Gương Sáng

header ads
Hiển thị các bài đăng có nhãn Cầu NguyệnHiển thị tất cả
Chiến Dịch Cầu Nguyện Tháng 6/2018: Kính Thánh Tâm Chúa Giê su - Cầu cho kẻ có tội ăn năn trở lại
Chiến Dịch Cầu Nguyện Tháng 5-2018
Xin bà con cầu nguyện cho anh Micae và chị Maria được ơn chữa lành
Kinh cầu nguyện hằng ngày cho người muốn người thân trong gia đình thay đổi
Chiến Dịch Cầu Nguyện tháng 1-2018: Xin Ơn Cứu Rỗi cho các linh hồn
Chiến Dịch Cầu Nguyện tháng 11: Cầu cho các linh hồn nơi Luyện Ngục
Lạy Chúa Giêsu - Con xin dâng những nơi bị bão lụt tàn phá trên Đất Nước con lên Trái Tim Chúa. Amen.
Cầu nguyện 26/10/2017: Xin Bà Con đọc 1 Kinh Lạy Cha cầu cho Anh Augustino Thịnh được ơn hoán cải. Xin cám ơn
Xin Bà Con đọc 3 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng, 3 Kinh Sáng Danh cầu cho các vùng đang bị thiên tai lũ lụt. Cám ơn
Chiến Dịch Cầu Nguyện tháng 11-2017: Cầu cho các linh hồn nơi Luyện Ngục
Chiến dịch cầu nguyện tháng 10: Kính Đức Mẹ Mân Côi -  Cầu cho kẻ lầm lạc và vô thần