Hiển thị các bài đăng có nhãn Bài Viết Công Giáo. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bài Viết Công Giáo. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 17 tháng 3, 2018

Tại sao Giáo Hội Công Giáo lại có Đức Giáo Hoàng giả?

Tại sao Giáo Hội Công Giáo lại có Đức Giáo Hoàng giả?

Nguyện xin Ơn Phân Định và bình an của Chúa luôn ở cùng Bà con mình!

Xin Mẹ Maria, Thánh cả Giuse, Đức Thánh Micae, Thánh Quan Thầy, Thiên Thần Bản Mệnh, các Thánh và các Thiên Thần cùng các linh hồn luyện ngục luôn cầu bầu cho chúng con trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Amen.

Bà con xa gần thân mến trong Chúa sắp quang lâm!

"Sự thật sẽ giải phóng anh em" (Ga 8,32).
"Còn việc tên gian ác xuất hiện là do tác động của Xatan, có kèm theo đủ thứ phép mầu, dấu lạ, điềm thiêng, (10) và đủ mọi mưu gian chước dối, nhằm hại những kẻ phải hư mất, vì đã không đón nhận lòng yêu mến chân lý để được cứu độ. (11) Vì thế Thiên Chúa gửi đến một sức mạnh mê hoặc làm cho chúng tin theo sự dối trá; (12) như vậy, tất cả những kẻ không tin sự thật, nhưng ưa thích sự gian ác, thì sẽ bị kết án" (2Tx 2: 9-12).

"Sự thật mất lòng - Nhưng thuốc đắng rã tật" - Các Cụ Việt Nam.

Sau đây con xin được gởi tới bà con mình bài chia sẻ về chủ đề: Tại sao Giáo Hội Công Giáo nói riêng và thế giới nói chung lại có Đức Giáo Hoàng giả? Ai là Đức Giáo Hoàng giả thời cuối này?
Để trả lời cho chủ đề này và nhiều bà con thắc mắc: Sao Giáo Hội lại có giáo hoàng giả được? Chẳng lẽ Thiên Chúa lại có thể để cho điều này xảy ra sao?

Để trả lời cho những câu hỏi trên con xin trích dẫn những đoạn Kinh Thánh, Sứ Điệp Đức Mẹ đã được Giáo Hội công nhận và Thực tế cũng được Giáo Hội và xã hội công nhận để lời chứng của con là chân thật, đáng tin cậy và không ai có thể chối cãi được.

Tóm tắt: Bài này con chia làm 7 phần như sau:

I. Kinh Thánh: Lời chứng của Chúa Giê su và Thánh Gioan
II. Sứ Điệp Đức Mẹ Lasalet
III. Thực Tế
IV. Diễn Giải
V. Sự ứng nghiệm
VI. Kết.
VII. Lời nhắn nhủ.

Nào! Bà con mình đã sẵn sàng chưa? Nếu đã sẵn sàng rồi thì bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé!
I - Kinh Thánh - Mặc Khải Công

1. Lời chứng của Chúa Giêsu 

A. Kẻ Mạo Danh Thầy
" Người đáp: "Anh em hãy coi chừng, đừng để ai lừa gạt, vì sẽ có nhiều kẻ mạo danh Thầy đến nói rằng: "Chính Ta đây là Ðấng Kitô", và họ sẽ lừa gạt được nhiều người." (Mt 24: 4-5).

B. Nhiều Ngôn Sứ Giả
"Sẽ có nhiều ngôn sứ giả xuất hiện và lừa gạt được nhiều người" (Mt 24: 11).

C. Kitô giả và ngôn sứ giả
"Bấy giờ, nếu có ai bảo anh em: "Này, Ðức Kitô ở đây" hoặc "ở đó", anh em đừng có tin. (24) Thật vậy, sẽ có những Kitô giả và ngôn sứ giả xuất hiện, đưa ra những dấu lạ lớn lao và những điềm thiêng, đến nỗi chúng lừa gạt cả những người đã được tuyển chọn, nếu có thể. (25) Thầy báo trước cho anh em đấy! (Mt 24: 23-25).

D. Phân Biệt Ngôn Sứ Thật Giả
"Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi. (16) Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì họ biết họ là ai. Ở bụi gai, làm gì có nho mà hái? Trên cây găng, làm gì có vả mà bẻ? (17) Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. (18) Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt. (19) Cây nào không sinh quả tốt, thì bị chặt đi và quăng vào lửa. (20) Vậy, cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai. "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: "Lạy Chúa! lạy Chúa!" là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Ðấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. (22) Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: "Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao?" (23)Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: Ta không hề biết các ngươi; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác! (Mt 7: 15 - 23).

2. Lời chứng của Thánh Gioan Tông Đồ

AĐề phòng thế gian và những kẻ phản Kitô. 

Anh em đừng cứ thần khí nào cũng tin, nhưng hãy cân nhắc các thần khí xem có phải bởi Thiên Chúa hay không, vì đã có nhiều ngôn sứ giả lan tràn khắp thế gian. Anh em đã nghe nói là nó đang tới, và hiện nay nó ở trong thế gian rồi. (5) Các ngôn sứ giả đó thuộc về thế gian, và thế gian nghe chúng. (6) Còn chúng ta, chúng ta thuộc về Thiên Chúa. Chúng ta cứ dựa vào đó mà nhận ra thần khí dẫn đến sự thật và thần khí làm cho sai lầm. (1Ga 4: 1-6).

B. Đề phòng những kẻ phản Kitô

Đây là giờ cuối cùng. Tên phản Kitô sẽ đến; thế mà giờ đây nhiều tên phản Kitô đã xuất hiện. Do đó chúng ta biết được rằng đây là giờ cuối cùng. (19) Chúng xuất thân từ hàng ngũ chúng ta, nhưng không phải là người của chúng ta; Nhưng như thế mới rõ: không phải ai ai cũng là người của chúng ta. (1Ga 2: 18-20)

C. Nhiều người mê hoặc đã lan tràn khắp thế gian

Vì có nhiều người mê hoặc đã lan tràn khắp thế gian, họ là những kẻ không tuyên xưng Ðức Giêsu Kitô là Ðấng đã đến và trở nên người phàm. Ðó là kẻ mê hoặc và là tên phản Kitô. (8) Anh em phải coi chừng để khỏi đánh mất những gì anh em đã làm được, nhưng để lãnh đầy đủ phần thưởng. (9) Phàm ai đi quá xa, không ở lại trong giáo huấn của Ðức Kitô, thì không có Thiên Chúa. Nếu ai đến với anh em mà không đem theo giáo huấn ấy, anh em đừng đón vào nhà và cũng đừng chào hỏi người ấy. (11) Quả thật ai chào hỏi là cộng tác vào những việc xấu xa của người ấy. (2Ga 1: 7-11).

D. Ngôn sứ giả phục vụ Con Thú

(11) Tôi thấy một Con Thú khác từ đất đi lên. Nó có hai sừng giống như sừng chiên, và nói năng như một Con Mãng Xà. (12) Nó thi hành tất cả quyền bính của Con Thú thứ nhất, trước mặt Con Thú ấy, và làm cho đất, cũng như những người sống trên mặt đất, thờ lạy Con thú thứ nhất, mà vết tử thương đã được chữa lành. (13) Nó làm những dấu lạ lớn lao, khiến cho ngay cả lửa từ trời cũng rơi xuống đất trước mặt người ta. Nó bắt mọi người, nhỏ cũng như lớn, giàu cũng như nghèo, tự do cũng như nô lệ, phải thích dấu trên tay hữu hoặc trên trán. (17) Không ai có thể mua bán, nếu không mang dấu thích đó, tức là con số tương đương với tên nó. Ai có trí thông minh hãy tính ra số của tên Con Thú, vì đó là số của tên một người, và số của tên người ấy là sáu trăm sáu mươi sáu. (Kh 13:11-18).

II - Sứ Điệp của Chúa và Đức Mẹ - Mặc Khải Tư đã được Giáo Hội công nhận

1. Sứ Điệp Đức Mẹ Lasalete

Thế gian sẽ có Đức Giáo Hoàng giả, tiên tri giả và nhiều kẻ như thế để phỉnh gạt nhân dân.

H.- Việc Giáo Quyền trở nên những ngôi sao lạc hướng có tiên báo sẽ có bè rối chăng?

T. – Giáo Quyền hiện nay nếu bỏ cầu nguyện bỏ nếp sống đạo đức siêu nhiên, chối các phép lạ, sẽ tự rơi vào bè rối mà con thấy hiện nay trong các Giáo Hội cấp tiến và cả trong những nghệ thuật quá tân thời.

ĐIỀM BÁO VII.- “ Năm 1864 Luxiphe với một số đông các quỷ sẽ được phóng ra khỏi hỏa ngục và sẽ pháĐức Tin dần dần. Cả Đức Tin của những người đã hiến dâng mình cho Chúa. Quỷ sẽ làm cho HỌ ra mùquáng đến nỗi nếu không có ơn Chúa đặc biệt họ sẽ hướng theo tinh thần quỷ Satan, nhiều tu viện mất cảĐức Tin và mất nhiều linh hồn.

H.- Nói rằng năm 1864 có phải là Mẹ có ý đến điềm báo này để được thực hiện cả rồi chăng?

T.- Mới chỉ bắt đầu thực hiện, điềm đó xẩy ra cho tới đời con bây giờ rồi dần dần CÁC GIÁO SỸ BỎ ĐỨCTIN, BỎ CẦU NGUYỆN và quỷ Satan sẽ dùng mọi mưu chước thâm độc để cho các vị bỏ nhiệm vụ TÔNG ĐỒ, và rồi dần dần sống đời rất đê tiện.

H.- Có phải chính bè nhiệm gây ra việc đó chăng?

T.- Phần lớn do bè nhiệm gây nên. Hiện nay bè nhiệm có hầu hết khắp nơi và nhất là trong các nước Pháp, Ý, Bỉ, Mỹ.

H.- Có phải để chống lại những người đã dâng mình cho Chúa nhưng đã bị quỷ Luxiphe mua chuộc màđiềm báo thứ 7 lưu ý Đức Giáo Hoàng phải đề phòng chăng?

T.- Thế gian sẽ có Đức Giáo Hoàng giả, tiên tri giả và nhiều kẻ như thế để phỉnh gạt nhân dân. Đức GiáoHoàng sẽ bảo các tìn hữu đề phòng và đừng tin theo những hạng người ấy.

ĐIỀM BÁO VIII: Trong năm 1865 người ta sẽ suy đồi thậm tệ trong đền Thánh, những bông hoa thơm củaGiáo Hội ở trong các tu viện hư thối và quỷ trở nên Vua trị các tâm hồn, NHỮNG TU VIỆN TRƯỞNG PHẢI THẬN TRỌNG khi nhận các tu sinh. Vì quỷ sẽ dùng mọi mưu mô xảo trá để đưa những người DÂM Ô TỘI LỖI VÀO CÁC DÒNG TU mà làm điều hỗn loạn. Và DÂM Ô đang lan tràn khắp nơi trên mật đất.

H.- Có phải bè nhiệm tổ chức nên những ghê gớm trong nơi Thánh không?

T.- Bè nhiệm sẽ tổ chức cách chung, nhưng chính Satan sẽ hành động trực tiếp trong tâm hồn người phạmtội.

H.- Những dòng tu nào bị thiệt hại hơn cả?

T.- Hầu hết các dòng tu hiện thời.

III - Thực Tế 
Tất cả sự việc này đã, đang và sắp xảy ra, là để ứng nghiệm Kinh Thánh và các Sứ Điệp.

Thế là chúng ta đã rõ, tính từ khi Chúa về trời cho đến ngày Chúa trở lại lần hai thì thế gian này và ngay trong lòng Giáo Hội sẽ xuất hiện "nhiều ngôn sứ giả xuất hiện và lừa gạt được nhiều người".
Bây giờ, chúng ta sẽ đi vào thực tế để tìm hiểu xem sự ứng nghiệm của Kinh Thánh và các Sứ Điệp.

1. Giám mục giả Giuda Iscariot

Ngay từ khi Chúa chọn 12 Thánh Tông Đồ, đã xuất hiện ngôn sứ giả, "giám mục giả ", tiên tri giả rồi. Chúng ta biết ngay đó là "ngôn sứ" Giu đa Iscariot hay còn gọi là "giám mục" Giu đa Iscariot. Kẻ đã phản bội thầy bằng cách bán Thầy mình 30 đồng bạc cho các nhà lãnh đạo Do thái thời đó.

Chúng ta thấy Giu đa Iscariot là tông đồ được Chúa chọn đứng thứ 12 hay còn gọi là đứng cuối. Là ngôn sứ giả hay chúng ta gọi là giám mục giả đầu tiên.

Vậy thì chúng ta phải đề phòng hết sức. Vì là thời cuối nên thật giả lẫn lộn. Trong 12 Tông Đồ đã chẳng có Giuđa (đứng cuối - 12) phản bội Chúa là gì? 
Chúng ta hãy nhớ lại Việt Nam có câu: "Sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đó". Ai được ơn Chúa soi sáng sẽ nhận ra sự thật này và dám chấp nhận Sự Thật này.

Giả ở đây là được Chúa chọn nhưng lại phản bội Chúa. Giống như kiểu Giáo hoàng được Chúa chọn và được các hồng y bầu lên nhưng lại phản bội Chúa, không làm theo luật Chúa dạy như là: Sự gì Thiên Chúa đã liên kết loài người không được phân ly... mà giáo hoàng cứ phân ly thì ta gọi đó là Giáo hoàng giả.

Tiếp tục với lịch sử của Giáo Hội công giáo, chúng ta thấy đã xuất hiện hàng tá ngôn sứ giả.
Nhiều quá! Ôi con không thể kể hết được, nếu bà con mình muốn biết nhiều xin đọc cuốn: Lịch sử Giáo Hội Công Giáo và cuốn 265 triều đại giáo hoàng tại các nhà sách.

1. 2: Tổng Quát Lịch Sử Giáo Hội

Biên niên sử Giáo hội Công giáo Rôma ghi lại nhiều sự kiện xảy ra trong lịch sử Giáo hội Công giáo Rôma trải dài gần hai nghìn năm, song song cùng lịch sử Kitô giáo.

Các cuộc ly giáo dần dần phá hủy khối hiệp nhất của Kitô giáo, dẫn đến sự xuất hiện của những giáo phái mới (ví dụ: Giáo phái Arianism ra đời năm 318), đặc biệt, hai sự kiện ly giáo lớn nhất đó là Ly giáo Đông - Tây (1054) cho ra đời Giáo hội Chính thống giáo Đông phương và Cải cách Kháng Cách (1517) cho ra đời các giáo phái thuộc khối Tin Lành.

2. Đi vào chi tiết:

2.1: Ngôn sứ giả Alexandrie - Kết quả: Giáo phái Arianism ra đời năm 318

Ngôn sứ giả này chúng ta nên biết là: linh mục Alexandrie, với sự phổ biến tư tưởng của Arius, cuối cùng Giáo phái Arianism ra đời năm 318.
Ngôn sứ giả này đã bị Đức Giám mục Alexander thành Alexandria rút phép thông công năm 318.

Xin đọc bài: 

2.2: Ngôn Sứ Giả Eutyches - Kết quả: Chính thống giáo phương đông ly giáo

Ngôn sứ giả Eutyches, là bề trên của một đan viện ở Constantinople, đã đi quá xa – mà có lẽ do quá khích nên ông đã từ chối “công thức hoà giải” năm 433 và chủ trương nhất tính thuyết. Ông ta cho rằng việc Đức Giêsu đau khổ chỉ mang tính hình thức, giả vờ thôi, chứ thực chất Ngài không đau khổ. Và rốt cuộc, ông cũng cho công cuộc cứu độ của Chúa Kiô tan theo mây khói.
Ông bị rút phép thông công. Eutyches dẫn đến việc Chính thống giáo phương đông ly giáo.

Xin đọc: 

2.3: Ngôn Sứ Giả Clement VII - Kết quả: Giáo hoàng giả

Ngôn sứ giả này có tên là Jules de Médicis. 

Năm 1378: Giáo hoàng giả Clement VII được bầu ra nhằm chống lại Giáo hoàng Urban VI.

Các Hồng Y người Pháp ở Avignon bầu một ngụy Giáo Hoàng (antipope) lên ngôi và lấy danh hiệu là Clement VII để tranh ngôi Giáo Hoàng với Đức Urban VI ở Rôma . Và đây là nguyên nhân gây ra cuộc ly giáo Tây Phương trong Giáo Hội, kéo dài từ năm 1378 cho đến năm 1417 với hai Giáo Hoàng tại chức , một ở Avignon và một ở Roma.


2.4: Ngôn sứ giả Gioan XXIII - Kết quả: Nguy giáo hoàng

Cuộc ly giáo đã xẩy ra vì có hai phe tranh giành ngôi vị Giáo Hoàng trong thời gian sóng gió đó. Trước hết phe các nước nói tiếng Latinh và Pháp ủng hộ Giáo Hoàng Clement VII ở Avignon , đối đầu với phe người Đức và Anh ủng hộ Giáo Hoàng Urban VI ở Rome..

Giáo Hoàng Clement VII mất năm 1394 và người kế vị được bầu lên thay là Benedict XIII, tiếp tục cai trị ở Avignon. Ở bên kia, Giáo Hoàng Urban VI cũng mất năm 1397, và người kế vị được bầu lên là Gregory XII, người Roman. Như vậy trong thời kỳ này có hai giáo hoàng cùng tranh ngôi , một ở Pháp và một ở Rôma

Để giải quyết tình trạng này, các Hồng y và nghị phụ đã họp Công đồng tại Písa ngày 29-3-1409 và bầu Giáo Hoàng mới lấy danh hiệu là Alexander V, nhưng ngài chưa kịp về Roma nhậm chức thì đã mất ở Bologna ngày 3-5-1410, và người kế vị được bầu lên ngày 17-5-1411 đã lấy danh hiệu là Gioan XXIII. Nhưng tân Giáo Hoàng tỏ ra là người không có đủ tài đức và khả năng lãnh đạo Giáo Hội, lại được bầu lên nhờ áp lực và tham vọng cá nhân, nên bị coi là nguy giáo hoàng ( antipope), và buộc phải thoái vị.

Xin đọc: 


2.5: Ngôn Sứ Giả Martin Luther - Kết quả: Sự ly giáo của Tin Lành

Ngôn sứ giả này tên là Martin Luther. Là tu sĩ Dòng Augustine, mục tiêu ban đầu của Luther là kêu gọi cải cách từ bên trong Giáo hội Công giáo La Mã, về sau ông tách rời khỏi Giáo hội Công giáo và thành lập Giáo hội Luther hay còn gọi là Tin Lành.

Xin đọc: Tin lành

2.6: Ngôn sứ giả Tebartz-van Elst - Kết quả: Bị cách chức vì sống xa hoa

Theo hãng tin BBC, giám mục xứ Limburg Franz-Peter Tebartz-van Elst bị giới truyền thông Đức cáo buộc đã chi tới hơn 31 triệu euro (42 triệu USD) để sửa sang dinh thự riêng của mình. Tòa thánh Vatican đã quyết định đình chỉ giám mục này sau khi Giáo hoàng Francis gặp và nói chuyện với ông ta.


2.7: Ngôn sứ giả: Mariano Rampolla - Kết quả: Hồng Y Tam Điểm

Đau đớn thay, ĐGH Leo XIII bị Tam Điểm làm hại. Họ phá chính sách của Ngài qua trung gian Hồng Y Tam Điểm Mariano Rampolla, kẻ sau này suýt nữa được bầu làm Giáo Hoàng kế vị ĐGH Leo XIII. Việc này được phá vỡ nhờ Đức Hồng Y J. de Cozyma đã kịp thời chuyển đến các Hồng Y Mật Viện tờ phủ quyết của Hoàng Đế Francois Joseph nước Áo. Ngài nói rõ: “ Mariano Rampolla là Hồng Y Tam Điểm, người đã được ĐGH Leo XIII chọn làm Quốc Vụ Khanh”. Sau đó Đức Pio X được bầu thay thế. 
Căm phẫn vì bị vỡ kế hoạch, Tam Điểm gây phong trào “Chính, Giáo chia ly”, tách rời trên khắp thế giới từ năm 1905, bằng cách cổ võ các Linh Mục trẻ theo phong trào “Duy Tân” của Mỹ. Tới năm 1914, chúng tổ chức ám sát Hoàng tử Áo vì cha ông làm Tam Điểm mất ngôi Giáo Hoàng… Thời này, ĐGH Pio X lại ra Thông Điệp “Lamentabiliti” lên án thuyết “Duy Tân”.


IV. Cụ thể hiện tại: Kinh Thánh - Sứ Điệp - Thực Tế

Còn nhiều lắm nhưng con xin đơn cử cho bà con mình vài đoạn Kinh Thánh và Sứ Điệp cùng vài ngôn sứ giả chính yếu như trên để chứng minh cho luận điểm tại sao Giáo Hội Công Giáo lại có Đức Giáo Hoàng giả hay còn gọi là ngôn sứ giả vào thời điểm này - Thời của Sách Khải Huyền ứng nghiệm - Thời cuối - Thời tận cùng - Thời cánh chung.

1. Ngôn sứ giả là ai?

Thưa: Ở điềm báo số 5 trong bài giảng về ngày Chúa Quang Lâm con đã từng chia sẻ về Ngôn Sứ Giả như sau:
Sẽ nhiều ngôn sứ giả xuất hiện” ( Mt 24 :11). Đọc đến câu này chúng ta sẽ tự hỏi! Vậy thì ngôn sứ giả là ai? Ngôn sứ là gì? Ai là ngôn sứ? 
Theo Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo. Khi chịu phép rửa tội chúng ta sẽ được tham dự vào 3 chức vụ của Chúa Kitô đó là: tư tế, vương đế và ngôn sứ. 
Từ đó chúng ta suy ra. Vậy ngôn sứ nhỏ nhất là giáo dân, kế đến là linh mục, tiếp theo là giám mục và ngôn sứ cao nhất là giáo hoàng. 
Vì Chúa nói: “sẽ có nhiều ngôn sứ giả xuất hiện và lừa gạt được nhiều người”. ( Mt 24 :11 ). 
Nên dựa vào Lời Chúa chúng ta thấy, sẽ có giáo dân giả, linh mục giả, giám mục giả và giáo hoàng giả. Điều này không phải bây giờ mới có, mới xảy ra nhưng điều này đã có ngay từ thời Cựu Ước và kéo dài đến tận ngày cuối cùng khi Chúa quang lâm.

2. Đức Giáo Hoàng Giả là ai?

Thưa: Đức Giáo Hoàng Giả là ngôn sứ giả mà Thánh Gioan đã đề cập trong Sách Khải Huyền 13: 11-18 là: Ngôn sứ giả phục vụ Con Thú.
Và là Đức Giáo Hoàng Giả mà Đức Mẹ Lasalete đã nhắc đến trong Sứ Điệp Lasalete và Bí Mật Phatima. 
H.- Có phải để chống lại những người đã dâng mình cho Chúa nhưng đã bị quỷ Luxiphe mua chuộc mà điềm báo thứ 7 lưu ý Đức Giáo Hoàng phải đề phòng chăng?
T.- Thế gian sẽ có Đức Giáo Hoàng giả, tiên tri giả và nhiều kẻ như thế để phỉnh gạt nhân dân. Đức GiáoHoàng sẽ bảo các tìn hữu đề phòng và đừng tin theo những hạng người ấy. Trích Sứ Điệp Lasalete tại: Sứ Điệp Đức Mẹ.

3. Sao Đức Giáo Hoàng thời cuối lại liên quan đến Ngôn sứ Giả trong Sách Khải Huyền?

Thưa: Vì tất cả những gì đã được ghi chép trong Kinh Thánh phải được ứng nghiệm. Vì đó là Lời Chúa.

4. Vậy thì Đức Giáo Hoàng nào liên quan đến câu: Ngôn sứ giả phục vụ Con Thú  trong Sách Khải Huyền?

Thưa: Khi một vị giáo hoàng ở thời tận cùng, thời cánh chung hội tụ đủ những gì mà lời tiên tri của Thánh Gioan đề cập trong Sách Khải Huyền thì đó là Ngôn sứ giả phục vụ Con Thú. 

4.1: Kinh Thánh - "Con Thú khác từ đất đi lên". (Kh 13:11).

Thực tế: Con người được sinh ra từ bụi đất.


4.2: Kinh Thánh - "Có hai sừng giống như sừng chiên". (Kh 13:11).


Thực tế: Sừng muốn nói đến các vị lãnh đạo giáo hội công giáo, vì thời Cựu Ước các tư tế khi dâng lễ trên đền thời thì đội mũ có hai sừng. Thời nay các giám mục, hồng y và giáo hoàng đội mũ có hai đầu nhọn nhô lên tượng trưng cho hai cái sừng thời các tư tế thời Cựu Ước.
Suy ra. Các linh mục không phải là vị Ngôn sứ giả mà Thánh Gioan đề cập vì các cha ngày nay không đội mũ. 
Vậy thì Ngôn sứ giả này rơi vào các đức giám mục, hồng y và giáo hoàng. Vì các vị này đội mũ.


4.3: Kinh Thánh - "nói năng như một Con Mãng Xà" (Kh 13:11).

Thực tế: Con mãng xà cũng là con rồng. Các vị vua hay măc áo hình con rồng mà người ta gọi là Long bào - tức là mặc áo Rồng, ý muốn nói lệnh của vua là cao nhất. Trong Giáo Hội Công Giáo, tiếng nói của Đức Giáo Hoàng là có quyền lực nhất. Như vậy, ngôn sứ giả mà Thánh Gioan đề cập ở đây rơi vào ngôi vị giáo hoàng.


4.4: Kinh Thánh - "Ðây là lúc cần phải có sự khôn ngoan. Ai có trí thông minh hãy tính ra số của tên Con Thú, vì đó là số của tên một người, và số của tên người ấy là sáu trăm sáu mươi sáu. (Kh 13:18)


Thực tế: Theo Thánh Gioan thì vị ngôn sứ giả này mang tên của con thú, và tên của ngôn sứ giả này là 666. 
Như vậy, ta cứ thấy vị giáo hoàng nào ở thời cuối cùng này liên quan đến đủ 3 con số 6 thì vị đó là Ngôn sứ giả phục vụ con thú 2 sừng.
Nhưng lại giống sừng chiên và có cái miệng ăn nói của Luxiphe - tức con Mãng xà mà Thánh Gioan mô tả như sau:

"Con Mãng Xà bị tống ra, đó là Con Rắn xưa, mà người ta gọi là ma quỷ hay Xatan, tên chuyên mê hoặc toàn thể thiên hạ; nó bị tống xuống đất, và các thiên thần của nó cũng bị tống xuống với nó". (Kh 12: 9).

(12) "Nó thi hành tất cả quyền bính của Con Thú thứ nhất - có mười sừng và bảy đầu; trên mười sừng đều có vương miện, và trên các đầu có danh hiệu xúc phạm đến Thiên Chúa (Kh 13: 1) - trước mặt Con Thú ấy, và làm cho đất, cũng như những người sống trên mặt đất, thờ lạy Con thú thứ nhất, mà vết tử thương đã được chữa lành. .Nó có hai sừng giống như sừng chiên, và nói năng như một Con Mãng Xà... (Kh 13: 1). Số của tên Con Thú, là số của tên một người, và số của tên người ấy là sáu trăm sáu mươi sáu" (Kh 13:18).

V - Câu trả lời và Sự ứng nghiệm của Lời Kinh Thánh:

1. Cách tính dễ hiểu và dễ nhớ cùng rất thực tế:

A - Tình cờ Đức Giáo Hoàng Phanxicô - tên tiếng anh là Pope Francis sinh năm 1936. 
Theo: Dòng Tên
Đức Giáo Hoàng Phanxicô tên thật là Jorge Mario Bergoglio sinh ngày 17 tháng 12 năm 1936, tại Buenos Aires, nước Argentina, trong một gia đình di dân người Ý có năm người con.

B - Là vị giáo hoàng thứ 266 của Giáo Hội Công Giáo.
Hôm nay, trong ngày lễ Kính thánh Giuse, ngày 19 tháng 03 năm 2013, Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ cử hành thánh lễ để khai mạc triều đại Giáo hoàng của mình. Nhận dịp này, chúng tôi xin gửi đến quý vị tiểu sử của vị Giáo hoàng thứ 266 của Giáo Hội Công Giáo. Ngài là vị Giáo Hoàng đầu tiên đến từ tân thế giới, và cũng là vị Giáo hoàng đầu tiên xuất thân từ Dòng tên.

Gộp lại: 1936 và 266 = 666.

2. Cách tính đúng nhất theo sát Kinh Thánh:

Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2018

Nhận biết Dấu Chỉ Thời Đại

Nhận biết Dấu Chỉ Thời Đại

HIỆP THÔNG VỚI CHÚA KITÔ – NHẬN BIẾT DẤU CHỈ THỜI ĐẠI
Thời kỳ đã mãn và Triều Đại Nước Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1, 15)
Chúa Giêsu khi Ngài bắt đầu sứ vụ công khai, lời công bố trên đây là lời rao giảng đầu tiên của Ngài. Cũng như người đi trước dọn đường cho Ngài là thánh Gioan Tiền Hô; cũng như trong những lần thực tập truyền giáo đầu tiên cho các môn đệ mà Chúa Giêsu sai phái họ ra đi, lời loan báo về “Thời kỳ đã mãn và Triều Đại Nước Thiên Chúa đã đến gần” là một sứ điệp thật sự đã “chín mùi”. Nó loan báo cho sự bắt đầu của một thời kỳ mới. Nó tuyên bố cho thời kỳ chờ đợi Đấng Thiên Sai nay đã kết thúc: kết thúc giao ước cũ để bước vào giao ước mới; vào thời kỳ mới của Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Ứng nghiệm DẤU CHỈ Thiên Chúa hứa về Đấng EMMANUEL. Bởi thế việc sám hối và tin vào Tin Mừng để tiếp nhận NGÔI LỜI LÀM NGƯỜI là trở thành một việc làm khẩn thiết nhất.
Thưa quý vị những tâm hồn thiện chí khao khát Sự Sống Mới! Với chúng ta hôm nay đây “thời kỳ đã mãn” lại mang một ý nghĩa kép vì mình đang sống trong hai thời kỳ cuối cùng. Thời cuối cùng thứ nhất là thời điểm đã và sắp kết thúc của năm cũ 2016: Lời Chúa mời gọi chúng ta hoán cải những lỗi lầm của năm cũ và trở về với Tin Mừng Chúa Kitô, sống xứng đáng với phẩm giá của con cái Thiên Chúa. Đồng thời chờ đợi Ngày Chúa quang lâm. Thời gian này nay cũng đang sắp đến hồi viên mãn. Mà trong thời điểm quan trọng này của lịch sử: bóng tối của sự chết, của đau thương, chập chùng như sóng vỗ…đang ào ạt tấp vào bờ cát của kiếp sống hiện sinh nhân loại. Và bình minh của Triều Đại Thiên Chúa đến, của Trời mới Đất mới Chúa hứa, của viễn cảnh huy hoàng một Giêrusalem xuất hiện, nay như đang thấy thấp thoáng trong niềm Hy Vọng của chúng ta. Vì thế, đối với chúng ta hôm nay: lời kêu gọi hãy sám hối và tin vào Tin Mừng của Chúa Kitô, cũng lại thật là một sứ điệp khẩn cấp, mạnh mẽ và thiết thực hơn bao giờ hết, hơn mọi thời đại nào hết.
Thật vậy đó kính thưa quý vị! chúng ta đang sống trong thời kỳ cuối cùng, thời của sự chuyển tiếp, của sự lột xác. Chúa ví thời kỳ này như cơn đau chuyển bụng của người phụ nữ sắp sinh con. Quằn quại, rên la và gào thét. Trong cơn chuyển dạ đau đớn của người phụ nữ sắp sinh con đó, còn bao hàm hình ảnh của muôn loài, và nhất là của Giáo Hội hiện thời còn sót lại (x.Kh 12, 1-18: Người Phụ Nữ và con rồng bảy đầu mười sừng). “Thật vậy, muôn loài thọ tạo những ngong ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái Người. Quả thế, muôn loài đã lâm vào cảnh hư ảo, không phải vì chúng muốn, nhưng là vì Thiên Chúa bắt chịu vậy; tuy nhiên, vẫn còn niềm trông cậy là có ngày cũng sẽ được giải thoát, không phải lệ thuộc vào cảnh hư nát, mà được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang. Chúng ta biết rằng: cho đến bây giờ, muôn loài thọ tạo cùng rên siết và quằn quại như sắp sinh nở. Không phải muôn loài mà thôi, cả chúng ta cũng rên siết trong lòng: chúng ta đã lãnh nhận Thần Khí như ân huệ mở đầu, nhưng còn trông đợi Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc thân xác chúng ta nữa” (Rm 8, 18-23).
Vâng. Con biết có người sẽ thắc mắc: dựa vào đâu mà anh dám quả quyết chúng ta đang sống trong thời kỳ cuối cùng và đón đợi Ngày Chúa Quang Lâm như vậy? – Thưa, dựa vào những lời ta vừa nghe và còn vào lời Kinh Thánh sau đây: khi thấy những biến cố ấy bắt đầu xẩy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc” (Lc 21, 28). Những biến cố ấy là những biến cố nào? Để biết, chúng ta hãy nghe lại cuộc đối thoại của Chúa Giêsu với các môn đệ của Ngài:  “Xin Thầy nói cho chúng con biết khi nào thì những sự việc ấy xảy ra, và cứ điềm nào mà biết ngày Thầy quang lâm và ngày tận thế?
 Đức Giê-su đáp: “Anh em hãy coi chừng, đừng để ai lừa gạt anh em, vì sẽ có nhiều kẻ mạo danh Thầy đến nói rằng: “Chính Ta đây là Đấng Ki-tô”, và họ sẽ lừa gạt được nhiều người. Anh em sẽ nghe có giặc giã và tin đồn giặc giã; coi chừng, đừng khiếp sợ, vì những việc đó phải xảy ra, nhưng chưa phải là tận cùng. Quả thế, dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọSẽ có những cơn đói kém, và những trận động đất ở nhiều nơi”.
Nhưng tất cả những sự việc ấy chỉ mới là khởi đầu của các cơn đau đớn. Chưa phải là sau cùng!
Bấy giờ, người ta sẽ nộp anh em, khiến anh em phải khốn quẫn, và người ta sẽ giết anh em; anh em sẽ bị mọi dân tộc thù ghét vì danh Thầy. Bấy giờ sẽ có nhiều người vấp ngã. Người ta sẽ nộp nhau và thù ghét nhau. Sẽ có nhiều ngôn sứ giả xuất hiện và lừa gạt được nhiều người. Vì tội ác gia tăngnên lòng yêu mến của nhiều người sẽ nguội đi. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát” (Mt 24,3-13).
Rồi Hiện tượng của ngày Quang Lâm :
“Ngay sau những ngày gian nan ấy, thì mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng, các ngôi sao từ trời sa xuống và các quyền lực trên trời bị lay chuyển. Bấy giờ, dấu hiệu của Con Người sẽ xuất hiện trên trời; bấy giờ mọi chi tộc trên mặt đất sẽ đấm ngực và sẽ thấy Con Người rất uy nghi vinh hiển ngự giá mây trời mà đến. Người sẽ sai các thiên sứ của Người thổi loa vang dậy, tập hợp những kẻ được Người tuyển chọn từ bốn phương, từ chân trời này đến chân trời kia (Mt 24,29-31).
Thưa quý vị! Phần lớn những biến cố lớn mà chúng ta vừa nghe Lời Kinh Thánh đề cập trên đây, nay đã và đang ứng nghiệm từng chữ (xin xem thêm trong bài trước). Quả thật trong những ngày này, khi theo dõi trên kênh thông tin và các báo đài, chúng ta đã thấy đến mức báo động đỏ: nhan nhản chuyện động binh chiến tranh, khủng bố, xung đột; mặt nổi mặt chìm dân này chống lại dân kia, nước này chống lại nước nọ… Quả đúng là “muôn dân náo động muôn nước xôn xao”. Bên cạnh đó là hằng ngày chuyển đổi khí hậu, thiên tai, nạn đói, dịch bệnh và người mang danh Kitô bị bách hại, bị loại trừ, xua đuổi và giết chết… Những tin tức đó hầu như là có khắp mọi nơi, trên mọi trang tin thời sự thế giới. Với những điểm nóng ở vùng Trung Đông, biển Đông, Châu Phi, Mỹ La tinh! Nóng càng nóng hơn chứ không có dấu hiệu hạ nhiệt. Quả nhiên đúng thiệt là Lời Chúa báo trước trong Phúc Âm về thời kỳ cuối cùng nay đang ứng nghiệm thật.
Nhưng chưa hết đâu vì theo lời tiên báo, đó mới chỉ là những dấu của cơn đau đớn khởi đầu, mở màn cho những cơn đau tiếp theo nhau, và còn khủng khiếp hơn nữa. Vì đối với người mang danh Kitô hữu, Chúa báo trước là: “vì danh Thầy, các con sẽ bị mọi dân tộc thù ghét. Vậy điều đáng sợ gì đang chờ đợi dân Chúa ở nơi đây? Thưa là điều này: “Phần các con, các con hãy coi chừng! Người ta sẽ nộp các con cho các hội đồng và các hội đường; các con sẽ bị đánh đòn; các con sẽ phải ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy, để làm chứng cho họ được biết…  “Anh em sẽ nộp nhau cho người ta giết; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết (Mc 13, 9. 12). Những lời mình nghe đây quả là khủng khiếp và đáng sợ! Thật đáng sợ vì nó tiên báo về một cuộc chia rẽ lớn. Một cuộc ly giáo hết sức đau thương xẩy ra trong chính nội bộ Công Giáo chúng ta. Nó khủng khiếp và đau đớn hơn nhiều so với những gì vừa đề cập đến: như về chiến tranh, thiên tai, nạn đói, dịch bệnh… Bởi lẽ, những đau đớn đó là do những tác động khách quan. Thiên tai hay nhân tai, và những bách hại đạo đến từ bên ngoài bởi những kẻ thủ ác hay lâm lụy vì hoạn nạn. Còn đau đớn này là “nồi da xáo thịt”. Nó xảy đến do chính những thân thuộc của ta; những tâm phúc bạn hữu, và những người cùng chung niềm tin và chí hướng. Xin hình dung qua hình ảnh người công chính than thở và cầu nguyện sau đây:
     “Phải chi được đôi cánh bồ cầu
     để bay bổng tìm nơi an nghỉ !
     Tôi sẽ lánh đi mãi tận chốn xa vời, vào ở trong sa mạc.
     Tôi sẽ vội tìm nơi ẩn trú, tránh khỏi cơn giông tố bão bùng.”
     Lạy Chúa, xin Ngài gây xáo trộn
     và làm cho ngôn ngữ chúng bất đồng,
     vì trong thành, con chỉ thấy bạo hành và tranh tụng
     rảo quanh trên tường luỹ suốt ngày đêm.
     Khắp nội thành, toàn bất công bạo tàn xảo kế,
     nơi phố phường, chẳng hề vắng chước độc mưu thâm.
     Giả như tên địch thù phỉ báng, thì tôi cũng cam lòng,
     hay kẻ ghét ghen lên mày lên mặt, tôi có thể lánh đi.
     Nhưng đây lại là bạn, người đồng vai đồng vế,
     chỗ thân tình tâm phúc với tôi,
     đã cùng tôi chia ngọt sẻ bùi, trong đền Thiên Chúa,
     giữa hội vui cùng sánh bước” ( Tv  55, 7-14 ).
Cho nên khi nói “các con sẽ bị nộp” Chúa Giêsu nhắm đến các Kitô hữu đích thực, những người trung thành và là số còn sót lại này. Chính bởi thành phần sót lại được tuyển chọn này vẫn trung thành, Chúa hứa những ngày gian nan kia sẽ được rút ngắn lại. Tuy nhiên mặt xã hội, vì lòng trung thành với Chúa mà họ sẽ bị chính những người anh em, cha mẹ và bạn hữu bắt nộp vì thù ghét. Những người đó tưởng họ lạc đạo nên mới nộp anh em mình để trừ họa và giáo hóa ?! Nhưng trên thực tế thì ngược lại. Chính những người nộp anh em họ này, họ mới thật là những kẻ lầm lạc vì không thức thời thức tỉnh. Vì đón nhận giáo lý sai lạc đã mắc phải sai lầm như thánh Phaolô xưa: hăng say bắt bớ giết hại tín hữu trung thành với Chúa mà cứ tưởng là mình đang làm công việc chính nghĩa để tôn vinh Thiên Chúa!
Khi các Kitô hữu bị bắt nộp cho giáo quyền và chính quyền đến mức cao trào như thế, khi nào sự việc ấy xẩy ra, thì ta tin chắc rằng theo lời Chúa Giêsu tuyên sấm trong Phúc Âm: ngày của Chúa đã rất gần kề, ngay ngoài cửa rồi. Thưa quý vị, thực sự thì đã có nhiều cuộc chia rẽ xảy ra trong Giáo Hội trong thời quá khứ. Nhưng cuộc chia rẽ mà Chúa nói tới lần này, cuộc chia rẽ chung cục, xảy ra vào thời kỳ cùng tận trước ngày Chúa quang lâm là “vô tiền khoáng hậu” bởi kịch tính của nó. Chính những con người thực thụ của Chúa -những người Công Giáo – lại chối bỏ đức tin vào Chúa và chia rẽ niềm tin với nhau. Bởi vậy mới nói là một thời ngặt nghèo xảy đến:“cơn gian nan khốn khổ đến mức từ thuở khai thiên lập địa cho đến bây giờ chưa khi nào xảy ra, và sẽ không bao giờ còn xảy ra như vậy nữa”.( Mt 24,21).
Vậy cái cớ để gây nên sự chia rẽ dữ dội đó là gì  Thưa, như vừa có nói, là điều mà thánh Phaolô đề cập trong thư 2Tx 2, 3:  đó là sự bội giáo hay sự chối đạo lớn lao nhất mọi thời đại. Thế nào là sự chối đạo? – Là việc người tín hữu chối bỏ những giáo huấn của Chúa Kitô và truyền thống của Giáo Hội Ngài mà hăm hở đón nhận những thứ học thuyết mới, giáo lý mới đầy lầm lạc của con người, dẫn đến việc đánh mất đức tin chân thật. Thế nhưng một khi đã không còn tuân giữ giới răn Chúa và đức tin chân thật, thì dù có mang danh là Kitô hữu gì đi nữa thì cũng chẳng ích gì. Bởi: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa! lạy Chúa! ” là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi” (Mt 7, 21). Không có con đường dễ dãi nào có thể đưa đến Thiên Chúa ngoài con đường hẹp. Con đường mà chính Chúa Giêsu đã đi qua và đã phán: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga, 14, 6). Thật thế. “Đức Giêsu Kitô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay và như vậy mãi đến muôn đời. Đừng để cho đủ thứ học thuyết xa lạ nào mê hoặc anh em” (Dt 13, 8-9). Thánh Tông Đồ cảnh báo Chân lý thì không thay đổi và vĩnh cửu. Và chính Đấng là Chân Lý cũng đã phán: “ Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy sẽ chẳng qua đâu” (Mt 24, 35). Vì thế mà một khi đón nhận những thứ dị giáo và học thuyết sai lầm, thì người ta cũng sẽ mất đức tin. Và mặc dù vẫn còn mang danh là Kitô hữu nhưng bấy giờ là Kitô hữu “hữu danh vô thực”: họ không còn thuộc về Đức Kitô nữa. Bởi sự thật là đã chối bỏ những giáo huấn của Chúa. Thấy viễn cảnh đó, 2000 năm trước Chúa Giêsu đã cảnh báo với chúng ta rồi: “khi Con Người ngự đến liệu còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?” (Lc 18, 28).
Vâng, thưa quý vị, đó là một sự thực thực đau lòng xót xa!
Quả thật vào thời cuối này sẽ có nhiều chuyện đau lòng xảy ra, vì người ta lìa bỏ đức tin chân thật để chạy theo những lời dối trá. Nguyên cớ chính là do những môn đệ của tên phản Kitô; những con sói đội lốt chiên: ngôn sứ giả, thầy dạy giả hiệu. Chúng cấu kết với nhau thành thế lực thù nghịch để bách hại các Kitô hữu trung thành và thay đổi giáo huấn của Thiên Chúa. Hầu chối bỏ vai trò duy nhất của Đấng Cứu Thế. Và đồng thời, chuẩn bị thật hoành tráng cho sự cai trị của một triều đại Kitô giả hiệu. Kẻ bởi tài xảo thuật nhất lịch sử, sẽ đem lại “hòa bình ảo” trong những cuộc đại chiến tranh. Kẻ sẽ ngồi trong đền Thiên Chúa và tự xưng mình là chúa – đấng cứu thế. Và vì bắt chước được mọi hành vi và cử chỉ của Chúa, nên hắn cũng sẽ lừa được nhiều người Kitô. Ngay cả những người đã được tuyển chọn.
Hắn, chính là Con Thú thứ nhất mà sách Khải Huyền đã nói tới trong chương 13. Khi chúng ta thấy Kinh Thánh, các tín lý, các bí tích và giáo lý,  những truyền thống của Giáo Hội bị sửa đổi đi, hiển nhiên hơn nữa, thì ta sẽ biết ngay rằng: “đây bắt đầu của một sự kết thúc thật sự”. Nhưng vấn đề là làm sao để nhận biết những con sói đội lốt chiên, những tên phản Kitô? Việc này khó, “vì chúng xuất phát từ hàng ngũ chúng ta” như lời thánh Gioan nói!… Nhưng không phải là không có thể. Thánh Gioan trong thư thứ nhất của ngài khi đã nói ra sự tinh ranh của chúng thì ngài cũng nói ngay cách để nhận biết chúng. Đó là: “những ai không tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô và không tuân giữ những giáo huấn của Người thì chính là phản kitô” (1Ga 2 ;3). Và còn bởi nguyên tắc Chúa dạy nữa: “xem quả thì biết cây. Cứ xem họ sinh hoa quả nào thì sẽ biết được HỌ LÀ AI. Ở bụi gai, làm gì có nho mà hái. Trên cây găng làm gì có vả mà bẻ ? (Mt 7,16. 20).
Khi sự bội giáo bắt đầu xẩy ra thì những người tôi trung sẽ đứng lên bảo vệ chân lý. Và chúng ta đã thấy sự chia rẽ sẽ bắt đầu lớn chuyện rồi… Những gì đã và đang xảy ra mà trang Thời sự Công Giáo và Thời sự Thời Cuối ghi nhận lại, đó là những bằng chứng hiển nhiên, những sự thật không thể chối cãi được. Và như thế, hiệp thông với Đức Kitô để nhận biết các DẤU CHỈ XẢY TRONG THỜI ĐẠI NÀY là một sự cần thiết sinh tử. Như một bài đồng dao thuở nào ấy: “ai khôn thì nhờ, ai dại thì sa”…
Thưa quý vị, trong các Dấu Chỉ mà Kinh Thánh tuyên sấm đã và còn đang ứng nghiệm như vừa khảo sát trên đây; cũng như ở bài trước con đã liệt kê ra một số sự kiện, mà đem đối chiếu vào nhau ở bài này, con tin rằng đó là những DẤU CHỈ CỦA THỜI CUỐI. Và trước khi kết thúc bài viết, con muốn đặc biệt lưu ý quý vị đến có một DẤU CHỈ quan trọng có tính cách HIỆN TƯỢNG. Đó là trường hợp của cô Maria Võ thị Thanh Thủy- qua đời hôm 03/12/2016 vừa qua, ở tuổi xuân xanh 31. Con chưa thể kết luận rằng đó là một thị nhân đích thực. Con cũng không phi bác sự đánh giá thật tốt đẹp của người biên tập, anh đã rất chân thành phát thảo chân dung của con người vừa mới ra đi!  Con chỉ muốn chia sẻ cảm nghĩ gì đã đánh động đến mình, khi nghe, khi xem… mà con chắc một điều, ai tâm hồn đồng điệu đồng cảm nào đó, họ sẽ biết được rằng con đang muốn nói điều gì! Vì “những gì từ con tim sẽ đến với con tim”.  Vâng. Chính khi cảm, khi nghe các Video Clip đó mà con tin chị là một CHỨNG TỪ CHO SỰ THẬT- CỦA SỰ THẬT. Và từ những chia sẻ của chị, con nhớ lại được tất cả những lời Kinh Thánh ấy…. Khi xưa các môn đệ hỏi Chúa Giêsu và Chúa đã mách bảo trình tự sự việc sẽ xảy ra như thế… như thế, thì khi nghe chị, con cũng thấy sự thể là y như thế.“Và khi thấy những biến cố ấy bắt đầu xẩy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc” : đó chẳng là SỰ THẬT mà chị Maria Thanh Thủy muốn sau cùng, nhắn gởi cho những kẻ ở lại là chúng ta hay sao?! Và với con,“trông ra ngọn cỏ lá cây / Thấy hiu hiu gió thì hay chị về” (Kiều). Tiếng nói còn văng vẳng và trong sự thinh lặng hùng biện Của Cái Chết, chị Maria Thủy là “Một Dấu Sao Phương Đông” dẫn đường. Chị chỉ cho những ai THÀNH THẬT muốn dõi tìm MỘT HƯỚNG ĐI, ĐI VỀ NHÀ CHA BẰNG CON ĐƯỜNG SÁM HỐI.
Và bất giác trong trong lòng mấy ngày này, thưa quý vị, con hay nhẫm đọc một câu kinh của thánh Augustinô: “Lạy Chúa Giêsu, xin Ngài tha cho con hết các tội con đã nói mà không làm, biết mà không tin, yêu mà lại không vâng phục thánh ý Chúa!”  Amen.
Ngày lễ Chúa Hiển Linh năm 2017
Tông Đồ Cầu Nguyện

Thứ Năm, 8 tháng 2, 2018

Đức Cha Bùi Tuần: Tạ ơn Chúa, vì biết kính sợ Chúa

Đức Cha Bùi Tuần: Tạ ơn Chúa, vì biết kính sợ Chúa

Tạ ơn Chúa, vì biết kính sợ Chúa

1.
Dịp cuối năm và dịp đầu năm, tôi thường tập trung tâm hồn tôi vào việc tạ ơn Chúa.
Tôi tạ ơn Chúa vì biết bao ơn Chúa đã ban cho tôi trong thời gian qua và ngay chính lúc này.
Một trong những ơn cao quý mà tôi nhận ra để tạ ơn Chúa cách riêng, đó là ơn biết kính sợ Chúa. Biết kính sợ Chúa, nên được Chúa xót thương. Như lời Đức Mẹ Maria đã ca ngợi Chúa xưa: “Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người” (Lc 1, 50).
2.
Thế nào là kính sợ Chúa? Tôi xin Đức Mẹ dạy tôi. Bằng nhiều cách, với nhiều lần, Đức Mẹ cho tôi hiểu: Biết kính sợ Chúa là một ơn Chúa ban. Với ơn đó, tôi nhận ra mấy điều lạ lùng Chúa làm cho tôi.

Điều lạ lùng thứ nhất là tôi xác tín mình tội lỗi, hèn mọn, yếu đuối, mọi sự tốt lành tôi được là do lòng thương xót Chúa mà thôi.
3.
Xác tín mình tội lỗi, hèn mọn, yếu đuối chỉ là khởi đầu. Từ khởi đầu chân thành đó, tôi thường nài xin Chúa cứu tôi.
Tôi nói với Chúa những lời thống thiết như:
“Xin rửa con sạch mọi lỗi lầm.
Của lễ con dâng là tâm hồn tan nát khiêm cung.
Xin tạo cho con một trái tim trong sạch (Tv 51(50)).
Với những lời thống thiết như thế, tôi đến với Chúa. Tôi được gặp Chúa.
4.
Khi gặp được Chúa, tôi mới thấy rõ mọi sự tốt lành tôi có hôm nay đều do ơn Chúa xót thương tôi.
Từ nhận thức đó, tôi mới thấy mình phải tỉnh thức với những gì hay nâng mình lên. Nâng mình lên có khi một cách lộ liễu, có khi một cách ngây thơ, có khi một cách đạo đức giả hình.
Xin thú thực là cho dù tỉnh thức đến mấy, tôi vẫn thấy sự nâng mình lên cách này cách nọ vẫn là điều có thể xảy ra cho tôi, nếu Chúa không ra tay can thiệp. Tôi tạ ơn Chúa, vì Chúa đã can thiệp.
5.
Điều lạ lùng thứ hai là Chúa cho tôi cảm nhận được rõ ràng điều Đức Mẹ đã nói xưa:
“Chúa biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng” (Lc 1, 51).
Phường lòng trí kiêu căng có thể là những người xa gần, và cũng có thể là chính tôi.
Khi tôi bị Chúa dẹp lòng trí kiêu căng trong tôi, tôi cảm thấy rất đau. Nhưng Chúa cho tôi nhận ra đau đớn đó là thuốc chữa trị. Biết chấp nhận đớn đau đó cũng là một ơn Chúa. Bởi vì đau đớn bất cứ do đâu, đều vẫn là điều ai cũng muốn tránh.
6.
Từ kinh nghiệm bản thân, tôi sẽ biết cầu nguyện cho những người bị đau đớn, khi Chúa dùng đau đớn để chữa lòng trí kiêu căng của họ.
"...Tôi rất mừng là hiện nay, các lễ phong chức hầu như không còn thói quen đề cao chức thánh như một thứ quyền lực, mà nhấn mạnh đến tinh thần phục vụ khiêm nhường...”
7.
Biết đón nhận đớn đau, biết cộng tác với Chúa trong đau đớn, đều là những việc không dễ dàng, cho dù trong lý thuyết chủ chương của chúng ta là dễ dàng. Phải khiêm tốn nhận sự thực đó, để được là kẻ kính sợ Chúa.
8.
Điều lạ lùng thứ ba là tôi nhận ra đừng bao giờ muốn là quyền lực, nhưng hãy luôn là kẻ phục vụ khiêm nhường, kẻo Chúa sẽ đảo ngược lại.
Tôi vẫn sợ mình là một quyền lực. Tôi rất ái ngại, khi thấy xuất hiện trong Hội Thánh đó đây những cá nhân hoặc những nhóm coi mình là đạo đức, nhưng lại rất quyền lực do kiêu căng.
Nếu để tự do phát triển, những quyền lực kiêu căng đó sẽ là một mối họa gây hại cho cộng đoàn. Tinh thần quyền lực sẽ lây lan, khiến “Chúa ra tay hạ bệ những ai quyền thế. Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường (Lc 1, 52-53).
9.
Kinh nghiệm cho tôi thấy đúng là như vậy. Khi Chúa ra tay hạ bệ những ai quyền thế, thì không tránh được những sợ hãi. Và khi Chúa nâng cao mọi kẻ khiêm nhường, thì khó tránh khỏi những ghen tuông.
Cho dù vậy, thì việc Chúa làm vẫn là như vậy. Từ đó tôi thấy Nước Chúa được phát triển không nhờ những người quyền lực kiêu căng, nhưng qua những người là dụng cụ khiêm nhường phục vụ.
10.
Tôi rất mừng là hiện nay, các lễ phong chức hầu như không còn thói quen đề cao chức thánh như một thứ quyền lực, mà nhấn mạnh đến tinh thần phục vụ khiêm nhường.
Nếu không, rồi sẽ thấy ứng nghiệm lời Đức Mẹ đã nói: “Chúa hạ bệ những ai quyền thế. Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường”.
Nhận ra điều đó, là dấu chỉ người biết kính sợ Thiên Chúa.
11.
Điều lạ lùng thứ bốn là Chúa cho tôi biết nối kết niềm tin của tôi vào niềm tin của tổ phụ Abraham, của Đức Mẹ và của mọi người thánh trong lịch sử cứu độ.
Trong kinh ngợi khen, Đức Mẹ nói: “Chúa nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời” (Lc 1, 55).
Khi tôi nối kết niềm tin của tôi vào niềm tin của tổ phụ Abraham và của Đức Mẹ, thì tôi từ bỏ mọi sự, để chỉ vâng phục thánh ý Chúa mà thôi.
12.
Ở đây, khi đề cập đến vấn đề thực thi thánh ý Chúa, tôi sực nhớ tới Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Tôi được phúc gần ngài nhiều lần và tại nhiều nơi. Lần nào, chỗ nào, tôi cũng thấy thánh nhân trong thái độ cầu nguyện. Ngài lắng nghe ý Chúa, ngài kết hợp với ý Chúa, ngài thực thi ý Chúa. Trong mọi sự, ngài đều sống tinh thần xin vâng của Đức Mẹ. Trong mọi thử thách, ngài đều sống trọn vẹn lời Chúa Giêsu xưa tại vườn Cây Dầu: “Lạy Cha, xin đừng theo ý con, nhưng theo ý Cha mà thôi”.
Gương sáng của thánh nhân đã ảnh hưởng mạnh đến tôi. Tôi tin ngài đang cầu nguyện cho tôi.
13.
Một lần nữa. Tôi xin nhắc lại niềm tin của tôi là lòng thương xót Chúa chỉ dành cho những ai kính sợ Chúa. Thế có nghĩa là chúng ta phải chú trọng đến tinh thần kính sợ Chúa, để được Chúa xót thương.
14.
Hiện nay, xem ra rất nhiều người không biết và cũng không muốn kính sợ Chúa, nên cũng không biết tìm đến lòng xót thương của Chúa.
Nếu hiện tình đang xảy ra đúng như vậy, thì chúng ta là những môn đệ tin theo Chúa Giêsu, phải ưu tiên lo đổi mới chính bản thân mình được nên kẻ kính sợ Chúa, để tìm nơi Chúa lòng xót thương cứu độ.
Phải bắt đầu từ chính bản thân mình. Đó là lời nguyện chúc chân thành tha thiết xin gởi đến mọi người gần xa, và tất nhiên cho chính kẻ hèn mọn này.

Thứ Tư, 24 tháng 1, 2018

Lm PHạm Đức Hậu: Sự Thật và Giả Dối ở đâu?

Lm PHạm Đức Hậu: Sự Thật và Giả Dối ở đâu?

Ngày 31 tháng 10 năm 2017 đánh dấu tròn 500 năm cái gọi là công cuộc Cải Cách của Luther – The Reformation of Luther. Vatican chào mừng biến cố này bằng việc loan tin sẽ cho phát hành bộ tem có hình Martin Luther tay cầm cuốn Kinh Thánh đang quỳ dưới chân thánh giá! Ngoài ra, còn có vô số những sự kiện và sinh hoạt đại kết khác diễn ra trong Giáo Hội, cấp hoàn vũ cũng như địa phương, để mừng sự kiện này.


Qua tất cả những sinh hoạt đại kết trong suốt những năm qua, người ta đã phù phép biến hoá, làm cho Công Cuộc Cải Cách của Luther (thực chất là công cuộc phá hoại của Luther – The Destruction of Luther) trở thành một công trình của Chúa Thánh Thần, một nguồn ơn phúc lớn lao cho Giáo Hội! Còn cá nhân Martin Luther, nhân vật chính của Công Cuộc Cải Cách, từ vị thế của kẻ tội đồ phá hoại, bị Giáo Hội kết án là lạc giáo và phạt vạ tuyệt thông, nay trở thành ân nhân và thánh nhân! Chuyện này là thế nào? Đâu là sự thật? Đâu là giả dối?

Thời Giờ Đã Mãn xin giúp bạn đọc tìm ra câu trả lời bằng cách nhắc lại sự thật về những sai lầm căn bản của Luther và sự thật về việc Luther đã bị Giáo Hội kết án lạc giáo và vạ tuyệt thông.

Trước khi phân tích những sai lầm của Luther, và để giữ cho đầu óc được tỉnh táo trong sáng, chúng ta cần phải hiểu đúng đắn và nắm chắc những ý niệm vềđức tin (faith), về sự công chính hoá (justification), và vai trò của việc lành(the role of good work) mà Mẹ Giáo Hội đã dạy chúng ta. Chúng ta phải nắm vững các ý niệm này để lỡ chúng ta rơi vào một tranh luận với người Tin Lành, chúng ta không bị lạc lối, bởi vì người Tin Lành họ cũng dùng những ý niệm này, nhưng với một ý nghĩa hoàn toàn khác người Công Giáo chúng ta.

Đức tin là gì? Đức tin là một sự quy thuận của lý trí đối với các chân lý được Thiên Chúa mạc khải và được Giáo Hội truyền dạy phải tin cách không sai lầm. Hành động tin là một hành động tự phát, bắt nguồn từ lý trí suy đoán, nhờ đó chúng ta tin tất cả những điều Thiên Chúa mạc khải, không dựa trên chân lý nội tại được quan niệm bởi lý trí nhưng dựa trên uy quyền của chính Thiên Chúa là Đấng Mạc Khải, Đấng không bao giờ lừa dối và không thể bị lừa dối. Hành động tin này tự nó không làm cho con người nên công chính nhưng đưa dẫn con người đến với sự công chính hoá.[1]   

Công chính hoá là gì? Công chính hoá là việc được làm cho nên công chính, theo đó, linh hồn được đưa vào tình trạng công chính qua một sự thông ban ơn thánh hoá và bác ái siêu nhiên vào trong linh hồn, tạo ra một sự tái sinh thiêng liêng thực sự và làm cho con người được tham dự vào bản tính Thiên Chúa (2Pr 1,4), được làm nghĩa tử của Thiên Chúa (Ep 1,5), được làm người thừa kế Nước Thiên Chúa (Rm 8,17).

Tình trạng công chính hoá này được bảo tồn bởi sự tuân giữ lề luật của Thiên Chúa (Mt 19,17); bị mất bởi một tội nặng đã phạm (Dt 10,26); và đượcphục hồi bởi việc sám hối và xưng tội (1Ga 1,9; Ga 20,21-23). Vì thế, chính ơn thánh hoá làm cho người nên công chính và cứu chuộc con người.

Vai trò của việc lành là gì? Việc lành hay việc tốt, tuy không đưa con người vào trong tình trạng công chính, nhưng góp phần làm cho một người đã ở trong tình trạng ân sủng được công chính hơn và thánh hoá hơn[2], như chúng ta đọc thấy trong Sách Khải Huyền: “kẻ bất lương cứ làm điều bất lương nữa đi, kẻ ô uế cứ ra ô uế nữa đi, người công chính hãy thi hành công chính nữa đi. Này ta sắp đến và đem theo phần thưởng để trả cho mỗi người theo việc họ đã làm.” (Kh 22,11-12).

Trên đây là cách hiểu về đức tin và ơn công chính hoá mà Giáo Hội Mẹ chúng ta đã dạy. Với những ý niệm đúng đắn ấy trong đầu, chúng ta cùng phân tích những sai lầm của Luther. Xin được tóm tắt và trình bày cách bình dân nhất có thể để bạn đọc dễ hiểu.

Sai lầm về ơn cứu độ.


Luther cho rằng, con người được cứu độchỉ nhờ bởi đức tin mà thôi (salvation by faith alone). Đây là sai lầm tiêu biểu của Luther. Sai lầm này bắt nguồn từ một cách hiểu về đức tin hoàn toàn khác với cách mà mà Mẹ Giáo Hội đã dạy. Theo Luther, đức tin không phải là một sự quy thuận của lý trí đối với các chân lý được Thiên Chúa mạc khải, nhưng là một sự tín thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Quan niệm đức tin này của Luther không dựa trên lý trí (intellect) nhưng dựa trên ý chí (will) và do vậy, đức tin ấy là một điều gì đó thuộc về đức cậy (hope) chứ không phải là đức tin. Linh mục, Reginald Garrigou Lagrange, một chuyên gia về thần học Thánh Tôma, viết: “Người Tin Lành quả quyết rằng, đức tin thuộc về ý chí và điều này phù hợp với định nghĩa sai lầm của họ về đức tin rằng, đó là một sự tín thác mạnh mẽ vào lòng thương xót của Chúa để được ơn tha thứ tội lỗi. Sự tín thác đồng nghĩa với hy vọng và hoàn toàn thuộc về ý chí.” Quan niệm đức tin của Luther hoàn toàn trái nghịch với quan niệm đức của Công Giáo. Đức tin của Luther đồng nghĩa với sự tín thác vào lòng thương xót của Chúa, nó thuộc về phạm trù tình cảm và ý chí. Còn đức tin Công Giáo là một sự quy thuận của lý trí đối với các chân lý được Thiên Chúa mạc khải, và nó thuộc về lãnh vực của trí tuệ.

Đối với Công Giáo, con người được cứu độ không phải chỉ do bởi đức tin mà thôi, nhưng do bởi đức tin đi kèm với việc làm: tin và thực hành lề luật Chúa truyền dạy. Đức tin không có việc làm là đức tin chết (Gc 2,17).

Sai lầm về công chính hoá.


Luther cho rằng, linh hồn người công chính không thực sự được làm cho nên công chính và tội của họ cũng không thực sự được tẩy xoá. Luther dạy rằng, hành động công chính hoá bao gồm một sự quy trách ngoại tại sự công bình của Đức Kitô, nhờ đó kẻ tin được Thiên Chúa coi là công chính, chứ không phải là một sự thông ban nội tại của ân sủng vào trong linh hồn con người và nhờ đó, họ được tẩy xoá tội lỗi và được nên công chính. Nói cách bình dân, Luther cho rằng con người không thật sự được tẩy xoá tội lỗi và được làm cho nên công chính, họ chỉ được Thiên Chúa làm ngơ bỏ qua cho tội lỗi và được coi là công chính mà thôi. Luther đã dùng hình ảnh “kinh điển” là “đống phân được tuyết bao phủ” để minh hoạ cho giáo lý xa lạ về công chính hoá của mình. Đống phân được tuyết bao phủ trắng tinh đẹp đẽ bên ngoài, nhưng bên trong nó vẫn nguyên là đống phân. Tương tự như thế, linh hồn người công chính chỉ đơn giản là được bao bọc bởi sự công bình của Đức Kitô mà thôi, chứ bên trong nó vẫn là một kẻ tội lỗi, tội lỗi của nó không thể được tẩy xoá.  

Lý luận như thế của Luther thật thô thiển và sai lầm! Đối với giáo lý Công Giáo, con người được nên công chính là vì tội lỗi con người thật sự được tẩy xoá, linh hồn con người thật sự được tái sinh và trở nên một tạo vật mới, và được làm cho nên công chính do ân sủng của Đức Kitô.

Sai lầm về ân sủng.

Luther dạy rằng, ân sủng chỉ là một sự sủng ái (favor), hay là thiện chí (good will) của Thiên Chúa đối với con người mà thôi[3], chứ không phải là sự sống siêu nhiên được thông ban vào trong linh hồn của con người để biến đổi con người từ bên trong. Vì quan niệm sai lầm như thế, nên Luther cho rằng, chỉ cần tín thác vào công nghiệp của Đức Kitô thì con người sẽ được Thiên Chúa đoái nhìn sủng ái, tội lỗi của họ sẽ được che phủ, và họ sẽ được cứu độ bất kể họ sẽ phạm bao nhiêu tội. Nói cách dễ hiểu, Luther dạy rằng kẻ được Thiên Chúa sủng ái thì dù phạm tội thế nào cũng vẫn sẽ được cứu độ; còn kẻ không được sủng ái thì dù cố gắng đến đâu cũng vô ích và sẽ không thể được cứu.

Để chống lại thứ giáo lý sai lạc này của Luther, Công Đồng Trento đã dạy rằng:Bất cứ ai nói rằng con người được nên công chính không phải do ân sủng và tình yêu mà Chúa Thánh Thần tuổn đổ vào lòng họ và ở lại trong họ, nhưng chỉ do sự sủng ái của Thiên Chúa mà thôi, thì bị vạ tuyệt thông.[4]

Sai lầm về bản tính con người.

Luther dạy rằng, do tội nguyên tổ, bản tính con người đã hoàn toàn bị hư hỏng và không còn khả năng để tái sinh hay thánh hoá. Luther viết: “Bản tính con người đã bị hư hỏng đến mức không bao giờ có thể được tái sinh và tội lỗi sẽ mãi mãi ở trong linh hồn con người, kể cả người công chính. Ân sủng quyền năng của Thiên Chúa không tẩy sạch tội lỗi con người. Đấng Toàn Năng không nhìn đến tội của con người. Ngài che phủ nó bằng công nghiệp của Đức Kitô và không quy trách tội lỗi của người đặt niềm tin vào những đau khổ của Đấng Cứu Thế.[5]

Vì cho rằng bản tính con người đã hoàn toàn hư hỏng, Luther đi đến chỗ chối bỏ ý chí tự do của con người. Vì chối bỏ ý chí tự do nên Luther cũng chối bỏ trách nhiệm luân lý mà con người phải chịu cho hành động của mình. Giống như loài vật, không có ý chí tự do, nên con người không phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Luther quả quyết: “hoặc là Thiên Chúa hoặc là ma quỷ thống trị; con người không có tự do chọn lựa nên tuyệt đối không phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình. Ý chí tự do bị mất, nên con người không thể tuân giữ Bảng Thập Giới, nó không thể làm chủ đam mê của mình, nó phải phạm tội bao lâu còn sống…và kết luận đơn giản là: ai được cứu thì được cứu chứ hoàn toàn không do các việc lành của họ…[6]  

Vì cho rằng bản tính con người đã hoàn toàn hư hỏng và không còn khả năng làm điều tốt, Luther chối bỏ luôn sự cần thiết của các việc lành (Mt 25,31-46; Gc 2,24) và cũng chối bỏ luôn sự cần thiết của việc tuân giữ các giới răn của Thiên Chúa. Luther khẳng định rằng, để được cứu độ thì không cần phải tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa; điều duy nhất cần, đó là sự tín thác (trust) vào Đức Kitô. Đây là lời của Luther: “Thiên Chúa chỉ đòi buộc bạn tuyên xưng đức tin. Mọi chuyện khác Ngài để mặc bạn tự do, làm bất cứ điều gì bạn muốn mà chẳng nguy hại gì cho lương tâm của bạn; bao lâu Ngài muốn, sẽ chẳng có gì khác biệt nếu bạn bỏ vợ, chạy chốn khỏi ông chủ, hay thoái thác mọi bổn phận. Có là gì đối Thiên Chúa nếu bạn làm hay không làm những điều như thế?[7].

Tắt một lời, Luther đã phủ nhận khả năng bản tính con người có thể được tái sinh và thánh hoá, đã chối bỏ tự do và phủ nhận trách nhiệm luân lý của con người, phủ nhận sự cần thiết của việc lành và sự cần thiết phải tuân giữ các giới răn của Thiên Chúa.

Sai lầm về tình thương của Thiên Chúa.

Luther đã có một quan niệm hoàn toàn sai lầm và lệch lạc về tình thương của Thiên Chúa (God’s Mercy) đến mức cho rằng, con người vẫn nhận dược tình thương của Thiên Chúa mà không cần sám hối và từ bỏ tội lỗi! Luther dạy rằng, tội lỗi không chia cắt con người khỏi Thiên Chúa, bất kể nó nặng nề và thường xuyên lỗi phạm đến đâu. Luther viết: “trong cuộc đời này, chúng ta phải phạm tội. Thật là phải lẽ, nhờ tình thương của Thiên Chúa, chúng ta biết Chiên Thiên Chúa Đấng xoá bỏ tội trần gian. Tội lỗi sẽ không tách chúng ta khỏi Ngài cho dù mỗi ngày chúng ta phạm cả ngàn tội sát nhân hay cả ngàn tội ngoại tình đi nữa.[8] Về lề luật của Thiên Chúa, Luther viết: “hãy để người Kitô biết rằng, chẳng có vấn đề gì việc bạn có giữ luật hay không; vâng, bạn có thể làm điều bị cấm hoặc không làm điều được yêu cầu, chẳng có gì là tội”.[9]

Quan niệm sai lạc về tình thương của Luther là hoàn toàn đối nghịch với giáo lý của Chúa và Giáo Hội. Chúa Giêsu dạy: muốn được sự sống đời đời, hãy tuân giữ các giới răn (Mt 19,16-22). Thánh Gioan nói: Ai nói mình yêu mến Thiên Chúa mà không tuân giữ các giới răn của Người thì đó là kẻ nói dối, và sự thật không ở nơi kẻ ấy (1Ga 2,4).

Sai lầm về lương tâm và lề luật của Thiên Chúa.


Luther không chỉ mê muội và lầm lạc trong cách hiểu về lương tâm và lề luật của Thiên Chúa, mà còn phỉ báng và xúc phạm nặng nề đến chúng nữa. Luther coi lương tâm là “tiếng nói của ma quỷ” và lề luật của Chúa là “trò doạ dẫm của ma quỷ”. Vì thế, Luther quả quyết, phải loại bỏ Mười Điều Răn khỏi lòng trí con người, những kẻ bị bách hại và quyến rũ bởi ma quỷ. Chính Luther đã thú nhận rằng, ông mang trong lòng mình một tiếng nói nhắc nhở ông về một đời sống xấu xa, nhưng ông gọi đó là “tiếng nói của ma quỷ”, kẻ muốn trêu trọc con người, và nó xuất hiện dưới bộ dạng của Đức Kitô và biến đổi thành một thiên thần ánh sáng để hù doạ con người bằng lề luật.[10]

Để chống lại “tiếng nói của ma quỷ” và những “trò doạ dẫm”của nó, Luther đã tuyên bố câu nói “bất hủ”: hãy phạm tội và phạm tội mạnh mẽ hơn![11]  Tự hào về tội lỗi là cách tước bỏ khí giới khỏi tay ma quỷ![12] Luther dạy người ta rằng, nếu ai thấy mình bị ám ảnh bởi ma quỷ, hãy phạm tội để thể hiện sự thù ghét và bất chấp nó, có như vậy, nó mới không có cơ hội để quấy rày lương tâm ta.

Tư tưởng sai lầm đến điên dại này của Luther bắt nguồn từ “nguỵ tin mừng” mà ông rao giảng. Nguỵ Tin Mừng của Luther phân tách sự tín thác vào Đức Kitô với việc tuân giữ giáo huấn của Ngài. Luther đã bóp méo sự công bình của Thiên Chúa và bất cứ những gì mà người ta tìm cách để áp đặt giới răn của Thiên Chúa lên con người.

Trên đây là lược tóm một số lai lầm mang tính đầu xỏ, làm nền tảng cho vô số sai lầm và tội lỗi khác của Luther như chối bỏ các Bí Tích trong đó có BT Thánh Thể, BT Giải Tội và BT Truyền Chức, phủ nhận tín điều Đức Mẹ Đồng Trinh, phủ nhận sự tồn tại của luyện ngục, bảo vệ quyền tuỳ tiện giải thích thánh kinh, phủ nhận địa vị và quyền của Giáo Hoàng…và còn biết bao những lời nói lộng ngôn phạm thượng khác, xúc phạm đến Đức Mẹ, Môse, các thánh và các ĐGH, mà nếu trích ra sẽ chỉ thêm đau lòng.


Trước những tội lỗi và cố chấp sai lầm nghiêm trọng như vậy của Luther, Giáo Hội đã làm gì? Thưa, Giáo Hội đã kết án các sai lầm ấy và ra vạ tuyệt thông cho Luther.

Thật vậy, ngày 3 tháng 1 năm 1521, qua Sắc Lệnh DECET ROMANUM PONTIFICUM, Đức GH Leo X đã phạt vạ tuyệt thông Luther và tất cả những người theo ông ta.xem nguồn

Sắc lệnh có đoạn viết: “…chúng tôi phải đau buồn mà nói rằng, Luther, kẻ nô lệ cho một đầu óc bệnh hoạn, đã ngông cuồng viết và rao giảng những điều tồi tệ chống lại chúng tôi, Toà Thánh và đức tin Công Giáo, đồng thời dẫn dắt người khác làm theo như thế.
Nay chúng tôi tuyên bố Luther là kẻ lạc giáo, cũng như bất cứ ai, dù quyền hành và địa vị là gì, dám coi thường phần rỗi của mình để công khai đi theo bè lạc giáo độc hại của Luther, cũng như bất cứ ai công khai ủng hộ, tư vấn, cổ võ và khuyến khích Luther tiếp tục bất tuân và ngoan cố, hoặc những ai ngăn cản việc phổ biến sắc lệnh này của chúng tôi, thì đều phải chịu chung những hình phạt và đích thị bị coi là những kẻ lạc giáo và các tín hữu buộc phải xa lánh, như Thánh Tông Đồ đã nói (Tt 3,10-11).

Sắc lệnh viết tiếp: “mục đích của chúng tôi là, những người này phải được xếp cùng chung hàng với Luther cũng như với những kẻ lạc giáo bị chúc dữ khác và những kẻ bị tuyệt thông, và ngay cả những người tự đặt mình vào sự cố chấp để phạm tội như Luther, cũng như tất cả nhưng ai mang danh phái Luther –Lutheran- thì cũng đều phải chịu chung những hình phạt với Luther.

Sắc lệnh này được thông qua để chống lại Luther và tất cả những ai ngoan cố đi theo chủ ý suy đồi, đáng trừng phạt của ông ta, tất cả những ai bênh vực bảo vệ sự lầm lạc của Luther thì cũng chung số phận với ông ta. Tất cả các nhà thờ, dòng tu, tu viện, trường học và cơ sở Công Giáo đều phải xa tránh, không tiếp xúc và cộng tác với Luther và bè rối của ông dưới bất cứ hình thức nào.

Vì vấn đề thông tin thời đó còn hạn chế, Đức Leo X truyền dạy rằng Sắc Lệnh kết án Luther phải được niêm iết tại công khai tại cửa các nhà thờ chính toà cũng như các nhà thờ khác trên khắp nước Đức và khắp mọi nơi. Dù là bản sắc lệnh copy thì cũng có giá trị và hiệu lực như bản gốc.

Kết thúc Sắc Lệnh, Đức Leo X tuyên bố: không một ai được phép can thiệp hay vi phạm sắc lệnh này. Bất cứ ai dám vi phạm, hãy biết rằng, kẻ ấy sẽ phải chịu cơn thịnh nộ của Thiên Chúa Toàn Năng và của hai Thánh Tông Đồ Phê-rô và Phao-lô.

KẾT LUẬN

Qua những điều vừa trình bày ở trên, ta thấy được rằng:

Sự thật là Luther đã sai lầm và sai lầm ghê gớm đến mức suy đồi bệnh hoạn như ngôn từ trong Sắc Lệnh của Đức Leo X đã nói. Những sai lầm này do Luther hoàn toàn ý thức và chủ ý rao giảng nhằm chống lại Thiên Chúa, chống lại công trình cứu chuộc của Đức Kitô và Hội Thánh của Người. Chính Luther đã thú nhận rằng: “không có một tôn giáo nào trên thế giới dạy một thứ giáo lý về công chính hoá như thế này: Chính tôi, bề ngoài rao giảng nó, nhưng bên trong thật khó để tin nó.”(Franca, The Church, The Reformation, and Civilization, 158)

Sự thật là Luther chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ có cơ hội, để rút lại những sai lầm của ông. Những hậu duệ của Luther tràn lan ngày nay cũng chưa bao giờ có ý định sẽ sửa sai cho “ông tổ sai lầm của mình.” Luther đã xúc phạm và gây ra đau khổ lớn lao cho Đức Kitô và Giáo Hội, Thân Thê Màu Nhiệm của Ngài. Vết thương sự chia cắt mà Luther gây ra cho Thân Thể Màu Nhiệm của Đức Kitô đến nay vẫn chưa được hàn gắn và chữa lành. Và sự hàn gắn và chữa lành đích thực đó là, các bè rối và hậu duệ của Luther phải thú nhận và từ bỏ các sai lầm của Luther để trở về với Giáo Hội.

Sự thật là Luther và những người đi theo ông ta đã bị Giáo Hội kết án lạc đạo và ra vạ tuyệt thông. Luther đã sửa đổi Kinh Thánh và khai sinh ra một bè rối lạc đạo – Lutheran heretical sect. Bè rối ấy có đức tin mà không cần tuân giữ luật Chúa; có hàng giáo sĩ mà không cần chức linh mục; có thờ phượng mà không cần thánh lễ; có ơn tha tội mà không cần bí tích giải tội; có kinh thánh và không cần ơn linh hứng…

Sự thật là sắc lệnh kết án và vạ tuyệt thông dành Luther và bè rối của ông ta, chưa bao giờ bị rút lại và nó vẫn còn nguyên giá trị và hiệu lực pháp lý. Bất cứ ai dám nguỵ biện, bào chữa, và ủng hộ Luther, hãy nhớ lời cảnh báo của Đức Leo X rằng: “kẻ ấy sẽ phải chịu cơn thịnh nộ của Thiên Chúa Toàn Năng và của hai Thánh Tông Đồ Phê-rô và Phao-lô.”

Đó là một vài sự thật được rút ra sau khi nhắc lại sai lầm của Luther và lời dạy của Giáo Hội. Nếu đó còn là những sự thật thì những gì chúng ta đang chứng kiến hôm nay trong đời sống Giáo Hội chỉ có thể được gọi bằng cái tên là “sự giả dối”.

Sẽ là giả dối khi bè rối của Luther vốn bị kết án lạc giáo và vạ tuyệt thông từ suốt mấy thể kỷ nay, bây giờ được nhìn nhận là “giáo hội”, mà còn là “giáo hội anh em chị em” nữa cơ. Xin lỗi phải nói rằng, trong Giáo Hội chắc chắn là không có chuyện “để lâu cứt trâu hoá bùn”. Sai lầm và tội của Luther vẫn còn nguyên và án vạ dành cho Luther cũng vẫn còn đó chứ chưa bao giờ được rút lại. Vậy tại sao có sự biến chuyển từ bè rối thành “giáo hội”? Đó là kết quả của “đối thoại đại kết-ecumenical dialogue”. Nhờ đại kết-ecumenism, người ta nhận ra rằng giữa Giáo Hội và bè rối Luther có nhiều hiểu lầm trong quá khứ, và những hiểu lầm đó nay đã được khai thông và bỏ qua. Thật sự có chuyện đó sao? Liệu có chuyện con người thời nay hiểu về Luther hơn là Giáo Hội và các ĐGH đã sống cùng thời với Luther chăng?    

Sẽ là giả dối nếu kẻ lạc giáo phản loạn như Luther mà nay lại trở thành chứng nhân anh hùng, thậm chí coi như thánh nhân. Tất cả những ai cố gắng dùng tài năng của mình để biện hộ và bào chữa cho Luther, coi chừng phải chịu chung án vạ với Luther như Đức Leo X đã ngăm đe cảnh báo trong sắc lệnh đã nói trên.   

Sẽ là giả dối nếu coi công cuộc phá hoại Giáo Hội của Luther xưa kia là một ơn lành và là một “sự kiện của Chúa Thánh Thần!”. Đức HY. Muller, Cựu Bộ Trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin, mới đây đã phản bác lại quan điểm lãng mạn quỷ quyệt ấy rằng: cuộc cách mạng của Luther là chống lại Chúa Thánh Thần. xem nguồn


Sẽ là giả dối và kệch cỡm hết sức khi Bưu Điện Vatican sẽ cho phát hành tem với hình của Luther và Melanchthon, hai đại lạc giáo, đang quỳ dưới chân thánh giá. Luther quỳ và ôm cuốn kinh thánh, còn Melanchthon quỳ với hai tay đang bê quyển “tự thú Augsburg” – cuốn cẩm nang cách mạng phá hoại của bè rối Luther. Chúng ta đã quá quen với hình ảnh Đức Mẹ và Thánh Gioan Tông Đồ ở dưới chân thánh giá Chúa Giêsu, nay người ta thế hai đại lạc giáo Luther và Melanchthon vào chỗ của Đức Mẹ và Thánh Gioan Tông Đồ thì quả thật là quá mỉa mai báng bổ cho lương tâm Công Giáo chân chính.

Sẽ là giả dối nếu thừa nhận tất cả những tốt lành và hoa trái mà người ta đang cố tạo ra từ công cuộc phá hoại của Luther. Bởi nếu đúng như thế thì có nghĩa là người ta đang gián tiếp coi tất cả những phán quyết và án vạ mà Giáo Hội dành cho Luther và bè rối của ông trước đây là sai lầm. Phải khẳng định là Giáo Hội không thể sai lầm trong những phán quyết về Luther bởi đó thuộc phạm trù đức tin và luân lý. 

Sẽ là giả dối khi bám vào lý luận rằng, những gì liên kết chúng ta (Công Giáo và các bè lạc giáo) lại với nhau thì lớn hơn những gì chia cắt chúng ta. Những gì đó hàm ý là những vấn đề liên quan đến tín lý và đức tin. Người ta cho rằng, nhiều hiểu lầm đã được vượt qua và chỉ còn một chút khác biệt mà thôi. Xin thưa rằng, bao lâu những bè lạc giáo không trở về với Mẹ Giáo Hội Công Giáo để tuyên xưng trọn vẹn cùng một đức tin chân thật như Mẹ Giáo Hội, thì họ vẫn là những bè lạc giáo không hơn không kém. Xin được nhắc lại lời dạy của Đức GH Leo XIII: "Như những gì Thánh Tông Đồ Gia-cô-bê phán xét về hậu quả của một lỗi phạm luân lý, điều tương tự cũng được áp dụng cho một sai lạc trong đức tin: phàm ai giữ cả lề luật mà lại sa ngã về một điều, thì nó cũng mắc vạ về hết mọi điều (Gc 2,10)...cho nên ai phủ nhận dù chỉ một điều trong chân lý mạc khải thần linh thì kể là chối bỏ toàn bộ đức tin, vì người đó khước từ tôn kính Thiên Chúa là chân lý tối thượng và là nguyên nhân mô thể của đức tin." (Thông Điệp về Sự Hiệp Nhất của Giáo Hội -Satis Cognitum- ngày 29/6/1896. Số 9). Lời dạy này của Đức Leo XIII đã bác bỏ kiểu lập luận rằng "những gì liên kết chúng ta lại thì lớn hơn những gì chia cắt chúng ta".   

Những giả dối trên bởi đâu mà ra? Thưa, đó là bởi đại kết. Đại kết thực chất là một hình thức ngoại giao tôn giáo. Bởi thế, tất cả những gì mà người ta trao đổi thông qua cái gọi là “đối thoại đại kết” chỉ là ngôn ngữ của ngoại giao tôn giáo. Thứ ngôn ngữ ấy mang tính nghi thức xã giao là chính chứ không có chức năng truyền thông sự thật. Chuyện lạ nữa là, càng đối thoại đại kết nhiều, thì chúng ta càng nhượng bộ và đánh mất mình hơn, không thấy các bè phái ly giáo lạc giáo thay đổi cái gì! Vậy mà chúng ta vẫn cứ ham đối thoại! Thật khó hiểu về đại kết! Phải chăng đó là biểu hiện của một Apostasy mà Chúa, Đức Mẹ và các Tông Đồ đã cảnh báo? (xem thêm bài 15 và 29).

Để kết thúc, Thời Giờ Đã Mãn xin một lần nữa góp thêm tiếng kêu lên rằng, chúng ta đang sống trong thời buổi “vàng thau lẫn lộn”, sự thật và giả dối đang bủa vây chúng ta. Nhiều tiếng nói, kể cả các đấng bậc, đang gióng lên cảnh báo cuộc khủng hoảng đức tin lớn lao, hơn cả cuộc đại khủng hoảng Ario hồi thế kỷ thứ tư, đang diễn ra trong Giáo Hội. Chúng ta có để ý và thấy một chút giật mình để thức tỉnh mình hay không? Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện không ngừng cho Giáo Hội, cho các đấng bậc và cho bản thân mình.

Lạy Thánh Thần Chân Lý, xin soi sáng chúng con! Amen!  
[1] Theo CĐ Vatican I, phiên họp thứ 3, chương 3.
[2] Tổng Luận Thần Học Thánh Toma Quyển I-II, Câu 100 a.12 (ST I-II, q.100 a. 12)
[3] Martin Luther, LW 32:227
[4] CĐ Trento, phiên họp thứ VI, điều 11.
[5] Patrick O’Hare, The Facts About Luther (New York: Fredrick Pustet, Inc, 1916), 166.
[6] O’Hare, The Facts About Luther, 274–75.
[7] Leonel. Franca SJ., The Church, The Reformation, and Civilization, Third (Rio de Janeio: Editora Civilizacao Brasileira, n.d.), 466.
[8] Franca, The Church, The Reformation, and Civilization, 439.
[9] O’Hare, The Facts About Luther, 122.
[10] Wittenberg V, 321, 321B.
[11] Franca, The Church, The Reformation, and Civilization, 439.
[12] Wittenberg V,281 B