lặn vào Ngày Thứ Sáu – trước khi vũ trụ của Thiên Chúa được hoàn thiện, bước đó là sự sáng tạo người đàn ông và người đàn bà.

Không có nghi ngờ gì về Kinh Thánh là một quyển sách độc nhất. Thực ra, Kinh Thánh là một tổng hợp của các sách, tổng cộng là 66 sách. Có một tác giả viết về sự độc nhất của Kinh Thánh, viết như thế này:
Đây là một quyển sách:
 1. Được viết trong vòng trên 1500 năm;
 2. Được viết thông qua 40 thế hệ;
 3. Được viết bởi hơn 40 tác giả, ở những bước đường trong cuộc sống khác nhau – bao gồm các vua, nông dân, các triết lý gia, ngư dân, nhà thơ, các chính trị gia, các học giả,…
 • Môi-sê, người lãnh đạo chính trị, được đào tạo tại các trường Đại Học của Ai Cập
 • Phê-rô, người đánh cá
 • Amos, người chăn
 • Giô-suê, lãnh đạo quân sự
 • Nê-hê-mi, người hầu rượu
 • Đa-ni-en, tổng thống quốc gia
 • Lu-ca, một bác sỹ
 • Sô-lô-môn, vua
 • Mát-thêu, người thu thuế
 • Phao-lô, người thầy
 1. Được viết ở tại các địa điểm khác nhau:
 • Môi-sê ở trong đồng vắng
 • Giê-rê-mi ở trong ngục tối
 • Đa-ni-en ở bên sườn núi và trong một cung điện
 • Phao-lô ở trong ngục tù
 • Lu-ca trong lúc đang đi với Gio-an trên sườn đồi Pát-mô
 • Những người khác ở trong sự khắc nghiệt của các chiến dịch quân sự
 1. Được viết ở các thời điểm khác nhau: Vua Đa-vít giữa lúc có chiến tranh, Vua Sô-lô-môn ở thời hòa bình.
 2. Được viết ở những tâm trạng khác nhau: Một số bài được viết ở đỉnh cao của niềm vui, những bài khác từ nơi sâu thẳm của nỗi buồn và sự tuyệt vọng.
 3. Được viết ở ba lục địa khác nhau Châu Á, Châu Phi và Châu Âu
 1. Được viết bằng những ngôn ngữ khác nhau: Híp-ri…, Ả-Rập…, và Hy Lạp
Cuối cùng, những chủ đề của Kinh Thánh bao gồm hàng trăm các chủ đề hay gây tranh cãi. Thế nhưng, các tác giả Kinh Thánh nói về chúng với sự hòa điệu và liên tục từ Sáng Thế Ký đến Khải Huyền. Một câu chuyện đang được mở ra.
Câu chuyện đang được mở ra này là điều mà chúng ta muốn xem đến – đơn giản và không có những thuật ngữ thần học. Cho đến bây giờ điều độc đáo nhất của Kinh Thánh là sự tuyên bố đó là Lời của Thiên Chúa.

Được Thiên Chúa hà hơi

Thường khi nói về lời Thánh Kinh, Kinh Thánh chép rằng…
Cả Kinh Thánh đều được Thiên Chúa hà hơi soi dẫn…
2 Ti-mô-thê 3:16
Khái niệm về việc Thiên Chúa hà hơi vào Lời Thánh Kinh bản thân nó là một sự nghiên cứu. Giống như khi một người hít hơi vào, và hơi thở đó đến từ sâu thẳm bên trong của người đó, cũng như vậy tất cả lời Thánh Kinh được xem như là sản phẩm của chính Thiên Chúa. Thiên Chúa và Lời Ngài không thể tách rời được, đó cũng là một lý do tại sao Kinh Thánh thường được nói đến là Lời của Thiên Chúa.
Để đơn giản hóa việc này, chúng ta có thể xem nó như cách này. Thiên Chúa truyền cho con người những điều mà Ngài muốn được lưu lại và những người đó viết chúng lại. Hầu hết những người này được gọi là các Tiên Tri.
Thời xưa Thiên Chúa đã phán với các tổ phụ chúng ta qua các vị tiên tri…
Híp-ri 1:1
Ngày nay, chúng ta nghĩ rằng những tiên tri là những người tiên đoán trước về tương lai. Nhưng ở thời điểm Kinh Thánh được viết, một tiên tri chỉ là một người báo tin truyền lại những lời của Thiên Chúa cho những người khác. Đôi khi những lời tiên tri liên quan đến những sự kiện trong tương lai, nhưng rất thường xuyên những lời này cũng liên quan đến cuộc sống hằng ngày.
Thiên Chúa hướng dẫn những vị tiên tri theo một cách mà những gì được chép lại là chính xác với những điều Ngài muốn viết. Cùng lúc đó, Thiên Chúa cho phép người viết lưu lại Lời của Ngài – Lời của Thiên Chúa – theo như phong cách độc nhất của vị tiên tri đó, nhưng làm việc đó mà không hề mắc lỗi. Những người này không có sự tự do để thêm vào những suy nghĩ riêng của chính họ vào các sứ điệp, hay là những điều mà chính họ mơ đến.
Trước hết anh chị em hãy biết rằng không lời tiên tri nào trong Kinh Thánh có thể được giải nghĩa theo ý riêng của một người nào, vì không lời tiên tri nào phát xuất từ ý riêng của cá nhân nào, nhưng người ta được Ðức Thánh Linh cảm thúc đã nói ra sứ điệp từ Thiên Chúa.
2 Phê-rô 1: 20-21
Thiên Chúa đã không đóng dấu sự chấp nhận vào những nỗ lực văn chương của con người. Cụm từ cảm thúc/dẫn dắt [carried along] được sử dụng ở những chỗ khác trong Kinh Thánh liên quan đến việc dẫn dắt/ di chuyển một người bị liệt. Giống như một người bị liệt không thể đi bằng chính năng lực của người ấy được, như vậy các tiên tri không viết Lời Thánh Kinh bằng hướng của chính họ. Kinh Thánh rất rõ ràng về điểm này – đó là sứ điệp của Thiên Chúa từ lúc ban đầu cho đến lúc kết thúc.

Tính Chính Xác Tuyệt Đối

Những tiên tri viết về Lời của Thiên Chúa vào một cuộn sách, thường thì được làm da động vật hoặc là từ bột giấy. Những bản gốc được gọi là bản tự viết tay.
Vì các bản tự viết tay có tuổi thọ hạn chế, nên có nhiều các bản sao chép được viết lại từ những cuộn sách đó. Nhưng những bản sao chép đó, tất cả đều được chép bằng tay! Những người chép lại nhận thức rằng những điều mà được lưu lại chính là Lời của Thiên Chúa, dẫn đến một trong những công việc sao chép đáng chú ý nhất trong lịch sử.
Trong việc viết lại các văn bản bằng tiếng Híp-ri
Họ sử dụng tất cả những cách bảo vệ có thể, bất kể có những rắc rối hay tốn nhiều công sức, để đảm bảo cho tính chính xác trong việc truyền tải nội dung. Số lượng của các chữ trong một quyển sách được tính toán và những chữ ở giữa cũng được nêu ra. Cũng giống như vậy đối với các từ, và những từ ở giữa cũng được ghi chú. 
Điều này được thực hiện với cả bản sao và bản tự viết tay gốc để đảm bảo là cả hai bản đều hoàn toàn giống nhau. 
Những bản sao chép lại rất chính xác trong quá trình chuyển soạn đến nỗi mà khi Các Cuộn Sách Biển Chết [Dead Sea Scrolls] được tìm thấy (viết vào năm 100 Trước Công Nguyên), và được so sánh với các bản sao được chép đi chép lại từ nhiều thế kỷ cho đến giai đoạn 1000 năm sau đó (900 Sau Công Nguyên), không hề có những sự khác nhau đáng kể nào về nội dung.
Các Cuộn Sách Biển Chết (Dead Sea Scrolls) cho thấy Kinh Thánh đã không thay đổi
Joshephus, một nhà lịch sử học người Do Thái từ thế kỷ đầu tiên sau Công Nguyên, tóm tắt lại cho người của ông khi phát biểu rằng…
Chúng ta công nhận cách kiên quyết về uy tín của những quyển sách này của dân tộc chúng ta, là bằng chứng bởi những việc chúng ta làm; vì đã trải qua nhiều thế hệ, không ai có thể mạnh dạn thêm vào bất cứ điều gì vào các sách, hoặc lấy đi những điều gì từ chúng, hoặc thay đổi bất cứ điều gì trong chúng, nhưng điều này trở nên rất tự nhiên đối với tất cả những người Do Thái…đó là trân trọng những quyển sách đó…thiêng liêng.
Những người này hoàn toàn bị thuyết phục rằng việc can thiệp vào sứ điệp là dối trá với Thiên Chúa. Chúng ta có một lý do để chắc chắn rằng những gì chúng ta có ngày hôm nay cốt yếu giống như những gì các nhà tiên tri đã viết.
Thật sự Kinh Thánh là một quyển sách độc đáo theo bất kỳ tiêu chuẩn nào. Chẳng khác nào Kinh Thánh là…một quyển sách được trích dẫn nhiều nhất, được phát hành nhiều nhất, được biên dịch nhiều nhất và có ảnh hưởng nhiều nhất trong lịch sử loài người.

Cựu Ước và Tân Ước

Khi chúng ta bắt đầu đi qua Kinh Thánh, việc biết Kinh Thánh được chia ra làm hai phần chính thì rất có ích – Cựu Ước và Tân Ước. Theo lịch sử, phần Cựu Ước thì được chia ra làm thể loại nhỏ hơn:
 1. Các sách về Luật Mô-sê ( Đôi khi được nói đến là Các sách Torah, Các sách của Mô-sê, hoặc Luật Pháp)
 2. Các Sách Tiên Tri (Sau đó, phần thứ ba được gọi là Các Sách Văn Thơ, và được chia ra từ Các Sách Tiên Tri)
Trong Thánh Kinh, cụm từ Luật Pháp và Các Tiên Tri là một cách nói về cả phần Cựu Ước – một phần bao gồm khoảng hai phần ba của cả Kinh Thánh. Một phần ba còn lại được nói đến là Tân Ước.

Lời của Thiên Chúa

Điều rất quan trọng để ghi nhớ là Kinh Thánh tuyên xưng là Lời của Thiên Chúa – Sứ điệp của Ngài cho con người. Chúng ta được cho biết rằng thông qua các trang của Kinh Thánh chúng ta có thể trở nên quen thuộc với Thiên Chúa. Tuyên bố như vậy khiến cho kể cả những người trung lập nhất cũng phải dừng lại và suy xét điều mà Kinh Thánh nói đến.
CHÚA ôi, Ngài hiện hữu đến đời đời;
Lời Ngài được vững lập trên trời.

Thi Thiên 119: 89

Thông báo: Đừng ai bỏ Rước Lễ nhé. Mọi sự chưa tới mức như chúng ta nghĩ đâu. Khi nào Thánh Lễ thay đổi thì mọi sự mới diễn ra. Nên bà con cứ rước Lễ bình thường chứ đừng bỏ rước lễ nhé!

Chiếu theo Kinh Thánh và Sách Sự Thật thì bánh lễ hiện tại vẫn tinh tuyền không như chúng ta nghĩ.
Mọi sự phải diễn ra theo Kinh thánh và Sách Sự Thật nói.

Chúng ta đừng suy diễn lung tung theo cảm tính, trên còn có Chúa mà chúng ta cứ làm giống kiểu Chúa ngồi im để Satan muốn làm voi làm chuột gì thì làm ấy.

Theo Sách Đaniel thì khi nào Lễ Thường Tiến bị bãi bỏ khi ấy Đồ Ghê Tởm Khốc Hại mới được đặt lên, trong khi bây giờ các Cha tin Sứ Điệp vẫn Rước Lễ mà chúng ta bỏ rước lễ thì có phải là mắc mưu của ma quỷ không?


Thân mến!

Tu Sĩ Hèn MọnTOÀ TỔNG GIÁM MỤC
180 Nguyễn Đình Chiểu – Quận 3
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
( (84.28) 3930 3828
E.mail : tgmsaigon@gmail.com


Toà Tổng Giám Mục ngày 26 tháng 03 năm 2018
Kính gởi: Quý Đức cha, Quý cha,

Quý tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân

Thông tin về nhóm lừa đảo
Thời gian gần đây, lợi dụng việc Tổng Giáo phận Sài Gòn – TP. HCM tiến hành trùng tu Nhà thờ Chính Toà Đức Bà, có một nhóm người lừa đảo cả nam lẫn nữ đã tạo email giả, mạo danh cha Tổng Đại Diện Inhaxiô Hồ Văn Xuân để nhận tiền quyên góp của nhiều người. Về vấn đề này, Văn phòng Toà Tổng giám mục xin xác nhận:
1. Trong việc đóng góp cho Quỹ Trùng Tu Nhà Thờ Chính Toà Đức Bà, ngoài thư kêu gọi cùa Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, cha Tổng Đại Diện Inhaxiô không hề gởi thư hay email cho bất cứ ai để xin giúp đỡ.
2. Ngoài ra, có một phụ nữ trong nhóm lừa đảo này tự xưng là người thay mặt cha Tổng Đại Diện Inhaxiô để nhận tiền của các giáo phận hay các ân nhân. Cha Inhaxiô xác nhận không ủy quyền cho ai đại diện ngài thực hiện việc này. Đây là việc làm của nhóm người lừa đảo nói trên.
Xin quý Đức cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân vui lòng cảnh giác để không tiếp tay hay bị thiệt hại do những người lừa đảo.
TM. Toà Tổng Giám Mục
(đã ký và đóng dấu)

Lm. Phêrô KIỀU CÔNG TÙNG
Chánh Văn Phòng

Nguồn: tgpsaigon.net


 1. Hội thánh của Đức Chúa Trời, còn được biết đến với tên gọi Hội thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền giáo Tin Lành Thế giới hay Hội Thánh tin vào sự tồn tại Đức Chúa Trời Mẹ trong Kinh Thánh, là một Hội thánh bắt nguồn từ Hàn Quốc và hiện nay đã có mặt tại 175 quốc gia.
 2. Tà giáo Đức Chúa Trời Mẹ đến tại Việt Nam vào đầu thế kỉ 21. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, sự xuất hiện của tà giáo này được ghi nhận đầu tiên vào khoảng năm 2007, riêng tại Hà Nội, có lẽ nó đã bắt đầu hoạt động từ vài năm trước đó.

 1. Nguồn gốc
 2. Năm 1964, Ahn Sahng-hong (An Xang Hồng) thành lập Hội Thánh của Đức Chúa Trời tại Busan, Hàn Quốc. Sau khi ông qua đời năm 1985, Kim Joo-cheol, Jang Gil-ja và những người tin vào sự tiếp quản của họ, chuyển về Seoul và thành lập Hội Thánh của Đức Chúa Trời Nhân Chứng Ahn Sahng-hong. Trụ sở chính hiện nay của hội thánh đặt tại Bundang, thành phố Sungnam, tỉnh Kyunggi, Hàn Quốc.
 3. Tại Hàn Quốc tổ chức này hoạt động dưới danh xưng World Mission Society Church of God, thực chất công việc của tà giáo không nhắm vào những người chưa tin nhưng lại hướng về tín hữu thuộc các Hội Thánh Chánh Giáo. Một Hội Đồng với đại diện các Hội Thánh tại Hàn Quốc đã tuyên bố World Mission Society Church of God là một tà giáo, và nhắc nhở các tín hữu cẩn thận với hoạt động của tà giáo này.
 4. Tín ngưỡng và niềm tin
 5. Hội thánh tin vào Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ mà Kinh Thánh làm chứng và đã khôi phục lại lẽ thật của Hội thánh Sơ khai. Hội thánh tin rằng họ đang làm theo tất cả mọi lời dạy dỗ của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh và được giải thích kỹ càng trong những cuốn sách của Ahn Sahng-hong.
 6. Hội thánh tin rằng Jêsus đã đến lần thứ hai trong xác thịt dưới hình dáng loài người. Họ tin rằng Ahn Sahng-hong chính là Jêsus đến lần thứ hai với tên mới và làm ứng nghiệm hết thảy lời tiên tri mà duy chỉ có Jêsus mới có thể hoàn thành.
 7. Bởi vì Kinh Thánh có ghi chép “Thần khí và Tân Nương” ở Khải huyền 22:17, Hội thánh tin rằng Tân Nương chính là Đức Chúa Trời Mẹ. Họ giải thích theo như lời tiên tri Kinh thánh, Đức Chúa Trời Mẹ xuất hiện vào những ngày sau cùng giống như việc Đức Chúa Trời đã tạo nên Eva vào thời điểm cuối cùng trong quá trình 6 ngày sáng tạo nên trời đất và muôn vật.
 8. Những sai trật trong giáo lý
 9. Thứ nhất: Họ tuyên bố việc có Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ.
 10. Đây không phải là một điều mới, vì trước đó Giáo hội Công Giáo cũng đã cổ xúy việc tôn vinh Mẹ Ma-ri-a là Mẹ Thiên Chúa. Trong hầu hết các tôn giáo kể cả Tây Phương lẫn Đông Phương, việc có một vị Thần Nam và một thần Nữ là rất phổ thông (Ví dụ: Người Hi Lạp có Thần Zeus và Nữ Thần Hera, người Ca-na-an có Thần Ba-anh và Nữ Thần Át-tạt-tê; Người Phật giáo có Phật Như Lai và Bồ-Tát; Đạo Việt Nam chúng ta có thờ Ông Bà). Nhưng việc tuyên bố Đức Chúa Trời còn có một thân vị khác là Đức Chúa Trời Mẹ quả là điều mới.
 11. Mục đích của giới tính là nhằm để cho việc kết hợp và duy trì nòi giống. Thiên Chúa vốn vô hình, vô hạn và chắc chắn Ngài không giống chúng ta về việc có giới tính như là nam hay nữ. Cho nên đừng có ai mất thì giờ mà tranh luận để chứng minh Chúa Cha là nam hay là nữ, là cha hay là mẹ vì điều đó chẳng có ý nghĩa gì hết.
 12. Vậy, tại sao Chúa Giê-su dạy chúng ta cầu nguyện “Lạy Cha chúng con” (Mt 6:9) hay như trong Rô-ma 8:15, Phao-lô nói “Phần anh em, anh em đã không lãnh nhận Thần Khí khiến anh em trở thành nô lệ  và phải sợ sệt như xưa, nhưng là Thần Khí đã làm cho anh em nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên: ‘A-ba! Cha ơi !’”. Đây là điều chúng ta cần hiểu theo nghĩa biểu tượng, chứ không phải theo nghĩa đen:
 13. – Chẳng hạn khi Chúa Giê-su phán Ta là “Cái cửa”, “Con Đường”, “Người chăn”, “Gốc nho”, thì chúng ta hiểu rằng Ngài đang đang ví sánh Ngài với các ý nghĩa: Ngài là phương cách duy nhất đem đến sự cứu rỗi, Ngài là Đấng giữ gìn chăm sóc, Ngài là năng lực là sức mạnh, là nguồn sự sống cho những ai tin Ngài”.
 14. – Khi Chúa Giê-su gọi Đức Chúa Cha và xưng mình là Con, Ngài muốn tỏ cho mọi người thấy rằng dầu Ngài đồng đẳng, đồng vị với Đức Chúa Cha (“Tôi và Chúa Cha là một” Gioan 10:30), nhưng Ngài đã bằng lòng hạ mình, đầu phục trọn vẹn như một người con thuận phục ý muốn Cha mình. Việc Ngài gọi mình là Con hoàn toàn không có nghĩa là Ngài được sinh ra bởi một Đức Chúa Trời Cha và một Đức Chúa Trời Mẹ như nhiều tà giáo suy diễn.
 15. Thứ hai: Về việc dùng Khải Huyền 22:7
 16. “Thần khí và Tân Nương…” để giải thích Tân Nương là Đức Chúa Trời Mẹ. Hãy xem thêm các câu Kinh Thánh sau để hiểu ý nghĩa của Tân Nương:
 17. “Và tôi thấy Thành Thánh là Giê-ru-sa-lem mới, từ trời, ở nơi Thiên Chúa mà xuống, sẵn sàng như tân nương trang điểm để đón tân lang.” (Khải Huyền 21:2)
 18. “Bấy giờ, trong số bảy Thiên Thần mang bảy chén đầy bảy tai ương cuối cùng, một vị đến bảo tôi: ‘Lại đây, tôi sẽ chỉ cho ông thấyTân Nương, Hiền Thê của con chiên.’ Rồi đang khi tôi xuất thần, thì người đem tôi lên một ngọn núi cao hùng vĩ, và chỉ cho tôi thấy Thành Thánh, là Giê-ru-sa-lem, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống” (Khải Huyền 21:9,10)
 19. “ ‘…Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ dâng Chúa lời tôn vinh, vì nay đã tới ngày cử hành hôn lễ Con Chiên, và Hiền Thê của người đã trang điểm sẵn sàng, này đã được mặc áo vải gai sáng chói và tinh tuyền.’ Vải gai đây chỉ những việc lành của dân thánh.(Khải Huyền 19:7,8)
 20. Như vậy Giê-ru-sa-lem mới ở đây không hề nói đến Đức Chúa Trời mẹ nào cả, mà chính là hình bóng về Hội Thánh của Thiên Chúa. Tiệc cưới của Con Chiên diễn ra mang ý nghĩa nhấn mạnh sự liên hiệp chính thức giữa Hội Thánh và Thiên Chúa sau khi Hội Thánh được cất lên (Khải Huyền 19:7,8). Sau đó, trong ngày Chúa Giê-su tái lâm, Ngài sẽ cùng người vợ mới của mình trở lại thế gian lần thứ hai để xét đoán và cai trị thế gian, tông đồ Gioan đã được cho thấy sự kiện này trong khải tượng về Giê-ru-sa-lem mới từ trời xuống.
 21. Thứ ba: Điều sai trật nghiêm trọng đó là việc truyền mệnh lệnh cho các giáo dân khi cầu nguyện phải nhân danh của Đấng AhnSahngHong.
 22. Mệnh lệnh này đi nghịch lại với sự dạy dỗ của Chúa Giê-su trong Gioan 14:13 “Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi Người Con.”Trong Phi-líp-phê 2:9-11“Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe anh thánh Giê-su, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ”. Rõ ràng, danh Giê-su là danh trên hết mọi danh, vậy mà AhnSahngHong lại dám đặt danh mình trên cả danh của Ngài. Đây chính là hành động ưa thích của kẻ địch lại Thiên Chúa tức là Sa-tan. Điều này càng minh chứng cho thấy Đức Chúa Trời Mẹ thật là tôn giáo đến từ quỷ dữ.
 23. Kết luận:
 24. Trong Mát-thêu 24:23,24 Chúa Giê-su phán “Bấy giờ, nếu có I bảo an hem: ‘Này, Đấng Ki-tô ở đây’ hoặc ‘ở đó’, thì an hem đừng tin. Thật vậy, sẽ có những Ki-tô giả và ngôn sứ giả xuất hiện, đưa ra những dấu lạ lớn lao và những điềm thiêng, đến nỗi chúng lừa gạt những người đã được tuyển chọn, nếu có thể.”
 25. Sự ứng nghiệm của Lời Chúa đang xảy ra trong thế kỉ 20 và 21 của chúng ta, tà giáo đang xuất hiện nhiều và ngày càng tinh vi hơn. Điều đáng sợ, là các tà giáo này lại dùng chính Kinh Thánh để bênh vực cho giáo lí của chúng. Nhiều người vì thiếu sự hiểu biết trong Lời Chúa, thiếu mối liên hệ với Hội Thánh, và mê tham những điều thuộc về xác thịt đã bị dụ dỗ đi theo sự sai trật của các tà giáo này.
 26. Các thanh niên của Hội Thánh Đức Chúa Trời và biểu ngữ: I have already come(tạm dịch: Tôi đã đến). Từng đôi một, họ ra đi khắp các hang cùng, ngõ hẻm, hễ thấy cơ hội là lập tức tìm cách để rao giảng tà đạo của mình. Ngược lại, các tín hữu ngày hôm nay lại không có sự hiểu biết vững vàng về Lời Chúa, dẫn tới việc bối rối, hoang mang khi nghe về giáo lí của họ, rồi dễ bị lôi kéo và đi theo niềm tin sai trật.
 27. Vì vậy, hãy luôn cảnh giác với tà giáo “Đức chúa trời mẹ”.
 28. Theo: Thiên Thần Nhỏ tổng hợp

NGHE RADIO CÔNG GIÁO

SỨ ĐIỆP

complex{fbig2}/Su Diep Chua Giesu,Su Diep Chua Cha,Su Diep Duc Me

SỐNG ĐẠO

complex{fbig2}/Song Dao,Cac Thanh,Guong Sang,Cau Nguyen

ĐIỀM BÁO

complex{fbig2}/Dau Chi Thoi Dai,Dau Hieu Thoi Cuoi,Diem Bao

GIÁO HỘI

complex{fbig2}/Tin Giao Hoi,Vatican,Giao Hoang

CHIA SẺ

complex{fbig2}/Suy Tu,Chia Se,Suu Tam

ĐỜI SỐNG

complex{fbig2}/Tong Hop, Suc Khoe, Doi Song

NGHE

complex{fbig2}/Audio, Bai Giang, Am Nhac

XEM

complex{fbig2}/Video, Thanh Ca,

ẢNH

[Duc Giao Hoang][gallery2]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.