Bài Viết by "Bài Viết Công Giáo"

Hiển thị các bài đăng có nhãn Bài Viết Công Giáo. Hiển thị tất cả bài đăng

Không có nghi ngờ gì về Kinh Thánh là một quyển sách độc nhất. Thực ra, Kinh Thánh là một tổng hợp của các sách, tổng cộng là 66 sách. Có một tác giả viết về sự độc nhất của Kinh Thánh, viết như thế này:
Đây là một quyển sách:
 1. Được viết trong vòng trên 1500 năm;
 2. Được viết thông qua 40 thế hệ;
 3. Được viết bởi hơn 40 tác giả, ở những bước đường trong cuộc sống khác nhau – bao gồm các vua, nông dân, các triết lý gia, ngư dân, nhà thơ, các chính trị gia, các học giả,…
 • Môi-sê, người lãnh đạo chính trị, được đào tạo tại các trường Đại Học của Ai Cập
 • Phê-rô, người đánh cá
 • Amos, người chăn
 • Giô-suê, lãnh đạo quân sự
 • Nê-hê-mi, người hầu rượu
 • Đa-ni-en, tổng thống quốc gia
 • Lu-ca, một bác sỹ
 • Sô-lô-môn, vua
 • Mát-thêu, người thu thuế
 • Phao-lô, người thầy
 1. Được viết ở tại các địa điểm khác nhau:
 • Môi-sê ở trong đồng vắng
 • Giê-rê-mi ở trong ngục tối
 • Đa-ni-en ở bên sườn núi và trong một cung điện
 • Phao-lô ở trong ngục tù
 • Lu-ca trong lúc đang đi với Gio-an trên sườn đồi Pát-mô
 • Những người khác ở trong sự khắc nghiệt của các chiến dịch quân sự
 1. Được viết ở các thời điểm khác nhau: Vua Đa-vít giữa lúc có chiến tranh, Vua Sô-lô-môn ở thời hòa bình.
 2. Được viết ở những tâm trạng khác nhau: Một số bài được viết ở đỉnh cao của niềm vui, những bài khác từ nơi sâu thẳm của nỗi buồn và sự tuyệt vọng.
 3. Được viết ở ba lục địa khác nhau Châu Á, Châu Phi và Châu Âu
 1. Được viết bằng những ngôn ngữ khác nhau: Híp-ri…, Ả-Rập…, và Hy Lạp
Cuối cùng, những chủ đề của Kinh Thánh bao gồm hàng trăm các chủ đề hay gây tranh cãi. Thế nhưng, các tác giả Kinh Thánh nói về chúng với sự hòa điệu và liên tục từ Sáng Thế Ký đến Khải Huyền. Một câu chuyện đang được mở ra.
Câu chuyện đang được mở ra này là điều mà chúng ta muốn xem đến – đơn giản và không có những thuật ngữ thần học. Cho đến bây giờ điều độc đáo nhất của Kinh Thánh là sự tuyên bố đó là Lời của Thiên Chúa.

Được Thiên Chúa hà hơi

Thường khi nói về lời Thánh Kinh, Kinh Thánh chép rằng…
Cả Kinh Thánh đều được Thiên Chúa hà hơi soi dẫn…
2 Ti-mô-thê 3:16
Khái niệm về việc Thiên Chúa hà hơi vào Lời Thánh Kinh bản thân nó là một sự nghiên cứu. Giống như khi một người hít hơi vào, và hơi thở đó đến từ sâu thẳm bên trong của người đó, cũng như vậy tất cả lời Thánh Kinh được xem như là sản phẩm của chính Thiên Chúa. Thiên Chúa và Lời Ngài không thể tách rời được, đó cũng là một lý do tại sao Kinh Thánh thường được nói đến là Lời của Thiên Chúa.
Để đơn giản hóa việc này, chúng ta có thể xem nó như cách này. Thiên Chúa truyền cho con người những điều mà Ngài muốn được lưu lại và những người đó viết chúng lại. Hầu hết những người này được gọi là các Tiên Tri.
Thời xưa Thiên Chúa đã phán với các tổ phụ chúng ta qua các vị tiên tri…
Híp-ri 1:1
Ngày nay, chúng ta nghĩ rằng những tiên tri là những người tiên đoán trước về tương lai. Nhưng ở thời điểm Kinh Thánh được viết, một tiên tri chỉ là một người báo tin truyền lại những lời của Thiên Chúa cho những người khác. Đôi khi những lời tiên tri liên quan đến những sự kiện trong tương lai, nhưng rất thường xuyên những lời này cũng liên quan đến cuộc sống hằng ngày.
Thiên Chúa hướng dẫn những vị tiên tri theo một cách mà những gì được chép lại là chính xác với những điều Ngài muốn viết. Cùng lúc đó, Thiên Chúa cho phép người viết lưu lại Lời của Ngài – Lời của Thiên Chúa – theo như phong cách độc nhất của vị tiên tri đó, nhưng làm việc đó mà không hề mắc lỗi. Những người này không có sự tự do để thêm vào những suy nghĩ riêng của chính họ vào các sứ điệp, hay là những điều mà chính họ mơ đến.
Trước hết anh chị em hãy biết rằng không lời tiên tri nào trong Kinh Thánh có thể được giải nghĩa theo ý riêng của một người nào, vì không lời tiên tri nào phát xuất từ ý riêng của cá nhân nào, nhưng người ta được Ðức Thánh Linh cảm thúc đã nói ra sứ điệp từ Thiên Chúa.
2 Phê-rô 1: 20-21
Thiên Chúa đã không đóng dấu sự chấp nhận vào những nỗ lực văn chương của con người. Cụm từ cảm thúc/dẫn dắt [carried along] được sử dụng ở những chỗ khác trong Kinh Thánh liên quan đến việc dẫn dắt/ di chuyển một người bị liệt. Giống như một người bị liệt không thể đi bằng chính năng lực của người ấy được, như vậy các tiên tri không viết Lời Thánh Kinh bằng hướng của chính họ. Kinh Thánh rất rõ ràng về điểm này – đó là sứ điệp của Thiên Chúa từ lúc ban đầu cho đến lúc kết thúc.

Tính Chính Xác Tuyệt Đối

Những tiên tri viết về Lời của Thiên Chúa vào một cuộn sách, thường thì được làm da động vật hoặc là từ bột giấy. Những bản gốc được gọi là bản tự viết tay.
Vì các bản tự viết tay có tuổi thọ hạn chế, nên có nhiều các bản sao chép được viết lại từ những cuộn sách đó. Nhưng những bản sao chép đó, tất cả đều được chép bằng tay! Những người chép lại nhận thức rằng những điều mà được lưu lại chính là Lời của Thiên Chúa, dẫn đến một trong những công việc sao chép đáng chú ý nhất trong lịch sử.
Trong việc viết lại các văn bản bằng tiếng Híp-ri
Họ sử dụng tất cả những cách bảo vệ có thể, bất kể có những rắc rối hay tốn nhiều công sức, để đảm bảo cho tính chính xác trong việc truyền tải nội dung. Số lượng của các chữ trong một quyển sách được tính toán và những chữ ở giữa cũng được nêu ra. Cũng giống như vậy đối với các từ, và những từ ở giữa cũng được ghi chú. 
Điều này được thực hiện với cả bản sao và bản tự viết tay gốc để đảm bảo là cả hai bản đều hoàn toàn giống nhau. 
Những bản sao chép lại rất chính xác trong quá trình chuyển soạn đến nỗi mà khi Các Cuộn Sách Biển Chết [Dead Sea Scrolls] được tìm thấy (viết vào năm 100 Trước Công Nguyên), và được so sánh với các bản sao được chép đi chép lại từ nhiều thế kỷ cho đến giai đoạn 1000 năm sau đó (900 Sau Công Nguyên), không hề có những sự khác nhau đáng kể nào về nội dung.
Các Cuộn Sách Biển Chết (Dead Sea Scrolls) cho thấy Kinh Thánh đã không thay đổi
Joshephus, một nhà lịch sử học người Do Thái từ thế kỷ đầu tiên sau Công Nguyên, tóm tắt lại cho người của ông khi phát biểu rằng…
Chúng ta công nhận cách kiên quyết về uy tín của những quyển sách này của dân tộc chúng ta, là bằng chứng bởi những việc chúng ta làm; vì đã trải qua nhiều thế hệ, không ai có thể mạnh dạn thêm vào bất cứ điều gì vào các sách, hoặc lấy đi những điều gì từ chúng, hoặc thay đổi bất cứ điều gì trong chúng, nhưng điều này trở nên rất tự nhiên đối với tất cả những người Do Thái…đó là trân trọng những quyển sách đó…thiêng liêng.
Những người này hoàn toàn bị thuyết phục rằng việc can thiệp vào sứ điệp là dối trá với Thiên Chúa. Chúng ta có một lý do để chắc chắn rằng những gì chúng ta có ngày hôm nay cốt yếu giống như những gì các nhà tiên tri đã viết.
Thật sự Kinh Thánh là một quyển sách độc đáo theo bất kỳ tiêu chuẩn nào. Chẳng khác nào Kinh Thánh là…một quyển sách được trích dẫn nhiều nhất, được phát hành nhiều nhất, được biên dịch nhiều nhất và có ảnh hưởng nhiều nhất trong lịch sử loài người.

Cựu Ước và Tân Ước

Khi chúng ta bắt đầu đi qua Kinh Thánh, việc biết Kinh Thánh được chia ra làm hai phần chính thì rất có ích – Cựu Ước và Tân Ước. Theo lịch sử, phần Cựu Ước thì được chia ra làm thể loại nhỏ hơn:
 1. Các sách về Luật Mô-sê ( Đôi khi được nói đến là Các sách Torah, Các sách của Mô-sê, hoặc Luật Pháp)
 2. Các Sách Tiên Tri (Sau đó, phần thứ ba được gọi là Các Sách Văn Thơ, và được chia ra từ Các Sách Tiên Tri)
Trong Thánh Kinh, cụm từ Luật Pháp và Các Tiên Tri là một cách nói về cả phần Cựu Ước – một phần bao gồm khoảng hai phần ba của cả Kinh Thánh. Một phần ba còn lại được nói đến là Tân Ước.

Lời của Thiên Chúa

Điều rất quan trọng để ghi nhớ là Kinh Thánh tuyên xưng là Lời của Thiên Chúa – Sứ điệp của Ngài cho con người. Chúng ta được cho biết rằng thông qua các trang của Kinh Thánh chúng ta có thể trở nên quen thuộc với Thiên Chúa. Tuyên bố như vậy khiến cho kể cả những người trung lập nhất cũng phải dừng lại và suy xét điều mà Kinh Thánh nói đến.
CHÚA ôi, Ngài hiện hữu đến đời đời;
Lời Ngài được vững lập trên trời.

Thi Thiên 119: 89

Nguyện xin Ơn Phân Định và bình an của Chúa luôn ở cùng Bà con mình!

Xin Mẹ Maria, Thánh cả Giuse, Đức Thánh Micae, Thánh Quan Thầy, Thiên Thần Bản Mệnh, các Thánh và các Thiên Thần cùng các linh hồn luyện ngục luôn cầu bầu cho chúng con trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Amen.

Bà con xa gần thân mến trong Chúa sắp quang lâm!

"Sự thật sẽ giải phóng anh em" (Ga 8,32).
"Còn việc tên gian ác xuất hiện là do tác động của Xatan, có kèm theo đủ thứ phép mầu, dấu lạ, điềm thiêng, (10) và đủ mọi mưu gian chước dối, nhằm hại những kẻ phải hư mất, vì đã không đón nhận lòng yêu mến chân lý để được cứu độ. (11) Vì thế Thiên Chúa gửi đến một sức mạnh mê hoặc làm cho chúng tin theo sự dối trá; (12) như vậy, tất cả những kẻ không tin sự thật, nhưng ưa thích sự gian ác, thì sẽ bị kết án" (2Tx 2: 9-12).

"Sự thật mất lòng - Nhưng thuốc đắng rã tật" - Các Cụ Việt Nam.

Sau đây con xin được gởi tới bà con mình bài chia sẻ về chủ đề: Tại sao Giáo Hội Công Giáo nói riêng và thế giới nói chung lại có Đức Giáo Hoàng giả? Ai là Đức Giáo Hoàng giả thời cuối này?
Để trả lời cho chủ đề này và nhiều bà con thắc mắc: Sao Giáo Hội lại có giáo hoàng giả được? Chẳng lẽ Thiên Chúa lại có thể để cho điều này xảy ra sao?

Để trả lời cho những câu hỏi trên con xin trích dẫn những đoạn Kinh Thánh, Sứ Điệp Đức Mẹ đã được Giáo Hội công nhận và Thực tế cũng được Giáo Hội và xã hội công nhận để lời chứng của con là chân thật, đáng tin cậy và không ai có thể chối cãi được.

Tóm tắt: Bài này con chia làm 7 phần như sau:

I. Kinh Thánh: Lời chứng của Chúa Giê su và Thánh Gioan
II. Sứ Điệp Đức Mẹ Lasalet
III. Thực Tế
IV. Diễn Giải
V. Sự ứng nghiệm
VI. Kết.
VII. Lời nhắn nhủ.

Nào! Bà con mình đã sẵn sàng chưa? Nếu đã sẵn sàng rồi thì bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé!
I - Kinh Thánh - Mặc Khải Công

1. Lời chứng của Chúa Giêsu 

A. Kẻ Mạo Danh Thầy
" Người đáp: "Anh em hãy coi chừng, đừng để ai lừa gạt, vì sẽ có nhiều kẻ mạo danh Thầy đến nói rằng: "Chính Ta đây là Ðấng Kitô", và họ sẽ lừa gạt được nhiều người." (Mt 24: 4-5).

B. Nhiều Ngôn Sứ Giả
"Sẽ có nhiều ngôn sứ giả xuất hiện và lừa gạt được nhiều người" (Mt 24: 11).

C. Kitô giả và ngôn sứ giả
"Bấy giờ, nếu có ai bảo anh em: "Này, Ðức Kitô ở đây" hoặc "ở đó", anh em đừng có tin. (24) Thật vậy, sẽ có những Kitô giả và ngôn sứ giả xuất hiện, đưa ra những dấu lạ lớn lao và những điềm thiêng, đến nỗi chúng lừa gạt cả những người đã được tuyển chọn, nếu có thể. (25) Thầy báo trước cho anh em đấy! (Mt 24: 23-25).

D. Phân Biệt Ngôn Sứ Thật Giả
"Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi. (16) Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì họ biết họ là ai. Ở bụi gai, làm gì có nho mà hái? Trên cây găng, làm gì có vả mà bẻ? (17) Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. (18) Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt. (19) Cây nào không sinh quả tốt, thì bị chặt đi và quăng vào lửa. (20) Vậy, cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai. "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: "Lạy Chúa! lạy Chúa!" là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Ðấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. (22) Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: "Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao?" (23)Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: Ta không hề biết các ngươi; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác! (Mt 7: 15 - 23).

2. Lời chứng của Thánh Gioan Tông Đồ

AĐề phòng thế gian và những kẻ phản Kitô. 

Anh em đừng cứ thần khí nào cũng tin, nhưng hãy cân nhắc các thần khí xem có phải bởi Thiên Chúa hay không, vì đã có nhiều ngôn sứ giả lan tràn khắp thế gian. Anh em đã nghe nói là nó đang tới, và hiện nay nó ở trong thế gian rồi. (5) Các ngôn sứ giả đó thuộc về thế gian, và thế gian nghe chúng. (6) Còn chúng ta, chúng ta thuộc về Thiên Chúa. Chúng ta cứ dựa vào đó mà nhận ra thần khí dẫn đến sự thật và thần khí làm cho sai lầm. (1Ga 4: 1-6).

B. Đề phòng những kẻ phản Kitô

Đây là giờ cuối cùng. Tên phản Kitô sẽ đến; thế mà giờ đây nhiều tên phản Kitô đã xuất hiện. Do đó chúng ta biết được rằng đây là giờ cuối cùng. (19) Chúng xuất thân từ hàng ngũ chúng ta, nhưng không phải là người của chúng ta; Nhưng như thế mới rõ: không phải ai ai cũng là người của chúng ta. (1Ga 2: 18-20)

C. Nhiều người mê hoặc đã lan tràn khắp thế gian

Vì có nhiều người mê hoặc đã lan tràn khắp thế gian, họ là những kẻ không tuyên xưng Ðức Giêsu Kitô là Ðấng đã đến và trở nên người phàm. Ðó là kẻ mê hoặc và là tên phản Kitô. (8) Anh em phải coi chừng để khỏi đánh mất những gì anh em đã làm được, nhưng để lãnh đầy đủ phần thưởng. (9) Phàm ai đi quá xa, không ở lại trong giáo huấn của Ðức Kitô, thì không có Thiên Chúa. Nếu ai đến với anh em mà không đem theo giáo huấn ấy, anh em đừng đón vào nhà và cũng đừng chào hỏi người ấy. (11) Quả thật ai chào hỏi là cộng tác vào những việc xấu xa của người ấy. (2Ga 1: 7-11).

D. Ngôn sứ giả phục vụ Con Thú

(11) Tôi thấy một Con Thú khác từ đất đi lên. Nó có hai sừng giống như sừng chiên, và nói năng như một Con Mãng Xà. (12) Nó thi hành tất cả quyền bính của Con Thú thứ nhất, trước mặt Con Thú ấy, và làm cho đất, cũng như những người sống trên mặt đất, thờ lạy Con thú thứ nhất, mà vết tử thương đã được chữa lành. (13) Nó làm những dấu lạ lớn lao, khiến cho ngay cả lửa từ trời cũng rơi xuống đất trước mặt người ta. Nó bắt mọi người, nhỏ cũng như lớn, giàu cũng như nghèo, tự do cũng như nô lệ, phải thích dấu trên tay hữu hoặc trên trán. (17) Không ai có thể mua bán, nếu không mang dấu thích đó, tức là con số tương đương với tên nó. Ai có trí thông minh hãy tính ra số của tên Con Thú, vì đó là số của tên một người, và số của tên người ấy là sáu trăm sáu mươi sáu. (Kh 13:11-18).

II - Sứ Điệp của Chúa và Đức Mẹ - Mặc Khải Tư đã được Giáo Hội công nhận

1. Sứ Điệp Đức Mẹ Lasalete

Thế gian sẽ có Đức Giáo Hoàng giả, tiên tri giả và nhiều kẻ như thế để phỉnh gạt nhân dân.

H.- Việc Giáo Quyền trở nên những ngôi sao lạc hướng có tiên báo sẽ có bè rối chăng?

T. – Giáo Quyền hiện nay nếu bỏ cầu nguyện bỏ nếp sống đạo đức siêu nhiên, chối các phép lạ, sẽ tự rơi vào bè rối mà con thấy hiện nay trong các Giáo Hội cấp tiến và cả trong những nghệ thuật quá tân thời.

ĐIỀM BÁO VII.- “ Năm 1864 Luxiphe với một số đông các quỷ sẽ được phóng ra khỏi hỏa ngục và sẽ pháĐức Tin dần dần. Cả Đức Tin của những người đã hiến dâng mình cho Chúa. Quỷ sẽ làm cho HỌ ra mùquáng đến nỗi nếu không có ơn Chúa đặc biệt họ sẽ hướng theo tinh thần quỷ Satan, nhiều tu viện mất cảĐức Tin và mất nhiều linh hồn.

H.- Nói rằng năm 1864 có phải là Mẹ có ý đến điềm báo này để được thực hiện cả rồi chăng?

T.- Mới chỉ bắt đầu thực hiện, điềm đó xẩy ra cho tới đời con bây giờ rồi dần dần CÁC GIÁO SỸ BỎ ĐỨCTIN, BỎ CẦU NGUYỆN và quỷ Satan sẽ dùng mọi mưu chước thâm độc để cho các vị bỏ nhiệm vụ TÔNG ĐỒ, và rồi dần dần sống đời rất đê tiện.

H.- Có phải chính bè nhiệm gây ra việc đó chăng?

T.- Phần lớn do bè nhiệm gây nên. Hiện nay bè nhiệm có hầu hết khắp nơi và nhất là trong các nước Pháp, Ý, Bỉ, Mỹ.

H.- Có phải để chống lại những người đã dâng mình cho Chúa nhưng đã bị quỷ Luxiphe mua chuộc màđiềm báo thứ 7 lưu ý Đức Giáo Hoàng phải đề phòng chăng?

T.- Thế gian sẽ có Đức Giáo Hoàng giả, tiên tri giả và nhiều kẻ như thế để phỉnh gạt nhân dân. Đức GiáoHoàng sẽ bảo các tìn hữu đề phòng và đừng tin theo những hạng người ấy.

ĐIỀM BÁO VIII: Trong năm 1865 người ta sẽ suy đồi thậm tệ trong đền Thánh, những bông hoa thơm củaGiáo Hội ở trong các tu viện hư thối và quỷ trở nên Vua trị các tâm hồn, NHỮNG TU VIỆN TRƯỞNG PHẢI THẬN TRỌNG khi nhận các tu sinh. Vì quỷ sẽ dùng mọi mưu mô xảo trá để đưa những người DÂM Ô TỘI LỖI VÀO CÁC DÒNG TU mà làm điều hỗn loạn. Và DÂM Ô đang lan tràn khắp nơi trên mật đất.

H.- Có phải bè nhiệm tổ chức nên những ghê gớm trong nơi Thánh không?

T.- Bè nhiệm sẽ tổ chức cách chung, nhưng chính Satan sẽ hành động trực tiếp trong tâm hồn người phạmtội.

H.- Những dòng tu nào bị thiệt hại hơn cả?

T.- Hầu hết các dòng tu hiện thời.

III - Thực Tế 
Tất cả sự việc này đã, đang và sắp xảy ra, là để ứng nghiệm Kinh Thánh và các Sứ Điệp.

Thế là chúng ta đã rõ, tính từ khi Chúa về trời cho đến ngày Chúa trở lại lần hai thì thế gian này và ngay trong lòng Giáo Hội sẽ xuất hiện "nhiều ngôn sứ giả xuất hiện và lừa gạt được nhiều người".
Bây giờ, chúng ta sẽ đi vào thực tế để tìm hiểu xem sự ứng nghiệm của Kinh Thánh và các Sứ Điệp.

1. Giám mục giả Giuda Iscariot

Ngay từ khi Chúa chọn 12 Thánh Tông Đồ, đã xuất hiện ngôn sứ giả, "giám mục giả ", tiên tri giả rồi. Chúng ta biết ngay đó là "ngôn sứ" Giu đa Iscariot hay còn gọi là "giám mục" Giu đa Iscariot. Kẻ đã phản bội thầy bằng cách bán Thầy mình 30 đồng bạc cho các nhà lãnh đạo Do thái thời đó.

Chúng ta thấy Giu đa Iscariot là tông đồ được Chúa chọn đứng thứ 12 hay còn gọi là đứng cuối. Là ngôn sứ giả hay chúng ta gọi là giám mục giả đầu tiên.

Vậy thì chúng ta phải đề phòng hết sức. Vì là thời cuối nên thật giả lẫn lộn. Trong 12 Tông Đồ đã chẳng có Giuđa (đứng cuối - 12) phản bội Chúa là gì? 
Chúng ta hãy nhớ lại Việt Nam có câu: "Sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đó". Ai được ơn Chúa soi sáng sẽ nhận ra sự thật này và dám chấp nhận Sự Thật này.

Giả ở đây là được Chúa chọn nhưng lại phản bội Chúa. Giống như kiểu Giáo hoàng được Chúa chọn và được các hồng y bầu lên nhưng lại phản bội Chúa, không làm theo luật Chúa dạy như là: Sự gì Thiên Chúa đã liên kết loài người không được phân ly... mà giáo hoàng cứ phân ly thì ta gọi đó là Giáo hoàng giả.

Tiếp tục với lịch sử của Giáo Hội công giáo, chúng ta thấy đã xuất hiện hàng tá ngôn sứ giả.
Nhiều quá! Ôi con không thể kể hết được, nếu bà con mình muốn biết nhiều xin đọc cuốn: Lịch sử Giáo Hội Công Giáo và cuốn 265 triều đại giáo hoàng tại các nhà sách.

1. 2: Tổng Quát Lịch Sử Giáo Hội

Biên niên sử Giáo hội Công giáo Rôma ghi lại nhiều sự kiện xảy ra trong lịch sử Giáo hội Công giáo Rôma trải dài gần hai nghìn năm, song song cùng lịch sử Kitô giáo.

Các cuộc ly giáo dần dần phá hủy khối hiệp nhất của Kitô giáo, dẫn đến sự xuất hiện của những giáo phái mới (ví dụ: Giáo phái Arianism ra đời năm 318), đặc biệt, hai sự kiện ly giáo lớn nhất đó là Ly giáo Đông - Tây (1054) cho ra đời Giáo hội Chính thống giáo Đông phương và Cải cách Kháng Cách (1517) cho ra đời các giáo phái thuộc khối Tin Lành.

2. Đi vào chi tiết:

2.1: Ngôn sứ giả Alexandrie - Kết quả: Giáo phái Arianism ra đời năm 318

Ngôn sứ giả này chúng ta nên biết là: linh mục Alexandrie, với sự phổ biến tư tưởng của Arius, cuối cùng Giáo phái Arianism ra đời năm 318.
Ngôn sứ giả này đã bị Đức Giám mục Alexander thành Alexandria rút phép thông công năm 318.

Xin đọc bài: 

2.2: Ngôn Sứ Giả Eutyches - Kết quả: Chính thống giáo phương đông ly giáo

Ngôn sứ giả Eutyches, là bề trên của một đan viện ở Constantinople, đã đi quá xa – mà có lẽ do quá khích nên ông đã từ chối “công thức hoà giải” năm 433 và chủ trương nhất tính thuyết. Ông ta cho rằng việc Đức Giêsu đau khổ chỉ mang tính hình thức, giả vờ thôi, chứ thực chất Ngài không đau khổ. Và rốt cuộc, ông cũng cho công cuộc cứu độ của Chúa Kiô tan theo mây khói.
Ông bị rút phép thông công. Eutyches dẫn đến việc Chính thống giáo phương đông ly giáo.

Xin đọc: 

2.3: Ngôn Sứ Giả Clement VII - Kết quả: Giáo hoàng giả

Ngôn sứ giả này có tên là Jules de Médicis. 

Năm 1378: Giáo hoàng giả Clement VII được bầu ra nhằm chống lại Giáo hoàng Urban VI.

Các Hồng Y người Pháp ở Avignon bầu một ngụy Giáo Hoàng (antipope) lên ngôi và lấy danh hiệu là Clement VII để tranh ngôi Giáo Hoàng với Đức Urban VI ở Rôma . Và đây là nguyên nhân gây ra cuộc ly giáo Tây Phương trong Giáo Hội, kéo dài từ năm 1378 cho đến năm 1417 với hai Giáo Hoàng tại chức , một ở Avignon và một ở Roma.


2.4: Ngôn sứ giả Gioan XXIII - Kết quả: Nguy giáo hoàng

Cuộc ly giáo đã xẩy ra vì có hai phe tranh giành ngôi vị Giáo Hoàng trong thời gian sóng gió đó. Trước hết phe các nước nói tiếng Latinh và Pháp ủng hộ Giáo Hoàng Clement VII ở Avignon , đối đầu với phe người Đức và Anh ủng hộ Giáo Hoàng Urban VI ở Rome..

Giáo Hoàng Clement VII mất năm 1394 và người kế vị được bầu lên thay là Benedict XIII, tiếp tục cai trị ở Avignon. Ở bên kia, Giáo Hoàng Urban VI cũng mất năm 1397, và người kế vị được bầu lên là Gregory XII, người Roman. Như vậy trong thời kỳ này có hai giáo hoàng cùng tranh ngôi , một ở Pháp và một ở Rôma

Để giải quyết tình trạng này, các Hồng y và nghị phụ đã họp Công đồng tại Písa ngày 29-3-1409 và bầu Giáo Hoàng mới lấy danh hiệu là Alexander V, nhưng ngài chưa kịp về Roma nhậm chức thì đã mất ở Bologna ngày 3-5-1410, và người kế vị được bầu lên ngày 17-5-1411 đã lấy danh hiệu là Gioan XXIII. Nhưng tân Giáo Hoàng tỏ ra là người không có đủ tài đức và khả năng lãnh đạo Giáo Hội, lại được bầu lên nhờ áp lực và tham vọng cá nhân, nên bị coi là nguy giáo hoàng ( antipope), và buộc phải thoái vị.

Xin đọc: 


2.5: Ngôn Sứ Giả Martin Luther - Kết quả: Sự ly giáo của Tin Lành

Ngôn sứ giả này tên là Martin Luther. Là tu sĩ Dòng Augustine, mục tiêu ban đầu của Luther là kêu gọi cải cách từ bên trong Giáo hội Công giáo La Mã, về sau ông tách rời khỏi Giáo hội Công giáo và thành lập Giáo hội Luther hay còn gọi là Tin Lành.

Xin đọc: Tin lành

2.6: Ngôn sứ giả Tebartz-van Elst - Kết quả: Bị cách chức vì sống xa hoa

Theo hãng tin BBC, giám mục xứ Limburg Franz-Peter Tebartz-van Elst bị giới truyền thông Đức cáo buộc đã chi tới hơn 31 triệu euro (42 triệu USD) để sửa sang dinh thự riêng của mình. Tòa thánh Vatican đã quyết định đình chỉ giám mục này sau khi Giáo hoàng Francis gặp và nói chuyện với ông ta.


2.7: Ngôn sứ giả: Mariano Rampolla - Kết quả: Hồng Y Tam Điểm

Đau đớn thay, ĐGH Leo XIII bị Tam Điểm làm hại. Họ phá chính sách của Ngài qua trung gian Hồng Y Tam Điểm Mariano Rampolla, kẻ sau này suýt nữa được bầu làm Giáo Hoàng kế vị ĐGH Leo XIII. Việc này được phá vỡ nhờ Đức Hồng Y J. de Cozyma đã kịp thời chuyển đến các Hồng Y Mật Viện tờ phủ quyết của Hoàng Đế Francois Joseph nước Áo. Ngài nói rõ: “ Mariano Rampolla là Hồng Y Tam Điểm, người đã được ĐGH Leo XIII chọn làm Quốc Vụ Khanh”. Sau đó Đức Pio X được bầu thay thế. 
Căm phẫn vì bị vỡ kế hoạch, Tam Điểm gây phong trào “Chính, Giáo chia ly”, tách rời trên khắp thế giới từ năm 1905, bằng cách cổ võ các Linh Mục trẻ theo phong trào “Duy Tân” của Mỹ. Tới năm 1914, chúng tổ chức ám sát Hoàng tử Áo vì cha ông làm Tam Điểm mất ngôi Giáo Hoàng… Thời này, ĐGH Pio X lại ra Thông Điệp “Lamentabiliti” lên án thuyết “Duy Tân”.


IV. Cụ thể hiện tại: Kinh Thánh - Sứ Điệp - Thực Tế

Còn nhiều lắm nhưng con xin đơn cử cho bà con mình vài đoạn Kinh Thánh và Sứ Điệp cùng vài ngôn sứ giả chính yếu như trên để chứng minh cho luận điểm tại sao Giáo Hội Công Giáo lại có Đức Giáo Hoàng giả hay còn gọi là ngôn sứ giả vào thời điểm này - Thời của Sách Khải Huyền ứng nghiệm - Thời cuối - Thời tận cùng - Thời cánh chung.

1. Ngôn sứ giả là ai?

Thưa: Ở điềm báo số 5 trong bài giảng về ngày Chúa Quang Lâm con đã từng chia sẻ về Ngôn Sứ Giả như sau:
Sẽ nhiều ngôn sứ giả xuất hiện” ( Mt 24 :11). Đọc đến câu này chúng ta sẽ tự hỏi! Vậy thì ngôn sứ giả là ai? Ngôn sứ là gì? Ai là ngôn sứ? 
Theo Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo. Khi chịu phép rửa tội chúng ta sẽ được tham dự vào 3 chức vụ của Chúa Kitô đó là: tư tế, vương đế và ngôn sứ. 
Từ đó chúng ta suy ra. Vậy ngôn sứ nhỏ nhất là giáo dân, kế đến là linh mục, tiếp theo là giám mục và ngôn sứ cao nhất là giáo hoàng. 
Vì Chúa nói: “sẽ có nhiều ngôn sứ giả xuất hiện và lừa gạt được nhiều người”. ( Mt 24 :11 ). 
Nên dựa vào Lời Chúa chúng ta thấy, sẽ có giáo dân giả, linh mục giả, giám mục giả và giáo hoàng giả. Điều này không phải bây giờ mới có, mới xảy ra nhưng điều này đã có ngay từ thời Cựu Ước và kéo dài đến tận ngày cuối cùng khi Chúa quang lâm.

2. Đức Giáo Hoàng Giả là ai?

Thưa: Đức Giáo Hoàng Giả là ngôn sứ giả mà Thánh Gioan đã đề cập trong Sách Khải Huyền 13: 11-18 là: Ngôn sứ giả phục vụ Con Thú.
Và là Đức Giáo Hoàng Giả mà Đức Mẹ Lasalete đã nhắc đến trong Sứ Điệp Lasalete và Bí Mật Phatima. 
H.- Có phải để chống lại những người đã dâng mình cho Chúa nhưng đã bị quỷ Luxiphe mua chuộc mà điềm báo thứ 7 lưu ý Đức Giáo Hoàng phải đề phòng chăng?
T.- Thế gian sẽ có Đức Giáo Hoàng giả, tiên tri giả và nhiều kẻ như thế để phỉnh gạt nhân dân. Đức GiáoHoàng sẽ bảo các tìn hữu đề phòng và đừng tin theo những hạng người ấy. Trích Sứ Điệp Lasalete tại: Sứ Điệp Đức Mẹ.

3. Sao Đức Giáo Hoàng thời cuối lại liên quan đến Ngôn sứ Giả trong Sách Khải Huyền?

Thưa: Vì tất cả những gì đã được ghi chép trong Kinh Thánh phải được ứng nghiệm. Vì đó là Lời Chúa.

4. Vậy thì Đức Giáo Hoàng nào liên quan đến câu: Ngôn sứ giả phục vụ Con Thú  trong Sách Khải Huyền?

Thưa: Khi một vị giáo hoàng ở thời tận cùng, thời cánh chung hội tụ đủ những gì mà lời tiên tri của Thánh Gioan đề cập trong Sách Khải Huyền thì đó là Ngôn sứ giả phục vụ Con Thú. 

4.1: Kinh Thánh - "Con Thú khác từ đất đi lên". (Kh 13:11).

Thực tế: Con người được sinh ra từ bụi đất.


4.2: Kinh Thánh - "Có hai sừng giống như sừng chiên". (Kh 13:11).


Thực tế: Sừng muốn nói đến các vị lãnh đạo giáo hội công giáo, vì thời Cựu Ước các tư tế khi dâng lễ trên đền thời thì đội mũ có hai sừng. Thời nay các giám mục, hồng y và giáo hoàng đội mũ có hai đầu nhọn nhô lên tượng trưng cho hai cái sừng thời các tư tế thời Cựu Ước.
Suy ra. Các linh mục không phải là vị Ngôn sứ giả mà Thánh Gioan đề cập vì các cha ngày nay không đội mũ. 
Vậy thì Ngôn sứ giả này rơi vào các đức giám mục, hồng y và giáo hoàng. Vì các vị này đội mũ.


4.3: Kinh Thánh - "nói năng như một Con Mãng Xà" (Kh 13:11).

Thực tế: Con mãng xà cũng là con rồng. Các vị vua hay măc áo hình con rồng mà người ta gọi là Long bào - tức là mặc áo Rồng, ý muốn nói lệnh của vua là cao nhất. Trong Giáo Hội Công Giáo, tiếng nói của Đức Giáo Hoàng là có quyền lực nhất. Như vậy, ngôn sứ giả mà Thánh Gioan đề cập ở đây rơi vào ngôi vị giáo hoàng.


4.4: Kinh Thánh - "Ðây là lúc cần phải có sự khôn ngoan. Ai có trí thông minh hãy tính ra số của tên Con Thú, vì đó là số của tên một người, và số của tên người ấy là sáu trăm sáu mươi sáu. (Kh 13:18)


Thực tế: Theo Thánh Gioan thì vị ngôn sứ giả này mang tên của con thú, và tên của ngôn sứ giả này là 666. 
Như vậy, ta cứ thấy vị giáo hoàng nào ở thời cuối cùng này liên quan đến đủ 3 con số 6 thì vị đó là Ngôn sứ giả phục vụ con thú 2 sừng.
Nhưng lại giống sừng chiên và có cái miệng ăn nói của Luxiphe - tức con Mãng xà mà Thánh Gioan mô tả như sau:

"Con Mãng Xà bị tống ra, đó là Con Rắn xưa, mà người ta gọi là ma quỷ hay Xatan, tên chuyên mê hoặc toàn thể thiên hạ; nó bị tống xuống đất, và các thiên thần của nó cũng bị tống xuống với nó". (Kh 12: 9).

(12) "Nó thi hành tất cả quyền bính của Con Thú thứ nhất - có mười sừng và bảy đầu; trên mười sừng đều có vương miện, và trên các đầu có danh hiệu xúc phạm đến Thiên Chúa (Kh 13: 1) - trước mặt Con Thú ấy, và làm cho đất, cũng như những người sống trên mặt đất, thờ lạy Con thú thứ nhất, mà vết tử thương đã được chữa lành. .Nó có hai sừng giống như sừng chiên, và nói năng như một Con Mãng Xà... (Kh 13: 1). Số của tên Con Thú, là số của tên một người, và số của tên người ấy là sáu trăm sáu mươi sáu" (Kh 13:18).

V - Câu trả lời và Sự ứng nghiệm của Lời Kinh Thánh:

1. Cách tính dễ hiểu và dễ nhớ cùng rất thực tế:

A - Tình cờ Đức Giáo Hoàng Phanxicô - tên tiếng anh là Pope Francis sinh năm 1936. 
Theo: Dòng Tên
Đức Giáo Hoàng Phanxicô tên thật là Jorge Mario Bergoglio sinh ngày 17 tháng 12 năm 1936, tại Buenos Aires, nước Argentina, trong một gia đình di dân người Ý có năm người con.

B - Là vị giáo hoàng thứ 266 của Giáo Hội Công Giáo.
Hôm nay, trong ngày lễ Kính thánh Giuse, ngày 19 tháng 03 năm 2013, Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ cử hành thánh lễ để khai mạc triều đại Giáo hoàng của mình. Nhận dịp này, chúng tôi xin gửi đến quý vị tiểu sử của vị Giáo hoàng thứ 266 của Giáo Hội Công Giáo. Ngài là vị Giáo Hoàng đầu tiên đến từ tân thế giới, và cũng là vị Giáo hoàng đầu tiên xuất thân từ Dòng tên.

Gộp lại: 1936 và 266 = 666.

2. Cách tính đúng nhất theo sát Kinh Thánh:

HIỆP THÔNG VỚI CHÚA KITÔ – NHẬN BIẾT DẤU CHỈ THỜI ĐẠI
Thời kỳ đã mãn và Triều Đại Nước Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1, 15)
Chúa Giêsu khi Ngài bắt đầu sứ vụ công khai, lời công bố trên đây là lời rao giảng đầu tiên của Ngài. Cũng như người đi trước dọn đường cho Ngài là thánh Gioan Tiền Hô; cũng như trong những lần thực tập truyền giáo đầu tiên cho các môn đệ mà Chúa Giêsu sai phái họ ra đi, lời loan báo về “Thời kỳ đã mãn và Triều Đại Nước Thiên Chúa đã đến gần” là một sứ điệp thật sự đã “chín mùi”. Nó loan báo cho sự bắt đầu của một thời kỳ mới. Nó tuyên bố cho thời kỳ chờ đợi Đấng Thiên Sai nay đã kết thúc: kết thúc giao ước cũ để bước vào giao ước mới; vào thời kỳ mới của Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Ứng nghiệm DẤU CHỈ Thiên Chúa hứa về Đấng EMMANUEL. Bởi thế việc sám hối và tin vào Tin Mừng để tiếp nhận NGÔI LỜI LÀM NGƯỜI là trở thành một việc làm khẩn thiết nhất.
Thưa quý vị những tâm hồn thiện chí khao khát Sự Sống Mới! Với chúng ta hôm nay đây “thời kỳ đã mãn” lại mang một ý nghĩa kép vì mình đang sống trong hai thời kỳ cuối cùng. Thời cuối cùng thứ nhất là thời điểm đã và sắp kết thúc của năm cũ 2016: Lời Chúa mời gọi chúng ta hoán cải những lỗi lầm của năm cũ và trở về với Tin Mừng Chúa Kitô, sống xứng đáng với phẩm giá của con cái Thiên Chúa. Đồng thời chờ đợi Ngày Chúa quang lâm. Thời gian này nay cũng đang sắp đến hồi viên mãn. Mà trong thời điểm quan trọng này của lịch sử: bóng tối của sự chết, của đau thương, chập chùng như sóng vỗ…đang ào ạt tấp vào bờ cát của kiếp sống hiện sinh nhân loại. Và bình minh của Triều Đại Thiên Chúa đến, của Trời mới Đất mới Chúa hứa, của viễn cảnh huy hoàng một Giêrusalem xuất hiện, nay như đang thấy thấp thoáng trong niềm Hy Vọng của chúng ta. Vì thế, đối với chúng ta hôm nay: lời kêu gọi hãy sám hối và tin vào Tin Mừng của Chúa Kitô, cũng lại thật là một sứ điệp khẩn cấp, mạnh mẽ và thiết thực hơn bao giờ hết, hơn mọi thời đại nào hết.
Thật vậy đó kính thưa quý vị! chúng ta đang sống trong thời kỳ cuối cùng, thời của sự chuyển tiếp, của sự lột xác. Chúa ví thời kỳ này như cơn đau chuyển bụng của người phụ nữ sắp sinh con. Quằn quại, rên la và gào thét. Trong cơn chuyển dạ đau đớn của người phụ nữ sắp sinh con đó, còn bao hàm hình ảnh của muôn loài, và nhất là của Giáo Hội hiện thời còn sót lại (x.Kh 12, 1-18: Người Phụ Nữ và con rồng bảy đầu mười sừng). “Thật vậy, muôn loài thọ tạo những ngong ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái Người. Quả thế, muôn loài đã lâm vào cảnh hư ảo, không phải vì chúng muốn, nhưng là vì Thiên Chúa bắt chịu vậy; tuy nhiên, vẫn còn niềm trông cậy là có ngày cũng sẽ được giải thoát, không phải lệ thuộc vào cảnh hư nát, mà được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang. Chúng ta biết rằng: cho đến bây giờ, muôn loài thọ tạo cùng rên siết và quằn quại như sắp sinh nở. Không phải muôn loài mà thôi, cả chúng ta cũng rên siết trong lòng: chúng ta đã lãnh nhận Thần Khí như ân huệ mở đầu, nhưng còn trông đợi Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc thân xác chúng ta nữa” (Rm 8, 18-23).
Vâng. Con biết có người sẽ thắc mắc: dựa vào đâu mà anh dám quả quyết chúng ta đang sống trong thời kỳ cuối cùng và đón đợi Ngày Chúa Quang Lâm như vậy? – Thưa, dựa vào những lời ta vừa nghe và còn vào lời Kinh Thánh sau đây: khi thấy những biến cố ấy bắt đầu xẩy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc” (Lc 21, 28). Những biến cố ấy là những biến cố nào? Để biết, chúng ta hãy nghe lại cuộc đối thoại của Chúa Giêsu với các môn đệ của Ngài:  “Xin Thầy nói cho chúng con biết khi nào thì những sự việc ấy xảy ra, và cứ điềm nào mà biết ngày Thầy quang lâm và ngày tận thế?
 Đức Giê-su đáp: “Anh em hãy coi chừng, đừng để ai lừa gạt anh em, vì sẽ có nhiều kẻ mạo danh Thầy đến nói rằng: “Chính Ta đây là Đấng Ki-tô”, và họ sẽ lừa gạt được nhiều người. Anh em sẽ nghe có giặc giã và tin đồn giặc giã; coi chừng, đừng khiếp sợ, vì những việc đó phải xảy ra, nhưng chưa phải là tận cùng. Quả thế, dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọSẽ có những cơn đói kém, và những trận động đất ở nhiều nơi”.
Nhưng tất cả những sự việc ấy chỉ mới là khởi đầu của các cơn đau đớn. Chưa phải là sau cùng!
Bấy giờ, người ta sẽ nộp anh em, khiến anh em phải khốn quẫn, và người ta sẽ giết anh em; anh em sẽ bị mọi dân tộc thù ghét vì danh Thầy. Bấy giờ sẽ có nhiều người vấp ngã. Người ta sẽ nộp nhau và thù ghét nhau. Sẽ có nhiều ngôn sứ giả xuất hiện và lừa gạt được nhiều người. Vì tội ác gia tăngnên lòng yêu mến của nhiều người sẽ nguội đi. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát” (Mt 24,3-13).
Rồi Hiện tượng của ngày Quang Lâm :
“Ngay sau những ngày gian nan ấy, thì mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng, các ngôi sao từ trời sa xuống và các quyền lực trên trời bị lay chuyển. Bấy giờ, dấu hiệu của Con Người sẽ xuất hiện trên trời; bấy giờ mọi chi tộc trên mặt đất sẽ đấm ngực và sẽ thấy Con Người rất uy nghi vinh hiển ngự giá mây trời mà đến. Người sẽ sai các thiên sứ của Người thổi loa vang dậy, tập hợp những kẻ được Người tuyển chọn từ bốn phương, từ chân trời này đến chân trời kia (Mt 24,29-31).
Thưa quý vị! Phần lớn những biến cố lớn mà chúng ta vừa nghe Lời Kinh Thánh đề cập trên đây, nay đã và đang ứng nghiệm từng chữ (xin xem thêm trong bài trước). Quả thật trong những ngày này, khi theo dõi trên kênh thông tin và các báo đài, chúng ta đã thấy đến mức báo động đỏ: nhan nhản chuyện động binh chiến tranh, khủng bố, xung đột; mặt nổi mặt chìm dân này chống lại dân kia, nước này chống lại nước nọ… Quả đúng là “muôn dân náo động muôn nước xôn xao”. Bên cạnh đó là hằng ngày chuyển đổi khí hậu, thiên tai, nạn đói, dịch bệnh và người mang danh Kitô bị bách hại, bị loại trừ, xua đuổi và giết chết… Những tin tức đó hầu như là có khắp mọi nơi, trên mọi trang tin thời sự thế giới. Với những điểm nóng ở vùng Trung Đông, biển Đông, Châu Phi, Mỹ La tinh! Nóng càng nóng hơn chứ không có dấu hiệu hạ nhiệt. Quả nhiên đúng thiệt là Lời Chúa báo trước trong Phúc Âm về thời kỳ cuối cùng nay đang ứng nghiệm thật.
Nhưng chưa hết đâu vì theo lời tiên báo, đó mới chỉ là những dấu của cơn đau đớn khởi đầu, mở màn cho những cơn đau tiếp theo nhau, và còn khủng khiếp hơn nữa. Vì đối với người mang danh Kitô hữu, Chúa báo trước là: “vì danh Thầy, các con sẽ bị mọi dân tộc thù ghét. Vậy điều đáng sợ gì đang chờ đợi dân Chúa ở nơi đây? Thưa là điều này: “Phần các con, các con hãy coi chừng! Người ta sẽ nộp các con cho các hội đồng và các hội đường; các con sẽ bị đánh đòn; các con sẽ phải ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy, để làm chứng cho họ được biết…  “Anh em sẽ nộp nhau cho người ta giết; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết (Mc 13, 9. 12). Những lời mình nghe đây quả là khủng khiếp và đáng sợ! Thật đáng sợ vì nó tiên báo về một cuộc chia rẽ lớn. Một cuộc ly giáo hết sức đau thương xẩy ra trong chính nội bộ Công Giáo chúng ta. Nó khủng khiếp và đau đớn hơn nhiều so với những gì vừa đề cập đến: như về chiến tranh, thiên tai, nạn đói, dịch bệnh… Bởi lẽ, những đau đớn đó là do những tác động khách quan. Thiên tai hay nhân tai, và những bách hại đạo đến từ bên ngoài bởi những kẻ thủ ác hay lâm lụy vì hoạn nạn. Còn đau đớn này là “nồi da xáo thịt”. Nó xảy đến do chính những thân thuộc của ta; những tâm phúc bạn hữu, và những người cùng chung niềm tin và chí hướng. Xin hình dung qua hình ảnh người công chính than thở và cầu nguyện sau đây:
     “Phải chi được đôi cánh bồ cầu
     để bay bổng tìm nơi an nghỉ !
     Tôi sẽ lánh đi mãi tận chốn xa vời, vào ở trong sa mạc.
     Tôi sẽ vội tìm nơi ẩn trú, tránh khỏi cơn giông tố bão bùng.”
     Lạy Chúa, xin Ngài gây xáo trộn
     và làm cho ngôn ngữ chúng bất đồng,
     vì trong thành, con chỉ thấy bạo hành và tranh tụng
     rảo quanh trên tường luỹ suốt ngày đêm.
     Khắp nội thành, toàn bất công bạo tàn xảo kế,
     nơi phố phường, chẳng hề vắng chước độc mưu thâm.
     Giả như tên địch thù phỉ báng, thì tôi cũng cam lòng,
     hay kẻ ghét ghen lên mày lên mặt, tôi có thể lánh đi.
     Nhưng đây lại là bạn, người đồng vai đồng vế,
     chỗ thân tình tâm phúc với tôi,
     đã cùng tôi chia ngọt sẻ bùi, trong đền Thiên Chúa,
     giữa hội vui cùng sánh bước” ( Tv  55, 7-14 ).
Cho nên khi nói “các con sẽ bị nộp” Chúa Giêsu nhắm đến các Kitô hữu đích thực, những người trung thành và là số còn sót lại này. Chính bởi thành phần sót lại được tuyển chọn này vẫn trung thành, Chúa hứa những ngày gian nan kia sẽ được rút ngắn lại. Tuy nhiên mặt xã hội, vì lòng trung thành với Chúa mà họ sẽ bị chính những người anh em, cha mẹ và bạn hữu bắt nộp vì thù ghét. Những người đó tưởng họ lạc đạo nên mới nộp anh em mình để trừ họa và giáo hóa ?! Nhưng trên thực tế thì ngược lại. Chính những người nộp anh em họ này, họ mới thật là những kẻ lầm lạc vì không thức thời thức tỉnh. Vì đón nhận giáo lý sai lạc đã mắc phải sai lầm như thánh Phaolô xưa: hăng say bắt bớ giết hại tín hữu trung thành với Chúa mà cứ tưởng là mình đang làm công việc chính nghĩa để tôn vinh Thiên Chúa!
Khi các Kitô hữu bị bắt nộp cho giáo quyền và chính quyền đến mức cao trào như thế, khi nào sự việc ấy xẩy ra, thì ta tin chắc rằng theo lời Chúa Giêsu tuyên sấm trong Phúc Âm: ngày của Chúa đã rất gần kề, ngay ngoài cửa rồi. Thưa quý vị, thực sự thì đã có nhiều cuộc chia rẽ xảy ra trong Giáo Hội trong thời quá khứ. Nhưng cuộc chia rẽ mà Chúa nói tới lần này, cuộc chia rẽ chung cục, xảy ra vào thời kỳ cùng tận trước ngày Chúa quang lâm là “vô tiền khoáng hậu” bởi kịch tính của nó. Chính những con người thực thụ của Chúa -những người Công Giáo – lại chối bỏ đức tin vào Chúa và chia rẽ niềm tin với nhau. Bởi vậy mới nói là một thời ngặt nghèo xảy đến:“cơn gian nan khốn khổ đến mức từ thuở khai thiên lập địa cho đến bây giờ chưa khi nào xảy ra, và sẽ không bao giờ còn xảy ra như vậy nữa”.( Mt 24,21).
Vậy cái cớ để gây nên sự chia rẽ dữ dội đó là gì  Thưa, như vừa có nói, là điều mà thánh Phaolô đề cập trong thư 2Tx 2, 3:  đó là sự bội giáo hay sự chối đạo lớn lao nhất mọi thời đại. Thế nào là sự chối đạo? – Là việc người tín hữu chối bỏ những giáo huấn của Chúa Kitô và truyền thống của Giáo Hội Ngài mà hăm hở đón nhận những thứ học thuyết mới, giáo lý mới đầy lầm lạc của con người, dẫn đến việc đánh mất đức tin chân thật. Thế nhưng một khi đã không còn tuân giữ giới răn Chúa và đức tin chân thật, thì dù có mang danh là Kitô hữu gì đi nữa thì cũng chẳng ích gì. Bởi: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa! lạy Chúa! ” là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi” (Mt 7, 21). Không có con đường dễ dãi nào có thể đưa đến Thiên Chúa ngoài con đường hẹp. Con đường mà chính Chúa Giêsu đã đi qua và đã phán: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga, 14, 6). Thật thế. “Đức Giêsu Kitô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay và như vậy mãi đến muôn đời. Đừng để cho đủ thứ học thuyết xa lạ nào mê hoặc anh em” (Dt 13, 8-9). Thánh Tông Đồ cảnh báo Chân lý thì không thay đổi và vĩnh cửu. Và chính Đấng là Chân Lý cũng đã phán: “ Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy sẽ chẳng qua đâu” (Mt 24, 35). Vì thế mà một khi đón nhận những thứ dị giáo và học thuyết sai lầm, thì người ta cũng sẽ mất đức tin. Và mặc dù vẫn còn mang danh là Kitô hữu nhưng bấy giờ là Kitô hữu “hữu danh vô thực”: họ không còn thuộc về Đức Kitô nữa. Bởi sự thật là đã chối bỏ những giáo huấn của Chúa. Thấy viễn cảnh đó, 2000 năm trước Chúa Giêsu đã cảnh báo với chúng ta rồi: “khi Con Người ngự đến liệu còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?” (Lc 18, 28).
Vâng, thưa quý vị, đó là một sự thực thực đau lòng xót xa!
Quả thật vào thời cuối này sẽ có nhiều chuyện đau lòng xảy ra, vì người ta lìa bỏ đức tin chân thật để chạy theo những lời dối trá. Nguyên cớ chính là do những môn đệ của tên phản Kitô; những con sói đội lốt chiên: ngôn sứ giả, thầy dạy giả hiệu. Chúng cấu kết với nhau thành thế lực thù nghịch để bách hại các Kitô hữu trung thành và thay đổi giáo huấn của Thiên Chúa. Hầu chối bỏ vai trò duy nhất của Đấng Cứu Thế. Và đồng thời, chuẩn bị thật hoành tráng cho sự cai trị của một triều đại Kitô giả hiệu. Kẻ bởi tài xảo thuật nhất lịch sử, sẽ đem lại “hòa bình ảo” trong những cuộc đại chiến tranh. Kẻ sẽ ngồi trong đền Thiên Chúa và tự xưng mình là chúa – đấng cứu thế. Và vì bắt chước được mọi hành vi và cử chỉ của Chúa, nên hắn cũng sẽ lừa được nhiều người Kitô. Ngay cả những người đã được tuyển chọn.
Hắn, chính là Con Thú thứ nhất mà sách Khải Huyền đã nói tới trong chương 13. Khi chúng ta thấy Kinh Thánh, các tín lý, các bí tích và giáo lý,  những truyền thống của Giáo Hội bị sửa đổi đi, hiển nhiên hơn nữa, thì ta sẽ biết ngay rằng: “đây bắt đầu của một sự kết thúc thật sự”. Nhưng vấn đề là làm sao để nhận biết những con sói đội lốt chiên, những tên phản Kitô? Việc này khó, “vì chúng xuất phát từ hàng ngũ chúng ta” như lời thánh Gioan nói!… Nhưng không phải là không có thể. Thánh Gioan trong thư thứ nhất của ngài khi đã nói ra sự tinh ranh của chúng thì ngài cũng nói ngay cách để nhận biết chúng. Đó là: “những ai không tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô và không tuân giữ những giáo huấn của Người thì chính là phản kitô” (1Ga 2 ;3). Và còn bởi nguyên tắc Chúa dạy nữa: “xem quả thì biết cây. Cứ xem họ sinh hoa quả nào thì sẽ biết được HỌ LÀ AI. Ở bụi gai, làm gì có nho mà hái. Trên cây găng làm gì có vả mà bẻ ? (Mt 7,16. 20).
Khi sự bội giáo bắt đầu xẩy ra thì những người tôi trung sẽ đứng lên bảo vệ chân lý. Và chúng ta đã thấy sự chia rẽ sẽ bắt đầu lớn chuyện rồi… Những gì đã và đang xảy ra mà trang Thời sự Công Giáo và Thời sự Thời Cuối ghi nhận lại, đó là những bằng chứng hiển nhiên, những sự thật không thể chối cãi được. Và như thế, hiệp thông với Đức Kitô để nhận biết các DẤU CHỈ XẢY TRONG THỜI ĐẠI NÀY là một sự cần thiết sinh tử. Như một bài đồng dao thuở nào ấy: “ai khôn thì nhờ, ai dại thì sa”…
Thưa quý vị, trong các Dấu Chỉ mà Kinh Thánh tuyên sấm đã và còn đang ứng nghiệm như vừa khảo sát trên đây; cũng như ở bài trước con đã liệt kê ra một số sự kiện, mà đem đối chiếu vào nhau ở bài này, con tin rằng đó là những DẤU CHỈ CỦA THỜI CUỐI. Và trước khi kết thúc bài viết, con muốn đặc biệt lưu ý quý vị đến có một DẤU CHỈ quan trọng có tính cách HIỆN TƯỢNG. Đó là trường hợp của cô Maria Võ thị Thanh Thủy- qua đời hôm 03/12/2016 vừa qua, ở tuổi xuân xanh 31. Con chưa thể kết luận rằng đó là một thị nhân đích thực. Con cũng không phi bác sự đánh giá thật tốt đẹp của người biên tập, anh đã rất chân thành phát thảo chân dung của con người vừa mới ra đi!  Con chỉ muốn chia sẻ cảm nghĩ gì đã đánh động đến mình, khi nghe, khi xem… mà con chắc một điều, ai tâm hồn đồng điệu đồng cảm nào đó, họ sẽ biết được rằng con đang muốn nói điều gì! Vì “những gì từ con tim sẽ đến với con tim”.  Vâng. Chính khi cảm, khi nghe các Video Clip đó mà con tin chị là một CHỨNG TỪ CHO SỰ THẬT- CỦA SỰ THẬT. Và từ những chia sẻ của chị, con nhớ lại được tất cả những lời Kinh Thánh ấy…. Khi xưa các môn đệ hỏi Chúa Giêsu và Chúa đã mách bảo trình tự sự việc sẽ xảy ra như thế… như thế, thì khi nghe chị, con cũng thấy sự thể là y như thế.“Và khi thấy những biến cố ấy bắt đầu xẩy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc” : đó chẳng là SỰ THẬT mà chị Maria Thanh Thủy muốn sau cùng, nhắn gởi cho những kẻ ở lại là chúng ta hay sao?! Và với con,“trông ra ngọn cỏ lá cây / Thấy hiu hiu gió thì hay chị về” (Kiều). Tiếng nói còn văng vẳng và trong sự thinh lặng hùng biện Của Cái Chết, chị Maria Thủy là “Một Dấu Sao Phương Đông” dẫn đường. Chị chỉ cho những ai THÀNH THẬT muốn dõi tìm MỘT HƯỚNG ĐI, ĐI VỀ NHÀ CHA BẰNG CON ĐƯỜNG SÁM HỐI.
Và bất giác trong trong lòng mấy ngày này, thưa quý vị, con hay nhẫm đọc một câu kinh của thánh Augustinô: “Lạy Chúa Giêsu, xin Ngài tha cho con hết các tội con đã nói mà không làm, biết mà không tin, yêu mà lại không vâng phục thánh ý Chúa!”  Amen.
Ngày lễ Chúa Hiển Linh năm 2017
Tông Đồ Cầu Nguyện

Tạ ơn Chúa, vì biết kính sợ Chúa

1.
Dịp cuối năm và dịp đầu năm, tôi thường tập trung tâm hồn tôi vào việc tạ ơn Chúa.
Tôi tạ ơn Chúa vì biết bao ơn Chúa đã ban cho tôi trong thời gian qua và ngay chính lúc này.
Một trong những ơn cao quý mà tôi nhận ra để tạ ơn Chúa cách riêng, đó là ơn biết kính sợ Chúa. Biết kính sợ Chúa, nên được Chúa xót thương. Như lời Đức Mẹ Maria đã ca ngợi Chúa xưa: “Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người” (Lc 1, 50).
2.
Thế nào là kính sợ Chúa? Tôi xin Đức Mẹ dạy tôi. Bằng nhiều cách, với nhiều lần, Đức Mẹ cho tôi hiểu: Biết kính sợ Chúa là một ơn Chúa ban. Với ơn đó, tôi nhận ra mấy điều lạ lùng Chúa làm cho tôi.

Điều lạ lùng thứ nhất là tôi xác tín mình tội lỗi, hèn mọn, yếu đuối, mọi sự tốt lành tôi được là do lòng thương xót Chúa mà thôi.
3.
Xác tín mình tội lỗi, hèn mọn, yếu đuối chỉ là khởi đầu. Từ khởi đầu chân thành đó, tôi thường nài xin Chúa cứu tôi.
Tôi nói với Chúa những lời thống thiết như:
“Xin rửa con sạch mọi lỗi lầm.
Của lễ con dâng là tâm hồn tan nát khiêm cung.
Xin tạo cho con một trái tim trong sạch (Tv 51(50)).
Với những lời thống thiết như thế, tôi đến với Chúa. Tôi được gặp Chúa.
4.
Khi gặp được Chúa, tôi mới thấy rõ mọi sự tốt lành tôi có hôm nay đều do ơn Chúa xót thương tôi.
Từ nhận thức đó, tôi mới thấy mình phải tỉnh thức với những gì hay nâng mình lên. Nâng mình lên có khi một cách lộ liễu, có khi một cách ngây thơ, có khi một cách đạo đức giả hình.
Xin thú thực là cho dù tỉnh thức đến mấy, tôi vẫn thấy sự nâng mình lên cách này cách nọ vẫn là điều có thể xảy ra cho tôi, nếu Chúa không ra tay can thiệp. Tôi tạ ơn Chúa, vì Chúa đã can thiệp.
5.
Điều lạ lùng thứ hai là Chúa cho tôi cảm nhận được rõ ràng điều Đức Mẹ đã nói xưa:
“Chúa biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng” (Lc 1, 51).
Phường lòng trí kiêu căng có thể là những người xa gần, và cũng có thể là chính tôi.
Khi tôi bị Chúa dẹp lòng trí kiêu căng trong tôi, tôi cảm thấy rất đau. Nhưng Chúa cho tôi nhận ra đau đớn đó là thuốc chữa trị. Biết chấp nhận đớn đau đó cũng là một ơn Chúa. Bởi vì đau đớn bất cứ do đâu, đều vẫn là điều ai cũng muốn tránh.
6.
Từ kinh nghiệm bản thân, tôi sẽ biết cầu nguyện cho những người bị đau đớn, khi Chúa dùng đau đớn để chữa lòng trí kiêu căng của họ.
"...Tôi rất mừng là hiện nay, các lễ phong chức hầu như không còn thói quen đề cao chức thánh như một thứ quyền lực, mà nhấn mạnh đến tinh thần phục vụ khiêm nhường...”
7.
Biết đón nhận đớn đau, biết cộng tác với Chúa trong đau đớn, đều là những việc không dễ dàng, cho dù trong lý thuyết chủ chương của chúng ta là dễ dàng. Phải khiêm tốn nhận sự thực đó, để được là kẻ kính sợ Chúa.
8.
Điều lạ lùng thứ ba là tôi nhận ra đừng bao giờ muốn là quyền lực, nhưng hãy luôn là kẻ phục vụ khiêm nhường, kẻo Chúa sẽ đảo ngược lại.
Tôi vẫn sợ mình là một quyền lực. Tôi rất ái ngại, khi thấy xuất hiện trong Hội Thánh đó đây những cá nhân hoặc những nhóm coi mình là đạo đức, nhưng lại rất quyền lực do kiêu căng.
Nếu để tự do phát triển, những quyền lực kiêu căng đó sẽ là một mối họa gây hại cho cộng đoàn. Tinh thần quyền lực sẽ lây lan, khiến “Chúa ra tay hạ bệ những ai quyền thế. Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường (Lc 1, 52-53).
9.
Kinh nghiệm cho tôi thấy đúng là như vậy. Khi Chúa ra tay hạ bệ những ai quyền thế, thì không tránh được những sợ hãi. Và khi Chúa nâng cao mọi kẻ khiêm nhường, thì khó tránh khỏi những ghen tuông.
Cho dù vậy, thì việc Chúa làm vẫn là như vậy. Từ đó tôi thấy Nước Chúa được phát triển không nhờ những người quyền lực kiêu căng, nhưng qua những người là dụng cụ khiêm nhường phục vụ.
10.
Tôi rất mừng là hiện nay, các lễ phong chức hầu như không còn thói quen đề cao chức thánh như một thứ quyền lực, mà nhấn mạnh đến tinh thần phục vụ khiêm nhường.
Nếu không, rồi sẽ thấy ứng nghiệm lời Đức Mẹ đã nói: “Chúa hạ bệ những ai quyền thế. Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường”.
Nhận ra điều đó, là dấu chỉ người biết kính sợ Thiên Chúa.
11.
Điều lạ lùng thứ bốn là Chúa cho tôi biết nối kết niềm tin của tôi vào niềm tin của tổ phụ Abraham, của Đức Mẹ và của mọi người thánh trong lịch sử cứu độ.
Trong kinh ngợi khen, Đức Mẹ nói: “Chúa nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời” (Lc 1, 55).
Khi tôi nối kết niềm tin của tôi vào niềm tin của tổ phụ Abraham và của Đức Mẹ, thì tôi từ bỏ mọi sự, để chỉ vâng phục thánh ý Chúa mà thôi.
12.
Ở đây, khi đề cập đến vấn đề thực thi thánh ý Chúa, tôi sực nhớ tới Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Tôi được phúc gần ngài nhiều lần và tại nhiều nơi. Lần nào, chỗ nào, tôi cũng thấy thánh nhân trong thái độ cầu nguyện. Ngài lắng nghe ý Chúa, ngài kết hợp với ý Chúa, ngài thực thi ý Chúa. Trong mọi sự, ngài đều sống tinh thần xin vâng của Đức Mẹ. Trong mọi thử thách, ngài đều sống trọn vẹn lời Chúa Giêsu xưa tại vườn Cây Dầu: “Lạy Cha, xin đừng theo ý con, nhưng theo ý Cha mà thôi”.
Gương sáng của thánh nhân đã ảnh hưởng mạnh đến tôi. Tôi tin ngài đang cầu nguyện cho tôi.
13.
Một lần nữa. Tôi xin nhắc lại niềm tin của tôi là lòng thương xót Chúa chỉ dành cho những ai kính sợ Chúa. Thế có nghĩa là chúng ta phải chú trọng đến tinh thần kính sợ Chúa, để được Chúa xót thương.
14.
Hiện nay, xem ra rất nhiều người không biết và cũng không muốn kính sợ Chúa, nên cũng không biết tìm đến lòng xót thương của Chúa.
Nếu hiện tình đang xảy ra đúng như vậy, thì chúng ta là những môn đệ tin theo Chúa Giêsu, phải ưu tiên lo đổi mới chính bản thân mình được nên kẻ kính sợ Chúa, để tìm nơi Chúa lòng xót thương cứu độ.
Phải bắt đầu từ chính bản thân mình. Đó là lời nguyện chúc chân thành tha thiết xin gởi đến mọi người gần xa, và tất nhiên cho chính kẻ hèn mọn này.

NGHE RADIO CÔNG GIÁO

SỨ ĐIỆP

complex{fbig2}/Su Diep Chua Giesu,Su Diep Chua Cha,Su Diep Duc Me

SỐNG ĐẠO

complex{fbig2}/Song Dao,Cac Thanh,Guong Sang,Cau Nguyen

ĐIỀM BÁO

complex{fbig2}/Dau Chi Thoi Dai,Dau Hieu Thoi Cuoi,Diem Bao

GIÁO HỘI

complex{fbig2}/Tin Giao Hoi,Vatican,Giao Hoang

CHIA SẺ

complex{fbig2}/Suy Tu,Chia Se,Suu Tam

ĐỜI SỐNG

complex{fbig2}/Tong Hop, Suc Khoe, Doi Song

NGHE

complex{fbig2}/Audio, Bai Giang, Am Nhac

XEM

complex{fbig2}/Video, Thanh Ca,

ẢNH

[Duc Giao Hoang][gallery2]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.